Generatie I

(van 1714 tot 1768)

I  Harm Cornelis is geboren voor 1714 afkomstig uit Garsthuizen (gem Stedum) (Stedum), is overleden op vrijdag 11 maart 1768 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Harm werd minstens 54 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Onder inventaris nummer 2217 Rijksarchief Groningen ligt het kahier taxatiegeld 1730/1731, waarin ook een Cornelis Harms vermeld staat uit Garsthuizen. Dit kan niet zijn zoon zijn (geboren 1737) - is het wellicht zijn vader?

Harm trouwt (kerk) op zondag 27 maart 1735 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) ; 3e proclamatie in de kerk van Garsthuizen en in Uithuizermeeden op 6 maart 1735. op minstens 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantjen Jans, dochter van Jan Harkes en Grietje Jans. Jantjen is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op donderdag 9 mei 1709 aldaar, is overleden op maandag 11 januari 1796 aldaar. Jantjen werd 86 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Van Harm en Jantjen zijn elf kinderen bekend:

1  Jan Harms is geboren op zondag 22 juli 1736 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).

2  Cornelis Harms is geboren in september 1737 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 6 oktober 1737 aldaar, zie II-A.

3  Grietje Harms is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 29 maart 1739 aldaar, zie II-B.

4  Martje Harms is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 24 november 1743 aldaar, zie II-C.

5  Anje Harms is geboren op zondag 10 maart 1748 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).

6  Harke Hebels Harms is geboren op zondag 26 juli 1750 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).

7  Harke Harms is geboren op vrijdag 14 januari 1752 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden voor 1756. Harke werd hoogstens 3 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

8  Antje Harms is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is doopsgezind gedoopt op zondag 28 oktober 1753 aldaar, zie II-D.

9  Claeske Harms is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 4 mei 1755 aldaar, zie II-E.

10  Harke Harms is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 28 november 1756 aldaar.

11  Jantjen Harms is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 30 juli 1758 aldaar.


Generatie II

(van 1736 tot 1820)huwelijksakte cornelis en bauke in 1765.

II-A  Cornelis Harms, zoon van Harm Cornelis (I) en Jantjen Jans, landbouwer, is geboren in september 1737 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 6 oktober 1737 aldaar, is overleden op dinsdag 30 september 1806 aldaar. Cornelis werd 69 jaar.

Overlijdensdatum oa uit HA van zoon hendrik cornelis

Bij de boedelscheiding van Onno Tamminga van Alberda en echtgenote in 1751 wordt toegescheiden aan Edzart Reint Alberda oa 84 gras beklemd land bij Ties Willems gebruikt, (jaarlijks fl 315,-) en Anje Jans. De eigenaar verkoopt in 1764 de behuizing met het recht van de vaste beklemming van 84 gras land, zo Thies Willems en echtgenote onder beklemming in huur gehad en gebruikt hebben, alles gelegen op Uithuistermeeden, als 76 gras binnendijks en 8 gras buitendijks land, zullede de uitgesaaide winter bouwte door Thies Willems aan de verkoper worden overgedragen, koopsom fl 220,-, terwijl de koper voor het gebruik der landen jaarlijks tot huur fl 315,-- zal moeten betalen. Verkocht aan Cornelis Harms en Bouke Jans. De erfgenamen van Cornelis Harms en echtgenote verkopen de boerderij in 1808 aan Jan Reinders, weduwnaar van Grietje Kornelis, terwijl dan de beklemming 101 gras 70 roeden groot is, met een jaarlijkse huur van fl 398,--.
Tegenwoordig staat hier de boerderij "Lamkuma" , Berend Haikesweg 2, Uithuizermeeden. (no 22).
Bron: T.K. Nijhoff-Meijer: "Uithuizermeeden, historie en boerderijen van Uithuizermeeden...", 1980, pag 309.huwelijksakte cornelis en bauke in 1765.
Cornelis trouwt op dinsdag 9 april 1765 te Warffum, trouwt (kerk) op zondag 21 april 1765 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Bauke Jans, dochter van Jan Cornellis en Anje Jans. Bauke is geboren te Warffum, is gedoopt op zondag 2 december 1742 aldaar, is overleden op maandag 30 november 1807 te De Horne (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Bauke werd 64 jaar, 11 maanden en 28 dagen.


Van Cornelis en Bauke zijn veertien kinderen bekend:

1  Harm Cornelis Maring is geboren op zaterdag 8 februari 1766 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie III-A.

2  Anja is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 1 februari 1767 aldaar, is jong overleden voor april 1768. Anja werd hoogstens 1 jaar en 2 maanden.

3  Anja Maring is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 10 april 1768 aldaar.

4  Jantje Cornelis Maring is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 16 april 1769 aldaar, zie III-B.

5  Anje Cornelis Maring is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 13 mei 1770 aldaar, zie III-C.

6  Jan is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 16 juni 1771 aldaar, is jong overleden voor september 1773. Jan werd hoogstens 2 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

7  Trijntje Cornelis Maring is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 23 augustus 1772 aldaar, zie III-D.

8  Jan is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 5 september 1773 aldaar, is jong overleden voor februari 1775. Jan werd hoogstens 1 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

9  Jan Kornelis Maring is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op maandag 27 februari 1775 aldaar, zie III-E.

10  Hindrik Kornelis Maring is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 11 mei 1777 aldaar, zie III-F.

11  Peter is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 12 juli 1778 aldaar, is overleden voor januari 1780. Peter werd hoogstens 1 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

12  Pieter Kornelis Maring is geboren op zondag 23 januari 1780 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie III-G.

13  Harke Cornelis Maring is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 26 januari 1783 aldaar, zie III-H.

14  Greetje is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 5 september 1784 aldaar, is overleden voor 1807. Greetje werd hoogstens 22 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

was zij getrouwd met een Jan Reinders die de boederij dan van haar ouders overnam in 1808? nee want die had kinderen met "grietje kornelis vanaf 1888 - een beetje vroeg dus voor haar.

II-B  Grietje Harms, dochter van Harm Cornelis (I) en Jantjen Jans, landbouwster, is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 29 maart 1739 aldaar, is overleden op vrijdag 11 augustus 1820 aldaar. Grietje werd 81 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

In 1820 is er een boedelscheiding tussen Benne Reintjes Hartman wedn en de kinderen Oosterhof, kinderen van Cornelis Berends. Het geheel wordt publiekelijk vekocht; koper is Benne Reintjes Hartman. (Hooilandse weg 149, Uithuizermeeden). Bron: T.K. Nijhoff-Meijer: "Uithuizermeeden, historie en boerderijen...", 1980, pag 413.

Grietje trouwt (kerk) op vrijdag 4 april 1760 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 21-jarige leeftijd (1) met Kornelis Berents Oosterhof, zoon van Beerent Cornelis en Anje Klaassen. Kornelis, landbouwer, is afkomstig uit Spijk (gem Bierum) (Bierum), is overleden tussen 1792 en 1802.

Van Kornelis en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Anje is gedoopt op vrijdag 20 februari 1761 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).

2  Harm Kornelis Oosterhof is gedoopt op zondag 7 november 1762 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie III-I.

3  Jantjen is gedoopt op zondag 7 oktober 1764 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).

4  Corneliske is gedoopt op zondag 18 januari 1767 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).

5  Martje Kornelis Oosterhof is gedoopt op zondag 14 mei 1769 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie III-J.

Grietje trouwt in 1802 op 63-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Benne Reintjes Hartman, zoon van Reintje Reintjes (korenschipper) en Geeske Bennes. Benne, landbouwer, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 8 april 1770 aldaar, is overleden op vrijdag 15 juni 1827 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Benne werd 57 jaar, 2 maanden en 7 dagen.


Benne was later gehuwd (2) met Martje Alberts Brander.

II-C  Martje Harms, dochter van Harm Cornelis (I) en Jantjen Jans, is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 24 november 1743 aldaar.

Martje trouwt op zondag 18 november 1764 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de 42-jarige Pieter Alderts, zoon van Allert Wijbrants en Wibke Pieters. Pieter is geboren op vrijdag 3 april 1722 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).

Andere mogelijkheid van zijn ouders: Albert Pieters en Aagtje. Beide ouderparen doopten op 3 april 1722 een zoon Pieter.

Van Pieter en Martje is een kind bekend:

1  Harm Pieters Borgman is geboren rond 1766 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie III-K.

II-D  Antje Harms, dochter van Harm Cornelis (I) en Jantjen Jans, wonende te Mennisten gasthuis 't Zandt, is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is doopsgezind gedoopt op zondag 28 oktober 1753 aldaar, is overleden op zondag 22 juni 1806 te Weiwerd (Delfzijl). Antje werd 52 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Lange tijd werd gedacht dat haar zoon de oudste naamsdrager was van een aparte familie Maring met als woongebied vnl baflo/warffum/usquert (kortweg de "baflotak". Er kon geen verband gevonden worden tussen hem en de marings uit uithuizermeeden eo.
Dat zijn moeder antje Harms heette en harm cornelis uit uithuizermeeden ook een dochter had met die naam bewees niets, maar deed misschien wel iets vermoeden. Het feit dat haar zoon de naam Maring had aangenomen wellicht ook. Ook de voornaamskeuze van de zoon zou kunnen passen.
Waren zij een en dezelfde persoon? Was antje harms, "van weiwerd" de moeder van harm kornelis maring dezelfde als de dochter van harm cornelis uit uithuizermeeden?

Het is inderdaad de dochter van harm cornelis, het bewijs hiervoor is te vinden in het huwelijkscontract (rechtelijke archieven, toegangsnr 733, inv 390, folio 123/124) van haar met haar tweede echtgenoot waarin haar zus grietje met man genoemd worden. Dit verbindt de marings uit de "baflotak" met de rest van de familie. De reden dat haar zoon de naam maring aangenomen heeft zal wel liggen in het feit dat zijn vader harm derx al overleed toen hij 5 maanden oud was. Wellicht trok hij toen wat meer naar de familie van zijn moeder ipv de familie van derks of haar tweede echtgenoot (dat huwelijk bleef ook kinderloos).

Haar overlijdensdatum vind je in de HB van haar zoon.
Blijkbaar is zij na het overlijden van haar eerste man naar weiwerd verhuisd, getuige de toevoeging "van weiwerd" in de huwelijksaankondiging van 1792.

Antje trouwt op vrijdag 13 april 1770 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 16-jarige leeftijd (1) met Harm Derks, zoon van Jantje Jans. Harm, wonende te Mennisten gasthuis 't Zandt, is doopsgezind gedoopt, is overleden op vrijdag 28 juli 1775 te 't Zandt.

huwelijkscontract uithuizermeeden, Inv Rechterlijke Archieven toeg 734,inv 720,folio 61; hierin is sprake van tijmen jans en tonnis harms als zwagers van de bruid; tevens wordt duidelijk dat harm derx weduwman is op moment van trouwen.

Van Harm en Antje is een kind bekend:

1  Harm Cornelis Maring is geboren te 't Zandt, is doopsgezind gedoopt op zondag 19 februari 1775 aldaar, zie III-L.huwelijksakte 1792-1 in 1792.
eerste deel van de akte. huwelijksakte 1792 -2 in 1792.
tweede deel van de huwelijksakte tussen antje harms en jan geerts.
Antje trouwt op donderdag 12 januari 1792 te Weiwerd (Delfzijl) op 38-jarige leeftijd (2) met Jan Geerts.

II-E  Claeske Harms ook genaamd Klaaske Harms, dochter van Harm Cornelis (I) en Jantjen Jans, verversche, is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 4 mei 1755 aldaar, is overleden op zaterdag 13 december 1817 aldaar. Claeske werd 62 jaar, 7 maanden en 9 dagen.


Claeske trouwt op zondag 20 november 1791 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)) op 36-jarige leeftijd met de 31-jarige Klaas Jakobs Glas, zoon van Jakob Klasen (verwer) en Aafke Drewes. Klaas, verwer, is geboren op donderdag 3 januari 1760 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op zaterdag 22 december 1827 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Klaas werd 67 jaar, 11 maanden en 19 dagen.


Klaas was later gehuwd (2) met Geertje Sibelts.

Van Klaas en Claeske zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje Klasen Glas is geboren in 1792 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), kind niet door vader erkend., is gedoopt op zondag 5 februari 1792 aldaar, zie III-M.

2  Jakob Klasen Glas, verversknecht, is geboren in 1794 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 2 november 1794 aldaar, is ongehuwd overleden op maandag 4 juli 1814 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Jakob werd 20 jaar.


3  Aafke Klasen Glas is geboren op vrijdag 10 februari 1797 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zaterdag 18 februari 1797 aldaar.Generatie III

(van 1761 tot 1855)

III-A  Harm Cornelis Maring, zoon van Cornelis Harms (II-A) en Bauke Jans, landbouwer, is geboren op zaterdag 8 februari 1766 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 3 mei 1815 aldaar. Harm werd 49 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Woonden boerderij Tilweg 21, Uithuizermeeden.
In 1799 kopen Harm Cornelis en Anje Doekes van de kinderen van Arend Berends de plaats met de beklemming van 47,5 gr (28 gr. fl 103,-; 8 gr. fl 28,- aan de Mennonieten te Zijldijk; 7,5 gr. fl 30,- en 4 gr. fl 16,-) samen fl 177,- voor fl 3600,-. Zij kopen in 1808 een vaste beklemming van 19,5 gr. met de jaarlijkse huur van fl 85,- van no 51 (nu Hooilandseweg 3). En in 1810 kopen zij van Tewes Klaassen en Trijntje Klasen te Uithuizermeeden de vaste beklemming van 6 gr. 72 roeden, waarvan de jaarlijkse huur fl 25,- zal zijn voor fl 825,-.
Anje Doekes, wed van H.C. Maring, hertrouwt in 1817 met Tebe Luitjes Hoving, landbouwer te Loppersum.
In 1847 gaan Anje D. Oosting wed. en zeven kinderen de boerderij publiekelijk verkopen en kopers worden Pieter Jannes Dijksterhuis en Fenje Immes van den Berg, gehuwd in 1826, voordien landbouwer op boerderij no 63a, voor de som van fl 8900,-.
De vaste beklemming van 9.17.70 ha met kwelder en aanwas wordt aan Hendrik H. Maring en echtgenote verkocht, waar dan de behuizing latere Klaas Wiersumweg 2 wordt gesticht.

Harm trouwt op zaterdag 28 september 1793 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)) op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Anje Doekes Oosting, dochter van Doeke Alberts (landbouwer) en Aafke Meertens. Anje is geboren te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 26 januari 1772 aldaar, is overleden op vrijdag 28 november 1856 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Anje werd 84 jaar, 10 maanden en 2 dagen.


Anje was later gehuwd (2) met Tebe Luitjes Hoving.

Van Harm en Anje zijn tien kinderen bekend:

1  Kornelis Harms Maring is geboren op zaterdag 28 december 1793 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 5 januari 1794 aldaar, zie IV-A.

2  Aafke Harms Maring is geboren op zondag 8 november 1795 te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 8 november 1795 aldaar, zie IV-B.

3  Doeke Harms Maring is geboren op zondag 11 februari 1798 te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 11 februari 1798 aldaar, zie IV-C.

4  Bauke Harms Maring is geboren op dinsdag 5 november 1799 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 10 november 1799 aldaar, is overleden in 1807 aldaar, is begraven op dinsdag 6 oktober 1807 aldaar. Bauke werd 8 jaar.

5  Jan Harms Maring is geboren op zaterdag 28 november 1801 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 6 december 1801 aldaar, zie IV-D.

6  Nanje Harms Maring is geboren op woensdag 21 september 1803 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 2 oktober 1803 aldaar, zie IV-E.

7  Derk Harms Maring is geboren op woensdag 4 december 1805 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 15 december 1805 aldaar, is overleden op maandag 28 juli 1817 aldaar. Derk werd 11 jaar, 7 maanden en 24 dagen.


8  Hindrik Harms Maring is geboren op vrijdag 18 december 1807 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 27 december 1807 aldaar, is jong overleden in 1808 aldaar, is begraven op donderdag 27 oktober 1808 aldaar. Hindrik werd 1 jaar.

9  Hindrik Harms Maring is geboren op zaterdag 6 januari 1810 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 14 januari 1810 aldaar, zie IV-F.

10  Bouwke Harms Maring is geboren op donderdag 30 juli 1812 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie IV-G.

III-B  Jantje Cornelis Maring, dochter van Cornelis Harms (II-A) en Bauke Jans, landbouwer, is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 16 april 1769 aldaar, is overleden op vrijdag 8 juni 1855 te Uithuizen (Hefshuizen). Jantje werd 86 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Vestigt zich in 1796 vanuit Garsthuizen in Uithuizen, woonde in 1850 bij de kuiper Siebolt Siersema (huis 124) en zijn vrouw Anje Bijsterveld.

Jantje trouwt op zondag 20 februari 1791 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 21-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Obbe Klaassen Bijsterveld, zoon van Klaas Obbes en Grietje Arents. Obbe, landbouwer, is geboren op zondag 2 september 1764 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 6 maart 1809 aldaar, is begraven op zaterdag 11 maart 1809 aldaar. Obbe werd 44 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Van Obbe en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Bouke Obbes Bijsterveld is geboren op dinsdag 10 mei 1791 te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 29 mei 1791 aldaar, is overleden op zaterdag 10 december 1836 te Kantens, kinderloos.. Bouke werd 45 jaar en 7 maanden.


Bouke trouwt op zaterdag 22 maart 1823 te Uithuizen (Hefshuizen) op 31-jarige leeftijd met de 35-jarige Jan Lubberts Dekker ook genaamd Jan Lubbers Dekker, zoon van Lubbert Jans Dekker (dagloner) en Eltjen Berents Broeils (dagloonster). Jan, dekker, koornschipper en rietdekker, is geboren in 1788 te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 5 oktober 1788 aldaar, is overleden op woensdag 1 december 1847 te Rottum (gem Kantens) (Kantens). Jan werd 59 jaar.


Jan was eerder gehuwd (1) met Engberdina Jans Smit. Jan was later gehuwd (3) met Martje Klaassen Pot.

2  Klaas Obbes Bijsterveld is geboren te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 7 oktober 1792 aldaar, zie IV-H.

3  Grietje Obbes Bijsterveld is geboren te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op vrijdag 20 maart 1795 aldaar, zie IV-I.

4  Kornellis Obbes Bijsterveld is geboren op zaterdag 20 juni 1801 te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op vrijdag 3 juli 1801 aldaar, zie IV-J.

5  Anje Obbes Bijsterveld is geboren op woensdag 22 april 1807 te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 3 mei 1807 aldaar, zie IV-K.

Jantje trouwt op vrijdag 20 september 1811 te Uithuizen (Hefshuizen) op 42-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Luije Jans van der Laan, zoon van Jan Simons (landbouwer) en Grietje Luijes. Luije, landbouwer, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren te Hornhuizen (gem Kloosterburen) (Kloosterburen), is gedoopt op zondag 17 februari 1765 aldaar, is overleden op woensdag 31 oktober 1832 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Luije werd 67 jaar, 8 maanden en 14 dagen.


Van Luije en Jantje is een kind bekend:

6  ? van der Laan is geboren na 1809.

III-C  Anje Cornelis Maring, dochter van Cornelis Harms (II-A) en Bauke Jans, winkeliersche, wonende te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 13 mei 1770 aldaar, is overleden op zaterdag 10 januari 1835 aldaar. Anje werd 64 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Woont tijdens de volkstelling 1830 samen met haar dochter Jantje Jans Kuiper op huisnummer 35 in Uithuizermeeden.

Anje trouwt op donderdag 18 november 1790 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de 43-jarige Jan IJzebrands Kuiper, zoon van Isebrandt Goitjes (wever) en Elske Jans van 't Zandt. Jan, glazenmaker en winkelier, wonende te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is geboren op dinsdag 8 augustus 1747 afkomstig uit aldaar, is overleden op zaterdag 6 december 1828 aldaar. Jan werd 81 jaar, 3 maanden en 28 dagen.


Bron voor zijn afstamming: "Homepage familie Kuiper" dd 24 sept 2003

Jan was eerder gehuwd (1) met Nantje Wiggers. Jan was eerder gehuwd (2) met Anje Doekes.

Van Jan en Anje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Jans Kuiper is geboren rond 1791, is jong overleden voor 1796. Cornelis werd hoogstens 5 jaar.

2  Bauke Jans Kuiper is geboren op maandag 6 augustus 1792 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 2 september 1792 aldaar, zie IV-L.

3  Kornelis Jans Kuiper is geboren op woensdag 4 mei 1796 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie IV-M.

4  Harm Jans Kuiper is geboren op donderdag 10 februari 1803 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 20 februari 1803 aldaar, zie IV-N.

5  Jantje Jans Kuiper is geboren op woensdag 22 januari 1806 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 2 februari 1806 aldaar, zie IV-O.

III-D  Trijntje Cornelis Maring, dochter van Cornelis Harms (II-A) en Bauke Jans, is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 23 augustus 1772 aldaar, is overleden op maandag 24 mei 1830 te Uithuizen (Hefshuizen). Trijntje werd 57 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Nalatend twee kinderen.

Trijntje gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 23 oktober 1796 te Uithuizen (Hefshuizen), trouwt (kerk) op zondag 20 november 1796 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieter Jannes Ausema, zoon van Jannes Tjarks en Grietje Berends. Pieter, landbouwer, is geboren in februari 1770 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 16 oktober 1831 aldaar. Pieter werd 61 jaar en 8 maanden.


Van Pieter en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Jannes Pieters Ausema is gedoopt op zondag 6 augustus 1797 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


2  Grietje Pieters Ausema is geboren op zondag 13 april 1800 te Uithuizen (Hefshuizen), zie IV-P.

3  Kornelis Pieters Ausema is geboren op zondag 14 oktober 1804 te Kantens, is gedoopt op zondag 28 oktober 1804 te Zandeweer, zie IV-Q.

III-E  Jan Kornelis Maring, zoon van Cornelis Harms (II-A) en Bauke Jans, landbouwer, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren aldaar, is gedoopt op maandag 27 februari 1775 aldaar, is overleden op maandag 19 december 1831 aldaar, is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Jan werd 56 jaar, 9 maanden en 22 dagen.


Woont in 1811 in Uithuizermeeden met als beroep landbouwer (zie klapper op namen en beroepen in burg. reg. arrondissement Appingedam 1811).

Jan trouwt (kerk) op vrijdag 16 april 1802 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 27-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Lijzabeth Klasens Eigendeel, dochter van Klaas Jans Eigendeel (landbouwer) en Anje Thies. Lijzabeth is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 13 september 1778 aldaar, is overleden op woensdag 8 september 1819 aldaar. Lijzabeth werd 40 jaar, 11 maanden en 26 dagen.


Van Jan en Lijzabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaas Jans Maring is geboren op maandag 21 februari 1803 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 27 februari 1803 aldaar, is overleden op vrijdag 14 maart 1823 aldaar. Klaas werd 20 jaar en 21 dagen.


2  Bouke Jans Maring is geboren op maandag 14 januari 1805 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 27 januari 1805 aldaar, zie IV-R.

3  Anje Jans Maring is geboren op vrijdag 5 juni 1812 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie IV-S.

4  Trijntje Jans Maring is geboren op dinsdag 28 februari 1815 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 5 juni 1818 aldaar. Trijntje werd 3 jaar, 3 maanden en 8 dagen.


5  Kornelis Jans Maring is geboren op maandag 14 april 1817 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is afgescheiden gedoopt, zie IV-T.

Jan trouwt (kerk) op woensdag 5 december 1827 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 52-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Aaltje Jakobs Bos, dochter van Jakob Willems Bos (landbouwer) en IJtje Pieters Bos (landbouwster). Aaltje, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren op zondag 8 december 1782 aldaar, is overleden op maandag 17 mei 1852 aldaar. Aaltje werd 69 jaar, 5 maanden en 9 dagen.


Aaltje was eerder gehuwd (1) met Willem Jans Boomker.

III-F  Hindrik Kornelis Maring, zoon van Cornelis Harms (II-A) en Bauke Jans, landbouwer, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 11 mei 1777 aldaar, is overleden op dinsdag 30 oktober 1832 te Uithuizen (Hefshuizen). Hindrik werd 55 jaar, 5 maanden en 19 dagen.


Hindrik trouwt op zaterdag 4 september 1813 te Uithuizen (Hefshuizen) op 36-jarige leeftijd met de 22-jarige Geeske Jacobs Vennema, dochter van Jacob Sierts Vennema (landbouwer) en Anje Reinjes. Geeske is geboren op zondag 23 januari 1791 te Zandeweer (gem Uithuizen) (Uithuizen (Hefshuizen)), is overleden op vrijdag 25 december 1857 te Warffum. Geeske werd 66 jaar, 11 maanden en 2 dagen.


Er komt vaak een verwisseling van namen voor bij de Vennema's: van Vennen en andere varianten.

Geeske was later gehuwd (2) met Klaas Jans Bouwmans.

Van Hindrik en Geeske zijn zeven kinderen bekend:

1  Anna Maring is geboren op vrijdag 10 juni 1814 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 15 augustus 1815 aldaar. Anna werd 1 jaar, 2 maanden en 5 dagen.


2  Kornelis Hindriks Maring is geboren op maandag 29 juli 1816 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 4 september 1821 aldaar. Kornelis werd 5 jaar, 1 maand en 6 dagen.


3  Anna Hindriks Maring is geboren op maandag 1 december 1817 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 9 december 1825 aldaar. Anna werd 8 jaar en 8 dagen.


4  Bouke Hindriks Maring is geboren op maandag 27 december 1819 te Uithuizen (Hefshuizen), zie IV-U.

5  Kornelis Hindriks Maring is geboren op woensdag 5 juni 1822 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 27 april 1823 aldaar. Kornelis werd 10 maanden en 22 dagen.


6  Kornelis Hindriks Maring is geboren op woensdag 17 maart 1824 te Uithuizen (Hefshuizen), zie IV-V.

7  Anna Hindriks Maring is geboren op zondag 31 december 1826 te Uithuizen (Hefshuizen), zie IV-W.

III-G  Pieter Kornelis Maring, zoon van Cornelis Harms (II-A) en Bauke Jans, tapper, wonende te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is geboren op zondag 23 januari 1780 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 17 april 1824 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Pieter werd 44 jaar, 2 maanden en 25 dagen.


Woont in 1811 in Oosternieland en is dan tapper (zie klapper namen en beroepen in burg. reg. arrondissement Appingedam 1811).

Pieter trouwt op zondag 11 mei 1806 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Ida Jakobs Bos, dochter van Jakob Willems Bos (landbouwer) en IJtje Pieters Bos (landbouwster). Ida, tappersche, is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 20 februari 1785 aldaar, is overleden op woensdag 5 september 1832 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Ida werd 47 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Tijdens de volkstelling 1830 woont zij samen met Pieter R. Battema en vier kinderen op huisnummer 7 Uithuizermeeden.

Ida was later gehuwd (2) met Pieter Reinjes Battema.

Van Pieter en Ida zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis Pieters Maring is geboren op dinsdag 5 mei 1807 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 10 mei 1807 aldaar, zie IV-X.

2  Jakob Pieters Maring is geboren in februari 1809 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie IV-Y.

3  Jan Pieters Maring is geboren op donderdag 10 januari 1811 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 10 februari 1811 aldaar, is overleden op donderdag 29 december 1836 te Uithuizen (Hefshuizen). Jan werd 25 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Geen kinderen.

Jan trouwt op donderdag 24 december 1835 te Uithuizen (Hefshuizen) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hindrikje Harms Bulthuis, dochter van Harm Pieters Bulthuis (dagloner) en Auke Jacobs Terborg (dagloonster). Hindrikje, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op maandag 26 augustus 1811 aldaar, is overleden op woensdag 10 februari 1897 te 't Zandt. Hindrikje werd 85 jaar, 5 maanden en 15 dagen.


Hindrikje was later gehuwd (2) met Jan Willems Wierema. Hindrikje was later gehuwd (3) met Jan Klaasens Kalk.

4  Pieter Pieters Maring is geboren op woensdag 13 oktober 1813 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie IV-Z.

5  Hindrik Pieters Maring is geboren op donderdag 5 september 1816 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op maandag 21 december 1835 te Uithuizen (Hefshuizen). Hindrik werd 19 jaar, 3 maanden en 16 dagen.


6  Derk Pieters Maring is geboren op zondag 4 juli 1819 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op zondag 9 december 1827 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Derk werd 8 jaar, 5 maanden en 5 dagen.


7  Harm Pieters Maring is geboren op zaterdag 9 maart 1822 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie IV-AA.

III-H  Harke Cornelis Maring, zoon van Cornelis Harms (II-A) en Bauke Jans, landbouwer, is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 26 januari 1783 aldaar, is overleden op woensdag 18 januari 1854 te Uithuizen (Hefshuizen). Harke werd 70 jaar, 11 maanden en 23 dagen.


Woont in 1811 in Zandeweer, gem Kantens. (zie klapper op namen en beroepen in burg. reg. arrondissement Appingedam 1811).
Kocht in 1814 de boerderij Oldörpsterweg 5, Uithuizen, vroeger ook wel "Het Manuaal" genoemd, met 20.35 ha grond. In 1854 overgedragen aan zijn zoon Cornelis Harkes.
Bron: "Boerderijenboek Uithuizen", pag 286-287. Zie: "De Geschiedenis van Uithuizen"
Zie ook notariele akte Jhr. Mr Johan Wichers Quintus 1833/242 (gem archief Groningen).
Bron genealogische gegevens tevens:
"Stamboek, geslachtsregister, Nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Tomas, gewoond hebbende te Huizinge op de landhoeve Melkema; Hoitsema, Groningen 1883"
Zie ook: aanwijzende tafels, Kadasterarchief KADOR, RAG Groningen, Uithuizen.

Harke trouwt op zondag 2 december 1810 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Martje Derks Huizinga, dochter van Derk Luijes Huizenga (landbouwer) en Eltje Melles Doornbos. Martje is geboren op donderdag 2 december 1784 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 30 april 1825 te Uithuizen (Hefshuizen). Martje werd 40 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Bij haar overlijden liet zij vijf kinderen na. Doopaantekening in Uithuizermeeden niet gevonden; volgens HB echter toch daar.

Van Harke en Martje zijn vijf kinderen bekend:

1  Derk Harkes Maring is geboren in 1813 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 14 mei 1848 aldaar. Derk werd 35 jaar.


2  Bouke Harkes Maring is geboren op zaterdag 11 maart 1815 te Uithuizen (Hefshuizen), zie IV-AB.

3  Cornelis Harkes Maring is geboren op dinsdag 25 februari 1817 te Uithuizen (Hefshuizen), zie IV-AC.

4  Luye Harkes Maring is geboren op zondag 3 oktober 1819 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 28 juni 1826 aldaar. Luye werd 6 jaar, 8 maanden en 25 dagen.


5  Eltje Harkes Maring is geboren op zondag 17 maart 1822 te Uithuizen (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op woensdag 14 oktober 1846 aldaar. Eltje werd 24 jaar, 6 maanden en 27 dagen.


III-I  Harm Kornelis Oosterhof, zoon van Kornelis Berents Oosterhof (II-B) en Grietje Harms, landbouwer, wonende te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)), is gedoopt op zondag 7 november 1762 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 4 september 1831 aldaar. Harm werd 68 jaar, 9 maanden en 28 dagen.


Harm trouwt op zondag 9 mei 1790 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Reinje Jans Oosterhuis, dochter van Jan Jacobs en Grietje Tijes. Reinje, renteniersche, is gedoopt op zondag 6 december 1767 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 9 oktober 1849 aldaar. Reinje werd 81 jaar, 10 maanden en 3 dagen.


Van Harm en Reinje zijn negen kinderen bekend:

1  Grietje Harms Oosterhof is gedoopt op zondag 22 juli 1792 te Uithuizen (Hefshuizen), zie IV-AD.

2  Anje Harms Oosterhof is geboren te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 19 januari 1794 aldaar, zie IV-AE.

3  Greetje Harms Oosterhof is geboren in 1796 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 12 juni 1796 aldaar, zie IV-AF.

4  Jantje Harms Oosterhof is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 24 december 1797 aldaar, zie IV-AG.

5  Jan Harms Oosterhof is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op donderdag 13 maart 1800 aldaar, is overleden op zondag 4 oktober 1807 aldaar. Jan werd 7 jaar, 6 maanden en 21 dagen.


6  Korneliske Harms Oosterhof is geboren op zondag 8 maart 1801 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie IV-AH.

7  Trijntje Harms Oosterhof is geboren op woensdag 1 juni 1803 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie IV-AI.

8  Martje Harms Oosterhof is geboren in 1805 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 6 oktober 1805 aldaar, zie IV-AJ.

9  Kornelis Harms Oosterhof is geboren in april 1809 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 30 april 1809 aldaar, zie IV-AK.

III-J  Martje Kornelis Oosterhof, dochter van Kornelis Berents Oosterhof (II-B) en Grietje Harms, is gedoopt op zondag 14 mei 1769 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 2 juni 1827 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Martje werd 58 jaar en 19 dagen.


Martje trouwt op zondag 15 februari 1789 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Evert Tonnis van der Molen. Evert, landbouwer, is geboren rond 1760 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 16 januari 1763 aldaar, is overleden op dinsdag 10 maart 1846 te Kantens, 86 jaar oud.. Evert werd ongeveer 86 jaar.


Evert was later gehuwd (2) met Jantje Jans Wagenaar.

Van Evert en Martje zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis Everts van der Molen is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 26 april 1789 aldaar, zie IV-AL.

2  Tonnis Everts van der Molen is geboren in januari 1793 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 13 januari 1793 aldaar, zie IV-AM.

3  Berent Everts van der Molen is geboren rond 1795 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is ongehuwd overleden op vrijdag 13 juli 1827 aldaar. Berent werd ongeveer 32 jaar.


4  Grietje Everts van der Molen is geboren rond 1797 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie IV-AN.

5  Anje Everts van der Molen is geboren rond 1800 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie IV-AO.

6  Trijntje van der Molen is gedoopt op zondag 7 november 1802 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op maandag 15 december 1828 te Middelstum. Trijntje werd 26 jaar, 1 maand en 8 dagen.


7  Jantje Everts van der Molen, huishoudster, is geboren rond 1808 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is ongehuwd overleden op zondag 31 januari 1858 te Startenhuizen (gem Kantens) (Kantens). Jantje werd ongeveer 50 jaar.


8  Ties Everts van der Molen is geboren rond 1810 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie IV-AP.

III-K  Harm Pieters Borgman, zoon van Pieter Alderts (II-C) en Martje Harms, is geboren rond 1766 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 5 oktober 1826 aldaar. Harm werd ongeveer 60 jaar.


Harm trouwt op zondag 19 november 1797 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Harmke Geerts Reus, dochter van Geert Willems Reus en Aaltje Kornelis. Harmke is geboren rond 1764 te Usquert, is overleden op dinsdag 2 januari 1844 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Harmke werd ongeveer 80 jaar.


Van Harm en Harmke zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Harms is gedoopt op zondag 21 oktober 1798 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).

2  Aaltje Harms Borgman is geboren op maandag 10 november 1800 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 23 november 1800 aldaar, zie IV-AQ.

3  Martje Harms is geboren op maandag 2 mei 1803 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op donderdag 19 mei 1803 aldaar, is begraven op woensdag 25 november 1807 aldaar. Martje werd 4 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

4  Pieter Harms Borgman is geboren op dinsdag 10 september 1805 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 22 september 1805 aldaar, zie IV-AR.

III-L  Harm Cornelis Maring, zoon van Harm Derks (II-D) en Antje Harms, dagloner en korenschipper, wonende te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)) en te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is geboren te 't Zandt, is doopsgezind gedoopt op zondag 19 februari 1775 aldaar, is overleden op donderdag 27 juli 1826 te Baflo, huis 24.. Harm werd 51 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Woont in 1811 in Oldenzijl, gem Uithuizermeeden en heeft dan als beroep schipper (zie klapper op namen en beroepen in burg. reg. arrondissement Appingedam 1811).

Harm trouwt op zondag 15 november 1801 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Antje Jans, dochter van Jan Eltjes en Geertje Jacobs. Antje, schippersche, is geboren op vrijdag 14 maart 1777 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) (?), is overleden op vrijdag 28 oktober 1814 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Antje werd 37 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Van Harm en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Harms Maring is geboren op zondag 25 november 1804 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 9 december 1804 aldaar, zie IV-AS.

2  Eltje Harms Maring is geboren op zaterdag 27 februari 1808 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie IV-AT.

3  Kornelis Harms Maring is geboren op woensdag 6 april 1814 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie IV-AU.

Harm trouwt op zondag 15 oktober 1815 te Baflo op 40-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Trijntje Sierts, dochter van Siert Pieters en Martje Freerks. Trijntje, dagloonster, wonende te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is geboren op maandag 10 februari 1783 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 16 juli 1860 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo). Trijntje werd 77 jaar, 5 maanden en 6 dagen.


Trijntje was eerder gehuwd (1) met Sijmen Geerts Berghuis.

Van Harm en Trijntje is een kind bekend:

4  Marten Harms Maring is geboren op maandag 2 september 1816 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie IV-AV.

III-M  Jantje Klasen Glas, dochter van Klaas Jakobs Glas (II-E) en Claeske Harms, is geboren in 1792 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), kind niet door vader erkend., is gedoopt op zondag 5 februari 1792 aldaar, is ongehuwd overleden op dinsdag 21 juni 1814 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), 6 maand na de geboorte van haar dochter.. Jantje werd 22 jaar.


Van Jantje is een kind bekend:

1  Aafke Klasen Glas is geboren op donderdag 30 december 1813 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie IV-AW.


Generatie IV

(van 1789 tot 1904)

IV-A  Kornelis Harms Maring, zoon van Harm Cornelis Maring (III-A) en Anje Doekes Oosting, landbouwer en korenschipper, wonende te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is geboren op zaterdag 28 december 1793 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 5 januari 1794 aldaar, is overleden op maandag 22 november 1858 te 't Zandt. Kornelis werd 64 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Op de kadasterkaart van rond 1830 van Uithuistermeeden wordt Kornelis Harms Maring genoemd als schipper op perceel 551.

Kornelis trouwt op woensdag 26 april 1826 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 32-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Ties Oosterhuis, dochter van Ties Jans Oosterhuis (landbouwer) en Jantje Remges. Grietje, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren op maandag 20 februari 1804 aldaar, is gedoopt op zondag 4 maart 1804 aldaar, is overleden op donderdag 6 januari 1842 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt). Grietje werd 37 jaar, 10 maanden en 17 dagen.


Van Kornelis en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Harm Kornelis Maring is geboren op dinsdag 17 juli 1827 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie V-A.

2  Jantje Kornelis Maring is geboren op donderdag 6 november 1828 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 16 december 1828 aldaar. Jantje werd 1 maand en 10 dagen.


IV-B  Aafke Harms Maring, dochter van Harm Cornelis Maring (III-A) en Anje Doekes Oosting, landbouwster, is geboren op zondag 8 november 1795 te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 8 november 1795 aldaar, is overleden op donderdag 28 april 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Aafke werd 74 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Volgens volkstelling 1869 heeft zij een zoon Pieter Smit; geb 8 feb 1842 in Uithuizermeeden en een schoondochter Janna Meijer, geb 5 mrt 1842 in Bierum, gehuwd 8 maart 1872 in Bierum.
Volgens grafsteen is zij geboren Uithuizermeeden 1-11-1795.

Aafke trouwt op woensdag 7 februari 1816 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Derk Alberts Brander, zoon van Albert Derks Brander (landbouwer) en Trijntje Remmerts. Derk, dagloner, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 11 september 1785 aldaar, is overleden op zaterdag 29 februari 1840 aldaar. Derk werd 54 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Op de kadasterkaart van rond 1830 van uithuistermeeden wordt Derk Alberts Brander vermeld als landbouwer op boerderij 20 "Smytsumma", nu Oranjeplein 2, op perceel 600. Deze boerderij wordt in 1831 publiekelijk verkocht.
Uit "Uithuizermeeden, historie en boerderijen van Uithuizermeeden", door T.K. Nijhoff-Meijer, 1980, pag 444: Woonden boerderij no 76a, tegenover no 72 (dat is Derk Luddesweg 6), gesloopt in 1952.
In 1832 verkopen Geert Eisses van der Meeden wedn van Willemtje Willems en zijn kinderen bij een publieke verkoop:
een behuizing en schuur met de vaste beklemming van plm. 3.54.- ha met kwelder en aanwas met een jaarlijkse huur van fl 32,- voor fl 700,- aan Derk Alberts Brander en Aafke Harms Maring, gehuwd in 1832. Aafke H. Maring wed. en een kind verkopen het geheel, groot 7.44.50 ha in 1852 (dwz bij haar tweede huwelijk) voor fl 6125,- aan Pieter Jan Emmelkamp, korenschipper en Dieuwerke Egges Buurma, gehuwd in 1837.

Van Derk en Aafke is een kind bekend:

1  Trijntje Derks Brander is geboren op zondag 31 mei 1818 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-B.

Aafke trouwt op zaterdag 31 juli 1852 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 56-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Klaas Freriks Dijkstra, zoon van Freerk Kornellis Dijkstra (landbouwer) en Reinje Klasen Bos (landbouwersche). Klaas, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren te 't Zandt, is gedoopt op zondag 9 februari 1800 aldaar, is overleden op donderdag 13 augustus 1868 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Klaas werd 68 jaar, 6 maanden en 4 dagen.


IV-C  Doeke Harms Maring, zoon van Harm Cornelis Maring (III-A) en Anje Doekes Oosting, korenschipper en wagenaar, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren op zondag 11 februari 1798 te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 11 februari 1798 aldaar, is overleden op zondag 8 september 1861 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is begraven aldaar. Doeke werd 63 jaar, 6 maanden en 28 dagen.


Doeke trouwt op zaterdag 28 april 1821 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Trijntje Hindriks Jonker, dochter van Hindrik Berents Jonker (koopman) en Jantje Jakobs van den Berg (slagtersvrouw). Trijntje is geboren op maandag 19 april 1802 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 9 mei 1802 aldaar, is overleden op zondag 23 augustus 1874 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is begraven te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Trijntje werd 72 jaar, 4 maanden en 4 dagen.


Van Doeke en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hindrik Doekes Maring is geboren op woensdag 17 april 1822 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 24 mei 1822 aldaar. Hindrik werd 1 maand en 7 dagen.


2  Hindrik Doekes Maring is geboren op zaterdag 24 mei 1823 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-C.

3  Harm Doekes Maring is geboren op vrijdag 24 maart 1826 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 1 maart 1829 aldaar. Harm werd 2 jaar, 11 maanden en 5 dagen.


4  Anje Maring is geboren op donderdag 1 december 1831 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-D.

5  Jantje Maring is geboren op donderdag 8 juli 1841 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-E.

IV-D  Jan Harms Maring, zoon van Harm Cornelis Maring (III-A) en Anje Doekes Oosting, landbouwer, is geboren op zaterdag 28 november 1801 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 6 december 1801 aldaar, is overleden op woensdag 17 juli 1861 aldaar. Jan werd 59 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Woonden boerderij Dwarsweg 6, Uithuizermeeden.

Jan trouwt op zaterdag 10 november 1827 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Martje Jans de Jonge, dochter van Jan Timens de Jonge (landbouwer) en Janna Hermannus Oosterman. Martje, dagloonster en akkerbouwer, is geboren op donderdag 21 oktober 1802 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 31 oktober 1802 aldaar, is overleden op zondag 18 maart 1888 aldaar. Martje werd 85 jaar, 4 maanden en 26 dagen.


Van Jan en Martje zijn zes kinderen bekend:

1  Anje Jans Maring is geboren op vrijdag 16 juli 1830 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 23 januari 1835 aldaar. Anje werd 4 jaar, 6 maanden en 7 dagen.


2  Jan Jans Maring is geboren op dinsdag 9 april 1833 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 15 januari 1835 aldaar. Jan werd 1 jaar, 9 maanden en 6 dagen.


3  Anje Maring is geboren op maandag 14 maart 1836 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 20 maart 1836 aldaar. Anje werd 6 dagen.


4  Harm Jans Maring is geboren op zaterdag 28 april 1838 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-F.verkoop behuizing anje maring op 22 feb 1919.

5  Anje Maring is geboren op maandag 10 augustus 1840 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 4 februari 1919 aldaar. Anje werd 78 jaar, 5 maanden en 25 dagen.


6  Jan Maring is geboren op zondag 19 oktober 1845 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is jong overleden op donderdag 23 oktober 1845 aldaar. Jan werd 4 dagen.


IV-E  Nanje Harms Maring, dochter van Harm Cornelis Maring (III-A) en Anje Doekes Oosting, is geboren op woensdag 21 september 1803 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 2 oktober 1803 aldaar, is overleden op maandag 15 september 1845 aldaar in het kraambed van haar tweeling. Nanje werd 41 jaar, 11 maanden en 25 dagen.


Nanje trouwt op zaterdag 10 maart 1821 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 17-jarige leeftijd met de 25-jarige Lammert Ties Scholtens, zoon van Ties Alberts (korenschipper) en Trijntje Fokkes. Lammert, landbouwer en korenschipper, is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 7 juni 1795 aldaar, is overleden op zondag 8 februari 1874 aldaar. Lammert werd 78 jaar, 8 maanden en 1 dag.

In 1831 verkoopt de koopman en landbouwer Harm Wolters van Dam de vaste beklemming behorende bij boerderij Hooilandseweg 3, Uithuizermeeden, van 13.05.38 ha jaarlijkse huur fl 138,-, aan Lammert Ties Scholtens en Nanje Harms Maring. Zij kopen in 1843 van Tamme Derks Huizinga, boerderij 38, de vaste beklemming van 2.87.70 ha met een jaarlijkse huur van fl 40,- aan de kerk van Uithuizermeeden. En zij kopen in 1851 van B.Y. Groendijk, boerderij 52, een behuizing met de vaste beklemming van 5.80.20 ha, met een jaarlijkse huur van fl 48,- welk perceel bij een boedelscheiding in 1857 wordt toegescheiden aan de dochter Tietje Scholtens en echtgenoot Doeke B. Groendijk, boerderij no 52.
Lammert T. Scholtens en echtgenote kopen in 1854 van Rikkert W. Bos, boerderij no 13, de vaste beklemming van 1.62.40 ha polderland met een jaarlijkse huur van fl 15,-. In 1872 verkopen zij de boerenbehuizing met een vaste beklemming van 18.15.20 ha met een jaarlijkse huur van fl 193,- aan hun zoon Harm Lammert Scholtens en Anje Ritsema gehuwd in 1866.
De boerderij wordt in 1887 publiekelijk verkocht, waarbij kopers zijn Eibe Heines Duursema en Trijntje Cornelis Bijsterveld, gehuwd 1877.

Van Lammert en Nanje zijn dertien kinderen bekend:

1  Ties Lammerts Scholtens is geboren op maandag 11 juni 1821 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 5 november 1828 aldaar. Ties werd 7 jaar, 4 maanden en 25 dagen.


2  Anje Lammerts Scholtens is geboren op donderdag 14 augustus 1823 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-G.

3  Trijntje Lammerts Scholtens is geboren op donderdag 17 november 1825 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-H.

4  Harm Lammerts Scholtens is geboren op vrijdag 18 januari 1828 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 20 januari 1829 aldaar. Harm werd 1 jaar en 2 dagen.


5  Harmke Lammerts Scholtens is geboren op maandag 30 november 1829 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-I.

6  Tietje Lammerts Scholtens is geboren op woensdag 24 oktober 1832 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-J.

7  Ties Lammerts Scholtens is geboren op maandag 13 oktober 1834 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-K.

8  Harm Lammerts Scholtens is geboren op woensdag 11 januari 1837 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 17 januari 1837 aldaar. Harm werd 6 dagen.


9  Engeltje Lammerts Scholtens is geboren op zaterdag 17 februari 1838 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-L.

10  Harm Lammerts Scholtens is geboren op zaterdag 11 juli 1840 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-M.

11  Fokke Lammerts Scholtens is geboren op zaterdag 17 september 1842 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 23 januari 1845 aldaar. Fokke werd 2 jaar, 4 maanden en 6 dagen.


12  Bouwke Lammerts Scholtens (Bessie) is geboren op woensdag 10 september 1845 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-N.

13  Aafke Lammerts Scholtens is geboren op woensdag 10 september 1845 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 18 oktober 1845 aldaar. Aafke werd 1 maand en 8 dagen.


IV-F  Hindrik Harms Maring, zoon van Harm Cornelis Maring (III-A) en Anje Doekes Oosting, landbouwer en akkerbouwer, is geboren op zaterdag 6 januari 1810 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 14 januari 1810 aldaar, is overleden op dinsdag 29 maart 1870 aldaar, is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Hindrik werd 60 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Woont Wijk D, huisnummer 97.
In 1842 wordt de boerderij "Grote Ark", Toppingaweg 2, Roodeschool, publiek verkocht door Albert J. Riepma wedn. en twee minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk van E.A. de Weerdt.
De boerenbehuizing met de vaste beklemming van 23.60.70 ha met kwelder en aanwas met een jaarlijkse huur van fl 254,- wordt verkocht aan Hindrik Harms Maring en Tietje Klaasen van Kalker voor fl 12.660,-.
In 1847 verkopen Hindrik H. Maring en Tietje, die zich op de boerderij Klaas Wiersumweg 2 gaan vestigen, de boerderij aan Roelof Sikkes Zandt en Martje Lubbes Ikema, gehuwd in 1842.

Bij de publieke verkoop van boerderij 54 aan de Tilweg in 1847 wordt de vaste beklemming van 9.17.70 ha met kwelder en aanwas en een jaarlijkse huur van fl 85,-, verkocht aan Hindrik harms Maring en Tietje Klaasen van Kalker. Zij kopen in 1850 van W.P, Dijk en echtgenote boerderij 91 de vaste beklemming van 4.12.40 ha met kwelder en aanwas met een jaarlijkse huur van fl 40,-. En in 1869 kopen zij bij een publieke verkoop door de kinderen van Egge Jans van der Boom, ontvanger te Uithuizermeeden de eigendom van de beklemming met de jaarlijkse huur van fl 40,-, terwijl zij in 1879 ook de andere eigendom met de jaarlijkse huur van fl 85,- kopen.
In 1887 worden gebruikers de zoon Harm Hendrik Maring en Jantje Kornelis Smit.

Hindrik trouwt op woensdag 3 februari 1836 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Tietje Klasen van Kalker, dochter van Klaas Klasen van Kalker (landbouwer) en Aaltje Wristers. Tietje, landbouwersche, is geboren op vrijdag 27 december 1805 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 5 januari 1806 aldaar, is overleden op zondag 13 juni 1880 aldaar, is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Tietje werd 74 jaar, 5 maanden en 17 dagen.


Van Hindrik en Tietje zijn vier kinderen bekend:

1  Harm Hindriks Maring is geboren op zaterdag 11 februari 1837 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-O.

2  Klaas Maring is geboren op zondag 10 februari 1839 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op zondag 13 december 1896 aldaar, 'na een kortstondige doch hevige ziekte van slechts twee dagen' , is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Klaas werd 57 jaar, 10 maanden en 3 dagen.


3  Anje Maring is geboren op zondag 8 mei 1842 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 12 juli 1844 aldaar. Anje werd 2 jaar, 2 maanden en 4 dagen.


4  Anje Maring is geboren op zaterdag 7 juni 1845 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie V-P.

IV-G  Bouwke Harms Maring, dochter van Harm Cornelis Maring (III-A) en Anje Doekes Oosting, is geboren op donderdag 30 juli 1812 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 5 december 1887 aldaar. Bouwke werd 75 jaar, 4 maanden en 5 dagen.


Bouwke trouwt op woensdag 28 december 1831 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Edzes van der Weg, zoon van Edze Pieters van der Weg (dagloner) en Aagtje Alberts (dagloonster). Pieter, boerenknecht, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren op vrijdag 20 november 1807 aldaar, is gedoopt op zondag 20 december 1807 aldaar, is overleden op zondag 29 december 1867 aldaar. Pieter werd 60 jaar, 1 maand en 9 dagen.


Van Pieter en Bouwke zijn negen kinderen bekend:

1  Edze Pieters van der Weg is geboren in mei 1832 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op donderdag 28 juni 1832 aldaar. Edze werd 1 maand.


2  Anje Pieters van der Weg is geboren op zondag 3 november 1833 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-Q.

3  Edze Pieters van der Weg is geboren op zaterdag 8 oktober 1836 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 17 februari 1845 aldaar. Edze werd 8 jaar, 4 maanden en 9 dagen.


4  Harm Pieters van der Weg is geboren op woensdag 16 januari 1839 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-R.

5  Aagtje van der Weg is geboren op donderdag 25 november 1841 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 17 juni 1852 aldaar. Aagtje werd 10 jaar, 6 maanden en 23 dagen.


6  Edze Pieters van der Weg is geboren op donderdag 1 mei 1845 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op zaterdag 9 juni 1866 aldaar. Edze werd 21 jaar, 1 maand en 8 dagen.


7  Aafke Pieters van der Weg is geboren op vrijdag 13 oktober 1848 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-S.

8  Albert van der Weg is geboren op donderdag 4 december 1851 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 17 november 1926 aldaar. Albert werd 74 jaar, 11 maanden en 13 dagen.


Albert trouwt op woensdag 11 december 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 27-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Grietje Kooi, dochter van Jacob Klasen Kooi (boerenknecht) en Eltje Willems van der Meij (boerenmeid). Grietje is geboren op dinsdag 16 augustus 1853 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 7 maart 1904 aldaar. Grietje werd 50 jaar, 6 maanden en 20 dagen.


Albert trouwt op donderdag 12 april 1906 te 't Zandt op 54-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Pieterke Vink. Pieterke, huishoudster, is geboren op zondag 8 juli 1855 te Zuidwolde (gem Bedum) (Bedum), is overleden op zaterdag 26 oktober 1946 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Pieterke werd 91 jaar, 3 maanden en 18 dagen.


Pieterke was eerder gehuwd (1) met Geert Smit.

9  Aagtje van der Weg is geboren op vrijdag 12 september 1856 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-T.

IV-H  Klaas Obbes Bijsterveld, zoon van Obbe Klaassen Bijsterveld (III-B) en Jantje Cornelis Maring, boerezoon en landbouwer, is geboren te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 7 oktober 1792 aldaar, is overleden op zondag 26 februari 1860 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is begraven aldaar. Klaas werd 67 jaar, 4 maanden en 19 dagen.


Klaas trouwt op zaterdag 10 oktober 1818 te Uithuizen (Hefshuizen) op 26-jarige leeftijd met de 18-jarige Grietje Kornelis Krol, dochter van Cornelis Geerts Krol (landbouwer) en Wijke Pieters Dijksterhuis (landbouwster). Grietje is geboren op zondag 2 februari 1800 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 26 februari 1877 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is begraven aldaar. Grietje werd 77 jaar en 24 dagen.


Van Klaas en Grietje zijn negen kinderen bekend:

1  Weike Klaassen Bijsterveld is geboren op dinsdag 23 maart 1819 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-U.

2  Obbe Bijsterveld is geboren op woensdag 17 januari 1821 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 17 januari 1904 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens). Obbe werd 83 jaar.


Obbe trouwt op woensdag 14 oktober 1863 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 42-jarige leeftijd met de 45-jarige Antje Lameris. Antje is geboren op zondag 18 januari 1818 te Kantens, is overleden op zondag 27 januari 1889 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), kinderloos.. Antje werd 71 jaar en 9 dagen.


3  Jantje Klaassen Bijsterveld is geboren op zondag 22 december 1822 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-V.

4  Cornelis Klaassen Bijsterveld is geboren op woensdag 23 februari 1825 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 23 oktober 1830 aldaar. Cornelis werd 5 jaar en 8 maanden.


5  Bouke Klaassen Bijsterveld is geboren op maandag 21 mei 1827 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-W.

6  Aafke Bijsterveld is geboren op vrijdag 30 oktober 1829 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op zondag 11 december 1887 te Slochteren. Aafke werd 58 jaar, 1 maand en 11 dagen.


7  Cornelis Bijsterveld, boerenknecht en landbouwer, is geboren op zondag 3 juni 1832 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 10 februari 1917 aldaar. Cornelis werd 84 jaar, 8 maanden en 7 dagen.


Cornelis trouwt op woensdag 26 september 1866 te Kantens op 34-jarige leeftijd (1) met de 49-jarige Dieuwerke Westerdijk. Dieuwerke, landbouwersche, is geboren op donderdag 20 maart 1817 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 28 maart 1873 te Kantens. Dieuwerke werd 56 jaar en 8 dagen.


Cornelis trouwt op woensdag 23 juni 1875 te Uithuizen (Hefshuizen) op 43-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Bouke Moorlag. Bouke is geboren op vrijdag 6 februari 1829 te Middelstum, is overleden op zaterdag 11 juli 1908 te Startenhuizen (gem Kantens) (Kantens). Bouke werd 79 jaar, 5 maanden en 5 dagen.


Bouke was eerder gehuwd (1) met Hindrik Hindriks Hartog.

8  Anje Klaassen Bijsterveld is geboren op dinsdag 1 september 1835 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-X.

9  Pieternella Bijsterveld is geboren op zaterdag 13 juni 1840 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-Y.

IV-I  Grietje Obbes Bijsterveld, dochter van Obbe Klaassen Bijsterveld (III-B) en Jantje Cornelis Maring, is geboren te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op vrijdag 20 maart 1795 aldaar, is overleden op zaterdag 2 januari 1869 aldaar. Grietje werd 73 jaar, 9 maanden en 13 dagen.


Grietje was gehuwd met Alje Jacobs Krol, zoon van Jakob Aljes Krol en IJtje Pieters. Alje, landbouwer, is geboren in 1796 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 27 maart 1796 aldaar, is overleden op woensdag 6 januari 1886 te Kantens. Alje werd 90 jaar.

Helaas is de trouwakte van het huwelijk met Grietje nergens te vinden.

Van Alje en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantje Krol is geboren op zaterdag 29 maart 1817 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 16 mei 1817 aldaar. Jantje werd 1 maand en 17 dagen.


2  Jacob Aljes Krol is geboren op maandag 20 april 1818 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-Z.

3  Jantje Aljes Krol is geboren op maandag 9 april 1821 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-AA.

4  Obbe Aljes Krol is geboren op donderdag 11 december 1823 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 9 augustus 1828 aldaar. Obbe werd 4 jaar, 7 maanden en 29 dagen.


5  Obbe Aljes Krol is geboren op woensdag 9 september 1829 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-AB.

IV-J  Kornellis Obbes Bijsterveld, zoon van Obbe Klaassen Bijsterveld (III-B) en Jantje Cornelis Maring, landbouwer, is geboren op zaterdag 20 juni 1801 te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op vrijdag 3 juli 1801 aldaar, is overleden op dinsdag 11 november 1862 aldaar. Kornellis werd 61 jaar, 4 maanden en 22 dagen.


Kornellis gaat in ondertrouw op dinsdag 19 februari 1839 te Uithuizen (Hefshuizen), trouwt op zaterdag 23 maart 1839 aldaar op 37-jarige leeftijd met de 27-jarige Dina Jans Bolhuis, dochter van Jan Jakobs Bolhuis (landbouwer) en Anje Wijbes Brommersma. Dina, landbouwersche, is geboren op dinsdag 18 februari 1812 te Kantens, is overleden op zondag 16 februari 1879 te Uithuizen (Hefshuizen). Dina werd 66 jaar, 11 maanden en 29 dagen.


Van Kornellis en Dina zijn acht kinderen bekend:

1  Jantje Kornelis Bijsterveld is geboren op woensdag 6 november 1839 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 8 april 1843 aldaar. Jantje werd 3 jaar, 5 maanden en 2 dagen.


2  Anje Kornelis Bijsterveld is geboren op zaterdag 19 december 1840 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-AC.

3  Martje Kornelis Bijsterveld is geboren op woensdag 10 augustus 1842 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-AD.

4  Jan Kornelis Bijsterveld is geboren op dinsdag 30 juli 1844 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-AE.

5  Jantje Kornelis Bijsterveld is geboren op zaterdag 14 november 1846 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-AF.

6  Trientje Kornelis Bijsterveld (Trina) is geboren op maandag 17 juni 1850 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-AG.

