Welkom op de genealogiepagina J.A. Maring   Laatste update: 27 december 2012

Deze homepage bevatte de genealogie Maring, met wat uitbreidingen richting parenteel en de kwartierstaat van mijn zoon Herman Jan Maring. De familie Maring heeft zijn wortels in het Hogeland van de provincie Groningen en is de enige familie MARING afkomstig uit Nederland.

Deze site is momenteel wegens aanpassing aan privacywetgeving onder (re)constructie en daarom voorlopig niet beschikbaar: Ik dank iedereen die de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan het aanvullen en corrigeren van mijn stamboom en site en vraag om geduld. Voor dringende vragen kunt u zich wenden tot de webmaster via j.a.maring154@gmail.com