7  Obbe Kornelis Bijsterveld is geboren op zaterdag 21 augustus 1852 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-AH.

8  Klaas Bijsterveld is geboren op woensdag 31 januari 1855 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-AI.

IV-K  Anje Obbes Bijsterveld, dochter van Obbe Klaassen Bijsterveld (III-B) en Jantje Cornelis Maring, is geboren op woensdag 22 april 1807 te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 3 mei 1807 aldaar, is overleden op donderdag 25 maart 1869 aldaar. Anje werd 61 jaar, 11 maanden en 3 dagen.


Anje trouwt op zaterdag 23 januari 1836 te Uithuizen (Hefshuizen) op 28-jarige leeftijd met de 35-jarige Sijbolt Jans Siersema ook genaamd Sijbolt Jans Siertsema, zoon van Jan Sijbolts Siersema (herbergier) en Harmina Pieters (herbergier). Sijbolt, kuiper, timmermansknecht en wagenmaker, is geboren in 1801 te 't Zandt, is gedoopt op zondag 25 januari 1801 aldaar, is overleden op zondag 15 november 1891 te Uithuizen (Hefshuizen). Sijbolt werd 90 jaar.


Van Sijbolt en Anje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantje Siertsema is geboren op zaterdag 17 december 1836 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-AJ.

2  Willemina Sibolts Siersema is geboren in 1839 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op donderdag 23 mei 1844 aldaar. Willemina werd 5 jaar.


3  Jan Siersema is geboren op maandag 4 oktober 1841 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-AK.

4  Harmina Siersema is geboren op vrijdag 12 december 1845 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-AL.

5  Grietje Siersema is geboren op donderdag 11 april 1850 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-AM.

IV-L  Bauke Jans Kuiper, dochter van Jan IJzebrands Kuiper (III-C) en Anje Cornelis Maring, is geboren op maandag 6 augustus 1792 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 2 september 1792 aldaar, is overleden op maandag 1 januari 1872 te Jukwerd (gem Appingedam) (Appingedam). Bauke werd 79 jaar, 4 maanden en 26 dagen.


Bauke trouwt op zondag 15 november 1812 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaas Jans Remminga, zoon van Jan Remges en Eltjen Klaassen. Klaas, boereknegt en landbouwer, is geboren te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 27 mei 1787, is overleden op zondag 22 februari 1846 te Appingedam, nalatende 3 minderjarige kinderen.. Klaas werd 58 jaar, 8 maanden en 26 dagen.


Van Klaas en Bauke zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Klaassen Remminga is geboren op maandag 24 mei 1813 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 5 augustus 1813 aldaar. Jan werd 2 maanden en 12 dagen.


2  Jan Klaassens Remminga is geboren op dinsdag 14 juni 1814 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op zaterdag 10 oktober 1818 te Kantens. Jan werd 4 jaar, 3 maanden en 26 dagen.


3  Harke Klaassen Remminga is geboren op dinsdag 29 juli 1817 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is overleden op vrijdag 2 oktober 1818 te Kantens. Harke werd 1 jaar, 2 maanden en 3 dagen.


4  Anje Klaassen Remminga is geboren op donderdag 3 februari 1820 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), zie V-AN.

5  Jan Klaassen Remminga is geboren op zondag 23 februari 1823 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), zie V-AO.

6  Cornelis Klaassen Remminga is geboren op woensdag 29 maart 1826 te Zandeweer, zie V-AP.

7  Eltje Klaassen Remminga is geboren op zondag 11 april 1830 te Zandeweer, zie V-AQ.

8  doodgeboren zoon Remminga doodgeboren op maandag 11 februari 1833 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is overleden op maandag 11 februari 1833 aldaar.


IV-M  Kornelis Jans Kuiper, zoon van Jan IJzebrands Kuiper (III-C) en Anje Cornelis Maring, schoenmaker, is geboren op woensdag 4 mei 1796 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op vrijdag 6 april 1866 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Kornelis werd 69 jaar, 11 maanden en 2 dagen.


Kornelis trouwt op woensdag 16 mei 1821 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Ida Jans van der Molen, dochter van Jan Ties van der Molen (landbouwer) en Janna Jans (landbouwersche). Ida, naaister en schoenmakersche, is geboren op zondag 18 juni 1797 te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt), is overleden op maandag 1 juni 1840 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Ida werd 42 jaar, 11 maanden en 14 dagen.


Van Kornelis en Ida zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Kornelis Kuiper is geboren op zaterdag 27 april 1822 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-AR.

2  Ties Kornelis Kuiper is geboren op zondag 10 oktober 1824 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 9 september 1827 aldaar. Ties werd 2 jaar, 10 maanden en 30 dagen.


3  Janna Kuiper is geboren op zaterdag 16 augustus 1828 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op woensdag 13 maart 1901 aldaar. Janna werd 72 jaar, 6 maanden en 25 dagen.


4  Ties Kornelis Kuiper, schoenmaker, is geboren op vrijdag 23 december 1831 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 26 april 1871 aldaar. Ties werd 39 jaar, 4 maanden en 3 dagen.


Ties trouwt op zaterdag 6 juni 1857 te Slochteren op 25-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Anje Tulp, dochter van Harm Alberts Tulp (kleermaker) en Trientje Hindriks Haijer. Anje, dienstmeid, is geboren op maandag 16 juni 1828 te Hellum (gem Slochteren) (Slochteren), is overleden op zaterdag 1 augustus 1857 te Schildwolde (gem Slochteren) (Slochteren). Anje werd 29 jaar, 1 maand en 16 dagen.


Ties trouwt op zaterdag 26 mei 1860 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 28-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Tjaaktje Freerks Blouw, dochter van Freerk Andries Blouw en Maria Jans Ruben. Tjaaktje is geboren op woensdag 15 september 1819 te Slochteren, is overleden op dinsdag 14 april 1863 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Tjaaktje werd 43 jaar, 6 maanden en 30 dagen.


5  Anje Kornelis Kuiper is geboren op zaterdag 6 september 1834 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-AS.

6  Harm Kuiper is geboren op zaterdag 25 februari 1837 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-AT.

Kornelis trouwt op zaterdag 21 mei 1842 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 46-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 43-jarige Stijntje Jans Mars ook genaamd Trijntje Jans Mars. Stijntje is geboren rond 1799 te Stedum, is overleden op vrijdag 23 augustus 1872 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Stijntje werd ongeveer 73 jaar.


IV-N  Harm Jans Kuiper, zoon van Jan IJzebrands Kuiper (III-C) en Anje Cornelis Maring, schoenmakersknecht en schoenmaker, is geboren op donderdag 10 februari 1803 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 20 februari 1803 aldaar, is overleden op vrijdag 13 maart 1874 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Harm werd 71 jaar, 1 maand en 3 dagen.


Harm trouwt op woensdag 4 juni 1828 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Lijzabeth van der Molen ook genaamd Elijzabeth van der Molen, dochter van Jan Ties van der Molen (landbouwer) en Janna Jans (landbouwersche). Lijzabeth, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren op donderdag 18 september 1800 te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt), is overleden op zaterdag 5 december 1874 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Lijzabeth werd 74 jaar, 2 maanden en 17 dagen.


Van Harm en Lijzabeth zijn zeven kinderen bekend:

1  Anje Kuiper, dienstmeid, is geboren op donderdag 26 maart 1829 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 7 december 1903 aldaar. Anje werd 74 jaar, 8 maanden en 11 dagen.


Anje trouwt op donderdag 25 november 1852 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 23-jarige leeftijd met de 32-jarige Edze Tillema, zoon van Berend Hindriks Tillema (schoenmaker) en Grietje Edzes Bruils. Edze, schoenmaker, is geboren op vrijdag 11 februari 1820 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 7 mei 1883 aldaar. Edze werd 63 jaar, 2 maanden en 26 dagen.


2  Janna Harms Kuiper is geboren op dinsdag 29 november 1831 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-AU.

3  Jan Kuiper is geboren op donderdag 10 oktober 1833 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-AV.

4  Kornelis Kuiper is geboren op woensdag 8 juni 1836 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-AW.

5  Jantje Harms Kuiper is geboren op vrijdag 19 oktober 1838 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 1 september 1855 aldaar. Jantje werd 16 jaar, 10 maanden en 13 dagen.


6  Thies Harms Kuiper is geboren op dinsdag 11 mei 1841 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie V-AX.

7  Jakob Kuiper is geboren op woensdag 31 januari 1844 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie V-AY.

IV-O  Jantje Jans Kuiper, dochter van Jan IJzebrands Kuiper (III-C) en Anje Cornelis Maring, winkeliersche, is geboren op woensdag 22 januari 1806 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 2 februari 1806 aldaar, is overleden op donderdag 15 mei 1845 aldaar. Jantje werd 39 jaar, 3 maanden en 23 dagen.


Jantje trouwt op dinsdag 26 mei 1835 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Harms Glas. Hendrik, verver en glazenmaker, is geboren op woensdag 14 maart 1810 te Loppersum, is overleden op woensdag 11 juni 1856 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Hendrik werd 46 jaar, 2 maanden en 28 dagen.


Van Hendrik en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Geessien Hindriks Glas is geboren op donderdag 18 februari 1836 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)).


Geessien trouwt op zaterdag 9 augustus 1856 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Kornelis Derks Vegter. Kornelis is geboren rond 1828 te Usquert.


2  Jan Glas is geboren op dinsdag 16 januari 1838 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)).


3  Anje Glas is geboren op maandag 27 januari 1840 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


4  Harm Glas is geboren op zaterdag 5 februari 1842 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


IV-P  Grietje Pieters Ausema, dochter van Pieter Jannes Ausema (III-D) en Trijntje Cornelis Maring, is geboren op zondag 13 april 1800 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 10 maart 1854 te Loppersum. Grietje werd 53 jaar, 10 maanden en 25 dagen.


Grietje trouwt op maandag 14 november 1825 te Uithuizen (Hefshuizen) op 25-jarige leeftijd met de hoogstens 26-jarige Klaas Pieters Wieringa, zoon van Pieter Klasens en Elizabeth Hindriks. Klaas, landbouwer, is geboren november of december 1798 te Eenum (gem 't Zandt) ('T Zandt), is gedoopt op zondag 2 december 1798 te Eenum (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op zondag 6 januari 1861 te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum). Klaas werd hoogstens 62 jaar, 1 maand en 7 dagen.

In 1827 wordt bij een publieke verkoping door Klaas pieters een boerderijtje met varkensschuur te Eenum, Oosterwijtwerderweg 13,gekocht, met een beklemming van ongeveer 14 ha, voor Fl 4700,00. In 1845 wordt de boerderij weer publiekelijk verkocht; de grootte is dan 19.39.70 ha. Bron: boerderijenboek 't Zandt 1989 pag 309/310.
Op 11 augustus 1834 kopen Klaas Pieters Wieringa en Grietje Pieters Ausema een perceel land, groot 5.68 ha. Tot de verkoop in 1845 was dit perceel land bij de boerderij Oosterwijtwerderweg 13 in exploitatie. Het perceel werd in 1845 op de veiling ingehouden en direct daarna stichtte Wieringa daarop een behuizing. Op 28 januari 1853 werd op verzoek van Klaas en Grietje een publieke verkoping gehouden van "een nieuw getimmerte behuizing en schuurtje met 5 bunder en 68 roeden te Eenum aan het Maar." Bron: boerderijenboek 't Zandt 1989 pag 312/313.

Van Klaas en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Trientje Klaassen Wieringa is geboren op woensdag 8 november 1826 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-AZ.

2  Pieter Wieringa is geboren op maandag 22 februari 1830 te Eenum, zie V-BA.

3  Cornelis Wieringa is geboren op donderdag 8 maart 1832 te Eenum, zie V-BB.

4  Jan Wieringa, boerenknecht, is geboren op dinsdag 17 februari 1835 te Eenum, is overleden op zaterdag 29 oktober 1859 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), zes maanden na zijn trouwen; geen kinderen.. Jan werd 24 jaar, 8 maanden en 12 dagen.


Jan trouwt op zaterdag 23 april 1859 te 't Zandt op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Jantje Gast, dochter van Geert Jakobs Gast (dagloner) en Cornelia Pieters de Haan. Jantje, boerenmeid, is geboren op maandag 7 augustus 1837 te Spijk (gem Bierum) (Bierum).


Jantje was later gehuwd (2) met Jan Walker.

5  Hendrik Wieringa is geboren op maandag 14 mei 1838 te Eenum (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is ongehuwd overleden op woensdag 26 mei 1858 te Delft. Hendrik werd 20 jaar en 12 dagen.


6  Bouke Wieringa is geboren op dinsdag 28 april 1840 te Eenum (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op zaterdag 10 augustus 1867 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt). Bouke werd 27 jaar, 3 maanden en 13 dagen.


7  Jans Wieringa is geboren op dinsdag 19 juli 1842 te Eenum, zie V-BC.

IV-Q  Kornelis Pieters Ausema, zoon van Pieter Jannes Ausema (III-D) en Trijntje Cornelis Maring, landbouwer, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op zondag 14 oktober 1804 te Kantens, is gedoopt op zondag 28 oktober 1804 te Zandeweer, is overleden op dinsdag 6 januari 1885. Kornelis werd 80 jaar, 2 maanden en 23 dagen.


Kornelis trouwt op zaterdag 23 juni 1832 te Uithuizen (Hefshuizen) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Hindrikje Hindriks Elema, dochter van Hindrik Jacobs en Anje Wijbes Brommersma. Hindrikje, wonende te Kantens, is geboren op zondag 10 juni 1810 te Holwinda (gem Kantens) (Kantens), is gedoopt op donderdag 28 juni 1810 te Usquert, is overleden op vrijdag 4 augustus 1893 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Hindrikje werd 83 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Kind
Hindrikje
Geboortedatum
28-06-1810
Geboorteplaats
Usquert
Geslacht
Vrouw
Vader
Hindrik Jakobs
Moeder
Anje Wijbes Brommersma
Gebeurtenis
Doop
Datum
28-06-1810
Gebeurtenisplaats
Usquert
Documenttype
DTB Dopen
Erfgoedinstelling
Groninger Archieven
Plaats instelling
Groningen
Collectiegebied
Groningen
Archief
124
Registratienummer
471
Registratiedatum
15-07-1810
Akteplaats
Kerkelijke gemeente - Usquert
Collectie
Archiefnaam: Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, Bron: boek, Deel: 471
Boek
Doopboek 1751-1811
Opmerking
na 's vaders doodt geboren

Van Kornelis en Hindrikje zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Cornelis Ausema is geboren op vrijdag 1 maart 1833 te Eppenhuizen (gem Kantens) (Kantens), zie V-BD.

2  Hendrik Cornelis Ausema is geboren op zondag 2 november 1834 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-BE.

3  Trientje Cornelis Ausema is geboren op donderdag 1 november 1838 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-BF.

4  Anje Cornelis Ausema is geboren op zondag 24 januari 1847 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-BG.

IV-R  Bouke Jans Maring, dochter van Jan Kornelis Maring (III-E) en Lijzabeth Klasens Eigendeel, is geboren op maandag 14 januari 1805 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 27 januari 1805 aldaar, is overleden op maandag 27 december 1880 aldaar. Bouke werd 75 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Zij trouwde de zoon van de buurman van haar vader.

Bouke trouwt op vrijdag 25 april 1823 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 18-jarige leeftijd met de 22-jarige Pieter Geerts Stenhuis, zoon van Geert Jan Stenhuis (landbouwer) en Hindrikje Pieters. Pieter, akkerbouwer en broodbakker, is geboren op vrijdag 21 november 1800 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 7 december 1800 aldaar, is overleden op dinsdag 29 maart 1870 aldaar. Pieter werd 69 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Signalement op certificaat voldoening mil militie: lengte: 1 el 5 pm 7 dm 0 str; aangezigt: blozend; hoofd: rond; ogen: grijs; neus: groot; mond: groot; kin: rond; haar: bruin; wenkbrauwen: bruin; geen herkenbare tekenen. Bij aangifte van zijn laatste vier kinderen is hij broodbakker.
Woonde blijkbaar aan de Dwarsweg 3, Altena, Uithuizermeeden (bron: Buurmaboek)

Van Pieter en Bouke zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Pieters Stenhuis is geboren op woensdag 28 juli 1824 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 9 mei 1837 aldaar. Jan werd 12 jaar, 9 maanden en 11 dagen.


2  Klaas Pieters Stenhuis is geboren op zondag 15 juli 1827 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op maandag 7 juni 1869 aldaar. Klaas werd 41 jaar, 10 maanden en 23 dagen.


3  Hindrikje Pieters Stenhuis is geboren op zaterdag 3 april 1830 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-BH.

4  Geert Pieters Stenhuis is geboren op zondag 9 december 1832 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-BI.

5  Kornelis Pieters Stenhuis is geboren op dinsdag 25 november 1834 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 10 september 1837 aldaar. Kornelis werd 2 jaar, 9 maanden en 16 dagen.


IV-S  Anje Jans Maring, dochter van Jan Kornelis Maring (III-E) en Lijzabeth Klasens Eigendeel, landbouwster, is geboren op vrijdag 5 juni 1812 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 28 januari 1903 aldaar. Anje werd 90 jaar, 7 maanden en 23 dagen.


Bewoonden de boerderij Hooilandseweg 2, Uithuizermeeden.

Anje trouwt op woensdag 14 maart 1832 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 19-jarige leeftijd met de 32-jarige Timen Simens Medema, zoon van Simen Wijbrands Medema (landbouwer) en Trijntje Timens Bierling (landbouwersche). Timen, landbouwer, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren aldaar, is gedoopt op maandag 25 maart 1799 aldaar, is overleden op zondag 20 mei 1877 aldaar. Timen werd 78 jaar, 1 maand en 25 dagen.


Bewoonden de boerderij Hooilandseweg 2, Uithuizermeeden, vanaf 1832.
Zij kopen in 1865 van Klaas P. Dijk, de vaste beklemming van 1.88.- ha met een jaarlijkse huur van fl 16,- voor fl 1500,-. En in 1872 kopen zij de eigendom met de jaarlijkse huur van fl 200,- van de Ommelander Kas voor fl 6725,-.
Bij de boedelscheiding in 1879 verkrijgt de dochter Bieuwke Tiemens Medema, in 1873 gehuwd met Jan van Veen, de boerenbehuizing met de vaste beklemming, terwijl haar moeder, de wed. Anje J. Maring de eigendom met de jaarlijkse huur van fl 200,- krijgt toegewezen.
De boerderij, groot 37.87.53 ha, wordt in 1892 publiekelijk verkocht en kopers zijn dan voor fl 33.955,- Popko Luurtsema en Elizabeth Doje van Zeeburgh, gehuwd in 1887, eerst wonende te Oldenzijl.

Van Timen en Anje zijn zeven kinderen bekend:

1  Trijntje Tiemens Medema is geboren op zaterdag 23 maart 1833 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 26 oktober 1850 aldaar. Trijntje werd 17 jaar, 7 maanden en 3 dagen.


2  Elizabeth Timens Medema is geboren op zaterdag 11 oktober 1834 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-BJ.

3  Simon Medema is geboren op woensdag 5 oktober 1836 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-BK.

4  Kornelis Medema is geboren op vrijdag 15 september 1843 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie V-BL.

5  Bieuwke Tiemens Medema is geboren op donderdag 5 maart 1846 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-BM.

6  Bouke Medema is geboren op donderdag 16 november 1848 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-BN.

7  Jan Medema is geboren op zaterdag 10 mei 1851 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 9 september 1884, is begraven te Bierum, bij de kerk.. Jan werd 33 jaar, 3 maanden en 30 dagen.


Jan was gehuwd met M.J. de Vries.hilje alberts van vennen op 4 apr 2005.

IV-T  Kornelis Jans Maring, zoon van Jan Kornelis Maring (III-E) en Lijzabeth Klasens Eigendeel, korenschipper, boerenknecht en landbouwer, is geboren op maandag 14 april 1817 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is afgescheiden gedoopt, is overleden op maandag 2 augustus 1886 aldaar, is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Kornelis werd 69 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Beroep volgens HA Loppersum 1875 no 6 van zijn zoon Jan met Hilje Kremer: landbouwer te Uithuizermeeden, vlgs overlijdensakte: landgebruiker.

Kornelis trouwt op woensdag 12 maart 1845 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 27-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Reinje Ties Oosterhuis, dochter van Ties Jans Oosterhuis (landbouwer) en Alstje Jans Rijpma (landbouwster). Reinje is geboren op woensdag 20 april 1825 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 13 juli 1853 aldaar, is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Reinje werd 28 jaar, 2 maanden en 23 dagen.


Van Kornelis en Reinje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Maring is geboren op zondag 27 december 1846 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is jong overleden op zaterdag 16 januari 1847 aldaar. Jan werd 20 dagen.


2  Jan Kornelis Maring is geboren op donderdag 25 mei 1848 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is afgescheiden gedoopt, zie V-BO.

3  Alstje Maring is geboren op donderdag 22 augustus 1850 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is jong overleden op donderdag 29 augustus 1850 aldaar. Alstje werd 7 dagen.


4  Alstje Maring is geboren op maandag 6 oktober 1851 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-BP.

Kornelis trouwt op woensdag 29 december 1858 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 41-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Hilje Alberts van Vennen, dochter van Albert Jans van Vennen (kleermaker) en Grietje Wijbrands Bakker. Hilje is geboren op dinsdag 21 mei 1822 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 24 december 1873 aldaar, is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Hilje werd 51 jaar, 7 maanden en 3 dagen.


Van Kornelis en Hilje zijn twee kinderen bekend:

5  Albert Maring, dagloner, is geboren op vrijdag 25 januari 1861 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 16 juli 1947 aldaar. Albert werd 86 jaar, 5 maanden en 21 dagen.
tiemen maring op 4 apr 2005.

6  Timen Maring is geboren op maandag 23 februari 1863 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 29 mei 1884 aldaar, is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Timen werd 21 jaar, 3 maanden en 6 dagen.


Kornelis trouwt op zaterdag 28 april 1877 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 60-jarige leeftijd (3) met de 57-jarige Reinje Berghuis, dochter van Pieter Jans Berghuis (horlogemaker) en Janna Gerrits Olthof. Reinje, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren op dinsdag 4 januari 1820 aldaar, is overleden op woensdag 22 mei 1907 aldaar. Reinje werd 87 jaar, 4 maanden en 18 dagen.


Reinje was eerder gehuwd (1) met Hindrik Cornelis Klein.

IV-U  Bouke Hindriks Maring, dochter van Hindrik Kornelis Maring (III-F) en Geeske Jacobs Vennema, wonende te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is geboren op maandag 27 december 1819 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op donderdag 30 april 1885 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Bouke werd 65 jaar, 4 maanden en 3 dagen.


Bouke trouwt op zaterdag 5 december 1840 te Uithuizen (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Berends Bouma, zoon van Berend Jans Bouwma (landbouwer) en Trientje Tieles van der Ley. Jan, korenschipper en dagloner, wonende te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is geboren op dinsdag 29 mei 1810 te Usquert, is overleden op woensdag 2 november 1892 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Jan werd 82 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Woont Oldenzijl huisnummer 25.

Van Jan en Bouke zijn acht kinderen bekend:

1  Berend Bouma ook genaamd Berent Bouwman, koopman, is geboren op woensdag 16 juni 1841 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op vrijdag 5 maart 1909 aldaar. Berend werd 67 jaar, 8 maanden en 17 dagen.


Berend trouwt op vrijdag 23 april 1886 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 44-jarige leeftijd met de 42-jarige Alstje Doornbos. Alstje is geboren op vrijdag 23 februari 1844 te Kantens.


Alstje was eerder gehuwd (1) met Migchiel Knol.

2  Hindrik Bouma is geboren op woensdag 15 november 1843 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie V-BQ.

3  Thiele Bouma is geboren op donderdag 30 april 1846 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-BR.

4  Kornelis Bouma is geboren op maandag 21 februari 1848 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-BS.

5  Wibbe Bouma is geboren op vrijdag 13 december 1850 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie V-BT.

6  Trijntje Bouma is geboren op zaterdag 4 november 1854 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op vrijdag 25 december 1868 aldaar. Trijntje werd 14 jaar, 1 maand en 21 dagen.


7  Geessien Jans Bouma is geboren op donderdag 23 juni 1859 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 27 december 1859 aldaar. Geessien werd 6 maanden en 4 dagen.


8  Lubbert Bouma is geboren op zaterdag 24 september 1864 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op zaterdag 15 oktober 1864 aldaar. Lubbert werd 21 dagen.


IV-V  Kornelis Hindriks Maring, zoon van Hindrik Kornelis Maring (III-F) en Geeske Jacobs Vennema, stroodekker, wonende te 't Zandt, is geboren op woensdag 17 maart 1824 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op donderdag 11 januari 1900 te 't Zandt. Kornelis werd 75 jaar, 9 maanden en 25 dagen.


Kornelis trouwt op woensdag 15 januari 1845 te Uithuizen (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Grietje Kornelis Ausema, dochter van Cornelis Jannes Ausema (landbouwer) en Trientje Doekes van der Hoek (dienstmeid). Grietje is geboren op zaterdag 7 augustus 1824 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 18 november 1895 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt). Grietje werd 71 jaar, 3 maanden en 11 dagen.


Van Kornelis en Grietje zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrik Maring is geboren op woensdag 7 mei 1845 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie V-BU.

2  Jan Maring is geboren op dinsdag 2 mei 1848 te 't Zandt, zie V-BV.

3  Kornelis Maring is geboren op woensdag 27 augustus 1851 te 't Zandt, is overleden op zondag 31 oktober 1852 aldaar. Kornelis werd 1 jaar, 2 maanden en 4 dagen.


4  Kornelis Jannes Maring is geboren op woensdag 30 november 1853 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), zie V-BW.

5  Harke Kornelis Maring is geboren op dinsdag 7 april 1857 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is overleden op zaterdag 4 juli 1857 aldaar. Harke werd 2 maanden en 27 dagen.


6  Harke Kornelis Maring is geboren op maandag 28 februari 1859 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), zie V-BX.

7  Johannes Maring is geboren op zondag 5 januari 1862 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), zie V-BY.

8  Trientje Maring is geboren op vrijdag 4 november 1864 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is ongehuwd overleden op dinsdag 24 november 1885 te 't Zandt. Trientje werd 21 jaar en 20 dagen.


9  Geessien Maring is geboren op zondag 16 februari 1868 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), zie V-BZ.

10  Anje Maring is geboren op woensdag 4 juni 1873 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is ongehuwd overleden op vrijdag 6 december 1895 te 't Zandt. Anje werd 22 jaar, 6 maanden en 2 dagen.


IV-W  Anna Hindriks Maring, dochter van Hindrik Kornelis Maring (III-F) en Geeske Jacobs Vennema, dagloonster, wonende te Loppersum, te Ten Post en te Westerwijtwerd (gem Middelstum) (Middelstum), is geboren op zondag 31 december 1826 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 24 september 1902 te Loppersum. Anna werd 75 jaar, 8 maanden en 24 dagen.


Woont bij volkstelling 1890-1900 op adres Middenraay 139, Loppersum, samen met "niet verwante" Hendrikus Maring, geb 14-1-1876 Loppersum. (in feite haar kleinzoon).

Van Anna en een onbekende man zijn vier natuurlijke kinderen bekend:

1  Geessien Maring is geboren op zaterdag 25 maart 1848 te Wittewierum (Ten Boer), is gedoopt op zondag 4 maart 1849 aldaar, zie V-CA.

2  Hindrikje Maring is geboren op dinsdag 18 januari 1853 te Groningen (AZG) (Groningen (Provincie Groningen (Nederland))), is overleden op woensdag 2 februari 1853 te Ten Boer. Hindrikje werd 15 dagen.


3  Hendrik Maring is geboren op vrijdag 5 september 1856 te Kroddeburen (gem Ten Boer) (Ten Boer), is ongehuwd overleden op donderdag 30 juli 1874 te Loppersum. Hendrik werd 17 jaar, 10 maanden en 25 dagen.


4  Everdina Maring is geboren op maandag 5 maart 1860 te Loppersum, is overleden op zondag 19 april 1863 aldaar. Everdina werd 3 jaar, 1 maand en 14 dagen.

vader onbekend.

Anna trouwt op zaterdag 5 augustus 1865 te Loppersum op 38-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Haje Venhuizen, zoon van Jan Haajes Venhuizen (timmerman) en Anje Jacobs Huizinga. Haje, dagloner, wonende te Loppersum, is geboren op woensdag 16 maart 1814 te Stedum, is overleden op zaterdag 30 september 1882 te Loppersum. Haje werd 68 jaar, 6 maanden en 14 dagen.


Haje was eerder gehuwd (1) met Fenje Hiepkes Heemstra.

Van Haje en Anna is een kind bekend:

5  Trientje Venhuizen is geboren op zondag 13 mei 1866 te Loppersum, zie V-CB.

IV-X  Cornelis Pieters Maring, zoon van Pieter Kornelis Maring (III-G) en Ida Jakobs Bos, dagloner, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op dinsdag 5 mei 1807 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 10 mei 1807 aldaar, is overleden op donderdag 8 december 1859 te Uithuizen (Hefshuizen). Cornelis werd 52 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Werkt ten tijde van de volkstelling 1830 als boerenknecht bij de landbouwer Simen D. Hommes en zijn vrouw Trijntje H. Elema. (huisnummer 14 Uithuizermeeden)
Vestigt zich volgens de Bevolkingsregister op 1 mei 1835 in Uithuizen vanuit Uithuizermeeden.

Cornelis trouwt op zaterdag 21 december 1833 te Uithuizen (Hefshuizen) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Wijke Sierts Meijer, natuurlijke dochter van Frouwke Sierts Meijer (dagloonster). Wijke, dienstmeid te Kantens, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op zondag 8 december 1811 te Kantens, is overleden op maandag 10 juni 1861 te Uithuizen (Hefshuizen). Wijke werd 49 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Vestigt zich volgens de Burgelijke Stand op 1 mei 1835 in Uithuizen vanuit Kantens. Vanaf de dood van haar man woont zij Wijk A huisnummer 11.

Van Cornelis en Wijke zijn negen kinderen bekend:

1  Ida Cornelis Maring, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op woensdag 14 januari 1835 aldaar, is overleden op zondag 1 februari 1835 aldaar. Ida werd 18 dagen.


2  Frouke Maring is geboren op maandag 18 april 1836 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-CC.

3  Pieter Cornelis Maring is geboren op zondag 24 juni 1838 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 30 oktober 1838 aldaar. Pieter werd 4 maanden en 6 dagen.


4  Ida Maring is geboren op vrijdag 4 oktober 1839 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-CD.

5  Pieter Cornelis Maring (Peter) is geboren op donderdag 26 augustus 1841 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-CE.

6  Harmina Maring is geboren op zondag 4 februari 1844 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-CF.

7  Kornelia Cornelis Maring is geboren op zaterdag 13 december 1845 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden te USA. Kornelia is geëmigreerd in 1869 naar Noord-Amerika.

Vertrekt op 22 nov 1867 naar Usquert en emigreert in 1869 vanuit Uithuizen naar Noord-Amerika. Bron: Swierenga: "Dutch Immigrants in US Ship Passenger Manifests, 1820-1880"

8  Wijndelina Maring (Lena) is geboren op zaterdag 18 januari 1851 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-CG.

9  Jacob Cornelis Maring is geboren op maandag 7 februari 1853 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op donderdag 29 maart 1860 aldaar. Jacob werd 7 jaar, 1 maand en 22 dagen.


IV-Y  Jakob Pieters Maring, zoon van Pieter Kornelis Maring (III-G) en Ida Jakobs Bos, landgebruiker, wonende te Woltersum (gem Ten Boer) (Ten Boer), is geboren in februari 1809 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op vrijdag 25 maart 1859 te Woltersum (gem Ten Boer) (Ten Boer). Jakob werd 50 jaar en 1 maand.


Jakob trouwt op woensdag 5 december 1838 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Fokje Klasen Zarkema, dochter van Klaas IJzebrands Zarkema (glazenmaker) en Jantje Hindriks Forma. Fokje is geboren op donderdag 26 november 1812 te Stedum, is overleden op zaterdag 21 maart 1863 te Woltersum (gem Ten Boer) (Ten Boer). Fokje werd 50 jaar, 3 maanden en 23 dagen.


Fokje was eerder gehuwd (1) met Lammert Pieters Wiersinga. Fokje was later gehuwd (3) met Jan Jakobs Eissens.

Van Jakob en Fokje zijn zeven kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Maring doodgeboren op vrijdag 9 augustus 1839 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 9 augustus 1839 aldaar.


2  Jantje Maring is geboren op woensdag 5 augustus 1840 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-CH.

3  Ida Maring is geboren op zondag 3 maart 1844 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-CI.

4  Pieter Maring is geboren op dinsdag 6 april 1847 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-CJ.

5  Klaaske Maring is geboren op vrijdag 12 april 1850 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-CK.

6  Geertje Maring is geboren op vrijdag 3 oktober 1851 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-CL.

7  Cornelia Maring is geboren op vrijdag 15 april 1853 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 17 mei 1853 aldaar. Cornelia werd 1 maand en 2 dagen.


IV-Z  Pieter Pieters Maring, zoon van Pieter Kornelis Maring (III-G) en Ida Jakobs Bos, tuinier, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op woensdag 13 oktober 1813 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op donderdag 30 september 1886 te Eenrum. Pieter werd 72 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Ten tijde van zijn huwelijk in dienst van VIIIste Reg. Infanterie Uithuizen. Vestigt zich in sept 1837 in Uithuizen; Moesstreek, huisnummer 16. Woont in 1860 en 1870 in Wijk E, huisnummer 160. Is nog getuige van het huwelijk van zijn zoon Kornelis in mei 1882.

Pieter trouwt op zaterdag 11 januari 1845 te Uithuizen (Hefshuizen) op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Reina Pieters Nanninga, dochter van Pieter Nannings Nanninga (landbouwer) en Geertje Jans Wierenga. Reina is geboren op zondag 25 augustus 1822 te Kantens, is overleden op donderdag 7 april 1904 te Eenrum. Reina werd 81 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

BS Uithuizen 1850-1860 deel 1 bladnummer 15 vermeldt als geb datum: 24 aug 1825 in Startenhuizen.

Van Pieter en Reina zijn acht kinderen bekend:

1  Pieter Pieters Maring is geboren op vrijdag 6 juni 1845 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-CM.

2  Cornelis Pieters Maring is geboren op zondag 7 maart 1847 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 15 maart 1847 aldaar. Cornelis werd 8 dagen.


3  Geertje Maring is geboren op vrijdag 25 februari 1848 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), zie V-CN.

4  Kornelis Pieters Maring is geboren op maandag 12 augustus 1850 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-CO.

5  Ida Pieters Maring, dienstmeid, is geboren op zaterdag 29 januari 1853 te Uithuizen (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op vrijdag 29 december 1933 te Pieterburen (Eenrum). Ida werd 80 jaar en 11 maanden.

Werkt in 1870 als dienstmeid bij landbouwer Meerten Vos, wijk E huisnummer 131/181. Op 12 jun 1875 vertrekt ze naar Bedum om op 30 aug 1875 weer terug te keren naar Uithuizen. Op 7 juni 1880 vertrekt ze naar Baflo.
Vertrekt 27 mei 1882 naar Eenrum.

6  Klaas Pieters Maring is geboren op woensdag 16 mei 1855 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-CP.

7  Jacob Pieters Maring is geboren op zaterdag 7 maart 1857 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 29 maart 1857 aldaar. Jacob werd 22 dagen.


8  Rikstje Pieters Maring, huishoudster, is geboren op maandag 12 april 1858 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 18 december 1909 te Eenrum zonder kinderen. Rikstje werd 51 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Vertrekt op 26 juli 1871 naar Eenrum. Geen kinderen uit dit huwelijk kunnen vinden.

Rikstje trouwt op woensdag 4 oktober 1882 te Eenrum op 24-jarige leeftijd met haar behuwd oom de 50-jarige Reinder Bulthuis, zoon van Andries Hindriks Bulthuis (commissionair) en Geessien Reinders Steendam. Reinder, kastelein en bierbrouwer, wonende te Eenrum, is geboren op zondag 16 oktober 1831 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), is overleden op donderdag 17 december 1903 te Eenrum. Reinder werd 72 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Geen kinderen van hem in Uithuizen of Eenrum gevonden.

Reinder was eerder gehuwd (1) met Rikstje Pieters Nanninga.

IV-AA  Harm Pieters Maring, zoon van Pieter Kornelis Maring (III-G) en Ida Jakobs Bos, verver en glazenmaker, wonende te Stedum, is geboren op zaterdag 9 maart 1822 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op zondag 21 februari 1904 te Stedum, is begraven aldaar. Harm werd 81 jaar, 11 maanden en 12 dagen.


Harm trouwt op woensdag 2 juni 1847 te Stedum op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Harmtje Klaassens Zarkema, dochter van Klaas IJzebrands Zarkema (glazenmaker) en Jantje Hindriks Forma. Harmtje is geboren op vrijdag 11 september 1818 te Stedum, is overleden op woensdag 30 januari 1867 aldaar. Harmtje werd 48 jaar, 4 maanden en 19 dagen.


Van Harm en Harmtje zijn zes kinderen bekend:

1  Ida Maring is geboren op woensdag 29 maart 1848 te Stedum, zie V-CQ.

2  Klaas Maring is geboren op maandag 27 mei 1850 te Stedum, zie V-CR.

3  Pieterke Maring is geboren op dinsdag 21 december 1852 te Stedum, is nederlands hervormd gedoopt, zie V-CS.

4  Jantje Maring is geboren op zondag 2 april 1854 te Stedum, is overleden op donderdag 26 juli 1855 aldaar. Jantje werd 1 jaar, 3 maanden en 24 dagen.


5  Jantje Maring is geboren op maandag 3 augustus 1857 te Stedum, is overleden op zaterdag 15 augustus 1857 aldaar. Jantje werd 12 dagen.


6  Pieter Maring is geboren op vrijdag 15 april 1859 te Stedum, is overleden op vrijdag 23 maart 1860 aldaar. Pieter werd 11 maanden en 8 dagen.
molen en .">

IV-AB  Bouke Harkes Maring, dochter van Harke Cornelis Maring (III-H) en Martje Derks Huizinga, wonende te Uithuizen (Hefshuizen) en te Usquert, is geboren op zaterdag 11 maart 1815 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 30 november 1885 te Usquert. Bouke werd 70 jaar, 8 maanden en 19 dagen.


Bouke trouwt op zaterdag 30 januari 1836 te Uithuizen (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Hiepke Jans Boerma, zoon van Jan Hiepkes Boerema (landbouwer) en Aafke Thies Oosting (landbouwersche). Hiepke, commissionair, landbouwer en pelmolenaar, wonende te Usquert, is geboren op maandag 12 september 1808 te Stitswerd (gem Kantens) (Kantens), is gedoopt op zondag 2 oktober 1808 aldaar, is overleden op zondag 6 juni 1886 te Usquert, is begraven te Usquert (Uithuizen (Hefshuizen)). Hiepke werd 77 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Onbetrouwbare bron voor de Boer(e)ma's oa: "Stamboek, geslachtsregister, nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Tomas, gewoond hebbende te Huizinge op de landhoeve Melkema, opgemaakt van het jaar 1555 tot en met 1883; Hoitsema, Groningen 1883."
In 1874 verkoopt Hiepke Jans de zgn Boerma's polder aan Cornelis Ewes Westerdijk. Bron: PJ Zandt: boerderijenboek Uithuizen, 1977, pag 223.

Van Hiepke en Bouke zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Hiepkes Boerma is geboren op dinsdag 20 december 1836 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-CT.

2  Harke Hiepkes Boerma is geboren op maandag 13 augustus 1838 te Usquert, zie V-CU.

3  Martje Boerma is geboren op vrijdag 31 mei 1844 te Breede (Gem Warffum) (Warffum), zie V-CV.

4  Matheus Boerma is geboren op maandag 24 november 1845 te Breede (Gem Warffum) (Warffum), zie V-CW.

5  Aafke Hiepkes Boerma is geboren op dinsdag 2 april 1850 te Usquert, is overleden op vrijdag 4 april 1862 aldaar. Aafke werd 12 jaar en 2 dagen.


6  Derk Hiepkes Boerma is geboren op donderdag 20 november 1851 te Usquert, is overleden op maandag 9 augustus 1852 aldaar. Derk werd 8 maanden en 20 dagen.


7  Eltje Hiepkes Boerma is geboren op maandag 8 november 1852 te Usquert, zie V-CX.

IV-AC  Cornelis Harkes Maring, zoon van Harke Cornelis Maring (III-H) en Martje Derks Huizinga, landbouwer, wonende te Oldörp (Provincie Groningen (Nederland)), is geboren op dinsdag 25 februari 1817 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 4 augustus 1856 aldaar. Cornelis werd 39 jaar, 5 maanden en 10 dagen.


Kreeg in 1854 de boerderij van zijn vader overgedragen: Oldörpsterweg 5, Uithuizen. In 1866 werd de boerderij verkocht aan Ludolf Cornelis Westerdijk (1821-1899), dit na de dood van Anje Geerts Woest in 1865, door haar tweede man. Bron: "De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Mij. van Landbouw", 1977, PJ Zandt. (OB). dwz "Boerderijenboek Uithuizen"

Cornelis trouwt op zaterdag 9 november 1850 te Bedum op 33-jarige leeftijd met de 23-jarige Anje Geerts Woest, dochter van Geert Pieters Woest (landbouwer) en Trijntje Jans Doornbos. Anje is geboren op maandag 13 november 1826 te Bedum, is overleden op maandag 13 november 1865 te Uithuizen (Hefshuizen). Anje werd 39 jaar.


Anje was later gehuwd (2) met Meerten Vos.

Van Cornelis en Anje zijn twee kinderen bekend:

1  Martje Maring is geboren op donderdag 31 juli 1851 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-CY.

2  Gerhard Maring is geboren op vrijdag 20 oktober 1854 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-CZ.

IV-AD  Grietje Harms Oosterhof, dochter van Harm Kornelis Oosterhof (III-I) en Reinje Jans Oosterhuis, is gedoopt op zondag 22 juli 1792 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 10 november 1873 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum). Grietje werd 81 jaar, 3 maanden en 19 dagen.


Grietje trouwt op vrijdag 5 april 1816 te Bierum op 23-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Ude Derks Bolt, zoon van Derk Derks en Aafke Udes Bolt. Ude, veenschipper en koornschipper, is geboren te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt), is gedoopt op zondag 11 augustus 1782, is overleden op zaterdag 4 november 1820 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum). Ude werd 38 jaar, 2 maanden en 24 dagen.


Van Ude en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Reintje Udes Bolt is geboren op zondag 12 mei 1816 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), zie V-DA.

2  N.N. Bolt is geboren op donderdag 28 augustus 1817 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), is overleden op donderdag 28 augustus 1817 aldaar.


3  Aafke Udes Bolt is geboren op zondag 4 oktober 1818 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), zie V-DB.

Grietje trouwt op woensdag 20 maart 1822 te Bierum op 29-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Heine Eenjes van der Stoof, zoon van Eenje Heines van der Stoof (hovenier) en Geertruid Salomons Dik. Heine, dagloner, boomkweker en bloemenkweker, is geboren in 1798 te Loppersum, is gedoopt op dinsdag 25 december 1798 aldaar, is overleden op dinsdag 18 december 1860 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum). Heine werd 62 jaar.


Van Heine en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

4  Geertruid van der Stoof is geboren op donderdag 13 maart 1823 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), is overleden op woensdag 8 juni 1825 aldaar. Geertruid werd 2 jaar, 2 maanden en 26 dagen.


5  Hindrik van der Stoof is geboren op zaterdag 3 december 1825 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), is overleden op woensdag 25 december 1833 aldaar. Hindrik werd 8 jaar en 22 dagen.


6  Geertruid van der Stoof is geboren op donderdag 28 februari 1828 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), zie V-DC.

7  Harmke Heines van der Stoof is geboren op dinsdag 18 januari 1831 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), zie V-DD.

8  Hendrik van der Stoof is geboren op zaterdag 4 januari 1834 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), is ongehuwd overleden op maandag 20 september 1886 te Losdorp (gem Bierum) (Bierum). Hendrik werd 52 jaar, 8 maanden en 16 dagen.


IV-AE  Anje Harms Oosterhof, dochter van Harm Kornelis Oosterhof (III-I) en Reinje Jans Oosterhuis, werkvrouw, is geboren te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 19 januari 1794 aldaar, is overleden op maandag 19 december 1853 te 't Zandt. Anje werd 59 jaar en 11 maanden.


Anje trouwt op vrijdag 21 januari 1820 te Eenrum op 26-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Albartus Hendriks Vechter, zoon van Hendrik Noppen en Jantje Albartus. Albartus, boerenknecht, is geboren op woensdag 12 november 1794 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo), is overleden op donderdag 30 november 1820 aldaar. Albartus werd 26 jaar en 18 dagen.


Van Albartus en Anje is een kind bekend:

1  Hendrik Vechter is geboren op zaterdag 25 maart 1820 te Westernieland (Gem Eenrum) (Eenrum), zie V-DE.

Anje trouwt op zondag 21 december 1823 te 't Zandt op 29-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Willem Pieters Pilon, zoon van Pieter Willems Pilon (kleermaker) en Martje Jans. Willem, kleermaker, is geboren in 1791 te 't Zandt, is gedoopt op zondag 3 april 1791 aldaar, is overleden op maandag 21 oktober 1844 aldaar. Willem werd 53 jaar.


Van Willem en Anje zijn zes kinderen bekend:

2  Reintje Pilon is geboren op woensdag 26 mei 1824 te 't Zandt, zie V-DF.

3  Martje Pilon is geboren op donderdag 26 oktober 1826 te 't Zandt, is ongehuwd overleden op woensdag 25 december 1889 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl). Martje werd 63 jaar, 1 maand en 29 dagen.


4  Geertje Pilon is geboren op woensdag 29 juli 1829 te 't Zandt, zie V-DG.

5  doodgeboren zoon Pilon doodgeboren op woensdag 31 oktober 1832 te 't Zandt, is overleden op woensdag 31 oktober 1832 aldaar.


6  Harmina Pilon is geboren op zaterdag 18 januari 1834 te 't Zandt, zie V-DH.

7  Jan Pilon is geboren op woensdag 26 oktober 1836 te 't Zandt, is overleden op woensdag 17 april 1839 aldaar. Jan werd 2 jaar, 5 maanden en 22 dagen.


IV-AF  Greetje Harms Oosterhof ook genaamd Grietje Harms Oosterhof, dochter van Harm Kornelis Oosterhof (III-I) en Reinje Jans Oosterhuis, landbouwster, is geboren in 1796 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 12 juni 1796 aldaar, is overleden op dinsdag 24 januari 1871. Greetje werd 75 jaar.

Greetje trouwt op zaterdag 29 mei 1819 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Jacobs Bos, zoon van Jakob Willems Bos (landbouwer) en IJtje Pieters Bos (landbouwster). Jan is geboren op maandag 21 april 1794 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 15 april 1865 aldaar. Jan werd 70 jaar, 11 maanden en 25 dagen.


Van Jan en Greetje zijn vier kinderen bekend:

1  Harm Bos is geboren op maandag 3 juni 1822 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 21 april 1897 aldaar. Harm werd 74 jaar, 10 maanden en 18 dagen.


Harm trouwt op vrijdag 16 mei 1879 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 56-jarige leeftijd (1) met de 54-jarige Aaltje Wildriks Burema. Aaltje is geboren in 1825 te Krewerd (gem Bierum) (Bierum), is overleden op donderdag 21 januari 1886 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Aaltje werd 61 jaar.


Harm trouwt op woensdag 1 juni 1892 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 69-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Nieske Zwart. Nieske is geboren op donderdag 19 juni 1845 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 20 juni 1923 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Nieske werd 78 jaar en 1 dag.


2  Jan Bos is geboren op woensdag 27 april 1825 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-DI.

3  Iektje Jans Bos is geboren op donderdag 12 maart 1829 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 18 juli 1831 aldaar. Iektje werd 2 jaar, 4 maanden en 6 dagen.


4  Kornelis Jans Bos is geboren op zaterdag 19 januari 1833 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 29 april 1848 aldaar. Kornelis werd 15 jaar, 3 maanden en 10 dagen.


IV-AG  Jantje Harms Oosterhof, dochter van Harm Kornelis Oosterhof (III-I) en Reinje Jans Oosterhuis, dienstmeid en landbouwster, is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 24 december 1797 aldaar, is overleden op vrijdag 16 maart 1855 aldaar. Jantje werd 57 jaar, 2 maanden en 20 dagen.


Jantje trouwt op vrijdag 22 november 1816 te Bierum op 18-jarige leeftijd met de 28-jarige Pieter Bartelts Swieringa, zoon van Bartelt Jans Swieringa en Anje Popkes Eidema. Pieter, boerezoon, is geboren op dinsdag 29 april 1788 te Menkeweer (gem Bedum) (Bedum), is gedoopt op maandag 12 mei 1788 aldaar, is overleden op donderdag 23 december 1858 te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt). Pieter werd 70 jaar, 7 maanden en 24 dagen.


Van Pieter en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Harm Swieringa is geboren op donderdag 2 oktober 1817 te Appingedam, zie V-DJ.

2  Hindrik Swieringa, boerenknecht, is geboren op vrijdag 29 oktober 1819 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op woensdag 6 september 1848 aldaar. Hindrik werd 28 jaar, 10 maanden en 8 dagen.


3  Bartelt Swieringa is geboren op zaterdag 9 oktober 1824 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-DK.

IV-AH  Korneliske Harms Oosterhof, dochter van Harm Kornelis Oosterhof (III-I) en Reinje Jans Oosterhuis, is geboren op zondag 8 maart 1801 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 10 januari 1890 te 't Zandt. Korneliske werd 88 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Korneliske trouwt op zaterdag 2 december 1820 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Pieter Rieuwerts Buitenwerf, zoon van Pieter Rieuwerts Buitenwerf (boereknecht) en Anje Wiggers. Pieter, landbouwer, is geboren op zaterdag 12 januari 1799 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 20 januari 1799 aldaar, is overleden op donderdag 10 december 1863 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren). Pieter werd 64 jaar, 10 maanden en 28 dagen.


Van Pieter en Korneliske zijn elf kinderen bekend:

1  Rieuwert Pieters Buitenwerf is geboren op zondag 24 november 1822 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-DL.

2  Harm Pieters Buitenwerf, schipper, is geboren op maandag 29 november 1824 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 19 november 1872 te Noorddijk (Provincie Groningen (Nederland)), is begraven te Zijldijk. Harm werd 47 jaar, 11 maanden en 21 dagen.


Harm trouwt op donderdag 23 juli 1857 te 't Zandt op 32-jarige leeftijd met de 44-jarige Grietje Wierema, dochter van Willem Jans Wierema (landbouwer) en Riksje Nannes Nanninga. Grietje, winkeliersche, is geboren op donderdag 15 juli 1813 te Zandeweer, is overleden op maandag 20 december 1886 te Zijldijk, is begraven aldaar. Grietje werd 73 jaar, 5 maanden en 5 dagen.


3  Anje Pieters Buitenwerf is geboren op woensdag 14 februari 1827 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-DM.

4  Jan Pieters Buitenwerf is geboren op maandag 11 maart 1833 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 18 maart 1833 aldaar. Jan werd 7 dagen.


5  Reinje Buitenwerf ook genaamd Rienje Buitenwerf, dienstmeid, is geboren op zondag 11 januari 1835 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is ongehuwd overleden op zaterdag 5 december 1863 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren). Reinje werd 28 jaar, 10 maanden en 24 dagen.


6  Klaas Pieters Buitenwerf, korenschipper, is geboren op dinsdag 28 maart 1837 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 29 september 1876 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt). Klaas werd 39 jaar, 6 maanden en 1 dag.


Klaas trouwt op donderdag 23 mei 1872 te 't Zandt op 35-jarige leeftijd met de 36-jarige Grietje Noordhof, dochter van Jan Jaspers Noordhof (kuiper) en Kornelske Kornelis Doornbos. Grietje is geboren op vrijdag 9 oktober 1835 te Losdorp (gem Bierum) (Bierum), is overleden op vrijdag 14 april 1905 te 't Zandt. Grietje werd 69 jaar, 6 maanden en 5 dagen.


Grietje was eerder gehuwd (1) met Wolter van Heukelem.

7  Kornelis Pieters Buitenwerf is geboren op vrijdag 13 december 1839 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 3 september 1848 aldaar. Kornelis werd 8 jaar, 8 maanden en 21 dagen.


8  Grietje Buitenwerf is geboren op vrijdag 28 januari 1842 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op zaterdag 20 december 1862 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren). Grietje werd 20 jaar, 10 maanden en 22 dagen.


9  Jan Pieters Buitenwerf is geboren op zaterdag 28 september 1844 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-DN.

10  Wigger Pieters Buitenwerf is geboren op maandag 22 maart 1847 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), als tweelingbroer van Trijntje., zie V-DO.

11  Trijntje Buitenwerf is geboren op maandag 22 maart 1847 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), als tweelingzus van Wigger., zie V-DP.

IV-AI  Trijntje Harms Oosterhof, dochter van Harm Kornelis Oosterhof (III-I) en Reinje Jans Oosterhuis, landbouwster, is geboren op woensdag 1 juni 1803 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 2 augustus 1842 aldaar. Trijntje werd 39 jaar, 2 maanden en 1 dag.


Trijntje trouwt op zaterdag 29 mei 1824, zo´n 6 maanden zwanger van haar eerste zoon. op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Ties Oosterhuis, zoon van Ties Jans Oosterhuis (landbouwer) en Jantje Remges. Jan, landbouwer, is geboren in april 1798 te 't Zandt, is gedoopt op zondag 29 april 1798 aldaar, is overleden op zaterdag 16 december 1871 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Jan werd 73 jaar en 8 maanden.


Jan was later gehuwd (2) met Meentje Maria Elisabeth Reents.

Van Jan en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ties Jans Oosterhuis is geboren op vrijdag 20 augustus 1824 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op donderdag 14 augustus 1845 aldaar. Ties werd 20 jaar, 11 maanden en 25 dagen.


2  Reinje Jans Oosterhuis is geboren op dinsdag 11 december 1827 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 18 juni 1854 aldaar. Reinje werd 26 jaar, 6 maanden en 7 dagen.


Reinje trouwt op zaterdag 9 december 1848 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Roelf Klasen Groefsema. Roelf, daglooner, is geboren op zaterdag 22 januari 1825 te Garsthuizen (gem Stedum) (Stedum), is overleden op zondag 15 augustus 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Roelf werd 50 jaar, 6 maanden en 24 dagen.


Roelf was later gehuwd (2) met Anje Medema.

3  Anje Jans Oosterhuis is geboren op maandag 9 december 1833 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-DQ.

4  Grietje Jans Oosterhuis is geboren op woensdag 2 november 1836 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-DR.

5  Harm Jans Oosterhuis is geboren op woensdag 14 augustus 1839 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-DS.

IV-AJ  Martje Harms Oosterhof, dochter van Harm Kornelis Oosterhof (III-I) en Reinje Jans Oosterhuis, is geboren in 1805 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 6 oktober 1805 aldaar, is overleden op donderdag 14 september 1899 aldaar. Martje werd 94 jaar.


Martje trouwt op zaterdag 11 oktober 1823 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 18-jarige leeftijd met de 22-jarige Remge Ties Oosterhuis, zoon van Ties Jans Oosterhuis (landbouwer) en Jantje Remges. Remge, korenschipper en dagloner, wonende te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is geboren in november 1800, is gedoopt op zondag 30 november 1800 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op zondag 13 december 1835 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Remge werd 35 jaar en 1 maand.


Van Remge en Martje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ties Oosterhuis is geboren op maandag 29 december 1823 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-DT.

2  Harm Oosterhuis is geboren op vrijdag 28 oktober 1825 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-DU.

3  Reinje Oosterhuis is geboren op donderdag 11 december 1828 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 16 november 1903 aldaar. Reinje werd 74 jaar, 11 maanden en 5 dagen.


Reinje trouwt op woensdag 23 november 1853 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Berent Bakker, zoon van Harmannus Berents Bakker (dagloner) en Trijntje Arents Dobbema (dagloonster). Berent, boerenknecht, is geboren op woensdag 25 november 1829 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


4  Jan Oosterhuis is geboren op dinsdag 25 oktober 1831 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie V-DV.

5  Martje Oosterhuis is geboren op zaterdag 26 oktober 1833 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op woensdag 13 juni 1866 te 't Zandt. Martje werd 32 jaar, 7 maanden en 18 dagen.


Martje trouwt op zaterdag 30 april 1864 te 't Zandt op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Klaas van Dam, zoon van Jurjens van Dam en Janna Luilfs Steenwijk (werkvrouw). Klaas, boerenknecht, is geboren rond 1837 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt).


IV-AK  Kornelis Harms Oosterhof, zoon van Harm Kornelis Oosterhof (III-I) en Reinje Jans Oosterhuis, landbouwer, is geboren in april 1809 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 30 april 1809 aldaar, is overleden op donderdag 30 oktober 1856 aldaar. Kornelis werd 47 jaar en 6 maanden.


Kornelis trouwt op woensdag 19 mei 1841 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Jantje Kornelis Luurtsema, dochter van Kornelis Roelfs Luurtsema (landbouwer) en Anje Jans Bierling (landbouwersche). Jantje, landbouwersche, is geboren op zondag 8 december 1816 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 2 december 1877 aldaar. Jantje werd 60 jaar, 11 maanden en 24 dagen.


Jantje was later gehuwd (2) met Jan Wristers Elema.

Van Kornelis en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Harm Oosterhof is geboren op dinsdag 26 oktober 1841 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 5 februari 1842 aldaar. Harm werd 3 maanden en 10 dagen.


2  Reinje Oosterhof is geboren op zondag 18 januari 1846 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 25 juni 1907 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens). Reinje werd 61 jaar, 5 maanden en 7 dagen.


Reinje trouwt op woensdag 26 mei 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 29-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Ties Oosterhuis, zoon van Jan Ties Oosterhuis en Jantje Jebbes Aldertshof. Ties, landbouwer, is geboren op woensdag 17 maart 1847 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 18 juli 1882 te Kantens. Ties werd 35 jaar, 4 maanden en 1 dag.


Reinje trouwt op zaterdag 5 april 1884 te Kantens op 38-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Jannes Arkema, zoon van Derk Gerrits Arkema (winkelier) en Hiltje Jannes Emmelenkamp. Jannes, broodbakker, is geboren op zondag 21 juli 1844 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is overleden op zondag 9 november 1930 aldaar. Jannes werd 86 jaar, 3 maanden en 19 dagen.


3  Harm Oosterhof is geboren op maandag 1 januari 1849 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-DW.

4  Jan Oosterhof is geboren rond vrijdag 11 oktober 1850 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 25 december 1850 aldaar. Jan werd ongeveer 2 maanden en 14 dagen.


5  Jan Oosterhof is geboren op maandag 31 december 1855 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-DX.

6  Kornelia Oosterhof is geboren op vrijdag 15 mei 1857 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 4 juni 1857 aldaar. Kornelia werd 20 dagen.


IV-AL  Cornelis Everts van der Molen, zoon van Evert Tonnis van der Molen (III-J) en Martje Kornelis Oosterhof, landbouwer, is geboren te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 26 april 1789 aldaar, is overleden op zondag 29 juli 1866 te Rodeschool (gem Middelstum) (Middelstum). Cornelis werd 77 jaar, 3 maanden en 3 dagen.


Cornelis trouwt op zondag 10 november 1811 te Middelstum op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 39-jarige Harmtje Jans Schipvaart, dochter van Jan Harms Schipvaart en Martjen Geerts. Harmtje is geboren rond 1772 te Toornwerd (gem Middelstum) (Middelstum), is overleden op maandag 4 januari 1841 aldaar. Harmtje werd ongeveer 69 jaar.


Cornelis trouwt op vrijdag 30 september 1842 te Middelstum op 53-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Lizabeth Kornelis van der Kooi, dochter van Kornelis Jacobs van der Kooi (herbergier) en Geertje Hendriks. Lizabeth, dienstmeid, is geboren op zaterdag 1 april 1815 te Rottum (gem Kantens) (Kantens).


Van Cornelis en Lizabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Berend van der Molen is geboren op woensdag 24 mei 1843 te Middelstum, zie V-DY.

2  Geertje van der Molen is geboren op vrijdag 22 november 1844 te Toornwerd (gem Middelstum) (Middelstum), is overleden op woensdag 2 september 1857 aldaar. Geertje werd 12 jaar, 9 maanden en 11 dagen.


3  Evert van der Molen is geboren op zaterdag 10 maart 1849 te Toornwerd (gem Middelstum) (Middelstum), zie V-DZ.

IV-AM  Tonnis Everts van der Molen, zoon van Evert Tonnis van der Molen (III-J) en Martje Kornelis Oosterhof, is geboren in januari 1793 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 13 januari 1793 aldaar, is overleden op woensdag 30 maart 1853 te Uithuizen (Hefshuizen). Tonnis werd 60 jaar en 2 maanden.


Tonnis trouwt op zaterdag 20 april 1816 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Hilje Remmerts Wieringa, dochter van Remmert Garmts Wieringa (korenschipper) en Hilje Michiels Ludens. Hilje is geboren in juli 1793 te Uithuizen (Hefshuizen), is gedoopt op dinsdag 30 juli 1793 aldaar, is overleden op donderdag 3 februari 1859 aldaar. Hilje werd 65 jaar en 7 maanden.


Van Tonnis en Hilje zijn zes kinderen bekend:

1  Martje van der Molen is geboren op vrijdag 5 juli 1816 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-EA.

2  Hilje Tonnis van der Molen is geboren op zondag 14 december 1817 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie V-EB.

3  Martje van der Molen is geboren op donderdag 14 juni 1821 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op zondag 25 september 1825 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Martje werd 4 jaar, 3 maanden en 11 dagen.


4  Martje van der Molen is geboren op donderdag 27 oktober 1825 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie V-EC.

5  Anje van der Molen is geboren op zaterdag 6 juni 1829 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-ED.

6  Remmert Tonnis van der Molen is geboren op zaterdag 2 februari 1833 te Uithuizen (Hefshuizen), zie V-EE.

IV-AN  Grietje Everts van der Molen, dochter van Evert Tonnis van der Molen (III-J) en Martje Kornelis Oosterhof, boerenmeid, is geboren rond 1797 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op zondag 18 oktober 1829 te Kantens. Grietje werd ongeveer 32 jaar.


Grietje trouwt op donderdag 21 november 1822 te Kantens op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Harm Harkes Knol, zoon van Harke Sijwerts Knol (dagloner) en Elisabeth Harms (daglonersche). Harm, boerenknegt, is geboren in 1796 te Stitswerd (gem Kantens) (Kantens), is gedoopt op zondag 26 juni 1796 aldaar, is overleden op zaterdag 15 april 1871 te Rottum (gem Kantens) (Kantens). Harm werd 75 jaar.


Van Harm en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Lijsebeth Knol is geboren op zondag 2 februari 1823 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is overleden op maandag 3 februari 1823 te Kantens. Lijsebeth werd 1 dag.


2  Evert Harms Knol is geboren op dinsdag 28 september 1824 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), zie V-EF.

IV-AO  Anje Everts van der Molen ook genaamd Anje Everts Mulder, dochter van Evert Tonnis van der Molen (III-J) en Martje Kornelis Oosterhof, boerenmeid, is geboren rond 1800 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op dinsdag 16 augustus 1836 te Kantens. Anje werd ongeveer 36 jaar.


Anje trouwt op zaterdag 20 november 1824 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Garmt Willems Bos, zoon van Willem Bos (dagloner) en Reinje Pieters (dagloonster). Garmt, boerenknecht, is geboren rond 1792 te Spijk (gem Bierum) (Bierum), is overleden op woensdag 19 juli 1854 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens). Garmt werd ongeveer 62 jaar.


Van Garmt en Anje zijn twee kinderen bekend:

1  Evert Bos is geboren op maandag 20 december 1824 te 't Zandt, is overleden op dinsdag 19 juli 1836 te Kantens. Evert werd 11 jaar, 6 maanden en 29 dagen.


2  Rientje Bos is geboren op donderdag 22 november 1827 te 't Zandt, zie V-EG.

IV-AP  Ties Everts van der Molen, zoon van Evert Tonnis van der Molen (III-J) en Martje Kornelis Oosterhof, is geboren rond 1810 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op vrijdag 27 juni 1845 te Middelstum. Ties werd ongeveer 35 jaar.


Ties trouwt op vrijdag 19 mei 1837 te Middelstum op ongeveer 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaaske Klaassens van der Molen, dochter van Klaas Berends van der Molen (landbouwer) en Grietje Klaassen. Klaaske, dienstmeid, is geboren op dinsdag 14 december 1813 te Sint Annen (gem Ten Boer) (Provincie Groningen (Nederland)), is overleden op zondag 10 mei 1857 te Stitswerd (gem Kantens) (Kantens). Klaaske werd 43 jaar, 4 maanden en 26 dagen.


Klaaske was later gehuwd (2) met Jacob Klai.

Van Ties en Klaaske is een kind bekend:

1  Klaaske Klaassens van der Molen is geboren rond maandag 13 februari 1843 te Middelstum, is overleden op dinsdag 13 augustus 1844 aldaar. Klaaske werd ongeveer 1 jaar en 6 maanden.


IV-AQ  Aaltje Harms Borgman, dochter van Harm Pieters Borgman (III-K) en Harmke Geerts Reus, is geboren op maandag 10 november 1800 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 23 november 1800 aldaar, is overleden op zaterdag 11 januari 1851 te Usquert. Aaltje werd 50 jaar, 2 maanden en 1 dag.


Aaltje trouwt op donderdag 21 mei 1840 te Usquert op 39-jarige leeftijd met de 48-jarige Jacob Harms Rijzinga, zoon van Harm Hajes en Eelje Jacobs. Jacob, timmerman en barbier, is geboren op zondag 9 oktober 1791 te Usquert, is overleden op vrijdag 7 mei 1869 aldaar. Jacob werd 77 jaar, 6 maanden en 28 dagen.


Jacob was eerder gehuwd (1) met Harmke Hindriks Nauta.

Van Jacob en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Anje Rijzinga is geboren op vrijdag 2 mei 1828 te Usquert.


2  Harmke Rijzinga is geboren op dinsdag 12 oktober 1841 te Usquert, zie V-EH.

IV-AR  Pieter Harms Borgman, zoon van Harm Pieters Borgman (III-K) en Harmke Geerts Reus, boerenknecht, is geboren op dinsdag 10 september 1805 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is gedoopt op zondag 22 september 1805 aldaar, is overleden op zaterdag 4 oktober 1845 aldaar. Pieter werd 40 jaar en 24 dagen.


Pieter trouwt op zaterdag 20 oktober 1832 te Kantens op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Aafke Jans Nienhuis ook genaamd Aafke Jans Neinhuis, dochter van Jan Aljes Nienhuis en Trientje Jacobs. Aafke is geboren rond 1804 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 11 juni 1861 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Aafke werd ongeveer 57 jaar.


Van Pieter en Aafke zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Borgman is geboren op vrijdag 10 januari 1834 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), zie V-EI.

2  Harm Borgman is geboren op zaterdag 24 juni 1837 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), zie V-EJ.

3  Martje Borgman is geboren op dinsdag 5 november 1839 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), zie V-EK.

4  Harmke Pieters Borgman is geboren op woensdag 10 augustus 1842 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-EL.

5  Pieterke Borgman is geboren op zondag 30 november 1845 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op donderdag 5 maart 1868 aldaar. Pieterke werd 22 jaar, 3 maanden en 4 dagen.


IV-AS  Jan Harms Maring, zoon van Harm Cornelis Maring (III-L) en Antje Jans, boerenknecht, is geboren op zondag 25 november 1804 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is gedoopt op zondag 9 december 1804 aldaar, is overleden op zaterdag 14 maart 1857 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo). Jan werd 52 jaar, 3 maanden en 17 dagen.


Jan trouwt op dinsdag 15 juli 1828 te Baflo op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Anje Hendriks Bosma, dochter van Hendriks Kornelis Bosma (dagloner) en Frouke Roelfs (dagloonster). Anje, dienstmeid, wonende te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), is geboren op dinsdag 12 april 1803 te Baflo, is gedoopt op zondag 24 april 1803 aldaar, is overleden op zaterdag 26 september 1863 te Westernieland (Gem Eenrum) (Eenrum). Anje werd 60 jaar, 5 maanden en 14 dagen.


Van Jan en Anje zijn zeven kinderen bekend:

1  Antje Jans Maring is geboren op woensdag 11 maart 1829 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), zie V-EM.

2  Frouke Maring is geboren op dinsdag 15 maart 1831 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie V-EN.

3  Harm Jans Maring is geboren op maandag 1 oktober 1832 te Baflo, is overleden op vrijdag 7 februari 1834 aldaar, huis no 5.. Harm werd 1 jaar, 4 maanden en 6 dagen.


4  Hendrik Jans Maring is geboren op zondag 19 januari 1834 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is overleden op zaterdag 25 januari 1834 te Baflo, huis no 5.. Hendrik werd 6 dagen.


5  Harm Jans Maring is geboren op dinsdag 18 augustus 1835 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo), zie V-EO.

6  Hendrik Jans Maring is geboren op zaterdag 6 februari 1841 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo), zie V-EP.

7  Kornelis Maring, wonende te Baflo, is geboren op dinsdag 25 augustus 1846 aldaar, is overleden op zaterdag 31 oktober 1846 aldaar. Kornelis werd 2 maanden en 6 dagen.


IV-AT  Eltje Harms Maring, zoon van Harm Cornelis Maring (III-L) en Antje Jans, boerenknecht, wonende te Baflo, is geboren op zaterdag 27 februari 1808 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op dinsdag 28 januari 1862 te Warffum. Eltje werd 53 jaar, 11 maanden en 1 dag.


Eltje trouwt op maandag 12 december 1836 te Warffum op 28-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Trijntje Harms Werkman, dochter van Harm Jakobs Werkman (dagloner) en Anje Ennes Zuidema (dagloonster). Trijntje, dienstmeid, wonende te Warffum, is geboren op zondag 23 juli 1815 aldaar, is overleden op donderdag 11 maart 1841 aldaar. Trijntje werd 25 jaar, 7 maanden en 16 dagen.


Van Eltje en Trijntje is een kind bekend:

1  Antje Maring, dienstmeid, wonende te Warffum, is geboren op zondag 25 februari 1838 aldaar, is overleden op vrijdag 10 februari 1865 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Antje werd 26 jaar, 11 maanden en 16 dagen.


Eltje trouwt op donderdag 5 december 1844 te Warffum op 36-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Janna Jans Tillema, dochter van Onbekende Vader en Tjaartje Jakobs Tillema (dagloonster). Janna, dienstmeid, is geboren op vrijdag 25 maart 1814 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden voor 1862 te Warffum. Janna werd hoogstens 47 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Janna was eerder gehuwd (1) met Jurrien Everts Graver.

Van Eltje en Janna is een kind bekend:

2  Harmke Maring, wonende te Baflo, is geboren op vrijdag 10 april 1846 aldaar, is overleden op vrijdag 23 oktober 1846 aldaar. Harmke werd 6 maanden en 13 dagen.


IV-AU  Kornelis Harms Maring, zoon van Harm Cornelis Maring (III-L) en Antje Jans, boerenknecht, is geboren op woensdag 6 april 1814 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op maandag 12 november 1888 te Warffum, is begraven aldaar. Kornelis werd 74 jaar, 7 maanden en 6 dagen.


Kornelis trouwt op zaterdag 2 maart 1839 te Warffum op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Gepke Geerts Eling, dochter van Geert Jans Eling (dagloner) en Hilje Rennes (naaister). Gepke, dienstmeid, wonende te Warffum, is geboren op dinsdag 1 november 1814 aldaar, is overleden op woensdag 8 januari 1879 aldaar, is begraven aldaar. Gepke werd 64 jaar, 2 maanden en 7 dagen.


Van Kornelis en Gepke zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Maring is geboren op vrijdag 4 september 1840 te Warffum, zie V-EQ.

2  Hilje Maring is geboren op woensdag 8 december 1841 te Warffum, zie V-ER.

3  Aaltje Maring is geboren op vrijdag 3 maart 1843 te Warffum, zie V-ES.

4  Harm Maring is geboren op woensdag 13 januari 1847 te Warffum, zie V-ET.

5  Geert Maring is geboren op woensdag 19 juni 1850 te Warffum, zie V-EU.

6  Kornelia Maring is geboren op zaterdag 23 april 1859 te Warffum, zie V-EV.

IV-AV  Marten Harms Maring, zoon van Harm Cornelis Maring (III-L) en Trijntje Sierts, boerenknecht, wonende te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is geboren op maandag 2 september 1816 aldaar, is overleden op donderdag 18 mei 1899 aldaar. Marten werd 82 jaar, 8 maanden en 16 dagen.


Marten trouwt op zaterdag 15 maart 1845 te Baflo op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Janna Luitjes Sieuwerts, dochter van Luitje Sieuwerts en Trijntje Willems Meijer. Janna, dienstmeid, wonende te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is geboren op dinsdag 13 maart 1821 te Baflo, is overleden op donderdag 20 oktober 1898 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo). Janna werd 77 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Van Marten en Janna zijn zeven kinderen bekend:

1  Trijntje Martens Maring is geboren op donderdag 3 juli 1845 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie V-EW.

2  Harm Maring is geboren op woensdag 13 december 1848 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie V-EX.

3  Luidina Maring is geboren op maandag 17 november 1851 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie V-EY.

4  Martje Maring is geboren op maandag 29 januari 1855 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie V-EZ.

5  Luitje Maring is geboren op donderdag 19 november 1857 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is overleden op woensdag 7 september 1859 aldaar. Luitje werd 1 jaar, 9 maanden en 19 dagen.


6  Luitje Maring is geboren op dinsdag 24 juli 1860 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is overleden op donderdag 15 mei 1862 aldaar. Luitje werd 1 jaar, 9 maanden en 21 dagen.


7  Luitje Maring is geboren op woensdag 30 december 1863 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie V-FA.

IV-AW  Aafke Klasen Glas, dochter van Jantje Klasen Glas (III-M), boerenmeid, is geboren op donderdag 30 december 1813 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 5 april 1889 aldaar. Aafke werd 75 jaar, 3 maanden en 6 dagen.


Aafke trouwt op zaterdag 9 november 1839 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Hindrik Jakobs Kuikenga, zoon van Jakob Hindriks Kuikenga (dagloner) en Aafke Jans Kat (dagloonster). Hindrik, boerenknecht, landbouwer en dagloner, is geboren op vrijdag 21 augustus 1812 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 10 januari 1891 aldaar. Hindrik werd 78 jaar, 4 maanden en 20 dagen.


Van Hindrik en Aafke zijn zeven kinderen bekend:

1  Jakob Kuikenga is geboren op donderdag 2 januari 1840 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 5 januari 1840 aldaar. Jakob werd 3 dagen.


2  Aafke Kuikenga is geboren op zaterdag 23 juli 1842 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-FB.

3  Klaas Kuikenga is geboren op maandag 15 juli 1844 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-FC.

4  Jakob Kuikenga is geboren op vrijdag 16 februari 1849 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Jakob is geëmigreerd in 1872.


5  Jan Kuikenga is geboren op maandag 10 maart 1851 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


6  Jantje Kuikenga is geboren op dinsdag 30 november 1852 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie V-FD.

7  Johannes Kuikenga, boerenknecht, is geboren op donderdag 12 juli 1855 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op dinsdag 13 juni 1876 aldaar. Johannes werd 20 jaar, 11 maanden en 1 dag.


Van Aafke is een kind bekend:

8  Martje Geerts Glas is geboren op dinsdag 14 oktober 1834 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 12 december 1834 aldaar. Martje werd 1 maand en 28 dagen.Generatie V

(van 1813 tot 1947)

V-A  Harm Kornelis Maring, zoon van Kornelis Harms Maring (IV-A) en Grietje Ties Oosterhuis, landbouwer, is geboren op dinsdag 17 juli 1827 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op maandag 17 april 1893 te 't Zandt. Harm werd 65 jaar en 9 maanden.

Op 8 jan 1876 liet Harm bij publieke verkoop en bij notariële akte bij notaris Johan Wichers te Loppersum de bomen rond zijn behuizing in Zeerijp verkopen. Vierenveertig bomen variërend in prijs van Fl 0,85 tot Fl 12,75 wisselden van eigenaar en moesten voor 25 mei 1876 volgens koopcontract afgevoerd zijn. De verkoop leverde in totaal Fl 121,20 op.

Op 29 mei 1877 werd bij de boedelscheiding de boerderij te Zeerijp, v/h Fruitbedrijf, Borgweg 18, met 10.95.85 ha toegescheiden aan Harm Kornelis voor Fl 23.000,-.
Op 28 april 1894 ging de boerderij bij boedelscheiding naar zijn zoon Hiepke voor Fl 12.320,60.
Op 20 juli 1906 werd de boerderij met schuur verkocht aan Popke Huizinga.

Harm trouwt op maandag 18 mei 1846 te 't Zandt op 18-jarige leeftijd met de 18-jarige Grietje Hiepkes Boerma, dochter van Hiepke Pieters Boerma (landbouwer) en Garmtje Arends Venhuizen. Grietje, wonende te Eenum, is geboren op donderdag 20 maart 1828 te Eenum (gem 't Zandt) ('T Zandt), is overleden op zaterdag 13 februari 1886 aldaar. Grietje werd 57 jaar, 10 maanden en 24 dagen.


Van Harm en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Kornelis Maring is geboren op woensdag 23 mei 1849 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), zie VI-A.

2  Hiepke Maring is geboren op woensdag 4 juni 1856 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), zie VI-B.

3  Garmtje Maring is geboren op woensdag 29 mei 1861 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), zie VI-C.

4  Pieter Maring, winkelier, wonende te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is geboren op vrijdag 25 maart 1864 aldaar, is overleden op maandag 8 november 1926 te 't Zandt. Pieter werd 62 jaar, 7 maanden en 14 dagen.


Pieter trouwt op zaterdag 8 augustus 1885 te 't Zandt op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Tijtje Veldman, dochter van Frik Veldman (timmerman) en Grietje Dertien. Tijtje is geboren op woensdag 11 juli 1860 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is overleden op zondag 8 januari 1911 aldaar, is begraven aldaar. Tijtje werd 50 jaar, 5 maanden en 28 dagen.


V-B  Trijntje Derks Brander, dochter van Derk Alberts Brander (IV-B) en Aafke Harms Maring, landbouwster, is geboren op zondag 31 mei 1818 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 28 november 1848 aldaar. Trijntje werd 30 jaar, 5 maanden en 28 dagen.


Trijntje trouwt op woensdag 28 april 1841 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Hindrik Pieters Smit, zoon van Pieter Hindriks Smit (landbouwer) en Elizabeth Hinderikus Busz (landbouwster). Hindrik, landbouwer, is geboren rond 1812 te Holwierde (gem Bierum) (Bierum), is overleden op vrijdag 5 december 1845 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Hindrik werd ongeveer 33 jaar.


Van Hindrik en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Smit is geboren op dinsdag 8 februari 1842 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-D.

2  Derk Hindriks Smit is geboren in juli 1843 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 29 maart 1844 aldaar. Derk werd 8 maanden.


3  Anje Hindriks Smit is geboren op vrijdag 27 juni 1845 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op zaterdag 11 juni 1864 aldaar. Anje werd 18 jaar, 11 maanden en 15 dagen.
Anje Pieterman (1821), Alida Klazina vd berg, Anje Maring (1887).

V-C  Hindrik Doekes Maring, zoon van Doeke Harms Maring (IV-C) en Trijntje Hindriks Jonker, dagloner en wegwerker, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren op zaterdag 24 mei 1823 aldaar, is overleden op donderdag 13 oktober 1898 aldaar. Hindrik werd 75 jaar, 4 maanden en 19 dagen.


Hindrik trouwt op woensdag 26 april 1843 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Anje Klasen Pieterman, dochter van Klaas Gerrits Pieterman (dagloner) en Jantje Edzes van den Berg (dienstmeid). Anje, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren op zondag 18 maart 1821 aldaar, is overleden op donderdag 5 februari 1891 aldaar. Anje werd 69 jaar, 10 maanden en 18 dagen.


Van Hindrik en Anje zijn tien kinderen bekend:

1  Klaas Maring is geboren op donderdag 6 juli 1843 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op maandag 1 mei 1865 aldaar. Klaas werd 21 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Werkt bij landbouwer Alje Martens Sietsema en zijn vrouw Tetje Jakobs Enhoorn.

2  Doeke Maring is geboren op zaterdag 15 maart 1845 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-E.

3  Jantje Maring is geboren op zondag 31 januari 1847 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is jong overleden op donderdag 16 december 1858 aldaar. Jantje werd 11 jaar, 10 maanden en 15 dagen.


4  Harm Maring is geboren op maandag 1 januari 1849 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-F.

5  Trijntje Maring is geboren op woensdag 26 februari 1851 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-G.

6  Gerrit Maring is geboren op vrijdag 22 april 1853 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is jong overleden op dinsdag 1 februari 1859 aldaar. Gerrit werd 5 jaar, 9 maanden en 10 dagen.


7  Anje Maring is geboren op donderdag 11 oktober 1855 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 13 oktober 1878 aldaar, kinderloos.. Anje werd 23 jaar en 2 dagen.

Werkte ten tijde van de volkstelling 1869 als akkerbouwmeid bij de landbouwer Geert Rikkerts Wieringa en zijn vrouw Roelina KLaassens Arkema op wijk D huisnummer 48. Heeft zij kinderen gehad?

Anje trouwt op woensdag 31 mei 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Kornelis Wester, zoon van Jan Hendriks Wester (dagloner) en Geertje Berends Groendijk (dagloonster). Kornelis, dagloner, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren op vrijdag 2 mei 1856 aldaar.


Kornelis was later gehuwd (2) met Aaltje Hamming.

8  Aafke Maring (Effie) is geboren op vrijdag 1 januari 1858 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is nederlands hervormd gedoopt, zie VI-H.

9  Gerrit Maring is geboren op vrijdag 8 juni 1860 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-I.jan maring.

10  Jan Maring, boerenknecht, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren op maandag 1 december 1862 aldaar, is overleden op zaterdag 31 oktober 1931 te Kalamazoo (Michigan (USA)), is begraven te Riverside Cemetery Kalamazoo (Michigan (USA)),Lot GG248. Jan is geëmigreerd in 1887 naar de USA.. Jan is geëmigreerd in april 1887 naar Noord-Amerika. Volgens Anje en Klazina Maring (dochters van Gerrit, de winkelier in Garsthuizen) kwam Jan rond 1930 op bezoek in Garsthuizen; logeerde bij of was in het gezelschap van Dhr Domeijer. Hij was ongehuwd en erg rijk: bezat hotels en aandelen in het kanaal van Panama. Kort na zijn terugkeer naar Amerika is hij overleden (?1930, 31?). Helaas heeft de familie maar bitter weinig van de erfenis gezien tgv het in het buitenland overlijden. Antje Maring, dochter van Roelf Maring en Stientje Tillema herinnert zich dit bezoek van "oom Jan" ook nog goed. Volgens haar zeggen echter was Jan een weliswaar nette heer, maar uitermate zuinig en bestond de rijkdom voornamelijk uit sieraden van de goedkoopste soort. Hilbiena Maring heeft een ansicht van "oom Jan" aan haar vader Roelf, gestuurd vanaf de Statendam, het schip van de HAL dat de dienst Rotterdam-New York onderhield. Deze is gedateerd vrijdag 11 april 1930 Boulogne sur Mer/ Pas de Calais en gericht aan R. Maring, Olddorp, Uithuizen, prov groningen, Nederland. Hij schrijft: "Neef en Nicht Kinderen, ik laat u weten dat ik goed gezond ben, en van ....(niet leesbaar). Wij hebben mooi weer maar veel mist zo het gaat maar langzaam. Wij zijn nog niet bij Frankrijk. Ik heb goed geslapen in lekker ... (onleesbaar). Gegroet van u oom Jan.. Jan werd 68 jaar, 10 maanden en 30 dagen.


Op 4 april 1885 voor een dag in de gevangenis gezet vanwege "het maken van nachtelijke burengerugten". De straf bedroeg Fl 5,50 of een dag gevangenis.
Het signalement zoals opgemaakt voor de gevangenis luidde:
Bleeke aangezichtskleur, gewone neus, blond haar en blauwe ogen, blonde baard, 1.82 meter lang, protestant, groningsch sprekend, ongehuwd.
Hij emigreert in april 1887 naar Noord-Amerika.
Volgens Anje en Klazina Maring (dochters van Gerrit, de winkelier in Garsthuizen) kwam Jan rond 1930 op bezoek in Garsthuizen; logeerde bij of was in het gezelschap van Dhr Domeijer. Hij was ongehuwd en erg rijk: bezat hotels en aandelen in het kanaal van Panama. Kort na zijn terugkeer naar Amerika is hij overleden (?1930, 31?). Helaas heeft de familie maar bitter weinig van de erfenis gezien tgv het in het buitenland overlijden.
Antje Maring, dochter van Roelf Maring en Stientje Tillema herinnert zich dit bezoek van "oom Jan" ook nog goed. Volgens haar zeggen echter was Jan een weliswaar nette heer, maar uitermate zuinig en bestond de rijkdom voornamelijk uit sieraden van de goedkoopste soort.
Hilbiena Maring heeft een ansicht van "oom Jan" aan haar vader Roelf, gestuurd vanaf de Statendam, het schip van de HAL dat de dienst Rotterdam-New York onderhield. Deze is gedateerd vrijdag 11 april 1930 Boulogne sur Mer/ Pas de Calais en gericht aan R. Maring, Olddorp, Uithuizen, prov groningen, Nederland. Hij schrijft: "Neef en Nicht Kinderen, ik laat u weten dat ik goed gezond ben, en van ....(niet leesbaar). Wij hebben mooi weer maar veel mist zo het gaat maar langzaam. Wij zijn nog niet bij Frankrijk. Ik heb goed geslapen in lekker ... (onleesbaar). Gegroet van u oom Jan.

V-D  Anje Maring, dochter van Doeke Harms Maring (IV-C) en Trijntje Hindriks Jonker, is geboren op donderdag 1 december 1831 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 25 december 1917 aldaar. Anje werd 86 jaar en 24 dagen.


Anje trouwt op donderdag 15 januari 1863 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Derk Willems Norg, zoon van Willem Derks Norg (schoenmaker) en Trijntje Jurjens Jensema (schoenmaakster). Derk, landbouwer en landgebruiker, wonende te Spijk (gem Bierum) (Bierum), is geboren op maandag 19 mei 1828 aldaar, is overleden op dinsdag 7 juli 1914 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is begraven aldaar. Derk werd 86 jaar, 1 maand en 18 dagen.Van Derk en Anje zijn vijf kinderen bekend:

1  Willem Norg is geboren op zaterdag 9 juli 1864 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-J.

2  Trijntje Norg, huishoudster, is geboren op dinsdag 20 maart 1866 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 7 maart 1910 aldaar. Trijntje werd 43 jaar, 11 maanden en 15 dagen.


Trijntje trouwt op donderdag 7 november 1889 te Bierum op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 78-jarige Jan Klaassens Hamminga, zoon van Klaas Jans en Foktje Klaassens. Jan, rentenier, is geboren rond 1811 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren), is overleden op donderdag 29 januari 1903 te Spijk (gem Bierum) (Bierum). Jan werd ongeveer 92 jaar.


3  Grietje Norg is geboren op zaterdag 19 september 1868 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-K.

4  Jantje Norg is geboren op zondag 16 oktober 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op woensdag 30 oktober 1895 aldaar. Jantje werd 25 jaar en 14 dagen.


5  Doeke Norg is geboren op dinsdag 4 februari 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-L.

V-E  Jantje Maring, dochter van Doeke Harms Maring (IV-C) en Trijntje Hindriks Jonker, is geboren op donderdag 8 juli 1841 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 21 november 1888 aldaar. Jantje werd 47 jaar, 4 maanden en 13 dagen.


Jantje trouwt op donderdag 2 maart 1871 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Baar, zoon van Hendrik Beins Baar (koopman) en Cornelia Pieters Steenhuis. Pieter, smidsknecht en grofsmid, wonende te Uithuizermeeden Buitendijks (Provincie Groningen (Nederland)), is geboren op zaterdag 2 maart 1844 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 25 februari 1919 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is begraven op zaterdag 1 maart 1919. Pieter werd 74 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Vertrekt 1861 naar Stedum.
Op 16 november 1871 kocht hij en zijn vrouw de smederij van Alle Willems Bakkker omdat deze in gebreke was gebleven bij het betalen van rente en aflossing van de hypotheek van F3000,00. De publieke verkoop vond plaats ten huize van kastelein P.J. Kuipers. De verkoopprijs bedroeg F1790,00. De omschrijving van dit onroerend goed was als volgt: Eene behuizing en schuur, met derzelver erf, doende jaarlijks op Sinte Martini tot grondpacht twaalf gulden, staande en gelegen te oosternieland (Uithuizermeeden, E no. 197,198 en 199), groot 12 are en 40 centiare."
Van 1918-1926 is Hendrik Baar, de ongehuwde zoon van dit echtpaar, de smid. In april 1926 neemt Johannes van Wijk de zaak over. Hij was de laatste smid van Oosternieland. Het bedrijf werd in 1972 beeindigd.
Tegenwoordig adres: Oosternielandsterweg 43.

Van Pieter en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Trijntje Baar is geboren op dinsdag 26 december 1871 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is ongehuwd overleden op dinsdag 23 augustus 1932 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Trijntje werd 60 jaar, 7 maanden en 28 dagen.


2  Cornelia Pieters Baar is geboren op vrijdag 31 januari 1873 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op woensdag 13 mei 1885 aldaar. Cornelia werd 12 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Geboortedatum als 31.6.1873 opgegeven op grafsteen.
Op achterkant grafsteen de tekst:
't is waar het zijn wel harde slagen
te missen zulk een dierbaar pand,
maar ach het was gods welbehagen
hij had het maaksel in zijn hand.

3  Anje Baar is geboren op zondag 19 juli 1874 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie VI-M.

4  Grietje Baar is geboren op vrijdag 31 december 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 5 januari 1963 te Assen, is begraven op donderdag 10 januari 1963 te Bedum. Grietje werd 87 jaar en 5 dagen.


Grietje trouwt op woensdag 6 mei 1914 te Bedum op 38-jarige leeftijd met de 37-jarige Roelf Bulthuis, zoon van Jan Bulthuis (schipper) en Antje Eertman. Roelf is geboren op zondag 14 januari 1877 te Usquert, is overleden op woensdag 4 april 1951 te Assen, is begraven te Bedum. Roelf werd 74 jaar, 2 maanden en 21 dagen.


5  Hendrik Pieters Baar, smid, wonende te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is geboren op donderdag 20 maart 1879 aldaar, is ongehuwd overleden op zondag 9 juni 1929 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is begraven te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Hendrik werd 50 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Ongehuwd gebleven. Van 1918-1926 smid op Oosternielandsterweg 43, Oosternieland.

6  Doeke Baar is geboren op donderdag 20 maart 1879 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden in maart 1879.


7  Doeke Baar is geboren op zaterdag 4 juni 1881 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie VI-N.

V-F  Harm Jans Maring, zoon van Jan Harms Maring (IV-D) en Martje Jans de Jonge, landbouwer, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren op zaterdag 28 april 1838 aldaar, is overleden op zaterdag 1 december 1917 aldaar. Harm werd 79 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Woont samen met zijn zuster Anje tot zijn dood in Uithuizermeeden wijk A, huisnummer 52.

Harm trouwt op maandag 23 december 1867 te Uithuizen (Hefshuizen) op 29-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Petronella Zijlstra, dochter van Hylke Aukes Zijlstra (grutter) en Ida Heines Venhuizen (landbouweres). Petronella, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op donderdag 5 oktober 1837 aldaar, is overleden op maandag 23 mei 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Petronella werd 32 jaar, 7 maanden en 18 dagen.


Harm trouwt op donderdag 7 november 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 40-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Trijntje Sikkema, dochter van Aldert Pieters Sikkema (dagloner) en Anje Harkes Dijksterhuis. Trijntje is geboren op dinsdag 10 april 1838 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op zondag 8 augustus 1897 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Trijntje werd 59 jaar, 3 maanden en 29 dagen.


Trijntje was eerder gehuwd (1) met Ties Jans Klein.

Van Harm en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Maring is geboren op donderdag 15 januari 1880 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 30 januari 1880 aldaar. Jan werd 15 dagen.


2  Martha Maring is geboren op donderdag 31 maart 1881 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-O.

V-G  Anje Lammerts Scholtens, dochter van Lammert Ties Scholtens (IV-E) en Nanje Harms Maring, is geboren op donderdag 14 augustus 1823 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 20 juli 1900 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Anje werd 76 jaar, 11 maanden en 6 dagen.


Anje trouwt op zaterdag 16 mei 1846 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Pieter Berends Groendijk, zoon van Berent IJzebrands Groendijk (landbouwer) en Klaaske Tjarks Dijkema. Pieter, landbouwer, is geboren op maandag 23 maart 1818 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 30 december 1874 aldaar. Pieter werd 56 jaar, 9 maanden en 7 dagen.


Van Pieter en Anje zijn acht kinderen bekend:

1  Lammert Groendijk (Lambert) is geboren op maandag 6 december 1847 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-P.

2  Berend Groendijk is geboren op dinsdag 13 maart 1849 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-Q.

3  Ties Groendijk is geboren op zaterdag 26 juli 1851 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-R.

4  Klaaske Groendijk is geboren op donderdag 27 oktober 1853 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-S.

5  Tjark Groendijk is geboren op dinsdag 24 maart 1857 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-T.

6  Nanje Groendijk is geboren op zaterdag 21 mei 1859 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Nanje is geëmigreerd in 1881 met haar man naar Grand Haven..


Nanje trouwt op woensdag 23 februari 1881 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Alje Dobbema, zoon van Gerrit Dobbema (stroodekker) en Elstje Smid. Alje, boerenknecht, is geboren op woensdag 22 februari 1854 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Alje is geëmigreerd in 1881 met zijn vrouw naar Grand Haven. Leeftijd op dat moment opgegeven als 23 ipv 27 jaar..

Emigreert met zijn vrouw in 1881 naar Grand Haven, USA, met als reden verbetering van bestaan.

7  Geertje Groendijk is geboren op dinsdag 4 maart 1862 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-U.

8  Tietje Groendijk is geboren op vrijdag 3 maart 1865 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-V.

V-H  Trijntje Lammerts Scholtens, dochter van Lammert Ties Scholtens (IV-E) en Nanje Harms Maring, is geboren op donderdag 17 november 1825 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 20 mei 1897 aldaar. Trijntje werd 71 jaar, 6 maanden en 3 dagen.


Trijntje trouwt op zaterdag 8 december 1855 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 30-jarige leeftijd met de 37-jarige Derk Jans Helder, zoon van Jan Derks Helder (schoenmaker) en Grietje Willems Boer. Derk, schoenmaker, is geboren op vrijdag 11 september 1818 te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum), is overleden op dinsdag 8 februari 1870 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Derk werd 51 jaar, 4 maanden en 28 dagen.


Derk was eerder gehuwd (1) met Hilje Geerts Dekker.

Van Derk en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Nanje Helder is geboren op zondag 30 november 1856 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op woensdag 13 oktober 1858 aldaar. Nanje werd 1 jaar, 10 maanden en 13 dagen.


2  Lammert Helder (Lambert) is geboren op zondag 3 april 1859 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is christelijk gereformeerd gedoopt, zie VI-W.

3  Nanje Helder is geboren op vrijdag 22 maart 1861 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is ongehuwd overleden op woensdag 8 maart 1944 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Nanje werd 82 jaar, 11 maanden en 15 dagen.


4  Geertje Helder is geboren op zaterdag 22 maart 1862 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op woensdag 28 mei 1862 aldaar. Geertje werd 2 maanden en 6 dagen.


5  Geertje Helder is geboren op vrijdag 3 juni 1864 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op woensdag 3 februari 1869 aldaar. Geertje werd 4 jaar en 8 maanden.


6  Engeltje Helder is geboren op zondag 9 juli 1865 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op zondag 20 augustus 1865 aldaar. Engeltje werd 1 maand en 11 dagen.


7  Engelina Helder is geboren op dinsdag 24 december 1867 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie VI-X.

V-I  Harmke Lammerts Scholtens, dochter van Lammert Ties Scholtens (IV-E) en Nanje Harms Maring, is geboren op maandag 30 november 1829 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op maandag 12 december 1892 aldaar. Harmke werd 63 jaar en 12 dagen.


Van Harmke zijn twee kinderen bekend:

1  Fokke Scholtens is geboren in augustus 1866 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 14 oktober 1866 aldaar. Fokke werd 2 maanden.


2  Harmke Scholtens is geboren in juni 1869 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 6 februari 1870 aldaar. Harmke werd 8 maanden.


V-J  Tietje Lammerts Scholtens, dochter van Lammert Ties Scholtens (IV-E) en Nanje Harms Maring, is geboren op woensdag 24 oktober 1832 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 1 maart 1922 aldaar. Tietje werd 89 jaar, 4 maanden en 5 dagen.


Tietje trouwt op zaterdag 23 april 1853 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Doeke Berends Groendijk, zoon van Berent IJzebrands Groendijk (landbouwer) en Klaaske Tjarks Dijkema. Doeke, landbouwer, is geboren op woensdag 14 januari 1829 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 24 mei 1900, is begraven aldaar. Doeke werd 71 jaar, 4 maanden en 10 dagen.


Van Doeke en Tietje is een kind bekend:

1  Lammert Groendijk is geboren op zaterdag 24 februari 1855 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-Y.

V-K  Ties Lammerts Scholtens, zoon van Lammert Ties Scholtens (IV-E) en Nanje Harms Maring, is geboren op maandag 13 oktober 1834 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 11 november 1910 aldaar, is begraven aldaar. Ties werd 76 jaar en 29 dagen.


Ties trouwt op woensdag 11 mei 1859 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 24-jarige leeftijd met de 34-jarige Mellina Melles Doornbos, dochter van Melle Jans Doornbos (winkelier) en Korneliske Kornelis. Mellina is geboren op donderdag 23 december 1824 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op vrijdag 11 juli 1913 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is begraven aldaar. Mellina werd 88 jaar, 6 maanden en 18 dagen.


Mellina was eerder gehuwd (1) met Harmannus Jans van der Molen.

Van Ties en Mellina is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon Scholtens doodgeboren op woensdag 30 juli 1862 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op woensdag 30 juli 1862 aldaar.


V-L  Engeltje Lammerts Scholtens, dochter van Lammert Ties Scholtens (IV-E) en Nanje Harms Maring, is geboren op zaterdag 17 februari 1838 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 7 mei 1908 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is begraven te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Engeltje werd 70 jaar, 2 maanden en 20 dagen.


Engeltje trouwt op zaterdag 13 september 1862 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 24-jarige leeftijd met de 36-jarige Wijbrand Jacobs Medendorp, zoon van Jakob Jans Medendorp (boerenknecht) en Grietje Wijbrands Bos. Wijbrand, landbouwer, is geboren op zondag 29 januari 1826 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 26 juni 1900 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is begraven te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Wijbrand werd 74 jaar, 4 maanden en 28 dagen.


Van Wijbrand en Engeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Jakob Medendorp is geboren op zondag 18 mei 1862 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-Z.

2  Nantje Medendorp is geboren op zondag 28 augustus 1864 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AA.

3  Grietje Medendorp is geboren op woensdag 26 september 1866 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AB.

4  Lammert Medendorp is geboren op dinsdag 24 november 1868 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AC.

5  Anje Medendorp is geboren op maandag 30 januari 1871 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AD.

6  Jan Medendorp is geboren op zaterdag 21 maart 1874 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AE.

7  Ties Medendorp is geboren op dinsdag 19 september 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 21 januari 1878 aldaar. Ties werd 1 jaar, 4 maanden en 2 dagen.


8  Ties Medendorp is geboren op donderdag 11 december 1879 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AF.

V-M  Harm Lammerts Scholtens, zoon van Lammert Ties Scholtens (IV-E) en Nanje Harms Maring, landbouwer, is geboren op zaterdag 11 juli 1840 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 13 maart 1891, is begraven aldaar. Harm werd 50 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Woonden Hooilandseweg 3, Uithuizermeeden; van 1872-1887.

Harm trouwt op woensdag 24 oktober 1866 te Ulrum op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Anje Ritsema, dochter van Eilke Pieters Ritsema (landbouwer) en Grietje Ekkens. Anje is geboren op zondag 18 juni 1843 te Ulrum, is overleden op vrijdag 29 januari 1937 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is begraven aldaar. Anje werd 93 jaar, 7 maanden en 11 dagen.


Van Harm en Anje zijn tien kinderen bekend:

1  Lammert Scholtens is geboren op zondag 24 november 1867 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AG.

2  Eilko Scholtens is geboren op maandag 24 mei 1869 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op zondag 18 februari 1951 aldaar. Eilko werd 81 jaar, 8 maanden en 25 dagen.


3  Nantje Scholtens is geboren op dinsdag 25 april 1871 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op dinsdag 19 februari 1957 aldaar, is begraven aldaar. Nantje werd 85 jaar, 9 maanden en 25 dagen.


4  Pieter Scholtens is geboren op zondag 17 augustus 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op zondag 14 juni 1908 aldaar. Pieter werd 34 jaar, 9 maanden en 28 dagen.


5  Ties Lammert Scholtens is geboren op woensdag 7 april 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 17 juli 1875 aldaar. Ties werd 3 maanden en 10 dagen.


6  Grietje Scholtens is geboren op maandag 29 mei 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AH.

7  Ekke Scholtens is geboren op woensdag 13 april 1881 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op woensdag 27 november 1957 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Ekke werd 76 jaar, 7 maanden en 14 dagen.


8  Fokko Scholtens is geboren op vrijdag 15 december 1882 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 29 juni 1883 aldaar. Fokko werd 6 maanden en 14 dagen.


9  Fokko Scholtens is geboren op dinsdag 28 april 1885 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 13 maart 1886 aldaar. Fokko werd 10 maanden en 13 dagen.


10  Fokko Scholtens is geboren op maandag 4 oktober 1886 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 23 januari 1887 aldaar. Fokko werd 3 maanden en 19 dagen.
olfert w. dykema op 30 apr 2015.

V-N  Bouwke Lammerts Scholtens (Bessie), dochter van Lammert Ties Scholtens (IV-E) en Nanje Harms Maring, landbouwersche, is geboren op woensdag 10 september 1845 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 9 december 1889 te Hull (ND) (North Dakota (USA)). Bouwke is geëmigreerd in 1884, vanuit Uithuizermeeden, met man en zes kinderen naar Noord-Amerika.. Bouwke werd 44 jaar, 2 maanden en 29 dagen.


Bouwke trouwt op zondag 3 september 1865 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 19-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Pieter Jans Dijk, zoon van Jan Pieters Dijk (landbouwer) en Bouke Jans van der Molen (landbouwster). Pieter, landbouwer, is geboren op dinsdag 11 april 1843 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 21 mei 1871 aldaar. Pieter werd 28 jaar, 1 maand en 10 dagen.


Van Pieter en Bouwke zijn vier kinderen bekend:

1  Nantje Dijk is geboren op vrijdag 8 december 1865 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


2  Bouwina Dijk is geboren op woensdag 10 april 1867 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 29 juli 1868 aldaar. Bouwina werd 1 jaar, 3 maanden en 19 dagen.


3  Jan Dijk is geboren op zaterdag 20 maart 1869 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 21 maart 1870 aldaar. Jan werd 1 jaar en 1 dag.


4  Jan Dijk is geboren op dinsdag 5 april 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


Bouwke trouwt op donderdag 20 maart 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 27-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Olfert Dijkema (Albert), zoon van Willem Olferts Dijkema (landbouwer) en Elisabeth Heines Venhuizen. Olfert, dienstknecht en landbouwer, is geboren op woensdag 15 januari 1834 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 14 februari 1925, is begraven te Hull (ND) (North Dakota (USA)). Olfert is geëmigreerd in 1884 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), met vrouw en zes kinderen naar Noord-Amerika voor verbetering van bestaan. Hij betaalde een hoofdelijke omslag naar een inkomen van f 600,00.. Olfert werd 91 jaar en 30 dagen.


Van Olfert en Bouwke zijn zes kinderen bekend:

5  Willem Dykema (William) is geboren op maandag 15 december 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AI.

6  Elisabeth Dykema (Lizzie) is geboren op vrijdag 5 februari 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 6 december 1936 te Emmons County (ND) (North Dakota (USA)), is begraven te Westfield (ND) (North Dakota (USA)). Elisabeth werd 61 jaar, 10 maanden en 1 dag.


Elisabeth trouwt in 1902 op 27-jarige leeftijd met de 37-jarige William Cleveringa. William is geboren op zaterdag 1 juli 1865 te Winsum (Provincie Groningen (Nederland)), is overleden op donderdag 7 maart 1946 te Emmons County (ND) (North Dakota (USA)), is begraven te Westfield (ND) (North Dakota (USA)). William werd 80 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Bio courtesy of Shirley Jacobchick #48272437 October 18, 2017
Emmons County History 1976
William Cleveringa was born in Winsum, Groningen, Netherlands, and at age 18 came to America. William was employed for two years in Michigan and three years in Iowa before coming to North Dakota in the spring of 1887.
William and Lizzie Dykema were married in 1902; she passed away in 1936. There were no children. William farmed near Westfield for twenty years and was involved in a business at Strasburg for eight years. Following retirement, William moved into Westfield and lived there until his passing. He joined Hope Reformed church in 1894 and served in the Consistory, as Sunday School superintendent, and taught Sunday School for many years.
Some of his notes about the 1934 drought include "As early as November 1933, signs forecast drought prospects for 1934. "Unless abnormal rainfall occurs before freezing weather this fall, the next year we'll harvest a very short and very poor grain crop. "Snowfall was light and spring rains did not come. "In early April the dust began to blow. Wind! Dust storms! Damaged crops-make life dreary. "Dust turned day into night. In May heat joined the winds. Temperatures up to 100 on May 30. "1935--goodyear, bumper crop, but prices low; lots of feed, etc. "1936--another Drought. Terrible heat, up to 120. That was the year many farmers sold out and moved west!"

7  Tietje Dykema (Tillie) is geboren op woensdag 8 maart 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AJ.

8  Pieter Willem Dykema (Peter) is geboren op woensdag 6 februari 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 12 mei 1955, is begraven te Hull (ND) (North Dakota (USA)). Pieter werd 77 jaar, 3 maanden en 6 dagen.


Pieter was gehuwd met Nellie Statma. Nellie is geboren in 1884, is overleden in 1969, is begraven te Hull (ND) (North Dakota (USA)). Nellie werd 85 jaar.

9  Harm Lammert Dykema (Herman) is geboren op zondag 22 juni 1879 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AK.

10  Trijntje Dijkema is geboren op maandag 27 juni 1881 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


V-O  Harm Hindriks Maring, zoon van Hindrik Harms Maring (IV-F) en Tietje Klasen van Kalker, landbouwer, is geboren op zaterdag 11 februari 1837 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 22 oktober 1914 aldaar, is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Harm werd 77 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Woonden op boerderij Klaas Wiersumweg 2, Roodeschool. Waren eigenaar vanaf de boedelscheiding in 1897 tot de boedelscheiding in 1917.
Vertrekt 30 maart 1864 naar 't Zandt.

Harm trouwt op vrijdag 18 juni 1886 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 49-jarige leeftijd met de 22-jarige Jantje Smit, dochter van Cornelis Smit en Martje Jans Koning (landbouwster). Jantje, wonende te Loppersum, is geboren op woensdag 18 mei 1864 aldaar, is overleden op dinsdag 2 mei 1893 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Jantje werd 28 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Op de begraafplaats in Oosteinde staat haar grafsteen; echtgenoot genoemd als Klaas Hendriks Maring. Verderop op de begraafplaats de steen van Harm Hendriks Maring; overleden 22 okt 1914, wednr van Jantje Smit.

Van Harm en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Tietje Maring is geboren op woensdag 14 maart 1888 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie VI-AL.

2  Martje Maring is geboren op woensdag 21 mei 1890 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AM.

3  Klasina Maring is geboren op vrijdag 25 december 1891 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AN.grafsteen zwaantje ausema.

4  Kornelis Maring, landbouwer, is geboren op donderdag 27 april 1893 te Oudeschip (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op zaterdag 1 juni 1974 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Kornelis werd 81 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Woonden op boerderij Klaas Wiersumweg 2, Roodeschool. Waren eigenaar van de boedelscheiding in 1917 tot verkoop door de erfgenamen in 1969. Aangezien er geen kinderen uit dit huwelijk waren, werd het bedrijf verkocht aan de fa. J.C. Knook en Zonen, die het weer doorverkochten aan Gijsbert Noorloos en Jantje Renkema.

Kornelis trouwt op woensdag 23 mei 1917 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Zwaantina Albertha Ausema (Zwaantje), dochter van Cornelis Pieters Ausema (VI-EV) en Aagtje Zand. Zwaantina is geboren op donderdag 22 december 1892 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is overleden op vrijdag 10 juli 1959 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Zwaantina werd 66 jaar, 6 maanden en 18 dagen.
overlijdensadvertentie jan geerts poelman in 1924.

V-P  Anje Maring, dochter van Hindrik Harms Maring (IV-F) en Tietje Klasen van Kalker, wonende te Loppersum, is geboren op zaterdag 7 juni 1845 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op dinsdag 18 maart 1913 te Loppersum, is begraven aldaar. Anje werd 67 jaar, 9 maanden en 11 dagen.


Anje trouwt op donderdag 12 januari 1871 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Jan Geerts Poelman, zoon van Geert Jans Poelman (landbouwer) en Frouke Klasen Dijksterhuis. Jan, wonende te Loppersum, is geboren op maandag 6 juni 1836 te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum), is overleden op woensdag 22 oktober 1924 te Haren (Gr) (Provincie Groningen (Nederland)), is begraven op maandag 27 oktober 1924 te Loppersum. Jan werd 88 jaar, 4 maanden en 16 dagen.


Laatste bewoners van boerderij Tjuchem. Deze boerderij werd in 1916 verkocht met 23 ha binnenland en in 1924 werd de behuizing afgebroken.
Trouwakte 6.1.1871: Notaris Johan Victor Christiaan Wichers, Loppersum, 7.1 geregistreerd deel 86 folio 110 verso vak 6 een blad geen renvooi, ontvangen van regt f0,80.

Van Jan en Anje zijn tien kinderen bekend:

1  Geert Jans Poelman is geboren op woensdag 12 april 1871 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AO.

2  Hendrik Harm Poelman, landbouwer, is geboren op vrijdag 29 maart 1872 te Loppersum, is overleden op donderdag 18 december 1952 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Hendrik werd 80 jaar, 8 maanden en 19 dagen.


Hendrik trouwt op woensdag 25 april 1906 te Loppersum op 34-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Alderdina Dam ook genaamd Alberdina Dam, dochter van Jan Klaassens Dam (landbouwer) en Dieuwerke Karsies. Alderdina is geboren op donderdag 27 augustus 1874 te Garrelsweer (gem Loppersum) (Loppersum), is overleden op maandag 17 september 1928 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Alderdina werd 54 jaar en 21 dagen.


Hendrik trouwt na 1928 op minstens 56-jarige leeftijd (2) met Jantina Tempel.

3  Klaas Poelman is geboren op zaterdag 18 juli 1874 te Loppersum, is overleden op zondag 20 september 1874 aldaar. Klaas werd 2 maanden en 2 dagen.


4  Tietje Poelman is geboren op woensdag 2 juni 1875 te Loppersum, zie VI-AP.

5  Klaas Poelman is geboren op zondag 17 maart 1878 te Loppersum, is overleden op donderdag 9 mei 1878 aldaar. Klaas werd 1 maand en 22 dagen.


6  Klaas Poelman is geboren op maandag 5 mei 1879 te Loppersum, is overleden op dinsdag 18 november 1879 aldaar. Klaas werd 6 maanden en 13 dagen.


7  Frouwke Poelman is geboren op vrijdag 8 oktober 1880 te Loppersum, zie VI-AQ.

8  Harm Poelman, wonende te Manhattan (Montana (USA)), is geboren op woensdag 28 september 1881 te Loppersum.


Harm was gehuwd met K. Noot. K, wonende te Manhattan (Montana (USA)).grafsteen Klaas Poelman en Catharina Mekkes op 6 jul 2015.
Union Cemetery, Fort Macleod, AB, Canada
Section 7, Block 7 Lot 2S.

9  Klaas Poelman, wonende te Alberta (Canada), is geboren op zaterdag 26 januari 1884 te Loppersum, is overleden op zondag 25 februari 1962 te Fort Macleod (Alberta) (Canada), is begraven aldaar. Klaas is geëmigreerd in 1914, met zijn vrouw naar Noord-Amerika.. Klaas werd 78 jaar en 30 dagen.

Emigreerde blijkbaar naar Amerika; kwam op 24 mei 1916 aan in New York, Ells Island; vertrokken in Rotterdam met de Nieuw-Amsterdam, eindbestemming Albertha, Granum.
Arriveerde in 1914 met zijn vrouw Catharina met de Noordam vanuit Rotterdam in New York.
Arriveerde 23 jan 1911 met de Nieuw Amsterdam op Ellis Island met 25 dollar met als eindbestemming een vriend G. Schut in Peovia St 7402 Chicago. Opgegeven haarkleur: donker; kleur ogen: blauw.

Klaas trouwt op vrijdag 26 juni 1914 te Bedum op 30-jarige leeftijd met de 35-jarige Catharina Mekkes (Catrina). Catharina is geboren op zondag 8 september 1878 te Ellerhuizen (gem Bedum) (Bedum), is overleden op vrijdag 20 mei 1966 te Alberta (Canada). Catharina is geëmigreerd in juli 1914, na haar trouwen, met haar man naar Granum, Alberta, Canada.. Catharina werd 87 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

10  Ankina Klaassina Poelman is geboren op donderdag 7 juni 1888 te Loppersum, zie VI-AR.

V-Q  Anje Pieters van der Weg, dochter van Pieter Edzes van der Weg (IV-G) en Bouwke Harms Maring, is geboren op zondag 3 november 1833 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 22 februari 1905 te Oudeschip (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Anje werd 71 jaar, 3 maanden en 19 dagen.


Anje trouwt op zaterdag 31 maart 1855 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Luitjen Dobbema, zoon van Arent Luitjens Dobbema en Hindrikje Gerrits Pieterman. Luitjen, boerenknecht, is geboren op donderdag 3 juni 1830 te 't Zandt, is overleden op donderdag 1 april 1909 te Oudeschip (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Luitjen werd 78 jaar, 9 maanden en 29 dagen.


Van Luitjen en Anje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrikje Dobbema is geboren op woensdag 11 maart 1857 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AS.

2  Aafke Dobbema is geboren op donderdag 23 december 1858 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AT.

3  Geertruid Dobbema is geboren op maandag 1 juli 1861 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AU.

4  Arent Dobbema is geboren op dinsdag 22 augustus 1865 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AV.

5  Bouke Dobbema is geboren op maandag 7 december 1868 te Oudeschip (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie VI-AW.

6  Pieter Dobbema is geboren op woensdag 21 juli 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AX.

7  Nantje Dobbema is geboren op donderdag 16 augustus 1877 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AY.

V-R  Harm Pieters van der Weg, zoon van Pieter Edzes van der Weg (IV-G) en Bouwke Harms Maring, boerenknecht, is geboren op woensdag 16 januari 1839 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 22 juni 1890 te Cook County (Illinois (USA)), is begraven te Forest Park (Illinois (USA)). Harm is geëmigreerd in 1888, vanuit Uithuizermeeden naar Noord-Amerika met vrouw en vijf kinderen (Bouke en Wolter gingen in 1887 vooruit).. Harm werd 51 jaar, 5 maanden en 6 dagen.


Harm trouwt op vrijdag 6 april 1866 te Delfzijl op 27-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Martha Kuiper. Martha, dienstmeid, is geboren op zondag 1 mei 1842 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op woensdag 12 augustus 1868 aldaar in het kraambed van haar doodgeboren zoon.. Martha werd 26 jaar, 3 maanden en 11 dagen.


Van Harm en Martha zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje van der Weg is geboren op zaterdag 26 mei 1866 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 14 oktober 1868 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl). Jantje werd 2 jaar, 4 maanden en 18 dagen.


2  doodgeboren zoon van der Weg doodgeboren op dinsdag 11 augustus 1868 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op dinsdag 11 augustus 1868 aldaar.


Harm trouwt op zaterdag 1 april 1871 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 32-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Frederika Hartman, dochter van Geeske Wolters Hartman (werkvrouw). Frederika is geboren op donderdag 23 februari 1843 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 2 maart 1922 te Chicago (Illinois (USA)), is begraven op maandag 6 maart 1922 te Forest Park (Illinois (USA)). Frederika is geëmigreerd in 1888, vanuit Uithuizermeeden met man en vijf kinderen naar Noord-Amerika.. Frederika werd 79 jaar en 7 dagen.


Van Harm en Frederika zijn acht kinderen bekend:

3  Bouke van der Weg (Bertha) is geboren op zaterdag 28 oktober 1871 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-AZ.

4  Wolter van der Weg (Walter) is geboren op maandag 18 augustus 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-BA.

5  Pieter van der Weg is geboren op maandag 9 augustus 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 25 november 1875 aldaar. Pieter werd 3 maanden en 16 dagen.


6  Pieter van der Weg (Peter) is geboren op zaterdag 14 oktober 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-BB.

7  Gerrit van der Weg is geboren op zaterdag 18 januari 1879 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Gerrit is geëmigreerd in 1888, met zijn ouders naar Noord-Amerika..


8  Geesien van der Weg is geboren op woensdag 2 maart 1881 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Geesien is geëmigreerd in 1888, met haar ouders naar Noord-Amerika..


9  Anje van der Weg is geboren op vrijdag 22 juni 1883 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Anje is geëmigreerd in 1888 met haar ouders naar Noord-Amerika..


10  Albert van der Weg is geboren op vrijdag 3 juli 1885 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Albert is geëmigreerd in 1888 met zijn oudersnaar Noord-Amerika..


V-S  Aafke Pieters van der Weg, dochter van Pieter Edzes van der Weg (IV-G) en Bouwke Harms Maring, is geboren op vrijdag 13 oktober 1848 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 18 augustus 1927 aldaar. Aafke werd 78 jaar, 10 maanden en 5 dagen.


Aafke trouwt op woensdag 9 november 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Ekkes van der Molen, zoon van Ekke Jans van der Molen (boerenknecht) en Grietje Willems van der Meij. Jan, boerenknecht, is geboren op zaterdag 31 januari 1846 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 18 maart 1922 aldaar. Jan werd 76 jaar, 1 maand en 15 dagen.


Van Jan en Aafke zijn tien kinderen bekend:

1  Bouke van der Molen (Bertha) is geboren op donderdag 10 november 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-BC.

2  Ekke van der Molen (Edward) is geboren op dinsdag 28 november 1871 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden in 1921, is begraven te Sheboygan Falls (Sheboygan County WI) (Wisconsin (USA)). Ekke werd 50 jaar.


3  Pieter van der Molen is geboren op dinsdag 14 januari 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 23 oktober 1873 aldaar. Pieter werd 9 maanden en 9 dagen.


4  Grietje van der Molen is geboren op zondag 5 juli 1874 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 14 september 1874 aldaar. Grietje werd 2 maanden en 9 dagen.


5  Pieter van der Molen is geboren op dinsdag 21 december 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-BD.

6  Harm van der Molen (Herman) is geboren op dinsdag 4 juni 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-BE.

7  Grietje van der Molen is geboren op zaterdag 19 maart 1881 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-BF.

8  Albert van der Molen is geboren op dinsdag 19 februari 1884 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 22 september 1966 te Sheboygan (Wisconsin (USA)), is begraven te Sheboygan Falls (Sheboygan County WI) (Wisconsin (USA)). Albert werd 82 jaar, 7 maanden en 3 dagen.


9  Anje van der Molen is geboren op maandag 15 november 1886 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


Anje trouwt op zaterdag 1 mei 1909 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Frederik Wieringa ook genaamd Frederik Wierenga, zoon van Jan Jannes Wieringa en Geertje Doornbos. Frederik is geboren op maandag 16 juni 1884 te Schildwolde (gem Slochteren) (Slochteren), is overleden op woensdag 8 maart 1916 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Frederik werd 31 jaar, 8 maanden en 21 dagen.


10  Jantje van der Molen is geboren op vrijdag 24 februari 1893 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 8 maart 1894 aldaar. Jantje werd 1 jaar en 12 dagen.


V-T  Aagtje van der Weg, dochter van Pieter Edzes van der Weg (IV-G) en Bouwke Harms Maring, is geboren op vrijdag 12 september 1856 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 29 mei 1945, is begraven aldaar. Aagtje werd 88 jaar, 8 maanden en 17 dagen.


Aagtje trouwt op zaterdag 8 februari 1879 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Heine Scholtens, zoon van Jan Alberts Scholtens (molenaarsknecht) en Hilje Jans van der Hoek. Heine, molenaar en molenaarsknecht, is geboren op donderdag 15 januari 1857 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 18 februari 1925, is begraven aldaar. Heine werd 68 jaar, 1 maand en 3 dagen.


Van Heine en Aagtje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Scholtens is geboren op vrijdag 4 juli 1879 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-BG.

2  Bouke Scholtens is geboren op donderdag 24 februari 1881 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-BH.

3  Pieter Scholtens is geboren op dinsdag 8 mei 1883 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-BI.

4  Albert Scholtens (O.O.N.) is geboren op vrijdag 13 november 1885 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-BJ.

5  Hilje Scholtens is geboren op maandag 7 november 1887 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-BK.

V-U  Weike Klaassen Bijsterveld, dochter van Klaas Obbes Bijsterveld (IV-H) en Grietje Kornelis Krol, is geboren op dinsdag 23 maart 1819 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 18 januari 1901 aldaar. Weike werd 81 jaar, 9 maanden en 26 dagen.


Weike trouwt op zaterdag 14 augustus 1841 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), met wettiging van één kind. op 22-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Jakob Abrahams van der Molen, zoon van Jan Jakobs van der Molen (voerman) en Hinderina Wijchel. Jakob, scheepsopjager, wonende te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum), is geboren op zaterdag 17 september 1814 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op woensdag 4 februari 1863 te Vries. Jakob werd 48 jaar, 4 maanden en 18 dagen.


Van Jakob en Weike zijn negen kinderen bekend:

1  Klaas van der Molen is geboren op dinsdag 22 juni 1841 te 't Zandt, zie VI-BL.

2  Hinderina van der Molen is geboren op dinsdag 1 november 1842 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op donderdag 1 december 1853 te 't Zandt. Hinderina werd 11 jaar en 1 maand.


3  Grietje van der Molen is geboren op maandag 23 september 1844 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie VI-BM.

4  Stijntje van der Molen is geboren op donderdag 13 augustus 1846 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-BN.

5  Jantje van der Molen is geboren op donderdag 19 april 1849 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op maandag 8 maart 1852 te 't Zandt. Jantje werd 2 jaar, 10 maanden en 18 dagen.


6  Jan van der Molen is geboren op dinsdag 4 maart 1851 te 't Zandt, zie VI-BO.

7  Jantje van der Molen is geboren op dinsdag 12 april 1853 te 't Zandt, zie VI-BP.

8  Kornelis van der Molen is geboren op woensdag 1 augustus 1855 te 't Zandt, zie VI-BQ.

9  Truida van der Molen is geboren op zondag 6 oktober 1861 te Loppersum, is overleden op zaterdag 6 mei 1865 te Uithuizen (Hefshuizen). Truida werd 3 jaar en 7 maanden.


Weike trouwt op zaterdag 10 september 1864 te Uithuizen (Hefshuizen) op 45-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Jannes Kornelis Ausema, zoon van Cornelis Jannes Ausema (landbouwer) en Trientje Doekes van der Hoek (dienstmeid). Jannes, koornschipper, winkelier en daglooner, is geboren op zondag 17 juni 1821 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 28 maart 1904 aldaar. Jannes werd 82 jaar, 9 maanden en 11 dagen.


Jannes was eerder gehuwd (1) met Jacomine Jans Smit.

V-V  Jantje Klaassen Bijsterveld, dochter van Klaas Obbes Bijsterveld (IV-H) en Grietje Kornelis Krol, landbouwersche, is geboren op zondag 22 december 1822 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 30 maart 1902 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens). Jantje werd 79 jaar, 3 maanden en 8 dagen.


Jantje trouwt op dinsdag 17 augustus 1852 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Berend Sikkes de Haan, zoon van Sikke Berents de Haan (landbouwer) en Hilje Popkes Knol (landbouwster). Berend, landbouwer en landgebruiker, is geboren op zondag 21 januari 1821 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 16 november 1872 aldaar. Berend werd 51 jaar, 9 maanden en 26 dagen.


Van Berend en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Sikke de Haan is geboren op donderdag 26 januari 1854 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op woensdag 29 januari 1879 aldaar. Sikke werd 25 jaar en 3 dagen.


2  Grietje de Haan is geboren op maandag 1 januari 1855 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op donderdag 3 mei 1888 aldaar. Grietje werd 33 jaar, 4 maanden en 2 dagen.


3  Hilje de Haan is geboren op zondag 23 maart 1856 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op maandag 22 mei 1939 te Kantens. Hilje werd 83 jaar, 1 maand en 29 dagen.


4  Klaas de Haan is geboren op maandag 4 januari 1858 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 9 februari 1858 aldaar. Klaas werd 1 maand en 5 dagen.


5  Klaas de Haan, landbouwer, is geboren op dinsdag 29 maart 1859 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 23 maart 1949 aldaar. Klaas werd 89 jaar, 11 maanden en 22 dagen.


Klaas trouwt op donderdag 27 januari 1898 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 38-jarige leeftijd (1) met de 44-jarige Knelske Mendels, dochter van Pieter Mendels en Derkje Blok. Knelske is geboren op zaterdag 23 juli 1853 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 9 december 1918 aldaar. Knelske werd 65 jaar, 4 maanden en 16 dagen.


Klaas trouwt op donderdag 18 maart 1920 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 60-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Martje Pruim, dochter van Albert Pruim en Trijntje Pilon (boerenmeid). Martje is geboren op donderdag 6 juni 1889 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 8 juli 1938 aldaar. Martje werd 49 jaar, 1 maand en 2 dagen.


6  Christiaan de Haan is geboren op donderdag 27 september 1860 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 27 juli 1865 aldaar. Christiaan werd 4 jaar en 10 maanden.


7  Ubbo de Haan is geboren op maandag 15 december 1862 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-BR.

V-W  Bouke Klaassen Bijsterveld, dochter van Klaas Obbes Bijsterveld (IV-H) en Grietje Kornelis Krol, is geboren op maandag 21 mei 1827 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 29 juni 1909 aldaar. Bouke werd 82 jaar, 1 maand en 8 dagen.


Bouke trouwt op zaterdag 25 juli 1857 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 30-jarige leeftijd met de 40-jarige Pieter Jans Dijk, zoon van Jan Jakobs Dijk en Brechtje Pieters. Pieter, landbouwer, is geboren op maandag 17 maart 1817 te Warffum, is overleden op vrijdag 7 januari 1876 aldaar. Pieter werd 58 jaar, 9 maanden en 21 dagen.


Van Pieter en Bouke zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Dijk is geboren op woensdag 26 mei 1858 te Warffum, zie VI-BS.

2  Jan Dijk (John) is geboren op zondag 2 maart 1862 te Warffum, zie VI-BT.

V-X  Anje Klaassen Bijsterveld, dochter van Klaas Obbes Bijsterveld (IV-H) en Grietje Kornelis Krol, is geboren op dinsdag 1 september 1835 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 24 januari 1917 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is begraven aldaar. Anje werd 81 jaar, 4 maanden en 23 dagen.


Anje trouwt op zaterdag 12 juni 1858 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), met wettiging van één kind (nl Reintje). op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacob Jans Dijk. Jacob, landbouwer, is geboren op donderdag 28 november 1833, is overleden op zondag 8 mei 1898, is begraven te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Jacob werd 64 jaar, 5 maanden en 10 dagen.


Van Jacob en Anje zijn vijf kinderen bekend:

1  Reintje Dijk, huisbewaarder, is geboren op zondag 11 april 1858 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op zondag 17 april 1921 te Uithuizen (Hefshuizen). Reintje werd 63 jaar en 6 dagen.


2  Klaas Dijk is geboren op zondag 7 oktober 1860 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-BU.

3  doodgeboren dochter Dijk doodgeboren op zaterdag 21 juni 1862 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 21 juni 1862 aldaar.


4  Willem Dijk is geboren op zaterdag 20 juni 1863 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 27 april 1879 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Willem werd 15 jaar, 10 maanden en 7 dagen.


5  Grietje Dijk is geboren op vrijdag 4 september 1868 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-BV.

V-Y  Pieternella Bijsterveld, dochter van Klaas Obbes Bijsterveld (IV-H) en Grietje Kornelis Krol, is geboren op zaterdag 13 juni 1840 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 29 maart 1886 te Slochteren. Pieternella werd 45 jaar, 9 maanden en 16 dagen.


Pieternella trouwt op woensdag 6 maart 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 37-jarige leeftijd met de 40-jarige Berend Mulders, zoon van Jan Stoffers Mulders (landbouwer) en Talje Berends Kuiper. Berend, bakkersknecht en bakker, is geboren op maandag 13 maart 1837 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren), is overleden op maandag 14 december 1925 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Berend werd 88 jaar, 9 maanden en 1 dag.


Van Berend en Pieternella is een kind bekend:

1  Jan Mulders, onderwijzer, is geboren op woensdag 25 juni 1879 te Slochteren, is overleden op maandag 3 maart 1902 aldaar. Jan werd 22 jaar, 8 maanden en 6 dagen.


V-Z  Jacob Aljes Krol, zoon van Alje Jacobs Krol (IV-I) en Grietje Obbes Bijsterveld, is geboren op maandag 20 april 1818 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 11 maart 1904 te Pieterburen (Eenrum). Jacob werd 85 jaar, 10 maanden en 20 dagen.


Jacob trouwt op zaterdag 31 mei 1845 te Uithuizen (Hefshuizen) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Anje Berends Westerdijk, dochter van Berend Pieters Westerdijk (landbouwer) en Trientje Jacobs van Vennen. Anje is geboren op donderdag 5 september 1816 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 13 maart 1892 te Pieterburen (Eenrum). Anje werd 75 jaar, 6 maanden en 8 dagen.


Van Jacob en Anje zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Krol is geboren op maandag 2 maart 1846 te Pieterburen (Eenrum), zie VI-BW.

2  Berend Krol is geboren op zondag 28 januari 1849 te Pieterburen (Eenrum), is overleden op maandag 27 mei 1850 aldaar. Berend werd 1 jaar, 3 maanden en 29 dagen.


3  Berend Krol is geboren op maandag 14 april 1851 te Pieterburen (Eenrum), is overleden op maandag 2 februari 1852 aldaar. Berend werd 9 maanden en 19 dagen.


4  Alje Krol is geboren op maandag 23 mei 1853 te Eenrum, zie VI-BX.

V-AA  Jantje Aljes Krol, dochter van Alje Jacobs Krol (IV-I) en Grietje Obbes Bijsterveld, is geboren op maandag 9 april 1821 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 3 juni 1891 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) . Jantje werd 70 jaar, 1 maand en 25 dagen.


Jantje trouwt op zaterdag 25 mei 1844 te Uithuizen (Hefshuizen) op 23-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Cornelis Derks van den Berg, zoon van Derk Cornelis van den Berg (timmerman) en Epke Abels van der Laan. Cornelis, timmerman, is geboren op donderdag 1 februari 1816 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op donderdag 30 oktober 1851 aldaar. Cornelis werd 35 jaar, 8 maanden en 29 dagen.


Van Cornelis en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon van den Berg doodgeboren op maandag 6 januari 1845 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 6 januari 1845 aldaar.


2  Derk van den Berg is geboren op dinsdag 11 augustus 1846 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-BY.

3  Alje van den Berg is geboren op zondag 10 december 1848 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-BZ.

Jantje trouwt op woensdag 29 mei 1867 te Uithuizen (Hefshuizen) op 46-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Berend Hindriks Sietsema ook genaamd Berend Sietsema. Berend, landbouwer, is geboren op woensdag 19 juni 1816 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 29 januari 1877 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Berend werd 60 jaar, 7 maanden en 10 dagen.


Berend was eerder gehuwd (1) met Hilje Timens Bakker.

V-AB  Obbe Aljes Krol, zoon van Alje Jacobs Krol (IV-I) en Grietje Obbes Bijsterveld, is geboren op woensdag 9 september 1829 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 1 mei 1904 te Eppenhuizen (gem Kantens) (Kantens). Obbe werd 74 jaar, 7 maanden en 22 dagen.


Obbe trouwt op woensdag 4 september 1850 te Uithuizen (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Trientje Berends Westerdijk, dochter van Berend Pieters Westerdijk (landbouwer) en Trientje Jacobs van Vennen. Trientje is geboren op zondag 16 oktober 1825 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 27 maart 1897 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens). Trientje werd 71 jaar, 5 maanden en 11 dagen.


Van Obbe en Trientje zijn negen kinderen bekend:

1  Grietje Krol is geboren op vrijdag 20 december 1850 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-CA.

2  Trijntje Krol is geboren op dinsdag 4 januari 1853 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-CB.

3  Jantje Obbes Krol is geboren op woensdag 20 december 1854 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 15 januari 1855 aldaar. Jantje werd 26 dagen.


4  Jantje Krol, winkeliersche, is geboren op maandag 17 december 1855 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 23 februari 1909 te Lellens (gem Ten Boer) (Ten Boer). Jantje werd 53 jaar, 2 maanden en 6 dagen.


Jantje trouwt op vrijdag 17 juni 1887 te Stedum op 31-jarige leeftijd met de 46-jarige Fokko Klaas Swaagman, zoon van Johanna Fokkes Swaagman (landbouwster). Fokko, landbouwer en kastelein, is geboren op zaterdag 22 mei 1841 te Bedum, is overleden op maandag 23 januari 1905 te Lellens (gem Ten Boer) (Ten Boer). Fokko werd 63 jaar, 8 maanden en 1 dag.


5  Berendina Krol is geboren op woensdag 1 februari 1860 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-CC.

6  Aliena Krol is geboren op zaterdag 21 september 1861 te Usquert, zie VI-CD.

7  Alje Jacob Krol is geboren op donderdag 19 februari 1863 te Usquert, zie VI-CE.

8  Geertruid Krol is geboren op woensdag 11 januari 1865 te Usquert, is overleden op zaterdag 21 augustus 1869 aldaar. Geertruid werd 4 jaar, 7 maanden en 10 dagen.


9  Berend Pieter Krol is geboren op dinsdag 7 april 1868 te Usquert, is overleden op zondag 13 juni 1869 aldaar. Berend werd 1 jaar, 2 maanden en 6 dagen.


V-AC  Anje Kornelis Bijsterveld, dochter van Kornellis Obbes Bijsterveld (IV-J) en Dina Jans Bolhuis, is geboren op zaterdag 19 december 1840 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 5 maart 1915 te Rottum (gem Kantens) (Kantens). Anje werd 74 jaar, 2 maanden en 14 dagen.


Anje trouwt op woensdag 21 februari 1866 te Kantens op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Doeke Nienhuis, zoon van Geert Jans Nienhuis (pelmolenaar) en Grietje Jakobs Kremer (molenares). Doeke, landbouwer, is geboren op vrijdag 11 oktober 1839 te Garsthuizen (gem Stedum) (Stedum), is overleden op donderdag 1 juni 1916 te Rottum (gem Kantens) (Kantens). Doeke werd 76 jaar, 7 maanden en 21 dagen.


Van Doeke en Anje zijn tien kinderen bekend:

1  Grietje Nienhuis is geboren op woensdag 27 juni 1866 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), zie VI-CF.

2  Dina Nienhuis is geboren op zaterdag 16 november 1867 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), is overleden op maandag 13 februari 1950 te Uithuizen (Hefshuizen). Dina werd 82 jaar, 2 maanden en 28 dagen.


Dina trouwt op woensdag 19 mei 1909 te Kantens op 41-jarige leeftijd met de 47-jarige Johannes Penterman ook genaamd Johannes Pinterman, zoon van Jakob Penterman (winkelier) en Ektje Stollenga (winkelierster). Johannes, houtkoper, is geboren op donderdag 12 december 1861 te Westernieland (Gem Eenrum) (Eenrum), is overleden op maandag 2 juni 1952 te Uithuizen (Hefshuizen), is begraven aldaar. Johannes werd 90 jaar, 5 maanden en 21 dagen.


Johannes was eerder gehuwd (1) met Pieterke Koiter.

3  Geert Nienhuis is geboren op zondag 10 oktober 1869 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), is overleden op maandag 28 oktober 1878 aldaar. Geert werd 9 jaar en 18 dagen.


4  Cornelis Nienhuis is geboren op dinsdag 31 oktober 1871 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), is overleden op woensdag 10 oktober 1877 aldaar. Cornelis werd 5 jaar, 11 maanden en 9 dagen.


5  Jacomina Nienhuis is geboren op donderdag 19 maart 1874 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), zie VI-CG.

6  Hilje Nienhuis (Hilda) is geboren op woensdag 5 januari 1876 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), zie VI-CH.

7  Cornelia Geertruida Nienhuis is geboren op dinsdag 19 november 1878 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), zie VI-CI.geert nienhuis in 1972.

8  Geert Nienhuis, landbouwer, is geboren op dinsdag 4 januari 1881 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), is overleden op maandag 28 februari 1972 te Uithuizen (Hefshuizen). Geert werd 91 jaar, 1 maand en 24 dagen.


Geert trouwt op vrijdag 10 mei 1918 te Uithuizen (Hefshuizen) op 37-jarige leeftijd met de 33-jarige Elizabet van Kalker, dochter van Eisse van Kalker (landbouwer) en Jantje Sietsema. Elizabet is geboren op dinsdag 8 juli 1884 te Uithuizen (Hefshuizen).


9  Martje Nienhuis is geboren op vrijdag 4 januari 1884 te Kantens, is overleden op zondag 21 november 1915 te Bergen op Zoom. Martje werd 31 jaar, 10 maanden en 17 dagen.


10  Jakob Nienhuis is geboren op vrijdag 4 januari 1884 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), is overleden op zaterdag 26 juli 1969 te Eenrum. Jakob werd 85 jaar, 6 maanden en 22 dagen.


V-AD  Martje Kornelis Bijsterveld, dochter van Kornellis Obbes Bijsterveld (IV-J) en Dina Jans Bolhuis, is geboren op woensdag 10 augustus 1842 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 15 mei 1895 te Warffum, is begraven te Baflo. Martje werd 52 jaar, 9 maanden en 5 dagen.


Martje trouwt op woensdag 18 december 1867 te Uithuizen (Hefshuizen), met wettiging van één kind. op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Derk Wibbens ook genaamd Derk Wilkens, zoon van Gerhard Derks Wibbens (landbouwer) en Grietje Willems Koiter (landbouwersche). Derk, landbouwer, is geboren op vrijdag 17 februari 1843 te Warffum, is overleden op donderdag 7 december 1933, is begraven te Baflo. Derk werd 90 jaar, 9 maanden en 20 dagen.


Van Derk en Martje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerhard Wibbens is geboren op zaterdag 14 september 1867 te Uithuizen (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op dinsdag 16 november 1886 te Warffum. Gerhard werd 19 jaar, 2 maanden en 2 dagen.


2  Dina Wibbens is geboren op zaterdag 13 april 1872 te Warffum, zie VI-CJ.

V-AE  Jan Kornelis Bijsterveld, zoon van Kornellis Obbes Bijsterveld (IV-J) en Dina Jans Bolhuis, landbouwer, is geboren op dinsdag 30 juli 1844 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 7 november 1909 aldaar, is begraven op vrijdag 12 november 1909 aldaar. Jan werd 65 jaar, 3 maanden en 8 dagen.


Jan trouwt op vrijdag 27 oktober 1871 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 27-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Harmke Luitje Bruining, dochter van Lui Harms Bruining (landbouwer) en Jantje Alderts van den Berg (landbouwster). Harmke, huisvrouw, is geboren op zaterdag 24 november 1849 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 30 juni 1879 te Uithuizen (Hefshuizen), 2,5 maand na de geboorte van haar laatste kind Jantje.. Harmke werd 29 jaar, 7 maanden en 6 dagen.


Van Jan en Harmke zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Bijsterveld doodgeboren op zondag 17 december 1871 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 17 december 1871 aldaar.


2  Cornelis Bijsterveld is geboren in januari 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 7 augustus 1873 aldaar. Cornelis werd 7 maanden.


3  Jantje Bijsterveld is geboren in maart 1875 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 10 augustus 1875 aldaar. Jantje werd 5 maanden.


4  Cornelis Bijsterveld is geboren op dinsdag 28 november 1876 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-CK.

5  Jantje Bijsterveld is geboren op zondag 16 maart 1879 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-CL.

Jan trouwt op dinsdag 18 mei 1880 te Uithuizen (Hefshuizen), 4 maanden zwanger van Pieter. op 35-jarige leeftijd (2) met de 21-jarige Grietje Dijk, zie VI-BS.

Van Jan en Grietje zijn elf kinderen bekend:

6  Pieter Bijsterveld is geboren in augustus 1880 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op donderdag 27 januari 1881 aldaar. Pieter werd 5 maanden.


7  Dina Bijsterveld is geboren op zaterdag 27 augustus 1881 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-CM.

8  Pieter Bijsterveld (Peter) is geboren op maandag 18 december 1882 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-CN.

9  Obbe Bijsterveld is geboren op dinsdag 19 december 1882 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-CO.

10  Bouwke Bijsterveld is geboren op zaterdag 8 januari 1887 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-CP.

11  Anje Bijsterveld is geboren op woensdag 14 november 1888 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 28 december 1890 aldaar. Anje werd 2 jaar, 1 maand en 14 dagen.


12  Klaas Bijsterveld is geboren op maandag 12 januari 1891 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-CQ.

13  Arnold Bijsterveld is geboren op maandag 8 mei 1893 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 16 januari 1960, is begraven te Westeremden (gem Stedum) (Stedum). Arnold werd 66 jaar, 8 maanden en 8 dagen.


Arnold trouwt op zaterdag 20 september 1919 te Uithuizen (Hefshuizen) op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige Grietje Bos, dochter van Jan Bos (boerenknecht) en Ettje Zwaagman. Grietje is geboren op zondag 25 februari 1900 te Usquert, is overleden op zaterdag 25 januari 1964 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Grietje werd 63 jaar en 11 maanden.


14  Mattheus Bijsterveld, arbeider, is geboren op woensdag 20 juni 1894 te Uithuizen (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op dinsdag 9 november 1926 aldaar. Mattheus werd 32 jaar, 4 maanden en 20 dagen.


15  Anje Bijsterveld is geboren op zondag 20 oktober 1895 te Uithuizen (Hefshuizen).


Staat in 1910 geregistreerd bij het gezin van haar zus Bouwke in Zuidlaren (A241a/ C16) maar vertrekt 13 mei 1912 naar Hoogkerk.

Anje trouwt op donderdag 10 juli 1919 te Amsterdam (is gescheiden op donderdag 28 oktober 1937 te Utrecht) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Roelof Frans Vriesema, zoon van Meindert Vriesema (kantoorbediende) en Dina de Bruin. Roelof, Sergeant der Infanterie, is geboren op vrijdag 2 juli 1897 te Amersfoort, is overleden op maandag 18 september 1944 te A/b Junyo Maru (Nabij Benkoelen (Indonesië)). Roelof werd 47 jaar, 2 maanden en 16 dagen.


Staat vermeld op Japanse Interneringskaart 1942-1945 als krijgsgevangene, sergeant in de KNIL. Aan boord van de Junyo Maru werd hij getorpedeerd door een Britse onderzeeboot HMS Tradewind.

16  Doeke Bijsterveld, slagersknecht, is geboren op zaterdag 14 oktober 1899 te Uithuizen (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op donderdag 20 september 1951 te Winschoten, is begraven op dinsdag 25 september 1951 te Zuidlaren. Doeke werd 51 jaar, 11 maanden en 6 dagen.


V-AF  Jantje Kornelis Bijsterveld, dochter van Kornellis Obbes Bijsterveld (IV-J) en Dina Jans Bolhuis, is geboren op zaterdag 14 november 1846 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 11 juli 1925 te Baflo. Jantje werd 78 jaar, 7 maanden en 27 dagen.


Jantje trouwt op woensdag 16 oktober 1872 te Uithuizen (Hefshuizen) op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Fokke Ritzema, zoon van Derk Ubels Ritzema (landbouwer) en Anna Swaagman. Fokke, landbouwer, is geboren op woensdag 12 mei 1841 te Warffum, is overleden op donderdag 20 augustus 1896 te Saaxumhuizen (Eenrum). Fokke werd 55 jaar, 3 maanden en 8 dagen.


Van Fokke en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Derk Ubel Ritzema is geboren op donderdag 3 juli 1873 te Warffum, zie VI-CR.

2  Cornelis Ritzema is geboren op zaterdag 24 april 1875 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo), zie VI-CS.

3  doodgeboren dochter Ritzema doodgeboren op maandag 25 juni 1877 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo), is overleden op maandag 25 juni 1877 aldaar.


4  doodgeboren zoon Ritzema doodgeboren op donderdag 13 juni 1878 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo), is overleden op donderdag 13 juni 1878 aldaar.


5  Anna Ritzema is geboren op donderdag 12 juni 1879 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo), zie VI-CT.

6  Ubeldina Ritzema is geboren op zaterdag 2 december 1882 te Warffum, zie VI-CU.

7  Trijntje Ritzema is geboren op dinsdag 23 maart 1886 te Saaxumhuizen (Eenrum), zie VI-CV.

V-AG  Trientje Kornelis Bijsterveld (Trina), dochter van Kornellis Obbes Bijsterveld (IV-J) en Dina Jans Bolhuis, is geboren op maandag 17 juni 1850 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden in 1921, is begraven te Fair Lawn (New Jersey (USA)). Trientje is geëmigreerd in 1893, met man en vier kinderen vanuit Rotterdam met de P. Caland naar Noord-Amerika, aankomst Ellis Island 30 juni 1893.. Trientje werd 71 jaar.


Trientje trouwt op vrijdag 1 juni 1877 te Uithuizen (Hefshuizen) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Eibe Heines Duursema (Abram), zoon van Gerhard Duursema (landbouwer) en Heilina Wibbens (landbouwster). Eibe, landbouwer, is geboren op zaterdag 22 juli 1854 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op woensdag 14 september 1910 te Hawthorne (New Jersey (USA)), is begraven te Fair Lawn (New Jersey (USA)). Eibe is geëmigreerd in 1893, met vrouw en vier kinderen, vanuit Rotterdam met de P. Caland naar Noord-Amerika, aankomst Ellis Island 30 juni 1893.. Eibe werd 56 jaar, 1 maand en 23 dagen.


Van Eibe en Trientje zijn negen kinderen bekend:

1  Gerhard Jan Duursema (Garret) is geboren op donderdag 14 maart 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 11 september 1910 te Hawthorne (New Jersey (USA)), is begraven te Fair Lawn (New Jersey (USA)). Gerhard werd 32 jaar, 5 maanden en 28 dagen.


2  Cornelis Duursema is geboren op zondag 8 december 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 9 december 1878 aldaar. Cornelis werd 1 dag.


3  Cornelis Obbe Duursema is geboren op zaterdag 1 november 1879 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


4  Eilina Diena Duursema ook genaamd Heilina Diena Duursema is geboren op zondag 26 september 1880 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


5  Jan Gerhard Duursema (John) is geboren op woensdag 6 september 1882 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie VI-CW.

6  Dina Heilena Duursema (Dena) is geboren op zaterdag 20 oktober 1883 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


7  Trijntje Duursema is geboren op donderdag 17 september 1885 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


8  Obbe Duursema is geboren op dinsdag 4 januari 1887 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op maandag 18 april 1887 aldaar. Obbe werd 3 maanden en 14 dagen.


9  Obbe Duursema is geboren op dinsdag 11 juni 1889 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 22 februari 1890 aldaar. Obbe werd 8 maanden en 11 dagen.


V-AH  Obbe Kornelis Bijsterveld, zoon van Kornellis Obbes Bijsterveld (IV-J) en Dina Jans Bolhuis, commissionair, is geboren op zaterdag 21 augustus 1852 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 24 december 1919 aldaar. Obbe werd 67 jaar, 4 maanden en 3 dagen.


Obbe trouwt op vrijdag 15 maart 1878 te Warffum op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Martha Ritzema, dochter van Derk Ubels Ritzema (landbouwer) en Anna Swaagman. Martha is geboren op zondag 8 oktober 1854 te Warffum, is overleden op zaterdag 13 maart 1915 te Uithuizen (Hefshuizen). Martha werd 60 jaar, 5 maanden en 5 dagen.


Van Obbe en Martha zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis Obbes Bijsterveld is geboren op zaterdag 12 oktober 1878 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), zie VI-CX.

2  Anna Bijsterveld is geboren op zondag 21 maart 1880 te Baflo, zie VI-CY.

3  Ubeldina Bijsterveld is geboren op zaterdag 21 mei 1881 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), zie VI-CZ.

4  Derk Ubel Bijsterveld is geboren op woensdag 17 september 1884 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), zie VI-DA.

5  Anje Bijsterveld is geboren op maandag 14 juni 1886 te Warffum, zie VI-DB.

6  Fokko Bijsterveld is geboren op maandag 3 juni 1889 te Warffum, zie VI-DC.

7  Obbe Bijsterveld is geboren op dinsdag 12 mei 1891 te Warffum, is overleden op zondag 26 juli 1891 te Breede (Gem Warffum) (Warffum). Obbe werd 2 maanden en 14 dagen.

V-AI  Klaas Bijsterveld, zoon van Kornellis Obbes Bijsterveld (IV-J) en Dina Jans Bolhuis, landbouwer, is geboren op woensdag 31 januari 1855 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 27 september 1925 te Baflo, is begraven aldaar. Klaas werd 70 jaar, 7 maanden en 27 dagen.


Klaas trouwt op donderdag 23 augustus 1883 te Adorp op 28-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Trientje Sikkens, dochter van Jan Roelfs Sikkens (landbouwer) en Geeske van Marum (landbouwster). Trientje, landbouwster, is geboren op zaterdag 31 mei 1862 te Wetsinge (gem Winsum) (Winsum (Provincie Groningen (Nederland))), is overleden op zondag 29 september 1889 te Saaxumhuizen (Eenrum), is begraven aldaar. Trientje werd 27 jaar, 3 maanden en 29 dagen.


Van Klaas en Trientje zijn twee kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Bijsterveld doodgeboren op vrijdag 22 augustus 1884 te Saaxumhuizen (Eenrum), is overleden op vrijdag 22 augustus 1884 aldaar.


2  doodgeboren zoon Bijsterveld doodgeboren op zondag 2 augustus 1885 te Saaxumhuizen (Eenrum), is overleden op zondag 2 augustus 1885 aldaar.


Klaas trouwt op woensdag 16 mei 1888 te Baflo op 33-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Jantje Swaagman. Jantje is geboren op woensdag 23 september 1846 te Baflo, is overleden op woensdag 24 augustus 1921 aldaar, is begraven aldaar. Jantje werd 74 jaar, 11 maanden en 1 dag.


Van Klaas en Jantje is een kind bekend:

3  Cornelis Hendrik Bijsterveld is geboren op zondag 3 november 1889 te Baflo, is ongehuwd overleden op vrijdag 18 november 1921 aldaar, is begraven aldaar. Cornelis werd 32 jaar en 15 dagen.


V-AJ  Jantje Siertsema, dochter van Sijbolt Jans Siersema (IV-K) en Anje Obbes Bijsterveld, winkeliersche, is geboren op zaterdag 17 december 1836 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op donderdag 23 juni 1881 aldaar, is begraven aldaar. Jantje werd 44 jaar, 6 maanden en 6 dagen.


Jantje trouwt op vrijdag 22 februari 1861 te Uithuizen (Hefshuizen) op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Geert Bomekamp, zoon van Klaas Jans Bomekamp (weever) en Jantien Geerts Huls. Geert, timmerman en winkelier, is geboren op maandag 8 november 1830 te Vlagtwedde, is overleden op donderdag 8 juni 1865 te Uithuizen (Hefshuizen), is begraven aldaar. Geert werd 34 jaar en 7 maanden.


Van Geert en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Sijbolt Bomekamp is geboren op maandag 21 april 1862 te Uithuizen (Hefshuizen).


2  Jantje Bomekamp is geboren op zondag 26 juli 1863 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op donderdag 12 mei 1881 aldaar. Jantje werd 17 jaar, 9 maanden en 16 dagen.


3  Anje Bomekamp is geboren op donderdag 29 september 1864 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-DD.

V-AK  Jan Siersema, zoon van Sijbolt Jans Siersema (IV-K) en Anje Obbes Bijsterveld, wagenmaker en kuiper, is geboren op maandag 4 oktober 1841 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 25 juli 1894 aldaar. Jan werd 52 jaar, 9 maanden en 21 dagen.


Jan trouwt op zaterdag 21 oktober 1882 te Uithuizen (Hefshuizen) op 41-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Vos, dochter van Rentje Vos (landbouwer) en Eilke Schaver (landbouwersche). Grietje, huishoudster, is geboren op dinsdag 8 juni 1858 te Pieterburen (Eenrum), is overleden op donderdag 27 februari 1890 te Uithuizen (Hefshuizen). Grietje werd 31 jaar, 8 maanden en 19 dagen.


Van Jan en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Eilke Siersema is geboren op zaterdag 21 april 1883 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 24 april 1883 aldaar. Eilke werd 3 dagen.


2  Siebolt Siersema is geboren op zaterdag 26 april 1884 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-DE.

3  Reintje Siersema is geboren op woensdag 13 mei 1885 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 25 mei 1886 aldaar. Reintje werd 1 jaar en 12 dagen.

4  Eilke Siersema is geboren op woensdag 15 december 1886 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-DF.

5  Reintje Siersema is geboren op zaterdag 6 april 1889 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 9 april 1889 aldaar. Reintje werd 3 dagen.

V-AL  Harmina Siersema, dochter van Sijbolt Jans Siersema (IV-K) en Anje Obbes Bijsterveld, is geboren op vrijdag 12 december 1845 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 5 maart 1919 aldaar. Harmina werd 73 jaar, 2 maanden en 21 dagen.


Harmina trouwt op zaterdag 3 mei 1879 te Uithuizen (Hefshuizen) op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Jacob Siepelinga, zoon van Hindrik Jacobs Siepelinga (timmermansknecht) en Trientje Egberts Dekker. Jacob, timmerman, is geboren op vrijdag 6 september 1844 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 4 juni 1915 aldaar. Jacob werd 70 jaar, 8 maanden en 29 dagen.


Van Jacob en Harmina zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Siepelinga is geboren op zaterdag 21 februari 1880 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-DG.

2  Sijbolt Siepelinga is geboren op zondag 10 juli 1881 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 13 juli 1881 aldaar. Sijbolt werd 3 dagen.

3  Anje Siepelinga is geboren op donderdag 26 oktober 1882 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 28 juni 1913 aldaar, "na een langdurig doch geduldig lijden.". Anje werd 30 jaar, 8 maanden en 2 dagen.


Anje trouwt op zaterdag 27 april 1912 te Uithuizen (Hefshuizen) op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Thies de Ronde, zoon van IJwe de Ronde en Maria Offeringa. Thies, bakker, is geboren op zaterdag 22 januari 1881 te Noordwolde (gem Bedum) (Provincie Groningen (Nederland)), is overleden op dinsdag 14 december 1965 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Thies werd 84 jaar, 10 maanden en 22 dagen.


Thies was later gehuwd (2) met Sijke Boerema.

4  Hendrik Siepelinga is geboren op zondag 25 november 1883 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-DH.

5  Jantje Siepelinga is geboren op vrijdag 27 januari 1888 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op donderdag 24 januari 1889 aldaar. Jantje werd 11 maanden en 28 dagen.

6  doodgeboren kind Siepelinga doodgeboren op zaterdag 7 januari 1893 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 7 januari 1893 aldaar.

V-AM  Grietje Siersema, dochter van Sijbolt Jans Siersema (IV-K) en Anje Obbes Bijsterveld, is geboren op donderdag 11 april 1850 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op donderdag 28 september 1933 te Leens, is begraven te Warfhuizen (gem Leens) (Leens). Grietje werd 83 jaar, 5 maanden en 17 dagen.


Grietje trouwt op woensdag 5 november 1879 te Uithuizen (Hefshuizen) op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Jakob Egedij, zoon van Gerrit Gerhardus Egedij (wagenmaker) en Grietje Jakobs Ritzema. Jakob, wagenmaker, is geboren op maandag 24 augustus 1846 te Warffum, is overleden op maandag 30 januari 1928 te Leens, is begraven te Warfhuizen (gem Leens) (Leens). Jakob werd 81 jaar, 5 maanden en 6 dagen.


Van Jakob en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Egedij is geboren op vrijdag 2 juli 1880 te Warfhuizen (gem Leens) (Leens), is overleden op vrijdag 23 oktober 1931 te Leens. Grietje werd 51 jaar, 3 maanden en 21 dagen.


2  Anje Egedij is geboren op donderdag 8 december 1881 te Warfhuizen (gem Leens) (Leens), is overleden op zondag 27 november 1887 aldaar. Anje werd 5 jaar, 11 maanden en 19 dagen.


3  Gerrit Gerhardus Egedij is geboren op zaterdag 18 augustus 1883 te Warfhuizen (gem Leens) (Leens), is overleden op zaterdag 27 oktober 1883 aldaar. Gerrit werd 2 maanden en 9 dagen.


4  Frouke Egedij is geboren op donderdag 2 december 1886 te Warfhuizen (gem Leens) (Leens), is overleden op zondag 30 oktober 1966 te Leens. Frouke werd 79 jaar, 10 maanden en 28 dagen.


5  Siebolt Jan Egedij, kassier boerenleenbank, is geboren op dinsdag 17 juli 1888 te Warfhuizen (gem Leens) (Leens), is overleden op zaterdag 22 september 1945 te Leens. Siebolt werd 57 jaar, 2 maanden en 5 dagen.


V-AN  Anje Klaassen Remminga, dochter van Klaas Jans Remminga (IV-L) en Bauke Jans Kuiper, werkmeid, is geboren op donderdag 3 februari 1820 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is overleden op dinsdag 30 april 1878 te Jukwerd (gem Appingedam) (Appingedam). Anje werd 58 jaar, 2 maanden en 27 dagen.


Anje trouwt op woensdag 29 januari 1840 te Stedum op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Egbert Hinderikus Krol, zoon van Hinderikus Willems Krol (koopman) en Trijntje Egberts Nooteboom. Egbert, boerenknecht, is geboren rond 1811 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op dinsdag 15 augustus 1876 te Jukwerd (gem Appingedam) (Appingedam). Egbert werd ongeveer 65 jaar.


Van Egbert en Anje zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Egberts Krol is geboren op zondag 5 april 1840 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op zaterdag 11 april 1840 aldaar. Trijntje werd 6 dagen.


2  Trijntje Egberts Krol is geboren op donderdag 13 mei 1841 te Garsthuizen (gem Stedum) (Stedum), zie VI-DI.

3  Bouke Egberts Krol is geboren op vrijdag 10 mei 1844 te Garsthuizen (gem Stedum) (Stedum), is overleden op maandag 10 maart 1845 aldaar. Bouke werd 10 maanden.


4  Bouke Krol is geboren op woensdag 18 mei 1853 te Garsthuizen (gem Stedum) (Stedum), zie VI-DJ.

V-AO  Jan Klaassen Remminga, zoon van Klaas Jans Remminga (IV-L) en Bauke Jans Kuiper, boerenknegt, is geboren op zondag 23 februari 1823 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is overleden op dinsdag 26 februari 1878 te Appingedam. Jan werd 55 jaar en 3 dagen.


Jan trouwt op zaterdag 1 april 1848 te Loppersum op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Elizabeth Dijkema, dochter van Kornelis Jans Dijkema (dagloner) en Geertje Wiggers Rijpenga. Elizabeth is geboren op donderdag 5 december 1822 te Loppersum, is overleden op zaterdag 14 juli 1894 te Appingedam. Elizabeth werd 71 jaar, 7 maanden en 9 dagen.


Van Jan en Elizabeth zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis Remminga is geboren op zondag 19 november 1848 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), zie VI-DK.

2  Klaas Remmenga is geboren op donderdag 10 oktober 1850 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), zie VI-DL.

3  Eltjen Remminga is geboren op woensdag 17 januari 1855 te Loppersum, zie VI-DM.

4  Otto Remmenga is geboren op maandag 5 januari 1857 te Solwerd (gem Appingedam) (Appingedam), zie VI-DN.

5  Geertje Remminga is geboren op donderdag 3 maart 1859 te Solwerd (gem Appingedam) (Appingedam), zie VI-DO.

6  doodgeboren zoon Remminga doodgeboren op donderdag 21 maart 1861 te Losdorp (gem Bierum) (Bierum), is overleden op donderdag 21 maart 1861 aldaar.


7  Bouke Klaassen Remminga is geboren op vrijdag 12 september 1862 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), is overleden op maandag 2 mei 1864 aldaar. Bouke werd 1 jaar, 7 maanden en 20 dagen.


V-AP  Cornelis Klaassen Remminga, zoon van Klaas Jans Remminga (IV-L) en Bauke Jans Kuiper, boerenknecht, is geboren op woensdag 29 maart 1826 te Zandeweer, is overleden in 1886. Cornelis is geëmigreerd in 1880, vanuit Rotterdam met de "Amsterdam" naar Noord-Amerika, komt op 31 mei 1880 aan op Ellis Island.. Cornelis werd 60 jaar.


Cornelis trouwt op zaterdag 26 februari 1853 te 't Zandt op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Hieke Jans van Dam (Ike), dochter van Jan Jurriens van Dam en Frouke Wichers Rijpenga. Hieke, boerenmeid, is geboren op vrijdag 26 november 1830 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), is overleden in 1898. Hieke is geëmigreerd in 1880, met man en kinderen vanuit Rotterdam met de "Amsterdam" naar Noord-Amerika, komt op 31 mei 1889 aan op Ellis Island.. Hieke werd 68 jaar.


Van Cornelis en Hieke zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Remminga (John) is geboren op vrijdag 10 november 1854 te Appingedam, zie VI-DP.

2  Frouke Remminga (Flora) is geboren op zondag 13 december 1857 te Jukwerd (gem Appingedam) (Appingedam), zie VI-DQ.

3  Bouwke Remminga is geboren op zaterdag 27 juli 1861 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), zie VI-DR.

4  Anje Remminga is geboren op vrijdag 13 januari 1865 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), is overleden op zondag 22 januari 1865 aldaar. Anje werd 9 dagen.


5  Klaas Remminga is geboren op vrijdag 9 februari 1866 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), zie VI-DS.

6  Jurrien Remminga (Jerry) ook genaamd Jerry Reminga is geboren op zaterdag 9 oktober 1869 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), is overleden op zondag 7 januari 1923 te Kent County (Michigan (USA)), is begraven te Garfield Park Cemetery Grand Rapids (Michigan (USA)). Jurrien werd 53 jaar, 2 maanden en 29 dagen.


7  Eltje Remminga is geboren op dinsdag 10 maart 1874 te Stedum, is overleden in 1908. Eltje is geëmigreerd in 1880 waarschijnlijk met zijn zus Frouke en haar gezin naar Noord-Amerika, Michigan.. Eltje werd 34 jaar.

Emigreerde Eltje mee met zijn oudste zus Frouke in 1880? Blijkens de staat van landverhuizers emigreerde zij met haar man en twéé kinderen naar Noord-Amerika, maar zij had slechts één kind. Haar ouder broer Jan en jongere zus Bouwke emigreerden ook naar Michigan in 1880 met hun kinderen.

V-AQ  Eltje Klaassen Remminga, dochter van Klaas Jans Remminga (IV-L) en Bauke Jans Kuiper, dienstmeid, is geboren op zondag 11 april 1830 te Zandeweer, is overleden op dinsdag 12 mei 1868 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam). Eltje werd 38 jaar, 1 maand en 1 dag.


Eltje trouwt op zaterdag 22 november 1851 te Appingedam op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Berend Jakobs Hartog, zoon van Jakob Hindriks Hartog (boerenknegt) en Auwke Jans de Boer. Berend, boerenknecht, is geboren op dinsdag 4 juli 1826 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren), is overleden op vrijdag 20 mei 1910 te Appingedam, is begraven te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam). Berend werd 83 jaar, 10 maanden en 16 dagen.


Berend was later gehuwd (2) met Grietje Eskenga.

Van Berend en Eltje zijn zes kinderen bekend:

1  Jacob Hartog is geboren op woensdag 15 september 1852 te Jukwerd (gem Appingedam) (Appingedam), zie VI-DT.

2  Bouke Berends Hartog is geboren in 1854 te Appingedam, is overleden op vrijdag 2 september 1859 aldaar. Bouke werd 5 jaar.


3  Klaas Berends Hartog is geboren op maandag 22 september 1856 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), is overleden op maandag 28 november 1859 te Appingedam. Klaas werd 3 jaar, 2 maanden en 6 dagen.


4  Hindrik Hartog is geboren op vrijdag 20 mei 1859 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), zie VI-DU.

5  Klaas Hartog is geboren op woensdag 19 maart 1862 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), is overleden op maandag 24 maart 1862 aldaar. Klaas werd 5 dagen.


6  Bouke Hartog is geboren op maandag 13 juli 1863 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), zie VI-DV.

V-AR  Jan Kornelis Kuiper, zoon van Kornelis Jans Kuiper (IV-M) en Ida Jans van der Molen, kramer, is geboren op zaterdag 27 april 1822 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


Jan trouwt op zaterdag 19 mei 1849 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Martje Jans Zigterman, dochter van Jan Derks Zigterman en Folkerdina Wilko Hesse. Martje is geboren op zondag 10 oktober 1819 te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum).


Van Jan en Martje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ida Kuiper is geboren op woensdag 6 maart 1850 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-DW.

2  Rensiena Kuiper, naaister, is geboren op dinsdag 6 april 1852 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Rensiena is geëmigreerd in 1882, vanuit Ulrum naar Noord-Amerika..


3  Stientje Kuiper is geboren op donderdag 18 mei 1854 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-DX.

4  Janna Kuiper, naaister, is geboren op zaterdag 6 juni 1857 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Janna is geëmigreerd in 1882, vanuit Ulrum naar Noord-Amerika..


5  Cornelia Kuiper is geboren op woensdag 25 juli 1860 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)).


V-AS  Anje Kornelis Kuiper, dochter van Kornelis Jans Kuiper (IV-M) en Ida Jans van der Molen, dagloonster, is geboren op zaterdag 6 september 1834 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 6 juni 1922 aldaar. Anje werd 87 jaar en 9 maanden.


Anje trouwt op zaterdag 13 november 1858 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 24-jarige leeftijd met de 32-jarige Marten Boekhoudt ook genaamd Merten Boekhout, zoon van Pieter Jans Boekhoudt en Geertje Hindriks Riepma. Marten, timmerman, is geboren op dinsdag 7 november 1826 te 't Zandt, is overleden op zondag 17 april 1887 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Marten werd 60 jaar, 5 maanden en 10 dagen.


Van Marten en Anje zijn tien kinderen bekend:

1  Geertje Boekhoudt is geboren op vrijdag 11 februari 1859 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-DY.

2  Kornelis Jan Boekhoudt is geboren op woensdag 30 oktober 1861 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-DZ.

3  Stientje Boekhoudt is geboren op zondag 3 januari 1864 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-EA.

4  Hindrikje Boekhoudt is geboren op vrijdag 16 maart 1866 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 23 maart 1866 aldaar. Hindrikje werd 7 dagen.


5  Pieter Boekhoudt is geboren op vrijdag 15 maart 1867 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 20 maart 1867 aldaar. Pieter werd 5 dagen.


6  Pieter Boekhoudt is geboren op zondag 19 april 1868 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-EB.

7  Jan Boekhoudt is geboren in april 1872 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 25 maart 1873 aldaar. Jan werd 11 maanden.


8  Ida Boekhoudt is geboren op dinsdag 29 juli 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-EC.

9  Hendrikje Boekhoudt is geboren op vrijdag 3 september 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-ED.

10  Jan Boekhoudt, letterzetter, is geboren op dinsdag 20 mei 1879 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op zaterdag 29 januari 1898 te Winschoten. Jan werd 18 jaar, 8 maanden en 9 dagen.


V-AT  Harm Kuiper, zoon van Kornelis Jans Kuiper (IV-M) en Ida Jans van der Molen, schoenmaker, is geboren op zaterdag 25 februari 1837 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Harm is geëmigreerd in 1873, met vrouw en één kind vanuit Uithuizermeeden naar Noord-Amerika..

Emigreerde waarschijnlijk rond 1873 met één of twee kinderen naar de USA.
Immigration Records: Dutch in America, 1800s

Kuiper, Harm

Occupation: Schoenmaker - shoemaker
Sex: Male
Age: 36
Religion: Ned Hervormd, Hervormd--dutch
Reformed
Social Class: Less well to do
Assessed for Taxes: No
Tax Assessment Classification: Unknown
Women in Household: 1
Children in Household: 1
Servants in Household: Unknown
Reason for Emmigration: Economic Improvement
Destination: North America
Year: 1873
Province: Groningen
Municipality: Uithuizermeeden

Harm trouwt op woensdag 22 juni 1864 te Uithuizen (Hefshuizen) op 27-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Janna Klasen Leeuw. Janna is geboren op donderdag 25 september 1834 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op donderdag 12 januari 1865 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Janna werd 30 jaar, 3 maanden en 18 dagen.


Harm trouwt op zaterdag 3 december 1870 te Slochteren op 33-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Albertje Tulp, dochter van Harm Alberts Tulp (kleermaker) en Trientje Hindriks Haijer. Albertje is geboren op dinsdag 23 juni 1846 te Hellum (gem Slochteren) (Slochteren), is overleden op woensdag 13 mei 1903 te Spring Lake (Michigan (USA)). Albertje werd 56 jaar, 10 maanden en 20 dagen.


Van Harm en Albertje zijn drie kinderen bekend:

1  Kornelis Jan Kuiper (Cornelius) is geboren op woensdag 4 oktober 1871 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-EE.

2  Trientje Kuiper (Katie) is geboren op donderdag 18 juni 1874 te Michigan (USA), zie VI-EF.

3  Harm Kuiper is geboren op zaterdag 7 december 1878 te Ferrysburg (Michigan (USA)), is overleden op zaterdag 17 juni 1967 te Spring Lake (Michigan (USA)), is begraven te Spring Lake Cemetery (Michigan (USA)). Harm werd 88 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Harm trouwt op donderdag 29 juni 1905 te Ferrysburg (Michigan (USA)) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Aagtje Laning (Aggie), dochter van Klaas Lanning en Grietje Zuidema. Aagtje is geboren op zondag 8 december 1878, is overleden op donderdag 30 oktober 1969 te Grand Haven (Michigan (USA)), is begraven te Spring Lake Cemetery (Michigan (USA)). Aagtje werd 90 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

V-AU  Janna Harms Kuiper, dochter van Harm Jans Kuiper (IV-N) en Lijzabeth van der Molen, winkeliersche, is geboren op dinsdag 29 november 1831 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 22 november 1911 te Appingedam. Janna werd 79 jaar, 11 maanden en 24 dagen.


Janna trouwt op zaterdag 19 augustus 1865 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 33-jarige leeftijd met de 39-jarige Geert Ham, zoon van Derk Geerts Ham (dagloner) en Aaltje Pieters Dijkema. Geert is geboren op woensdag 2 augustus 1826 te Loppersum, is overleden op zondag 8 september 1878 te Appingedam. Geert werd 52 jaar, 1 maand en 6 dagen.


Van Geert en Janna zijn twee kinderen bekend:

1  Harm Ham is geboren op vrijdag 22 juni 1866 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), zie VI-EG.

2  Derk Ham is geboren op vrijdag 22 april 1870 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), zie VI-EH.

V-AV  Jan Kuiper, zoon van Harm Jans Kuiper (IV-N) en Lijzabeth van der Molen, schoenmaker, is geboren op donderdag 10 oktober 1833 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 27 april 1908 te Delfzijl. Jan werd 74 jaar, 6 maanden en 17 dagen.


Jan trouwt op woensdag 17 december 1862 te Uithuizen (Hefshuizen) op 29-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Janneke Schoonoort. Janneke is geboren op woensdag 7 augustus 1833 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 9 januari 1871 te Delfzijl. Janneke werd 37 jaar, 5 maanden en 2 dagen.


Van Jan en Janneke zijn drie kinderen bekend:

1  Elske Kuiper is geboren op vrijdag 15 april 1864 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 6 maart 1872 te Uitwierde (gem Delfzijl) (Delfzijl). Elske werd 7 jaar, 10 maanden en 20 dagen.


2  doodgeboren dochter Kuiper doodgeboren op zondag 10 november 1867 te Uitwierde (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op zondag 10 november 1867 aldaar.


3  Harm Kuiper, tuinier, is geboren op maandag 22 augustus 1870 te Uitwierde (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op zondag 16 december 1945 te Delfzijl. Harm werd 75 jaar, 3 maanden en 24 dagen.


Harm trouwt op vrijdag 22 mei 1908 te Delfzijl op 37-jarige leeftijd met de 37-jarige Geertje Doornbos. Geertje, huishoudster, is geboren op vrijdag 9 september 1870 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op maandag 21 augustus 1950 te Delfzijl. Geertje werd 79 jaar, 11 maanden en 12 dagen.


Jan trouwt op zaterdag 27 april 1872 te Delfzijl op 38-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Jantje Evenhuis, dochter van Aaldrik Derks Evenhuis (kastelein) en Jantje Geerts Santing (landbouwer). Jantje is geboren op donderdag 30 december 1847 te Wittewierum (Ten Boer), is gedoopt op zaterdag 4 maart 1848 aldaar, is overleden op dinsdag 27 januari 1880 te Delfzijl. Jantje werd 32 jaar en 28 dagen.


Van Jan en Jantje zijn twee kinderen bekend:

4  Lisabeth Kuiper is geboren op woensdag 9 april 1873 te Uitwierde (gem Delfzijl) (Delfzijl), zie VI-EI.

5  Jantje Kuiper is geboren op zondag 25 juni 1876 te Uitwierde (gem Delfzijl) (Delfzijl), zie VI-EJ.

Jan trouwt op maandag 17 januari 1881 te Delfzijl op 47-jarige leeftijd (3) met de 41-jarige Klaassien Smit. Klaassien is geboren op donderdag 27 juni 1839 te Wagenborgen (gem Termunten) (Termunten (gem Delfzijl) (Delfzijl)), is overleden op zondag 27 november 1921 te Delfzijl. Klaassien werd 82 jaar en 5 maanden.


Klaassien was eerder gehuwd (1) met Pieter Jans Mulder.

Van Jan en Klaassien is een kind bekend:

6  Luitje Albert Kuiper is geboren op zaterdag 1 oktober 1881 te Uitwierde (gem Delfzijl) (Delfzijl), zie VI-EK.

V-AW  Kornelis Kuiper, zoon van Harm Jans Kuiper (IV-N) en Lijzabeth van der Molen, schoenmaker, is geboren op woensdag 8 juni 1836 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 29 juli 1864 te Holwierde (gem Bierum) (Bierum). Kornelis werd 28 jaar, 1 maand en 21 dagen.


Kornelis trouwt op donderdag 17 maart 1859 te Bierum op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Gepke Tol, dochter van Jan Jans Tol (schoenmaker) en Diewerke Hendriks Emmen. Gepke is geboren op zaterdag 4 augustus 1838 te Holwierde (gem Bierum) (Bierum), is overleden op dinsdag 11 september 1934 te Wagenborgen (gem Termunten) (Termunten (gem Delfzijl) (Delfzijl)). Gepke werd 96 jaar, 1 maand en 7 dagen.


Gepke was later gehuwd (2) met Luitje Molenaar.

Van Kornelis en Gepke zijn twee kinderen bekend:

1  Elisabeth Kuiper is geboren op vrijdag 25 januari 1861 te Bierum, is overleden op donderdag 1 september 1864 te Holwierde (gem Bierum) (Bierum). Elisabeth werd 3 jaar, 7 maanden en 7 dagen.


2  Dieuwerke Kuiper is geboren op maandag 1 juni 1863 te Holwierde (gem Bierum) (Bierum), zie VI-EL.

V-AX  Thies Harms Kuiper, zoon van Harm Jans Kuiper (IV-N) en Lijzabeth van der Molen, schoenmaker, is geboren op dinsdag 11 mei 1841 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op woensdag 12 september 1928 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Thies werd 87 jaar, 4 maanden en 1 dag.


Thies trouwt op woensdag 1 mei 1872 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Luiktje Visser, dochter van Derk Tjarks Visscher (boerenknegt) en Aaltje Jans Kuiper (naaister). Luiktje, naaister, is geboren op donderdag 11 januari 1844 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 27 oktober 1900 aldaar. Luiktje werd 56 jaar, 9 maanden en 16 dagen.


Van Thies en Luiktje zijn twee kinderen bekend:

1  Harm Kuiper is geboren op donderdag 25 december 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-EM.

2  Derk Kuiper is geboren op zondag 18 maart 1877 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op zondag 3 oktober 1948 aldaar, is begraven aldaar. Derk werd 71 jaar, 6 maanden en 15 dagen.


V-AY  Jakob Kuiper, zoon van Harm Jans Kuiper (IV-N) en Lijzabeth van der Molen, schoenmaker, is geboren op woensdag 31 januari 1844 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op donderdag 29 oktober 1925 te Leens, is begraven aldaar. Jakob werd 81 jaar, 8 maanden en 28 dagen.


Jakob trouwt op woensdag 5 mei 1875 te Bierum op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Martje Westing, dochter van Tidde Berents Westing (korenschipper) en Korneliske Engberts Bouwman. Martje, dienstmeid, is geboren op maandag 7 oktober 1850 te Bierum, is overleden op maandag 24 januari 1887 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Martje werd 36 jaar, 3 maanden en 17 dagen.


Van Jakob en Martje zijn zes kinderen bekend:

1  Kornelia Kuiper is geboren op zondag 5 maart 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-EN.

2  Harm Kuiper, schoenmaker, is geboren op maandag 18 maart 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 21 november 1955 te Leens, is begraven aldaar. Harm werd 77 jaar, 8 maanden en 3 dagen.


Harm trouwt op woensdag 19 mei 1909 te Leens op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Klaaske Boerma, dochter van Wigcher Boerma (winkelier) en Martje Muller. Klaaske, huishoudster, is geboren op donderdag 10 december 1874 te Den Ham (gem Aduard) (Provincie Groningen (Nederland)), is overleden op maandag 28 december 1953 te Leens, is begraven aldaar. Klaaske werd 79 jaar en 18 dagen.


3  Jan Kuiper is geboren op zaterdag 3 april 1880 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-EO.

4  Elizabeth Kuiper is geboren op zaterdag 30 september 1882 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie VI-EP.

5  Anje Kuiper is geboren op woensdag 11 februari 1885 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 21 oktober 1885 aldaar. Anje werd 8 maanden en 10 dagen.

6  Anje Kuiper is geboren op dinsdag 16 november 1886 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 29 juni 1887 aldaar. Anje werd 7 maanden en 13 dagen.

V-AZ  Trientje Klaassen Wieringa, dochter van Klaas Pieters Wieringa (IV-P) en Grietje Pieters Ausema, is geboren op woensdag 8 november 1826 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 27 april 1874 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam). Trientje werd 47 jaar, 5 maanden en 19 dagen.


Trientje trouwt op zaterdag 10 september 1859 te Appingedam op 32-jarige leeftijd met de 35-jarige Jan Aries Smit. Jan, daglooner, is geboren op zondag 9 november 1823 te Loppersum, is overleden op zondag 12 augustus 1900 te Stadskanaal. Jan werd 76 jaar, 9 maanden en 3 dagen.


Jan was eerder gehuwd (1) met Nieske Sijbens Witkop.

Van Jan en Trientje zijn twee kinderen bekend:

1  Klaas Smit is geboren op vrijdag 14 december 1860 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), zie VI-EQ.

2  Albert Smit is geboren op zondag 26 april 1863 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), zie VI-ER.

V-BA  Pieter Wieringa, zoon van Klaas Pieters Wieringa (IV-P) en Grietje Pieters Ausema, boerenknecht en korenschipper, is geboren op maandag 22 februari 1830 te Eenum, is overleden op vrijdag 7 februari 1896 te 't Zandt. Pieter werd 65 jaar, 11 maanden en 16 dagen.


Pieter trouwt op zaterdag 28 november 1857 te 't Zandt op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Trientje Jans Wieringa. Trientje, boerenmeid, is geboren rond 1829 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 20 januari 1912 te 't Zandt. Trientje werd ongeveer 83 jaar.


Van Pieter en Trientje zijn vijf kinderen bekend:

1  Gepke Wieringa is geboren op zondag 15 mei 1859 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt), zie VI-ES.

2  Klaassien Wieringa is geboren op vrijdag 4 april 1862 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), zie VI-ET.

3  Jan Wieringa is geboren op zaterdag 23 april 1864 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op dinsdag 9 mei 1865 aldaar. Jan werd 1 jaar en 16 dagen.


4  Jan Wieringa, molenaarsknecht, is geboren op dinsdag 13 maart 1866 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op maandag 17 januari 1944 te Loppersum, is begraven aldaar. Jan werd 77 jaar, 10 maanden en 4 dagen.


Jan trouwt op woensdag 12 mei 1897 te Stedum op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Anna Schipper. Anna is geboren op zondag 12 mei 1867 te Startenhuizen (gem Kantens) (Kantens), is overleden op vrijdag 8 april 1938 te Loppersum, is begraven aldaar. Anna werd 70 jaar, 10 maanden en 27 dagen.


5  Fokko Wieringa, korenschipper, is geboren op zondag 14 januari 1872 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op vrijdag 8 februari 1957 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is begraven te Loppersum. Fokko werd 85 jaar en 25 dagen.


Fokko trouwt op zaterdag 1 juni 1907 te 't Zandt op 35-jarige leeftijd met de 32-jarige Hiltje Venhuizen, dochter van Sebe Venhuizen (timmerman) en Jantje te Bos. Hiltje, dienstmeid, is geboren op donderdag 17 december 1874 te Ruischerbrug (gem Noorddijk) (Noorddijk (Provincie Groningen (Nederland))), is overleden op woensdag 18 oktober 1967 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is begraven te Loppersum. Hiltje werd 92 jaar, 10 maanden en 1 dag.


V-BB  Cornelis Wieringa, zoon van Klaas Pieters Wieringa (IV-P) en Grietje Pieters Ausema, boerenknecht, is geboren op donderdag 8 maart 1832 te Eenum, is overleden op vrijdag 16 maart 1900 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Cornelis werd 68 jaar en 8 dagen.


Cornelis trouwt op zaterdag 31 januari 1857 te 't Zandt met wettiging van één kind, nl de pasgeboren Grietje. op 24-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Aafke Adolfs Hagemeijer, dochter van Adolf Adolfs Hagemeijer en Antje Richtes Grima. Aafke, boerenmeid, is geboren op woensdag 18 mei 1825 te Loppersum, is overleden op zondag 6 maart 1864 te Hellum (gem Slochteren) (Slochteren). Aafke werd 38 jaar, 9 maanden en 17 dagen.


Van Cornelis en Aafke zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Wierenga is geboren op maandag 5 januari 1857 te Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is ongehuwd overleden op woensdag 27 februari 1901 te Westerwijtwerd (gem Middelstum) (Middelstum). Grietje werd 44 jaar, 1 maand en 22 dagen.


2  Rigte Wierenga is geboren op maandag 27 december 1858 te Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op maandag 19 september 1859 aldaar. Rigte werd 8 maanden en 23 dagen.


3  Richte Wierenga is geboren op vrijdag 21 december 1860 te Hellum (gem Slochteren) (Slochteren), zie VI-EU.

Cornelis trouwt op zaterdag 7 januari 1865 te Slochteren op 32-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Jantje van Seissen, dochter van Fokke Ottes van Seissen en Trijntje Tjasses van Dijk. Jantje is geboren op donderdag 19 juni 1834 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), is overleden op vrijdag 23 februari 1917 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Jantje werd 82 jaar, 8 maanden en 4 dagen.


Van Cornelis en Jantje zijn drie kinderen bekend:

4  doodgeboren kind Wierenga doodgeboren op donderdag 15 november 1866 te Eenum (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op donderdag 15 november 1866 aldaar.


5  Trientje Wierenga is geboren op donderdag 27 februari 1868 te Eenum (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op zondag 5 april 1868 aldaar. Trientje werd 1 maand en 9 dagen.


6  Klaassien Wierenga, dienstmeid, is geboren op woensdag 15 maart 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 2 juli 1965, is begraven aldaar. Klaassien werd 89 jaar, 3 maanden en 17 dagen.


Klaassien trouwt op woensdag 17 mei 1899 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 23-jarige leeftijd met de 31-jarige Heerko Jonker. Heerko, boerenknecht, is geboren op zondag 7 juli 1867 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 2 januari 1957, is begraven aldaar. Heerko werd 89 jaar, 5 maanden en 26 dagen.


V-BC  Jans Wieringa, zoon van Klaas Pieters Wieringa (IV-P) en Grietje Pieters Ausema, boerenknecht, is geboren op dinsdag 19 juli 1842 te Eenum.


Jans trouwt op zaterdag 30 november 1867 te Loppersum op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Anje Wiertsema. Anje, boerenmeid, is geboren op woensdag 10 april 1844 te Loppersum.


Van Jans en Anje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Wieringa is geboren op dinsdag 22 februari 1870 te Huizinge (gem Middelstum) (Middelstum), is overleden op zondag 12 juni 1870 te Middelstum. Grietje werd 3 maanden en 21 dagen.


2  Grietje Wieringa is geboren op donderdag 5 oktober 1871.


3  Grietje Wieringa is geboren op vrijdag 14 augustus 1874 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), is overleden op woensdag 19 augustus 1874 aldaar. Grietje werd 5 dagen.


V-BD  Pieter Cornelis Ausema, zoon van Kornelis Pieters Ausema (IV-Q) en Hindrikje Hindriks Elema, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op vrijdag 1 maart 1833 te Eppenhuizen (gem Kantens) (Kantens), is overleden op zondag 16 augustus 1896 aldaar. Pieter werd 63 jaar, 5 maanden en 15 dagen.


Pieter trouwt op vrijdag 16 augustus 1861 op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Zwaantje Wristers van Kalker, dochter van Wrister Klasen van Kalker (landbouwer) en Elizabeth Drewes Bakker. Zwaantje is geboren op donderdag 24 januari 1839 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 18 juni 1914 te Uithuizen (Hefshuizen). Zwaantje werd 75 jaar, 4 maanden en 25 dagen.


Van Pieter en Zwaantje zijn zes kinderen bekend:

1  Henderika Ausema is geboren op donderdag 14 augustus 1862 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op woensdag 6 februari 1946 aldaar. Henderika werd 83 jaar, 5 maanden en 23 dagen.


2  Cornelis Pieters Ausema is geboren op zondag 11 oktober 1863 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-EV.

3  Elisabeth Ausema is geboren op vrijdag 10 februari 1865 te Eppenhuizen (gem Kantens) (Kantens), zie VI-EW.

4  Aaltje Ausema is geboren op vrijdag 6 april 1866 te Eppenhuizen (gem Kantens) (Kantens), is overleden op woensdag 5 mei 1948 te Eenrum. Aaltje werd 82 jaar en 29 dagen.


5  Trientje Ausema is geboren op zaterdag 12 oktober 1867 te Eppenhuizen (gem Kantens) (Kantens), zie VI-EX.

6  Writzer Ausema is geboren op dinsdag 12 april 1870 te Eppenhuizen (gem Kantens) (Kantens), zie VI-EY.

V-BE  Hendrik Cornelis Ausema, zoon van Kornelis Pieters Ausema (IV-Q) en Hindrikje Hindriks Elema, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op zondag 2 november 1834 aldaar, is overleden op woensdag 7 maart 1900, is begraven aldaar. Hendrik werd 65 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Nam de boerderij Winterheerd in 1885 in gebruik.

Hendrik trouwt op woensdag 29 mei 1872 te Bierum op 37-jarige leeftijd met de 29-jarige Anje Hindriks Clevering. Anje, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op donderdag 27 oktober 1842 te Spijk (gem Bierum) (Bierum), is overleden op donderdag 8 februari 1900 te Uithuizen (Hefshuizen), is begraven aldaar. Anje werd 57 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Zeven kinderen.

Van Hendrik en Anje zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis Ausema is geboren op vrijdag 11 december 1874 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-EZ.

2  Henderikus Cornelis Ausema, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op vrijdag 28 januari 1876 aldaar, is overleden op maandag 7 maart 1949, is begraven aldaar. Henderikus werd 73 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Bezat samen met zijn broer Pieter de Winterheerd in Uithuizen. In 1932, na het overlijden van pieter verkocht hij de boerderij.

Henderikus trouwt op dinsdag 16 mei 1922 te Uithuizen (Hefshuizen) op 46-jarige leeftijd met de 35-jarige Fenna Maria Vos. Fenna is geboren op vrijdag 4 februari 1887 te Leens, is overleden op maandag 7 januari 1963, is begraven te Uithuizen (Hefshuizen). Fenna werd 75 jaar, 11 maanden en 3 dagen.


3  Henderika Ausema is geboren op donderdag 11 januari 1877 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 23 juli 1893 aldaar. Henderika werd 16 jaar, 6 maanden en 12 dagen.


4  Johanna Ausema is geboren op zaterdag 3 augustus 1878 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 5 augustus 1878 aldaar. Johanna werd 2 dagen.


5  Johanna Ausema is geboren op woensdag 7 januari 1880 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 28 juni 1882 aldaar. Johanna werd 2 jaar, 5 maanden en 21 dagen.


6  Trientje Ausema is geboren in december 1880 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 26 mei 1882 aldaar. Trientje werd 1 jaar en 5 maanden.


7  Johanna Ausema is geboren op zondag 9 juli 1882 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 24 oktober 1885 aldaar. Johanna werd 3 jaar, 3 maanden en 15 dagen.


8  Pieter Ausema is geboren op woensdag 8 april 1885 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 1 februari 1911 aldaar. Pieter werd 25 jaar, 9 maanden en 24 dagen.


Bezat samen met zijn broer Henderikus Cornelis de boerderij Winterheerd in Uithuizen.

V-BF  Trientje Cornelis Ausema, dochter van Kornelis Pieters Ausema (IV-Q) en Hindrikje Hindriks Elema, wonende te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is geboren op donderdag 1 november 1838 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 19 mei 1908 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is begraven aldaar. Trientje werd 69 jaar, 6 maanden en 18 dagen.


Trientje trouwt op dinsdag 16 mei 1865 te Uithuizen (Hefshuizen) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Timens Bierling, zoon van Anje Jans Bierling (landbouwster). Jan, landbouwer, wonende te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is geboren op zondag 14 januari 1838 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 30 april 1917 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is begraven aldaar. Jan werd 79 jaar, 3 maanden en 16 dagen.


Van Jan en Trientje zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Bierling, landbouwer, is geboren op zaterdag 6 oktober 1866 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 10 maart 1935 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Cornelis werd 68 jaar, 5 maanden en 4 dagen.


Cornelis trouwt op maandag 23 maart 1896 te Kantens op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Zandt, dochter van Jakob Zandt en Elizabeth Sietsema (landbouwersche). Trijntje is geboren op maandag 27 maart 1871 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 8 juli 1931 aldaar. Trijntje werd 60 jaar, 3 maanden en 11 dagen.


2  Hendriktje Bierling is geboren op dinsdag 24 december 1867 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie VI-FA.

3  Jan Jans Bierling is geboren op donderdag 23 april 1868 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie VI-FB.

V-BG  Anje Cornelis Ausema, dochter van Kornelis Pieters Ausema (IV-Q) en Hindrikje Hindriks Elema, is geboren op zondag 24 januari 1847 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 29 oktober 1921 aldaar, is begraven aldaar. Anje werd 74 jaar, 9 maanden en 5 dagen.


Anje trouwt op woensdag 4 maart 1874 te Uithuizen (Hefshuizen) op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Douwe Friezema, zoon van Wijbrand Douwes Friezema (landbouwer) en Eltje Tjaarts Wiersum. Douwe, landbouwer, is geboren op zondag 1 januari 1843 te Westerwijtwerd (gem Middelstum) (Middelstum), is overleden op zondag 22 juni 1930 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is begraven te Uithuizen (Hefshuizen). Douwe werd 87 jaar, 5 maanden en 21 dagen.


Van Douwe en Anje zijn drie kinderen bekend:

1  Eltje Friezema is geboren op vrijdag 29 januari 1875 te Westerwijtwerd (gem Middelstum) (Middelstum), zie VI-FC.

2  Henderika Friezema is geboren op zaterdag 22 januari 1876 te Westerwijtwerd (gem Middelstum) (Middelstum), zie VI-FD.

3  Wijbrand Douwe Friezema is geboren op zondag 31 maart 1878 te Westerwijtwerd (gem Middelstum) (Middelstum), is overleden op dinsdag 1 april 1879 aldaar. Wijbrand werd 1 jaar en 1 dag.


V-BH  Hindrikje Pieters Stenhuis, dochter van Pieter Geerts Stenhuis (IV-R) en Bouke Jans Maring, is geboren op zaterdag 3 april 1830 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 16 december 1894 te Appingedam. Hindrikje werd 64 jaar, 8 maanden en 13 dagen.


Hindrikje trouwt op woensdag 20 mei 1863 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige Hindrik Groothof. Hindrik is geboren op maandag 15 september 1834 te Delfzijl, is overleden op woensdag 21 september 1910 te Appingedam. Hindrik werd 76 jaar en 6 dagen.


Van Hindrik en Hindrikje zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Groothof, daglooner, is geboren op donderdag 3 maart 1864 te Uitwierde (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op vrijdag 27 september 1935 te Appingedam. Pieter werd 71 jaar, 6 maanden en 24 dagen.


Pieter trouwt op zaterdag 21 mei 1892 te Appingedam op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Frouwke Schenkel, dochter van Derk Jelmers Schenkel (dagloner) en Harmina van der Tuin. Frouwke is geboren op zaterdag 30 mei 1863 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), is overleden op maandag 25 augustus 1930 te Appingedam. Frouwke werd 67 jaar, 2 maanden en 26 dagen.


2  Dieuwerke Groothof is geboren op maandag 5 februari 1866 te Delfzijl, is ongehuwd overleden op zondag 19 maart 1944 te Bedum. Dieuwerke werd 78 jaar, 1 maand en 14 dagen.


3  Andries Groothof is geboren op zondag 4 augustus 1867 te Uitwierde (gem Delfzijl) (Delfzijl), zie VI-FE.

4  Jan Groothof, koopman, is geboren op maandag 4 oktober 1869 te Uitwierde (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op donderdag 29 januari 1953 te Bedum, is begraven aldaar. Jan werd 83 jaar, 3 maanden en 25 dagen.


Jan trouwt op woensdag 3 april 1895 te Bedum op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Klaaske van Dijken, dochter van Klaas van Dijken (barbier) en Jantje Vredevoogd. Klaaske is geboren op maandag 16 april 1866 te Bedum, is overleden op donderdag 11 november 1954, is begraven aldaar. Klaaske werd 88 jaar, 6 maanden en 26 dagen.


V-BI  Geert Pieters Stenhuis, zoon van Pieter Geerts Stenhuis (IV-R) en Bouke Jans Maring, akkerbouwer en landbouwer, is geboren op zondag 9 december 1832 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 5 april 1903 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is begraven aldaar. Geert werd 70 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Vertrekt 26 dec 1889 naar Usquert.

Geert trouwt op donderdag 6 maart 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 40-jarige leeftijd met de 28-jarige Grietje Klaassens Sikkema, dochter van Klaas Pieters Sikkema en Anje Heines Rijpma. Grietje is geboren op donderdag 15 augustus 1844 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 17 april 1930 te Enschede. Grietje werd 85 jaar, 8 maanden en 2 dagen.


Van Geert en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Bouke Stenhuis is geboren op maandag 16 maart 1874 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-FF.

2  Anje Stenhuis ook genaamd Anje Steenhuis is geboren op donderdag 6 juni 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 22 maart 1888 aldaar. Anje werd 9 jaar, 9 maanden en 16 dagen.


V-BJ  Elizabeth Timens Medema, dochter van Timen Simens Medema (IV-S) en Anje Jans Maring, is geboren op zaterdag 11 oktober 1834 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 12 juli 1890 aldaar. Elizabeth werd 55 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Elizabeth trouwt op woensdag 22 november 1854 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan Jans Klein, zoon van Jan Jans Klein (landbouwer) en Anje Ties Oosterhuis (landbouwster). Jan is geboren op donderdag 29 mei 1823 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 9 mei 1905 aldaar. Jan werd 81 jaar, 11 maanden en 10 dagen.


Van Jan en Elizabeth zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Jans Klein is geboren op maandag 26 mei 1856 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-FG.

2  Anje Klein is geboren op donderdag 18 maart 1858 te 't Zandt, zie VI-FH.

3  Timen Klein is geboren op zaterdag 31 december 1859 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op dinsdag 7 januari 1941 aldaar. Timen werd 81 jaar en 7 dagen.


4  Ties Klein is geboren op vrijdag 18 april 1862 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 14 maart 1866 aldaar. Ties werd 3 jaar, 10 maanden en 24 dagen.


5  Simen Klein is geboren op dinsdag 5 januari 1864 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op zaterdag 27 september 1884, is begraven aldaar. Simen werd 20 jaar, 8 maanden en 22 dagen.


6  Anna Klein is geboren op dinsdag 16 juli 1867 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-FI.

7  Grietje Klein is geboren op woensdag 9 maart 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-FJ.

8  Bieuwke Klein is geboren op vrijdag 12 juli 1872 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-FK.

V-BK  Simon Medema ook genaamd Simen Medema, zoon van Timen Simens Medema (IV-S) en Anje Jans Maring, landbouwer, wonende te Bierum, is geboren op woensdag 5 oktober 1836 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 9 augustus 1904 te Losdorp (gem Bierum) (Bierum), is begraven aldaar. Simon werd 67 jaar, 10 maanden en 4 dagen.


Simon trouwt op vrijdag 15 augustus 1862 te Bierum op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Grietje Smid ook genaamd Grietje Smit, dochter van Bene Luitjes Smid en Martje Jans Bouman. Grietje, landbouwersche, is geboren op maandag 11 augustus 1828 te Spijk (gem Bierum) (Bierum), is overleden op zondag 13 november 1898 te Losdorp (gem Bierum) (Bierum), is begraven aldaar. Grietje werd 70 jaar, 3 maanden en 2 dagen.


Grietje was eerder gehuwd (1) met Olchert Clevering.

Van Simon en Grietje is een kind bekend:

1  Trientje Medema is geboren op maandag 13 mei 1872 te Losdorp (gem Bierum) (Bierum), is overleden op donderdag 17 oktober 1872 aldaar. Trientje werd 5 maanden en 4 dagen.


V-BL  Kornelis Medema, zoon van Timen Simens Medema (IV-S) en Anje Jans Maring, landbouwer, wonende te Eppenhuizen (gem Kantens) (Kantens), is geboren op vrijdag 15 september 1843 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op dinsdag 16 januari 1906 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is begraven aldaar. Kornelis werd 62 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Vertrekt op 12 juli 1872 naar Kantens.

Kornelis trouwt op donderdag 11 juli 1872 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Katharina Bussema, dochter van Jan Harms Bussema (bakkersknecht) en Hiektje Luitjens Dijksterhuis. Katharina is geboren op zondag 29 juli 1849 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 30 november 1949 aldaar, is begraven aldaar. Katharina werd 100 jaar, 4 maanden en 1 dag.


Van Kornelis en Katharina zijn drie kinderen bekend:

1  Anje Medema is geboren op dinsdag 26 augustus 1873 te Eppenhuizen (gem Kantens) (Kantens), zie VI-FL.

2  Jan Tiemen Medema is geboren op zaterdag 23 januari 1875 te Eppenhuizen (gem Kantens) (Kantens), zie VI-FM.

3  Iektje Medema is geboren op maandag 30 augustus 1880 te Kantens, zie VI-FN.

V-BM  Bieuwke Tiemens Medema, dochter van Timen Simens Medema (IV-S) en Anje Jans Maring, is geboren op donderdag 5 maart 1846 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 12 mei 1923 aldaar, is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Bieuwke werd 77 jaar, 2 maanden en 7 dagen.


Bieuwke trouwt op vrijdag 30 mei 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan van Veen, zoon van Hendrik Jans van Veen (landbouwer) en Fokeltje Freerks Schattenburg. Jan, landbouwer en commissionair, is geboren op woensdag 25 maart 1846 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 10 maart 1908 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Jan werd 61 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Vestigt zich 5 mei 1875 vanuit Uithuizen in Uithuizermeeden.

Van Jan en Bieuwke zijn zeven kinderen bekend:

1  Fokelina van Veen is geboren op donderdag 5 maart 1874 te Uithuizen (Hefshuizen).


2  Tiemen van Veen, commissionair, is geboren op vrijdag 8 oktober 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 16 december 1949 aldaar, is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Tiemen werd 74 jaar, 2 maanden en 8 dagen.


Tiemen trouwt op zaterdag 23 oktober 1926 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)) op 51-jarige leeftijd met de 43-jarige Hester Wilmina van Zanten, dochter van Jan van Zanten (hulponderwijzer) en Hilchiena Thedinga. Hester is geboren op zondag 11 maart 1883 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op woensdag 3 februari 1954 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Hester werd 70 jaar, 10 maanden en 23 dagen.


3  Anje van Veen is geboren op woensdag 22 november 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op dinsdag 24 januari 1928 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Anje werd 51 jaar, 2 maanden en 2 dagen.


4  Hendrik van Veen is geboren op vrijdag 28 juni 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op maandag 22 maart 1909 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Hendrik werd 30 jaar, 8 maanden en 22 dagen.


5  Geertruida van Veen is geboren op zondag 24 oktober 1880 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-FO.

6  Sieuwke van Veen is geboren op zaterdag 22 augustus 1885 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-FP.

7  Siemen van Veen, bakkersknecht, is geboren op zaterdag 9 juli 1887 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op maandag 20 februari 1905 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Siemen werd 17 jaar, 7 maanden en 11 dagen.


V-BN  Bouke Medema, dochter van Timen Simens Medema (IV-S) en Anje Jans Maring, is geboren op donderdag 16 november 1848 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 16 september 1933, is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Bouke werd 84 jaar en 10 maanden.

In 1934 bij de boedelscheiding zijn er negen kinderen.

Bouke trouwt op donderdag 1 april 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Marten Aljes Sijtsema ook genaamd Marten Aljes Sytsema en Marten Aljes Sietsema, zoon van Alje Martens Sietsema (landbouwer) en Itje Jakobs Enhoorn (landbouwster). Marten, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren op zondag 21 december 1851, is overleden op woensdag 23 mei 1928, is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Marten werd 76 jaar, 5 maanden en 2 dagen.


Van Marten en Bouke zijn negen kinderen bekend:

1  Alje Sijtsema is geboren op zaterdag 21 oktober 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op vrijdag 20 maart 1959 aldaar. Alje werd 82 jaar, 4 maanden en 27 dagen.


2  Timen Sijtsema, landbouwer, wonende te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), is geboren op maandag 4 maart 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op zaterdag 5 mei 1945 aldaar. Timen werd 67 jaar, 2 maanden en 1 dag.


3  Ietje Sijtsema is geboren op maandag 24 november 1879 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-FQ.

4  Anje Sijtsema is geboren op donderdag 29 september 1881 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op dinsdag 29 februari 1944 aldaar. Anje werd 62 jaar en 5 maanden.


5  Grietje Sijtsema is geboren op donderdag 22 februari 1883 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


6  Simen Sijtsema is geboren op dinsdag 6 januari 1885 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


7  Jacob Sijtsema is geboren op maandag 25 oktober 1886 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


8  Elizabeth Sijtsema is geboren op zondag 16 september 1888 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-FR.

9  Garbrand Sijtsema is geboren op zondag 22 februari 1891 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op donderdag 17 augustus 1967 aldaar. Garbrand werd 76 jaar, 5 maanden en 26 dagen.
jan kornelis maring. Hilje Kremer en Jan Kornelis Maring.

V-BO  Jan Kornelis Maring, zoon van Kornelis Jans Maring (IV-T) en Reinje Ties Oosterhuis, landbouwer en akkerbouwer, is geboren op donderdag 25 mei 1848 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is afgescheiden gedoopt, is overleden op vrijdag 1 juni 1923 te Oudeschip (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Jan werd 75 jaar en 7 dagen.

Woonden aan de bruiningsweg 4, nu fh alt...

Jan trouwt op vrijdag 14 mei 1875 te Loppersum op 26-jarige leeftijd met de 17-jarige Hilje Kremer, dochter van Jurriën Tjaarts Kremer (ijzersmid) en Geertruid Thies Karsies. Hilje is geboren op zondag 29 november 1857 te Loppersum, is overleden op vrijdag 23 september 1932 te Oudeschip (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Hilje werd 74 jaar, 9 maanden en 25 dagen.


Van Jan en Hilje zijn veertien kinderen bekend:

1  Kornelis Maring is geboren op maandag 24 mei 1875 te Loppersum, is overleden op dinsdag 25 mei 1875 aldaar. Kornelis werd 1 dag.


2  Geertruida Maring is geboren op maandag 19 juni 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 27 juni 1876 aldaar. Geertruida werd 8 dagen.


3  Kornelis Maring is geboren op maandag 25 juni 1877 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-FS.

4  Jurjen Maring is geboren op maandag 12 augustus 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 24 augustus 1878 aldaar. Jurjen werd 12 dagen.


5  Geertruida Maring is geboren op vrijdag 19 september 1879 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-FT.

6  Reina Maring is geboren op zaterdag 18 september 1880 te Oudeschip (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie VI-FU.

7  Jurjen Maring is geboren op dinsdag 16 mei 1882 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 27 oktober 1882 aldaar. Jurjen werd 5 maanden en 11 dagen.


8  Jurjen Maring is geboren op zaterdag 29 december 1883 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 1 mei 1886 aldaar. Jurjen werd 2 jaar, 4 maanden en 2 dagen.


9  Alstje Maring is geboren op woensdag 18 maart 1885 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 11 februari 1886 aldaar. Alstje werd 10 maanden en 24 dagen.
jurjen maring geb 1886.

10  Jurjen Maring is geboren op zondag 8 augustus 1886 te Oudeschip (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op donderdag 16 mei 1963 te Warnsveld, is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Jurjen werd 76 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

foto gekregen 1995 van Mej. Buikema, Groningen. copie origineel.

Jurjen trouwt op dinsdag 26 mei 1942 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 55-jarige leeftijd met de 48-jarige Martje van Bergen, dochter van Nicolaas van Bergen (landbouwer) en Aafke van Ess. Martje, huishoudster, is geboren op woensdag 18 april 1894 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), pleegde zelfmoord op donderdag 7 februari 1952 te Oudeschip (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Martje werd 57 jaar, 9 maanden en 20 dagen.


11  Albert Maring is geboren op zaterdag 15 juni 1889 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 8 oktober 1889 aldaar. Albert werd 3 maanden en 23 dagen.


12  Dieuwerke Maring is geboren op dinsdag 30 juni 1891 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-FV.

13  Albert Maring is geboren op dinsdag 10 april 1894 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-FW.

14  Jan Maring is geboren op zaterdag 18 juli 1896 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op donderdag 2 mei 1935, is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Jan werd 38 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Geboortedatum op grafsteen abusievelijk gegeven als 18 juni 1896. Overleden aan tb. ligt begraven naast een mej weessies, met wie hij mogelijk een relatie had.

V-BP  Alstje Maring, dochter van Kornelis Jans Maring (IV-T) en Reinje Ties Oosterhuis, is geboren op maandag 6 oktober 1851 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 23 februari 1937 te 't Zandt, is begraven te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt). Alstje werd 85 jaar, 4 maanden en 17 dagen.


Alstje trouwt op woensdag 2 februari 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Kornelis Maring, zie VI-A.

Van Kornelis en Alstje zijn vijf kinderen bekend:

1  Harm Maring, landbouwer, is geboren op vrijdag 14 juli 1876 te 't Zandt, is ongehuwd overleden op vrijdag 30 augustus 1946 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is begraven te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt). Harm werd 70 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Samen met zijn broer Kornelis kocht hij in 1922 de boerderij te Leermens, Tolweg 12. Bij zijn (ongehuwd) overlijden is de boerderij toegescheiden aan zijn broer Kornelis.

2  Kornelis Maring is geboren op donderdag 10 oktober 1878 te 't Zandt, zie VI-FX.

3  Grietje Maring is geboren op dinsdag 30 december 1879 te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt), is overleden op dinsdag 15 oktober 1963 te Garrelsweer (gem Loppersum) (Loppersum), is begraven te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt). Grietje werd 83 jaar, 9 maanden en 15 dagen.


Grietje trouwt op woensdag 5 februari 1947 te 't Zandt op 67-jarige leeftijd met de 64-jarige Everhardus Lambertus Deddens, zoon van Jakob Deddens en Mijntje Bierema (landgebruikster). Everhardus is geboren op dinsdag 7 maart 1882 te 't Zandt, is overleden op vrijdag 12 juni 1964, is begraven te Godlinze (gem Bierum) (Bierum). Everhardus werd 82 jaar, 3 maanden en 5 dagen.


Eerste vrouw ook begraven in Godlinze.

Everhardus was eerder gehuwd (1) met Grietje Sterenberg.

4  Reinje Maring is geboren op dinsdag 20 juni 1882 te 't Zandt, zie VI-FY.

5  Hiepke Pieter Maring is geboren op dinsdag 28 september 1886 te 't Zandt, zie VI-FZ.

V-BQ  Hindrik Bouma, zoon van Jan Berends Bouma (IV-U) en Bouke Hindriks Maring, koopman, is geboren op woensdag 15 november 1843 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op zondag 10 februari 1924 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is begraven aldaar. Hindrik werd 80 jaar, 2 maanden en 26 dagen.


Hindrik trouwt op woensdag 1 augustus 1877 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 33-jarige leeftijd met de 23-jarige Hinderika Baar, dochter van Hendrik Beins Baar (koopman) en Cornelia Pieters Steenhuis. Hinderika is geboren op maandag 9 januari 1854 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 18 november 1921 aldaar, is begraven aldaar. Hinderika werd 67 jaar, 10 maanden en 9 dagen.


Van Hindrik en Hinderika zijn acht kinderen bekend:

1  Bouke Bouma is geboren op dinsdag 21 mei 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-GA.

2  Hendrik Bouma (Henry), koopman, is geboren op woensdag 21 april 1880 te Wagenborgen (gem Termunten) (Termunten (gem Delfzijl) (Delfzijl)), is overleden op woensdag 23 juli 1958, is begraven te Ripon (California (USA)). Hendrik werd 78 jaar, 3 maanden en 2 dagen.


Hendrik trouwt op donderdag 12 november 1908 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertdina Abelina Jonker (Gerdina). Geertdina is geboren op zondag 28 juni 1885 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), is overleden op woensdag 18 maart 1959, is begraven te Ripon (California (USA)). Geertdina werd 73 jaar, 8 maanden en 18 dagen.


3  Jan Bouma, koperslager, is geboren op zaterdag 22 juli 1882 te Wagenborgen (gem Termunten) (Termunten (gem Delfzijl) (Delfzijl)), is ongehuwd overleden op donderdag 23 augustus 1906 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Jan werd 24 jaar, 1 maand en 1 dag.


4  Berend Bouma is geboren op woensdag 25 februari 1885 te Wagenborgen (gem Termunten) (Termunten (gem Delfzijl) (Delfzijl)), is overleden op woensdag 14 november 1888 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Berend werd 3 jaar, 8 maanden en 20 dagen.


5  Kornelia Bouma is geboren op vrijdag 28 oktober 1887 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren), is overleden op maandag 12 november 1888 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Kornelia werd 1 jaar en 15 dagen.


6  Berend Bouma is geboren op woensdag 30 oktober 1889 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-GB.

7  Pieter Bouma is geboren op zondag 13 september 1891 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 18 december 1910 aldaar. Pieter werd 19 jaar, 3 maanden en 5 dagen.


8  Cornelia Bouma is geboren op zondag 9 augustus 1896 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 25 maart 1981, is begraven te Winsum (Provincie Groningen (Nederland)). Cornelia werd 84 jaar, 7 maanden en 16 dagen.


Cornelia trouwt op vrijdag 28 april 1922 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Melle Zandt. Melle is geboren op woensdag 21 oktober 1896 te Kantens, is overleden op woensdag 31 december 1986 te Winsum (Provincie Groningen (Nederland)), is begraven op maandag 5 januari 1987 aldaar. Melle werd 90 jaar, 2 maanden en 10 dagen.
thiele bouma in 1900. geziena friederika goudschaal in 1911.

V-BR  Thiele Bouma ook genaamd Tiebe Bouma en Tiele Bouma, zoon van Jan Berends Bouma (IV-U) en Bouke Hindriks Maring, koopman, is geboren op donderdag 30 april 1846 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 7 juli 1900 te Kalamazoo (Michigan (USA)), is begraven te Riverside Cemetery Kalamazoo (Michigan (USA)). Thiele is geëmigreerd in 1886 vanuit Bierum met vrouw en twee kinderen naar Noord-Amerika.. Thiele werd 54 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Komt op 21 juni 1886 aan in New York met de Edam.

Thiele trouwt op donderdag 14 april 1881 te Bierum op 34-jarige leeftijd met de 36-jarige Gezina Friederika Goudschaal, dochter van Johan Pieter Goudschaal (bakker) en Etjen Houwing. Gezina, modiste, is geboren op dinsdag 25 juni 1844 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is overleden op zaterdag 14 oktober 1911 te Kalamazoo (Michigan (USA)), is begraven te Riverside Cemetery Kalamazoo (Michigan (USA)). Gezina is geëmigreerd in 1886 vanuit Bierum met haar man en twee kinderen naar Noord-Amerika.. Gezina werd 67 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Komt op 6 april aan in New York met de Edam

Van Thiele en Gezina zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Bouma (John) is geboren op zondag 5 maart 1882 te Bierum, is overleden in 1935 te Kalamazoo (Michigan (USA)), is begraven te Riverside Cemetery Kalamazoo (Michigan (USA)). Jan werd 53 jaar.


2  Johanna Edina Bouma is geboren op zondag 9 september 1883 te Bierum, zie VI-GC.

V-BS  Kornelis Bouma, zoon van Jan Berends Bouma (IV-U) en Bouke Hindriks Maring, koopman, watermolenaar en melkrijder, is geboren op maandag 21 februari 1848 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 14 november 1914 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren). Kornelis werd 66 jaar, 8 maanden en 24 dagen.


Kornelis trouwt op donderdag 16 juni 1881 te Slochteren op 33-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Geesje Massier, dochter van Haijo Massier (landbouwer) en Trijntje Koning. Geesje is geboren op maandag 29 januari 1855 te Slochteren, is overleden op zondag 8 juli 1888 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren), 3 weken na de geboorte van haar zoon Berend.. Geesje werd 33 jaar, 5 maanden en 9 dagen.


Van Kornelis en Geesje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Bouma is geboren op maandag 3 april 1882 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren), zie VI-GD.

2  Heijo Bouma, korenmolenaar, is geboren op vrijdag 9 januari 1885 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren), is overleden op donderdag 20 november 1958 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Heijo werd 73 jaar, 10 maanden en 11 dagen.


Heijo trouwt op zaterdag 27 april 1907 te Hoogezand op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Martje Pool. Martje is geboren op vrijdag 7 juni 1878 te Westerbroek (Gem Hoogezand) (Hoogezand), is overleden op vrijdag 27 november 1953 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Martje werd 75 jaar, 5 maanden en 20 dagen.


3  Berend Bouma is geboren op dinsdag 19 juni 1888 te Slochteren, is overleden op zondag 1 januari 1911 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren). Berend werd 22 jaar, 6 maanden en 13 dagen.


Kornelis trouwt op vrijdag 5 juni 1891 te Termunten (gem Delfzijl) (Delfzijl) op 43-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Hilke Bons, dochter van Hindrik Hindriks Bons (koopman) en Hilke Kespohl. Hilke is geboren op zaterdag 21 januari 1854 te Wagenborgen (gem Termunten) (Termunten (gem Delfzijl) (Delfzijl)), is overleden op vrijdag 7 juni 1946 te Schildwolde (gem Slochteren) (Slochteren). Hilke werd 92 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Van Kornelis en Hilke zijn twee kinderen bekend:

4  Hilke Bouma is geboren op donderdag 12 mei 1892 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren).


Hilke trouwt in augustus 1918 te Slochteren op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Popke Steensma, zoon van Pieter Steensma (arbeider) en Wijtske Vrieswijk. Popke, veldwachter, is geboren op maandag 30 juli 1888 te Minnertsga (Gem Barradeel) (Barradeel (Provincie Friesland (Nederland))), is overleden op dinsdag 25 februari 1964 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Popke werd 75 jaar, 6 maanden en 26 dagen.


5  Jannes Bouma is geboren op zondag 7 juli 1895 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren), zie VI-GE.wibbe bouma op 24 jul 2012. hilje pieters kamp op 31 mei 2014.

V-BT  Wibbe Bouma, zoon van Jan Berends Bouma (IV-U) en Bouke Hindriks Maring, boerenknecht en koopman, is geboren op vrijdag 13 december 1850 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op donderdag 18 december 1930 te Portage (Michigan (USA)), is begraven te Portage Central Cemetery (MI) (Portage (Michigan (USA))). Wibbe is geëmigreerd in 1906 vanuit Zijldijk met zijn zoon Pieter en zijn vrouw via Rotterdam met de "Potsdam" naar Ellis Island, datum van aankomst: 8 mei 1906.. Wibbe werd 80 jaar en 5 dagen.


Wibbe trouwt op woensdag 17 mei 1871 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Hilje Pieters Kamp, dochter van Pieter Wigger Kamp en Martje Lammerts Werkman. Hilje, boerenmeid, is geboren op vrijdag 27 augustus 1847 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op dinsdag 29 november 1921 te Portage (Michigan (USA)), is begraven te Portage Central Cemetery (MI) (Portage (Michigan (USA))). Hilje is geëmigreerd in 1906 met haar man met de "Potsdam" vanuit Rotterdam naar Ellis Island.. Hilje werd 74 jaar, 3 maanden en 2 dagen.


Van Wibbe en Hilje zijn vier kinderen bekend:

1  Bouke Bouma is geboren op zondag 9 juli 1871 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op zaterdag 19 mei 1877 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Bouke werd 5 jaar, 10 maanden en 10 dagen.


2  Martje Bouma is geboren op donderdag 4 februari 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 8 december 1941 te USA, is begraven te Portage Central Cemetery (MI) (Portage (Michigan (USA))). Martje is geëmigreerd in 1904 vanuit 't Zandt via Rotterdam met de "Potsdam" naar Ellis Island, datum van aankomst: 8 juni 1904.. Martje werd 66 jaar, 10 maanden en 4 dagen.
jan bouma op 24 jul 2012.

3  Jan Bouma (John) is geboren op woensdag 15 juni 1887 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden in maart 1972 te Portage (Michigan (USA)), is begraven te Portage Central Cemetery (MI) (Portage (Michigan (USA))). Jan werd 84 jaar en 9 maanden.


Jan was gehuwd met Oktje Zelvius (Agnes), dochter van Jacob Zelvius en Trijntje van Zanten. Oktje is geboren op donderdag 14 februari 1884 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 28 november 1965 te Vicksburg (Michigan (USA)), is begraven te Portage Central Cemetery (MI) (Portage (Michigan (USA))). Oktje werd 81 jaar, 9 maanden en 14 dagen.


4  Pieter Bouma (Peter) is geboren op zaterdag 10 november 1888 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt), zie VI-GF.

V-BU  Hendrik Maring, zoon van Kornelis Hindriks Maring (IV-V) en Grietje Kornelis Ausema, rietdekker, wonende te Loppersum, is geboren op woensdag 7 mei 1845 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op zondag 26 juni 1904 te Loppersum. Hendrik werd 59 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Woont bij de volkstelling 1890-1900 op Schoolpad 159, Loppersum.

Hendrik trouwt op woensdag 13 juli 1870 te Loppersum op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Jantien Walrecht, dochter van Willem Gerrit Walrecht (weversknecht) en Hindrikje Hindriks Bakker. Jantien, boerenmeid, is geboren op dinsdag 16 september 1845 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is overleden op zaterdag 8 april 1922 te Slochteren. Jantien werd 76 jaar, 6 maanden en 23 dagen.


Van Hendrik en Jantien zijn vijf kinderen bekend:

1  Kornelis Maring is geboren op zaterdag 12 november 1870 te Loppersum, is overleden op vrijdag 9 december 1870 aldaar. Kornelis werd 27 dagen.


2  doodgeboren zoon Maring doodgeboren op vrijdag 18 juli 1873 te Loppersum, is overleden op vrijdag 18 juli 1873 aldaar.


3  Kornelis Maring is geboren op maandag 28 december 1874 te Loppersum, zie VI-GG.

4  Willem Maring is geboren op dinsdag 16 april 1878 te Loppersum, is overleden op vrijdag 9 maart 1894 aldaar. Willem werd 15 jaar, 10 maanden en 21 dagen.


5  Jan Maring is geboren op woensdag 7 september 1881 te Loppersum, zie VI-GH.ida havinga portret. ida havinga.
gezin hendrik faber en antje maring met ida havinga.

V-BV  Jan Maring, zoon van Kornelis Hindriks Maring (IV-V) en Grietje Kornelis Ausema, boerenknecht en smidsknecht, is geboren op dinsdag 2 mei 1848 te 't Zandt, is overleden op donderdag 17 oktober 1912 te Loppersum, is begraven aldaar. Jan werd 64 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Werkte ten tijde van de volkstelling 1869 bij Klaas Simon Gorter, doopsgezind ijzersmid op D 56 en zijn vrouw Geessien Doornbos.
Woonde tijdens de volkstelling van 1890-1900 op Tuinstraat 90-1, Loppersum (later geheten tuinbouwstraat 8).

Jan trouwt op zaterdag 13 mei 1876 te Loppersum op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Ida Havinga, dochter van Jakob Willems Havenga (boerenknecht) en Geertruid Jakobs Wieringa (dienstmeid). Ida, boerenmeid, is geboren op vrijdag 25 maart 1853 te Loppersum, is overleden op donderdag 18 oktober 1934 aldaar, is begraven aldaar. Ida werd 81 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Data afkomstig van begraafsteen te loppersum, die inmiddels rond 1990 is weggehaald omdat hij in 8 stukken lag en niemand in de familie bereid was 2500 gulden op te hoesten voor een nieuwe...(Jan Maring, Loppersum)

Van Jan en Ida zijn tien kinderen bekend:

1  Kornelis Maring is geboren op woensdag 7 maart 1877 te Loppersum, zie VI-GI.

2  Jakob Maring is geboren op vrijdag 10 januari 1879 te Loppersum, zie VI-GJ.

3  Grietje Maring is geboren op zaterdag 18 september 1880 te Loppersum, zie VI-GK.

4  Jacobus Maring (Koos), boerenknecht, is geboren op zaterdag 9 september 1882 te Loppersum, is overleden op dinsdag 13 oktober 1908 aldaar, is begraven aldaar. Jacobus werd 26 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Vertrok op 18 maart 1905 met de SS Rijndam naar New York, aankomst 29 maart 1905 met als bestemming Chicago, stiefbroer B. Milingko, 685 W (of N) 13th Street, had 10 dollar bij aankomst bij zich, ziek teruggekomen?

5  Hendrik Maring is geboren op zondag 21 september 1884 te Loppersum, zie VI-GL.

6  Geertruida Maring is geboren op zondag 26 september 1886 te Loppersum, zie VI-GM.

7  Harkes Maring (Harko) is geboren op zondag 16 september 1888 te Loppersum, zie VI-GN.

8  doodgeboren kind Maring doodgeboren op maandag 27 oktober 1890 te Loppersum, is overleden op maandag 27 oktober 1890 aldaar.


9  Anje Maring is geboren op zaterdag 30 januari 1892 te Loppersum, zie VI-GO.

10  Johannes Maring is geboren op maandag 22 januari 1894 te Loppersum, is gereformeerd (syn) gedoopt, zie VI-GP.

V-BW  Kornelis Jannes Maring, zoon van Kornelis Hindriks Maring (IV-V) en Grietje Kornelis Ausema, boerenknecht en rietdekker, wonende te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), is geboren op woensdag 30 november 1853 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is overleden op woensdag 24 januari 1912 te Stedum, is begraven te Westeremden (gem Stedum) (Stedum). Kornelis werd 58 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Blijkens een overlijdensannonce was hij diaken en notabel der Hervormde Gemeente te Westeremden.

Kornelis trouwt op zaterdag 15 juli 1876 te Stedum op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Anje Bolwijn, dochter van Tamme Hindriks Bolwijn (dagloner) en Geertje Bartelds van der Laan. Anje is geboren op vrijdag 17 augustus 1855 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), is overleden op zondag 18 februari 1934 aldaar, is begraven aldaar. Anje werd 78 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Overlijdensdatum uit mondelinge mededeling mw Cornelia Sjoerdsma uit Tiel.

Van Kornelis en Anje zijn tien kinderen bekend:

1  Grietje Maring is geboren op dinsdag 31 oktober 1876 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), is overleden op dinsdag 5 juni 1877 aldaar. Grietje werd 7 maanden en 5 dagen.


2  Grietje Maring is geboren op zondag 9 december 1877 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), zie VI-GQ.

3  Tamme Maring (Thomas) is geboren op donderdag 24 juni 1880 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), zie VI-GR.

4  Geertje Maring is geboren op dinsdag 6 september 1881 te Stedum, zie VI-GS.

5  Cornelius Maring (Kornelis) is geboren op zaterdag 13 oktober 1883 te Stedum, zie VI-GT.

6  Trijntje Maring is geboren op zaterdag 24 oktober 1885 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), zie VI-GU.

7  Jantje Maring is geboren op woensdag 26 oktober 1887 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), zie VI-GV.

8  Gezina Maring is geboren op woensdag 28 augustus 1889 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), is overleden op zaterdag 16 april 1966 te Papendrecht. Gezina werd 76 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Eerste diacones in Groningen die toestemming kreeg om te trouwen. Corrie Sjoerdsma heeft een foto van haar in diaconessenpak.

Gezina trouwt op vrijdag 27 juli 1917 te Numansdorp op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan van den Berg, zoon van Cent van den Berg en Neeltje de Korver. Jan, onderwijzer en hoofd der school, wonende te Goudswaard (Provincie Zuid-Holland (Nederland)), is geboren op vrijdag 7 februari 1890 te Numansdorp, is overleden op dinsdag 25 oktober 1977 te Papendrecht, is begraven op vrijdag 28 oktober 1977 aldaar. Jan werd 87 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Hoofd van de Prinses Beatrixschool.

9  Barteld Maring is geboren op vrijdag 7 juli 1893 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), zie VI-GW.

10  Anje Ellechina Maring is geboren op zaterdag 21 september 1901 te Stedum, zie VI-GX.grafsteen harke maring op 9 jul 2015.

V-BX  Harke Kornelis Maring, zoon van Kornelis Hindriks Maring (IV-V) en Grietje Kornelis Ausema, boerenknecht en dekker, is geboren op maandag 28 februari 1859 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is overleden op zondag 17 maart 1918 te Grand Rapids (Michigan (USA)), is begraven te Oakgrove Cemetery Grand Rapids (Michigan (USA)). Harke is geëmigreerd rond 1890, naar Noord-Amerika.. Harke werd 59 jaar en 17 dagen.


Harke trouwt op zaterdag 12 mei 1883 te Stedum op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Koning (Jennie), dochter van Heine Koning (dagloner) en Klaassien Sikkes Veltman (naaister). Jantje, dienstmeid, is geboren op donderdag 16 februari 1860 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), is overleden op donderdag 23 juni 1921 te Grand Rapids (Michigan (USA)), is begraven te Oakgrove Cemetery Grand Rapids (Michigan (USA)). Jantje werd 61 jaar, 4 maanden en 7 dagen.


Van Harke en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Ds. Cornelius Maring (Kornelis) is geboren op zondag 17 februari 1884 te Stedum, zie VI-GY.grafsteen heine johannes maring op 9 jul 2015.

2  Heine Johannes Maring is geboren op vrijdag 8 april 1887 te Stedum, is overleden op woensdag 11 maart 1903 te Kent County (Michigan (USA)), is begraven te Oakgrove Cemetery Grand Rapids (Michigan (USA)). Heine werd 15 jaar, 11 maanden en 3 dagen.


3  Nicholas Maring (Nick) is geboren op woensdag 12 november 1890 te Grand Rapids (Michigan (USA)), zie VI-GZ.

4  Sena Maring is geboren op dinsdag 13 augustus 1895 te Grand Rapids (Michigan (USA)), is overleden in mei 1976. Sena werd 80 jaar en 9 maanden.


Sena trouwt op woensdag 4 juni 1919 te Grand Rapids (Michigan (USA)) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Lambert A. van der Weide. Lambert, Factory worker, is geboren op donderdag 10 januari 1895 te Nederland, is overleden in maart 1985. Lambert werd 90 jaar en 2 maanden.


V-BY  Johannes Maring, zoon van Kornelis Hindriks Maring (IV-V) en Grietje Kornelis Ausema, boerenknecht en rietdekker, wonende te 't Zandt, is geboren op zondag 5 januari 1862 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is overleden op zaterdag 30 december 1944 aldaar, is begraven aldaar. Johannes werd 82 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Op foto samen met Jan en Roelf in het boek: "Van riepsterlicht tot wilgenstee", uitgave 1993 tgv 125-jarig bestaan OLS. In het boek "PROFIEL van 't ZANDT, historisch fotoboek, staat een foto van Johannes Maring, als bestuurslid van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij te Zeerijp. (pag 154).

Johannes trouwt op zaterdag 16 mei 1885 te 't Zandt op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Tijtje Kok, dochter van Roelf Frederiks Kok (dagloner) en Hinderika Reinders Vos. Tijtje is geboren op maandag 23 december 1861 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is overleden op dinsdag 21 januari 1941 aldaar, is begraven aldaar. Tijtje werd 79 jaar en 29 dagen.


Van Johannes en Tijtje zijn negen kinderen bekend:

1  Kornelis Maring is geboren op zondag 11 juli 1886 te 't Zandt, zie VI-HA.

2  Hinderika Maring is geboren op zaterdag 27 juli 1889 te 't Zandt, is overleden op woensdag 12 juli 1905 aldaar. Hinderika werd 15 jaar, 11 maanden en 15 dagen.


3  Roelf Maring is geboren op dinsdag 20 oktober 1891 te 't Zandt, zie VI-HB.

4  doodgeboren dochter Maring doodgeboren op donderdag 11 januari 1894 te 't Zandt, is overleden op donderdag 11 januari 1894 aldaar.


5  Gerrit Maring is geboren op maandag 28 januari 1895 te 't Zandt, zie VI-HC.

6  Hendrik Maring is geboren op maandag 10 mei 1897 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), zie VI-HD.

7  Trijntje Maring is geboren op donderdag 8 maart 1900 te 't Zandt, is overleden op maandag 1 juni 1970 te Delfzijl, is begraven op zaterdag 6 juni 1970 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt). Trijntje werd 70 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Staat nog op een foto in 1919, in het boek "Van Riepster Licht tot Wilgenstee", pag 33.

Trijntje trouwt op zaterdag 21 december 1929 te 't Zandt op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Doeke Hoving, zoon van Pieter Hoving (dagloner) en Klaassien Wieringa (VI-ET). Doeke, koster kerk, rietdekker en voorganger begravenisvereniging, is geboren op zaterdag 9 november 1901 te 't Zandt, is overleden op zondag 26 juni 1983 te Appingedam, is begraven te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt). Doeke werd 81 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Woonde aan de Molenweg in Zeerijp, evenals Jan Maring, met wie hij een rietdekkersbedrijf had.

8  Jan Maring is geboren op dinsdag 24 maart 1903 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), zie VI-HE.

9  Henderika Maring is geboren op dinsdag 27 maart 1906 te 't Zandt, zie VI-HF.

V-BZ  Geessien Maring, dochter van Kornelis Hindriks Maring (IV-V) en Grietje Kornelis Ausema, wonende te 't Zandt en te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is geboren op zondag 16 februari 1868 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is overleden op vrijdag 1 augustus 1924 te Assen. Geessien werd 56 jaar, 5 maanden en 16 dagen.


Geessien trouwt op zaterdag 5 mei 1906 te 't Zandt op 38-jarige leeftijd met de 53-jarige Harm Stocker ook genaamd Harm Stöcker, zoon van Roelof Stocker (smidsknecht) en Margien Smit (smidsche). Harm, smid en landbouwer, is geboren op vrijdag 30 juli 1852 te Assen, is overleden op dinsdag 6 november 1928 aldaar, is begraven aldaar. Harm werd 76 jaar, 3 maanden en 7 dagen.


Harm was eerder gehuwd (1) met Geesje Bennekers. Harm was eerder gehuwd (2) met Marijke Koopmans.

Van Harm en Geessien zijn twee kinderen bekend:

1  Kornelis Stocker is geboren op maandag 25 maart 1907 te Assen, zie VI-HG.

2  Johannes Stocker is geboren op zondag 3 mei 1908 te Assen, zie VI-HH.

V-CA  Geessien Maring, natuurlijke dochter van Anna Hindriks Maring (IV-W), dienstmeid, is geboren op zaterdag 25 maart 1848 te Wittewierum (Ten Boer), is gedoopt op zondag 4 maart 1849 aldaar, is overleden op vrijdag 18 juli 1919 te Loppersum. Geessien werd 71 jaar, 3 maanden en 23 dagen.


natuurlijke dochter van anna, aangegeven door de grootmoeder, vader onbekend.

Van Geessien en een onbekende man zijn twee natuurlijke kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Harke Maring, wonende te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is geboren op zaterdag 8 april 1871 te Loppersum, is overleden op zondag 18 juni 1871 te 't Zandt. Harke werd 2 maanden en 10 dagen.


2  Hendrikus Maring, knecht, wonende te 't Zandt en te Loppersum, is geboren op vrijdag 14 januari 1876 aldaar, is overleden op vrijdag 20 september 1946 aldaar. Hendrikus werd 70 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Ten tijde van zijn huwelijk diende hij in het Eerste Regiment Infanterie. Derhalve bevindt zich tussen de stukken van de huwelijkse bijlagen onder nr 534 tevens een document "Toestemming tot het aangaan van een huwelijk", getekend door de Kolonel. De tekst hiervan luidt:
Op grond der beschikking van den Minister van Oorlog, dd 11 april 1892, VIIde afd. No 72, verleent de Commandeerende Officier van opgemeld Korps, namens den Minister van Oorlog, bij deze toestemming tot het aangaan van een huwelijk aan den milicier MARING, Hendrikus, der lichting 1896, uit de gemeente Loppersum, provincie Groningen. De verlofganger wordt er aan herinnerd, dat hij door het aangaan van een huwelijk in geen geval wordt ontheven van het volbrengen der verplichtingen welke hij krachtens de militiewet heeft te vervullen, zoodat hij deswege ook niet zal worden vrijgesteld van den werkelijken dienst waartoe hij, voor herhalingsoefeningen of uit anderen hoofde mocht worden opgeroepen.
Assen, den 22 april 1901. De commandeerende Officier voormeld, de kolonel.

Hendrikus trouwt op zaterdag 18 mei 1901 te Loppersum op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Elisabeth van Bolhuis, dochter van Pieter van Bolhuis (dagloner) en Kornelske Doornbos. Elisabeth, dienstmeid, wonende te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum) en te Eenum, is geboren op donderdag 28 maart 1878 te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt), is overleden op dinsdag 26 februari 1907 te Loppersum. Elisabeth werd 28 jaar, 10 maanden en 29 dagen.


Hendrikus trouwt op woensdag 14 april 1920 te Stedum op 44-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Renske Doorn, dochter van Menne Doorn (timmerman) en Lupke Keizer (naaister). Renske is geboren op zondag 23 december 1883 te Stedum, is overleden op donderdag 26 februari 1953 te Loppersum, is begraven aldaar. Renske werd 69 jaar, 2 maanden en 3 dagen.


V-CB  Trientje Venhuizen, dochter van Haje Venhuizen (IV-W) en Anna Hindriks Maring, boerenmeid, is geboren op zondag 13 mei 1866 te Loppersum, is overleden op vrijdag 27 februari 1925 te Eenum (gem 'T Zandt) ('T Zandt). Trientje werd 58 jaar, 9 maanden en 14 dagen.


Trientje trouwt op zaterdag 26 november 1887 te Loppersum op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Derk Zigterman, zoon van Folkert Zigterman en Anje Nanninga (dienstmeid). Derk, boerenknecht en tuinman, is geboren op woensdag 25 mei 1864 te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum), is overleden op dinsdag 18 november 1947 te 't Zandt. Derk werd 83 jaar, 5 maanden en 24 dagen.


Van Derk en Trientje zijn zeven kinderen bekend:

1  Folkert Zigterman is geboren op dinsdag 13 december 1887 te Loppersum, zie VI-HI.

2  Anna Zigterman is geboren op woensdag 31 december 1890 te Eenum (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op dinsdag 28 juni 1892 aldaar. Anna werd 1 jaar, 5 maanden en 28 dagen.


3  Anna Zigterman is geboren op vrijdag 18 augustus 1893 te Eenum (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op vrijdag 2 juli 1937 aldaar. Anna werd 43 jaar, 10 maanden en 14 dagen.


4  Hajo Zigterman is geboren op dinsdag 26 mei 1896 te Eenum (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op vrijdag 13 november 1970, is begraven aldaar. Hajo werd 74 jaar, 5 maanden en 18 dagen.


Hajo trouwt op donderdag 6 oktober 1938 te 't Zandt op 42-jarige leeftijd met de 40-jarige Anje Dijkstra, dochter van Freerk Dijkstra en Henderika van Zanten. Anje, huishoudster, is geboren op woensdag 1 juni 1898 te Stedum, is overleden op woensdag 29 maart 1989, is begraven te Eenum (gem 'T Zandt) ('T Zandt). Anje werd 90 jaar, 9 maanden en 28 dagen.


5  Jan Zigterman, tuinier, is geboren op zaterdag 10 september 1898 te Eenum (gem 'T Zandt) ('T Zandt).


Jan trouwt op donderdag 2 februari 1928 te Echt op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Antonie Lennarzt, dochter van Wilhelm Lennarzt (landbouwer) en Maria Sophia Peulen (landbouwster). Antonie is geboren rond 1904 te Waldfeucht (BRD).

6  Anje Zigterman is geboren op maandag 24 november 1902 te Eenum (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op donderdag 17 februari 1983, is begraven te Ten Post. Anje werd 80 jaar, 2 maanden en 24 dagen.


Anje trouwt op zaterdag 28 oktober 1933 te 't Zandt op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Geert Kuipers, zoon van Jelte Kuipers (machinist) en Trientje Lenting. Geert, machinebankwerker, is geboren op maandag 25 september 1905 te Garrelsweer (gem Loppersum) (Loppersum), is overleden op maandag 9 november 1998, is begraven te Ten Post. Geert werd 93 jaar, 1 maand en 15 dagen.


7  Gezina Zigterman is geboren op zaterdag 8 april 1905 te Eenum (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op maandag 22 januari 1973, is begraven te Appingedam Rusthof (Appingedam). Gezina werd 67 jaar, 9 maanden en 14 dagen.


Gezina trouwt op donderdag 29 november 1928 te 't Zandt op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Geert Bos, zoon van Jacob Bos (voerman) en Jaaptje Köller. Geert, betonwerker, is geboren op maandag 13 juli 1903 te Solwerd (gem Appingedam) (Appingedam), is overleden op woensdag 26 augustus 1992, is begraven te Appingedam Rusthof (Appingedam). Geert werd 89 jaar, 1 maand en 13 dagen.


V-CC  Frouke Maring, dochter van Cornelis Pieters Maring (IV-X) en Wijke Sierts Meijer, boerenmeid, is geboren op maandag 18 april 1836 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 9 september 1906 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is begraven aldaar. Frouke werd 70 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Vertrekt op 27 feb 1866 volgens BR Uithuizen naar Kantens.

Frouke trouwt op zaterdag 6 november 1858 te Uithuizen (Hefshuizen) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Jacob Holstein, zoon van Derk Eises Holstein (kuiper) en Knelske Doekes de Boer (dagloonster). Jacob, boerenknecht, landbouwer en zetboer, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op donderdag 15 december 1836 aldaar, is overleden op zaterdag 16 augustus 1913 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is begraven aldaar. Jacob werd 76 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Woont volgens BR Uithuizen in wijk B, huisnummer 8.

Van Jacob en Frouke zijn negen kinderen bekend:

1  Knelske Holstein is geboren op donderdag 10 februari 1859 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-HJ.

2  Wijke Holstein is geboren op maandag 21 januari 1861 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-HK.

3  Derk Holstein is geboren op zondag 22 februari 1863 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-HL.

4  Ida Holstein is geboren op zondag 16 oktober 1864 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-HM.

5  Kornelis Holstein is geboren op woensdag 19 juni 1867 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), zie VI-HN.

6  Stijntje Holstein is geboren op dinsdag 11 januari 1870 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), zie VI-HO.

7  Jakob Holstein is geboren op maandag 3 juni 1872 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), zie VI-HP.

8  Eisse Holstein is geboren op vrijdag 16 oktober 1874 te Kantens, zie VI-HQ.

9  Harmina Holstein is geboren op zaterdag 14 juni 1879 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), zie VI-HR.harmannus banninga en ida maring na 1866. harmannus banninga en ida maring na 1866. herman banninga op 12 aug 2015. herman c banninga en ida op 2 aug 2018.

V-CD  Ida Maring, dochter van Cornelis Pieters Maring (IV-X) en Wijke Sierts Meijer, is geboren op vrijdag 4 oktober 1839 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 12 oktober 1929 te USA, is begraven te Muskegon (Michigan (USA)). Ida is geëmigreerd in 1866 naar Noord-Amerika.. Ida werd 90 jaar en 8 dagen.

Ten tijde van haar huwelijk is er sprake van een besturend voogd Jan Marema, dagloner wonend te Uithuizen en een toeziend voogd Harm Pieters Maring, wonend Stedum. In 1864 vertrekt zij volgens het Bevolkingsregister van Uithuizen naar Amerika.

Ida trouwt op zaterdag 13 juli 1861 te Uithuizen (Hefshuizen) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Harmannus Banninga (Herman), zoon van Cornelis Harms Banninga (dagloner) en Elisabeth Hendriks Bottema. Harmannus, boerenknecht, is geboren op vrijdag 9 november 1838 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 8 februari 1922, is begraven te Muskegon (Michigan (USA)). Harmannus is geëmigreerd in 1866 Vanuit Uithuizen met vrouw en drie kinderen naar Noord-Amerika.. Harmannus werd 83 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Emigreert in 1866 (volgens BR Uithuizen: 1864) samen met zijn vrouw en drie kinderen naar Noord-Amerika.
Niet gevonden in Swierenga: "Dutch immigrants in ship passenger manifests 1820-1880."
Reist in 1892 blijkens CastleGarden.org met zijn vrouw met de "Maasdam" via Boulogne vanuit Rotterdam naar New York. Laatste woonplaats hier opgegeven als Chicago en van beroep: merchant./koopman. Arriveert op 22 juni 1892 in de USA.

Van Harmannus en Ida zijn elf kinderen bekend:

1  Cornelis Banninga (Cornelius) is geboren op woensdag 22 januari 1862 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-HS.

2  Pieter Banninga is geboren op maandag 17 augustus 1863 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-HT.

3  Jan Banninga (John) is geboren op zondag 22 januari 1865 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-HU.

4  Wijke Banninga (Wyke) is geboren op dinsdag 10 juli 1866 te Chatsworth (Illinois (USA)), zie VI-HV.

5  Jacob Herman Banninga is geboren op zaterdag 2 oktober 1869 te Muskegon (Michigan (USA)), zie VI-HW.

6  Henry Herman Banninga is geboren op vrijdag 3 februari 1871 te Muskegon (Michigan (USA)), zie VI-HX.

7  Albert Herman Banninga (Bert) is geboren op maandag 6 maart 1876 te Muskegon (Michigan (USA)), zie VI-HY.

8  Lena Banninga is geboren op zondag 30 september 1877, zie VI-HZ.elizabeth banninga op 4 sep 2014.

9  Elizabeth H. Banninga (Lizzie) is geboren in 1879 te Muskegon (Michigan (USA)), is overleden op vrijdag 1 augustus 1902 aldaar, is begraven aldaar. Elizabeth werd 23 jaar.

10  Norman Banninga is geboren op woensdag 18 januari 1882 te Muskegon (Michigan (USA)), is overleden op zaterdag 8 april 1882 aldaar. Norman werd 2 maanden en 21 dagen.

11  Flora Banninga is geboren op donderdag 30 juli 1885 te Muskegon (Michigan (USA)), zie VI-IA.graf Pieter Cornelis Maring op 26 jun 2014.

V-CE  Pieter Cornelis Maring (Peter), zoon van Cornelis Pieters Maring (IV-X) en Wijke Sierts Meijer, dagloner, is geboren op donderdag 26 augustus 1841 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 6 december 1921 te USA, is begraven te Muskegon (Michigan (USA)). Pieter is geëmigreerd in 1865 naar de USA, Danforth, met de "Adler" vanuit Bremen.. Pieter werd 80 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

In het jaar 1865 naar Noord-Amerika geëmigreerd. Is hij de 23-jarige Pieter Maring die als immigrant vermeld staat in Swierenga: "Dutch immigrants in US ships passenger manifests 1820-1880"? Waarschijnlijk wel. In dat geval was hij getrouwd met een Gesile Wieringa en vertrokken zij met vijf personen: Pieter en Gesile (24 jaar), haar broer Jacob (16 jaar), haar moeder Aaltje Schreuder uit 't Zandt (42 jaar) en Pieter Kamp (7 jaar), van wie de betrekkingen met de anderen onduidelijk zijn. Hun bestemming was Danforth, Illinois. Zij reisden tussendeks met het schip de Adler of Bremen, vanuit Bremen, BRD en kwamen op 22 mei 1865 in New York aan.
Swierenga: "Dutch Emigrants to the United States etc.." vermeldt een Grietje Wieringa uit Uithuizen van 26 jaar, die als reden voor haar emigratie in 1865 naar Noord-Amerika opgeeft: huwelijk. Dit zou verklaren waarom het huwelijk tussen Pieter Cornelis Maring en Grietje Wieringa niet gevonden wordt in de Nederlandse archieven. Zijn zij in Amerika getrouwd of helemaal niet? Overigens wordt haar religie hier als christelijk gereformeerd opgegeven.

Findagrave:
Married Anje "Anna" BAKER on 08 Dec 1876 in Muskegon, Muskegon County, MI.
They had the following children:
Lambert MARING (1878 ­- 1946)
Maggie MARING (1880 ­- )
Cornelius MARING (1884 ­- 1953)
Albert MARING (1886 ­- 1983)

Pieter trouwt op vrijdag 8 december 1876 te Muskegon (Michigan (USA)) op 35-jarige leeftijd met de 22-jarige Anje Bakker (Annie) ook genaamd Anje Baker en Anna Baker, dochter van Lammert Bakker (Lambert) en Elizabeth Mars (Lizabet). Anje is geboren op donderdag 2 februari 1854 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 31 maart 1929 te Muskegon (Michigan (USA)), is begraven aldaar. Anje werd 75 jaar, 1 maand en 29 dagen.


Van Pieter en Anje zijn vier kinderen bekend:

1  Maggie Maring.

2  Lambert Maring is geboren op zondag 18 augustus 1878 te Muskegon (Michigan (USA)), zie VI-IB.grafsteen cornelius maring op 26 jun 2014. grafsteen jennie baker op 10 sep 2011.

3  Cornelius Maring is geboren op woensdag 17 december 1884 te Muskegon (Michigan (USA)), is overleden op woensdag 14 januari 1953 aldaar, is begraven aldaar. Cornelius werd 68 jaar en 28 dagen.

Cornelius was gehuwd met Jennie Baker ook genaamd Jennie Bakker, dochter van Wiebe Bakker en Pieterke van de Graaf. Jennie is geboren in januari 1888 te Muskegon (Michigan (USA)), is overleden op woensdag 7 november 1928 aldaar, is begraven aldaar. Jennie werd 40 jaar en 10 maanden.


4  Albert Maring is geboren in 1886, zie VI-IC.

V-CF  Harmina Maring, dochter van Cornelis Pieters Maring (IV-X) en Wijke Sierts Meijer, dienstmeid, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op zondag 4 februari 1844 aldaar, overlijdt in het kraambed op maandag 27 november 1865 aldaar, 4 weken na de geboorte van haar dochter Weike.. Harmina werd 21 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Woont als dienstmeid bij landbouwer Popko Westerhuis en zijn vrouw Jantje Bruins; wijk Ox, huisnummer 6.

Harmina trouwt op zaterdag 24 oktober 1863 te Uithuizen (Hefshuizen) op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Luitje Weesjes ook genaamd Luitje Weessies, zoon van Hendrik Hendriks Weesjes (dagloner) en Aafke Luitjes Wit (dagloonster). Luitje, boerenknecht, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op zaterdag 13 februari 1841 aldaar. Luitje is geëmigreerd in 1880, vanuit Uthuizen naar Noord-Amerika met vrouw en twee kinderen..


Luitje was later gehuwd (2) met Janna Remminga.

Van Luitje en Harmina zijn twee kinderen bekend:

1  Aafke Weesjes is geboren op donderdag 24 december 1863 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 1 december 1869 aldaar. Aafke werd 5 jaar, 11 maanden en 7 dagen.


2  Weike Weesjes is geboren op dinsdag 31 oktober 1865 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 26 december 1865 aldaar. Weike werd 1 maand en 25 dagen.


V-CG  Wijndelina Maring (Lena), dochter van Cornelis Pieters Maring (IV-X) en Wijke Sierts Meijer, is geboren op zaterdag 18 januari 1851 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 18 juni 1900 te Sheridan Township (Michigan (USA)), is begraven te Maple Grove Cemetery Fremont (Michigan (USA)). Wijndelina is geëmigreerd in 1866 naar Noord-Amerika. Wijndelina werd 49 jaar en 5 maanden.

Emigreert als 14-jarige in 1866 (BS Uithuizen: 1864) naar Noord-Amerika. Bron: "Dutch Emigrants to the United States, South Africa, South America, and Southeast Asia, 1835-1880: An Alphabetical Listing by Household Heads and independant Persons", Swierenga, Robert P., 1983.

Wijndelina trouwt op dinsdag 30 november 1869 te Muskegon (Michigan (USA)) op 18-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Smallegange (Peter), zoon van Jan Smallegange (koopman) en Tannetje Kloosterman. Pieter is geboren op dinsdag 12 augustus 1845 te Borssele, is overleden op maandag 21 juli 1924 te Fremont (Michigan (USA)), is begraven te Maple Grove Cemetery Fremont (Michigan (USA)). Pieter is geëmigreerd in 1847, naar Noord-Amerika.. Pieter werd 78 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Van Pieter en Wijndelina zijn drie kinderen bekend:

1  Leonard Smalligan is geboren in 1876 te Michigan (USA), is overleden op maandag 21 december 1914, is begraven te Maple Grove Cemetery Fremont (Michigan (USA)). Leonard werd 38 jaar.

Leonard trouwt in 1904 op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieternella Goeman (Nellie), dochter van Pieter Goeman en Johanna Adriana Steketee. Pieternella is geboren op maandag 18 april 1881 te Borssele, is overleden op zaterdag 19 augustus 1961, is begraven te Maple Grove Cemetery Fremont (Michigan (USA)). Pieternella werd 80 jaar, 4 maanden en 1 dag.

2  Henry Smalligan is geboren in 1887 te Michigan (USA), zie VI-ID.

3  Peter Smalligan Jr is geboren in 1892, zie VI-IE.

V-CH  Jantje Maring, dochter van Jakob Pieters Maring (IV-Y) en Fokje Klasen Zarkema, boerenmeid en tuiniersche, is geboren op woensdag 5 augustus 1840 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 2 september 1922 te Loppersum. Jantje werd 82 jaar en 28 dagen.

Woont tijdens volkstelling 1890-1900 op Wirdum no 27, Loppersum.

Jantje trouwt op woensdag 20 mei 1868 te Loppersum op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Wiert Kalkwijk, zoon van Jan Wierts Kalkwijk (timmerman) en Aaltje Eltjes Dijkema (dagloonster). Wiert, timmerman, wonende te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum) en te Loppersum, is geboren op zondag 14 januari 1838 te Woltersum (gem Ten Boer) (Ten Boer), is overleden op zaterdag 13 maart 1886 te Loppersum. Wiert werd 48 jaar, 1 maand en 27 dagen.


Van Wiert en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Jakob Kalkwijk, tuinier en tuinman, wonende te Loppersum, te Onstwedde (gem Stadskanaal) (Stadskanaal) en te Appingedam, is geboren op donderdag 4 februari 1869 te Loppersum, is overleden op zaterdag 26 april 1958 aldaar, is begraven te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum). Jakob werd 89 jaar, 2 maanden en 22 dagen.


Jakob trouwt op zaterdag 27 mei 1905 te Appingedam op 36-jarige leeftijd met de 48-jarige Grietje Corporaal, dochter van Albert Everts Corporaal en Tjitske de Vries. Grietje is geboren op zaterdag 6 september 1856 te Borger, is overleden op dinsdag 24 januari 1939 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam). Grietje werd 82 jaar, 4 maanden en 18 dagen.


2  Jan Kalkwijk is geboren op donderdag 4 februari 1869 te Loppersum, zie VI-IF.

3  Foktje Kalkwijk is geboren op dinsdag 30 januari 1872 te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum), zie VI-IG.

4  Pieter Kalkwijk is geboren op donderdag 12 maart 1874 te Loppersum, zie VI-IH.

5  Aafke Kalkwijk is geboren op woensdag 22 augustus 1877 te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum), is overleden op dinsdag 13 mei 1879 aldaar. Aafke werd 1 jaar, 8 maanden en 21 dagen.


6  Aafke Kalkwijk is geboren op woensdag 22 juni 1881 te Loppersum, zie VI-II.

V-CI  Ida Maring, dochter van Jakob Pieters Maring (IV-Y) en Fokje Klasen Zarkema, boerenmeid, wonende te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum) en te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is geboren op zondag 3 maart 1844 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 6 mei 1925 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt). Ida werd 81 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Heeft denk ik meer dan drie kinderen gehad. In het Historisch Fotoboek 'tZandt is op pag 130 sprake van een S. Reiffers, koppelbaas.

Ida trouwt op zaterdag 24 mei 1873 te Loppersum op 29-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Stoffer Christiaan Reiffers, natuurlijke zoon van Elsje Stoffers Reiffers (boerenmeid). Stoffer, dagloner en schuitevaarder, wonende te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt) en te Stedum, is geboren op zaterdag 3 februari 1838 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is overleden op zondag 5 maart 1905, is begraven aldaar. Stoffer werd 67 jaar, 1 maand en 2 dagen.


Stoffer was eerder gehuwd (1) met Grietje Harms Balkema.

Van Stoffer en Ida zijn drie kinderen bekend:

1  Fokje Reiffers is geboren op zondag 15 maart 1874 te 't Zandt, zie VI-IJ.

2  Imke Reiffers is geboren op dinsdag 22 augustus 1876 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), zie VI-IK.

3  Jacob Reiffers is geboren op dinsdag 22 augustus 1876 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), zie VI-IL.

Ida trouwt op maandag 22 juli 1907 te Middelstum op 63-jarige leeftijd (2) met de 62-jarige Nicolaas van der Molen, zoon van Klaas Klaassens van der Molen (dienstbaar) en Roelfke Alberts de Vries. Nicolaas, vrachtrijder, is geboren op zaterdag 21 december 1844 te Stedum, is overleden op maandag 26 januari 1914 te Westerwijtwerd (gem Middelstum) (Middelstum). Nicolaas werd 69 jaar, 1 maand en 5 dagen.


Nicolaas was eerder gehuwd (1) met Jantje van der Leest.

V-CJ  Pieter Maring, zoon van Jakob Pieters Maring (IV-Y) en Fokje Klasen Zarkema, landbouwer, wonende te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), is geboren op dinsdag 6 april 1847 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 6 juni 1915 te Appingedam. Pieter werd 68 jaar en 2 maanden.


Op 20 oktober 1886 door de Arrondissementsrechtbank in Groningen veroordeeld tot 8 dagen gevangenisstraf wegens "eenvoudige mishandeling" (voor de eerste maal). Hij verbleef in het gevang van 9 nov tot 17 nov 1886; zijn gedrag was "goed".
Het signalement vermeldt:
gehuwd, landbouwer, gereformeerd, 1.78 meter lang, blauwe ogen, blond haar, geen baard, hoog voorhoofd.

Tina Kuipers-de Jager vertelt:
Pieter Maring overleed nadat hij zich met houtjes hakken met de bijl in het been had geraakt. Hij kreeg infectie en het been werd geamputeerd en hij had een kunstbeen voor een tijdje, maar het ging toch verder en hij is er aan overleden. Zijn vrouw was al voor hem overleden. Mijn opa vertelde dat hij zijn vader op zijn sterfbed beloofd had, dat hij zou zorgen voor de jongste broer Jan en dat is ook gebeurd. Oom Jan is nooit getrouwd en heeft altijd bij hun ingewoond, wat niet gemakkelijk was voor mijn oma, want oom Jan was al voor de tijd aan, hij was namelijk vegetarier en had ook allerlei andere dingen die hij niet at en oma kookte vaak apart iets voor hem. Opa heeft zijn belofte gehouden, maar hij zei altijd: beloof nooit wat op een sterfbed, want het valt niet mee om het waar te maken.

Pieter trouwt op zaterdag 11 februari 1882 te Appingedam op 34-jarige leeftijd met de 25-jarige Aafke Dijkema, dochter van Albertus Jans Dijkema en Jantje Bartels Ritsema. Aafke, wonende te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), is geboren op zondag 28 september 1856 aldaar, is overleden op vrijdag 13 september 1912 te Garrelsweer (gem Loppersum) (Loppersum). Aafke werd 55 jaar, 11 maanden en 16 dagen.


Van Pieter en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1  Albertus Maring is geboren op donderdag 28 september 1882 te Garreweer (gem Appingedam) (Provincie Groningen (Nederland)), zie VI-IM.

2  Jakob Maring is geboren op maandag 20 juli 1885 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), zie VI-IN.

3  Jantje Maring is geboren op donderdag 17 mei 1888 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), is overleden op maandag 23 juli 1888 aldaar. Jantje werd 2 maanden en 6 dagen.


4  Jan Maring, landbouwer, is geboren op woensdag 16 november 1892 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), is overleden op woensdag 10 september 1958 te Garreweer (gem Appingedam) (Provincie Groningen (Nederland)), is begraven te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam). Jan werd 65 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

V-CK  Klaaske Maring, dochter van Jakob Pieters Maring (IV-Y) en Fokje Klasen Zarkema, huishoudster en rijtuigverhuurster, wonende te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), is geboren op vrijdag 12 april 1850 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 2 april 1929 te Appingedam. Klaaske werd 78 jaar, 11 maanden en 21 dagen.


Administrerend voogd ten tijde van haar huwelijk: Barteld Hendriks Swieringa, herbergier te Groningen. Toeziend voogd: Jan Jurjens Udes, schuitevaarder, wonend te Lellens.

Klaaske trouwt op woensdag 20 mei 1868 te Loppersum op 18-jarige leeftijd (1) met de 57-jarige Pieter Everts Balkema, zoon van Evert Pieters Balkema (landbouwer) en Bauwke Pieters Bottema. Pieter, landbouwer, wonende te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum), is geboren op zondag 24 juni 1810 te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt), is gedoopt op zondag 1 juli 1810 te 't Zandt, is overleden op vrijdag 1 januari 1892 te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum). Pieter werd 81 jaar, 6 maanden en 8 dagen.


Pieter was eerder gehuwd (1) met Anje Jans Eppinga. Pieter was eerder gehuwd (2) met Klaaske Veldkamp.

Van Pieter en Klaaske zijn twee kinderen bekend:

1  Bouwina Balkema is geboren op vrijdag 26 januari 1877 te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum), zie VI-IO.

2  Fokkelina Balkema is geboren op dinsdag 31 juli 1883 te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum), zie VI-IP.

Klaaske trouwt op woensdag 31 mei 1893 te Loppersum op 43-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Gerad Ritsema, zoon van Jan Geurts Ritsema (landbouwer) en Marigje Strating. Gerad, landbouwer, wonende te Oosterdijkshorn (Provincie Groningen (Nederland)), is geboren op dinsdag 27 november 1855 te Thesinge (gem Ten Boer) (Ten Boer), is overleden op zaterdag 15 juli 1922 te Garmerwolde (gem Ten Boer) (Ten Boer). Gerad werd 66 jaar, 7 maanden en 18 dagen.


V-CL  Geertje Maring, dochter van Jakob Pieters Maring (IV-Y) en Fokje Klasen Zarkema, dagloonster, wonende te 't Zandt en te Loppersum, is geboren op vrijdag 3 oktober 1851 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 1 januari 1921 te Delfzijl. Geertje werd 69 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Woonde tijdens volkstelling 1890-1900 op Wirdum no 6-2, Loppersum, samen met haar zoon Jakob. In de HB van haar trouwen is een bewijs opgenomen van het overlijden van haar grootvader; helaas heeft men de verkeerde man voor ogen gehad op de BS: genoemd wordt: Klaas Alberts Zarkema, wednr van Trijntje Jurriens Rensema, overleden Stedum 27-9-1863. Heeft men niet willen geloven dat haar grootvader al zo jong vader werd?

Geertje trouwt op zaterdag 20 december 1873 te Loppersum op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Harmannus Karssens, zoon van Jan Jans Karsens en Trientje Jacobs Visscher. Harmannus, boerenknecht, wonende te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum), is geboren op maandag 11 mei 1846 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op vrijdag 20 juli 1883 te Loppersum. Harmannus werd 37 jaar, 2 maanden en 9 dagen.


Van Harmannus en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Karssens is geboren op zaterdag 2 mei 1874 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is overleden op zaterdag 15 mei 1886 te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum). Jan werd 12 jaar en 13 dagen.


2  Jakob Karssens is geboren op maandag 14 februari 1876 te 't Zandt, is overleden op zondag 27 februari 1876 aldaar. Jakob werd 13 dagen.


3  Jakob Karssens is geboren op donderdag 15 maart 1877 te 't Zandt, zie VI-IQ.

4  Trijntje Karssens is geboren op dinsdag 9 juli 1878 te 't Zandt, is overleden op maandag 9 januari 1888 te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum). Trijntje werd 9 jaar en 6 maanden.


5  Fokje Karssens is geboren op vrijdag 27 januari 1882 te 't Zandt, is overleden op maandag 20 november 1882 te Loppersum. Fokje werd 9 maanden en 24 dagen.


V-CM  Pieter Pieters Maring, zoon van Pieter Pieters Maring (IV-Z) en Reina Pieters Nanninga, bakker, tuinman en landbouwer, is geboren op vrijdag 6 juni 1845 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 10 februari 1929 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Pieter werd 83 jaar, 8 maanden en 4 dagen.


Woont in 1860 als bakkersknecht bij de mennoniet bakker Jacob Juistema in wijk E huisnummer 90. Hij is daarna in dienst bij bakker Luije Stuivinga, wijk E 126, no 9. Op 18 juli 1870 vertrekt hij naar Uithuizermeeden. Daar woont hij in 1879 als bakker in Wijk A, huisnummer 44 en in 1909 in Wijk A huisnummer 53 als tuinman.

Op 9 juni 1884 diende er een zaak voor het Kantongerecht van Zuidbroek:
Abraham Bus, Stoomolie en meelfabrieken, wonend te Veendam contra P. Maring, broodbakker, wonend te Uithuizermeeden. Bij verstek werd veroordeeld P. Maring wegens het in gebreke blijven bij het voldoen van een restschuld voor geleverd meel. De kosten van de procedure ad Fl 7,95 waren ook voor de gedaagde, die op 17 juni hiervoor in gijzeling werd genomen, maar op 5 juli 1884, na betaling weer ontslagen.

Foto van Cornelis George Maring uit Utrecht.

Pieter trouwt op vrijdag 3 juni 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Grietje van den Berg, dochter van Pieter Harmannus van den Berg (landbouwer) en Frouwke Wolters Buur. Grietje is geboren op maandag 17 september 1849 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 2 juli 1933 aldaar, is begraven aldaar. Grietje werd 83 jaar, 9 maanden en 15 dagen.


Van Pieter en Grietje zijn elf kinderen bekend:

1  Reina Petronella Maring is geboren op maandag 5 december 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-IR.

2  Pieter Maring is geboren op woensdag 4 september 1872 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-IS.

3  Frouke Maring is geboren op zaterdag 7 november 1874 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 17 september 1932 te Amsterdam, is begraven te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Frouke werd 57 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Vertrekt 19 sept 1893 naar Usquert; keert 16 oct 1894 terug om op 11 jan 1895 naar Uithuizen te vertrekken. Op 12 juni 1895 komt zij daarvandaan terug om op 25 nov 1895 naar Bedum te vertrekken.

Frouke trouwt op donderdag 23 februari 1911 te Amsterdam op 36-jarige leeftijd met de 33-jarige Carl Bernhard Pankoke, zoon van Bernhard Pankoke (loodgieter) en Wilhelmine Heiligenstädt. Carl, loodgieter, is geboren op zaterdag 26 mei 1877 te Duisburg (BRD).


4  Geertje Maring is geboren op donderdag 13 december 1877 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 16 januari 1878 aldaar. Geertje werd 1 maand en 3 dagen.


5  Geertje Maring is geboren op vrijdag 27 december 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 22 maart 1890 aldaar. Geertje werd 11 jaar, 2 maanden en 23 dagen.


6  Ida Maring is geboren op zondag 22 augustus 1880 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-IT.

7  Anje Maring is geboren op zaterdag 1 april 1882 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 8 oktober 1882 aldaar. Anje werd 6 maanden en 7 dagen.


8  Anje Maring is geboren op zondag 5 augustus 1883 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-IU.

9  Willem Maring is geboren op donderdag 27 augustus 1885 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 6 oktober 1885 aldaar. Willem werd 1 maand en 9 dagen.


10  Willem Maring is geboren op zaterdag 20 november 1886 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-IV.

11  Foskea Maring, huishoudster, is geboren op dinsdag 22 oktober 1889 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 1 oktober 1985 aldaar, is begraven aldaar. Foskea werd 95 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Vertrekt 23 mei 1917 naar Uithuizen. Vestigt zich 2 juni 1921 vanuit Usquert.

V-CN  Geertje Maring, dochter van Pieter Pieters Maring (IV-Z) en Reina Pieters Nanninga, is geboren op vrijdag 25 februari 1848 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is overleden op dinsdag 21 september 1915 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Geertje werd 67 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Vertrekt op 24 juli 1867 naar Bedum. Werkt als dienstmeid in 1870 bij Jonkheer Gerhard Alberda van Molkema, geb 11-10-1829, wonend wijk D huisnummer 4.

Geertje trouwt op zondag 18 mei 1873 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)) op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Willem Louis Johannes Henricus Christiaan George, zoon van Louis George (arbeider) en Josepha Catharina Gorel. Willem, arbeider, schuitjager, voermansknecht en pakhuisknecht, wonende te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is geboren op vrijdag 6 december 1844 te Veenhuizen (gem Norg) (Provincie Drenthe (Nederland)), is overleden op zaterdag 25 februari 1905 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Willem werd 60 jaar, 2 maanden en 19 dagen.


Van Willem en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter George is geboren op zondag 5 oktober 1873 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is overleden op donderdag 18 juni 1874 aldaar. Pieter werd 8 maanden en 13 dagen.


2  Reina Wilhelmina George is geboren op maandag 15 maart 1875 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is overleden op zondag 18 april 1875 aldaar. Reina werd 1 maand en 3 dagen.


V-CO  Kornelis Pieters Maring, zoon van Pieter Pieters Maring (IV-Z) en Reina Pieters Nanninga, korenschipper en tuinier, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op maandag 12 augustus 1850 aldaar, is overleden op dinsdag 17 februari 1903 aldaar. Kornelis werd 52 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Werkt in 1870 als knecht bij de burgemeester en houtkoper Arnoldus Nanninga en zijn vrouw Hijkeline Ritzema in Wijk D, huisnummer 17.

Kornelis trouwt op zaterdag 27 mei 1882 te Uithuizen (Hefshuizen) op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Anje Kamping, natuurlijke dochter van Anje Derks Kamping. Anje, dienstmeid, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op zondag 21 januari 1855 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is overleden op zondag 5 juni 1904 te Uithuizen (Hefshuizen). Anje werd 49 jaar, 4 maanden en 15 dagen.


Van Kornelis en Anje zijn twee kinderen bekend:

1  Reina Maring is geboren op dinsdag 20 maart 1883 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 8 februari 1903 aldaar. Reina werd 19 jaar, 10 maanden en 19 dagen.


2  Rikstje Maring is geboren op maandag 3 augustus 1885 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 28 januari 1902 aldaar. Rikstje werd 16 jaar, 5 maanden en 25 dagen.


V-CP  Klaas Pieters Maring, zoon van Pieter Pieters Maring (IV-Z) en Reina Pieters Nanninga, bakkersknecht en bakker, wonende te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is geboren op woensdag 16 mei 1855 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 2 augustus 1924 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Klaas werd 69 jaar, 2 maanden en 17 dagen.


Vertrekt op 15 mei 1876 naar Baflo, keert op 19 mei terug om op 24 mei 1880 naar Groningen te vertrekken.

Bij het huwelijk als Militair bij het Regiment Grenadiers en Jagers met onbepaald verlof.

Op 10 feb 1887 werd door de Arrondissementsrechtbank van Groningen veroordeeld wegens diefstal: Klaas, zoon van Pieter Maring en Reina Nanninga, geboren te Uithuizen, leeftijd 30 jaar, dan wonend in Groningen, van beroep broodbakkersknecht, gereformeerd, 1.63 meter lang.
Het signalement vermeldt verder:
blauwe ogen en blond haar, geen baard, hoog voorhoofd.
Veroordeeld tot een maand gevangenisstraf; gezeten 28 feb-30 mrt 1887.
Gedrag in de gevangenis: goed.

Klaas trouwt op zondag 29 mei 1881 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)) op 26-jarige leeftijd met de 39-jarige Antje Eltjes, dochter van Eltjen Eltjes (metselaar) en Anna Jans Haak (dienstmeid). Antje, wonende te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is geboren op dinsdag 18 januari 1842 aldaar, is overleden op vrijdag 2 april 1920 aldaar. Antje werd 78 jaar, 2 maanden en 15 dagen.


Van Klaas en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Maring, timmerman, wonende te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is geboren op zondag 7 oktober 1883 aldaar, is ongehuwd overleden op zaterdag 27 juni 1908 aldaar. Pieter werd 24 jaar, 8 maanden en 20 dagen.


2  Eltje Maring is geboren op vrijdag 26 december 1884 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), zie VI-IW.

V-CQ  Ida Maring, dochter van Harm Pieters Maring (IV-AA) en Harmtje Klaassens Zarkema, wonende te Woltersum (gem Ten Boer) (Ten Boer), is geboren op woensdag 29 maart 1848 te Stedum, is overleden op woensdag 17 maart 1937 te Woltersum (gem Ten Boer) (Ten Boer). Ida werd 88 jaar, 11 maanden en 16 dagen.


Ida trouwt op vrijdag 20 juni 1879 te Stedum op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Berend Venekamp, zoon van Jan Berends Venekamp (schoenmaker) en Geertruid Jurriens Lageman. Berend, schoenmaker, is geboren op donderdag 2 september 1847 te Woltersum (gem Ten Boer) (Ten Boer), is overleden op maandag 17 december 1928 aldaar. Berend werd 81 jaar, 3 maanden en 15 dagen.


Van Berend en Ida zijn twee kinderen bekend:

1  Geertruida Venekamp is geboren op vrijdag 27 augustus 1880 te Woltersum (gem Ten Boer) (Ten Boer), is overleden op dinsdag 6 november 1888, is begraven aldaar. Geertruida werd 8 jaar, 2 maanden en 10 dagen.


2  Harm Venekamp, schoenmaker, wonende te Woltersum (gem Ten Boer) (Ten Boer), is geboren op zaterdag 28 december 1889 aldaar, is overleden op woensdag 8 december 1965 aldaar. Harm werd 75 jaar, 11 maanden en 10 dagen.


Harm trouwt op donderdag 30 mei 1918 te Ten Boer op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Derktje Moedt. Derktje is geboren op donderdag 27 september 1888 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren), is overleden op zaterdag 1 september 1945 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is begraven te Woltersum (gem Ten Boer) (Ten Boer). Derktje werd 56 jaar, 11 maanden en 5 dagen.


V-CR  Klaas Maring, zoon van Harm Pieters Maring (IV-AA) en Harmtje Klaassens Zarkema, verver, wonende te Stedum, is geboren op maandag 27 mei 1850 aldaar, is overleden op zaterdag 18 april 1914 aldaar, is begraven aldaar. Klaas werd 63 jaar, 10 maanden en 22 dagen.


Klaas trouwt op donderdag 19 mei 1881 te Ten Boer op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Martje Schildhuis, dochter van Klaas Jans Schilthuis (timmerman) en Aaltje Ates Hoving. Martje, dienstmeid, is geboren op vrijdag 23 november 1855 te Ten Boer, is overleden op dinsdag 13 mei 1941 te Stedum. Martje werd 85 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Van Klaas en Martje zijn drie kinderen bekend:

1  Harm Maring is geboren op woensdag 12 april 1882 te Stedum, is overleden op woensdag 3 mei 1882 aldaar. Harm werd 21 dagen.


2  Harm Pieter Maring is geboren op donderdag 30 augustus 1883 te Stedum, is nederlands hervormd gedoopt, zie VI-IX.

3  Aaltje Maring is geboren op dinsdag 20 november 1888 te Stedum, zie VI-IY.

V-CS  Pieterke Maring, dochter van Harm Pieters Maring (IV-AA) en Harmtje Klaassens Zarkema, dienstmeid, is geboren op dinsdag 21 december 1852 te Stedum, is nederlands hervormd gedoopt, is overleden op zondag 13 mei 1928 aldaar. Pieterke werd 75 jaar, 4 maanden en 22 dagen.


Pieterke trouwt op donderdag 25 mei 1876 te Stedum op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Zandt, zoon van Pieter Jakobs Zandt (schipper) en Alderdina Jelmers Bierema. Jan, boerenknecht, wonende te Stedum, is geboren op donderdag 17 november 1853 aldaar, is overleden op zondag 8 september 1889 te Kantens. Jan werd 35 jaar, 9 maanden en 22 dagen.


Van Jan en Pieterke zijn zes kinderen bekend:

1  Harm Zandt is geboren op donderdag 15 februari 1877 te Kantens, is overleden op zaterdag 22 december 1877 aldaar. Harm werd 10 maanden en 7 dagen.


2  Harm Zandt is geboren op zondag 16 juni 1878 te Stedum, zie VI-IZ.

3  Alderdina Zandt is geboren op zaterdag 28 januari 1882 te Kantens, is overleden op vrijdag 24 februari 1882 aldaar. Alderdina werd 27 dagen.


4  Alderdina Zandt is geboren op zondag 24 juni 1883 te Kantens, is overleden op zondag 25 november 1883 aldaar. Alderdina werd 5 maanden en 1 dag.


5  Pieter Zandt is geboren op dinsdag 19 mei 1885 te Kantens, is overleden op woensdag 9 september 1885 aldaar. Pieter werd 3 maanden en 21 dagen.


6  Pieter Zandt is geboren op vrijdag 8 april 1887 te Kantens, zie VI-JA.

V-CT  Jan Hiepkes Boerma, zoon van Hiepke Jans Boerma (IV-AB) en Bouke Harkes Maring, landbouwer, is geboren op dinsdag 20 december 1836 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 4 april 1906 te Hijkersmilde (gem Smilde) (Smilde). Jan werd 69 jaar, 3 maanden en 15 dagen.


Jan trouwt op woensdag 21 april 1869 te Eenrum op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantje Pieters Breeksema ook genaamd Jantje Pieters Breeksma, dochter van Pieter Jacobs Breeksema (broodbakker) en Gazina Gajes Zuidema. Jantje is geboren op dinsdag 23 mei 1843 te Eenrum, is overleden op maandag 3 augustus 1914 te Smilde. Jantje werd 71 jaar, 2 maanden en 11 dagen.


Van Jan en Jantje zijn tien kinderen bekend:

1  Gazina Boerma is geboren op vrijdag 12 november 1869 te Loppersum, zie VI-JB.

2  Hiepke Boerma is geboren op zondag 19 februari 1871 te Loppersum, is overleden op zondag 8 oktober 1871 aldaar. Hiepke werd 7 maanden en 19 dagen.

3  Bouwina Boerma is geboren op vrijdag 22 november 1872 te Loppersum, zie VI-JC.

4  Trijntje Boerma is geboren op maandag 16 februari 1874 te Loppersum, zie VI-JD.

5  Hiepke Boerma is geboren op vrijdag 4 juni 1875 te Loppersum, is overleden op zondag 19 september 1875 aldaar. Hiepke werd 3 maanden en 15 dagen.

6  Hiepke Boerma is geboren op dinsdag 4 juli 1876 te Kloosterveen (gem Smilde) (Smilde), zie VI-JE.

7  Pieter Jacob Boerma is geboren op vrijdag 30 augustus 1878 te Kloosterveen (gem Smilde) (Smilde), zie VI-JF.

8  Harke Boerma is geboren op zaterdag 15 oktober 1881 te Kloosterveen (gem Smilde) (Smilde), is overleden op zondag 30 oktober 1881 te Smilde. Harke werd 15 dagen.


9  Martje Boerma is geboren op dinsdag 14 november 1882 te Smilde, is overleden op zaterdag 19 maart 1887 te Hijkersmilde (gem Smilde) (Smilde). Martje werd 4 jaar, 4 maanden en 5 dagen.


10  Ellegina Gazina Boerma is geboren op woensdag 10 maart 1886 te Hijkersmilde (gem Smilde) (Smilde), zie VI-JG.hotel ontploffing usquert- ontkenning fabrikant in 1903. ontploffing hotel 't gemeentehuis in 1903. hotel 't Gemeentehuis afgebrand in 1950.

V-CU  Harke Hiepkes Boerma, zoon van Hiepke Jans Boerma (IV-AB) en Bouke Harkes Maring, herbergier, is geboren op maandag 13 augustus 1838 te Usquert, is overleden op vrijdag 29 december 1911 aldaar. Harke werd 73 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

zie ook: GensNostra jul/aug 1994 (Nakomelingen van Hoyke Cornelis)
Behalve eigenaar van een stalhouderij baatte Harke Boerma het hotel “t Gemeentehuis” te Usquert uit. Het pand huurde hij van de gemeente. In het hotel vond in de loop der jaren tal van activiteiten plaats, variërend van vergaderingen, concerten, voordrachten en danspartijen tot vee- en paardenhandel, het aanbieden van hengsten ter dekking en het verzorgen van de aangiftes voor keuringen.
In 1903 schrok het dorp op, toen zich in het hotel een explosie voordeed wegens een defect aan de kort daarvoor aangeschafte verlichting. Een leverancier van een dergelijke installatie voelde zich genoodzaakt in het Nieuwsblad van het Noorden, 20-01-1903 een bericht te plaatsen dat zij hiermee niets van doen had gehad.

Na het overlijden van Harke zetten de erven Boerma de zaak nog enige tijd voort.
In 1950 brandde het hotel af.

Harke trouwt op donderdag 13 april 1865 te Aduard op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Harms Hamming, dochter van Harm Derks Hamming (landbouwer) en Trijntje Simons Joosten. Trijntje is geboren op dinsdag 25 juli 1843 te Den Ham (gem Aduard) (Provincie Groningen (Nederland)), is overleden op dinsdag 29 oktober 1907 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Trijntje werd 64 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Van Harke en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Hiepke Harkes Boerma is geboren op donderdag 31 januari 1867 te Usquert, zie VI-JH.herman derk boerma overlijden op 8 jul 1933. herman derk boerma begravenis op 11 jul 1933.

2  Herman Derk Harkes Boerma, directeur drooginrichting voor suikerbietenzaad, is geboren op woensdag 18 november 1868 te Usquert, is overleden op donderdag 6 juli 1933 aldaar, is begraven te Usquert (Uithuizen (Hefshuizen)). Herman werd 64 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

3  Bouwina Wiskia Boerma, wonende te Arnhem, is geboren op woensdag 21 september 1870 te Usquert, is ongehuwd overleden op zaterdag 7 september 1957 te Arnhem. Bouwina werd 86 jaar, 11 maanden en 17 dagen.


4  Tiete Margaretha Boerma is geboren op maandag 15 januari 1872 te Usquert, zie VI-JI.

5  Jan Simon Harkes Boerma is geboren op woensdag 30 april 1873 te Usquert, is overleden op donderdag 27 november 1873 aldaar. Jan werd 6 maanden en 28 dagen.

6  Jan Simon Harkes Boerma is geboren op woensdag 9 december 1874 te Usquert, is overleden op vrijdag 7 september 1945 te Arnhem. Jan werd 70 jaar, 8 maanden en 29 dagen.


Jan trouwt op woensdag 20 juni 1934 op 59-jarige leeftijd met de 40-jarige Johanna Catharina Lagrange, dochter van Johannes Cornelis Lagrange (bierbottelaar) en Elisabeth Christina Bijrij. Johanna, naaister, is geboren op zaterdag 16 september 1893 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 27 april 1954 te Arnhem, is begraven op zaterdag 1 mei 1954 te Worth-Rheden (Provincie Gelderland (Nederland)). Johanna werd 60 jaar, 7 maanden en 11 dagen.


7  Katrijntje Boerma is geboren op donderdag 4 mei 1876 te Usquert, is overleden op zondag 18 augustus 1878 aldaar. Katrijntje werd 2 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

8  Katrijntje Boerma is geboren op donderdag 23 januari 1879 te Usquert, is overleden op donderdag 17 maart 1955 te Arnhem. Katrijntje werd 76 jaar, 1 maand en 22 dagen.


Katrijntje trouwt op vrijdag 30 augustus 1907 te Usquert op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Jacobus Johannes Henderikus Bange, zoon van Regnerus Bange (onderwijzer) en Gezina Catharina Buning. Jacobus, onderwijzer, is geboren op donderdag 25 juli 1878 te Middelstum, is overleden op zondag 11 februari 1945 te Ede. Jacobus werd 66 jaar, 6 maanden en 17 dagen.


V-CV  Martje Boerma, dochter van Hiepke Jans Boerma (IV-AB) en Bouke Harkes Maring, is geboren op vrijdag 31 mei 1844 te Breede (Gem Warffum) (Warffum), is overleden op woensdag 18 januari 1922. Martje werd 77 jaar, 7 maanden en 18 dagen.


Martje trouwt op woensdag 26 april 1876 te Usquert op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Jacob Lijbring, zoon van Jakobus Lijbring (koopman) en Riene Jans Wol (winkeliersche). Jacob, meubelmaker, is geboren op zondag 16 maart 1845 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is overleden op vrijdag 7 maart 1902 aldaar. Jacob werd 56 jaar, 11 maanden en 19 dagen.


Van Jacob en Martje is een kind bekend:dirk dijkstra in 1956.

1  Bouwina Riena Lijbring ook genaamd Bouwina Riéna Lijbring is geboren op zondag 1 april 1877 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is overleden op woensdag 8 maart 1944 te Amsterdam. Bouwina werd 66 jaar, 11 maanden en 7 dagen.


Bouwina trouwt op donderdag 5 september 1907 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)) op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Dirk Dijkstra, zoon van Sije Dijkstra (winkelier) en Sibrigje Aaldrings. Dirk, inspecteur, is geboren op woensdag 7 januari 1874 te Leeuwarden, is overleden op zaterdag 10 maart 1956 te Zandvoort. Dirk werd 82 jaar, 2 maanden en 3 dagen.


V-CW  Matheus Boerma ook genaamd Mattheus Boerma, zoon van Hiepke Jans Boerma (IV-AB) en Bouke Harkes Maring, logementhouder, herbergier, landgebruiker en vlashandelaar, is geboren op maandag 24 november 1845 te Breede (Gem Warffum) (Warffum), is overleden op zondag 24 mei 1903 te Bedum. Matheus werd 57 jaar en 6 maanden.


Matheus trouwt op woensdag 22 april 1874 te Middelstum op 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Antje Reitzema. Antje is geboren rond 1848 te Middelstum, is overleden op zaterdag 2 november 1878 te Noordwolde (gem Bedum) (Provincie Groningen (Nederland)). Antje werd ongeveer 30 jaar.


Van Matheus en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Bouwina Henderika Boerma is geboren op vrijdag 29 januari 1875 te Middelstum, is ongehuwd overleden op donderdag 12 april 1945 te Veenendaal. Bouwina werd 70 jaar, 2 maanden en 14 dagen.


2  Hendrik Boerma is geboren op vrijdag 9 februari 1877 te Noordwolde (gem Bedum) (Provincie Groningen (Nederland)), zie VI-JJ.

Matheus trouwt op donderdag 10 november 1887 te Scheemda op 41-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Aaltje Harms Koster. Aaltje is geboren op vrijdag 30 maart 1855 te Westerlee (Gem Scheemda) (Scheemda), is overleden op dinsdag 10 juni 1890 te Bedum. Aaltje werd 35 jaar, 2 maanden en 11 dagen.


V-CX  Eltje Hiepkes Boerma, dochter van Hiepke Jans Boerma (IV-AB) en Bouke Harkes Maring, is geboren op maandag 8 november 1852 te Usquert, is overleden op woensdag 23 januari 1924 te Noordhorn (gem Zuidhorn) (Zuidhorn). Eltje werd 71 jaar, 2 maanden en 15 dagen.


Eltje trouwt op donderdag 3 mei 1888 te Usquert op 35-jarige leeftijd met de 40-jarige Wiemer Jan Emmelkamp, zoon van Folkert Jans Emmelkamp en Sietske Wiemers Renkema. Wiemer, landbouwer, wonende te Niehove (Gem Oldehove) (Oldehove), is geboren op maandag 31 mei 1847 te Saaksum (Gem Ezinge) (Ezinge), is overleden op zondag 20 februari 1921 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Wiemer werd 73 jaar, 8 maanden en 20 dagen.


Wiemer was eerder gehuwd (1) met Grietje Leutscher.

Van Wiemer en Eltje zijn twee kinderen bekend:

1  Hiepke Jacob Emmelkamp is geboren op zaterdag 16 maart 1889 te Oldehove, zie VI-JK.

2  Jan Harke Emmelkamp is geboren op dinsdag 26 mei 1891 te Niehove (Gem Oldehove) (Oldehove), zie VI-JL.

V-CY  Martje Maring, dochter van Cornelis Harkes Maring (IV-AC) en Anje Geerts Woest, landbouwster, wonende te Onderdendam (gem Bedum) (Bedum), is geboren op donderdag 31 juli 1851 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 17 februari 1929 te Leens, is begraven te Wehe den Hoorn (gem Leens) (Provincie Groningen (Nederland)). Martje werd 77 jaar, 6 maanden en 17 dagen.


Martje trouwt op maandag 23 mei 1881 te Bedum op 29-jarige leeftijd met de 34-jarige Kornelis Wiersum, zoon van Jene Kornelis Wiersum (landbouwer) en Berendje Benes Rijzebol. Kornelis, landbouwer, wonende te Wehe den Hoorn (gem Leens) (Provincie Groningen (Nederland)), te Warfhuizen (gem Leens) (Leens) en te Eenrum, is geboren op donderdag 14 januari 1847 te Warfhuizen (gem Leens) (Leens), is overleden op dinsdag 26 februari 1935 te Leens. Kornelis werd 88 jaar, 1 maand en 12 dagen.

In 1883 kochten Kornelis en Martje van Tiemen Bakker en Grietje Beukema de boerderij "Wehe 8". Deze boerderij bestaat thans niet meer; het verhoogde heemstee waarop deze boerderij stond is ingericht als picknickplaats. De zeer oude gebouwen zijn in 1954 afgebrand en niet herbouwd. Bron: "Gedenkboek Nijverheid 1991, boerderijen in de Marne en hun bewoners", deel 2, pag 169.

Van Kornelis en Martje is een kind bekend:

1  Jene Wiersum, landbouwer, is geboren op zondag 19 februari 1882 te Eenrum, is overleden op maandag 1 maart 1976 te Winsum (Provincie Groningen (Nederland)), is begraven te Wehe den Hoorn (gem Leens) (Provincie Groningen (Nederland)). Jene werd 94 jaar en 11 dagen.

Jene koopt in 1939 de boerderij Wispelheem, nu Hoofdweg 75, Zuurdijk. Bron: "Gedenkboek Nijverheid 1991, boerderijen in de Marne en hun bewoners", deel 2, pag 114-115. (OB).

Jene trouwt op zaterdag 20 mei 1905 te Baflo op 23-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Anje Elema. Anje is geboren op donderdag 3 maart 1881 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo), is overleden op donderdag 17 februari 1916 te Leens, is begraven te Wehe den Hoorn (gem Leens) (Provincie Groningen (Nederland)). Anje werd 34 jaar, 11 maanden en 14 dagen.


Jene trouwt op vrijdag 9 mei 1919 te Baflo op 37-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Henderika Geertruida ten Bos, dochter van Pieter ten Bos (landbouwer) en Dieuwerke Oosterhuis (landbouwster). Henderika is geboren op woensdag 28 mei 1890 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is overleden op maandag 29 januari 1968 te Winsum (Provincie Groningen (Nederland)), is begraven te Wehe den Hoorn (gem Leens) (Provincie Groningen (Nederland)). Henderika werd 77 jaar, 8 maanden en 1 dag.


V-CZ  Gerhard Maring, zoon van Cornelis Harkes Maring (IV-AC) en Anje Geerts Woest, landbouwer, wonende te Onderdendam (gem Bedum) (Bedum), is geboren op vrijdag 20 oktober 1854 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 3 februari 1926 te Winsum (Provincie Groningen (Nederland)), is begraven te Onderdendam (gem Bedum) (Bedum). Gerhard werd 71 jaar, 3 maanden en 14 dagen.


Kocht op 3 juli 1899 bij publieke veiling een boerderij Dikemaweg, saaxumhuizen, met 21.39.90 ha grond. Bewoonde de boerderij tot 1918.

Gerhard trouwt op woensdag 9 mei 1888 te Leens op 33-jarige leeftijd met de 31-jarige Antje Hekma, dochter van Jan Duurts Hekma (landbouwer) en Gepke Kars Kasper (dienstmeid). Antje, wonende te Maarslag (gem Leens) (Provincie Groningen (Nederland)), is geboren op woensdag 11 februari 1857 te Leens, is overleden op vrijdag 1 mei 1891, in het kraambed., is begraven te Onderdendam (gem Bedum) (Bedum). Antje werd 34 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Van Gerhard en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Maring is geboren op donderdag 24 januari 1889 te Onderdendam (gem Bedum) (Bedum), zie VI-JM.

2  Gepke Maring is geboren op vrijdag 24 april 1891 te Onderdendam (gem Bedum) (Bedum), is overleden op woensdag 5 december 1956 te Winsum (Provincie Groningen (Nederland)), is begraven te Onderdendam (gem Bedum) (Bedum). Gepke werd 65 jaar, 7 maanden en 11 dagen.reintje bolt op 11 jul 2015.

V-DA  Reintje Udes Bolt, dochter van Ude Derks Bolt (IV-AD) en Grietje Harms Oosterhof, dienstmeid, is geboren op zondag 12 mei 1816 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), is overleden op vrijdag 8 februari 1907, is begraven te Kandiyohi County (Minnesota (USA)). Reintje is geëmigreerd in 1871 vanuit Uithuizermeeden met man en 4 kinderen naar Michigan, USA.. Reintje werd 90 jaar, 8 maanden en 27 dagen.


Reintje trouwt op woensdag 7 juli 1841 te Bierum op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaas Jans Klip, zoon van Jan Klasens Klip (winkelier) en Saarke Klasen. Klaas, kramer en winkelier, is geboren op woensdag 1 februari 1815 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt). Klaas is geëmigreerd in 1871 vanuit Uithuizermeeden naar Michigan, USA met vrouw en 4 kinderen..


Van Klaas en Reintje zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Klip is geboren op vrijdag 26 november 1841 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


2  Hindrik Klasen Klip is geboren op zaterdag 25 maart 1843 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 9 april 1845 aldaar. Hindrik werd 2 jaar en 15 dagen.


3  Jakob Klasen Klip is geboren op maandag 17 maart 1845 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 13 mei 1847 aldaar. Jakob werd 2 jaar, 1 maand en 26 dagen.


4  Ude Klip is geboren op zondag 13 juni 1847 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


5  Saarke Klip is geboren op zaterdag 30 december 1848 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


6  Grietje Klip is geboren op vrijdag 26 december 1851 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-JN.

7  Frouke Klip is geboren op donderdag 12 april 1855 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


8  Jakob Klip is geboren op donderdag 16 september 1858 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


V-DB  Aafke Udes Bolt, dochter van Ude Derks Bolt (IV-AD) en Grietje Harms Oosterhof, dienstmeid, is geboren op zondag 4 oktober 1818 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), is overleden op vrijdag 3 november 1893 te Garrelsweer (gem Loppersum) (Loppersum). Aafke werd 75 jaar en 30 dagen.


Aafke trouwt op zaterdag 21 mei 1842 te Bierum op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Luitje Alberts Huisman, zoon van Albert Jurriens Huisman (arbeider) en Anna Luitjes Korthuis. Luitje, boerenknecht, is geboren op zondag 3 maart 1816 te Appingedam, is overleden op woensdag 19 mei 1869 te Krewerd (gem Bierum) (Bierum). Luitje werd 53 jaar, 2 maanden en 16 dagen.


Van Luitje en Aafke zijn negen kinderen bekend:

1  Albert Huisman is geboren op zondag 24 juli 1842 te Krewerd (gem Bierum) (Bierum).


2  Grietje Huisman is geboren op zaterdag 11 mei 1844 te Krewerd (gem Bierum) (Bierum), zie VI-JO.

3  Ude Huisman is geboren op donderdag 5 augustus 1847 te Krewerd (gem Bierum) (Bierum), is overleden op zondag 15 augustus 1847. Ude werd 10 dagen.


4  Ude Huisman, boerenknecht, is geboren op dinsdag 29 augustus 1848 te Krewerd (gem Bierum) (Bierum), is overleden op vrijdag 23 december 1864 te Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt) ('T Zandt). Ude werd 16 jaar, 3 maanden en 24 dagen.


5  Anna Huisman is geboren op zondag 30 maart 1851 te Krewerd (gem Bierum) (Bierum), is overleden op zaterdag 20 maart 1852 aldaar. Anna werd 11 maanden en 19 dagen.


6  Nanne Huisman is geboren op vrijdag 25 februari 1853 te Krewerd (gem Bierum) (Bierum), zie VI-JP.

7  Heine Huisman (Henry) is geboren op dinsdag 16 december 1856 te Krewerd (gem Bierum) (Bierum), zie VI-JQ.

8  Abel Huisman is geboren op zondag 8 mei 1859 te Krewerd (gem Bierum) (Bierum), zie VI-JR.

9  Anna Huisman is geboren op donderdag 12 juni 1862 te Krewerd (gem Bierum) (Bierum), zie VI-JS.

V-DC  Geertruid van der Stoof, dochter van Heine Eenjes van der Stoof (IV-AD) en Grietje Harms Oosterhof, is geboren op donderdag 28 februari 1828 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), is overleden op zaterdag 1 januari 1898 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Geertruid werd 69 jaar, 10 maanden en 4 dagen.


Geertruid trouwt op woensdag 18 mei 1853 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Wijbrand Buur, zoon van Wolter Buur (boereknecht) en Grietje Wijbrands Medendorp. Wijbrand, boerenknecht en koopman, is geboren op zondag 22 september 1822 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 18 oktober 1875 aldaar. Wijbrand werd 53 jaar en 26 dagen.


Van Wijbrand en Geertruid zijn vier kinderen bekend:

1  Harmke Buur is geboren op maandag 1 november 1858 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-JT.

2  Aafke Buur is geboren op zaterdag 28 juni 1862 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op zondag 14 april 1889 aldaar. Aafke werd 26 jaar, 9 maanden en 17 dagen.


3  Wolter Buur is geboren op donderdag 16 februari 1865 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-JU.

4  Heine Buur is geboren op dinsdag 17 februari 1874 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 19 april 1874 aldaar. Heine werd 2 maanden en 2 dagen.


V-DD  Harmke Heines van der Stoof, dochter van Heine Eenjes van der Stoof (IV-AD) en Grietje Harms Oosterhof, koopvrouw, is geboren op dinsdag 18 januari 1831 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum). Harmke is geëmigreerd op woensdag 25 maart 1903 naar de USA, arriveert met de "Noordam" op 25 maart 1903 vanuit Rotterdam in New York, Ellis Island, samen met zoon Klaas. Staat op de passagierslijst als Harmke Klip, 72 jaar..


Harmke trouwt op zaterdag 18 januari 1851 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), met wettiging van één kind. op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Jakob Jans Klip, zoon van Jan Klasens Klip (winkelier) en Saarke Klasen. Jakob, dagloner, winkelier, kramer, tapper en koopman, is geboren op zondag 12 oktober 1828 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 27 januari 1895 aldaar. Jakob werd 66 jaar, 3 maanden en 15 dagen.


Van Jakob en Harmke zijn tien kinderen bekend:

1  Jan Klip is geboren op zaterdag 16 november 1850 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-JV.

2  Heine Klip is geboren op zaterdag 15 januari 1853 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-JW.

3  Klaas Klip is geboren op woensdag 27 februari 1856 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-JX.

4  Grietje Klip is geboren op donderdag 8 juli 1858 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-JY.

5  Hindrik Klip is geboren op vrijdag 19 oktober 1860 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-JZ.

6  Saarke Klip is geboren op maandag 25 januari 1864 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 17 april 1888 aldaar. Saarke werd 24 jaar, 2 maanden en 23 dagen.


7  Geertruida Klip (Gertrude) is geboren op woensdag 18 juli 1866 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-KA.

8  Feiko Klip is geboren op zondag 28 maart 1869 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 27 december 1872 aldaar. Feiko werd 3 jaar, 8 maanden en 29 dagen.


9  Reinder Klip is geboren op vrijdag 21 oktober 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 19 april 1893 aldaar. Reinder werd 22 jaar, 5 maanden en 29 dagen.


10  Frouke Klip is geboren op dinsdag 14 januari 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 23 februari 1873 aldaar. Frouke werd 1 maand en 9 dagen.


V-DE  Hendrik Vechter, zoon van Albartus Hendriks Vechter (IV-AE) en Anje Harms Oosterhof, kleermaker, koopman, wegarbeider en wegwerker, is geboren op zaterdag 25 maart 1820 te Westernieland (Gem Eenrum) (Eenrum), is overleden op zaterdag 9 december 1905 te 't Zandt. Hendrik werd 85 jaar, 8 maanden en 14 dagen.


Hendrik trouwt op donderdag 12 maart 1846 te 't Zandt op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Fenna Ebels van Dijk, dochter van Ebel Klaassen van Dijk (schipper) en Hantje Hendriks. Fenna, wolnaaister, is geboren op maandag 22 december 1823 te Warffum, is overleden op woensdag 25 december 1912 te 't Zandt. Fenna werd 89 jaar en 3 dagen.


Van Hendrik en Fenna zijn zes kinderen bekend:

1  Hantje Vechter is geboren op zaterdag 16 januari 1847, zie VI-KB.

2  Albertus Vechter is geboren op woensdag 9 juli 1851 te 't Zandt, zie VI-KC.

3  Anje Vechter is geboren op donderdag 19 oktober 1854 te Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is ongehuwd overleden op zaterdag 28 december 1872 aldaar. Anje werd 18 jaar, 2 maanden en 9 dagen.


4  Geert Vechter is geboren op dinsdag 30 september 1856 te Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt) ('T Zandt), zie VI-KD.

5  Ebelina Vechter is geboren op maandag 2 maart 1863 te Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt) ('T Zandt), zie VI-KE.

6  Klaas Vechter is geboren op donderdag 21 september 1865 te Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt) ('T Zandt), zie VI-KF.

V-DF  Reintje Pilon, dochter van Willem Pieters Pilon (IV-AE) en Anje Harms Oosterhof, naaister, is geboren op woensdag 26 mei 1824 te 't Zandt, is overleden op dinsdag 25 juli 1871 aldaar. Reintje werd 47 jaar, 1 maand en 29 dagen.


Reintje trouwt op zaterdag 18 september 1852 te 't Zandt op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Willem Jans Toppen, zoon van Jan Hindriks Toppen (korenschipper) en Bregtje Jans Bakker. Willem, kuipersknecht, is geboren op dinsdag 8 augustus 1820 te Holwierde (gem Bierum) (Bierum), is overleden op zaterdag 2 juli 1892 te Uithuizen (Hefshuizen). Willem werd 71 jaar, 10 maanden en 24 dagen.


Willem was eerder gehuwd (1) met Trijntje Wieringa.

Van Willem en Reintje zijn vijf kinderen bekend:

1  Anje Toppen is geboren op zaterdag 29 januari 1853 te 't Zandt, is overleden op donderdag 21 februari 1856 aldaar. Anje werd 3 jaar en 23 dagen.


2  Jan Toppen is geboren op woensdag 22 augustus 1855 te 't Zandt.


3  Anje Toppen is geboren op vrijdag 28 januari 1859 te 't Zandt, is ongehuwd overleden op maandag 30 augustus 1880 te Martenshoek. Anje werd 21 jaar, 7 maanden en 2 dagen.


4  Bregtje Toppen is geboren op maandag 1 juli 1861 te 't Zandt, zie VI-KG.

5  Willemina Toppen is geboren op maandag 5 september 1864 te 't Zandt, is overleden op dinsdag 27 november 1888 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Willemina werd 24 jaar, 2 maanden en 22 dagen.


Willemina trouwt op donderdag 5 juli 1888 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Ate Wichers, zoon van Hinderikus Wichers (tuinier) en Willempien Leisting. Ate, aannemer, is geboren op zaterdag 19 juli 1862 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)).


V-DG  Geertje Pilon, dochter van Willem Pieters Pilon (IV-AE) en Anje Harms Oosterhof, huishoudster, is geboren op woensdag 29 juli 1829 te 't Zandt, is overleden op zaterdag 20 december 1902 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl). Geertje werd 73 jaar, 4 maanden en 21 dagen.


Geertje trouwt op dinsdag 16 mei 1854 te Delfzijl op 24-jarige leeftijd met de 33-jarige Hindrik Schenkel, zoon van Hindrikus Meinardus Schenkel (watermulder) en Maria Hindrik Jansen. Hindrik, kuiper, is geboren op zondag 10 september 1820 te Termunterzijl, is overleden op zondag 16 december 1888 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl). Hindrik werd 68 jaar, 3 maanden en 6 dagen.


Van Hindrik en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Anje Schenkel is geboren op dinsdag 6 maart 1855 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), zie VI-KH.

2  Hinderikus Schenkel, kuiper, is geboren op woensdag 18 februari 1857 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op donderdag 5 april 1945 te Delfzijl. Hinderikus werd 88 jaar, 1 maand en 18 dagen.


Hinderikus trouwt op vrijdag 13 december 1889 te Delfzijl op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Harmke Kremer, dochter van Remke Kremer (daglooner) en Trientje Medendorp. Harmke is geboren op maandag 19 augustus 1861 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op zaterdag 16 april 1949 te Delfzijl. Harmke werd 87 jaar, 7 maanden en 28 dagen.


3  Willem Schenkel is geboren op vrijdag 13 januari 1860 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), zie VI-KI.

4  Maria Schenkel is geboren op vrijdag 9 januari 1863 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op dinsdag 13 januari 1863 aldaar. Maria werd 4 dagen.


5  Maria Schenkel is geboren op maandag 5 september 1864 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), zie VI-KJ.

6  Frederik Schenkel is geboren op woensdag 27 november 1867 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl).


7  Annechien Schenkel is geboren op zaterdag 25 januari 1873 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), zie VI-KK.

V-DH  Harmina Pilon, dochter van Willem Pieters Pilon (IV-AE) en Anje Harms Oosterhof, is geboren op zaterdag 18 januari 1834 te 't Zandt, is overleden op zaterdag 19 april 1873 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), in het kraambed van haar tweeling.. Harmina werd 39 jaar, 3 maanden en 1 dag.


Harmina trouwt op zaterdag 29 september 1855 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Frederik Jans Kappen, zoon van Jan Harms Kappen (arbeider) en Antje Frederiks Knigge. Frederik, turfschipper, is geboren op donderdag 3 juli 1828 te Onstwedde (gem Stadskanaal) (Stadskanaal), is overleden op maandag 1 maart 1897 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl). Frederik werd 68 jaar, 7 maanden en 26 dagen.


Frederik was eerder gehuwd (1) met Janna Holm.

Van Frederik en Harmina zijn tien kinderen bekend:

1  Anje Kappen is geboren op donderdag 17 april 1856 te Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op donderdag 10 juli 1856 te Stadskanaal (gem Onstwedde) (Onstwedde (gem Stadskanaal) (Stadskanaal)). Anje werd 2 maanden en 23 dagen.


2  Willem Kappen is geboren op woensdag 10 februari 1858 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op vrijdag 9 november 1860 te Stadskanaal (gem Onstwedde) (Onstwedde (gem Stadskanaal) (Stadskanaal)). Willem werd 2 jaar, 8 maanden en 30 dagen.


3  Frederik Kappen is geboren op maandag 19 maart 1860 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op donderdag 27 december 1860 aldaar. Frederik werd 9 maanden en 8 dagen.


4  Anje Kappen is geboren op woensdag 23 oktober 1861 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), zie VI-KL.

5  Willemina Kappen is geboren op zondag 13 september 1863 te Martenshoek, is overleden op vrijdag 2 mei 1919 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Willemina werd 55 jaar, 7 maanden en 19 dagen.


Willemina was gehuwd met Steven Thijssen.

6  Harm Kappen is geboren op zondag 11 februari 1866 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op zaterdag 11 mei 1867 te Weiwerd (Delfzijl). Harm werd 1 jaar en 3 maanden.


7  Harm Kappen is geboren op zondag 15 december 1867 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op maandag 11 april 1938 aldaar. Harm werd 70 jaar, 3 maanden en 27 dagen.


Harm was gehuwd met Tjaardina van Dijk.

8  Frederik Kappen is geboren op dinsdag 15 februari 1870 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl), is overleden op donderdag 23 maart 1939 aldaar. Frederik werd 69 jaar, 1 maand en 8 dagen.


Frederik was gehuwd met Aagtje van Dijk.

9  Willem Kappen is geboren op zondag 30 maart 1873 te Stadskanaal (gem Onstwedde) (Onstwedde (gem Stadskanaal) (Stadskanaal)), is overleden op zaterdag 9 augustus 1873 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl). Willem werd 4 maanden en 10 dagen.


10  Marten Kappen is geboren op zondag 30 maart 1873 te Stadskanaal (gem Onstwedde) (Onstwedde (gem Stadskanaal) (Stadskanaal)), is overleden op donderdag 31 juli 1873 te Farmsum (gem Delfzijl) (Delfzijl). Marten werd 4 maanden en 1 dag.


V-DI  Jan Bos, zoon van Jan Jacobs Bos (IV-AF) en Greetje Harms Oosterhof, winkelier, is geboren op woensdag 27 april 1825 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 29 juni 1906 te Uithuizen (Hefshuizen). Jan werd 81 jaar, 2 maanden en 2 dagen.


Jan trouwt op vrijdag 6 oktober 1865 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 40-jarige leeftijd met de 33-jarige Stientje Siepelinga ook genaamd Stijntje Sijplinga, dochter van Hindrik Jacobs Siepelinga (timmerman) en Trijntje Egberts Dekker. Stientje is geboren op donderdag 27 september 1832 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 31 december 1920 aldaar. Stientje werd 88 jaar, 3 maanden en 4 dagen.


Van Jan en Stientje zijn twee kinderen bekend:

1  Catharina Bos is geboren op zaterdag 21 december 1867 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-KM.

2  Magrieta Bos is geboren op donderdag 2 mei 1872 te Uithuizen (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op vrijdag 28 februari 1941 aldaar. Magrieta werd 68 jaar, 9 maanden en 26 dagen.


V-DJ  Harm Swieringa ook genaamd Harm Zwieringa, zoon van Pieter Bartelts Swieringa (IV-AG) en Jantje Harms Oosterhof, is geboren op donderdag 2 oktober 1817 te Appingedam, is overleden op maandag 26 maart 1866 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Harm werd 48 jaar, 5 maanden en 24 dagen.


Harm trouwt op woensdag 28 november 1849 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 32-jarige leeftijd met de 19-jarige Oktje Daniëls Busz, dochter van Daniël Lambert Busz (landbouwer) en Bouke Willems Smit (landbouwster). Oktje is geboren op dinsdag 9 februari 1830 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 14 oktober 1870 te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam), bij de geboorte van haar zoon Okko.. Oktje werd 40 jaar, 8 maanden en 5 dagen.


Oktje was later gehuwd (2) met Tomas Bronsema.

Van Harm en Oktje zijn negen kinderen bekend:

1  Bouke Swieringa is geboren op vrijdag 11 juli 1851 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op woensdag 27 september 1882 aldaar. Bouke werd 31 jaar, 2 maanden en 16 dagen.


2  Jantje Swieringa ook genaamd Jantje Zwieringa is geboren op zondag 18 september 1853 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


3  Martje Swieringa is geboren op zondag 27 mei 1855 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


4  Dieuwerke Swieringa is geboren op zondag 30 augustus 1857 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-KN.

5  Elizabet Harms Swieringa is geboren op maandag 2 mei 1859 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 31 mei 1860 aldaar. Elizabet werd 1 jaar en 29 dagen.


6  Elizabet Swieringa is geboren op zaterdag 24 november 1860 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 30 juli 1863 aldaar. Elizabet werd 2 jaar, 8 maanden en 6 dagen.


7  Daniël Lambert Swieringa (Dan) is geboren op dinsdag 4 november 1862 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-KO.

8  Elizabet Swieringa is geboren op dinsdag 13 december 1864 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-KP.

9  Harm Swieringa is geboren op vrijdag 30 maart 1866 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 3 juli 1877 aldaar. Harm werd 11 jaar, 3 maanden en 3 dagen.


V-DK  Bartelt Swieringa ook genaamd Bartelt Zwieringa, zoon van Pieter Bartelts Swieringa (IV-AG) en Jantje Harms Oosterhof, landbouwer en winkelier, is geboren op zaterdag 9 oktober 1824 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 27 oktober 1881 aldaar. Bartelt werd 57 jaar en 18 dagen.


Bartelt trouwt op zaterdag 22 december 1855 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 31-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Anna Rozeboom, dochter van Jan Berends Rozeboom (kleermaker) en Willemina Harms Ekenkamp. Anna is geboren op zondag 28 november 1830 te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt), is overleden op donderdag 24 december 1863 aldaar. Anna werd 33 jaar en 26 dagen.


Van Bartelt en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Jantje Swieringa is geboren op vrijdag 28 maart 1856 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-KQ.

2  Pieter Swieringa is geboren op donderdag 4 februari 1858 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-KR.

3  Willemina Swieringa is geboren op maandag 21 februari 1859 te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt), zie VI-KS.

4  Jan Swieringa is geboren op donderdag 4 oktober 1860 te 't Zandt, is overleden op vrijdag 5 juni 1863 te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt). Jan werd 2 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Bartelt trouwt op donderdag 16 maart 1865 te Bierum op 40-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Kunje Doornbos, dochter van Berend Kornelis Doornbos (boerenknecht) en Dieuwerke Klaassens Bolt (dienstmeid). Kunje is geboren op zondag 21 februari 1830 te Bierum, is overleden op donderdag 21 mei 1891 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Kunje werd 61 jaar en 3 maanden.


Van Bartelt en Kunje zijn twee kinderen bekend:

5  Diewerke Swieringa is geboren op dinsdag 20 februari 1866 te Bierum, zie VI-KT.

6  Berendina Swieringa is geboren op zondag 16 juli 1871 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Berendina is geëmigreerd in 1893, naar Chicago, Noord-Amerika met de "Spaarndam" via Rotterdam en Boulogne; komt 14 juni 1893 aan in New York..


V-DL  Rieuwert Pieters Buitenwerf, zoon van Pieter Rieuwerts Buitenwerf (IV-AH) en Korneliske Harms Oosterhof, boerenknecht, is geboren op zondag 24 november 1822 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 16 oktober 1887. Rieuwert werd 64 jaar, 10 maanden en 22 dagen.


Rieuwert trouwt op zaterdag 17 december 1842 te 't Zandt op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Eilke Alberts Juistema, dochter van Albert Willems Juistema en Jantje Ailkes. Eilke is geboren op zaterdag 25 september 1819 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 9 juni 1905 aldaar. Eilke werd 85 jaar, 8 maanden en 15 dagen.


Van Rieuwert en Eilke zijn negen kinderen bekend:

1  Pieter Buitenwerf is geboren op zaterdag 6 mei 1843 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt), zie VI-KU.

2  Jantje Buitenwerf is geboren op woensdag 14 januari 1846 te 't Zandt, zie VI-KV.

3  Albert Buitenwerf is geboren op zondag 19 mei 1850 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op vrijdag 2 februari 1855 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Albert werd 4 jaar, 8 maanden en 14 dagen.


4  Kornelske Buitenwerf is geboren op dinsdag 18 mei 1852 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 1 januari 1855 aldaar. Kornelske werd 2 jaar, 7 maanden en 14 dagen.


5  Harm Buitenwerf is geboren op zondag 22 januari 1854 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 12 januari 1855 aldaar. Harm werd 11 maanden en 21 dagen.


6  Kornelske Buitenwerf is geboren op zaterdag 22 maart 1856 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


Kornelske trouwt op woensdag 21 november 1877 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 21-jarige leeftijd met Freerk Immens Dijkens. Freerk, boerenknecht.


7  Albert Buitenwerf is geboren op zondag 21 november 1858 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-KW.

8  Harm Buitenwerf is geboren op donderdag 4 april 1861 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-KX.

9  Willem Buitenwerf is geboren op donderdag 10 augustus 1865 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-KY.

V-DM  Anje Pieters Buitenwerf, dochter van Pieter Rieuwerts Buitenwerf (IV-AH) en Korneliske Harms Oosterhof, huishoudster, is geboren op woensdag 14 februari 1827 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 13 oktober 1908. Anje werd 81 jaar, 7 maanden en 29 dagen.


Anje trouwt op donderdag 22 november 1860 te Usquert op 33-jarige leeftijd met de 38-jarige Simon Smit ook genaamd Simon Smith, zoon van Pieter Simons Smit (schoenmaker) en Geertje Jans Stollinga. Simon, schoenmaker, is geboren op dinsdag 29 oktober 1822 te Usquert, is overleden op donderdag 1 september 1910 te Westernieland (Gem Eenrum) (Eenrum). Simon werd 87 jaar, 10 maanden en 3 dagen.


Van Simon en Anje zijn vier kinderen bekend:

1  Knelske Smit is geboren op donderdag 18 juli 1861 te Usquert, zie VI-KZ.

2  Pieter Smit is geboren op zaterdag 14 november 1863 te Eenrum, zie VI-LA.

3  Geertje Smit is geboren op donderdag 8 maart 1866 te Westernieland (Gem Eenrum) (Eenrum), zie VI-LB.

4  Rienje Smit is geboren op zaterdag 30 januari 1869 te Westernieland (Gem Eenrum) (Eenrum), zie VI-LC.

V-DN  Jan Pieters Buitenwerf, zoon van Pieter Rieuwerts Buitenwerf (IV-AH) en Korneliske Harms Oosterhof, is geboren op zaterdag 28 september 1844 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 1 januari 1908 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), laatst wonende te Zijldijk,gem 't Zandt.. Jan werd 63 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Verloor in mei 1897 in korte tijd zijn vier kinderen ( 4-10 jaar oud) - waren zij het slachtoffer van een besmettelijke infectieziekte zoals bv cholera? (in 1866 was er een epidemie in Nederland)

Jan trouwt op zaterdag 29 mei 1886 te 't Zandt op 41-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Geertje ter Borgh, dochter van Jan Eises ter Borgh en Aafke Jans Boelema. Geertje is geboren op dinsdag 14 maart 1854 te Loppersum, is overleden op zaterdag 25 juni 1898 te 't Zandt. Geertje werd 44 jaar, 3 maanden en 11 dagen.


Van Jan en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Kornelske Buitenwerf is geboren op vrijdag 27 mei 1887 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op woensdag 12 mei 1897 te 't Zandt, twee dagen na haar zusje Aafke.. Kornelske werd 9 jaar, 11 maanden en 15 dagen.


2  Jan Buitenwerf is geboren op vrijdag 8 maart 1889 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op donderdag 13 mei 1897 te 't Zandt, een dag na zijn oudste zus Kornelske en 3 dagen na zijn jongere zusje Aafke.. Jan werd 8 jaar, 2 maanden en 5 dagen.


3  Aafke Buitenwerf is geboren op donderdag 25 juni 1891 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op maandag 10 mei 1897 te 't Zandt. Aafke werd 5 jaar, 10 maanden en 15 dagen.


4  Anje Buitenwerf is geboren op donderdag 2 november 1893 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op maandag 31 mei 1897 te 't Zandt, ruim twee weken na zijn broer en twee zusjes.. Anje werd 3 jaar, 6 maanden en 29 dagen.


5  doodgeboren dochter Buitenwerf doodgeboren op dinsdag 17 november 1896 te 't Zandt, is overleden op dinsdag 17 november 1896 aldaar.


Jan trouwt op zaterdag 3 mei 1902 te 't Zandt op 57-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Hilje Dijkhuizen, dochter van Geert Alberts Dijkhuizen en Epke Alberts Schuurman. Hilje, huishoudster, is geboren op zondag 7 maart 1852 te Westeremden (gem Stedum) (Stedum), is overleden op maandag 20 februari 1939 te 't Zandt. Hilje werd 86 jaar, 11 maanden en 13 dagen.


V-DO  Wigger Pieters Buitenwerf, zoon van Pieter Rieuwerts Buitenwerf (IV-AH) en Korneliske Harms Oosterhof, koornschipper, is geboren op maandag 22 maart 1847 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), als tweelingbroer van Trijntje., is overleden op zaterdag 14 augustus 1926 te Eenum (gem 'T Zandt) ('T Zandt). Wigger werd 79 jaar, 4 maanden en 23 dagen.


Wigger trouwt op zaterdag 22 november 1884 te 't Zandt op 37-jarige leeftijd met de 23-jarige Aaltje Koets, dochter van Reinder Eltjes Koets (dagloner) en Hilje Wiltjers. Aaltje, dienstmeid, is geboren op donderdag 14 maart 1861 te Lellens (gem Ten Boer) (Ten Boer), is overleden op zaterdag 26 mei 1945 te Eenum (gem 'T Zandt) ('T Zandt). Aaltje werd 84 jaar, 2 maanden en 12 dagen.


Van Wigger en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Riewer Buitenwerf is geboren op zondag 12 april 1885 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt), zie VI-LD.

2  Reinder Buitenwerf, voerman, is geboren op maandag 6 december 1886 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op zondag 19 december 1920 te Spijk (gem Bierum) (Bierum), is begraven aldaar. Reinder werd 34 jaar en 13 dagen.


Reinder trouwt op zaterdag 3 mei 1913 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Haan, dochter van Martha Haan (werkvrouw). Jantje is geboren op vrijdag 27 september 1889 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


3  Hilko Buitenwerf, boomkweker, is geboren op maandag 26 mei 1890 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is overleden op dinsdag 25 mei 1971, is begraven te Ten Boer. Hilko werd 80 jaar, 11 maanden en 29 dagen.


Hilko trouwt op woensdag 25 april 1923 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Gertje Smid. Gertje is geboren op dinsdag 16 januari 1894 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 7 januari 1966, is begraven te Ten Boer. Gertje werd 71 jaar, 11 maanden en 22 dagen.


4  Kornelis Buitenwerf is geboren op dinsdag 9 februari 1892 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt).


5  Jakob Buitenwerf, onderwijzer, is geboren op zondag 1 januari 1899 te Eppenhuizen (gem Kantens) (Kantens).


Jakob trouwt op vrijdag 2 november 1923 te 't Zandt op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Pilke Lubbers. Pilke, onderwijzeres, is geboren op vrijdag 11 januari 1901 te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt).


V-DP  Trijntje Buitenwerf, dochter van Pieter Rieuwerts Buitenwerf (IV-AH) en Korneliske Harms Oosterhof, is geboren op maandag 22 maart 1847 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), als tweelingzus van Wigger., is overleden op maandag 7 januari 1929 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens). Trijntje werd 81 jaar, 9 maanden en 16 dagen.


Trijntje trouwt op vrijdag 16 mei 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Willem Dijk, zoon van Roelf Willems Dijk (kleermaker) en Anje Jans Wieringa. Willem, kleermaker, is geboren op maandag 14 april 1851 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


Van Willem en Trijntje zijn dertien kinderen bekend:

1  Roelf Dijk is geboren op zaterdag 21 februari 1874 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 24 maart 1874 aldaar. Roelf werd 1 maand en 3 dagen.


2  Roelof Dijk is geboren op donderdag 26 augustus 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 13 juni 1880 aldaar. Roelof werd 4 jaar, 9 maanden en 18 dagen.


3  Cornelia Dijk is geboren op dinsdag 15 augustus 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 19 januari 1877 aldaar. Cornelia werd 5 maanden en 4 dagen.


4  Pieter Rieuwert Dijk is geboren op dinsdag 4 september 1877 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-LE.

5  Jan Dijk is geboren op maandag 25 november 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 13 december 1878 aldaar. Jan werd 18 dagen.


6  Cornelia Dijk is geboren op dinsdag 27 april 1880 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 4 augustus 1880 aldaar. Cornelia werd 3 maanden en 8 dagen.


7  Cornelia Dijk is geboren op woensdag 8 juni 1881 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-LF.

8  Roelfina Dijk is geboren op donderdag 29 juni 1882 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-LG.

9  Reinje Dijk is geboren op zaterdag 4 augustus 1883 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 8 september 1883 aldaar. Reinje werd 1 maand en 4 dagen.


10  Roelof Jan Dijk is geboren op dinsdag 24 februari 1885 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-LH.

11  Grietje Dijk is geboren op woensdag 10 maart 1886 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 26 juli 1886 aldaar. Grietje werd 4 maanden en 16 dagen.


12  Jan Wigger Dijk is geboren op zondag 4 november 1888 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


13  Derk Dijk is geboren op zondag 26 januari 1890 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


V-DQ  Anje Jans Oosterhuis, dochter van Jan Ties Oosterhuis (IV-AI) en Trijntje Harms Oosterhof, is geboren op maandag 9 december 1833 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 5 november 1868 te Stedum, in het kraambed van haar zoontje Jan.. Anje werd 34 jaar, 10 maanden en 27 dagen.


Anje trouwt op zaterdag 11 mei 1861 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 27-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Marten Boekelo. Marten, bakkersknecht, is geboren op donderdag 26 juli 1832 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), is overleden op dinsdag 16 juli 1861 te Middelstum. Marten werd 28 jaar, 11 maanden en 20 dagen.


Anje trouwt op vrijdag 8 mei 1863 te Stedum op 29-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Derk van der Leest. Derk, inlandsch kramer en koopman, is geboren op donderdag 25 maart 1830 te Stedum.


Derk was eerder gehuwd (1) met Aaltje Boerema. Derk was later gehuwd (3) met Trijntje Grashuis.

Van Derk en Anje zijn twee kinderen bekend:

1  Willem van der Leest is geboren op dinsdag 4 september 1866 te Stedum.


2  Jan van der Leest is geboren op maandag 2 november 1868 te Stedum, is overleden op woensdag 4 november 1868 aldaar. Jan werd 2 dagen.
siemen langeland en knelske kolbeek.

V-DR  Grietje Jans Oosterhuis, dochter van Jan Ties Oosterhuis (IV-AI) en Trijntje Harms Oosterhof, is geboren op woensdag 2 november 1836 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Grietje is geëmigreerd in 1867 met man en 5 kinderen naar Noord-Amerika..

Grietje trouwt op zaterdag 5 juni 1858 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Simen Langeland, zoon van Hendrik Okkes Langeland en Bieuwke Edzes Bos. Simen, boerenknecht, is geboren op donderdag 30 januari 1834 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 26 mei 1911, is begraven te Muskegon (Michigan (USA)). Simen is geëmigreerd in 1867 met vrouw en 5 kinderen naar Noord-Amerika om "de middelen van bestaan te verbeteren". Religie opgegeven als Christelijk Afgescheiden.. Simen werd 77 jaar, 3 maanden en 26 dagen.


Simen was later gehuwd (2) met Cornelia Kolbeek. Simen was later gehuwd (3) met Bouktje Stob.

Van Simen en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Langeland (John) is geboren op maandag 27 december 1858 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 6 juli 1903, is begraven te German Valley (Illinois (USA)). Jan is geëmigreerd in 1867 als kind naar Noord-Amerika.. Jan werd 44 jaar, 6 maanden en 9 dagen.


Jan was gehuwd met Mathilde Siemens. Mathilde is geboren op donderdag 2 december 1858, is overleden op vrijdag 27 januari 1939, is begraven te German Valley (Illinois (USA)). Mathilde werd 80 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Mathilde was eerder gehuwd (1) met Berend Swalve.

2  Bieuwke Langeland is geboren op zaterdag 1 december 1860 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-LI.

3  Trijntje Langeland is geboren op vrijdag 11 juli 1862 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-LJ.

4  Mientje Langeland is geboren op woensdag 12 augustus 1863 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-LK.

5  Hindrikje Langeland is geboren op dinsdag 30 mei 1865 te 't Zandt, is overleden op dinsdag 20 juni 1865 aldaar. Hindrikje werd 21 dagen.


6  Hindrik Langeland (Henry) is geboren op zondag 3 juni 1866 te 't Zandt, zie VI-LL.

V-DS  Harm Jans Oosterhuis, zoon van Jan Ties Oosterhuis (IV-AI) en Trijntje Harms Oosterhof, is geboren op woensdag 14 augustus 1839 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 27 mei 1906 te Oudeschip (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Harm werd 66 jaar, 9 maanden en 13 dagen.


Harm trouwt op zaterdag 21 mei 1864 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Wipke Veltman ook genaamd Wibke Veldman, dochter van Evert Festers Veltman en Janneke Lammerts Groenendal (boerenmeid). Wipke is geboren op zaterdag 6 oktober 1838 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 1 april 1903 te Oudeschip (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Wipke werd 64 jaar, 5 maanden en 26 dagen.


Van Harm en Wipke zijn zeven kinderen bekend:

1  Mientje Oosterhuis is geboren op woensdag 27 september 1865 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 14 juli 1888 aldaar. Mientje werd 22 jaar, 9 maanden en 17 dagen.


2  Evert Oosterhuis is geboren op maandag 21 december 1868 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-LM.

3  Jan Ties Oosterhuis is geboren op zondag 27 november 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-LN.

4  Fester Oosterhuis is geboren op donderdag 4 december 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-LO.

5  Derk Oosterhuis is geboren op woensdag 2 februari 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-LP.

6  Janke Oosterhuis is geboren op zondag 18 augustus 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 14 augustus 1902 te Oudeschip (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Janke werd 23 jaar, 11 maanden en 27 dagen.


7  Thijs Oosterhuis is geboren op dinsdag 10 januari 1882 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-LQ.

V-DT  Ties Oosterhuis, zoon van Remge Ties Oosterhuis (IV-AJ) en Martje Harms Oosterhof, schipper en dagloner, is geboren op maandag 29 december 1823 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 12 januari 1891 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt). Ties werd 67 jaar en 14 dagen.


Ties trouwt op zaterdag 14 maart 1857 te 't Zandt op 33-jarige leeftijd met de 26-jarige Frederika de Boer, dochter van Willem Jans de Boer (landbouwer) en Reinje Harms Bolt. Frederika, dienstmeid, is geboren op maandag 22 november 1830 te Wirdum (gem Loppersum) (Loppersum), is overleden op donderdag 16 november 1876 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt). Frederika werd 45 jaar, 11 maanden en 25 dagen.


Van Ties en Frederika zijn vier kinderen bekend:

1  Remko Oosterhuis is geboren op vrijdag 5 juni 1857 te 't Zandt, is ongehuwd overleden op woensdag 2 juli 1890 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt). Remko werd 33 jaar en 27 dagen.


2  Willem Oosterhuis is geboren op dinsdag 8 februari 1859 te 't Zandt, is overleden op woensdag 14 oktober 1942 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Willem werd 83 jaar, 8 maanden en 6 dagen.


Willem trouwt op vrijdag 22 mei 1885 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 26-jarige leeftijd met Anje Bos, dochter van Klaas Pieters Bos (koopman) en Fijpke Lourens Horringa. Anje is geboren te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)).

3  Harm Oosterhuis is geboren op zaterdag 16 maart 1861 te 't Zandt, zie VI-LR.

4  Jan Oosterhuis is geboren op vrijdag 1 november 1867 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt), zie VI-LS.

V-DU  Harm Oosterhuis, zoon van Remge Ties Oosterhuis (IV-AJ) en Martje Harms Oosterhof, is geboren op vrijdag 28 oktober 1825 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


Harm trouwt op zaterdag 18 september 1858 te 't Zandt op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Grietje Kamphuis. Grietje is geboren rond 1825 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt).

Van Harm en Grietje is een kind bekend:

1  Matje Oosterhuis is geboren op zaterdag 18 januari 1868 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt), zie VI-LT.

V-DV  Jan Oosterhuis, zoon van Remge Ties Oosterhuis (IV-AJ) en Martje Harms Oosterhof, boerenknecht, is geboren op dinsdag 25 oktober 1831 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op zaterdag 19 januari 1861 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt). Jan werd 29 jaar, 2 maanden en 25 dagen.


Jan trouwt op zaterdag 16 mei 1857 te 't Zandt op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Jantje Kelder, dochter van Harm Pieters Kelder en Antje Okkes van Zanten (werkvrouw). Jantje, boerenmeid, is geboren op woensdag 27 januari 1830 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt).


Jantje was later gehuwd (2) met Pieter Eisinga.

Van Jan en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Martje Oosterhuis is geboren op maandag 9 november 1857 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)).


2  Harm Oosterhuis is geboren op maandag 27 augustus 1860 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt).


V-DW  Harm Oosterhof, zoon van Kornelis Harms Oosterhof (IV-AK) en Jantje Kornelis Luurtsema, landbouwer en veehouder, is geboren op maandag 1 januari 1849 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 21 mei 1928 te Middelstum. Harm werd 79 jaar, 4 maanden en 20 dagen.


Harm trouwt op woensdag 26 april 1899 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 50-jarige leeftijd met de 33-jarige Anje Klont, dochter van Willem Klont (koopman) en Elizabet Visser. Anje, huishoudster, is geboren op zondag 24 december 1865 te Warffum, is overleden op vrijdag 21 december 1945 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Anje werd 79 jaar, 11 maanden en 27 dagen.


Van Harm en Anje is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon Oosterhof doodgeboren op vrijdag 22 februari 1901 te Hoornse Dijk (Gem Haren) (Haren (Gr) (Provincie Groningen (Nederland))), is overleden op vrijdag 22 februari 1901 aldaar.


V-DX  Jan Oosterhof, zoon van Kornelis Harms Oosterhof (IV-AK) en Jantje Kornelis Luurtsema, landbouwer, is geboren op maandag 31 december 1855 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 10 november 1927 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Jan werd 71 jaar, 10 maanden en 10 dagen.


Jan trouwt op maandag 16 mei 1904 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 48-jarige leeftijd met de 32-jarige Cornelia Hommes, dochter van Remmelt Hommes (bakker) en Sikkelina Haan. Cornelia is geboren op donderdag 18 januari 1872 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 9 februari 1937 aldaar. Cornelia werd 65 jaar en 22 dagen.


Van Jan en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Kornelis Oosterhof is geboren op woensdag 15 februari 1905 te Niekerkje (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie VI-LU.

2  doodgeboren zoon Oosterhof doodgeboren op dinsdag 7 mei 1907 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 7 mei 1907 aldaar.


V-DY  Berend van der Molen, zoon van Cornelis Everts van der Molen (IV-AL) en Lizabeth Kornelis van der Kooi, landbouwer, is geboren op woensdag 24 mei 1843 te Middelstum, is overleden op dinsdag 7 maart 1933 aldaar. Berend werd 89 jaar, 9 maanden en 11 dagen.


Berend trouwt op zaterdag 7 november 1874 te Middelstum op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Tunna Bos, dochter van Hugo Harmannus Bos (landbouwer) en Anna Hendriks Staal. Tunna is geboren op zaterdag 1 november 1851 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), is overleden op vrijdag 22 mei 1925 te Middelstum. Tunna werd 73 jaar, 6 maanden en 21 dagen.


Van Berend en Tunna zijn elf kinderen bekend:

1  Hugo van der Molen is geboren op dinsdag 1 juni 1875 te Toornwerd (gem Middelstum) (Middelstum), zie VI-LV.

2  Elizabeth van der Molen is geboren op zaterdag 11 november 1876 te Toornwerd (gem Middelstum) (Middelstum), is overleden op zondag 9 februari 1969, is begraven te Noordhorn. Elizabeth werd 92 jaar, 2 maanden en 29 dagen.


Elizabeth trouwt op zaterdag 11 mei 1907 te Middelstum op 30-jarige leeftijd met de 41-jarige Berend Bullema, zoon van Jan Bullema en Aaltje Kasemier. Berend, landgebruiker, is geboren op maandag 7 mei 1866 te Den Ham (gem Aduard) (Provincie Groningen (Nederland)), is overleden op woensdag 18 mei 1960, is begraven te Noordhorn. Berend werd 94 jaar en 11 dagen.


3  Kornelis Evert van der Molen is geboren op zondag 15 september 1878 te Rodeschool (gem Middelstum) (Middelstum), is overleden op dinsdag 17 december 1878 aldaar. Kornelis werd 3 maanden en 2 dagen.


4  Anna van der Molen is geboren op vrijdag 9 april 1880 te Rodeschool (gem Middelstum) (Middelstum), zie VI-LW.

5  Kornelis Evert van der Molen is geboren op dinsdag 25 april 1882 te Rodeschool (gem Middelstum) (Middelstum).


6  Hendrik van der Molen is geboren op zaterdag 15 december 1883 te Rodeschool (gem Middelstum) (Middelstum).


7  Geertje van der Molen, gezelschapsjuffrouw, is geboren op zondag 4 oktober 1885 te Rodeschool (gem Middelstum) (Middelstum), is overleden op vrijdag 26 november 1965 te Utrecht, is begraven te Begraafplaats Tolsteeg (Utrecht). Geertje werd 80 jaar, 1 maand en 22 dagen.


Geertje trouwt op vrijdag 26 januari 1917 te Middelstum op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Andries Wierenga, zoon van Jan Wierenga en Arendina Swerenga. Andries, kantoorbediende, is geboren op zaterdag 20 september 1884 te Bierum, is overleden op vrijdag 5 februari 1954 te Utrecht, is begraven te Begraafplaats Tolsteeg (Utrecht). Andries werd 69 jaar, 4 maanden en 16 dagen.


8  Harmannus van der Molen is geboren op zaterdag 25 februari 1888 te Rodeschool (gem Middelstum) (Middelstum), zie VI-LX.

9  doodgeboren zoon van der Molen doodgeboren op zaterdag 6 december 1890 te Rodeschool (gem Middelstum) (Middelstum), is overleden op zaterdag 6 december 1890 aldaar.


10  Evert van der Molen is geboren op dinsdag 22 maart 1892 te Rodeschool (gem Middelstum) (Middelstum).


11  Harmanna van der Molen is geboren op woensdag 30 oktober 1895 te Rodeschool (gem Middelstum) (Middelstum), is overleden op donderdag 2 augustus 1906 aldaar. Harmanna werd 10 jaar, 9 maanden en 3 dagen.


V-DZ  Evert van der Molen, zoon van Cornelis Everts van der Molen (IV-AL) en Lizabeth Kornelis van der Kooi, broodbakker, is geboren op zaterdag 10 maart 1849 te Toornwerd (gem Middelstum) (Middelstum), is overleden op zondag 4 april 1875 te Appingedam. Evert werd 26 jaar en 25 dagen.


Evert trouwt op vrijdag 9 mei 1873 te Veendam op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Niessina Alberta Bus, dochter van Jurjen Abrahams Bus (molenaar) en Anja Wolters Smit. Niessina is geboren op woensdag 18 juni 1851 te Veendam, is overleden op dinsdag 11 mei 1926 te Arnhem. Niessina werd 74 jaar, 10 maanden en 23 dagen.


Niessina was later gehuwd (2) met Alje Venhuis.

Van Evert en Niessina zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis van der Molen is geboren op woensdag 21 januari 1874 te Appingedam.


2  Evert van der Molen is geboren op dinsdag 11 mei 1875 te Appingedam, vijf weken na het overlijden van zijn vader..


V-EA  Martje van der Molen, dochter van Tonnis Everts van der Molen (IV-AM) en Hilje Remmerts Wieringa, is geboren op vrijdag 5 juli 1816 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden voor 1821 te Uithuizen (Hefshuizen). Martje werd hoogstens 4 jaar, 5 maanden en 27 dagen.


Martje trouwt op zaterdag 10 januari 1846 te Uithuizen (Hefshuizen) op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Derk Pieters Kuiper, zoon van Pieter Jans Kuiper en Fokeltje Derks Hoek. Derk, boerenknecht, is geboren op donderdag 19 oktober 1820 te Usquert, is overleden op vrijdag 6 februari 1885 aldaar. Derk werd 64 jaar, 3 maanden en 18 dagen.


Van Derk en Martje is een kind bekend:

1  Fokeltje Kuiper is geboren op zondag 27 september 1846 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 22 juli 1848 aldaar. Fokeltje werd 1 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

V-EB  Hilje Tonnis van der Molen, dochter van Tonnis Everts van der Molen (IV-AM) en Hilje Remmerts Wieringa, is geboren op zondag 14 december 1817 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op maandag 24 februari 1896 te Uithuizen (Hefshuizen). Hilje werd 78 jaar, 2 maanden en 10 dagen.


Hilje trouwt op zaterdag 21 december 1839 te Uithuizen (Hefshuizen) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Thomas Lammerts Smit, zoon van Gepke Thomas Smit. Thomas, boerenknecht, is geboren op dinsdag 3 januari 1815 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 30 september 1856 aldaar. Thomas werd 41 jaar, 8 maanden en 27 dagen.


Van Thomas en Hilje zijn vijf kinderen bekend:

1  Lammert Smit is geboren op zondag 19 januari 1840 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-LY.

2  doodgeboren dochter Smit doodgeboren op zondag 21 november 1841 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 21 november 1841 aldaar.


3  Tonnis Smit is geboren op donderdag 25 januari 1844 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 13 december 1924 te Breda. Tonnis werd 80 jaar, 10 maanden en 18 dagen.


Tonnis trouwt op vrijdag 1 augustus 1873 te Zevenbergen op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Jenneke Elisabeth Nelemans, dochter van Willem Adrianus Nelemans en Willemina Gertruida van Os. Jenneke is geboren op vrijdag 4 september 1846 te Terheijden, is overleden op dinsdag 26 april 1921 te Breda. Jenneke werd 74 jaar, 7 maanden en 22 dagen.


4  Jacobus Smit is geboren op maandag 9 september 1850 te Uithuizen (Hefshuizen).


5  Hilje Smit is geboren op woensdag 22 september 1852 te Uithuizen (Hefshuizen).


V-EC  Martje van der Molen, dochter van Tonnis Everts van der Molen (IV-AM) en Hilje Remmerts Wieringa, is geboren op donderdag 27 oktober 1825 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op donderdag 7 juni 1849 te Uithuizen (Hefshuizen). Martje werd 23 jaar, 7 maanden en 11 dagen.


Martje trouwt op zaterdag 10 januari 1846 te Uithuizen (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Derk Pieters Kuiper, zoon van Pieter Jans Kuiper (dagloner) en Fokeltje Derks. Derk, boerenknecht, is geboren op donderdag 19 oktober 1820 te Usquert, is overleden op vrijdag 6 februari 1885 aldaar. Derk werd 64 jaar, 3 maanden en 18 dagen.


Derk was later gehuwd (2) met Hindertje Hindriks Smit.

Van Derk en Martje is een kind bekend:

1  Fokeltje Kuiper is geboren op zondag 27 september 1846 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 22 juli 1848 aldaar. Fokeltje werd 1 jaar, 9 maanden en 25 dagen.


V-ED  Anje van der Molen, dochter van Tonnis Everts van der Molen (IV-AM) en Hilje Remmerts Wieringa, is geboren op zaterdag 6 juni 1829 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op maandag 25 november 1861 aldaar. Anje werd 32 jaar, 5 maanden en 19 dagen.


Anje trouwt op zaterdag 5 januari 1850 te Uithuizen (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Folkert Pieters Kruizinga, zoon van Pieter Folkerts Kruizinga (dagloner) en Renske Derks Kuilikamp. Folkert is geboren op donderdag 21 april 1825 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 14 augustus 1865 te Uithuizen (Hefshuizen). Folkert werd 40 jaar, 3 maanden en 24 dagen.


Van Folkert en Anje zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Kruizinga is geboren op dinsdag 14 mei 1850 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 21 januari 1851 aldaar. Pieter werd 8 maanden en 7 dagen.


2  Hilje Kruizinga is geboren op donderdag 10 juli 1851 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 9 augustus 1865 aldaar. Hilje werd 14 jaar en 30 dagen.


3  Pieter Kruizinga is geboren op vrijdag 6 januari 1854 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-LZ.

4  Grietje Kruizinga is geboren op zondag 15 november 1857 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-MA.

5  Martje Kruizinga is geboren op zondag 9 juni 1861 te Uithuizen (Hefshuizen).


V-EE  Remmert Tonnis van der Molen, zoon van Tonnis Everts van der Molen (IV-AM) en Hilje Remmerts Wieringa, is geboren op zaterdag 2 februari 1833 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op donderdag 10 november 1921 aldaar. Remmert werd 88 jaar, 9 maanden en 8 dagen.


Remmert trouwt op zaterdag 25 november 1854 te Uithuizen (Hefshuizen) op 21-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Anje Zark, dochter van Henderikus Zark en Trientje Simons Juk (dagloonersche). Anje, dienstmeid, is geboren op dinsdag 13 januari 1829 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 21 december 1877 aldaar. Anje werd 48 jaar, 11 maanden en 8 dagen.


Van Remmert en Anje zijn acht kinderen bekend:

1  Tonnis van der Molen is geboren op zaterdag 16 december 1854 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-MB.

2  Hendrik van der Molen is geboren op dinsdag 21 oktober 1856 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-MC.

3  Hilbrand van der Molen (Hilbert) is geboren op donderdag 14 oktober 1858 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-MD.

4  Jan van der Molen (John) is geboren op vrijdag 8 november 1861 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-ME.

5  Trientje van der Molen is geboren op donderdag 25 juni 1863 te Uithuizen (Hefshuizen).


6  Hilje van der Molen is geboren op zondag 15 januari 1865 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 17 mei 1872 aldaar. Hilje werd 7 jaar, 4 maanden en 2 dagen.


7  Siemen van der Molen is geboren op donderdag 9 juli 1868 te Uithuizen (Hefshuizen).


8  Martje van der Molen is geboren op zaterdag 18 december 1869 te Uithuizen (Hefshuizen).


Remmert trouwt op woensdag 25 april 1883 te Uithuizen (Hefshuizen) op 50-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Aafke Sijtsema. Aafke is geboren op maandag 12 juli 1830 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is overleden op dinsdag 9 juli 1907 te Uithuizen (Hefshuizen). Aafke werd 76 jaar, 11 maanden en 27 dagen.


V-EF  Evert Harms Knol, zoon van Harm Harkes Knol (IV-AN) en Grietje Everts van der Molen, koopman en koornschipper, is geboren op dinsdag 28 september 1824 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), is overleden op donderdag 19 januari 1865 te Usquert. Evert werd 40 jaar, 3 maanden en 22 dagen.


Evert trouwt op zaterdag 18 november 1848 te Kantens op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Hilje Freerks Knol, dochter van Freerk Tammes Knol (landbouwer) en Trientje Luies Lanting (landbouwersche). Hilje is geboren op zondag 26 maart 1820 te Rottum (gem Kantens) (Kantens). Hilje is geëmigreerd in 1880 te Usquert vanuit Usquert naar Noord-Amerika, voor verbetering van bestaan, met één kind (waarschijnlijk Siemon)..


Hilje was eerder gehuwd (1) met Jan Harms Bosch.

Van Evert en Hilje zijn drie kinderen bekend:

1  Harm Knol is geboren op zaterdag 17 november 1849 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), is overleden op zaterdag 17 november 1849 aldaar. Harm is geëmigreerd in 1873 te Usquert vanuit Usquert naar Noord-Amerika, voor verbetering van bestaan. Is dan miliciën verlofganger..


2  Trientje Knol is geboren op vrijdag 15 augustus 1851 te Rottum (gem Kantens) (Kantens), is overleden op zaterdag 30 juni 1855 aldaar. Trientje werd 3 jaar, 10 maanden en 15 dagen.


3  Siemon Knol is geboren op vrijdag 18 juli 1856 te Usquert. Siemon is geëmigreerd in 1880 vanuit Usquert met zijn moeder ("wed Evert") naar Noord-Amerika..


V-EG  Rientje Bos ook genaamd Reina Garmts Bos, dochter van Garmt Willems Bos (IV-AO) en Anje Everts van der Molen, is geboren op donderdag 22 november 1827 te 't Zandt, is overleden op zondag 2 februari 1919 te Uithuizen (Hefshuizen). Rientje werd 91 jaar, 2 maanden en 11 dagen.


Rientje trouwt op zaterdag 1 juni 1850 te Uithuizen (Hefshuizen) op 22-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Klaas Pieters Vos, zoon van Pieter Klazens Vos (boerenknegt) en Trientje Geerts Pomp. Klaas is geboren op donderdag 25 april 1822 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 1 oktober 1859 aldaar. Klaas werd 37 jaar, 5 maanden en 6 dagen.


Van Klaas en Rientje zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerard Vos is geboren op vrijdag 4 oktober 1850 te Uithuizen (Hefshuizen).


2  Anje Vos is geboren op donderdag 16 december 1852 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-MF.

3  Pieter Vos is geboren op zaterdag 15 december 1855 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-MG.

4  Trijntje Vos is geboren op donderdag 17 september 1857 te Uithuizen (Hefshuizen).


5  Klaas Vos is geboren op maandag 17 oktober 1859 te Uithuizen (Hefshuizen), zie VI-MH.

Rientje trouwt op zaterdag 30 januari 1869 te Uithuizen (Hefshuizen) op 41-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Sikke Berghuis, zoon van Pieter Jans Berghuis en Aafke Bronds. Sikke, timmerman, is geboren op vrijdag 6 november 1818 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op zondag 25 november 1900 aldaar. Sikke werd 82 jaar en 19 dagen.


V-EH  Harmke Rijzinga, dochter van Jacob Harms Rijzinga (IV-AQ) en Aaltje Harms Borgman, is geboren op dinsdag 12 oktober 1841 te Usquert, is overleden op maandag 9 augustus 1880 aldaar. Harmke werd 38 jaar, 9 maanden en 28 dagen.


Harmke trouwt op zaterdag 26 mei 1866 te Usquert, met wettiging van één kind. op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaas Werkman, zoon van Sjabbe Eltjes Werkman en Aaltje Ennes Zuidema. Klaas, boerenknecht, is geboren op zaterdag 31 augustus 1839 te Warffum, is overleden op woensdag 6 november 1912 te Usquert. Klaas werd 73 jaar, 2 maanden en 6 dagen.


Klaas was later gehuwd (2) met Hinderktje Meijer.

Van Klaas en Harmke zijn zes kinderen bekend:

1  Klaas Werkman is geboren op zaterdag 3 februari 1866 te Usquert, is overleden op maandag 18 november 1872 aldaar. Klaas werd 6 jaar, 9 maanden en 15 dagen.


2  Aaltje Werkman is geboren op maandag 24 februari 1868 te Usquert, is overleden op zondag 29 maart 1868 aldaar. Aaltje werd 1 maand en 5 dagen.


3  Jakob Werkman is geboren op woensdag 3 november 1869 te Warffum, zie VI-MI.

4  Aaltje Werkman is geboren op woensdag 10 juli 1872 te Usquert, is overleden op vrijdag 27 september 1872 aldaar. Aaltje werd 2 maanden en 17 dagen.


5  Ellina Werkman is geboren op vrijdag 12 januari 1877 te Usquert, zie VI-MJ.

6  Aafke Werkman is geboren op dinsdag 21 oktober 1879 te Usquert, zie VI-MK.

V-EI  Trijntje Borgman, dochter van Pieter Harms Borgman (IV-AR) en Aafke Jans Nienhuis, is geboren op vrijdag 10 januari 1834 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is overleden op woensdag 8 januari 1868 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Trijntje werd 33 jaar, 11 maanden en 29 dagen.


Trijntje trouwt op vrijdag 16 november 1866 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), met wettiging van één kind. op 32-jarige leeftijd met haar zwager de 36-jarige Roelf Westendorp, zoon van Jacob Remmerts Westendorp en Jantje Johannes Folgertsma. Roelf, dagloner, is geboren op zaterdag 14 augustus 1830 te 't Zandt, is overleden op zaterdag 23 januari 1909 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Roelf werd 78 jaar, 5 maanden en 9 dagen.


Roelf was later gehuwd (2) met Martje Borgman (zie V-EK).

Van Roelf en Trijntje is een kind bekend:

1  Jantje Westendorp is geboren op donderdag 18 oktober 1866 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-ML.

V-EJ  Harm Borgman, zoon van Pieter Harms Borgman (IV-AR) en Aafke Jans Nienhuis, is geboren op zaterdag 24 juni 1837 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is overleden op maandag 1 januari 1917 te Uithuizen (Hefshuizen). Harm werd 79 jaar, 6 maanden en 8 dagen.


Harm trouwt op woensdag 30 november 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 33-jarige leeftijd met de 35-jarige Itje Bultena, dochter van Harm Jakobs Bultena (boerenknecht) en Hindrikje Harms Kalk. Itje is geboren op dinsdag 5 mei 1835 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 18 februari 1912 aldaar. Itje werd 76 jaar, 9 maanden en 13 dagen.


Itje was eerder gehuwd (1) met Klaas Bierma.

Van Harm en Itje zijn twee kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Borgman doodgeboren op dinsdag 22 april 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 22 april 1873 aldaar.


2  Aafke Borgman is geboren op donderdag 16 juli 1874 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-MM.

V-EK  Martje Borgman, dochter van Pieter Harms Borgman (IV-AR) en Aafke Jans Nienhuis, is geboren op dinsdag 5 november 1839 te Zandeweer (gem Kantens) (Kantens), is overleden op maandag 16 januari 1911 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Martje werd 71 jaar, 2 maanden en 11 dagen.


Martje trouwt op woensdag 25 mei 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 30-jarige leeftijd met de 39-jarige Roelf Westendorp, zie V-EI.

Van Martje is een kind bekend:

1  Aafke Borgman is geboren op maandag 7 december 1863 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 26 april 1864 aldaar. Aafke werd 4 maanden en 19 dagen.


V-EL  Harmke Pieters Borgman, dochter van Pieter Harms Borgman (IV-AR) en Aafke Jans Nienhuis, is geboren op woensdag 10 augustus 1842 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 2 november 1934 aldaar. Harmke werd 92 jaar, 2 maanden en 23 dagen.


Harmke trouwt op woensdag 20 mei 1868 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Harm Jakobs Sikkenga, zoon van Jakob Luitjen Sikkenga (boerenknecht) en Hindriktje Tjarks Lulofs. Harm, boerenknecht, is geboren op zaterdag 10 december 1842 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 13 september 1929 aldaar. Harm werd 86 jaar, 9 maanden en 3 dagen.


Van Harm en Harmke zijn twaalf kinderen bekend:

1  Hendrikje Sikkenga is geboren op maandag 8 maart 1869 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-MN.

2  Aafke Sikkenga (Effie) is geboren op zondag 22 mei 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-MO.

3  Trijntje Sikkenga is geboren op zaterdag 15 augustus 1874 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 14 september 1874 aldaar. Trijntje werd 30 dagen.


4  Jacob Sikkenga is geboren op woensdag 18 augustus 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 24 december 1875 aldaar. Jacob werd 4 maanden en 6 dagen.


5  Jacob Sikkenga is geboren op zondag 4 februari 1877 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-MP.

6  Pieter Sikkenga is geboren op donderdag 14 maart 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


7  Luitje Sikkenga is geboren op donderdag 27 november 1879 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 6 mei 1977 aldaar, is begraven aldaar. Luitje werd 97 jaar, 5 maanden en 9 dagen.


8  Klaas Sikkenga is geboren op donderdag 30 december 1880 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 2 augustus 1881 aldaar. Klaas werd 7 maanden en 3 dagen.


9  Klaas Sikkenga is geboren op vrijdag 7 april 1882 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 20 april 1882 aldaar. Klaas werd 13 dagen.


10  Bouke Sikkenga is geboren op dinsdag 14 augustus 1883 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 17 april 1899 aldaar. Bouke werd 15 jaar, 8 maanden en 3 dagen.


11  Martje Sikkenga is geboren op zondag 7 december 1884 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 10 oktober 1898 aldaar. Martje werd 13 jaar, 10 maanden en 3 dagen.


12  doodgeboren zoon Sikkenga doodgeboren op vrijdag 20 december 1889 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 20 december 1889 aldaar.


V-EM  Antje Jans Maring, dochter van Jan Harms Maring (IV-AS) en Anje Hendriks Bosma, is geboren op woensdag 11 maart 1829 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), is overleden op vrijdag 10 april 1885 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo). Antje werd 56 jaar en 30 dagen.


Antje trouwt op zaterdag 22 november 1851 te Baflo op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Lammert Jans Pot, zoon van Onbekende Vader en Janna Lammerts Pot (dagloonster). Lammert, boerenknecht, wonende te Baflo, is geboren op maandag 29 augustus 1831 aldaar, is overleden op dinsdag 13 oktober 1885 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo). Lammert werd 54 jaar, 1 maand en 14 dagen.


Van Lammert en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Janna Pot (Jennie) is geboren op vrijdag 16 januari 1852 te Baflo, zie VI-MQ.

2  Klaas Pot is geboren op maandag 18 juni 1855 te Baflo, is overleden op donderdag 27 januari 1876 te Den Bosch. Klaas werd 20 jaar, 7 maanden en 9 dagen.


3  Jan Pot is geboren op zondag 14 november 1858 te Warffum, zie VI-MR.

4  Anje Pot, dienstmeid, is geboren op woensdag 26 maart 1862 te Westernieland (Gem Eenrum) (Eenrum), is ongehuwd overleden op dinsdag 11 mei 1880 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo). Anje werd 18 jaar, 1 maand en 15 dagen.


V-EN  Frouke Maring, dochter van Jan Harms Maring (IV-AS) en Anje Hendriks Bosma, dagloonster en dienstmeid, wonende te Rasquert (gem Baflo) (Baflo) en te Den Andel (gem Baflo) (Baflo), is geboren op dinsdag 15 maart 1831 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is overleden op dinsdag 15 januari 1918 te Baflo. Frouke werd 86 jaar en 10 maanden.


Frouke trouwt op donderdag 17 oktober 1872 te Baflo op 41-jarige leeftijd met de 58-jarige Pieter Jakobs Tillema, zoon van Pieter Jakobs Tillema en Anje Klaassens. Pieter, dagloner, wonende te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), is geboren op vrijdag 13 mei 1814 te Winsum (Provincie Groningen (Nederland)), is overleden op zaterdag 6 juli 1901 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo). Pieter werd 87 jaar, 1 maand en 23 dagen.


Pieter was eerder gehuwd (1) met Marijke Mihl.

Van Pieter en Frouke zijn twee kinderen bekend:

1  Kornelis Maring, wonende te Baflo, is geboren op zondag 6 december 1857 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo), is overleden op maandag 21 mei 1860 aldaar. Kornelis werd 2 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Natuurlijke zoon van Frouke, vader onbekend.

2  Pieter Jakob Tillema is geboren op donderdag 28 november 1872 te Baflo, zie VI-MS.

V-EO  Harm Jans Maring, zoon van Jan Harms Maring (IV-AS) en Anje Hendriks Bosma, boerenknecht, wonende te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is geboren op dinsdag 18 augustus 1835 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo), is overleden op zondag 24 januari 1904 te Baflo. Harm werd 68 jaar, 5 maanden en 6 dagen.


Harm trouwt op zaterdag 6 oktober 1860 te Baflo op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Frouke Sibema, dochter van Nanning Rutgers Sibema (koopman) en Hendrikje Jans Tillema (dagloonster). Frouke, dienstmeid, wonende te Baflo, is geboren op zaterdag 5 november 1836 aldaar, is overleden op woensdag 28 mei 1902 aldaar. Frouke werd 65 jaar, 6 maanden en 23 dagen.


Van Harm en Frouke zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Harms Maring (John) is geboren op woensdag 17 juli 1861 te Baflo, zie VI-MT.

2  Henderika Maring is geboren op woensdag 13 april 1864 te Baflo, zie VI-MU.

3  Hendrik Maring, schipper, wonende te Baflo, is geboren op zaterdag 29 september 1866 aldaar.


4  Harm Maring, boerenknecht, wonende te Baflo, is geboren op woensdag 29 december 1869 aldaar, is overleden op zondag 10 december 1905 te Westernieland (Gem Eenrum) (Eenrum). Harm werd 35 jaar, 11 maanden en 11 dagen.


5  Anje Maring is geboren op maandag 13 oktober 1873 te Baflo, zie VI-MV.

6  Jantje Maring (Jennie) is geboren op woensdag 27 december 1876 te Baflo, zie VI-MW.

V-EP  Hendrik Jans Maring, zoon van Jan Harms Maring (IV-AS) en Anje Hendriks Bosma, dagloner, wonende te Baflo, is geboren op zaterdag 6 februari 1841 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo), is overleden op donderdag 22 januari 1914 te Baflo. Hendrik werd 72 jaar, 11 maanden en 16 dagen.


Hendrik trouwt op zaterdag 25 oktober 1862 te Baflo op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Anje Berends Lijnema, dochter van Berend Pieters Lijnema (korenschipper) en Grietje Jans Ezenga. Anje, wonende te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), is geboren op zaterdag 31 oktober 1840 aldaar, is overleden op zaterdag 11 mei 1929 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo). Anje werd 88 jaar, 6 maanden en 10 dagen.


Van Hendrik en Anje zijn drie kinderen bekend:

1  Berend Maring is geboren op dinsdag 16 december 1862 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), is overleden op zaterdag 7 februari 1863 te Baflo. Berend werd 1 maand en 22 dagen.


2  Anje Maring is geboren op donderdag 24 maart 1864 te Baflo, zie VI-MX.

3  Berend Maring is geboren op donderdag 6 januari 1870 te Baflo, zie VI-MY.

V-EQ  Antje Maring, dochter van Kornelis Harms Maring (IV-AU) en Gepke Geerts Eling, dagloonster, is geboren op vrijdag 4 september 1840 te Warffum, is overleden op zondag 16 november 1879 aldaar. Antje werd 39 jaar, 2 maanden en 12 dagen.Antje trouwt op zaterdag 22 juni 1861 te Warffum op 20-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Pieter Medenga, zoon van Jan Klaasen Medenga (dagloner) en Jantje Pieters Venema (dagloonster). Pieter, dagloner, wonende te Warffum, is geboren op maandag 7 juli 1834 aldaar, is overleden op donderdag 5 juli 1866 aldaar. Pieter werd 31 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Wat gebeurde er 5 juli 1866 in Warffum, dat zowel Pieter als zijn zoon Jan overleden?

Van Pieter en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Medenga is geboren op vrijdag 15 augustus 1862 te Warffum, is overleden op donderdag 5 juli 1866 aldaar. Jan werd 3 jaar, 10 maanden en 20 dagen.


2  Kornelis Medenga is geboren op zaterdag 13 augustus 1864 te Warffum, is overleden op zondag 1 juli 1866 aldaar. Kornelis werd 1 jaar, 10 maanden en 18 dagen.


3  Pieter Medinga, daglooner, is geboren op woensdag 28 november 1866 te Warffum, is overleden op woensdag 30 november 1949 aldaar. Pieter werd 83 jaar en 2 dagen.


Pieter trouwt op woensdag 22 januari 1908 te Warffum op 41-jarige leeftijd met de 43-jarige Sjoutje Huisman, dochter van Pieter Sjoerds Huisman (stoelenmaker) en Egbertje Jans Egberts. Sjoutje is geboren op woensdag 3 februari 1864 te Warffum, is overleden op donderdag 8 november 1951 te Tolbert (gem Leek) (Leek). Sjoutje werd 87 jaar, 9 maanden en 5 dagen.


Antje trouwt op woensdag 29 mei 1872 te Warffum op 31-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Evert Willems Bakker, zoon van Thomas Kornelis Bakker en Pieterke Everts Venhuizen (dagloonster). Evert, dagloner, wonende te Warffum, is geboren op zondag 1 november 1840 aldaar, is overleden op maandag 26 maart 1923 aldaar. Evert werd 82 jaar, 4 maanden en 25 dagen.


Evert was later gehuwd (2) met Hendrika Folgerts.

Van Evert en Antje is een kind bekend:

4  Pieterke Bakker is geboren op dinsdag 29 april 1873 te Warffum, zie VI-MZ.

V-ER  Hilje Maring, dochter van Kornelis Harms Maring (IV-AU) en Gepke Geerts Eling, is geboren op woensdag 8 december 1841 te Warffum, is overleden op zaterdag 23 oktober 1909 aldaar, is begraven aldaar. Hilje werd 67 jaar, 10 maanden en 15 dagen.


Hilje trouwt op zaterdag 5 september 1863 te Warffum, hoogzwanger van haar eerste dochter. op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Klaas Christofs Klaas, zoon van Johan Hermann Christoph Klaas en Elisabeth Klasens Frans (dagloonersche). Klaas, dagloner en boerenknecht, wonende te Warffum, is geboren op maandag 9 juni 1834 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 4 december 1912 te Warffum, is begraven aldaar. Klaas werd 78 jaar, 5 maanden en 25 dagen.


Van Klaas en Hilje zijn acht kinderen bekend:

1  Elizabet Klaas is geboren op vrijdag 4 december 1863 te Warffum, is overleden op maandag 28 december 1863 aldaar. Elizabet werd 24 dagen.


2  Ebertus Klaas is geboren op donderdag 16 maart 1865 te Warffum.


3  Kornelis Klaas is geboren op dinsdag 11 december 1866 te Warffum, is ongehuwd overleden op zaterdag 25 maart 1905 aldaar. Kornelis werd 38 jaar, 3 maanden en 14 dagen.


4  Berend Klaas is geboren op zondag 17 mei 1868 te Warffum, is overleden op dinsdag 4 augustus 1868 aldaar. Berend werd 2 maanden en 18 dagen.


5  Harm Klaas is geboren op donderdag 17 februari 1870 te Warffum, zie VI-NA.

6  Gepke Klaas is geboren op zaterdag 7 september 1872 te Warffum, zie VI-NB.

7  Geert Klaas is geboren op maandag 13 november 1876 te Warffum, is overleden op dinsdag 21 augustus 1877 aldaar. Geert werd 9 maanden en 8 dagen.


8  Antje Klaas is geboren op zaterdag 17 augustus 1878 te Warffum, zie VI-NC.

V-ES  Aaltje Maring, dochter van Kornelis Harms Maring (IV-AU) en Gepke Geerts Eling, boerenmeid, is geboren op vrijdag 3 maart 1843 te Warffum, is overleden op donderdag 28 december 1922 aldaar, is begraven aldaar. Aaltje werd 79 jaar, 9 maanden en 25 dagen.


Aaltje trouwt op woensdag 3 juni 1868 te Warffum op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelf Hoek, zoon van Jan Roelfs Hoek (dagloner) en IJdje Eltjes Bakker. Roelf, boerenknecht, wonende te Den Andel (gem Baflo) (Baflo), is geboren op donderdag 30 maart 1843 te Warffum, is overleden op dinsdag 25 april 1922, is begraven aldaar. Roelf werd 79 jaar en 26 dagen.


Van Roelf en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Kornelis Maring is geboren op zondag 29 januari 1865 te Warffum, is overleden op woensdag 3 februari 1886 aldaar. Kornelis werd 21 jaar en 5 dagen.

Erkend door Roelf Hoek op 13.1.1883.

2  Itje Hoek is geboren op zaterdag 23 februari 1867 te Warffum, is overleden op dinsdag 27 november 1883 aldaar. Itje werd 16 jaar, 9 maanden en 4 dagen.


3  Jan Hoek is geboren op zondag 18 september 1870 te Warffum, is ongehuwd overleden op woensdag 12 februari 1930 aldaar, is begraven aldaar. Jan werd 59 jaar, 4 maanden en 25 dagen.


4  Gepke Hoek is geboren op vrijdag 5 maart 1875 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo), is overleden op dinsdag 16 november 1875 aldaar. Gepke werd 8 maanden en 11 dagen.


5  Harm Hoek is geboren op vrijdag 5 maart 1875 te Den Andel (gem Baflo) (Baflo), is overleden op zondag 14 maart 1875 aldaar. Harm werd 9 dagen.


6  Harm Hoek, daglooner, is geboren op woensdag 22 november 1876 te Warffum, is overleden op vrijdag 23 december 1960, is begraven aldaar. Harm werd 84 jaar, 1 maand en 1 dag.


Harm trouwt op zaterdag 4 mei 1907 te Usquert op 30-jarige leeftijd met de 18-jarige Jantje Wibbens, dochter van Omge Wibbens en Geertje Vos. Jantje, dienstmeid, is geboren op zondag 3 maart 1889 te Toornwerd (gem Middelstum) (Middelstum), is overleden op woensdag 20 juli 1960, is begraven te Warffum. Jantje werd 71 jaar, 4 maanden en 17 dagen.


7  Gepke Hoek is geboren op woensdag 26 februari 1879 te Warffum, zie VI-ND.

8  doodgeboren dochter Hoek doodgeboren op dinsdag 1 november 1881 te Warffum, is overleden op dinsdag 1 november 1881 aldaar.


V-ET  Harm Maring, zoon van Kornelis Harms Maring (IV-AU) en Gepke Geerts Eling, sluismeester en mollevanger, is geboren op woensdag 13 januari 1847 te Warffum, is overleden op vrijdag 31 januari 1919 aldaar. Harm werd 72 jaar en 18 dagen.


Sluismeester van 1894-1911 te Noordpolderzijl.

Uit: "Geschiedenis van het waterschap Noordpolder", door J.Zuidema Rzn, H.H. Fongers, Uithuizen, 1914, is het volgende verhaal:

In de notulen van den 27 Nov. 1893 vinden we o.a. opgeteekend:
,,De oorzaak van deze bijeenkomst van het Bestuur was van een zeer treurigen aard, immers eene hevige ziekte van slechts een paar dagen had het leven van den waarman Roelf Brands een einde doende nemen, en was het Bestuur nu zamen gekomen, om den overledene de laatste eer te bewijzen, en tevens te bespreken, de maatregelen die er genomen moesten worden, om de werkzaamheden aan den Sluis te regelen."
Derk van der Molen werd voorloopig belast met de werkzaamheden, terwijl besloten werd de Wed. Brands te berichten, dat ze tot 1 mei '94 in het Zijlhuis kon blijven wonen met behoud van het tractement, indien ze Van der Molen voor de werkzaamheden betaalde.
Den 23 Dec. '93 werd een nieuwe sluismeester benoemd. Voor de betrekking hadden zich plm. 25 personen aangemeld. Met het oog op het groot aantal sollicitanten en ook met oog op de weinige geschiktheid van velen, werd eerts overgegaan tot het opmaken van een viertal. Op dit viertal werden geplaatst: Harm Maring, D. v.d. Molen en Derk Meyer, allen te Usquert, en H. Kraaima te Stedum. Het tweetal, hieruit geformeerd, bevatte: H. Maring en D. v.d. Molen, terwijl bij stemming Maring drie stemmen en Van der Molen twee stemmen verwierf.
Op de vergadering van 19 Mei '94 legde Maring den voorgeschreven eed af in handen van den voorzitter, terwijl hem tevens het mollenvangen werd opgedragen, vanaf de sluis oostwaarts tot den opdijk, naar f65,- per jaar. D. v.d. Molen kreeg tevens zijn ontslag als mollenvanger voor dit eind dijk.(...)

Wat de onderhoudswerken van de zeesluis betreft, we achten deze van niet zoo groot belang, dat we daarvan afzonderlijke melding behoeven te doen. We willen alleen vermelden, 't geen met deze sluis in onmiddelijk verband staat en we verwijzen dan in de eerste plaats naar een missive van den Commissaris der Koningin, welke op de vergadering van den 10 December 1906 in behandeling werd genomen.
De Commissaris verzocht in de missive antwoord der volmachten op 'n bij hem ingekomen klacht van de gebroeders Fokkens, dat zij, wat het doorlaten door de zeesluis betrof, werden achtergesteld bij hunne concurrenten. Maring wilde ze niet schutten.
De voorzitter deelde op de vergadering mee, dat er een persoonlijke veete bestaat, tussen de gebr. Fokkens en den waarman.
Men diende echter aan het verzoek van den Commisssaris te voldoen. Genoemd schrijven luidt:
,,Het bestuur van het Waterschap Noordpolder heeft de Eer Uwe Excellentie te berichten ..... dat de Noordpoldersluis door het Bestuur geheel en al als uitwateringssluis wordt beschouwd en niet als schutsluis. De inrichting is dan ook zoodanig, dat slechts een boot of klein vaartuig kan worden geschut. Nu is de sluismeester ook belast met het herstellen van Dijk, Kanalen en wegwerken, en daardoor veeltijds van huis, hij kan zoodoende niet klaarstaan om een boot door te laten, waarom aan hem de mondelinge opdracht is gegeven, met het doorlaten van een boot of dergelijk vaartuig geheel en al naar omstandigheden te handelen.
,,Wat het doorlaten van P.Huizinga, 't welk in het adres wordt genoemd, betreft, de sluismeester had Huizinga een keer of drie doorgelaten, wetende dat dit doorlaten toch hoogst zelden zich zou herhalen.
,,Met Gebr. Fokkens wordt de quaestie anders, deze zullen de man steeds lastig vallen, misschien iederen dag wanneer ze gaan visschen, en was dit eenvoudig onmogelijk om door te voeren, redenen waarom de sluismeester van beginne af weigerde te schutten."
Den 14 Mrt. '07 kwam naar aanleiding hiervan opnieuw een missive van den Commissaris in bespreking. Hierin gaf de Commissaris in overweging de instructie van den sluismeester zóódanig te wijzigen, dat niet de een bij den ander zou kunnen worden achtergesteld.
Hiertoe werd overgegaan, zoodat de sluismeester niemand, dan de voogd van Rottum, mocht schutten.
De 11 Maart '08 werd H. Bulthuis verlof gegeven de sluis voor éénmaal te passeeren - en op het oogenblik is de toestand zóó, dat de voorzitter verlof kan geven tot doorlating (besluit van 22 Oct. 1908).(...)

In de vergadering van 20 Oct. 1910 deelde de voorzitter mee:
,,Als Maring eenige zekerheid kon bekomen van het bestuur, dat zijn zoon Hendrik hem als waarman (sluismeester-polderzijl) kon opvolgen, dan had hij 't plan het volgende jaar te bedanken. Konde hij die zekerheid niet krijgen, dan wilde hij nog eenigen tijd aanblijven."
De meeste leden vonden, dat de jonge Maring in zooverre de voorkeur verdiende, dat hij bekend was met de zaken.
Den 20 April 1911 werd Maring het ontslag "op de meest eervolle wijze" verleend, en werd "Hendrik Maring voorloopig voor één jaar benoemd, om later bij bevind van zaken de benoeming te verlengen."

In de vleugels van de gerestaureerde Noordpolderzijl vindt men vandaag de dag een ingemetselde steen met een lijst van de achtereenvolgende sluismeesters vanaf 1811 tot 1981.

Harm trouwt op woensdag 2 november 1870 te Warffum op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Martje Bolt, dochter van Hindrik Jakobs Bolt (dagloner) en Johanna Derks Dob (dagloonster). Martje, dagloonster, wonende te Warffum, is geboren op woensdag 19 december 1849 aldaar, is overleden op zondag 23 juni 1929 te Usquert. Martje werd 79 jaar, 6 maanden en 4 dagen.


Van Harm en Martje is een kind bekend:

1  Hendrik Maring is geboren op maandag 4 augustus 1884 te Usquert, zie VI-NE.

V-EU  Geert Maring, zoon van Kornelis Harms Maring (IV-AU) en Gepke Geerts Eling, wonende te Warffum, is geboren op woensdag 19 juni 1850 aldaar, is overleden op zaterdag 18 juni 1921 aldaar, is begraven aldaar. Geert werd 70 jaar, 11 maanden en 30 dagen.


Geert trouwt op woensdag 25 januari 1871 te Warffum op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacobje Winter, dochter van Johann Hendrik Frederik Winter (daglooner) en Trijntje Klaassens Blink. Jacobje, wonende te Warffum, is geboren op vrijdag 8 maart 1844 aldaar, is overleden op woensdag 14 februari 1912 aldaar, is begraven aldaar. Jacobje werd 67 jaar, 11 maanden en 6 dagen.


Van Geert en Jacobje zijn negen kinderen bekend:

1  Gepke Maring is geboren op woensdag 1 februari 1871 te Warffum, is overleden op zaterdag 21 juli 1928 aldaar, is begraven aldaar. Gepke werd 57 jaar, 5 maanden en 20 dagen.


2  Frederikus Maring is geboren op woensdag 30 april 1873 te Warffum, zie VI-NF.

3  Kornelis Maring is geboren op zaterdag 11 december 1875 te Warffum, zie VI-NG.

4  Trientje Maring is geboren op zaterdag 23 juni 1877 te Warffum, zie VI-NH.

5  Antje Maring is geboren op zaterdag 19 april 1879 te Warffum, zie VI-NI.

6  Harm Maring is geboren op zaterdag 9 april 1881 te Warffum, zie VI-NJ.

7  Johan Hindrik Maring is geboren op vrijdag 18 januari 1884 te Warffum, zie VI-NK.

8  Hilje Maring is geboren op donderdag 25 juni 1885 te Warffum, zie VI-NL.

9  Geert Maring is geboren op donderdag 1 september 1887 te Warffum, zie VI-NM.

V-EV  Kornelia Maring, dochter van Kornelis Harms Maring (IV-AU) en Gepke Geerts Eling, is geboren op zaterdag 23 april 1859 te Warffum, is overleden op maandag 21 december 1936 aldaar, is begraven aldaar. Kornelia werd 77 jaar, 7 maanden en 28 dagen.


Kornelia trouwt op vrijdag 14 november 1884 te Warffum op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Harm Lantinga, zoon van Abel Lantinga (dagloner) en Stientje Vogel. Harm is geboren op vrijdag 26 augustus 1859 te Warffum, is overleden op donderdag 5 mei 1910 aldaar, is begraven aldaar. Harm werd 50 jaar, 8 maanden en 9 dagen.


Van Harm en Kornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Stientje Lantinga is geboren op zaterdag 23 december 1882 te Warffum, zie VI-NN.

2  Kornelis Maring is geboren op zaterdag 23 december 1882 te Warffum, is overleden op dinsdag 16 januari 1883 aldaar. Kornelis werd 24 dagen.


3  Gepke Lantinga is geboren op zaterdag 17 januari 1885 te Warffum, is ongehuwd overleden op donderdag 28 januari 1943 aldaar, is begraven aldaar. Gepke werd 58 jaar en 11 dagen.


4  Kornelis Lantinga is geboren op vrijdag 3 september 1886 te Warffum, zie VI-NO.

5  Abel Lantinga is geboren op vrijdag 10 januari 1890 te Warffum, is overleden op maandag 29 september 1890 aldaar. Abel werd 8 maanden en 19 dagen.


6  Abeltje Lantinga is geboren op zondag 22 januari 1893 te Warffum, is overleden op dinsdag 30 mei 1989, is begraven te Kantens. Abeltje werd 96 jaar, 4 maanden en 8 dagen.


Abeltje trouwt op zaterdag 3 juli 1920 te Warffum op 27-jarige leeftijd met de 38-jarige Jan Vogel, zoon van Geert Vogel (smidsknecht) en Jantje Vonk. Jan, schoenmaker, is geboren op dinsdag 28 maart 1882 te Warffum, is overleden op vrijdag 28 oktober 1960 te Toornwerd (gem Middelstum) (Middelstum), is begraven te Kantens. Jan werd 78 jaar en 7 maanden.


7  Aaltje Lantinga is geboren op zondag 5 augustus 1894 te Warffum, is overleden op maandag 21 december 1981 te Westernieland (Gem Eenrum) (Eenrum). Aaltje werd 87 jaar, 4 maanden en 16 dagen.


Aaltje trouwt op zaterdag 16 mei 1925 te Warffum op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Hendrik Munting, zoon van Jacob Munting (grofsmid) en Trientje Tichelaar. Hendrik, landarbeider, is geboren op vrijdag 16 maart 1894 te Usquert, is overleden op zaterdag 6 november 1971 te Westernieland (Gem Eenrum) (Eenrum). Hendrik werd 77 jaar, 7 maanden en 21 dagen.


8  Harm Lantinga is geboren op zaterdag 18 september 1897 te Warffum, is ongehuwd overleden op zondag 14 april 1974 aldaar, is gecremeerd op donderdag 18 april 1974 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Harm werd 76 jaar, 6 maanden en 27 dagen.


V-EW  Trijntje Martens Maring, dochter van Marten Harms Maring (IV-AV) en Janna Luitjes Sieuwerts, dienstmeid, wonende te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is geboren op donderdag 3 juli 1845 aldaar, is overleden op maandag 23 februari 1931 aldaar, is begraven te Baflo. Trijntje werd 85 jaar, 7 maanden en 20 dagen.


Trijntje trouwt op zaterdag 3 december 1870 te Baflo op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Roelf van Olst, zoon van Barteld Willems van Olst en Jantje Roelfs Oosterhof. Roelf, boerenknecht, is geboren op vrijdag 11 september 1846 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), is overleden op dinsdag 23 juni 1936 te Baflo, is begraven aldaar. Roelf werd 89 jaar, 9 maanden en 12 dagen.


Van Roelf en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Barteld van Olst is geboren op donderdag 19 januari 1871 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is overleden op woensdag 20 juni 1877 aldaar. Barteld werd 6 jaar, 5 maanden en 1 dag.


2  Janna van Olst is geboren op donderdag 14 maart 1872 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie VI-NP.

3  Marten van Olst is geboren op woensdag 20 augustus 1873 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie VI-NQ.

4  Barteld van Olst is geboren op donderdag 7 februari 1878 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie VI-NR.

5  Willem van Olst is geboren op zaterdag 3 april 1880 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is overleden op dinsdag 29 november 1881 aldaar. Willem werd 1 jaar, 7 maanden en 26 dagen.


6  Willem van Olst is geboren op donderdag 6 augustus 1885 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie VI-NS.

V-EX  Harm Maring, zoon van Marten Harms Maring (IV-AV) en Janna Luitjes Sieuwerts, boerenknecht, wonende te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is geboren op woensdag 13 december 1848 aldaar, is overleden op vrijdag 20 september 1912 te Baflo. Harm werd 63 jaar, 9 maanden en 7 dagen.


Harm trouwt op zaterdag 17 mei 1873 te Baflo op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Aafke Poel, dochter van Jakob Hendriks Poel (dagloner) en Kaatje Aries Jansen. Aafke, dienstmeid, wonende te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is geboren op woensdag 5 maart 1845 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), is overleden op donderdag 19 juli 1923 te Baflo. Aafke werd 78 jaar, 4 maanden en 14 dagen.


Van Harm en Aafke zijn twee kinderen bekend:

1  Marten Maring is geboren op zondag 6 juli 1873 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie VI-NT.

2  Kaatje Maring, huishoudster, is geboren op zaterdag 1 januari 1876 te Baflo, is overleden op maandag 8 september 1958 te Bedum, is begraven aldaar. Kaatje werd 82 jaar, 8 maanden en 7 dagen.


Kaatje was huisgenoot van E. Veen.

V-EY  Luidina Maring, dochter van Marten Harms Maring (IV-AV) en Janna Luitjes Sieuwerts, dagloonster, wonende te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is geboren op maandag 17 november 1851 aldaar, is overleden op dinsdag 12 maart 1935 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), is begraven te Baflo. Luidina werd 83 jaar, 3 maanden en 23 dagen.


Bewoonde van 1900-1904 de boerderij "Het Olhof", Brandenburgerpad 4, Rasquert.

Luidina trouwt op zaterdag 30 mei 1874 te Baflo op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Albert Stavenga, zoon van Geert Jans Stavenga en Janna Alberts van Rijn (dagloonster). Albert, dagloner, wonende te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), is geboren op vrijdag 17 augustus 1849 aldaar, is overleden op woensdag 13 november 1918 te Baflo, is begraven aldaar. Albert werd 69 jaar, 2 maanden en 27 dagen.


Van Albert en Luidina zijn twaalf kinderen bekend:

1  Geert Stavenga is geboren op maandag 16 februari 1874 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), is overleden op woensdag 27 november 1957 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Geert werd 83 jaar, 9 maanden en 11 dagen.


2  Janna Stavenga is geboren op donderdag 23 november 1876 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), zie VI-NU.

3  Jantje Stavenga is geboren op dinsdag 31 juli 1877 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is overleden op woensdag 28 november 1962 te Middelstum. Jantje werd 85 jaar, 3 maanden en 28 dagen.


4  Johanna Stavenga is geboren op zondag 25 mei 1879 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), zie VI-NV.

5  Trijntje Stavenga is geboren op dinsdag 3 januari 1882 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), zie VI-NW.

6  Marten Stavenga is geboren op donderdag 5 juni 1884 te Baflo, zie VI-NX.

7  Harm Stavenga is geboren op zaterdag 15 januari 1887 te Baflo, zie VI-NY.

8  Geertje Stavenga is geboren op vrijdag 2 augustus 1889 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), is overleden op zondag 11 augustus 1889 aldaar. Geertje werd 9 dagen.


9  Geerhardus Stavenga, boerenknecht, is geboren op maandag 21 juli 1890 te Baflo, is overleden op zaterdag 21 januari 1978 aldaar, is begraven aldaar. Geerhardus werd 87 jaar en 6 maanden.


Geerhardus trouwt op vrijdag 21 mei 1915 op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelia Drewes, dochter van Luitje Drewes en Luuwke Berghuis. Cornelia, dienstmeid, is geboren op vrijdag 11 maart 1892 te Baflo, is overleden op woensdag 22 februari 1967, is begraven aldaar. Cornelia werd 74 jaar, 11 maanden en 11 dagen.


10  Luitje Stavenga is geboren op dinsdag 17 januari 1893 te Rasquert (gem Baflo) (Baflo), is ongehuwd overleden op zondag 12 november 1978 te Baflo, is begraven aldaar. Luitje werd 85 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

11  Martje Stavenga is geboren op donderdag 14 maart 1895, is overleden op zaterdag 16 maart 1895. Martje werd 2 dagen.

12  Jan Stavenga is geboren op zaterdag 13 februari 1897, is overleden op zondag 8 maart 1970, is begraven te Baflo. Jan werd 73 jaar en 23 dagen.


V-EZ  Martje Maring, dochter van Marten Harms Maring (IV-AV) en Janna Luitjes Sieuwerts, dagloonster, wonende te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is geboren op maandag 29 januari 1855 aldaar, is overleden op zondag 5 januari 1941 te Baflo, is begraven aldaar. Martje werd 85 jaar, 11 maanden en 7 dagen.


Martje trouwt op donderdag 3 oktober 1878 te Baflo op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Geert de Jonge, zoon van Jan Jakobs de Jonge (dagloner) en Auke Geerts Munting (dagloner). Geert, boerenknecht, wonende te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is geboren op maandag 15 januari 1855 te Baflo, is overleden op zaterdag 5 december 1931 aldaar, is begraven aldaar. Geert werd 76 jaar, 10 maanden en 20 dagen.


Van Geert en Martje zijn acht kinderen bekend:

1  Janna Maring ook genaamd Janna de Jonge is geboren op dinsdag 4 december 1877 te Baflo, is overleden op donderdag 21 juni 1883 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo). Janna werd 5 jaar, 6 maanden en 17 dagen.


2  Jan de Jonge is geboren op donderdag 6 november 1879 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie VI-NZ.

3  Jakob de Jonge is geboren op zondag 11 november 1883 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie VI-OA.

4  Janna de Jonge is geboren op woensdag 10 maart 1886 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is overleden op donderdag 22 januari 1891 aldaar. Janna werd 4 jaar, 10 maanden en 12 dagen.


5  Ipe de Jonge, daglooner, is geboren op dinsdag 17 april 1888 te Baflo, is overleden op zaterdag 5 december 1964, is begraven aldaar. Ipe werd 76 jaar, 7 maanden en 18 dagen.


Ipe trouwt op vrijdag 27 april 1917 te Baflo op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Stijntje Berghuis, dochter van Johannes Berghuis en Aaltje Lantinga. Stijntje, dienstbode, is geboren op donderdag 2 augustus 1894 te Baflo, is overleden op vrijdag 28 maart 1986, is begraven aldaar. Stijntje werd 91 jaar, 7 maanden en 26 dagen.


6  Harm de Jonge, arbeider, is geboren op vrijdag 2 januari 1891 te Baflo, is overleden op dinsdag 9 december 1975 te Den Haag, is begraven op vrijdag 12 december 1975 aldaar. Harm werd 84 jaar, 11 maanden en 7 dagen.


Harm was gehuwd (1) met Frieda J. Ch. Heitchen. Harm trouwt op vrijdag 16 juni 1916 te Baflo op 25-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Aafke van Houten, dochter van Jakob van Houten (koopman) en Annechien van Dijken. Aafke, dienstmeid, is geboren op donderdag 8 januari 1891 te Eenrum, is overleden op woensdag 6 januari 1937 aldaar. Aafke werd 45 jaar, 11 maanden en 29 dagen.


7  Janna de Jonge is geboren op donderdag 14 september 1893 te Baflo, is overleden op woensdag 8 maart 1967 aldaar, is begraven aldaar. Janna werd 73 jaar, 5 maanden en 22 dagen.


Janna trouwt op vrijdag 11 juli 1924 te Baflo op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Lammert Meinema, zoon van Derk Meinema en Wemeltje Drewes. Lammert, landarbeider, is geboren op vrijdag 4 oktober 1895 te Baflo, is overleden op woensdag 8 januari 1975 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is begraven te Baflo. Lammert werd 79 jaar, 3 maanden en 4 dagen.


8  doodgeboren zoon de Jonge doodgeboren op zaterdag 23 mei 1896 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is overleden op zaterdag 23 mei 1896.


V-FA  Luitje Maring, zoon van Marten Harms Maring (IV-AV) en Janna Luitjes Sieuwerts, boerenknecht, wonende te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is geboren op woensdag 30 december 1863 aldaar, is overleden op zaterdag 17 mei 1924 te Zuidlaren (Dennenoord) (Dennenoord (Gem Zuidlaren) (Zuidlaren)). Luitje werd 60 jaar, 4 maanden en 17 dagen.


Luitje trouwt op donderdag 29 april 1886 te Baflo op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Anje Drewes, dochter van Drewes Ebels Drewes (dagloner) en Geertje Hendriks Klont. Anje, wonende te Baflo, is geboren op woensdag 22 februari 1865 aldaar, is overleden op woensdag 3 december 1941 te Zuidwolde (gem Bedum) (Bedum). Anje werd 76 jaar, 9 maanden en 11 dagen.


Van Luitje en Anje zijn zeven kinderen bekend:

1  Janna Maring is geboren op woensdag 7 juli 1886 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie VI-OB.

2  Geertje Maring, wonende te Zuidwolde (gem Bedum) (Bedum), is geboren op zaterdag 30 juli 1887 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is overleden op zaterdag 18 februari 1967 te Bedum, is begraven te Zuidwolde (gem Bedum) (Bedum). Geertje werd 79 jaar, 6 maanden en 19 dagen.


Geertje trouwt op maandag 25 mei 1925 te Baflo op 37-jarige leeftijd met de 32-jarige Klaas Heerema, zoon van Egbert Heerema (dagloner) en Anje Boer (dienstmeid). Klaas is geboren op vrijdag 11 november 1892 te Bedum, is overleden op vrijdag 4 oktober 1974 te Zuidwolde (gem Bedum) (Bedum), is begraven aldaar. Klaas werd 81 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

3  Marten Maring is geboren op vrijdag 25 januari 1889 te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), zie VI-OC.

4  Drewes Maring is geboren op donderdag 8 juni 1893 te Baflo, zie VI-OD.

5  Harm Maring, boerenknecht, wonende te Tinallinge (gem Baflo) (Baflo), is geboren op zaterdag 24 september 1898 aldaar, is overleden op zaterdag 26 juni 1915 aldaar. Harm werd 16 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Was dienstknecht bij P. ten Bos en familie. Is door de bliksem op het land getroffen.

6  Ebel Maring is geboren op zaterdag 24 september 1898 te Baflo, zie VI-OE.

7  Hendrik Maring is geboren op maandag 24 november 1902 te Baflo, is gereformeerd gedoopt, zie VI-OF.

V-FB  Aafke Kuikenga, dochter van Hindrik Jakobs Kuikenga (IV-AW) en Aafke Klasen Glas, is geboren op zaterdag 23 juli 1842 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 14 oktober 1904 te Oudeschip (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Aafke werd 62 jaar, 2 maanden en 21 dagen.


Aafke trouwt op vrijdag 23 november 1866 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaas Veldman, zoon van Hindrik Jans Veldman (daglooner) en Siepke Barnjes van der Zwaag. Klaas, timmerman, is geboren op donderdag 28 november 1839 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 23 december 1909 te Oudeschip (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Klaas werd 70 jaar en 25 dagen.


Van Klaas en Aafke zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrik Veldman is geboren op maandag 18 maart 1867 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-OG.

2  Benne Veldman is geboren op vrijdag 17 september 1869 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-OH.

3  Klaas Veldman is geboren op maandag 10 april 1871 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-OI.

4  Sibrand Veldman is geboren op woensdag 6 november 1872 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-OJ.

5  Aafke Veldman is geboren op dinsdag 3 november 1874 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-OK.

6  Jan Veldman is geboren op woensdag 8 november 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-OL.

7  Siepke Veldman is geboren op woensdag 28 april 1880 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-OM.

8  Jacob Veldman is geboren op woensdag 14 maart 1883 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-ON.

9  Grietje Veldman is geboren op zondag 8 mei 1887 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-OO.

V-FC  Klaas Kuikenga, zoon van Hindrik Jakobs Kuikenga (IV-AW) en Aafke Klasen Glas, boerenknecht, landgebruiker en landbouwer, is geboren op maandag 15 juli 1844 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 19 oktober 1896 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Klaas werd 52 jaar, 3 maanden en 4 dagen.


Klaas trouwt op zaterdag 20 augustus 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Frouwke Smit ook genaamd Frouke Smit, dochter van Ludde Hindriks Smit (dagloner) en Aafke Willems Smit. Frouwke, boerenmeid, is geboren op vrijdag 2 april 1847 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 16 september 1922 te Appingedam, is begraven aldaar. Frouwke werd 75 jaar, 5 maanden en 14 dagen.


Frouwke was later gehuwd (2) met Elte Niehof.

Van Klaas en Frouwke zijn dertien kinderen bekend:

1  Aafke Kuikenga is geboren op vrijdag 21 oktober 1870 te Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie VI-OP.

2  Elizabeth Kuikenga is geboren op zondag 11 augustus 1872 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-OQ.

3  Jantje Kuikenga is geboren op zaterdag 15 augustus 1874 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-OR.

4  Ludde Kuikenga is geboren op maandag 20 maart 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op donderdag 19 juni 1952 te Warnsveld. Ludde werd 76 jaar, 2 maanden en 30 dagen.


Stond geregistreerd als opgenomen in "Gesticht Groot Graffel" van 1921-1936.

5  Jacobje Kuikenga is geboren op donderdag 12 april 1877 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 17 april 1877 aldaar, oud 4 dagen.. Jacobje werd 5 dagen.


6  Derktje Kuikenga, dienstmeid, is geboren op zaterdag 3 augustus 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op dinsdag 23 oktober 1906 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren). Derktje werd 28 jaar, 2 maanden en 20 dagen.


7  Hendrik Kuikenga is geboren op zaterdag 21 augustus 1880 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op vrijdag 14 augustus 1908 te Monster. Hendrik werd 27 jaar, 11 maanden en 24 dagen.


8  Afina Kuikenga is geboren op maandag 17 april 1882 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VI-OS.

9  Jan Kuikenga, commies belastingen, is geboren op woensdag 1 augustus 1883 te Uithuizermeeden (Hefshuizen).


Jan trouwt op donderdag 17 september 1914 te Dinxperlo op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Johanna Theodora Westerveld, dochter van Gradus Johannes Westerveld (metselaar) en Elisabeth van Krimpen. Johanna is geboren op woensdag 17 november 1886 te Dinxperlo.


10  Willem Kuikenga, veehouder, is geboren op dinsdag 5 augustus 1884 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 22 oktober 1947 te Ten Post, is begraven aldaar. Willem werd 63 jaar, 2 maanden en 17 dagen.


Willem trouwt op dinsdag 1 februari 1927 te Slochteren op 42-jarige leeftijd met de 39-jarige Hillechiena van Dijk, dochter van Geert van Dijk (verver) en Anje Oosterveld. Hillechiena is geboren op vrijdag 13 januari 1888 te Siddeburen (gem Slochteren) (Slochteren), is overleden op donderdag 22 augustus 1974, is begraven te Stedum. Hillechiena werd 86 jaar, 7 maanden en 9 dagen.


11  Jacob Kuikenga is geboren op donderdag 10 september 1885 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 23 september 1885 aldaar. Jacob werd 13 dagen.


12  Jacob Kuikenga, brievenbesteller, is geboren op zondag 17 oktober 1886 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 19 oktober 1955 te Appingedam, is begraven aldaar. Jacob werd 69 jaar en 2 dagen.


Jacob trouwt op zaterdag 25 mei 1918 te Appingedam op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Catharina van Voorn, dochter van Johannes van Voorn (pakhuisknecht) en Anje Veen. Catharina, dienstbode, is geboren op donderdag 10 oktober 1889 te Onderdendam (gem Bedum) (Bedum), is overleden op donderdag 7 mei 1970 te Franeker, is begraven op maandag 11 mei 1970 aldaar. Catharina werd 80 jaar, 6 maanden en 27 dagen.


13  Johannes Kuikenga is geboren op maandag 21 mei 1888 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 11 juni 1901 te Roodeschool (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Johannes werd 13 jaar en 21 dagen.


V-FD  Jantje Kuikenga, dochter van Hindrik Jakobs Kuikenga (IV-AW) en Aafke Klasen Glas, is geboren op dinsdag 30 november 1852 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 3 november 1875 aldaar, een aantal weken na de geboorte van haar zoon Derk, in het kraambed.. Jantje werd 22 jaar, 11 maanden en 4 dagen.


Jantje trouwt op vrijdag 3 januari 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Albert Visser, zoon van Derk Tjarks Visser (dagloner) en Aaltje Jans Kuipers (naaister). Albert, boerenknecht, is geboren op maandag 10 maart 1851 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 4 januari 1940 aldaar, is begraven te Oosteinde (Provincie Groningen (Nederland)). Albert werd 88 jaar, 9 maanden en 25 dagen.


Albert was later gehuwd (2) met Grietje Mendelts.

Van Albert en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Visser doodgeboren op maandag 28 april 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 28 april 1873 aldaar.


2  doodgeboren zoon Visser doodgeboren op zondag 19 april 1874 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 19 april 1874 aldaar.


3  Derk Visser is geboren op zaterdag 11 september 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 21 maart 1876 aldaar. Derk werd 6 maanden en 10 dagen.Generatie VI

(van 1840 tot 2001)

VI-A  Kornelis Maring, zoon van Harm Kornelis Maring (V-A) en Grietje Hiepkes Boerma, landbouwer, wonende te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt) en te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt), is geboren op woensdag 23 mei 1849 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is overleden op maandag 5 september 1921 te 't Zandt, is begraven te Leermens (gem 't Zandt) ('t Zandt). Kornelis werd 72 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Trouwakte 28-1-1876 voor notaris Mr. Johan Victor Christiaan Wichers te Loppersum, geregistreerd te Appingedam 29-1-1876 deel 92 folio 115 recto vak 7, een blad geen renvooi.

Kornelis trouwt op woensdag 2 februari 1876 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Alstje Maring, zie V-BP.

VI-B  Hiepke Maring, zoon van Harm Kornelis Maring (V-A) en Grietje Hiepkes Boerma, landbouwer en kruidenier, wonende te Onderdendam (gem Bedum) (Bedum), is geboren op woensdag 4 juni 1856 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is overleden op zaterdag 1 februari 1930 te Onderdendam (gem Bedum) (Bedum), is begraven aldaar. Hiepke werd 73 jaar, 7 maanden en 28 dagen.


Zou volgens overleveringen in de familie als boer failliet gegaan zijn doordat zijn veestapel mond- en klauwzeer opliep. Zijn vader zou zich uit verdriet verhangen hebben. Had een winkel aan de Middelstummerweg in Onderdendam.

Hiepke trouwt op dinsdag 19 november 1895 te Appingedam op 39-jarige leeftijd met de 28-jarige Helena Dolfin, dochter van Tiemen Alderts Dolfin (bakker) en Kornelia Kruizinga. Helena, wonende te Appingedam, is geboren op dinsdag 9 juli 1867 te Holwierde (gem Bierum) (Bierum), is overleden op woensdag 5 juni 1957 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)), is begraven te Onderdendam (gem Bedum) (Bedum). Helena werd 89 jaar, 10 maanden en 27 dagen.


Van Hiepke en Helena zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia Grietje Maring is geboren op vrijdag 16 april 1897 te 't Zandt, zie VII-A.

2  Harmannus Maring is geboren op maandag 11 april 1898 te 't Zandt, zie VII-B.

3  Tiemon Jan Maring is geboren op zondag 11 maart 1906 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), zie VII-C.

VI-C  Garmtje Maring, dochter van Harm Kornelis Maring (V-A) en Grietje Hiepkes Boerma, is geboren op woensdag 29 mei 1861 te Zeerijp (gem 't Zandt) ('T Zandt), is overleden op woensdag 6 mei 1908 te Loppersum, is begraven te Overschild (gem Slochteren) (Slochteren). Garmtje werd 46 jaar, 11 maanden en 7 dagen.


Garmtje trouwt op donderdag 8 juni 1882 te 't Zandt op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Ebel Sander, zoon van Pieter Fokkes Sander (dagloner) en Bouwke Willems van Dijk (dagloonster). Ebel, schilder, wonende te Ten Boer, is geboren op donderdag 13 oktober 1853 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), is overleden op woensdag 23 november 1927 te Ter Apel (Vlagtwedde), is begraven te Overschild (gem Slochteren) (Slochteren). Ebel werd 74 jaar, 1 maand en 10 dagen.


Van Ebel en Garmtje zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Sander is geboren op donderdag 8 maart 1883 te Schildwolde (gem Slochteren) (Slochteren), zie VII-D.

2  Bouwke Sander is geboren op zaterdag 6 september 1884 te Loppersum, zie VII-E.

3  Arend Hiepko Sander is geboren op zaterdag 9 juli 1887 te Loppersum, zie VII-F.

4  Pieter Sander is geboren op vrijdag 2 augustus 1889 te Loppersum, zie VII-G.

VI-D  Pieter Smit, zoon van Hindrik Pieters Smit (V-B) en Trijntje Derks Brander, landbouwer, is geboren op dinsdag 8 februari 1842 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op donderdag 31 januari 1889, is begraven te Tjamsweer (gem Appingedam) (Appingedam). Pieter werd 46 jaar, 11 maanden en 23 dagen.


Pieter trouwt op donderdag 12 november 1868 te Bierum op 26-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Johanna Meijer, dochter van Egbert Meijer (verwer) en Jantje Reker. Johanna is geboren op zaterdag 4 maart 1843 te Bierum, is overleden op zaterdag 2 maart 1878 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt). Johanna werd 34 jaar, 11 maanden en 26 dagen.


Van Pieter en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Jantje Smit is geboren op dinsdag 7 mei 1872 te Losdorp (gem Bierum) (Bierum), is overleden op maandag 21 april 1879 te Zeerijp (gem 'T Zandt) ('T Zandt), is begraven aldaar. Jantje werd 6 jaar, 11 maanden en 14 dagen.


2  Trijntje Smit is geboren op zaterdag 16 augustus 1873 te Losdorp (gem Bierum) (Bierum), zie VII-H.

3  Josina Harmina Smit is geboren op woensdag 30 september 1874 te Losdorp (gem Bierum) (Bierum), is ongehuwd overleden op woensdag 3 april 1895 te Bierum. Josina werd 20 jaar, 6 maanden en 4 dagen.


4  Egbert Smit is geboren op vrijdag 11 februari 1876 te Losdorp (gem Bierum) (Bierum), zie VII-I.

Pieter trouwt op zaterdag 24 april 1880 te Loppersum op 38-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Jantje Nienhuis, dochter van Jakob Jans Nienhuis en Mina Pieters Vos. Jantje is geboren op donderdag 11 februari 1836 te Loppersum.
grafsteen doeke maring op 7 jun 2009. grafsteen geessie de groot op 7 jun 2009.

VI-E  Doeke Maring, zoon van Hindrik Doekes Maring (V-C) en Anje Klasen Pieterman, boerenknecht en celery grower, is geboren op zaterdag 15 maart 1845 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 26 september 1937 te Kalamazoo (Michigan (USA)), is begraven op woensdag 29 september 1937 te Riverside Cemetery Kalamazoo (Michigan (USA)),Lot V205. Doeke is geëmigreerd in 1873 In 1873 via Liverpool naar New York, samen met zijn vrouw "Grietje" en dochter Saartje.De familie arriveert op 9 juni 1873 met het schip "Wisconsin" in New York. Zie: Swierenga:"Dutch Immigrants in US Ship Passenger Manifests 1820-1880". Hierdoor zou het verklaarbaar zijn dat er geen overlijdensakte gevonden kan worden van Doeke, noch van Geessie noch van Saartje. Diverse broers en zusters emigreren later (1880/81) ook.. Doeke werd 92 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Vertrekt hij in 1873 via Liverpool naar New York, samen met zijn vrouw "Grietje" en dochter Saartje? In dat geval arriveert de familie op 9 juni 1873 met het schip "Wisconsin" in New York. Zie: Swierenga:"Dutch Immigrants in US Ship Passenger Manifests 1820-1880". Hierdoor zou het verklaarbaar zijn dat er geen overlijdensakte gevonden kan worden van Doeke, noch van Geessie noch van Saartje. Diverse broers en zusters emigreren later (1880/81) ook.

Overlijdensgegevens van Graydon Meints, Kalamazoo. Deze meldt ook zijn beroep van 1883-1912: "celery grower".
Noemt zich van 1893-1896 en 1914-15: Doeke Morgan.

Doeke trouwt op woensdag 16 juni 1869 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Geessie de Groot (Jessie), dochter van Jan Jans de Groot (dagloner) en Sara Geerts Broekema (Sarah). Geessie, boerenmeid, is geboren op dinsdag 5 september 1848 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 4 mei 1940 te Kalamazoo (Michigan (USA)), is begraven op maandag 6 mei 1940 te Riverside Cemetery Kalamazoo (Michigan (USA)),Lot V205. Geessie is geëmigreerd in 1873 met de "Wisconsin" naar de USA.. Geessie werd 91 jaar, 7 maanden en 29 dagen.


Van Doeke en Geessie zijn vier kinderen bekend:

1  Saartje Maring (Sarah) is geboren op zaterdag 2 april 1870 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VII-J.

2  Anje Maring (Anna) is geboren op donderdag 28 februari 1878 te Kalamazoo (Michigan (USA)), is overleden op donderdag 20 juni 1878 aldaar, is begraven te Riverside Cemetery Kalamazoo (Michigan (USA)). Anje werd 3 maanden en 23 dagen.


3  Anje Maring is geboren op vrijdag 23 juni 1882, is overleden op zaterdag 3 februari 1883. Anje werd 7 maanden en 11 dagen.


4  Hendrik Maring (Henry) is geboren op dinsdag 7 februari 1888 te Kalamazoo (Michigan (USA)), zie VII-K.grafsteen harm maring op 18 okt 2009. grafsteen jennie oosterhuis op 18 okt 2009.

VI-F  Harm Maring, zoon van Hindrik Doekes Maring (V-C) en Anje Klasen Pieterman, dagloner en celery grower, is geboren op maandag 1 januari 1849 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 5 september 1921 te Kalamazoo (Michigan (USA)), is begraven op woensdag 7 september 1921 te Riverside Cemetery Kalamazoo (Michigan (USA)),Lot S90. Harm is geëmigreerd in april 1881 met vrouw en twee kinderen, na de dood van hun dochter Aaltje, naar Noord-Amerika. Overlijdensgegevens van Graydon Meints, kalamazoo.. Harm werd 72 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Woont ten tijde van volkstelling 1869 D 34 en in 1879 ON 26.
Overlijdensgegevens van Graydon Meints, kalamazoo.

Harm trouwt op woensdag 4 juni 1873 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jantje Oosterhuis (Jennie) ook genaamd Jennie Osterhouse, dochter van Harke Ties Oosterhuis (dagloner) en Aaltje Olgerts Herder (dagloonster). Jantje, boerenmeid, is geboren op maandag 19 juni 1848 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zondag 2 december 1928 te Kalamazoo (Michigan (USA)), is begraven op woensdag 5 december 1928 te Riverside Cemetery Kalamazoo (Michigan (USA)),Lot S90. Jantje werd 80 jaar, 5 maanden en 13 dagen.


Noemde zich in de USA: Jennie.

Van Harm en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Janna Maring (Jennie) is geboren op dinsdag 13 februari 1872 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VII-L.

2  Anje Maring (Anna) is geboren op maandag 29 september 1873 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), zie VII-M.

3  Harke Maring is geboren op maandag 15 mei 1876 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op donderdag 28 september 1876 aldaar. Harke werd 4 maanden en 13 dagen.


4  Aaltje Maring is geboren op woensdag 29 september 1880 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)), is overleden op maandag 4 april 1881 aldaar. Aaltje werd 6 maanden en 6 dagen.
alice maring/morgan op 18 okt 2009.

5  Alice Maring ook genaamd Alice Morgan, sorter for Kalamazoo Paper Co., wonende te Kalamazoo (Michigan (USA)), is geboren op zaterdag 22 april 1882 aldaar, is overleden op donderdag 6 december 1951 aldaar, is begraven te Riverside Cemetery Kalamazoo (Michigan (USA)). Alice werd 69 jaar, 7 maanden en 14 dagen.


6  Henry Morgan is geboren op donderdag 11 december 1884 te Kalamazoo (Michigan (USA)), zie VII-N.

VI-G  Trijntje Maring, dochter van Hindrik Doekes Maring (V-C) en Anje Klasen Pieterman, dagloonster, is geboren op woensdag 26 februari 1851 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op dinsdag 10 januari 1928 aldaar. Trijntje werd 76 jaar, 10 maanden en 15 dagen.


Trijntje trouwt op woensdag 7 januari 1874 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Theodorus Weemeijer, zoon van Simon Friedrich Conrad Wiesemüller (dagloner) en Jantje van der Wal (dagloonster). Theodorus, boerenknecht, wonende te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is geboren op maandag 23 oktober 1854 aldaar, is overleden op vrijdag 10 juli 1885 aldaar. Theodorus werd 30 jaar, 8 maanden en 17 dagen.


Van Theodorus en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Anje Weemeijer is geboren op zaterdag 28 februari 1874 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VII-O.

2  Jantje Weemeijer is geboren op donderdag 11 november 1875 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VII-P.

3  Hendrik Weemeijer is geboren op maandag 3 september 1877 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is ongehuwd overleden op zondag 22 oktober 1950 te Groningen (Provincie Groningen (Nederland)). Hendrik werd 73 jaar, 1 maand en 19 dagen.


4  Klaas Weemeijer is geboren op dinsdag 11 mei 1880 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op woensdag 26 januari 1887 aldaar. Klaas werd 6 jaar, 8 maanden en 15 dagen.


5  Aafke Weemeijer is geboren op vrijdag 10 juni 1881 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op zaterdag 17 november 1883 aldaar. Aafke werd 2 jaar, 5 maanden en 7 dagen.
aafke maring. Pieter Pieters Vlieg.

VI-H  Aafke Maring (Effie), dochter van Hindrik Doekes Maring (V-C) en Anje Klasen Pieterman, is geboren op vrijdag 1 januari 1858 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is nederlands hervormd gedoopt, is overleden op zondag 15 januari 1939 te Kalamazoo (Michigan (USA)), is begraven te Riverside Cemetery Kalamazoo (Michigan (USA)). Aafke is geëmigreerd in 1880 naar de USA.. Aafke werd 81 jaar en 14 dagen.


Noemde zich in de USA: Effie.

Kalamazoo County Clerk’s Death Record Book 1939, page City of Kalamazoo 36. Effie VLIEG; age 81 yrs 0 mo 14 days; DOD 15 Jan 1939; POD 1424 N. Park Str.; DOB 1 Jan 1858; POB Netherlands; maritial status Married; surviving spouse Peter; occ At home; res 1424 N. Park Str. Kalamazoo, Mich; cause Capillary bronchitis-age; father Henry MARING born Netherlands; mother Anje PETERMAN born Netherlands; burial 17 Jan 1939 at Riverside Cemetery (Kalamazoo) by Joldersma & Klein Funeral Home; informant Peter VLIEG.

Uit de kalamazoo Gazette:
Mrs. Effie Vlieg, wife of Peter Vlieg, 1424 North Park street, died Saturday morning at her home following two weeks of illness. She was 81 years old.
She came here from Groningen, Netherlands, April 17, 1880, with her husband, and had resided here since that time. Mrs. Vlieg was a member of the Second Christian Reformed church.
Surviving besides her husband are three sons, Peter, Kalamazoo, John and Henry, both of Imlay City, Mich.; four daughters, Mrs. Anje DeVries, Kalamazoo; Mrs. Fannie Stryker, Imlay City; Mrs. Henrietta Van Der Molen and Mrs. Tina Van De Weele, both of Kalamazoo; 33 grandchildren and 36 great-grandchildren.

Aafke trouwt op woensdag 21 november 1877 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 19-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Vlieg (Peter), zoon van Pieter Pieters Vlieg (dagloner) en Zwaantje Simons Jager (dagloonster). Pieter, boerenknecht en celery grower, is geboren op zaterdag 6 april 1850 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is christelijk gereformeerd gedoopt, is overleden op zondag 28 juli 1946 te Kalamazoo (Michigan (USA)), is begraven te Riverside Cemetery Kalamazoo (Michigan (USA)). Pieter is geëmigreerd in mei 1880 met vrouw en twee kinderen en waarschijnlijk ook zijn broer Jan in mei 1880 naar Noord-Amerika. Waarschijnlijk reisde hij met het schip "Amsterdam" van de Netherlands-American Steam Navigation Company via Rotterdam naar New York, waar hij op 15 april 1880 aankwam. Bron: Swierenga: "Dutch Immigrants in US ships..."; in deze bron wordt zijn vrouw Aafke vermeld als Sophia Vlieg.. Pieter werd 96 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Emigreert met vrouw en twee kinderen en waarschijnlijk ook zijn broer Jan in mei 1880 naar Noord-Amerika. Waarschijnlijk reisde hij met het schip "Amsterdam" van de Netherlands-American Steam Navigation Company via Rotterdam naar New York, waar hij op 15 april 1880 aankwam. Bron: Swierenga: "Dutch Immigrants in US ships..."; in deze bron wordt zijn vrouw Aafke vermeld als Sophia Vlieg.

Kalamazoo County Clerk’s Death Record Book 1946, page Kalamazoo Twp. 46. Peter VLIEG(sic); age 96 yrs 3 mos 22 days; DOD 28 July 1946; POD 2764 North Westnedge; DOB 6 April 1850; POB Groningen Netherlands; marital status Widowed; spouse Effie; occ Retired celery grower; res 2764 N. Westnedge Ave.; cause Arteriosclerotic heart disease; father Peter VLIEG born Netherlands; mother Zwaantje JAGER born Netherlands; burial 31 July 1946 at Riverside Cemetery (Kalamazoo) by Joldersman & Klein Funeral Home; informant Mrs. Henrietta Vander Molen.

Name: Pieter Vlieg Arrival Date: 15 Apr 1880 Port of Arrival: New York Destination: U.S.A. (No Specific Place Stated) Age: 26 Gender: Male Occupation: Farmer, landsman, peasant, agriculturalist, countryman Relationship to Head of Household: Husband Last Residence: Unidentified Dutch Municipality Port of Departure: Rotterdam, Netherlands Ship Name: Amsterdam (Netherlands-American Steam Navigation Company) Ship Accomodations: Steerage Microfilm Series: M-237 Microfilm Roll: 424


Peter P. Vlieg, 96, who lived at the home of his daughter, Mrs. Geert Vander Molen, 2764 North Westnedge avenue, died at home Sunday evening after an illness of three weeks.
Mr. Vlieg was born April 6, 1850, in Uithuizermeeden, Groningen, the Netherlands. He came to the United States in 1880 and was a celery grower here. A charter member of the Second Christian Reformed chuch, he was the widower of the former Effie Maring, who died in January, 1939.
He leaves three daughters and two sons, Mrs. Fannie Stryker, John Vlieg, Henry Vlieg, all of Imlay City, Mrs. Ann DeVries, and Mrs. Henrietta Vander Molen, Kalamazoo; 32 grandchildren, 54 great-grandchildren, and two great-great grandchildren.

Van Pieter en Aafke zijn zeven kinderen bekend:

1  Pieter Vlieg is geboren op donderdag 14 februari 1878 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VII-Q.

2  Anje Vlieg is geboren op maandag 13 oktober 1879 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VII-R.

3  Fannie Vlieg is geboren op woensdag 27 april 1881 te Kalamazoo (Michigan (USA)), zie VII-S.

4  Henrietta Vlieg (Katie) is geboren op vrijdag 6 oktober 1882 te Kalamazoo (Michigan (USA)), zie VII-T.

5  Tina Vlieg is geboren op zondag 29 november 1885 te Kalamazoo (Michigan (USA)), is overleden op woensdag 7 juli 1943, is begraven te Riverside Cemetery Kalamazoo (Michigan (USA)). Tina werd 57 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Kalamazoo County Clerk’s Marriage Record Book 6, page 212, #7357. Groom Anthonie VANDERWEELE, Jr.; age 36; occ Celery grower; res Kalamazoo, Mich; prev marriages 1; POB Netherlands; father A. VANDERWEELE, Sr.; mother Blazena HARTKORN. Bride Tiny(sic) VLIEG; age 18; res Kalamazoo, Mich; prev marriages 0; POB Kalamazoo; father Peter VLIEG; mother Aafke MARING. DOM 30 June 1904; POB Kalamazoo, Mich; official Fred A. Mills, Justice of the Peace; wits Alvin Dennison Florence Druck both of Kalamazoo.

Tina trouwt op donderdag 30 juni 1904 te Kalamazoo (Michigan (USA)) op 18-jarige leeftijd met de 36-jarige Anthonie VanderWeele (Anthony), zoon van Anthonie VanderWeele (postbode) en Blazina Harthoorn. Anthonie is geboren op dinsdag 17 september 1867 te Borssele, is overleden in 1946, is begraven te Riverside Cemetery Kalamazoo (Michigan (USA)). Anthonie werd 79 jaar.


6  John Vlieg is geboren op maandag 27 juni 1887 te Kalamazoo (Michigan (USA)), zie VII-U.

7  Hendrik Vlieg (Henry) is geboren op woensdag 1 mei 1889 te Kalamazoo (Michigan (USA)), zie VII-V.

VI-I  Gerrit Maring, zoon van Hindrik Doekes Maring (V-C) en Anje Klasen Pieterman, dagloner, is geboren op vrijdag 8 juni 1860 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 14 juni 1897 aldaar. Gerrit werd 37 jaar en 6 dagen.


Gerrit trouwt op zaterdag 12 juni 1886 te Uithuizen (Hefshuizen) op 26-jarige leeftijd met de 17-jarige Grietje Sietsema, dochter van Roelf Sietsema (dagloner) en Hindrikje van der Molen (dagloner). Grietje, wonende te Uithuizen (Hefshuizen), is geboren op zondag 13 december 1868 aldaar, is overleden op maandag 8 februari 1915 aldaar. Grietje werd 46 jaar, 1 maand en 26 dagen.


Grietje was later gehuwd (2) met Jan Kooi.

Van Gerrit en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Anje Maring is geboren op woensdag 15 september 1886 te Uithuizen (Hefshuizen), is overleden op woensdag 2 februari 1887 aldaar. Anje werd 4 maanden en 18 dagen.


2  Anje Maring is geboren op zaterdag 17 september 1887 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VII-W.

3  Roelf Maring is geboren op woensdag 17 april 1889 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VII-X.

4  Hindrikje Maring is geboren op vrijdag 17 oktober 1890 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VII-Y.

5  Gerrit Maring is geboren op dinsdag 9 november 1897 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), zie VII-Z.

VI-J  Willem Norg, zoon van Derk Willems Norg (V-D) en Anje Maring, boerenknecht en dagloner, is geboren op zaterdag 9 juli 1864 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op maandag 12 juni 1950 aldaar. Willem werd 85 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Vertrekt op 8 juni 1885 naar 't Zandt.

Willem trouwt op vrijdag 22 maart 1889 te 't Zandt, met wettiging van één kind op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Ida Goosens, dochter van Klaas Goosens en Alberdina Oosterheert. Ida, boerenmeid, is geboren op vrijdag 3 juni 1864 te Godlinze (gem Bierum) (Bierum), is overleden op maandag 8 januari 1894 te Oosternieland (gem Uithuizermeeden) (Uithuizermeeden (Hefshuizen)). Ida werd 29 jaar, 7 maanden en 5 dagen.


Van Willem en Ida zijn vier kinderen bekend:

1  Alberdina Norg is geboren op dinsdag 29 april 1884 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt), zie VII-AA.

2  Anje Norg is geboren op woensdag 7 augustus 1889 te 't Zandt, is overleden op woensdag 27 mei 1891 te Uithuizermeeden (Hefshuizen). Anje werd 1 jaar, 9 maanden en 20 dagen.


3  Klaas Norg is geboren op vrijdag 3 april 1891 te Zijldijk (gem 'T Zandt) ('T Zandt), zie VII-AB.

4  Derk Norg is geboren op maandag 10 april 1893 te Uithuizermeeden (Hefshuizen), is overleden op vrijdag 21 juli 1905 aldaar. Derk werd 12 jaar, 3 maanden en 11 dagen.


Willem trouwt op woensdag 28 augustus 1895 te Uithuizermeeden (Hefshuizen) op 31-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Willemina Doornbos, dochter van Klaas Jans Doornbos (boerknecht) en Angenist Leenderts Veldhuis (werkmeid). Willemina, dienstmeid, is geboren op zondag 24 maart 1867 te Kantens, is overleden op maandag 27 mei 1929 te Zuidlaren (Dennenoord) (Dennenoord (Gem Zuidlaren) (Zuidlaren)). Willemina werd 62 jaar, 2 maanden en 3 dagen.


Van Willem en Willemina zijn twee kinderen bekend: