Generation I

(from 1714 until 1768)

I  Harm Cornelis is born before 1714 coming fromGarsthuizen (gem Stedum), has died on Friday 11 March 1768 at Uithuizermeeden. Harm was at least 54 years, 2 months and 10 days.

Onder inventaris nummer 2217 Rijksarchief Groningen ligt het kahier taxatiegeld 1730/1731, waarin ook een Cornelis Harms vermeld staat uit Garsthuizen. Dit kan niet zijn zoon zijn (geboren 1737) - is het wellicht zijn vader?

Harm marries (in church) on Sunday 27 March 1735 at Uithuizermeeden ; 3e proclamatie in de kerk van Garsthuizen en in Uithuizermeeden op 6 maart 1735. at the age of at least 21 to the 25 years old Jantjen Jans, daughter of Jan Harkes and Grietje Jans. Jantjen is born at Uithuizermeeden, is baptized on Thursday 9 May 1709 there, has died on Monday 11 January 1796 there. Jantjen was 86 years, 8 months and 2 days.

Of Harm and Jantjen eleven children are known:

1  Jan Harms is born on Sunday 22 July 1736 at Uithuizermeeden.

2  Cornelis Harms is born in September 1737 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 6 October 1737 there, see II-A.

3  Grietje Harms is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 29 March 1739 there, see II-B.

4  Martje Harms is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 24 November 1743 there, see II-C.

5  Anje Harms is born on Sunday 10 March 1748 at Uithuizermeeden.

6  Harke Hebels Harms is born on Sunday 26 July 1750 at Uithuizermeeden.

7  Harke Harms is born on Friday 14 January 1752 at Uithuizermeeden, has died before 1756. Harke was at most 3 years, 11 months and 18 days.

8  Antje Harms is born at Uithuizermeeden, is doopsgezind baptized on Sunday 28 October 1753 there, see II-D.

9  Claeske Harms is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 4 May 1755 there, see II-E.

10  Harke Harms is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 28 November 1756 there.

11  Jantjen Harms is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 30 July 1758 there.


Generation II

(from 1736 until 1820)huwelijksakte cornelis en bauke in 1765.

II-A  Cornelis Harms, son of Harm Cornelis (I) and Jantjen Jans, farmer, is born in September 1737 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 6 October 1737 there, has died on Tuesday 30 September 1806 there. Cornelis was 69 years.

Overlijdensdatum oa uit HA van zoon hendrik cornelis

Bij de boedelscheiding van Onno Tamminga van Alberda en echtgenote in 1751 wordt toegescheiden aan Edzart Reint Alberda oa 84 gras beklemd land bij Ties Willems gebruikt, (jaarlijks fl 315,-) en Anje Jans. De eigenaar verkoopt in 1764 de behuizing met het recht van de vaste beklemming van 84 gras land, zo Thies Willems en echtgenote onder beklemming in huur gehad en gebruikt hebben, alles gelegen op Uithuistermeeden, als 76 gras binnendijks en 8 gras buitendijks land, zullede de uitgesaaide winter bouwte door Thies Willems aan de verkoper worden overgedragen, koopsom fl 220,-, terwijl de koper voor het gebruik der landen jaarlijks tot huur fl 315,-- zal moeten betalen. Verkocht aan Cornelis Harms en Bouke Jans. De erfgenamen van Cornelis Harms en echtgenote verkopen de boerderij in 1808 aan Jan Reinders, weduwnaar van Grietje Kornelis, terwijl dan de beklemming 101 gras 70 roeden groot is, met een jaarlijkse huur van fl 398,--.
Tegenwoordig staat hier de boerderij "Lamkuma" , Berend Haikesweg 2, Uithuizermeeden. (no 22).
Bron: T.K. Nijhoff-Meijer: "Uithuizermeeden, historie en boerderijen van Uithuizermeeden...", 1980, pag 309.huwelijksakte cornelis en bauke in 1765.
Cornelis marries on Tuesday 9 April 1765 at Warffum, marries (in church) on Sunday 21 April 1765 at Uithuizermeeden at the age of 27 to the 22 years old Bauke Jans, daughter of Jan Cornellis and Anje Jans. Bauke is born at Warffum, is baptized on Sunday 2 December 1742 there, has died on Monday 30 November 1807 at De Horne (gem Uithuizermeeden). Bauke was 64 years, 11 months and 28 days.


Of Cornelis and Bauke fourteen children are known:

1  Harm Cornelis Maring is born on Saturday 8 February 1766 at Uithuizermeeden, see III-A.

2  Anja is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 1 February 1767 there, has died young before April 1768. Anja was at most 1 years and 2 months.

3  Anja Maring is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 10 April 1768 there.

4  Jantje Cornelis Maring is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 16 April 1769 there, see III-B.

5  Anje Cornelis Maring is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 13 May 1770 there, see III-C.

6  Jan is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 16 June 1771 there, has died young before September 1773. Jan was at most 2 years, 2 months and 16 days.

7  Trijntje Cornelis Maring is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 23 August 1772 there, see III-D.

8  Jan is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 5 September 1773 there, has died young before February 1775. Jan was at most 1 years, 4 months and 27 days.

9  Jan Kornelis Maring is born at Uithuizermeeden, is baptized on Monday 27 February 1775 there, see III-E.

10  Hindrik Kornelis Maring is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 11 May 1777 there, see III-F.

11  Peter is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 12 July 1778 there, has died before January 1780. Peter was at most 1 years, 5 months and 20 days.

12  Pieter Kornelis Maring is born on Sunday 23 January 1780 at Uithuizermeeden, see III-G.

13  Harke Cornelis Maring is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 26 January 1783 there, see III-H.

14  Greetje is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 5 September 1784 there, has died before 1807. Greetje was at most 22 years, 3 months and 27 days.

was zij getrouwd met een Jan Reinders die de boederij dan van haar ouders overnam in 1808? nee want die had kinderen met "grietje kornelis vanaf 1888 - een beetje vroeg dus voor haar.

II-B  Grietje Harms, daughter of Harm Cornelis (I) and Jantjen Jans, farmer, is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 29 March 1739 there, has died on Friday 11 August 1820 there. Grietje was 81 years, 4 months and 13 days.

In 1820 is er een boedelscheiding tussen Benne Reintjes Hartman wedn en de kinderen Oosterhof, kinderen van Cornelis Berends. Het geheel wordt publiekelijk vekocht; koper is Benne Reintjes Hartman. (Hooilandse weg 149, Uithuizermeeden). Bron: T.K. Nijhoff-Meijer: "Uithuizermeeden, historie en boerderijen...", 1980, pag 413.

Grietje marries (in church) on Friday 4 April 1760 at Uithuizermeeden at the age of 21 (1) to Kornelis Berents Oosterhof, son of Beerent Cornelis and Anje Klaassen. Kornelis, farmer, is coming fromSpijk (gem Bierum), has died between 1792 and 1802.

Of Kornelis and Grietje five children are known:

1  Anje is baptized on Friday 20 February 1761 at Uithuizermeeden.

2  Harm Kornelis Oosterhof is baptized on Sunday 7 November 1762 at Uithuizermeeden, see III-I.

3  Jantjen is baptized on Sunday 7 October 1764 at Uithuizermeeden.

4  Corneliske is baptized on Sunday 18 January 1767 at Uithuizermeeden.

5  Martje Kornelis Oosterhof is baptized on Sunday 14 May 1769 at Uithuizermeeden, see III-J.

Grietje marries in 1802 at the age of 63 (2) to the 32 years old Benne Reintjes Hartman, son of Reintje Reintjes (corn skipper) and Geeske Bennes. Benne, farmer, living at Uithuizermeeden, is born at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 8 April 1770 there, has died on Friday 15 June 1827 at Uithuizermeeden. Benne was 57 years, 2 months and 7 days.


Benne was subsequently married (2) to Martje Alberts Brander.

II-C  Martje Harms, daughter of Harm Cornelis (I) and Jantjen Jans, is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 24 November 1743 there.

Martje marries on Sunday 18 November 1764 at Uithuizermeeden at the age of 20 to the 42 years old Pieter Alderts, son of Allert Wijbrants and Wibke Pieters. Pieter is born on Friday 3 April 1722 at Uithuizermeeden.

Andere mogelijkheid van zijn ouders: Albert Pieters en Aagtje. Beide ouderparen doopten op 3 april 1722 een zoon Pieter.

Of Pieter and Martje one child is known:

1  Harm Pieters Borgman is born about 1766 at Uithuizermeeden, see III-K.

II-D  Antje Harms, daughter of Harm Cornelis (I) and Jantjen Jans, living at Mennisten gasthuis 't Zandt, is born at Uithuizermeeden, is doopsgezind baptized on Sunday 28 October 1753 there, has died on Sunday 22 June 1806 at Weiwerd. Antje was 52 years, 7 months and 25 days.

Lange tijd werd gedacht dat haar zoon de oudste naamsdrager was van een aparte familie Maring met als woongebied vnl baflo/warffum/usquert (kortweg de "baflotak". Er kon geen verband gevonden worden tussen hem en de marings uit uithuizermeeden eo.
Dat zijn moeder antje Harms heette en harm cornelis uit uithuizermeeden ook een dochter had met die naam bewees niets, maar deed misschien wel iets vermoeden. Het feit dat haar zoon de naam Maring had aangenomen wellicht ook. Ook de voornaamskeuze van de zoon zou kunnen passen.
Waren zij een en dezelfde persoon? Was antje harms, "van weiwerd" de moeder van harm kornelis maring dezelfde als de dochter van harm cornelis uit uithuizermeeden?

Het is inderdaad de dochter van harm cornelis, het bewijs hiervoor is te vinden in het huwelijkscontract (rechtelijke archieven, toegangsnr 733, inv 390, folio 123/124) van haar met haar tweede echtgenoot waarin haar zus grietje met man genoemd worden. Dit verbindt de marings uit de "baflotak" met de rest van de familie. De reden dat haar zoon de naam maring aangenomen heeft zal wel liggen in het feit dat zijn vader harm derx al overleed toen hij 5 maanden oud was. Wellicht trok hij toen wat meer naar de familie van zijn moeder ipv de familie van derks of haar tweede echtgenoot (dat huwelijk bleef ook kinderloos).

Haar overlijdensdatum vind je in de HB van haar zoon.
Blijkbaar is zij na het overlijden van haar eerste man naar weiwerd verhuisd, getuige de toevoeging "van weiwerd" in de huwelijksaankondiging van 1792.

Antje marries on Friday 13 April 1770 at Uithuizermeeden at the age of 16 (1) to Harm Derks, son of Jantje Jans. Harm, living at Mennisten gasthuis 't Zandt, is doopsgezind baptized, has died on Friday 28 July 1775 at 't Zandt.

huwelijkscontract uithuizermeeden, Inv Rechterlijke Archieven toeg 734,inv 720,folio 61; hierin is sprake van tijmen jans en tonnis harms als zwagers van de bruid; tevens wordt duidelijk dat harm derx weduwman is op moment van trouwen.

Of Harm and Antje one child is known:

1  Harm Cornelis Maring is born at 't Zandt, is doopsgezind baptized on Sunday 19 February 1775 there, see III-L.huwelijksakte 1792-1 in 1792.
eerste deel van de akte. huwelijksakte 1792 -2 in 1792.
tweede deel van de huwelijksakte tussen antje harms en jan geerts.
Antje marries on Thursday 12 January 1792 at Weiwerd at the age of 38 (2) to Jan Geerts.

II-E  Claeske Harms also named Klaaske Harms, daughter of Harm Cornelis (I) and Jantjen Jans, painter, is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 4 May 1755 there, has died on Saturday 13 December 1817 there. Claeske was 62 years, 7 months and 9 days.


Claeske marries on Sunday 20 November 1791 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden) at the age of 36 to the 31 years old Klaas Jakobs Glas, son of Jakob Klasen (painter) and Aafke Drewes. Klaas, painter, is born on Thursday 3 January 1760 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Saturday 22 December 1827 at Uithuizermeeden. Klaas was 67 years, 11 months and 19 days.


Klaas was subsequently married (2) to Geertje Sibelts.

Of Klaas and Claeske three children are known:

1  Jantje Klasen Glas is born in 1792 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), kind niet door vader erkend., is baptized on Sunday 5 February 1792 there, see III-M.

2  Jakob Klasen Glas, painter servant, is born in 1794 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 2 November 1794 there, has died young on Monday 4 July 1814 at Uithuizermeeden. Jakob was 20 years.


3  Aafke Klasen Glas is born on Friday 10 February 1797 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is baptized on Saturday 18 February 1797 there.Generation III

(from 1761 until 1855)

III-A  Harm Cornelis Maring, son of Cornelis Harms (II-A) and Bauke Jans, farmer, is born on Saturday 8 February 1766 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 3 May 1815 there. Harm was 49 years, 2 months and 25 days.

Woonden boerderij Tilweg 21, Uithuizermeeden.
In 1799 kopen Harm Cornelis en Anje Doekes van de kinderen van Arend Berends de plaats met de beklemming van 47,5 gr (28 gr. fl 103,-; 8 gr. fl 28,- aan de Mennonieten te Zijldijk; 7,5 gr. fl 30,- en 4 gr. fl 16,-) samen fl 177,- voor fl 3600,-. Zij kopen in 1808 een vaste beklemming van 19,5 gr. met de jaarlijkse huur van fl 85,- van no 51 (nu Hooilandseweg 3). En in 1810 kopen zij van Tewes Klaassen en Trijntje Klasen te Uithuizermeeden de vaste beklemming van 6 gr. 72 roeden, waarvan de jaarlijkse huur fl 25,- zal zijn voor fl 825,-.
Anje Doekes, wed van H.C. Maring, hertrouwt in 1817 met Tebe Luitjes Hoving, landbouwer te Loppersum.
In 1847 gaan Anje D. Oosting wed. en zeven kinderen de boerderij publiekelijk verkopen en kopers worden Pieter Jannes Dijksterhuis en Fenje Immes van den Berg, gehuwd in 1826, voordien landbouwer op boerderij no 63a, voor de som van fl 8900,-.
De vaste beklemming van 9.17.70 ha met kwelder en aanwas wordt aan Hendrik H. Maring en echtgenote verkocht, waar dan de behuizing latere Klaas Wiersumweg 2 wordt gesticht.

Harm marries on Saturday 28 September 1793 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden) at the age of 27 to the 21 years old Anje Doekes Oosting, daughter of Doeke Alberts (farmer) and Aafke Meertens. Anje is born at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 26 January 1772 there, has died on Friday 28 November 1856 at Uithuizermeeden. Anje was 84 years, 10 months and 2 days.


Anje was subsequently married (2) to Tebe Luitjes Hoving.

Of Harm and Anje ten children are known:

1  Kornelis Harms Maring is born on Saturday 28 December 1793 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 5 January 1794 there, see IV-A.

2  Aafke Harms Maring is born on Sunday 8 November 1795 at Uithuizen, is baptized on Sunday 8 November 1795 there, see IV-B.

3  Doeke Harms Maring is born on Sunday 11 February 1798 at Uithuizen, is baptized on Sunday 11 February 1798 there, see IV-C.

4  Bauke Harms Maring is born on Tuesday 5 November 1799 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 10 November 1799 there, has died in 1807 there, is buried on Tuesday 6 October 1807 there. Bauke was 8 years.

5  Jan Harms Maring is born on Saturday 28 November 1801 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 6 December 1801 there, see IV-D.

6  Nanje Harms Maring is born on Wednesday 21 September 1803 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 2 October 1803 there, see IV-E.

7  Derk Harms Maring is born on Wednesday 4 December 1805 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 15 December 1805 there, has died on Monday 28 July 1817 there. Derk was 11 years, 7 months and 24 days.


8  Hindrik Harms Maring is born on Friday 18 December 1807 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 27 December 1807 there, has died young in 1808 there, is buried on Thursday 27 October 1808 there. Hindrik was 1 years.

9  Hindrik Harms Maring is born on Saturday 6 January 1810 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 14 January 1810 there, see IV-F.

10  Bouwke Harms Maring is born on Thursday 30 July 1812 at Uithuizermeeden, see IV-G.

III-B  Jantje Cornelis Maring, daughter of Cornelis Harms (II-A) and Bauke Jans, farmer, is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 16 April 1769 there, has died on Friday 8 June 1855 at Uithuizen. Jantje was 86 years, 1 month and 23 days.

Vestigt zich in 1796 vanuit Garsthuizen in Uithuizen, woonde in 1850 bij de kuiper Siebolt Siersema (huis 124) en zijn vrouw Anje Bijsterveld.

Jantje marries on Sunday 20 February 1791 at Uithuizermeeden at the age of 21 (1) to the 26 years old Obbe Klaassen Bijsterveld, son of Klaas Obbes and Grietje Arents. Obbe, farmer, is born on Sunday 2 September 1764 at Uithuizen, has died on Monday 6 March 1809 there, is buried on Saturday 11 March 1809 there. Obbe was 44 years, 6 months and 4 days.

Of Obbe and Jantje five children are known:

1  Bouke Obbes Bijsterveld is born on Tuesday 10 May 1791 at Uithuizen, is baptized on Sunday 29 May 1791 there, has died on Saturday 10 December 1836 at Kantens, kinderloos.. Bouke was 45 years and 7 months.


Bouke marries on Saturday 22 March 1823 at Uithuizen at the age of 31 to the 35 years old Jan Lubberts Dekker also named Jan Lubbers Dekker, son of Lubbert Jans Dekker (day laborer) and Eltjen Berents Broeils (day laborer). Jan, reed thatcher, corn skipper and thatcher, is born in 1788 at Uithuizen, is baptized on Sunday 5 October 1788 there, has died on Wednesday 1 December 1847 at Rottum (gem Kantens). Jan was 59 years.


Jan was before married (1) to Engberdina Jans Smit. Jan was subsequently married (3) to Martje Klaassen Pot.

2  Klaas Obbes Bijsterveld is born at Uithuizen, is baptized on Sunday 7 October 1792 there, see IV-H.

3  Grietje Obbes Bijsterveld is born at Uithuizen, is baptized on Friday 20 March 1795 there, see IV-I.

4  Kornellis Obbes Bijsterveld is born on Saturday 20 June 1801 at Uithuizen, is baptized on Friday 3 July 1801 there, see IV-J.

5  Anje Obbes Bijsterveld is born on Wednesday 22 April 1807 at Uithuizen, is baptized on Sunday 3 May 1807 there, see IV-K.

Jantje marries on Friday 20 September 1811 at Uithuizen at the age of 42 (2) to the 46 years old Luije Jans van der Laan, son of Jan Simons (farmer) and Grietje Luijes. Luije, farmer, living at Uithuizermeeden, is born at Hornhuizen (gem Kloosterburen), is baptized on Sunday 17 February 1765 there, has died on Wednesday 31 October 1832 at Uithuizermeeden. Luije was 67 years, 8 months and 14 days.


Of Luije and Jantje one child is known:

6  ? van der Laan is born after 1809.

III-C  Anje Cornelis Maring, daughter of Cornelis Harms (II-A) and Bauke Jans, shopkeeper, living at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 13 May 1770 there, has died on Saturday 10 January 1835 there. Anje was 64 years, 7 months and 28 days.

Woont tijdens de volkstelling 1830 samen met haar dochter Jantje Jans Kuiper op huisnummer 35 in Uithuizermeeden.

Anje marries on Thursday 18 November 1790 at Uithuizermeeden at the age of 20 to the 43 years old Jan IJzebrands Kuiper, son of Isebrandt Goitjes (weaver) and Elske Jans van 't Zandt. Jan, glazier and shopowner, living at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is born on Tuesday 8 August 1747 coming fromthere, has died on Saturday 6 December 1828 there. Jan was 81 years, 3 months and 28 days.


Bron voor zijn afstamming: "Homepage familie Kuiper" dd 24 sept 2003

Jan was before married (1) to Nantje Wiggers. Jan was before married (2) to Anje Doekes.

Of Jan and Anje five children are known:

1  Cornelis Jans Kuiper is born about 1791, has died young before 1796. Cornelis was at most 5 years.

2  Bauke Jans Kuiper is born on Monday 6 August 1792 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 2 September 1792 there, see IV-L.

3  Kornelis Jans Kuiper is born on Wednesday 4 May 1796 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), see IV-M.

4  Harm Jans Kuiper is born on Thursday 10 February 1803 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 20 February 1803 there, see IV-N.

5  Jantje Jans Kuiper is born on Wednesday 22 January 1806 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 2 February 1806 there, see IV-O.

III-D  Trijntje Cornelis Maring, daughter of Cornelis Harms (II-A) and Bauke Jans, is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 23 August 1772 there, has died on Monday 24 May 1830 at Uithuizen. Trijntje was 57 years, 9 months and 1 day.

Nalatend twee kinderen.

Trijntje done notice of marriage (church) on Sunday 23 October 1796 at Uithuizen, marries (in church) on Sunday 20 November 1796 at Uithuizermeeden at the age of 24 to the 26 years old Pieter Jannes Ausema, son of Jannes Tjarks and Grietje Berends. Pieter, farmer, is born in February 1770 at Uithuizen, has died on Sunday 16 October 1831 there. Pieter was 61 years and 8 months.


Of Pieter and Trijntje three children are known:

1  Jannes Pieters Ausema is baptized on Sunday 6 August 1797 at Uithuizermeeden.


2  Grietje Pieters Ausema is born on Sunday 13 April 1800 at Uithuizen, see IV-P.

3  Kornelis Pieters Ausema is born on Sunday 14 October 1804 at Kantens, is baptized on Sunday 28 October 1804 at Zandeweer, see IV-Q.

III-E  Jan Kornelis Maring, son of Cornelis Harms (II-A) and Bauke Jans, farmer, living at Uithuizermeeden, is born there, is baptized on Monday 27 February 1775 there, has died on Monday 19 December 1831 there, is buried at Oosteinde (Gr.). Jan was 56 years, 9 months and 22 days.


Woont in 1811 in Uithuizermeeden met als beroep landbouwer (zie klapper op namen en beroepen in burg. reg. arrondissement Appingedam 1811).

Jan marries (in church) on Friday 16 April 1802 at Uithuizermeeden at the age of 27 (1) to the 23 years old Lijzabeth Klasens Eigendeel, daughter of Klaas Jans Eigendeel (farmer) and Anje Thies. Lijzabeth is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 13 September 1778 there, has died on Wednesday 8 September 1819 there. Lijzabeth was 40 years, 11 months and 26 days.


Of Jan and Lijzabeth five children are known:

1  Klaas Jans Maring is born on Monday 21 February 1803 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 27 February 1803 there, has died on Friday 14 March 1823 there. Klaas was 20 years and 21 days.


2  Bouke Jans Maring is born on Monday 14 January 1805 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 27 January 1805 there, see IV-R.

3  Anje Jans Maring is born on Friday 5 June 1812 at Uithuizermeeden, see IV-S.

4  Trijntje Jans Maring is born on Tuesday 28 February 1815 at Uithuizermeeden, has died on Friday 5 June 1818 there. Trijntje was 3 years, 3 months and 8 days.


5  Kornelis Jans Maring is born on Monday 14 April 1817 at Uithuizermeeden, is afgescheiden baptized, see IV-T.

Jan marries (in church) on Wednesday 5 December 1827 at Uithuizermeeden at the age of 52 (2) to the 44 years old Aaltje Jakobs Bos, daughter of Jakob Willems Bos (farmer) and IJtje Pieters Bos (farmer). Aaltje, living at Uithuizermeeden, is born on Sunday 8 December 1782 there, has died on Monday 17 May 1852 there. Aaltje was 69 years, 5 months and 9 days.


Aaltje was before married (1) to Willem Jans Boomker.

III-F  Hindrik Kornelis Maring, son of Cornelis Harms (II-A) and Bauke Jans, farmer, living at Uithuizen, is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 11 May 1777 there, has died on Tuesday 30 October 1832 at Uithuizen. Hindrik was 55 years, 5 months and 19 days.


Hindrik marries on Saturday 4 September 1813 at Uithuizen at the age of 36 to the 22 years old Geeske Jacobs Vennema, daughter of Jacob Sierts Vennema (farmer) and Anje Reinjes. Geeske is born on Sunday 23 January 1791 at Zandeweer (gem Uithuizen), has died on Friday 25 December 1857 at Warffum. Geeske was 66 years, 11 months and 2 days.


Er komt vaak een verwisseling van namen voor bij de Vennema's: van Vennen en andere varianten.

Geeske was subsequently married (2) to Klaas Jans Bouwmans.

Of Hindrik and Geeske seven children are known:

1  Anna Maring is born on Friday 10 June 1814 at Uithuizen, has died on Tuesday 15 August 1815 there. Anna was 1 years, 2 months and 5 days.


2  Kornelis Hindriks Maring is born on Monday 29 July 1816 at Uithuizen, has died on Tuesday 4 September 1821 there. Kornelis was 5 years, 1 month and 6 days.


3  Anna Hindriks Maring is born on Monday 1 December 1817 at Uithuizen, has died on Friday 9 December 1825 there. Anna was 8 years and 8 days.


4  Bouke Hindriks Maring is born on Monday 27 December 1819 at Uithuizen, see IV-U.

5  Kornelis Hindriks Maring is born on Wednesday 5 June 1822 at Uithuizen, has died on Sunday 27 April 1823 there. Kornelis was 10 months and 22 days.


6  Kornelis Hindriks Maring is born on Wednesday 17 March 1824 at Uithuizen, see IV-V.

7  Anna Hindriks Maring is born on Sunday 31 December 1826 at Uithuizen, see IV-W.

III-G  Pieter Kornelis Maring, son of Cornelis Harms (II-A) and Bauke Jans, tapper, living at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is born on Sunday 23 January 1780 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 17 April 1824 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden). Pieter was 44 years, 2 months and 25 days.


Woont in 1811 in Oosternieland en is dan tapper (zie klapper namen en beroepen in burg. reg. arrondissement Appingedam 1811).

Pieter marries on Sunday 11 May 1806 at Uithuizermeeden at the age of 26 to the 21 years old Ida Jakobs Bos, daughter of Jakob Willems Bos (farmer) and IJtje Pieters Bos (farmer). Ida, tapper, is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 20 February 1785 there, has died on Wednesday 5 September 1832 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden). Ida was 47 years, 6 months and 16 days.

Tijdens de volkstelling 1830 woont zij samen met Pieter R. Battema en vier kinderen op huisnummer 7 Uithuizermeeden.

Ida was subsequently married (2) to Pieter Reinjes Battema.

Of Pieter and Ida seven children are known:

1  Cornelis Pieters Maring is born on Tuesday 5 May 1807 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 10 May 1807 there, see IV-X.

2  Jakob Pieters Maring is born in February 1809 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), see IV-Y.

3  Jan Pieters Maring is born on Thursday 10 January 1811 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 10 February 1811 there, has died on Thursday 29 December 1836 at Uithuizen. Jan was 25 years, 11 months and 19 days.

Geen kinderen.

Jan marries on Thursday 24 December 1835 at Uithuizen at the age of 24 to the 24 years old Hindrikje Harms Bulthuis, daughter of Harm Pieters Bulthuis (day laborer) and Auke Jacobs Terborg (day laborer). Hindrikje, living at Uithuizen, is born on Monday 26 August 1811 there, has died on Wednesday 10 February 1897 at 't Zandt. Hindrikje was 85 years, 5 months and 15 days.


Hindrikje was subsequently married (2) to Jan Willems Wierema. Hindrikje was subsequently married (3) to Jan Klaasens Kalk.

4  Pieter Pieters Maring is born on Wednesday 13 October 1813 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), see IV-Z.

5  Hindrik Pieters Maring is born on Thursday 5 September 1816 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Monday 21 December 1835 at Uithuizen. Hindrik was 19 years, 3 months and 16 days.


6  Derk Pieters Maring is born on Sunday 4 July 1819 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Sunday 9 December 1827 at Uithuizermeeden. Derk was 8 years, 5 months and 5 days.


7  Harm Pieters Maring is born on Saturday 9 March 1822 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), see IV-AA.

III-H  Harke Cornelis Maring, son of Cornelis Harms (II-A) and Bauke Jans, farmer, is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 26 January 1783 there, has died on Wednesday 18 January 1854 at Uithuizen. Harke was 70 years, 11 months and 23 days.


Woont in 1811 in Zandeweer, gem Kantens. (zie klapper op namen en beroepen in burg. reg. arrondissement Appingedam 1811).
Kocht in 1814 de boerderij Oldörpsterweg 5, Uithuizen, vroeger ook wel "Het Manuaal" genoemd, met 20.35 ha grond. In 1854 overgedragen aan zijn zoon Cornelis Harkes.
Bron: "Boerderijenboek Uithuizen", pag 286-287. Zie: "De Geschiedenis van Uithuizen"
Zie ook notariele akte Jhr. Mr Johan Wichers Quintus 1833/242 (gem archief Groningen).
Bron genealogische gegevens tevens:
"Stamboek, geslachtsregister, Nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Tomas, gewoond hebbende te Huizinge op de landhoeve Melkema; Hoitsema, Groningen 1883"
Zie ook: aanwijzende tafels, Kadasterarchief KADOR, RAG Groningen, Uithuizen.

Harke marries on Sunday 2 December 1810 at Uithuizermeeden at the age of 27 to the 26 years old Martje Derks Huizinga, daughter of Derk Luijes Huizenga (farmer) and Eltje Melles Doornbos. Martje is born on Thursday 2 December 1784 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 30 April 1825 at Uithuizen. Martje was 40 years, 4 months and 28 days.

Bij haar overlijden liet zij vijf kinderen na. Doopaantekening in Uithuizermeeden niet gevonden; volgens HB echter toch daar.

Of Harke and Martje five children are known:

1  Derk Harkes Maring is born in 1813 at Uithuizen, has died on Sunday 14 May 1848 there. Derk was 35 years.


2  Bouke Harkes Maring is born on Saturday 11 March 1815 at Uithuizen, see IV-AB.

3  Cornelis Harkes Maring is born on Tuesday 25 February 1817 at Uithuizen, see IV-AC.

4  Luye Harkes Maring is born on Sunday 3 October 1819 at Uithuizen, has died on Wednesday 28 June 1826 there. Luye was 6 years, 8 months and 25 days.


5  Eltje Harkes Maring is born on Sunday 17 March 1822 at Uithuizen, has died young on Wednesday 14 October 1846 there. Eltje was 24 years, 6 months and 27 days.


III-I  Harm Kornelis Oosterhof, son of Kornelis Berents Oosterhof (II-B) and Grietje Harms, farmer, living at Oosteinde (Gr.), is baptized on Sunday 7 November 1762 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 4 September 1831 there. Harm was 68 years, 9 months and 28 days.


Harm marries on Sunday 9 May 1790 at Uithuizermeeden at the age of 27 to the 22 years old Reinje Jans Oosterhuis, daughter of Jan Jacobs and Grietje Tijes. Reinje, rentier, is baptized on Sunday 6 December 1767 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 9 October 1849 there. Reinje was 81 years, 10 months and 3 days.


Of Harm and Reinje nine children are known:

1  Grietje Harms Oosterhof is baptized on Sunday 22 July 1792 at Uithuizen, see IV-AD.

2  Anje Harms Oosterhof is born at Uithuizen, is baptized on Sunday 19 January 1794 there, see IV-AE.

3  Greetje Harms Oosterhof is born in 1796 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 12 June 1796 there, see IV-AF.

4  Jantje Harms Oosterhof is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 24 December 1797 there, see IV-AG.

5  Jan Harms Oosterhof is born at Uithuizermeeden, is baptized on Thursday 13 March 1800 there, has died on Sunday 4 October 1807 there. Jan was 7 years, 6 months and 21 days.


6  Korneliske Harms Oosterhof is born on Sunday 8 March 1801 at Uithuizermeeden, see IV-AH.

7  Trijntje Harms Oosterhof is born on Wednesday 1 June 1803 at Uithuizermeeden, see IV-AI.

8  Martje Harms Oosterhof is born in 1805 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 6 October 1805 there, see IV-AJ.

9  Kornelis Harms Oosterhof is born in April 1809 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 30 April 1809 there, see IV-AK.

III-J  Martje Kornelis Oosterhof, daughter of Kornelis Berents Oosterhof (II-B) and Grietje Harms, is baptized on Sunday 14 May 1769 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 2 June 1827 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden). Martje was 58 years and 19 days.


Martje marries on Sunday 15 February 1789 at Uithuizermeeden at the age of 19 to the approximately 29 years old Evert Tonnis van der Molen. Evert, farmer, is born about 1760 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 16 January 1763 there, has died on Tuesday 10 March 1846 at Kantens, 86 jaar oud.. Evert was approximately 86 years.


Evert was subsequently married (2) to Jantje Jans Wagenaar.

Of Evert and Martje eight children are known:

1  Cornelis Everts van der Molen is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 26 April 1789 there, see IV-AL.

2  Tonnis Everts van der Molen is born in January 1793 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 13 January 1793 there, see IV-AM.

3  Berent Everts van der Molen is born about 1795 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died young on Friday 13 July 1827 there. Berent was approximately 32 years.


4  Grietje Everts van der Molen is born about 1797 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), see IV-AN.

5  Anje Everts van der Molen is born about 1800 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), see IV-AO.

6  Trijntje van der Molen is baptized on Sunday 7 November 1802 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Monday 15 December 1828 at Middelstum. Trijntje was 26 years, 1 month and 8 days.


7  Jantje Everts van der Molen, housekeeper, is born about 1808 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died young on Sunday 31 January 1858 at Startenhuizen (gem Kantens). Jantje was approximately 50 years.


8  Ties Everts van der Molen is born about 1810 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), see IV-AP.

III-K  Harm Pieters Borgman, son of Pieter Alderts (II-C) and Martje Harms, is born about 1766 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 5 October 1826 there. Harm was approximately 60 years.


Harm marries on Sunday 19 November 1797 at Uithuizermeeden at the age of approximately 31 to the approximately 33 years old Harmke Geerts Reus, daughter of Geert Willems Reus and Aaltje Kornelis. Harmke is born about 1764 at Usquert, has died on Tuesday 2 January 1844 at Uithuizermeeden. Harmke was approximately 80 years.


Of Harm and Harmke four children are known:

1  Pieter Harms is baptized on Sunday 21 October 1798 at Uithuizermeeden.

2  Aaltje Harms Borgman is born on Monday 10 November 1800 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 23 November 1800 there, see IV-AQ.

3  Martje Harms is born on Monday 2 May 1803 at Uithuizermeeden, is baptized on Thursday 19 May 1803 there, is buried on Wednesday 25 November 1807 there. Martje was 4 years, 6 months and 23 days.

4  Pieter Harms Borgman is born on Tuesday 10 September 1805 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 22 September 1805 there, see IV-AR.

III-L  Harm Cornelis Maring, son of Harm Derks (II-D) and Antje Harms, day laborer and corn skipper, living at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden) and at Tinallinge (gem Baflo), is born at 't Zandt, is doopsgezind baptized on Sunday 19 February 1775 there, has died on Thursday 27 July 1826 at Baflo, huis 24.. Harm was 51 years, 5 months and 8 days.

Woont in 1811 in Oldenzijl, gem Uithuizermeeden en heeft dan als beroep schipper (zie klapper op namen en beroepen in burg. reg. arrondissement Appingedam 1811).

Harm marries on Sunday 15 November 1801 at Uithuizermeeden at the age of 26 (1) to the 24 years old Antje Jans, daughter of Jan Eltjes and Geertje Jacobs. Antje, skipper woman, is born on Friday 14 March 1777 at Uithuizermeeden (?), has died on Friday 28 October 1814 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden). Antje was 37 years, 7 months and 14 days.

Of Harm and Antje three children are known:

1  Jan Harms Maring is born on Sunday 25 November 1804 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 9 December 1804 there, see IV-AS.

2  Eltje Harms Maring is born on Saturday 27 February 1808 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), see IV-AT.

3  Kornelis Harms Maring is born on Wednesday 6 April 1814 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), see IV-AU.

Harm marries on Sunday 15 October 1815 at Baflo at the age of 40 (2) to the 32 years old Trijntje Sierts, daughter of Siert Pieters and Martje Freerks. Trijntje, day laborer, living at Tinallinge (gem Baflo), is born on Monday 10 February 1783 at Uithuizen, has died on Monday 16 July 1860 at Tinallinge (gem Baflo). Trijntje was 77 years, 5 months and 6 days.


Trijntje was before married (1) to Sijmen Geerts Berghuis.

Of Harm and Trijntje one child is known:

4  Marten Harms Maring is born on Monday 2 September 1816 at Tinallinge (gem Baflo), see IV-AV.

III-M  Jantje Klasen Glas, daughter of Klaas Jakobs Glas (II-E) and Claeske Harms, is born in 1792 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), kind niet door vader erkend., is baptized on Sunday 5 February 1792 there, has died young on Tuesday 21 June 1814 at Uithuizermeeden, 6 maand na de geboorte van haar dochter.. Jantje was 22 years.


Of Jantje one child is known:

1  Aafke Klasen Glas is born on Thursday 30 December 1813 at Uithuizermeeden, see IV-AW.


Generation IV

(from 1789 until 1904)

IV-A  Kornelis Harms Maring, son of Harm Cornelis Maring (III-A) and Anje Doekes Oosting, farmer and corn skipper, living at Zeerijp (gem 't Zandt), is born on Saturday 28 December 1793 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 5 January 1794 there, has died on Monday 22 November 1858 at 't Zandt. Kornelis was 64 years, 10 months and 25 days.

Op de kadasterkaart van rond 1830 van Uithuistermeeden wordt Kornelis Harms Maring genoemd als schipper op perceel 551.

Kornelis marries on Wednesday 26 April 1826 at Uithuizermeeden at the age of 32 to the 22 years old Grietje Ties Oosterhuis, daughter of Ties Jans Oosterhuis (farmer) and Jantje Remges. Grietje, living at Uithuizermeeden, is born on Monday 20 February 1804 there, is baptized on Sunday 4 March 1804 there, has died on Thursday 6 January 1842 at Zeerijp (gem 'T Zandt). Grietje was 37 years, 10 months and 17 days.


Of Kornelis and Grietje two children are known:

1  Harm Kornelis Maring is born on Tuesday 17 July 1827 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), see V-A.

2  Jantje Kornelis Maring is born on Thursday 6 November 1828 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 16 December 1828 there. Jantje was 1 month and 10 days.


IV-B  Aafke Harms Maring, daughter of Harm Cornelis Maring (III-A) and Anje Doekes Oosting, farmer, is born on Sunday 8 November 1795 at Uithuizen, is baptized on Sunday 8 November 1795 there, has died on Thursday 28 April 1870 at Uithuizermeeden, is buried at Oosteinde (Gr.). Aafke was 74 years, 5 months and 20 days.

Volgens volkstelling 1869 heeft zij een zoon Pieter Smit; geb 8 feb 1842 in Uithuizermeeden en een schoondochter Janna Meijer, geb 5 mrt 1842 in Bierum, gehuwd 8 maart 1872 in Bierum.
Volgens grafsteen is zij geboren Uithuizermeeden 1-11-1795.

Aafke marries on Wednesday 7 February 1816 at Uithuizermeeden at the age of 20 (1) to the 30 years old Derk Alberts Brander, son of Albert Derks Brander (farmer) and Trijntje Remmerts. Derk, day laborer, living at Uithuizermeeden, is born there, is baptized on Sunday 11 September 1785 there, has died on Saturday 29 February 1840 there. Derk was 54 years, 5 months and 18 days.

Op de kadasterkaart van rond 1830 van uithuistermeeden wordt Derk Alberts Brander vermeld als landbouwer op boerderij 20 "Smytsumma", nu Oranjeplein 2, op perceel 600. Deze boerderij wordt in 1831 publiekelijk verkocht.
Uit "Uithuizermeeden, historie en boerderijen van Uithuizermeeden", door T.K. Nijhoff-Meijer, 1980, pag 444: Woonden boerderij no 76a, tegenover no 72 (dat is Derk Luddesweg 6), gesloopt in 1952.
In 1832 verkopen Geert Eisses van der Meeden wedn van Willemtje Willems en zijn kinderen bij een publieke verkoop:
een behuizing en schuur met de vaste beklemming van plm. 3.54.- ha met kwelder en aanwas met een jaarlijkse huur van fl 32,- voor fl 700,- aan Derk Alberts Brander en Aafke Harms Maring, gehuwd in 1832. Aafke H. Maring wed. en een kind verkopen het geheel, groot 7.44.50 ha in 1852 (dwz bij haar tweede huwelijk) voor fl 6125,- aan Pieter Jan Emmelkamp, korenschipper en Dieuwerke Egges Buurma, gehuwd in 1837.

Of Derk and Aafke one child is known:

1  Trijntje Derks Brander is born on Sunday 31 May 1818 at Uithuizermeeden, see V-B.

Aafke marries on Saturday 31 July 1852 at Uithuizermeeden at the age of 56 (2) to the 52 years old Klaas Freriks Dijkstra, son of Freerk Kornellis Dijkstra (farmer) and Reinje Klasen Bos (cultivator). Klaas, living at Uithuizermeeden, is born at 't Zandt, is baptized on Sunday 9 February 1800 there, has died on Thursday 13 August 1868 at Uithuizermeeden. Klaas was 68 years, 6 months and 4 days.


IV-C  Doeke Harms Maring, son of Harm Cornelis Maring (III-A) and Anje Doekes Oosting, corn skipper and wagon driver, living at Uithuizermeeden, is born on Sunday 11 February 1798 at Uithuizen, is baptized on Sunday 11 February 1798 there, has died on Sunday 8 September 1861 at Uithuizermeeden, is buried there. Doeke was 63 years, 6 months and 28 days.


Doeke marries on Saturday 28 April 1821 at Uithuizermeeden at the age of 23 to the 19 years old Trijntje Hindriks Jonker, daughter of Hindrik Berents Jonker (merchant) and Jantje Jakobs van den Berg (butcher). Trijntje is born on Monday 19 April 1802 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 9 May 1802 there, has died on Sunday 23 August 1874 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is buried at Uithuizermeeden. Trijntje was 72 years, 4 months and 4 days.


Of Doeke and Trijntje five children are known:

1  Hindrik Doekes Maring is born on Wednesday 17 April 1822 at Uithuizermeeden, has died on Friday 24 May 1822 there. Hindrik was 1 month and 7 days.


2  Hindrik Doekes Maring is born on Saturday 24 May 1823 at Uithuizermeeden, see V-C.

3  Harm Doekes Maring is born on Friday 24 March 1826 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 1 March 1829 there. Harm was 2 years, 11 months and 5 days.


4  Anje Maring is born on Thursday 1 December 1831 at Uithuizermeeden, see V-D.

5  Jantje Maring is born on Thursday 8 July 1841 at Uithuizermeeden, see V-E.

IV-D  Jan Harms Maring, son of Harm Cornelis Maring (III-A) and Anje Doekes Oosting, farmer, is born on Saturday 28 November 1801 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 6 December 1801 there, has died on Wednesday 17 July 1861 there. Jan was 59 years, 7 months and 19 days.

Woonden boerderij Dwarsweg 6, Uithuizermeeden.

Jan marries on Saturday 10 November 1827 at Uithuizermeeden at the age of 25 to the 25 years old Martje Jans de Jonge, daughter of Jan Timens de Jonge (farmer) and Janna Hermannus Oosterman. Martje, day laborer and arable farmer, is born on Thursday 21 October 1802 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 31 October 1802 there, has died on Sunday 18 March 1888 there. Martje was 85 years, 4 months and 26 days.


Of Jan and Martje six children are known:

1  Anje Jans Maring is born on Friday 16 July 1830 at Uithuizermeeden, has died on Friday 23 January 1835 there. Anje was 4 years, 6 months and 7 days.


2  Jan Jans Maring is born on Tuesday 9 April 1833 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 15 January 1835 there. Jan was 1 years, 9 months and 6 days.


3  Anje Maring is born on Monday 14 March 1836 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 20 March 1836 there. Anje was 6 days.


4  Harm Jans Maring is born on Saturday 28 April 1838 at Uithuizermeeden, see V-F.verkoop behuizing anje maring on 22 Feb 1919.

5  Anje Maring is born on Monday 10 August 1840 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 4 February 1919 there. Anje was 78 years, 5 months and 25 days.


6  Jan Maring is born on Sunday 19 October 1845 at Uithuizermeeden, has died young on Thursday 23 October 1845 there. Jan was 4 days.


IV-E  Nanje Harms Maring, daughter of Harm Cornelis Maring (III-A) and Anje Doekes Oosting, is born on Wednesday 21 September 1803 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 2 October 1803 there, has died on Monday 15 September 1845 there in het kraambed van haar tweeling. Nanje was 41 years, 11 months and 25 days.


Nanje marries on Saturday 10 March 1821 at Uithuizermeeden at the age of 17 to the 25 years old Lammert Ties Scholtens, son of Ties Alberts (corn skipper) and Trijntje Fokkes. Lammert, farmer and corn skipper, is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 7 June 1795 there, has died on Sunday 8 February 1874 there. Lammert was 78 years, 8 months and 1 day.

In 1831 verkoopt de koopman en landbouwer Harm Wolters van Dam de vaste beklemming behorende bij boerderij Hooilandseweg 3, Uithuizermeeden, van 13.05.38 ha jaarlijkse huur fl 138,-, aan Lammert Ties Scholtens en Nanje Harms Maring. Zij kopen in 1843 van Tamme Derks Huizinga, boerderij 38, de vaste beklemming van 2.87.70 ha met een jaarlijkse huur van fl 40,- aan de kerk van Uithuizermeeden. En zij kopen in 1851 van B.Y. Groendijk, boerderij 52, een behuizing met de vaste beklemming van 5.80.20 ha, met een jaarlijkse huur van fl 48,- welk perceel bij een boedelscheiding in 1857 wordt toegescheiden aan de dochter Tietje Scholtens en echtgenoot Doeke B. Groendijk, boerderij no 52.
Lammert T. Scholtens en echtgenote kopen in 1854 van Rikkert W. Bos, boerderij no 13, de vaste beklemming van 1.62.40 ha polderland met een jaarlijkse huur van fl 15,-. In 1872 verkopen zij de boerenbehuizing met een vaste beklemming van 18.15.20 ha met een jaarlijkse huur van fl 193,- aan hun zoon Harm Lammert Scholtens en Anje Ritsema gehuwd in 1866.
De boerderij wordt in 1887 publiekelijk verkocht, waarbij kopers zijn Eibe Heines Duursema en Trijntje Cornelis Bijsterveld, gehuwd 1877.

Of Lammert and Nanje thirteen children are known:

1  Ties Lammerts Scholtens is born on Monday 11 June 1821 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 5 November 1828 there. Ties was 7 years, 4 months and 25 days.


2  Anje Lammerts Scholtens is born on Thursday 14 August 1823 at Uithuizermeeden, see V-G.

3  Trijntje Lammerts Scholtens is born on Thursday 17 November 1825 at Uithuizermeeden, see V-H.

4  Harm Lammerts Scholtens is born on Friday 18 January 1828 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 20 January 1829 there. Harm was 1 years and 2 days.


5  Harmke Lammerts Scholtens is born on Monday 30 November 1829 at Uithuizermeeden, see V-I.

6  Tietje Lammerts Scholtens is born on Wednesday 24 October 1832 at Uithuizermeeden, see V-J.

7  Ties Lammerts Scholtens is born on Monday 13 October 1834 at Uithuizermeeden, see V-K.

8  Harm Lammerts Scholtens is born on Wednesday 11 January 1837 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 17 January 1837 there. Harm was 6 days.


9  Engeltje Lammerts Scholtens is born on Saturday 17 February 1838 at Uithuizermeeden, see V-L.

10  Harm Lammerts Scholtens is born on Saturday 11 July 1840 at Uithuizermeeden, see V-M.

11  Fokke Lammerts Scholtens is born on Saturday 17 September 1842 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 23 January 1845 there. Fokke was 2 years, 4 months and 6 days.


12  Bouwke Lammerts Scholtens (Bessie) is born on Wednesday 10 September 1845 at Uithuizermeeden, see V-N.

13  Aafke Lammerts Scholtens is born on Wednesday 10 September 1845 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 18 October 1845 there. Aafke was 1 month and 8 days.


IV-F  Hindrik Harms Maring, son of Harm Cornelis Maring (III-A) and Anje Doekes Oosting, farmer and arable farmer, is born on Saturday 6 January 1810 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 14 January 1810 there, has died on Tuesday 29 March 1870 there, is buried at Oosteinde (Gr.). Hindrik was 60 years, 2 months and 23 days.

Woont Wijk D, huisnummer 97.
In 1842 wordt de boerderij "Grote Ark", Toppingaweg 2, Roodeschool, publiek verkocht door Albert J. Riepma wedn. en twee minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk van E.A. de Weerdt.
De boerenbehuizing met de vaste beklemming van 23.60.70 ha met kwelder en aanwas met een jaarlijkse huur van fl 254,- wordt verkocht aan Hindrik Harms Maring en Tietje Klaasen van Kalker voor fl 12.660,-.
In 1847 verkopen Hindrik H. Maring en Tietje, die zich op de boerderij Klaas Wiersumweg 2 gaan vestigen, de boerderij aan Roelof Sikkes Zandt en Martje Lubbes Ikema, gehuwd in 1842.

Bij de publieke verkoop van boerderij 54 aan de Tilweg in 1847 wordt de vaste beklemming van 9.17.70 ha met kwelder en aanwas en een jaarlijkse huur van fl 85,-, verkocht aan Hindrik harms Maring en Tietje Klaasen van Kalker. Zij kopen in 1850 van W.P, Dijk en echtgenote boerderij 91 de vaste beklemming van 4.12.40 ha met kwelder en aanwas met een jaarlijkse huur van fl 40,-. En in 1869 kopen zij bij een publieke verkoop door de kinderen van Egge Jans van der Boom, ontvanger te Uithuizermeeden de eigendom van de beklemming met de jaarlijkse huur van fl 40,-, terwijl zij in 1879 ook de andere eigendom met de jaarlijkse huur van fl 85,- kopen.
In 1887 worden gebruikers de zoon Harm Hendrik Maring en Jantje Kornelis Smit.

Hindrik marries on Wednesday 3 February 1836 at Uithuizermeeden at the age of 26 to the 30 years old Tietje Klasen van Kalker, daughter of Klaas Klasen van Kalker (farmer) and Aaltje Wristers. Tietje, cultivator, is born on Friday 27 December 1805 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 5 January 1806 there, has died on Sunday 13 June 1880 there, is buried at Oosteinde (Gr.). Tietje was 74 years, 5 months and 17 days.


Of Hindrik and Tietje four children are known:

1  Harm Hindriks Maring is born on Saturday 11 February 1837 at Uithuizermeeden, see V-O.

2  Klaas Maring is born on Sunday 10 February 1839 at Uithuizermeeden, has died young on Sunday 13 December 1896 there, 'na een kortstondige doch hevige ziekte van slechts twee dagen' , is buried at Oosteinde (Gr.). Klaas was 57 years, 10 months and 3 days.


3  Anje Maring is born on Sunday 8 May 1842 at Uithuizermeeden, has died on Friday 12 July 1844 there. Anje was 2 years, 2 months and 4 days.


4  Anje Maring is born on Saturday 7 June 1845 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden), see V-P.

IV-G  Bouwke Harms Maring, daughter of Harm Cornelis Maring (III-A) and Anje Doekes Oosting, is born on Thursday 30 July 1812 at Uithuizermeeden, has died on Monday 5 December 1887 there. Bouwke was 75 years, 4 months and 5 days.


Bouwke marries on Wednesday 28 December 1831 at Uithuizermeeden at the age of 19 to the 24 years old Pieter Edzes van der Weg, son of Edze Pieters van der Weg (day laborer) and Aagtje Alberts (day laborer). Pieter, farmhand, living at Uithuizermeeden, is born on Friday 20 November 1807 there, is baptized on Sunday 20 December 1807 there, has died on Sunday 29 December 1867 there. Pieter was 60 years, 1 month and 9 days.


Of Pieter and Bouwke nine children are known:

1  Edze Pieters van der Weg is born in May 1832 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Thursday 28 June 1832 there. Edze was 1 month.


2  Anje Pieters van der Weg is born on Sunday 3 November 1833 at Uithuizermeeden, see V-Q.

3  Edze Pieters van der Weg is born on Saturday 8 October 1836 at Uithuizermeeden, has died on Monday 17 February 1845 there. Edze was 8 years, 4 months and 9 days.


4  Harm Pieters van der Weg is born on Wednesday 16 January 1839 at Uithuizermeeden, see V-R.

5  Aagtje van der Weg is born on Thursday 25 November 1841 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 17 June 1852 there. Aagtje was 10 years, 6 months and 23 days.


6  Edze Pieters van der Weg is born on Thursday 1 May 1845 at Uithuizermeeden, has died young on Saturday 9 June 1866 there. Edze was 21 years, 1 month and 8 days.


7  Aafke Pieters van der Weg is born on Friday 13 October 1848 at Uithuizermeeden, see V-S.

8  Albert van der Weg is born on Thursday 4 December 1851 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 17 November 1926 there. Albert was 74 years, 11 months and 13 days.


Albert marries on Wednesday 11 December 1878 at Uithuizermeeden at the age of 27 (1) to the 25 years old Grietje Kooi, daughter of Jacob Klasen Kooi (farmhand) and Eltje Willems van der Meij (farm maid). Grietje is born on Tuesday 16 August 1853 at Uithuizermeeden, has died on Monday 7 March 1904 there. Grietje was 50 years, 6 months and 20 days.


Albert marries on Thursday 12 April 1906 at 't Zandt at the age of 54 (2) to the 50 years old Pieterke Vink. Pieterke, housekeeper, is born on Sunday 8 July 1855 at Zuidwolde (gem Bedum), has died on Saturday 26 October 1946 at Uithuizermeeden. Pieterke was 91 years, 3 months and 18 days.


Pieterke was before married (1) to Geert Smit.

9  Aagtje van der Weg is born on Friday 12 September 1856 at Uithuizermeeden, see V-T.

IV-H  Klaas Obbes Bijsterveld, son of Obbe Klaassen Bijsterveld (III-B) and Jantje Cornelis Maring, farm hand and farmer, is born at Uithuizen, is baptized on Sunday 7 October 1792 there, has died on Sunday 26 February 1860 at Uithuizermeeden, is buried there. Klaas was 67 years, 4 months and 19 days.


Klaas marries on Saturday 10 October 1818 at Uithuizen at the age of 26 to the 18 years old Grietje Kornelis Krol, daughter of Cornelis Geerts Krol (farmer) and Wijke Pieters Dijksterhuis (farmer). Grietje is born on Sunday 2 February 1800 at Uithuizen, has died on Monday 26 February 1877 at Uithuizermeeden, is buried there. Grietje was 77 years and 24 days.


Of Klaas and Grietje nine children are known:

1  Weike Klaassen Bijsterveld is born on Tuesday 23 March 1819 at Uithuizen, see V-U.

2  Obbe Bijsterveld is born on Wednesday 17 January 1821 at Uithuizen, has died on Sunday 17 January 1904 at Zandeweer (gem Kantens). Obbe was 83 years.


Obbe marries on Wednesday 14 October 1863 at Uithuizermeeden at the age of 42 to the 45 years old Antje Lameris. Antje is born on Sunday 18 January 1818 at Kantens, has died on Sunday 27 January 1889 at Zandeweer (gem Kantens), kinderloos.. Antje was 71 years and 9 days.


3  Jantje Klaassen Bijsterveld is born on Sunday 22 December 1822 at Uithuizen, see V-V.

4  Cornelis Klaassen Bijsterveld is born on Wednesday 23 February 1825 at Uithuizen, has died on Saturday 23 October 1830 there. Cornelis was 5 years and 8 months.


5  Bouke Klaassen Bijsterveld is born on Monday 21 May 1827 at Uithuizen, see V-W.

6  Aafke Bijsterveld is born on Friday 30 October 1829 at Uithuizermeeden, has died young on Sunday 11 December 1887 at Slochteren. Aafke was 58 years, 1 month and 11 days.


7  Cornelis Bijsterveld, farmhand and farmer, is born on Sunday 3 June 1832 at Uithuizen, has died on Saturday 10 February 1917 there. Cornelis was 84 years, 8 months and 7 days.


Cornelis marries on Wednesday 26 September 1866 at Kantens at the age of 34 (1) to the 49 years old Dieuwerke Westerdijk. Dieuwerke, cultivator, is born on Thursday 20 March 1817 at Uithuizen, has died on Friday 28 March 1873 at Kantens. Dieuwerke was 56 years and 8 days.


Cornelis marries on Wednesday 23 June 1875 at Uithuizen at the age of 43 (2) to the 46 years old Bouke Moorlag. Bouke is born on Friday 6 February 1829 at Middelstum, has died on Saturday 11 July 1908 at Startenhuizen (gem Kantens). Bouke was 79 years, 5 months and 5 days.


Bouke was before married (1) to Hindrik Hindriks Hartog.

8  Anje Klaassen Bijsterveld is born on Tuesday 1 September 1835 at Uithuizen, see V-X.

9  Pieternella Bijsterveld is born on Saturday 13 June 1840 at Uithuizermeeden, see V-Y.

IV-I  Grietje Obbes Bijsterveld, daughter of Obbe Klaassen Bijsterveld (III-B) and Jantje Cornelis Maring, is born at Uithuizen, is baptized on Friday 20 March 1795 there, has died on Saturday 2 January 1869 there. Grietje was 73 years, 9 months and 13 days.


Grietje was married to Alje Jacobs Krol, son of Jakob Aljes Krol and IJtje Pieters. Alje, farmer, is born in 1796 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 27 March 1796 there, has died on Wednesday 6 January 1886 at Kantens. Alje was 90 years.

Helaas is de trouwakte van het huwelijk met Grietje nergens te vinden.

Of Alje and Grietje five children are known:

1  Jantje Krol is born on Saturday 29 March 1817 at Uithuizen, has died on Friday 16 May 1817 there. Jantje was 1 month and 17 days.


2  Jacob Aljes Krol is born on Monday 20 April 1818 at Uithuizen, see V-Z.

3  Jantje Aljes Krol is born on Monday 9 April 1821 at Uithuizen, see V-AA.

4  Obbe Aljes Krol is born on Thursday 11 December 1823 at Uithuizen, has died on Saturday 9 August 1828 there. Obbe was 4 years, 7 months and 29 days.


5  Obbe Aljes Krol is born on Wednesday 9 September 1829 at Uithuizen, see V-AB.

IV-J  Kornellis Obbes Bijsterveld, son of Obbe Klaassen Bijsterveld (III-B) and Jantje Cornelis Maring, farmer, is born on Saturday 20 June 1801 at Uithuizen, is baptized on Friday 3 July 1801 there, has died on Tuesday 11 November 1862 there. Kornellis was 61 years, 4 months and 22 days.


Kornellis does notice of marriage on Tuesday 19 February 1839 at Uithuizen, marries on Saturday 23 March 1839 there at the age of 37 to the 27 years old Dina Jans Bolhuis, daughter of Jan Jakobs Bolhuis (farmer) and Anje Wijbes Brommersma. Dina, cultivator, is born on Tuesday 18 February 1812 at Kantens, has died on Sunday 16 February 1879 at Uithuizen. Dina was 66 years, 11 months and 29 days.


Of Kornellis and Dina eight children are known:

1  Jantje Kornelis Bijsterveld is born on Wednesday 6 November 1839 at Uithuizen, has died on Saturday 8 April 1843 there. Jantje was 3 years, 5 months and 2 days.


2  Anje Kornelis Bijsterveld is born on Saturday 19 December 1840 at Uithuizen, see V-AC.

3  Martje Kornelis Bijsterveld is born on Wednesday 10 August 1842 at Uithuizen, see V-AD.

4  Jan Kornelis Bijsterveld is born on Tuesday 30 July 1844 at Uithuizen, see V-AE.

5  Jantje Kornelis Bijsterveld is born on Saturday 14 November 1846 at Uithuizen, see V-AF.

6  Trientje Kornelis Bijsterveld (Trina) is born on Monday 17 June 1850 at Uithuizen, see V-AG.

7  Obbe Kornelis Bijsterveld is born on Saturday 21 August 1852 at Uithuizen, see V-AH.

8  Klaas Bijsterveld is born on Wednesday 31 January 1855 at Uithuizen, see V-AI.

IV-K  Anje Obbes Bijsterveld, daughter of Obbe Klaassen Bijsterveld (III-B) and Jantje Cornelis Maring, is born on Wednesday 22 April 1807 at Uithuizen, is baptized on Sunday 3 May 1807 there, has died on Thursday 25 March 1869 there. Anje was 61 years, 11 months and 3 days.


Anje marries on Saturday 23 January 1836 at Uithuizen at the age of 28 to the 35 years old Sijbolt Jans Siersema also named Sijbolt Jans Siertsema, son of Jan Sijbolts Siersema (innkeeper) and Harmina Pieters (innkeeper). Sijbolt, cooper, carpenter workhand and cartmaker, is born in 1801 at 't Zandt, is baptized on Sunday 25 January 1801 there, has died on Sunday 15 November 1891 at Uithuizen. Sijbolt was 90 years.


Of Sijbolt and Anje five children are known:

1  Jantje Siertsema is born on Saturday 17 December 1836 at Uithuizen, see V-AJ.

2  Willemina Sibolts Siersema is born in 1839 at Uithuizen, has died on Thursday 23 May 1844 there. Willemina was 5 years.


3  Jan Siersema is born on Monday 4 October 1841 at Uithuizen, see V-AK.

4  Harmina Siersema is born on Friday 12 December 1845 at Uithuizen, see V-AL.

5  Grietje Siersema is born on Thursday 11 April 1850 at Uithuizen, see V-AM.

IV-L  Bauke Jans Kuiper, daughter of Jan IJzebrands Kuiper (III-C) and Anje Cornelis Maring, is born on Monday 6 August 1792 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 2 September 1792 there, has died on Monday 1 January 1872 at Jukwerd (gem Appingedam). Bauke was 79 years, 4 months and 26 days.


Bauke marries on Sunday 15 November 1812 at Uithuizermeeden at the age of 20 to the 25 years old Klaas Jans Remminga, son of Jan Remges and Eltjen Klaassen. Klaas, farmhand and farmer, is born at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 27 May 1787, has died on Sunday 22 February 1846 at Appingedam, nalatende 3 minderjarige kinderen.. Klaas was 58 years, 8 months and 26 days.


Of Klaas and Bauke eight children are known:

1  Jan Klaassen Remminga is born on Monday 24 May 1813 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 5 August 1813 there. Jan was 2 months and 12 days.


2  Jan Klaassens Remminga is born on Tuesday 14 June 1814 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Saturday 10 October 1818 at Kantens. Jan was 4 years, 3 months and 26 days.


3  Harke Klaassen Remminga is born on Tuesday 29 July 1817 at Zandeweer (gem Kantens), has died on Friday 2 October 1818 at Kantens. Harke was 1 years, 2 months and 3 days.


4  Anje Klaassen Remminga is born on Thursday 3 February 1820 at Zandeweer (gem Kantens), see V-AN.

5  Jan Klaassen Remminga is born on Sunday 23 February 1823 at Zandeweer (gem Kantens), see V-AO.

6  Cornelis Klaassen Remminga is born on Wednesday 29 March 1826 at Zandeweer, see V-AP.

7  Eltje Klaassen Remminga is born on Sunday 11 April 1830 at Zandeweer, see V-AQ.

8  still-born son Remminga stillborn on Monday 11 February 1833 at Zandeweer (gem Kantens), has died on Monday 11 February 1833 there.


IV-M  Kornelis Jans Kuiper, son of Jan IJzebrands Kuiper (III-C) and Anje Cornelis Maring, shoemaker, is born on Wednesday 4 May 1796 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Friday 6 April 1866 at Uithuizermeeden. Kornelis was 69 years, 11 months and 2 days.


Kornelis marries on Wednesday 16 May 1821 at Uithuizermeeden at the age of 25 (1) to the 23 years old Ida Jans van der Molen, daughter of Jan Ties van der Molen (farmer) and Janna Jans (cultivator). Ida, seamstress and shoemaker, is born on Sunday 18 June 1797 at Leermens (gem 't Zandt), has died on Monday 1 June 1840 at Uithuizermeeden. Ida was 42 years, 11 months and 14 days.


Of Kornelis and Ida six children are known:

1  Jan Kornelis Kuiper is born on Saturday 27 April 1822 at Uithuizermeeden, see V-AR.

2  Ties Kornelis Kuiper is born on Sunday 10 October 1824 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 9 September 1827 there. Ties was 2 years, 10 months and 30 days.


3  Janna Kuiper is born on Saturday 16 August 1828 at Uithuizermeeden, has died young on Wednesday 13 March 1901 there. Janna was 72 years, 6 months and 25 days.


4  Ties Kornelis Kuiper, shoemaker, is born on Friday 23 December 1831 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 26 April 1871 there. Ties was 39 years, 4 months and 3 days.


Ties marries on Saturday 6 June 1857 at Slochteren at the age of 25 (1) to the 28 years old Anje Tulp, daughter of Harm Alberts Tulp (tailor) and Trientje Hindriks Haijer. Anje, maid, is born on Monday 16 June 1828 at Hellum (gem Slochteren), has died on Saturday 1 August 1857 at Schildwolde (gem Slochteren). Anje was 29 years, 1 month and 16 days.


Ties marries on Saturday 26 May 1860 at Uithuizermeeden at the age of 28 (2) to the 40 years old Tjaaktje Freerks Blouw, daughter of Freerk Andries Blouw and Maria Jans Ruben. Tjaaktje is born on Wednesday 15 September 1819 at Slochteren, has died on Tuesday 14 April 1863 at Uithuizermeeden. Tjaaktje was 43 years, 6 months and 30 days.


5  Anje Kornelis Kuiper is born on Saturday 6 September 1834 at Uithuizermeeden, see V-AS.

6  Harm Kuiper is born on Saturday 25 February 1837 at Uithuizermeeden, see V-AT.

Kornelis marries on Saturday 21 May 1842 at Uithuizermeeden at the age of 46 (2) to the approximately 43 years old Stijntje Jans Mars also named Trijntje Jans Mars. Stijntje is born about 1799 at Stedum, has died on Friday 23 August 1872 at Uithuizermeeden. Stijntje was approximately 73 years.


IV-N  Harm Jans Kuiper, son of Jan IJzebrands Kuiper (III-C) and Anje Cornelis Maring, shoemaker servant and shoemaker, is born on Thursday 10 February 1803 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 20 February 1803 there, has died on Friday 13 March 1874 at Uithuizermeeden. Harm was 71 years, 1 month and 3 days.


Harm marries on Wednesday 4 June 1828 at Uithuizermeeden at the age of 25 to the 27 years old Lijzabeth van der Molen also named Elijzabeth van der Molen, daughter of Jan Ties van der Molen (farmer) and Janna Jans (cultivator). Lijzabeth, living at Uithuizermeeden, is born on Thursday 18 September 1800 at Leermens (gem 't Zandt), has died on Saturday 5 December 1874 at Uithuizermeeden. Lijzabeth was 74 years, 2 months and 17 days.


Of Harm and Lijzabeth seven children are known:

1  Anje Kuiper, maid, is born on Thursday 26 March 1829 at Uithuizermeeden, has died on Monday 7 December 1903 there. Anje was 74 years, 8 months and 11 days.


Anje marries on Thursday 25 November 1852 at Uithuizermeeden at the age of 23 to the 32 years old Edze Tillema, son of Berend Hindriks Tillema (shoemaker) and Grietje Edzes Bruils. Edze, shoemaker, is born on Friday 11 February 1820 at Uithuizermeeden, has died on Monday 7 May 1883 there. Edze was 63 years, 2 months and 26 days.


2  Janna Harms Kuiper is born on Tuesday 29 November 1831 at Uithuizermeeden, see V-AU.

3  Jan Kuiper is born on Thursday 10 October 1833 at Uithuizermeeden, see V-AV.

4  Kornelis Kuiper is born on Wednesday 8 June 1836 at Uithuizermeeden, see V-AW.

5  Jantje Harms Kuiper is born on Friday 19 October 1838 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 1 September 1855 there. Jantje was 16 years, 10 months and 13 days.


6  Thies Harms Kuiper is born on Tuesday 11 May 1841 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), see V-AX.

7  Jakob Kuiper is born on Wednesday 31 January 1844 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden), see V-AY.

IV-O  Jantje Jans Kuiper, daughter of Jan IJzebrands Kuiper (III-C) and Anje Cornelis Maring, shopkeeper, is born on Wednesday 22 January 1806 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 2 February 1806 there, has died on Thursday 15 May 1845 there. Jantje was 39 years, 3 months and 23 days.


Jantje marries on Tuesday 26 May 1835 at Uithuizermeeden at the age of 29 to the 25 years old Hendrik Harms Glas. Hendrik, painter and glazier, is born on Wednesday 14 March 1810 at Loppersum, has died on Wednesday 11 June 1856 at Uithuizermeeden. Hendrik was 46 years, 2 months and 28 days.


Of Hendrik and Jantje four children are known:

1  Geessien Hindriks Glas is born on Thursday 18 February 1836 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden).


Geessien marries on Saturday 9 August 1856 at Uithuizermeeden at the age of 20 to the approximately 28 years old Kornelis Derks Vegter. Kornelis is born about 1828 at Usquert.


2  Jan Glas is born on Tuesday 16 January 1838 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden).


3  Anje Glas is born on Monday 27 January 1840 at Uithuizermeeden.


4  Harm Glas is born on Saturday 5 February 1842 at Uithuizermeeden.


IV-P  Grietje Pieters Ausema, daughter of Pieter Jannes Ausema (III-D) and Trijntje Cornelis Maring, is born on Sunday 13 April 1800 at Uithuizen, has died on Friday 10 March 1854 at Loppersum. Grietje was 53 years, 10 months and 25 days.


Grietje marries on Monday 14 November 1825 at Uithuizen at the age of 25 to the at most 26 years old Klaas Pieters Wieringa, son of Pieter Klasens and Elizabeth Hindriks. Klaas, farmer, is born November or December 1798 at Eenum (gem 't Zandt), is baptized on Sunday 2 December 1798 at Eenum (gem 'T Zandt), has died on Sunday 6 January 1861 at Wirdum (gem Loppersum). Klaas was at most 62 years, 1 month and 7 days.

In 1827 wordt bij een publieke verkoping door Klaas pieters een boerderijtje met varkensschuur te Eenum, Oosterwijtwerderweg 13,gekocht, met een beklemming van ongeveer 14 ha, voor Fl 4700,00. In 1845 wordt de boerderij weer publiekelijk verkocht; de grootte is dan 19.39.70 ha. Bron: boerderijenboek 't Zandt 1989 pag 309/310.
Op 11 augustus 1834 kopen Klaas Pieters Wieringa en Grietje Pieters Ausema een perceel land, groot 5.68 ha. Tot de verkoop in 1845 was dit perceel land bij de boerderij Oosterwijtwerderweg 13 in exploitatie. Het perceel werd in 1845 op de veiling ingehouden en direct daarna stichtte Wieringa daarop een behuizing. Op 28 januari 1853 werd op verzoek van Klaas en Grietje een publieke verkoping gehouden van "een nieuw getimmerte behuizing en schuurtje met 5 bunder en 68 roeden te Eenum aan het Maar." Bron: boerderijenboek 't Zandt 1989 pag 312/313.

Of Klaas and Grietje seven children are known:

1  Trientje Klaassen Wieringa is born on Wednesday 8 November 1826 at Uithuizen, see V-AZ.

2  Pieter Wieringa is born on Monday 22 February 1830 at Eenum, see V-BA.

3  Cornelis Wieringa is born on Thursday 8 March 1832 at Eenum, see V-BB.

4  Jan Wieringa, farmhand, is born on Tuesday 17 February 1835 at Eenum, has died on Saturday 29 October 1859 at Godlinze (gem Bierum), zes maanden na zijn trouwen; geen kinderen.. Jan was 24 years, 8 months and 12 days.


Jan marries on Saturday 23 April 1859 at 't Zandt at the age of 24 to the 21 years old Jantje Gast, daughter of Geert Jakobs Gast (day laborer) and Cornelia Pieters de Haan. Jantje, farm maid, is born on Monday 7 August 1837 at Spijk (gem Bierum).


Jantje was subsequently married (2) to Jan Walker.

5  Hendrik Wieringa is born on Monday 14 May 1838 at Eenum (gem 'T Zandt), has died young on Wednesday 26 May 1858 at Delft. Hendrik was 20 years and 12 days.


6  Bouke Wieringa is born on Tuesday 28 April 1840 at Eenum (gem 'T Zandt), has died on Saturday 10 August 1867 at Zeerijp (gem 'T Zandt). Bouke was 27 years, 3 months and 13 days.


7  Jans Wieringa is born on Tuesday 19 July 1842 at Eenum, see V-BC.

IV-Q  Kornelis Pieters Ausema, son of Pieter Jannes Ausema (III-D) and Trijntje Cornelis Maring, farmer, living at Uithuizen, is born on Sunday 14 October 1804 at Kantens, is baptized on Sunday 28 October 1804 at Zandeweer, has died on Tuesday 6 January 1885. Kornelis was 80 years, 2 months and 23 days.


Kornelis marries on Saturday 23 June 1832 at Uithuizen at the age of 27 to the 22 years old Hindrikje Hindriks Elema, daughter of Hindrik Jacobs and Anje Wijbes Brommersma. Hindrikje, living at Kantens, is born on Sunday 10 June 1810 at Holwinda (gem Kantens), is baptized on Thursday 28 June 1810 at Usquert, has died on Friday 4 August 1893 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden). Hindrikje was 83 years, 1 month and 25 days.

Kind
Hindrikje
Geboortedatum
28-06-1810
Geboorteplaats
Usquert
Geslacht
Vrouw
Vader
Hindrik Jakobs
Moeder
Anje Wijbes Brommersma
Gebeurtenis
Doop
Datum
28-06-1810
Gebeurtenisplaats
Usquert
Documenttype
DTB Dopen
Erfgoedinstelling
Groninger Archieven
Plaats instelling
Groningen
Collectiegebied
Groningen
Archief
124
Registratienummer
471
Registratiedatum
15-07-1810
Akteplaats
Kerkelijke gemeente - Usquert
Collectie
Archiefnaam: Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, Bron: boek, Deel: 471
Boek
Doopboek 1751-1811
Opmerking
na 's vaders doodt geboren

Of Kornelis and Hindrikje four children are known:

1  Pieter Cornelis Ausema is born on Friday 1 March 1833 at Eppenhuizen (gem Kantens), see V-BD.

2  Hendrik Cornelis Ausema is born on Sunday 2 November 1834 at Uithuizen, see V-BE.

3  Trientje Cornelis Ausema is born on Thursday 1 November 1838 at Uithuizen, see V-BF.

4  Anje Cornelis Ausema is born on Sunday 24 January 1847 at Uithuizen, see V-BG.

IV-R  Bouke Jans Maring, daughter of Jan Kornelis Maring (III-E) and Lijzabeth Klasens Eigendeel, is born on Monday 14 January 1805 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 27 January 1805 there, has died on Monday 27 December 1880 there. Bouke was 75 years, 11 months and 13 days.

Zij trouwde de zoon van de buurman van haar vader.

Bouke marries on Friday 25 April 1823 at Uithuizermeeden at the age of 18 to the 22 years old Pieter Geerts Stenhuis, son of Geert Jan Stenhuis (farmer) and Hindrikje Pieters. Pieter, arable farmer and baker, is born on Friday 21 November 1800 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 7 December 1800 there, has died on Tuesday 29 March 1870 there. Pieter was 69 years, 4 months and 8 days.

Signalement op certificaat voldoening mil militie: lengte: 1 el 5 pm 7 dm 0 str; aangezigt: blozend; hoofd: rond; ogen: grijs; neus: groot; mond: groot; kin: rond; haar: bruin; wenkbrauwen: bruin; geen herkenbare tekenen. Bij aangifte van zijn laatste vier kinderen is hij broodbakker.
Woonde blijkbaar aan de Dwarsweg 3, Altena, Uithuizermeeden (bron: Buurmaboek)

Of Pieter and Bouke five children are known:

1  Jan Pieters Stenhuis is born on Wednesday 28 July 1824 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 9 May 1837 there. Jan was 12 years, 9 months and 11 days.


2  Klaas Pieters Stenhuis is born on Sunday 15 July 1827 at Uithuizermeeden, has died young on Monday 7 June 1869 there. Klaas was 41 years, 10 months and 23 days.


3  Hindrikje Pieters Stenhuis is born on Saturday 3 April 1830 at Uithuizermeeden, see V-BH.

4  Geert Pieters Stenhuis is born on Sunday 9 December 1832 at Uithuizermeeden, see V-BI.

5  Kornelis Pieters Stenhuis is born on Tuesday 25 November 1834 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 10 September 1837 there. Kornelis was 2 years, 9 months and 16 days.


IV-S  Anje Jans Maring, daughter of Jan Kornelis Maring (III-E) and Lijzabeth Klasens Eigendeel, farmer, is born on Friday 5 June 1812 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 28 January 1903 there. Anje was 90 years, 7 months and 23 days.


Bewoonden de boerderij Hooilandseweg 2, Uithuizermeeden.

Anje marries on Wednesday 14 March 1832 at Uithuizermeeden at the age of 19 to the 32 years old Timen Simens Medema, son of Simen Wijbrands Medema (farmer) and Trijntje Timens Bierling (cultivator). Timen, farmer, living at Uithuizermeeden, is born there, is baptized on Monday 25 March 1799 there, has died on Sunday 20 May 1877 there. Timen was 78 years, 1 month and 25 days.


Bewoonden de boerderij Hooilandseweg 2, Uithuizermeeden, vanaf 1832.
Zij kopen in 1865 van Klaas P. Dijk, de vaste beklemming van 1.88.- ha met een jaarlijkse huur van fl 16,- voor fl 1500,-. En in 1872 kopen zij de eigendom met de jaarlijkse huur van fl 200,- van de Ommelander Kas voor fl 6725,-.
Bij de boedelscheiding in 1879 verkrijgt de dochter Bieuwke Tiemens Medema, in 1873 gehuwd met Jan van Veen, de boerenbehuizing met de vaste beklemming, terwijl haar moeder, de wed. Anje J. Maring de eigendom met de jaarlijkse huur van fl 200,- krijgt toegewezen.
De boerderij, groot 37.87.53 ha, wordt in 1892 publiekelijk verkocht en kopers zijn dan voor fl 33.955,- Popko Luurtsema en Elizabeth Doje van Zeeburgh, gehuwd in 1887, eerst wonende te Oldenzijl.

Of Timen and Anje seven children are known:

1  Trijntje Tiemens Medema is born on Saturday 23 March 1833 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 26 October 1850 there. Trijntje was 17 years, 7 months and 3 days.


2  Elizabeth Timens Medema is born on Saturday 11 October 1834 at Uithuizermeeden, see V-BJ.

3  Simon Medema is born on Wednesday 5 October 1836 at Uithuizermeeden, see V-BK.

4  Kornelis Medema is born on Friday 15 September 1843 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), see V-BL.

5  Bieuwke Tiemens Medema is born on Thursday 5 March 1846 at Uithuizermeeden, see V-BM.

6  Bouke Medema is born on Thursday 16 November 1848 at Uithuizermeeden, see V-BN.

7  Jan Medema is born on Saturday 10 May 1851 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 9 September 1884, is buried at Bierum, bij de kerk.. Jan was 33 years, 3 months and 30 days.


Jan was married to M.J. de Vries.hilje alberts van vennen on 4 Apr 2005.

IV-T  Kornelis Jans Maring, son of Jan Kornelis Maring (III-E) and Lijzabeth Klasens Eigendeel, corn skipper, farmhand and farmer, is born on Monday 14 April 1817 at Uithuizermeeden, is afgescheiden baptized, has died on Monday 2 August 1886 there, is buried at Oosteinde (Gr.). Kornelis was 69 years, 3 months and 19 days.

Beroep volgens HA Loppersum 1875 no 6 van zijn zoon Jan met Hilje Kremer: landbouwer te Uithuizermeeden, vlgs overlijdensakte: landgebruiker.

Kornelis marries on Wednesday 12 March 1845 at Uithuizermeeden at the age of 27 (1) to the 19 years old Reinje Ties Oosterhuis, daughter of Ties Jans Oosterhuis (farmer) and Alstje Jans Rijpma (farmer). Reinje is born on Wednesday 20 April 1825 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 13 July 1853 there, is buried at Oosteinde (Gr.). Reinje was 28 years, 2 months and 23 days.


Of Kornelis and Reinje four children are known:

1  Jan Maring is born on Sunday 27 December 1846 at Uithuizermeeden, has died young on Saturday 16 January 1847 there. Jan was 20 days.


2  Jan Kornelis Maring is born on Thursday 25 May 1848 at Uithuizermeeden, is afgescheiden baptized, see V-BO.

3  Alstje Maring is born on Thursday 22 August 1850 at Uithuizermeeden, has died young on Thursday 29 August 1850 there. Alstje was 7 days.


4  Alstje Maring is born on Monday 6 October 1851 at Uithuizermeeden, see V-BP.

Kornelis marries on Wednesday 29 December 1858 at Uithuizermeeden at the age of 41 (2) to the 36 years old Hilje Alberts van Vennen, daughter of Albert Jans van Vennen (tailor) and Grietje Wijbrands Bakker. Hilje is born on Tuesday 21 May 1822 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 24 December 1873 there, is buried at Oosteinde (Gr.). Hilje was 51 years, 7 months and 3 days.


Of Kornelis and Hilje two children are known:

5  Albert Maring, day laborer, is born on Friday 25 January 1861 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 16 July 1947 there. Albert was 86 years, 5 months and 21 days.
tiemen maring on 4 Apr 2005.

6  Timen Maring is born on Monday 23 February 1863 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 29 May 1884 there, is buried at Oosteinde (Gr.). Timen was 21 years, 3 months and 6 days.


Kornelis marries on Saturday 28 April 1877 at Uithuizermeeden at the age of 60 (3) to the 57 years old Reinje Berghuis, daughter of Pieter Jans Berghuis (watchmaker) and Janna Gerrits Olthof. Reinje, living at Uithuizermeeden, is born on Tuesday 4 January 1820 there, has died on Wednesday 22 May 1907 there. Reinje was 87 years, 4 months and 18 days.


Reinje was before married (1) to Hindrik Cornelis Klein.

IV-U  Bouke Hindriks Maring, daughter of Hindrik Kornelis Maring (III-F) and Geeske Jacobs Vennema, living at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), is born on Monday 27 December 1819 at Uithuizen, has died on Thursday 30 April 1885 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden). Bouke was 65 years, 4 months and 3 days.


Bouke marries on Saturday 5 December 1840 at Uithuizen at the age of 20 to the 30 years old Jan Berends Bouma, son of Berend Jans Bouwma (farmer) and Trientje Tieles van der Ley. Jan, corn skipper and day laborer, living at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), is born on Tuesday 29 May 1810 at Usquert, has died on Wednesday 2 November 1892 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden). Jan was 82 years, 5 months and 4 days.

Woont Oldenzijl huisnummer 25.

Of Jan and Bouke eight children are known:

1  Berend Bouma also named Berent Bouwman, merchant, is born on Wednesday 16 June 1841 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Friday 5 March 1909 there. Berend was 67 years, 8 months and 17 days.


Berend marries on Friday 23 April 1886 at Uithuizermeeden at the age of 44 to the 42 years old Alstje Doornbos. Alstje is born on Friday 23 February 1844 at Kantens.


Alstje was before married (1) to Migchiel Knol.

2  Hindrik Bouma is born on Wednesday 15 November 1843 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), see V-BQ.

3  Thiele Bouma is born on Thursday 30 April 1846 at Uithuizermeeden, see V-BR.

4  Kornelis Bouma is born on Monday 21 February 1848 at Uithuizermeeden, see V-BS.

5  Wibbe Bouma is born on Friday 13 December 1850 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), see V-BT.

6  Trijntje Bouma is born on Saturday 4 November 1854 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Friday 25 December 1868 there. Trijntje was 14 years, 1 month and 21 days.


7  Geessien Jans Bouma is born on Thursday 23 June 1859 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 27 December 1859 there. Geessien was 6 months and 4 days.


8  Lubbert Bouma is born on Saturday 24 September 1864 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Saturday 15 October 1864 there. Lubbert was 21 days.


IV-V  Kornelis Hindriks Maring, son of Hindrik Kornelis Maring (III-F) and Geeske Jacobs Vennema, thatcher, living at 't Zandt, is born on Wednesday 17 March 1824 at Uithuizen, has died on Thursday 11 January 1900 at 't Zandt. Kornelis was 75 years, 9 months and 25 days.


Kornelis marries on Wednesday 15 January 1845 at Uithuizen at the age of 20 to the 20 years old Grietje Kornelis Ausema, daughter of Cornelis Jannes Ausema (farmer) and Trientje Doekes van der Hoek (maid). Grietje is born on Saturday 7 August 1824 at Uithuizen, has died on Monday 18 November 1895 at Zeerijp (gem 't Zandt). Grietje was 71 years, 3 months and 11 days.


Of Kornelis and Grietje ten children are known:

1  Hendrik Maring is born on Wednesday 7 May 1845 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), see V-BU.

2  Jan Maring is born on Tuesday 2 May 1848 at 't Zandt, see V-BV.

3  Kornelis Maring is born on Wednesday 27 August 1851 at 't Zandt, has died on Sunday 31 October 1852 there. Kornelis was 1 years, 2 months and 4 days.


4  Kornelis Jannes Maring is born on Wednesday 30 November 1853 at Zeerijp (gem 't Zandt), see V-BW.

5  Harke Kornelis Maring is born on Tuesday 7 April 1857 at Zeerijp (gem 't Zandt), has died on Saturday 4 July 1857 there. Harke was 2 months and 27 days.


6  Harke Kornelis Maring is born on Monday 28 February 1859 at Zeerijp (gem 't Zandt), see V-BX.

7  Johannes Maring is born on Sunday 5 January 1862 at Zeerijp (gem 't Zandt), see V-BY.

8  Trientje Maring is born on Friday 4 November 1864 at Zeerijp (gem 't Zandt), has died young on Tuesday 24 November 1885 at 't Zandt. Trientje was 21 years and 20 days.


9  Geessien Maring is born on Sunday 16 February 1868 at Zeerijp (gem 't Zandt), see V-BZ.

10  Anje Maring is born on Wednesday 4 June 1873 at Zeerijp (gem 't Zandt), has died young on Friday 6 December 1895 at 't Zandt. Anje was 22 years, 6 months and 2 days.


IV-W  Anna Hindriks Maring, daughter of Hindrik Kornelis Maring (III-F) and Geeske Jacobs Vennema, day laborer, living at Loppersum, at Ten Post and at Westerwijtwerd (gem Middelstum), is born on Sunday 31 December 1826 at Uithuizen, has died on Wednesday 24 September 1902 at Loppersum. Anna was 75 years, 8 months and 24 days.


Woont bij volkstelling 1890-1900 op adres Middenraay 139, Loppersum, samen met "niet verwante" Hendrikus Maring, geb 14-1-1876 Loppersum. (in feite haar kleinzoon).

Of Anna and a still unidentified man four children born out of wedlock are known:

1  Geessien Maring is born on Saturday 25 March 1848 at Wittewierum, is baptized on Sunday 4 March 1849 there, see V-CA.

2  Hindrikje Maring is born on Tuesday 18 January 1853 at Groningen (AZG) ((Gr.)), has died on Wednesday 2 February 1853 at Ten Boer. Hindrikje was 15 days.


3  Hendrik Maring is born on Friday 5 September 1856 at Kroddeburen (gem Ten Boer), has died young on Thursday 30 July 1874 at Loppersum. Hendrik was 17 years, 10 months and 25 days.


4  Everdina Maring is born on Monday 5 March 1860 at Loppersum, has died on Sunday 19 April 1863 there. Everdina was 3 years, 1 month and 14 days.

vader onbekend.

Anna marries on Saturday 5 August 1865 at Loppersum at the age of 38 (2) to the 51 years old Haje Venhuizen, son of Jan Haajes Venhuizen (carpenter) and Anje Jacobs Huizinga. Haje, day laborer, living at Loppersum, is born on Wednesday 16 March 1814 at Stedum, has died on Saturday 30 September 1882 at Loppersum. Haje was 68 years, 6 months and 14 days.


Haje was before married (1) to Fenje Hiepkes Heemstra.

Of Haje and Anna one child is known:

5  Trientje Venhuizen is born on Sunday 13 May 1866 at Loppersum, see V-CB.

IV-X  Cornelis Pieters Maring, son of Pieter Kornelis Maring (III-G) and Ida Jakobs Bos, day laborer, living at Uithuizen, is born on Tuesday 5 May 1807 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 10 May 1807 there, has died on Thursday 8 December 1859 at Uithuizen. Cornelis was 52 years, 7 months and 3 days.

Werkt ten tijde van de volkstelling 1830 als boerenknecht bij de landbouwer Simen D. Hommes en zijn vrouw Trijntje H. Elema. (huisnummer 14 Uithuizermeeden)
Vestigt zich volgens de Bevolkingsregister op 1 mei 1835 in Uithuizen vanuit Uithuizermeeden.

Cornelis marries on Saturday 21 December 1833 at Uithuizen at the age of 26 to the 22 years old Wijke Sierts Meijer, daughter born out of wedlock of Frouwke Sierts Meijer (day laborer). Wijke, maid, living at Uithuizen, is born on Sunday 8 December 1811 at Kantens, has died on Monday 10 June 1861 at Uithuizen. Wijke was 49 years, 6 months and 2 days.

Vestigt zich volgens de Burgelijke Stand op 1 mei 1835 in Uithuizen vanuit Kantens. Vanaf de dood van haar man woont zij Wijk A huisnummer 11.

Of Cornelis and Wijke nine children are known:

1  Ida Cornelis Maring, living at Uithuizen, is born on Wednesday 14 January 1835 there, has died on Sunday 1 February 1835 there. Ida was 18 days.


2  Frouke Maring is born on Monday 18 April 1836 at Uithuizen, see V-CC.

3  Pieter Cornelis Maring is born on Sunday 24 June 1838 at Uithuizen, has died on Tuesday 30 October 1838 there. Pieter was 4 months and 6 days.


4  Ida Maring is born on Friday 4 October 1839 at Uithuizen, see V-CD.

5  Pieter Cornelis Maring (Peter) is born on Thursday 26 August 1841 at Uithuizen, see V-CE.

6  Harmina Maring is born on Sunday 4 February 1844 at Uithuizen, see V-CF.

7  Kornelia Cornelis Maring is born on Saturday 13 December 1845 at Uithuizen, has died at USA. Kornelia has emigrated in 1869 naar Noord-Amerika.

Vertrekt op 22 nov 1867 naar Usquert en emigreert in 1869 vanuit Uithuizen naar Noord-Amerika. Bron: Swierenga: "Dutch Immigrants in US Ship Passenger Manifests, 1820-1880"

8  Wijndelina Maring (Lena) is born on Saturday 18 January 1851 at Uithuizen, see V-CG.

9  Jacob Cornelis Maring is born on Monday 7 February 1853 at Uithuizen, has died on Thursday 29 March 1860 there. Jacob was 7 years, 1 month and 22 days.


IV-Y  Jakob Pieters Maring, son of Pieter Kornelis Maring (III-G) and Ida Jakobs Bos, land user, living at Woltersum (gem Ten Boer), is born in February 1809 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Friday 25 March 1859 at Woltersum (gem Ten Boer). Jakob was 50 years and 1 month.


Jakob marries on Wednesday 5 December 1838 at Uithuizermeeden at the age of 29 to the 26 years old Fokje Klasen Zarkema, daughter of Klaas IJzebrands Zarkema (glazier) and Jantje Hindriks Forma. Fokje is born on Thursday 26 November 1812 at Stedum, has died on Saturday 21 March 1863 at Woltersum (gem Ten Boer). Fokje was 50 years, 3 months and 23 days.


Fokje was before married (1) to Lammert Pieters Wiersinga. Fokje was subsequently married (3) to Jan Jakobs Eissens.

Of Jakob and Fokje seven children are known:

1  still-born daughter Maring stillborn on Friday 9 August 1839 at Uithuizermeeden, has died on Friday 9 August 1839 there.


2  Jantje Maring is born on Wednesday 5 August 1840 at Uithuizermeeden, see V-CH.

3  Ida Maring is born on Sunday 3 March 1844 at Uithuizermeeden, see V-CI.

4  Pieter Maring is born on Tuesday 6 April 1847 at Uithuizermeeden, see V-CJ.

5  Klaaske Maring is born on Friday 12 April 1850 at Uithuizermeeden, see V-CK.

6  Geertje Maring is born on Friday 3 October 1851 at Uithuizermeeden, see V-CL.

7  Cornelia Maring is born on Friday 15 April 1853 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 17 May 1853 there. Cornelia was 1 month and 2 days.


IV-Z  Pieter Pieters Maring, son of Pieter Kornelis Maring (III-G) and Ida Jakobs Bos, gardener, living at Uithuizen, is born on Wednesday 13 October 1813 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Thursday 30 September 1886 at Eenrum. Pieter was 72 years, 11 months and 17 days.

Ten tijde van zijn huwelijk in dienst van VIIIste Reg. Infanterie Uithuizen. Vestigt zich in sept 1837 in Uithuizen; Moesstreek, huisnummer 16. Woont in 1860 en 1870 in Wijk E, huisnummer 160. Is nog getuige van het huwelijk van zijn zoon Kornelis in mei 1882.

Pieter marries on Saturday 11 January 1845 at Uithuizen at the age of 31 to the 22 years old Reina Pieters Nanninga, daughter of Pieter Nannings Nanninga (farmer) and Geertje Jans Wierenga. Reina is born on Sunday 25 August 1822 at Kantens, has died on Thursday 7 April 1904 at Eenrum. Reina was 81 years, 7 months and 13 days.

BS Uithuizen 1850-1860 deel 1 bladnummer 15 vermeldt als geb datum: 24 aug 1825 in Startenhuizen.

Of Pieter and Reina eight children are known:

1  Pieter Pieters Maring is born on Friday 6 June 1845 at Uithuizen, see V-CM.

2  Cornelis Pieters Maring is born on Sunday 7 March 1847 at Uithuizen, has died on Monday 15 March 1847 there. Cornelis was 8 days.


3  Geertje Maring is born on Friday 25 February 1848 at Zandeweer (gem Kantens), see V-CN.

4  Kornelis Pieters Maring is born on Monday 12 August 1850 at Uithuizen, see V-CO.

5  Ida Pieters Maring, maid, is born on Saturday 29 January 1853 at Uithuizen, has died young on Friday 29 December 1933 at Pieterburen. Ida was 80 years and 11 months.

Werkt in 1870 als dienstmeid bij landbouwer Meerten Vos, wijk E huisnummer 131/181. Op 12 jun 1875 vertrekt ze naar Bedum om op 30 aug 1875 weer terug te keren naar Uithuizen. Op 7 juni 1880 vertrekt ze naar Baflo.
Vertrekt 27 mei 1882 naar Eenrum.

6  Klaas Pieters Maring is born on Wednesday 16 May 1855 at Uithuizen, see V-CP.

7  Jacob Pieters Maring is born on Saturday 7 March 1857 at Uithuizen, has died on Sunday 29 March 1857 there. Jacob was 22 days.


8  Rikstje Pieters Maring, housekeeper, is born on Monday 12 April 1858 at Uithuizen, has died on Saturday 18 December 1909 at Eenrum zonder kinderen. Rikstje was 51 years, 8 months and 6 days.

Vertrekt op 26 juli 1871 naar Eenrum. Geen kinderen uit dit huwelijk kunnen vinden.

Rikstje marries on Wednesday 4 October 1882 at Eenrum at the age of 24 to her uncle by marriage the 50 years old Reinder Bulthuis, son of Andries Hindriks Bulthuis (broker) and Geessien Reinders Steendam. Reinder, innkeeper and beer brewer, living at Eenrum, is born on Sunday 16 October 1831 at Westeremden (gem Stedum), has died on Thursday 17 December 1903 at Eenrum. Reinder was 72 years, 2 months and 1 day.

Geen kinderen van hem in Uithuizen of Eenrum gevonden.

Reinder was before married (1) to Rikstje Pieters Nanninga.

IV-AA  Harm Pieters Maring, son of Pieter Kornelis Maring (III-G) and Ida Jakobs Bos, painter and glazier, living at Stedum, is born on Saturday 9 March 1822 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Sunday 21 February 1904 at Stedum, is buried there. Harm was 81 years, 11 months and 12 days.


Harm marries on Wednesday 2 June 1847 at Stedum at the age of 25 to the 28 years old Harmtje Klaassens Zarkema, daughter of Klaas IJzebrands Zarkema (glazier) and Jantje Hindriks Forma. Harmtje is born on Friday 11 September 1818 at Stedum, has died on Wednesday 30 January 1867 there. Harmtje was 48 years, 4 months and 19 days.


Of Harm and Harmtje six children are known:

1  Ida Maring is born on Wednesday 29 March 1848 at Stedum, see V-CQ.

2  Klaas Maring is born on Monday 27 May 1850 at Stedum, see V-CR.

3  Pieterke Maring is born on Tuesday 21 December 1852 at Stedum, is nederlands hervormd baptized, see V-CS.

4  Jantje Maring is born on Sunday 2 April 1854 at Stedum, has died on Thursday 26 July 1855 there. Jantje was 1 years, 3 months and 24 days.


5  Jantje Maring is born on Monday 3 August 1857 at Stedum, has died on Saturday 15 August 1857 there. Jantje was 12 days.


6  Pieter Maring is born on Friday 15 April 1859 at Stedum, has died on Friday 23 March 1860 there. Pieter was 11 months and 8 days.
molen en .">

IV-AB  Bouke Harkes Maring, daughter of Harke Cornelis Maring (III-H) and Martje Derks Huizinga, living at Uithuizen and at Usquert, is born on Saturday 11 March 1815 at Uithuizen, has died on Monday 30 November 1885 at Usquert. Bouke was 70 years, 8 months and 19 days.


Bouke marries on Saturday 30 January 1836 at Uithuizen at the age of 20 to the 27 years old Hiepke Jans Boerma, son of Jan Hiepkes Boerema (farmer) and Aafke Thies Oosting (cultivator). Hiepke, broker, farmer and grain miller, living at Usquert, is born on Monday 12 September 1808 at Stitswerd (gem Kantens), is baptized on Sunday 2 October 1808 there, has died on Sunday 6 June 1886 at Usquert, is buried there. Hiepke was 77 years, 8 months and 25 days.

Onbetrouwbare bron voor de Boer(e)ma's oa: "Stamboek, geslachtsregister, nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Tomas, gewoond hebbende te Huizinge op de landhoeve Melkema, opgemaakt van het jaar 1555 tot en met 1883; Hoitsema, Groningen 1883."
In 1874 verkoopt Hiepke Jans de zgn Boerma's polder aan Cornelis Ewes Westerdijk. Bron: PJ Zandt: boerderijenboek Uithuizen, 1977, pag 223.

Of Hiepke and Bouke seven children are known:

1  Jan Hiepkes Boerma is born on Tuesday 20 December 1836 at Uithuizen, see V-CT.

2  Harke Hiepkes Boerma is born on Monday 13 August 1838 at Usquert, see V-CU.

3  Martje Boerma is born on Friday 31 May 1844 at Breede (Gem Warffum), see V-CV.

4  Matheus Boerma is born on Monday 24 November 1845 at Breede (Gem Warffum), see V-CW.

5  Aafke Hiepkes Boerma is born on Tuesday 2 April 1850 at Usquert, has died on Friday 4 April 1862 there. Aafke was 12 years and 2 days.


6  Derk Hiepkes Boerma is born on Thursday 20 November 1851 at Usquert, has died on Monday 9 August 1852 there. Derk was 8 months and 20 days.


7  Eltje Hiepkes Boerma is born on Monday 8 November 1852 at Usquert, see V-CX.

IV-AC  Cornelis Harkes Maring, son of Harke Cornelis Maring (III-H) and Martje Derks Huizinga, farmer, living at Oldörp (Gr.), is born on Tuesday 25 February 1817 at Uithuizen, has died on Monday 4 August 1856 there. Cornelis was 39 years, 5 months and 10 days.


Kreeg in 1854 de boerderij van zijn vader overgedragen: Oldörpsterweg 5, Uithuizen. In 1866 werd de boerderij verkocht aan Ludolf Cornelis Westerdijk (1821-1899), dit na de dood van Anje Geerts Woest in 1865, door haar tweede man. Bron: "De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Mij. van Landbouw", 1977, PJ Zandt. (OB). dwz "Boerderijenboek Uithuizen"

Cornelis marries on Saturday 9 November 1850 at Bedum at the age of 33 to the 23 years old Anje Geerts Woest, daughter of Geert Pieters Woest (farmer) and Trijntje Jans Doornbos. Anje is born on Monday 13 November 1826 at Bedum, has died on Monday 13 November 1865 at Uithuizen. Anje was 39 years.


Anje was subsequently married (2) to Meerten Vos.

Of Cornelis and Anje two children are known:

1  Martje Maring is born on Thursday 31 July 1851 at Uithuizen, see V-CY.

2  Gerhard Maring is born on Friday 20 October 1854 at Uithuizen, see V-CZ.

IV-AD  Grietje Harms Oosterhof, daughter of Harm Kornelis Oosterhof (III-I) and Reinje Jans Oosterhuis, is baptized on Sunday 22 July 1792 at Uithuizen, has died on Monday 10 November 1873 at Godlinze (gem Bierum). Grietje was 81 years, 3 months and 19 days.


Grietje marries on Friday 5 April 1816 at Bierum at the age of 23 (1) to the 33 years old Ude Derks Bolt, son of Derk Derks and Aafke Udes Bolt. Ude, peat skipper and corn skipper, is born at Leermens (gem 't Zandt), is baptized on Sunday 11 August 1782, has died on Saturday 4 November 1820 at Godlinze (gem Bierum). Ude was 38 years, 2 months and 24 days.


Of Ude and Grietje three children are known:

1  Reintje Udes Bolt is born on Sunday 12 May 1816 at Godlinze (gem Bierum), see V-DA.

2  N.N. Bolt is born on Thursday 28 August 1817 at Godlinze (gem Bierum), has died on Thursday 28 August 1817 there.


3  Aafke Udes Bolt is born on Sunday 4 October 1818 at Godlinze (gem Bierum), see V-DB.

Grietje marries on Wednesday 20 March 1822 at Bierum at the age of 29 (2) to the 24 years old Heine Eenjes van der Stoof, son of Eenje Heines van der Stoof (gardener) and Geertruid Salomons Dik. Heine, day laborer, treegrower and flower grower, is born in 1798 at Loppersum, is baptized on Tuesday 25 December 1798 there, has died on Tuesday 18 December 1860 at Godlinze (gem Bierum). Heine was 62 years.


Of Heine and Grietje five children are known:

4  Geertruid van der Stoof is born on Thursday 13 March 1823 at Godlinze (gem Bierum), has died on Wednesday 8 June 1825 there. Geertruid was 2 years, 2 months and 26 days.


5  Hindrik van der Stoof is born on Saturday 3 December 1825 at Godlinze (gem Bierum), has died on Wednesday 25 December 1833 there. Hindrik was 8 years and 22 days.


6  Geertruid van der Stoof is born on Thursday 28 February 1828 at Godlinze (gem Bierum), see V-DC.

7  Harmke Heines van der Stoof is born on Tuesday 18 January 1831 at Godlinze (gem Bierum), see V-DD.

8  Hendrik van der Stoof is born on Saturday 4 January 1834 at Godlinze (gem Bierum), has died young on Monday 20 September 1886 at Losdorp (gem Bierum). Hendrik was 52 years, 8 months and 16 days.


IV-AE  Anje Harms Oosterhof, daughter of Harm Kornelis Oosterhof (III-I) and Reinje Jans Oosterhuis, workwoman, is born at Uithuizen, is baptized on Sunday 19 January 1794 there, has died on Monday 19 December 1853 at 't Zandt. Anje was 59 years and 11 months.


Anje marries on Friday 21 January 1820 at Eenrum at the age of 26 (1) to the 25 years old Albartus Hendriks Vechter, son of Hendrik Noppen and Jantje Albartus. Albartus, farmhand, is born on Wednesday 12 November 1794 at Den Andel (gem Baflo), has died on Thursday 30 November 1820 there. Albartus was 26 years and 18 days.


Of Albartus and Anje one child is known:

1  Hendrik Vechter is born on Saturday 25 March 1820 at Westernieland (Gem Eenrum), see V-DE.

Anje marries on Sunday 21 December 1823 at 't Zandt at the age of 29 (2) to the 32 years old Willem Pieters Pilon, son of Pieter Willems Pilon (tailor) and Martje Jans. Willem, tailor, is born in 1791 at 't Zandt, is baptized on Sunday 3 April 1791 there, has died on Monday 21 October 1844 there. Willem was 53 years.


Of Willem and Anje six children are known:

2  Reintje Pilon is born on Wednesday 26 May 1824 at 't Zandt, see V-DF.

3  Martje Pilon is born on Thursday 26 October 1826 at 't Zandt, has died young on Wednesday 25 December 1889 at Farmsum (gem Delfzijl). Martje was 63 years, 1 month and 29 days.


4  Geertje Pilon is born on Wednesday 29 July 1829 at 't Zandt, see V-DG.

5  still-born son Pilon stillborn on Wednesday 31 October 1832 at 't Zandt, has died on Wednesday 31 October 1832 there.


6  Harmina Pilon is born on Saturday 18 January 1834 at 't Zandt, see V-DH.

7  Jan Pilon is born on Wednesday 26 October 1836 at 't Zandt, has died on Wednesday 17 April 1839 there. Jan was 2 years, 5 months and 22 days.


IV-AF  Greetje Harms Oosterhof also named Grietje Harms Oosterhof, daughter of Harm Kornelis Oosterhof (III-I) and Reinje Jans Oosterhuis, farmer, is born in 1796 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 12 June 1796 there, has died on Tuesday 24 January 1871. Greetje was 75 years.

Greetje marries on Saturday 29 May 1819 at Uithuizermeeden at the age of 23 to the 25 years old Jan Jacobs Bos, son of Jakob Willems Bos (farmer) and IJtje Pieters Bos (farmer). Jan is born on Monday 21 April 1794 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 15 April 1865 there. Jan was 70 years, 11 months and 25 days.


Of Jan and Greetje four children are known:

1  Harm Bos is born on Monday 3 June 1822 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 21 April 1897 there. Harm was 74 years, 10 months and 18 days.


Harm marries on Friday 16 May 1879 at Uithuizermeeden at the age of 56 (1) to the 54 years old Aaltje Wildriks Burema. Aaltje is born in 1825 at Krewerd (gem Bierum), has died on Thursday 21 January 1886 at Uithuizermeeden. Aaltje was 61 years.


Harm marries on Wednesday 1 June 1892 at Uithuizermeeden at the age of 69 (2) to the 46 years old Nieske Zwart. Nieske is born on Thursday 19 June 1845 at Uithuizen, has died on Wednesday 20 June 1923 at Uithuizermeeden. Nieske was 78 years and 1 day.


2  Jan Bos is born on Wednesday 27 April 1825 at Uithuizermeeden, see V-DI.

3  Iektje Jans Bos is born on Thursday 12 March 1829 at Uithuizermeeden, has died on Monday 18 July 1831 there. Iektje was 2 years, 4 months and 6 days.


4  Kornelis Jans Bos is born on Saturday 19 January 1833 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 29 April 1848 there. Kornelis was 15 years, 3 months and 10 days.


IV-AG  Jantje Harms Oosterhof, daughter of Harm Kornelis Oosterhof (III-I) and Reinje Jans Oosterhuis, maid and farmer, is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 24 December 1797 there, has died on Friday 16 March 1855 there. Jantje was 57 years, 2 months and 20 days.


Jantje marries on Friday 22 November 1816 at Bierum at the age of 18 to the 28 years old Pieter Bartelts Swieringa, son of Bartelt Jans Swieringa and Anje Popkes Eidema. Pieter, farm hand, is born on Tuesday 29 April 1788 at Menkeweer (gem Bedum), is baptized on Monday 12 May 1788 there, has died on Thursday 23 December 1858 at Leermens (gem 't Zandt). Pieter was 70 years, 7 months and 24 days.


Of Pieter and Jantje three children are known:

1  Harm Swieringa is born on Thursday 2 October 1817 at Appingedam, see V-DJ.

2  Hindrik Swieringa, farmhand, is born on Friday 29 October 1819 at Uithuizermeeden, has died young on Wednesday 6 September 1848 there. Hindrik was 28 years, 10 months and 8 days.


3  Bartelt Swieringa is born on Saturday 9 October 1824 at Uithuizermeeden, see V-DK.

IV-AH  Korneliske Harms Oosterhof, daughter of Harm Kornelis Oosterhof (III-I) and Reinje Jans Oosterhuis, is born on Sunday 8 March 1801 at Uithuizermeeden, has died on Friday 10 January 1890 at 't Zandt. Korneliske was 88 years, 10 months and 2 days.

Korneliske marries on Saturday 2 December 1820 at Uithuizermeeden at the age of 19 to the 21 years old Pieter Rieuwerts Buitenwerf, son of Pieter Rieuwerts Buitenwerf (farmhand) and Anje Wiggers. Pieter, farmer, is born on Saturday 12 January 1799 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 20 January 1799 there, has died on Thursday 10 December 1863 at Siddeburen (gem Slochteren). Pieter was 64 years, 10 months and 28 days.


Of Pieter and Korneliske eleven children are known:

1  Rieuwert Pieters Buitenwerf is born on Sunday 24 November 1822 at Uithuizermeeden, see V-DL.

2  Harm Pieters Buitenwerf, skipper, is born on Monday 29 November 1824 at Uithuizen, has died on Tuesday 19 November 1872 at Noorddijk (Gr.), is buried at Zijldijk. Harm was 47 years, 11 months and 21 days.


Harm marries on Thursday 23 July 1857 at 't Zandt at the age of 32 to the 44 years old Grietje Wierema, daughter of Willem Jans Wierema (farmer) and Riksje Nannes Nanninga. Grietje, shopkeeper, is born on Thursday 15 July 1813 at Zandeweer, has died on Monday 20 December 1886 at Zijldijk, is buried there. Grietje was 73 years, 5 months and 5 days.


3  Anje Pieters Buitenwerf is born on Wednesday 14 February 1827 at Uithuizermeeden, see V-DM.

4  Jan Pieters Buitenwerf is born on Monday 11 March 1833 at Uithuizermeeden, has died on Monday 18 March 1833 there. Jan was 7 days.


5  Reinje Buitenwerf also named Rienje Buitenwerf, maid, is born on Sunday 11 January 1835 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died young on Saturday 5 December 1863 at Siddeburen (gem Slochteren). Reinje was 28 years, 10 months and 24 days.


6  Klaas Pieters Buitenwerf, corn skipper, is born on Tuesday 28 March 1837 at Uithuizermeeden, has died on Friday 29 September 1876 at Zijldijk (gem 'T Zandt). Klaas was 39 years, 6 months and 1 day.


Klaas marries on Thursday 23 May 1872 at 't Zandt at the age of 35 to the 36 years old Grietje Noordhof, daughter of Jan Jaspers Noordhof (cooper) and Kornelske Kornelis Doornbos. Grietje is born on Friday 9 October 1835 at Losdorp (gem Bierum), has died on Friday 14 April 1905 at 't Zandt. Grietje was 69 years, 6 months and 5 days.


Grietje was before married (1) to Wolter van Heukelem.

7  Kornelis Pieters Buitenwerf is born on Friday 13 December 1839 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 3 September 1848 there. Kornelis was 8 years, 8 months and 21 days.


8  Grietje Buitenwerf is born on Friday 28 January 1842 at Uithuizermeeden, has died young on Saturday 20 December 1862 at Siddeburen (gem Slochteren). Grietje was 20 years, 10 months and 22 days.


9  Jan Pieters Buitenwerf is born on Saturday 28 September 1844 at Uithuizermeeden, see V-DN.

10  Wigger Pieters Buitenwerf is born on Monday 22 March 1847 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), als tweelingbroer van Trijntje., see V-DO.

11  Trijntje Buitenwerf is born on Monday 22 March 1847 at Uithuizermeeden, als tweelingzus van Wigger., see V-DP.

IV-AI  Trijntje Harms Oosterhof, daughter of Harm Kornelis Oosterhof (III-I) and Reinje Jans Oosterhuis, farmer, is born on Wednesday 1 June 1803 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 2 August 1842 there. Trijntje was 39 years, 2 months and 1 day.


Trijntje marries on Saturday 29 May 1824, zo´n 6 maanden zwanger van haar eerste zoon. at the age of 20 to the 26 years old Jan Ties Oosterhuis, son of Ties Jans Oosterhuis (farmer) and Jantje Remges. Jan, farmer, is born in April 1798 at 't Zandt, is baptized on Sunday 29 April 1798 there, has died on Saturday 16 December 1871 at Uithuizermeeden. Jan was 73 years and 8 months.


Jan was subsequently married (2) to Meentje Maria Elisabeth Reents.

Of Jan and Trijntje five children are known:

1  Ties Jans Oosterhuis is born on Friday 20 August 1824 at Uithuizermeeden, has died young on Thursday 14 August 1845 there. Ties was 20 years, 11 months and 25 days.


2  Reinje Jans Oosterhuis is born on Tuesday 11 December 1827 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 18 June 1854 there. Reinje was 26 years, 6 months and 7 days.


Reinje marries on Saturday 9 December 1848 at Uithuizermeeden at the age of 20 to the 23 years old Roelf Klasen Groefsema. Roelf, day laborer, is born on Saturday 22 January 1825 at Garsthuizen (gem Stedum), has died on Sunday 15 August 1875 at Uithuizermeeden. Roelf was 50 years, 6 months and 24 days.


Roelf was subsequently married (2) to Anje Medema.

3  Anje Jans Oosterhuis is born on Monday 9 December 1833 at Uithuizermeeden, see V-DQ.

4  Grietje Jans Oosterhuis is born on Wednesday 2 November 1836 at Uithuizermeeden, see V-DR.

5  Harm Jans Oosterhuis is born on Wednesday 14 August 1839 at Uithuizermeeden, see V-DS.

IV-AJ  Martje Harms Oosterhof, daughter of Harm Kornelis Oosterhof (III-I) and Reinje Jans Oosterhuis, is born in 1805 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 6 October 1805 there, has died on Thursday 14 September 1899 there. Martje was 94 years.


Martje marries on Saturday 11 October 1823 at Uithuizermeeden at the age of 18 to the 22 years old Remge Ties Oosterhuis, son of Ties Jans Oosterhuis (farmer) and Jantje Remges. Remge, corn skipper and day laborer, living at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is born in November 1800, is baptized on Sunday 30 November 1800 at Zijldijk (gem 'T Zandt), has died on Sunday 13 December 1835 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden). Remge was 35 years and 1 month.


Of Remge and Martje five children are known:

1  Ties Oosterhuis is born on Monday 29 December 1823 at Uithuizermeeden, see V-DT.

2  Harm Oosterhuis is born on Friday 28 October 1825 at Uithuizermeeden, see V-DU.

3  Reinje Oosterhuis is born on Thursday 11 December 1828 at Uithuizermeeden, has died on Monday 16 November 1903 there. Reinje was 74 years, 11 months and 5 days.


Reinje marries on Wednesday 23 November 1853 at Uithuizermeeden at the age of 24 to the 23 years old Berent Bakker, son of Harmannus Berents Bakker (day laborer) and Trijntje Arents Dobbema (day laborer). Berent, farmhand, is born on Wednesday 25 November 1829 at Uithuizermeeden.


4  Jan Oosterhuis is born on Tuesday 25 October 1831 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), see V-DV.

5  Martje Oosterhuis is born on Saturday 26 October 1833 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Wednesday 13 June 1866 at 't Zandt. Martje was 32 years, 7 months and 18 days.


Martje marries on Saturday 30 April 1864 at 't Zandt at the age of 30 to the approximately 27 years old Klaas van Dam, son of Jurjens van Dam and Janna Luilfs Steenwijk (workwoman). Klaas, farmhand, is born about 1837 at Zeerijp (gem 'T Zandt).


IV-AK  Kornelis Harms Oosterhof, son of Harm Kornelis Oosterhof (III-I) and Reinje Jans Oosterhuis, farmer, is born in April 1809 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 30 April 1809 there, has died on Thursday 30 October 1856 there. Kornelis was 47 years and 6 months.


Kornelis marries on Wednesday 19 May 1841 at Uithuizermeeden at the age of 32 to the 24 years old Jantje Kornelis Luurtsema, daughter of Kornelis Roelfs Luurtsema (farmer) and Anje Jans Bierling (cultivator). Jantje, cultivator, is born on Sunday 8 December 1816 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 2 December 1877 there. Jantje was 60 years, 11 months and 24 days.


Jantje was subsequently married (2) to Jan Wristers Elema.

Of Kornelis and Jantje six children are known:

1  Harm Oosterhof is born on Tuesday 26 October 1841 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 5 February 1842 there. Harm was 3 months and 10 days.


2  Reinje Oosterhof is born on Sunday 18 January 1846 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 25 June 1907 at Zandeweer (gem Kantens). Reinje was 61 years, 5 months and 7 days.


Reinje marries on Wednesday 26 May 1875 at Uithuizermeeden at the age of 29 (1) to the 28 years old Ties Oosterhuis, son of Jan Ties Oosterhuis and Jantje Jebbes Aldertshof. Ties, farmer, is born on Wednesday 17 March 1847 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 18 July 1882 at Kantens. Ties was 35 years, 4 months and 1 day.


Reinje marries on Saturday 5 April 1884 at Kantens at the age of 38 (2) to the 39 years old Jannes Arkema, son of Derk Gerrits Arkema (shopowner) and Hiltje Jannes Emmelenkamp. Jannes, baker, is born on Sunday 21 July 1844 at Zandeweer (gem Kantens), has died on Sunday 9 November 1930 there. Jannes was 86 years, 3 months and 19 days.


3  Harm Oosterhof is born on Monday 1 January 1849 at Uithuizermeeden, see V-DW.

4  Jan Oosterhof is born about Friday 11 October 1850 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 25 December 1850 there. Jan was approximately 2 months and 14 days.


5  Jan Oosterhof is born on Monday 31 December 1855 at Uithuizermeeden, see V-DX.

6  Kornelia Oosterhof is born on Friday 15 May 1857 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 4 June 1857 there. Kornelia was 20 days.


IV-AL  Cornelis Everts van der Molen, son of Evert Tonnis van der Molen (III-J) and Martje Kornelis Oosterhof, farmer, is born at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 26 April 1789 there, has died on Sunday 29 July 1866 at Rodeschool (gem Middelstum). Cornelis was 77 years, 3 months and 3 days.


Cornelis marries on Sunday 10 November 1811 at Middelstum at the age of 22 (1) to the approximately 39 years old Harmtje Jans Schipvaart, daughter of Jan Harms Schipvaart and Martjen Geerts. Harmtje is born about 1772 at Toornwerd (gem Middelstum), has died on Monday 4 January 1841 there. Harmtje was approximately 69 years.


Cornelis marries on Friday 30 September 1842 at Middelstum at the age of 53 (2) to the 27 years old Lizabeth Kornelis van der Kooi, daughter of Kornelis Jacobs van der Kooi (innkeeper) and Geertje Hendriks. Lizabeth, maid, is born on Saturday 1 April 1815 at Rottum (gem Kantens).


Of Cornelis and Lizabeth three children are known:

1  Berend van der Molen is born on Wednesday 24 May 1843 at Middelstum, see V-DY.

2  Geertje van der Molen is born on Friday 22 November 1844 at Toornwerd (gem Middelstum), has died on Wednesday 2 September 1857 there. Geertje was 12 years, 9 months and 11 days.


3  Evert van der Molen is born on Saturday 10 March 1849 at Toornwerd (gem Middelstum), see V-DZ.

IV-AM  Tonnis Everts van der Molen, son of Evert Tonnis van der Molen (III-J) and Martje Kornelis Oosterhof, is born in January 1793 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 13 January 1793 there, has died on Wednesday 30 March 1853 at Uithuizen. Tonnis was 60 years and 2 months.


Tonnis marries on Saturday 20 April 1816 at Uithuizermeeden at the age of 23 to the 22 years old Hilje Remmerts Wieringa, daughter of Remmert Garmts Wieringa (corn skipper) and Hilje Michiels Ludens. Hilje is born in July 1793 at Uithuizen, is baptized on Tuesday 30 July 1793 there, has died on Thursday 3 February 1859 there. Hilje was 65 years and 7 months.


Of Tonnis and Hilje six children are known:

1  Martje van der Molen is born on Friday 5 July 1816 at Uithuizermeeden, see V-EA.

2  Hilje Tonnis van der Molen is born on Sunday 14 December 1817 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), see V-EB.

3  Martje van der Molen is born on Thursday 14 June 1821 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Sunday 25 September 1825 at Uithuizermeeden. Martje was 4 years, 3 months and 11 days.


4  Martje van der Molen is born on Thursday 27 October 1825 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), see V-EC.

5  Anje van der Molen is born on Saturday 6 June 1829 at Uithuizen, see V-ED.

6  Remmert Tonnis van der Molen is born on Saturday 2 February 1833 at Uithuizen, see V-EE.

IV-AN  Grietje Everts van der Molen, daughter of Evert Tonnis van der Molen (III-J) and Martje Kornelis Oosterhof, farm maid, is born about 1797 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Sunday 18 October 1829 at Kantens. Grietje was approximately 32 years.


Grietje marries on Thursday 21 November 1822 at Kantens at the age of approximately 25 to the 26 years old Harm Harkes Knol, son of Harke Sijwerts Knol (day laborer) and Elisabeth Harms (daylaborer). Harm, farmhand, is born in 1796 at Stitswerd (gem Kantens), is baptized on Sunday 26 June 1796 there, has died on Saturday 15 April 1871 at Rottum (gem Kantens). Harm was 75 years.


Of Harm and Grietje two children are known:

1  Lijsebeth Knol is born on Sunday 2 February 1823 at Zandeweer (gem Kantens), has died on Monday 3 February 1823 at Kantens. Lijsebeth was 1 day.


2  Evert Harms Knol is born on Tuesday 28 September 1824 at Rottum (gem Kantens), see V-EF.

IV-AO  Anje Everts van der Molen also named Anje Everts Mulder, daughter of Evert Tonnis van der Molen (III-J) and Martje Kornelis Oosterhof, farm maid, is born about 1800 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Tuesday 16 August 1836 at Kantens. Anje was approximately 36 years.


Anje marries on Saturday 20 November 1824 at Uithuizermeeden at the age of approximately 24 to the approximately 32 years old Garmt Willems Bos, son of Willem Bos (day laborer) and Reinje Pieters (day laborer). Garmt, farmhand, is born about 1792 at Spijk (gem Bierum), has died on Wednesday 19 July 1854 at Zandeweer (gem Kantens). Garmt was approximately 62 years.


Of Garmt and Anje two children are known:

1  Evert Bos is born on Monday 20 December 1824 at 't Zandt, has died on Tuesday 19 July 1836 at Kantens. Evert was 11 years, 6 months and 29 days.


2  Rientje Bos is born on Thursday 22 November 1827 at 't Zandt, see V-EG.

IV-AP  Ties Everts van der Molen, son of Evert Tonnis van der Molen (III-J) and Martje Kornelis Oosterhof, is born about 1810 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Friday 27 June 1845 at Middelstum. Ties was approximately 35 years.


Ties marries on Friday 19 May 1837 at Middelstum at the age of approximately 27 to the 23 years old Klaaske Klaassens van der Molen, daughter of Klaas Berends van der Molen (farmer) and Grietje Klaassen. Klaaske, maid, is born on Tuesday 14 December 1813 at Sint Annen (gem Ten Boer) (Gr.), has died on Sunday 10 May 1857 at Stitswerd (gem Kantens). Klaaske was 43 years, 4 months and 26 days.


Klaaske was subsequently married (2) to Jacob Klai.

Of Ties and Klaaske one child is known:

1  Klaaske Klaassens van der Molen is born about Monday 13 February 1843 at Middelstum, has died on Tuesday 13 August 1844 there. Klaaske was approximately 1 years and 6 months.


IV-AQ  Aaltje Harms Borgman, daughter of Harm Pieters Borgman (III-K) and Harmke Geerts Reus, is born on Monday 10 November 1800 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 23 November 1800 there, has died on Saturday 11 January 1851 at Usquert. Aaltje was 50 years, 2 months and 1 day.


Aaltje marries on Thursday 21 May 1840 at Usquert at the age of 39 to the 48 years old Jacob Harms Rijzinga, son of Harm Hajes and Eelje Jacobs. Jacob, carpenter and barber, is born on Sunday 9 October 1791 at Usquert, has died on Friday 7 May 1869 there. Jacob was 77 years, 6 months and 28 days.


Jacob was before married (1) to Harmke Hindriks Nauta.

Of Jacob and Aaltje two children are known:

1  Anje Rijzinga is born on Friday 2 May 1828 at Usquert.


2  Harmke Rijzinga is born on Tuesday 12 October 1841 at Usquert, see V-EH.

IV-AR  Pieter Harms Borgman, son of Harm Pieters Borgman (III-K) and Harmke Geerts Reus, farmhand, is born on Tuesday 10 September 1805 at Uithuizermeeden, is baptized on Sunday 22 September 1805 there, has died on Saturday 4 October 1845 there. Pieter was 40 years and 24 days.


Pieter marries on Saturday 20 October 1832 at Kantens at the age of 27 to the approximately 28 years old Aafke Jans Nienhuis also named Aafke Jans Neinhuis, daughter of Jan Aljes Nienhuis and Trientje Jacobs. Aafke is born about 1804 at Uithuizen, has died on Tuesday 11 June 1861 at Uithuizermeeden. Aafke was approximately 57 years.


Of Pieter and Aafke five children are known:

1  Trijntje Borgman is born on Friday 10 January 1834 at Zandeweer (gem Kantens), see V-EI.

2  Harm Borgman is born on Saturday 24 June 1837 at Zandeweer (gem Kantens), see V-EJ.

3  Martje Borgman is born on Tuesday 5 November 1839 at Zandeweer (gem Kantens), see V-EK.

4  Harmke Pieters Borgman is born on Wednesday 10 August 1842 at Uithuizermeeden, see V-EL.

5  Pieterke Borgman is born on Sunday 30 November 1845 at Uithuizermeeden, has died young on Thursday 5 March 1868 there. Pieterke was 22 years, 3 months and 4 days.


IV-AS  Jan Harms Maring, son of Harm Cornelis Maring (III-L) and Antje Jans, farmhand, is born on Sunday 25 November 1804 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), is baptized on Sunday 9 December 1804 there, has died on Saturday 14 March 1857 at Den Andel (gem Baflo). Jan was 52 years, 3 months and 17 days.


Jan marries on Tuesday 15 July 1828 at Baflo at the age of 23 to the 25 years old Anje Hendriks Bosma, daughter of Hendriks Kornelis Bosma (day laborer) and Frouke Roelfs (day laborer). Anje, maid, living at Rasquert (gem Baflo), is born on Tuesday 12 April 1803 at Baflo, is baptized on Sunday 24 April 1803 there, has died on Saturday 26 September 1863 at Westernieland (Gem Eenrum). Anje was 60 years, 5 months and 14 days.


Of Jan and Anje seven children are known:

1  Antje Jans Maring is born on Wednesday 11 March 1829 at Rasquert (gem Baflo), see V-EM.

2  Frouke Maring is born on Tuesday 15 March 1831 at Tinallinge (gem Baflo), see V-EN.

3  Harm Jans Maring is born on Monday 1 October 1832 at Baflo, has died on Friday 7 February 1834 there, huis no 5.. Harm was 1 years, 4 months and 6 days.


4  Hendrik Jans Maring is born on Sunday 19 January 1834 at Tinallinge (gem Baflo), has died on Saturday 25 January 1834 at Baflo, huis no 5.. Hendrik was 6 days.


5  Harm Jans Maring is born on Tuesday 18 August 1835 at Den Andel (gem Baflo), see V-EO.

6  Hendrik Jans Maring is born on Saturday 6 February 1841 at Den Andel (gem Baflo), see V-EP.

7  Kornelis Maring, living at Baflo, is born on Tuesday 25 August 1846 there, has died on Saturday 31 October 1846 there. Kornelis was 2 months and 6 days.


IV-AT  Eltje Harms Maring, son of Harm Cornelis Maring (III-L) and Antje Jans, farmhand, living at Baflo, is born on Saturday 27 February 1808 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Tuesday 28 January 1862 at Warffum. Eltje was 53 years, 11 months and 1 day.


Eltje marries on Monday 12 December 1836 at Warffum at the age of 28 (1) to the 21 years old Trijntje Harms Werkman, daughter of Harm Jakobs Werkman (day laborer) and Anje Ennes Zuidema (day laborer). Trijntje, maid, living at Warffum, is born on Sunday 23 July 1815 there, has died on Thursday 11 March 1841 there. Trijntje was 25 years, 7 months and 16 days.


Of Eltje and Trijntje one child is known:

1  Antje Maring, maid, living at Warffum, is born on Sunday 25 February 1838 there, has died on Friday 10 February 1865 at Groningen (Gr.). Antje was 26 years, 11 months and 16 days.


Eltje marries on Thursday 5 December 1844 at Warffum at the age of 36 (2) to the 30 years old Janna Jans Tillema, daughter of Onbekende Vader and Tjaartje Jakobs Tillema (day laborer). Janna, maid, is born on Friday 25 March 1814 at Uithuizen, has died before 1862 at Warffum. Janna was at most 47 years, 9 months and 7 days.

Janna was before married (1) to Jurrien Everts Graver.

Of Eltje and Janna one child is known:

2  Harmke Maring, living at Baflo, is born on Friday 10 April 1846 there, has died on Friday 23 October 1846 there. Harmke was 6 months and 13 days.


IV-AU  Kornelis Harms Maring, son of Harm Cornelis Maring (III-L) and Antje Jans, farmhand, is born on Wednesday 6 April 1814 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Monday 12 November 1888 at Warffum, is buried there. Kornelis was 74 years, 7 months and 6 days.


Kornelis marries on Saturday 2 March 1839 at Warffum at the age of 24 to the 24 years old Gepke Geerts Eling, daughter of Geert Jans Eling (day laborer) and Hilje Rennes (seamstress). Gepke, maid, living at Warffum, is born on Tuesday 1 November 1814 there, has died on Wednesday 8 January 1879 there, is buried there. Gepke was 64 years, 2 months and 7 days.


Of Kornelis and Gepke six children are known:

1  Antje Maring is born on Friday 4 September 1840 at Warffum, see V-EQ.

2  Hilje Maring is born on Wednesday 8 December 1841 at Warffum, see V-ER.

3  Aaltje Maring is born on Friday 3 March 1843 at Warffum, see V-ES.

4  Harm Maring is born on Wednesday 13 January 1847 at Warffum, see V-ET.

5  Geert Maring is born on Wednesday 19 June 1850 at Warffum, see V-EU.

6  Kornelia Maring is born on Saturday 23 April 1859 at Warffum, see V-EV.

IV-AV  Marten Harms Maring, son of Harm Cornelis Maring (III-L) and Trijntje Sierts, farmhand, living at Tinallinge (gem Baflo), is born on Monday 2 September 1816 there, has died on Thursday 18 May 1899 there. Marten was 82 years, 8 months and 16 days.


Marten marries on Saturday 15 March 1845 at Baflo at the age of 28 to the 24 years old Janna Luitjes Sieuwerts, daughter of Luitje Sieuwerts and Trijntje Willems Meijer. Janna, maid, living at Tinallinge (gem Baflo), is born on Tuesday 13 March 1821 at Baflo, has died on Thursday 20 October 1898 at Tinallinge (gem Baflo). Janna was 77 years, 7 months and 7 days.

Of Marten and Janna seven children are known:

1  Trijntje Martens Maring is born on Thursday 3 July 1845 at Tinallinge (gem Baflo), see V-EW.

2  Harm Maring is born on Wednesday 13 December 1848 at Tinallinge (gem Baflo), see V-EX.

3  Luidina Maring is born on Monday 17 November 1851 at Tinallinge (gem Baflo), see V-EY.

4  Martje Maring is born on Monday 29 January 1855 at Tinallinge (gem Baflo), see V-EZ.

5  Luitje Maring is born on Thursday 19 November 1857 at Tinallinge (gem Baflo), has died on Wednesday 7 September 1859 there. Luitje was 1 years, 9 months and 19 days.


6  Luitje Maring is born on Tuesday 24 July 1860 at Tinallinge (gem Baflo), has died on Thursday 15 May 1862 there. Luitje was 1 years, 9 months and 21 days.


7  Luitje Maring is born on Wednesday 30 December 1863 at Tinallinge (gem Baflo), see V-FA.

IV-AW  Aafke Klasen Glas, daughter of Jantje Klasen Glas (III-M), farm maid, is born on Thursday 30 December 1813 at Uithuizermeeden, has died on Friday 5 April 1889 there. Aafke was 75 years, 3 months and 6 days.


Aafke marries on Saturday 9 November 1839 at Uithuizermeeden at the age of 25 to the 27 years old Hindrik Jakobs Kuikenga, son of Jakob Hindriks Kuikenga (day laborer) and Aafke Jans Kat (day laborer). Hindrik, farmhand, farmer and day laborer, is born on Friday 21 August 1812 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 10 January 1891 there. Hindrik was 78 years, 4 months and 20 days.


Of Hindrik and Aafke seven children are known:

1  Jakob Kuikenga is born on Thursday 2 January 1840 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 5 January 1840 there. Jakob was 3 days.


2  Aafke Kuikenga is born on Saturday 23 July 1842 at Uithuizermeeden, see V-FB.

3  Klaas Kuikenga is born on Monday 15 July 1844 at Uithuizermeeden, see V-FC.

4  Jakob Kuikenga is born on Friday 16 February 1849 at Uithuizermeeden. Jakob has emigrated in 1872.


5  Jan Kuikenga is born on Monday 10 March 1851 at Uithuizermeeden.


6  Jantje Kuikenga is born on Tuesday 30 November 1852 at Uithuizermeeden, see V-FD.

7  Johannes Kuikenga, farmhand, is born on Thursday 12 July 1855 at Uithuizermeeden, has died young on Tuesday 13 June 1876 there. Johannes was 20 years, 11 months and 1 day.


Of Aafke one child is known:

8  Martje Geerts Glas is born on Tuesday 14 October 1834 at Uithuizermeeden, has died on Friday 12 December 1834 there. Martje was 1 month and 28 days.Generation V

(from 1813 until 1947)

V-A  Harm Kornelis Maring, son of Kornelis Harms Maring (IV-A) and Grietje Ties Oosterhuis, farmer, is born on Tuesday 17 July 1827 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Monday 17 April 1893 at 't Zandt. Harm was 65 years and 9 months.

Op 8 jan 1876 liet Harm bij publieke verkoop en bij notariële akte bij notaris Johan Wichers te Loppersum de bomen rond zijn behuizing in Zeerijp verkopen. Vierenveertig bomen variërend in prijs van Fl 0,85 tot Fl 12,75 wisselden van eigenaar en moesten voor 25 mei 1876 volgens koopcontract afgevoerd zijn. De verkoop leverde in totaal Fl 121,20 op.

Op 29 mei 1877 werd bij de boedelscheiding de boerderij te Zeerijp, v/h Fruitbedrijf, Borgweg 18, met 10.95.85 ha toegescheiden aan Harm Kornelis voor Fl 23.000,-.
Op 28 april 1894 ging de boerderij bij boedelscheiding naar zijn zoon Hiepke voor Fl 12.320,60.
Op 20 juli 1906 werd de boerderij met schuur verkocht aan Popke Huizinga.

Harm marries on Monday 18 May 1846 at 't Zandt at the age of 18 to the 18 years old Grietje Hiepkes Boerma, daughter of Hiepke Pieters Boerma (farmer) and Garmtje Arends Venhuizen. Grietje, living at Eenum, is born on Thursday 20 March 1828 at Eenum (gem 't Zandt), has died on Saturday 13 February 1886 there. Grietje was 57 years, 10 months and 24 days.


Of Harm and Grietje four children are known:

1  Kornelis Maring is born on Wednesday 23 May 1849 at Zeerijp (gem 't Zandt), see VI-A.

2  Hiepke Maring is born on Wednesday 4 June 1856 at Zeerijp (gem 't Zandt), see VI-B.

3  Garmtje Maring is born on Wednesday 29 May 1861 at Zeerijp (gem 't Zandt), see VI-C.

4  Pieter Maring, shopowner, living at Zeerijp (gem 't Zandt), is born on Friday 25 March 1864 there, has died on Monday 8 November 1926 at 't Zandt. Pieter was 62 years, 7 months and 14 days.


Pieter marries on Saturday 8 August 1885 at 't Zandt at the age of 21 to the 25 years old Tijtje Veldman, daughter of Frik Veldman (carpenter) and Grietje Dertien. Tijtje is born on Wednesday 11 July 1860 at Zeerijp (gem 't Zandt), has died on Sunday 8 January 1911 there, is buried there. Tijtje was 50 years, 5 months and 28 days.


V-B  Trijntje Derks Brander, daughter of Derk Alberts Brander (IV-B) and Aafke Harms Maring, farmer, is born on Sunday 31 May 1818 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 28 November 1848 there. Trijntje was 30 years, 5 months and 28 days.


Trijntje marries on Wednesday 28 April 1841 at Uithuizermeeden at the age of 22 to the approximately 29 years old Hindrik Pieters Smit, son of Pieter Hindriks Smit (farmer) and Elizabeth Hinderikus Busz (farmer). Hindrik, farmer, is born about 1812 at Holwierde (gem Bierum), has died on Friday 5 December 1845 at Uithuizermeeden. Hindrik was approximately 33 years.


Of Hindrik and Trijntje three children are known:

1  Pieter Smit is born on Tuesday 8 February 1842 at Uithuizermeeden, see VI-D.

2  Derk Hindriks Smit is born in July 1843 at Uithuizermeeden, has died on Friday 29 March 1844 there. Derk was 8 months.


3  Anje Hindriks Smit is born on Friday 27 June 1845 at Uithuizermeeden, has died young on Saturday 11 June 1864 there. Anje was 18 years, 11 months and 15 days.
Anje Pieterman (1821), Alida Klazina vd berg, Anje Maring (1887).

V-C  Hindrik Doekes Maring, son of Doeke Harms Maring (IV-C) and Trijntje Hindriks Jonker, day laborer and roadworker, living at Uithuizermeeden, is born on Saturday 24 May 1823 there, has died on Thursday 13 October 1898 there. Hindrik was 75 years, 4 months and 19 days.


Hindrik marries on Wednesday 26 April 1843 at Uithuizermeeden at the age of 19 to the 22 years old Anje Klasen Pieterman, daughter of Klaas Gerrits Pieterman (day laborer) and Jantje Edzes van den Berg (maid). Anje, living at Uithuizermeeden, is born on Sunday 18 March 1821 there, has died on Thursday 5 February 1891 there. Anje was 69 years, 10 months and 18 days.


Of Hindrik and Anje ten children are known:

1  Klaas Maring is born on Thursday 6 July 1843 at Uithuizermeeden, has died young on Monday 1 May 1865 there. Klaas was 21 years, 9 months and 25 days.

Werkt bij landbouwer Alje Martens Sietsema en zijn vrouw Tetje Jakobs Enhoorn.

2  Doeke Maring is born on Saturday 15 March 1845 at Uithuizermeeden, see VI-E.

3  Jantje Maring is born on Sunday 31 January 1847 at Uithuizermeeden, has died young on Thursday 16 December 1858 there. Jantje was 11 years, 10 months and 15 days.


4  Harm Maring is born on Monday 1 January 1849 at Uithuizermeeden, see VI-F.

5  Trijntje Maring is born on Wednesday 26 February 1851 at Uithuizermeeden, see VI-G.

6  Gerrit Maring is born on Friday 22 April 1853 at Uithuizermeeden, has died young on Tuesday 1 February 1859 there. Gerrit was 5 years, 9 months and 10 days.


7  Anje Maring is born on Thursday 11 October 1855 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 13 October 1878 there, kinderloos.. Anje was 23 years and 2 days.

Werkte ten tijde van de volkstelling 1869 als akkerbouwmeid bij de landbouwer Geert Rikkerts Wieringa en zijn vrouw Roelina KLaassens Arkema op wijk D huisnummer 48. Heeft zij kinderen gehad?

Anje marries on Wednesday 31 May 1876 at Uithuizermeeden at the age of 20 to the 20 years old Kornelis Wester, son of Jan Hendriks Wester (day laborer) and Geertje Berends Groendijk (day laborer). Kornelis, day laborer, living at Uithuizermeeden, is born on Friday 2 May 1856 there.


Kornelis was subsequently married (2) to Aaltje Hamming.

8  Aafke Maring (Effie) is born on Friday 1 January 1858 at Uithuizermeeden, is nederlands hervormd baptized, see VI-H.

9  Gerrit Maring is born on Friday 8 June 1860 at Uithuizermeeden, see VI-I.jan maring.

10  Jan Maring, farmhand, living at Uithuizermeeden, is born on Monday 1 December 1862 there, has died on Saturday 31 October 1931 at Kalamazoo (MI), is buried at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI),Lot GG248. Jan has emigrated in 1887 naar de USA.. Jan has emigrated in April 1887 naar Noord-Amerika. Volgens Anje en Klazina Maring (dochters van Gerrit, de winkelier in Garsthuizen) kwam Jan rond 1930 op bezoek in Garsthuizen; logeerde bij of was in het gezelschap van Dhr Domeijer. Hij was ongehuwd en erg rijk: bezat hotels en aandelen in het kanaal van Panama. Kort na zijn terugkeer naar Amerika is hij overleden (?1930, 31?). Helaas heeft de familie maar bitter weinig van de erfenis gezien tgv het in het buitenland overlijden. Antje Maring, dochter van Roelf Maring en Stientje Tillema herinnert zich dit bezoek van "oom Jan" ook nog goed. Volgens haar zeggen echter was Jan een weliswaar nette heer, maar uitermate zuinig en bestond de rijkdom voornamelijk uit sieraden van de goedkoopste soort. Hilbiena Maring heeft een ansicht van "oom Jan" aan haar vader Roelf, gestuurd vanaf de Statendam, het schip van de HAL dat de dienst Rotterdam-New York onderhield. Deze is gedateerd vrijdag 11 april 1930 Boulogne sur Mer/ Pas de Calais en gericht aan R. Maring, Olddorp, Uithuizen, prov groningen, Nederland. Hij schrijft: "Neef en Nicht Kinderen, ik laat u weten dat ik goed gezond ben, en van ....(niet leesbaar). Wij hebben mooi weer maar veel mist zo het gaat maar langzaam. Wij zijn nog niet bij Frankrijk. Ik heb goed geslapen in lekker ... (onleesbaar). Gegroet van u oom Jan.. Jan was 68 years, 10 months and 30 days.


Op 4 april 1885 voor een dag in de gevangenis gezet vanwege "het maken van nachtelijke burengerugten". De straf bedroeg Fl 5,50 of een dag gevangenis.
Het signalement zoals opgemaakt voor de gevangenis luidde:
Bleeke aangezichtskleur, gewone neus, blond haar en blauwe ogen, blonde baard, 1.82 meter lang, protestant, groningsch sprekend, ongehuwd.
Hij emigreert in april 1887 naar Noord-Amerika.
Volgens Anje en Klazina Maring (dochters van Gerrit, de winkelier in Garsthuizen) kwam Jan rond 1930 op bezoek in Garsthuizen; logeerde bij of was in het gezelschap van Dhr Domeijer. Hij was ongehuwd en erg rijk: bezat hotels en aandelen in het kanaal van Panama. Kort na zijn terugkeer naar Amerika is hij overleden (?1930, 31?). Helaas heeft de familie maar bitter weinig van de erfenis gezien tgv het in het buitenland overlijden.
Antje Maring, dochter van Roelf Maring en Stientje Tillema herinnert zich dit bezoek van "oom Jan" ook nog goed. Volgens haar zeggen echter was Jan een weliswaar nette heer, maar uitermate zuinig en bestond de rijkdom voornamelijk uit sieraden van de goedkoopste soort.
Hilbiena Maring heeft een ansicht van "oom Jan" aan haar vader Roelf, gestuurd vanaf de Statendam, het schip van de HAL dat de dienst Rotterdam-New York onderhield. Deze is gedateerd vrijdag 11 april 1930 Boulogne sur Mer/ Pas de Calais en gericht aan R. Maring, Olddorp, Uithuizen, prov groningen, Nederland. Hij schrijft: "Neef en Nicht Kinderen, ik laat u weten dat ik goed gezond ben, en van ....(niet leesbaar). Wij hebben mooi weer maar veel mist zo het gaat maar langzaam. Wij zijn nog niet bij Frankrijk. Ik heb goed geslapen in lekker ... (onleesbaar). Gegroet van u oom Jan.

V-D  Anje Maring, daughter of Doeke Harms Maring (IV-C) and Trijntje Hindriks Jonker, is born on Thursday 1 December 1831 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 25 December 1917 there. Anje was 86 years and 24 days.


Anje marries on Thursday 15 January 1863 at Uithuizermeeden at the age of 31 to the 34 years old Derk Willems Norg, son of Willem Derks Norg (shoemaker) and Trijntje Jurjens Jensema (shoemaker). Derk, farmer and land user, living at Spijk (gem Bierum), is born on Monday 19 May 1828 there, has died on Tuesday 7 July 1914 at Uithuizermeeden, is buried there. Derk was 86 years, 1 month and 18 days.Of Derk and Anje five children are known:

1  Willem Norg is born on Saturday 9 July 1864 at Uithuizermeeden, see VI-J.

2  Trijntje Norg, housekeeper, is born on Tuesday 20 March 1866 at Uithuizermeeden, has died on Monday 7 March 1910 there. Trijntje was 43 years, 11 months and 15 days.


Trijntje marries on Thursday 7 November 1889 at Bierum at the age of 23 to the approximately 78 years old Jan Klaassens Hamminga, son of Klaas Jans and Foktje Klaassens. Jan, rentier, is born about 1811 at Siddeburen (gem Slochteren), has died on Thursday 29 January 1903 at Spijk (gem Bierum). Jan was approximately 92 years.


3  Grietje Norg is born on Saturday 19 September 1868 at Uithuizermeeden, see VI-K.

4  Jantje Norg is born on Sunday 16 October 1870 at Uithuizermeeden, has died young on Wednesday 30 October 1895 there. Jantje was 25 years and 14 days.


5  Doeke Norg is born on Tuesday 4 February 1873 at Uithuizermeeden, see VI-L.

V-E  Jantje Maring, daughter of Doeke Harms Maring (IV-C) and Trijntje Hindriks Jonker, is born on Thursday 8 July 1841 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 21 November 1888 there. Jantje was 47 years, 4 months and 13 days.


Jantje marries on Thursday 2 March 1871 at Uithuizermeeden at the age of 29 to the 27 years old Pieter Baar, son of Hendrik Beins Baar (merchant) and Cornelia Pieters Steenhuis. Pieter, smith workhand and blacksmith, living at Uithuizermeeden Buitendijks (Gr.), is born on Saturday 2 March 1844 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 25 February 1919 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is buried on Saturday 1 March 1919. Pieter was 74 years, 11 months and 23 days.

Vertrekt 1861 naar Stedum.
Op 16 november 1871 kocht hij en zijn vrouw de smederij van Alle Willems Bakkker omdat deze in gebreke was gebleven bij het betalen van rente en aflossing van de hypotheek van F3000,00. De publieke verkoop vond plaats ten huize van kastelein P.J. Kuipers. De verkoopprijs bedroeg F1790,00. De omschrijving van dit onroerend goed was als volgt: Eene behuizing en schuur, met derzelver erf, doende jaarlijks op Sinte Martini tot grondpacht twaalf gulden, staande en gelegen te oosternieland (Uithuizermeeden, E no. 197,198 en 199), groot 12 are en 40 centiare."
Van 1918-1926 is Hendrik Baar, de ongehuwde zoon van dit echtpaar, de smid. In april 1926 neemt Johannes van Wijk de zaak over. Hij was de laatste smid van Oosternieland. Het bedrijf werd in 1972 beeindigd.
Tegenwoordig adres: Oosternielandsterweg 43.

Of Pieter and Jantje seven children are known:

1  Trijntje Baar is born on Tuesday 26 December 1871 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died young on Tuesday 23 August 1932 at Uithuizermeeden. Trijntje was 60 years, 7 months and 28 days.


2  Cornelia Pieters Baar is born on Friday 31 January 1873 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Wednesday 13 May 1885 there. Cornelia was 12 years, 3 months and 12 days.

Geboortedatum als 31.6.1873 opgegeven op grafsteen.
Op achterkant grafsteen de tekst:
't is waar het zijn wel harde slagen
te missen zulk een dierbaar pand,
maar ach het was gods welbehagen
hij had het maaksel in zijn hand.

3  Anje Baar is born on Sunday 19 July 1874 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), see VI-M.

4  Grietje Baar is born on Friday 31 December 1875 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 5 January 1963 at Assen, is buried on Thursday 10 January 1963 at Bedum. Grietje was 87 years and 5 days.


Grietje marries on Wednesday 6 May 1914 at Bedum at the age of 38 to the 37 years old Roelf Bulthuis, son of Jan Bulthuis (skipper) and Antje Eertman. Roelf is born on Sunday 14 January 1877 at Usquert, has died on Wednesday 4 April 1951 at Assen, is buried at Bedum. Roelf was 74 years, 2 months and 21 days.


5  Hendrik Pieters Baar, smith, living at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is born on Thursday 20 March 1879 there, has died young on Sunday 9 June 1929 at Zandeweer (gem Kantens), is buried at Oosternieland (gem Uithuizermeeden). Hendrik was 50 years, 2 months and 20 days.

Ongehuwd gebleven. Van 1918-1926 smid op Oosternielandsterweg 43, Oosternieland.

6  Doeke Baar is born on Thursday 20 March 1879 at Uithuizermeeden, has died in March 1879.


7  Doeke Baar is born on Saturday 4 June 1881 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), see VI-N.

V-F  Harm Jans Maring, son of Jan Harms Maring (IV-D) and Martje Jans de Jonge, farmer, living at Uithuizermeeden, is born on Saturday 28 April 1838 there, has died on Saturday 1 December 1917 there. Harm was 79 years, 7 months and 3 days.

Woont samen met zijn zuster Anje tot zijn dood in Uithuizermeeden wijk A, huisnummer 52.

Harm marries on Monday 23 December 1867 at Uithuizen at the age of 29 (1) to the 30 years old Petronella Zijlstra, daughter of Hylke Aukes Zijlstra (grocer) and Ida Heines Venhuizen (cultivator). Petronella, living at Uithuizen, is born on Thursday 5 October 1837 there, has died on Monday 23 May 1870 at Uithuizermeeden. Petronella was 32 years, 7 months and 18 days.


Harm marries on Thursday 7 November 1878 at Uithuizermeeden at the age of 40 (2) to the 40 years old Trijntje Sikkema, daughter of Aldert Pieters Sikkema (day laborer) and Anje Harkes Dijksterhuis. Trijntje is born on Tuesday 10 April 1838 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Sunday 8 August 1897 at Uithuizermeeden. Trijntje was 59 years, 3 months and 29 days.


Trijntje was before married (1) to Ties Jans Klein.

Of Harm and Trijntje two children are known:

1  Jan Maring is born on Thursday 15 January 1880 at Uithuizermeeden, has died on Friday 30 January 1880 there. Jan was 15 days.


2  Martha Maring is born on Thursday 31 March 1881 at Uithuizermeeden, see VI-O.

V-G  Anje Lammerts Scholtens, daughter of Lammert Ties Scholtens (IV-E) and Nanje Harms Maring, is born on Thursday 14 August 1823 at Uithuizermeeden, has died on Friday 20 July 1900 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden). Anje was 76 years, 11 months and 6 days.


Anje marries on Saturday 16 May 1846 at Uithuizermeeden at the age of 22 to the 28 years old Pieter Berends Groendijk, son of Berent IJzebrands Groendijk (farmer) and Klaaske Tjarks Dijkema. Pieter, farmer, is born on Monday 23 March 1818 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 30 December 1874 there. Pieter was 56 years, 9 months and 7 days.


Of Pieter and Anje eight children are known:

1  Lammert Groendijk (Lambert) is born on Monday 6 December 1847 at Uithuizermeeden, see VI-P.

2  Berend Groendijk is born on Tuesday 13 March 1849 at Uithuizermeeden, see VI-Q.

3  Ties Groendijk is born on Saturday 26 July 1851 at Uithuizermeeden, see VI-R.

4  Klaaske Groendijk is born on Thursday 27 October 1853 at Uithuizermeeden, see VI-S.

5  Tjark Groendijk is born on Tuesday 24 March 1857 at Uithuizermeeden, see VI-T.

6  Nanje Groendijk is born on Saturday 21 May 1859 at Uithuizermeeden. Nanje has emigrated in 1881 met haar man naar Grand Haven..


Nanje marries on Wednesday 23 February 1881 at Uithuizermeeden at the age of 21 to the 27 years old Alje Dobbema, son of Gerrit Dobbema (thatcher) and Elstje Smid. Alje, farmhand, is born on Wednesday 22 February 1854 at Uithuizermeeden. Alje has emigrated in 1881 met zijn vrouw naar Grand Haven. Leeftijd op dat moment opgegeven als 23 ipv 27 jaar..

Emigreert met zijn vrouw in 1881 naar Grand Haven, USA, met als reden verbetering van bestaan.

7  Geertje Groendijk is born on Tuesday 4 March 1862 at Uithuizermeeden, see VI-U.

8  Tietje Groendijk is born on Friday 3 March 1865 at Uithuizermeeden, see VI-V.

V-H  Trijntje Lammerts Scholtens, daughter of Lammert Ties Scholtens (IV-E) and Nanje Harms Maring, is born on Thursday 17 November 1825 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 20 May 1897 there. Trijntje was 71 years, 6 months and 3 days.


Trijntje marries on Saturday 8 December 1855 at Uithuizermeeden at the age of 30 to the 37 years old Derk Jans Helder, son of Jan Derks Helder (shoemaker) and Grietje Willems Boer. Derk, shoemaker, is born on Friday 11 September 1818 at Wirdum (gem Loppersum), has died on Tuesday 8 February 1870 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden). Derk was 51 years, 4 months and 28 days.


Derk was before married (1) to Hilje Geerts Dekker.

Of Derk and Trijntje seven children are known:

1  Nanje Helder is born on Sunday 30 November 1856 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Wednesday 13 October 1858 there. Nanje was 1 years, 10 months and 13 days.


2  Lammert Helder (Lambert) is born on Sunday 3 April 1859 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is christelijk gereformeerd baptized, see VI-W.

3  Nanje Helder is born on Friday 22 March 1861 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died young on Wednesday 8 March 1944 at Uithuizermeeden. Nanje was 82 years, 11 months and 15 days.


4  Geertje Helder is born on Saturday 22 March 1862 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Wednesday 28 May 1862 there. Geertje was 2 months and 6 days.


5  Geertje Helder is born on Friday 3 June 1864 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Wednesday 3 February 1869 there. Geertje was 4 years and 8 months.


6  Engeltje Helder is born on Sunday 9 July 1865 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Sunday 20 August 1865 there. Engeltje was 1 month and 11 days.


7  Engelina Helder is born on Tuesday 24 December 1867 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), see VI-X.

V-I  Harmke Lammerts Scholtens, daughter of Lammert Ties Scholtens (IV-E) and Nanje Harms Maring, is born on Monday 30 November 1829 at Uithuizermeeden, has died young on Monday 12 December 1892 there. Harmke was 63 years and 12 days.


Of Harmke two children are known:

1  Fokke Scholtens is born in August 1866 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 14 October 1866 there. Fokke was 2 months.


2  Harmke Scholtens is born in June 1869 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 6 February 1870 there. Harmke was 8 months.


V-J  Tietje Lammerts Scholtens, daughter of Lammert Ties Scholtens (IV-E) and Nanje Harms Maring, is born on Wednesday 24 October 1832 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 1 March 1922 there. Tietje was 89 years, 4 months and 5 days.


Tietje marries on Saturday 23 April 1853 at Uithuizermeeden at the age of 20 to the 24 years old Doeke Berends Groendijk, son of Berent IJzebrands Groendijk (farmer) and Klaaske Tjarks Dijkema. Doeke, farmer, is born on Wednesday 14 January 1829 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 24 May 1900, is buried there. Doeke was 71 years, 4 months and 10 days.


Of Doeke and Tietje one child is known:

1  Lammert Groendijk is born on Saturday 24 February 1855 at Uithuizermeeden, see VI-Y.

V-K  Ties Lammerts Scholtens, son of Lammert Ties Scholtens (IV-E) and Nanje Harms Maring, is born on Monday 13 October 1834 at Uithuizermeeden, has died on Friday 11 November 1910 there, is buried there. Ties was 76 years and 29 days.


Ties marries on Wednesday 11 May 1859 at Uithuizermeeden at the age of 24 to the 34 years old Mellina Melles Doornbos, daughter of Melle Jans Doornbos (shopowner) and Korneliske Kornelis. Mellina is born on Thursday 23 December 1824 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Friday 11 July 1913 at Uithuizermeeden, is buried there. Mellina was 88 years, 6 months and 18 days.


Mellina was before married (1) to Harmannus Jans van der Molen.

Of Ties and Mellina one child is known:

1  still-born son Scholtens stillborn on Wednesday 30 July 1862 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Wednesday 30 July 1862 there.


V-L  Engeltje Lammerts Scholtens, daughter of Lammert Ties Scholtens (IV-E) and Nanje Harms Maring, is born on Saturday 17 February 1838 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 7 May 1908 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden), is buried at Uithuizermeeden. Engeltje was 70 years, 2 months and 20 days.


Engeltje marries on Saturday 13 September 1862 at Uithuizermeeden at the age of 24 to the 36 years old Wijbrand Jacobs Medendorp, son of Jakob Jans Medendorp (farmhand) and Grietje Wijbrands Bos. Wijbrand, farmer, is born on Sunday 29 January 1826 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 26 June 1900 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden), is buried at Uithuizermeeden. Wijbrand was 74 years, 4 months and 28 days.


Of Wijbrand and Engeltje eight children are known:

1  Jakob Medendorp is born on Sunday 18 May 1862 at Uithuizermeeden, see VI-Z.

2  Nantje Medendorp is born on Sunday 28 August 1864 at Uithuizermeeden, see VI-AA.

3  Grietje Medendorp is born on Wednesday 26 September 1866 at Uithuizermeeden, see VI-AB.

4  Lammert Medendorp is born on Tuesday 24 November 1868 at Uithuizermeeden, see VI-AC.

5  Anje Medendorp is born on Monday 30 January 1871 at Uithuizermeeden, see VI-AD.

6  Jan Medendorp is born on Saturday 21 March 1874 at Uithuizermeeden, see VI-AE.

7  Ties Medendorp is born on Tuesday 19 September 1876 at Uithuizermeeden, has died on Monday 21 January 1878 there. Ties was 1 years, 4 months and 2 days.


8  Ties Medendorp is born on Thursday 11 December 1879 at Uithuizermeeden, see VI-AF.

V-M  Harm Lammerts Scholtens, son of Lammert Ties Scholtens (IV-E) and Nanje Harms Maring, farmer, is born on Saturday 11 July 1840 at Uithuizermeeden, has died on Friday 13 March 1891, is buried there. Harm was 50 years, 8 months and 2 days.

Woonden Hooilandseweg 3, Uithuizermeeden; van 1872-1887.

Harm marries on Wednesday 24 October 1866 at Ulrum at the age of 26 to the 23 years old Anje Ritsema, daughter of Eilke Pieters Ritsema (farmer) and Grietje Ekkens. Anje is born on Sunday 18 June 1843 at Ulrum, has died on Friday 29 January 1937 at Uithuizermeeden, is buried there. Anje was 93 years, 7 months and 11 days.


Of Harm and Anje ten children are known:

1  Lammert Scholtens is born on Sunday 24 November 1867 at Uithuizermeeden, see VI-AG.

2  Eilko Scholtens is born on Monday 24 May 1869 at Uithuizermeeden, has died young on Sunday 18 February 1951 there. Eilko was 81 years, 8 months and 25 days.


3  Nantje Scholtens is born on Tuesday 25 April 1871 at Uithuizermeeden, has died young on Tuesday 19 February 1957 there, is buried there. Nantje was 85 years, 9 months and 25 days.


4  Pieter Scholtens is born on Sunday 17 August 1873 at Uithuizermeeden, has died young on Sunday 14 June 1908 there. Pieter was 34 years, 9 months and 28 days.


5  Ties Lammert Scholtens is born on Wednesday 7 April 1875 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 17 July 1875 there. Ties was 3 months and 10 days.


6  Grietje Scholtens is born on Monday 29 May 1876 at Uithuizermeeden, see VI-AH.

7  Ekke Scholtens is born on Wednesday 13 April 1881 at Uithuizermeeden, has died young on Wednesday 27 November 1957 at Groningen (Gr.). Ekke was 76 years, 7 months and 14 days.


8  Fokko Scholtens is born on Friday 15 December 1882 at Uithuizermeeden, has died on Friday 29 June 1883 there. Fokko was 6 months and 14 days.


9  Fokko Scholtens is born on Tuesday 28 April 1885 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 13 March 1886 there. Fokko was 10 months and 13 days.


10  Fokko Scholtens is born on Monday 4 October 1886 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 23 January 1887 there. Fokko was 3 months and 19 days.
olfert w. dykema on 30 Apr 2015.

V-N  Bouwke Lammerts Scholtens (Bessie), daughter of Lammert Ties Scholtens (IV-E) and Nanje Harms Maring, cultivator, is born on Wednesday 10 September 1845 at Uithuizermeeden, has died on Monday 9 December 1889 at Hull (ND). Bouwke has emigrated in 1884, vanuit Uithuizermeeden, met man en zes kinderen naar Noord-Amerika.. Bouwke was 44 years, 2 months and 29 days.


Bouwke marries on Sunday 3 September 1865 at Uithuizermeeden at the age of 19 (1) to the 22 years old Pieter Jans Dijk, son of Jan Pieters Dijk (farmer) and Bouke Jans van der Molen (farmer). Pieter, farmer, is born on Tuesday 11 April 1843 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 21 May 1871 there. Pieter was 28 years, 1 month and 10 days.


Of Pieter and Bouwke four children are known:

1  Nantje Dijk is born on Friday 8 December 1865 at Uithuizermeeden.


2  Bouwina Dijk is born on Wednesday 10 April 1867 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 29 July 1868 there. Bouwina was 1 years, 3 months and 19 days.


3  Jan Dijk is born on Saturday 20 March 1869 at Uithuizermeeden, has died on Monday 21 March 1870 there. Jan was 1 years and 1 day.


4  Jan Dijk is born on Tuesday 5 April 1870 at Uithuizermeeden.


Bouwke marries on Thursday 20 March 1873 at Uithuizermeeden at the age of 27 (2) to the 39 years old Olfert Dijkema (Albert), son of Willem Olferts Dijkema (farmer) and Elisabeth Heines Venhuizen. Olfert, servant and farmer, is born on Wednesday 15 January 1834 at Uithuizen, has died on Saturday 14 February 1925, is buried at Hull (ND). Olfert has emigrated in 1884 at Uithuizermeeden, met vrouw en zes kinderen naar Noord-Amerika voor verbetering van bestaan. Hij betaalde een hoofdelijke omslag naar een inkomen van f 600,00.. Olfert was 91 years and 30 days.


Of Olfert and Bouwke six children are known:

5  Willem Dykema (William) is born on Monday 15 December 1873 at Uithuizermeeden, see VI-AI.

6  Elisabeth Dykema (Lizzie) is born on Friday 5 February 1875 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 6 December 1936 at Emmons County (ND), is buried at Westfield (ND). Elisabeth was 61 years, 10 months and 1 day.


Elisabeth marries in 1902 at the age of 27 to the 37 years old William Cleveringa. William is born on Saturday 1 July 1865 at Winsum (Gr.), has died on Thursday 7 March 1946 at Emmons County (ND), is buried at Westfield (ND). William was 80 years, 8 months and 6 days.

Bio courtesy of Shirley Jacobchick #48272437 October 18, 2017
Emmons County History 1976
William Cleveringa was born in Winsum, Groningen, Netherlands, and at age 18 came to America. William was employed for two years in Michigan and three years in Iowa before coming to North Dakota in the spring of 1887.
William and Lizzie Dykema were married in 1902; she passed away in 1936. There were no children. William farmed near Westfield for twenty years and was involved in a business at Strasburg for eight years. Following retirement, William moved into Westfield and lived there until his passing. He joined Hope Reformed church in 1894 and served in the Consistory, as Sunday School superintendent, and taught Sunday School for many years.
Some of his notes about the 1934 drought include "As early as November 1933, signs forecast drought prospects for 1934. "Unless abnormal rainfall occurs before freezing weather this fall, the next year we'll harvest a very short and very poor grain crop. "Snowfall was light and spring rains did not come. "In early April the dust began to blow. Wind! Dust storms! Damaged crops-make life dreary. "Dust turned day into night. In May heat joined the winds. Temperatures up to 100 on May 30. "1935--goodyear, bumper crop, but prices low; lots of feed, etc. "1936--another Drought. Terrible heat, up to 120. That was the year many farmers sold out and moved west!"

7  Tietje Dykema (Tillie) is born on Wednesday 8 March 1876 at Uithuizermeeden, see VI-AJ.

8  Pieter Willem Dykema (Peter) is born on Wednesday 6 February 1878 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 12 May 1955, is buried at Hull (ND). Pieter was 77 years, 3 months and 6 days.


Pieter was married to Nellie Statma. Nellie is born in 1884, has died in 1969, is buried at Hull (ND). Nellie was 85 years.

9  Harm Lammert Dykema (Herman) is born on Sunday 22 June 1879 at Uithuizermeeden, see VI-AK.

10  Trijntje Dijkema is born on Monday 27 June 1881 at Uithuizermeeden.


V-O  Harm Hindriks Maring, son of Hindrik Harms Maring (IV-F) and Tietje Klasen van Kalker, farmer, is born on Saturday 11 February 1837 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 22 October 1914 there, is buried at Oosteinde (Gr.). Harm was 77 years, 8 months and 11 days.

Woonden op boerderij Klaas Wiersumweg 2, Roodeschool. Waren eigenaar vanaf de boedelscheiding in 1897 tot de boedelscheiding in 1917.
Vertrekt 30 maart 1864 naar 't Zandt.

Harm marries on Friday 18 June 1886 at Uithuizermeeden at the age of 49 to the 22 years old Jantje Smit, daughter of Cornelis Smit and Martje Jans Koning (farmer). Jantje, living at Loppersum, is born on Wednesday 18 May 1864 there, has died on Tuesday 2 May 1893 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden), is buried at Oosteinde (Gr.). Jantje was 28 years, 11 months and 14 days.

Op de begraafplaats in Oosteinde staat haar grafsteen; echtgenoot genoemd als Klaas Hendriks Maring. Verderop op de begraafplaats de steen van Harm Hendriks Maring; overleden 22 okt 1914, wednr van Jantje Smit.

Of Harm and Jantje four children are known:

1  Tietje Maring is born on Wednesday 14 March 1888 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden), see VI-AL.

2  Martje Maring is born on Wednesday 21 May 1890 at Uithuizermeeden, see VI-AM.

3  Klasina Maring is born on Friday 25 December 1891 at Uithuizermeeden, see VI-AN.grafsteen zwaantje ausema.

4  Kornelis Maring, farmer, is born on Thursday 27 April 1893 at Oudeschip (gem Uithuizermeeden), has died on Saturday 1 June 1974 at Uithuizermeeden, is buried at Oosteinde (Gr.). Kornelis was 81 years, 1 month and 5 days.

Woonden op boerderij Klaas Wiersumweg 2, Roodeschool. Waren eigenaar van de boedelscheiding in 1917 tot verkoop door de erfgenamen in 1969. Aangezien er geen kinderen uit dit huwelijk waren, werd het bedrijf verkocht aan de fa. J.C. Knook en Zonen, die het weer doorverkochten aan Gijsbert Noorloos en Jantje Renkema.

Kornelis marries on Wednesday 23 May 1917 at Uithuizermeeden at the age of 24 to the 24 years old Zwaantina Albertha Ausema (Zwaantje), daughter of Cornelis Pieters Ausema (VI-EV) and Aagtje Zand. Zwaantina is born on Thursday 22 December 1892 at Zandeweer (gem Kantens), has died on Friday 10 July 1959 at Uithuizermeeden, is buried at Oosteinde (Gr.). Zwaantina was 66 years, 6 months and 18 days.
overlijdensadvertentie jan geerts poelman in 1924.

V-P  Anje Maring, daughter of Hindrik Harms Maring (IV-F) and Tietje Klasen van Kalker, living at Loppersum, is born on Saturday 7 June 1845 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden), has died on Tuesday 18 March 1913 at Loppersum, is buried there. Anje was 67 years, 9 months and 11 days.


Anje marries on Thursday 12 January 1871 at Uithuizermeeden at the age of 25 to the 34 years old Jan Geerts Poelman, son of Geert Jans Poelman (farmer) and Frouke Klasen Dijksterhuis. Jan, living at Loppersum, is born on Monday 6 June 1836 at Wirdum (gem Loppersum), has died on Wednesday 22 October 1924 at Haren (Gr) (Gr.), is buried on Monday 27 October 1924 at Loppersum. Jan was 88 years, 4 months and 16 days.


Laatste bewoners van boerderij Tjuchem. Deze boerderij werd in 1916 verkocht met 23 ha binnenland en in 1924 werd de behuizing afgebroken.
Trouwakte 6.1.1871: Notaris Johan Victor Christiaan Wichers, Loppersum, 7.1 geregistreerd deel 86 folio 110 verso vak 6 een blad geen renvooi, ontvangen van regt f0,80.

Of Jan and Anje ten children are known:

1  Geert Jans Poelman is born on Wednesday 12 April 1871 at Uithuizermeeden, see VI-AO.

2  Hendrik Harm Poelman, farmer, is born on Friday 29 March 1872 at Loppersum, has died on Thursday 18 December 1952 at Groningen (Gr.). Hendrik was 80 years, 8 months and 19 days.


Hendrik marries on Wednesday 25 April 1906 at Loppersum at the age of 34 (1) to the 31 years old Alderdina Dam also named Alberdina Dam, daughter of Jan Klaassens Dam (farmer) and Dieuwerke Karsies. Alderdina is born on Thursday 27 August 1874 at Garrelsweer (gem Loppersum), has died on Monday 17 September 1928 at Groningen (Gr.). Alderdina was 54 years and 21 days.


Hendrik marries after 1928 at the age of at least 56 (2) to Jantina Tempel.

3  Klaas Poelman is born on Saturday 18 July 1874 at Loppersum, has died on Sunday 20 September 1874 there. Klaas was 2 months and 2 days.


4  Tietje Poelman is born on Wednesday 2 June 1875 at Loppersum, see VI-AP.

5  Klaas Poelman is born on Sunday 17 March 1878 at Loppersum, has died on Thursday 9 May 1878 there. Klaas was 1 month and 22 days.


6  Klaas Poelman is born on Monday 5 May 1879 at Loppersum, has died on Tuesday 18 November 1879 there. Klaas was 6 months and 13 days.


7  Frouwke Poelman is born on Friday 8 October 1880 at Loppersum, see VI-AQ.

8  Harm Poelman, living at Manhattan (MT), is born on Wednesday 28 September 1881 at Loppersum.


Harm was married to K. Noot. K, living at Manhattan (MT).grafsteen Klaas Poelman en Catharina Mekkes on 6 Jul 2015.
Union Cemetery, Fort Macleod, AB, Canada
Section 7, Block 7 Lot 2S.

9  Klaas Poelman, living at Alberta, is born on Saturday 26 January 1884 at Loppersum, has died on Sunday 25 February 1962 at Fort Macleod (Alberta), is buried there. Klaas has emigrated in 1914, met zijn vrouw naar Noord-Amerika.. Klaas was 78 years and 30 days.

Emigreerde blijkbaar naar Amerika; kwam op 24 mei 1916 aan in New York, Ells Island; vertrokken in Rotterdam met de Nieuw-Amsterdam, eindbestemming Albertha, Granum.
Arriveerde in 1914 met zijn vrouw Catharina met de Noordam vanuit Rotterdam in New York.
Arriveerde 23 jan 1911 met de Nieuw Amsterdam op Ellis Island met 25 dollar met als eindbestemming een vriend G. Schut in Peovia St 7402 Chicago. Opgegeven haarkleur: donker; kleur ogen: blauw.

Klaas marries on Friday 26 June 1914 at Bedum at the age of 30 to the 35 years old Catharina Mekkes (Catrina). Catharina is born on Sunday 8 September 1878 at Ellerhuizen (gem Bedum), has died on Friday 20 May 1966 at Alberta. Catharina has emigrated in July 1914, na haar trouwen, met haar man naar Granum, Alberta, Canada.. Catharina was 87 years, 8 months and 12 days.

10  Ankina Klaassina Poelman is born on Thursday 7 June 1888 at Loppersum, see VI-AR.

V-Q  Anje Pieters van der Weg, daughter of Pieter Edzes van der Weg (IV-G) and Bouwke Harms Maring, is born on Sunday 3 November 1833 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 22 February 1905 at Oudeschip (gem Uithuizermeeden). Anje was 71 years, 3 months and 19 days.


Anje marries on Saturday 31 March 1855 at Uithuizermeeden at the age of 21 to the 24 years old Luitjen Dobbema, son of Arent Luitjens Dobbema and Hindrikje Gerrits Pieterman. Luitjen, farmhand, is born on Thursday 3 June 1830 at 't Zandt, has died on Thursday 1 April 1909 at Oudeschip (gem Uithuizermeeden). Luitjen was 78 years, 9 months and 29 days.


Of Luitjen and Anje seven children are known:

1  Hendrikje Dobbema is born on Wednesday 11 March 1857 at Uithuizermeeden, see VI-AS.

2  Aafke Dobbema is born on Thursday 23 December 1858 at Uithuizermeeden, see VI-AT.

3  Geertruid Dobbema is born on Monday 1 July 1861 at Uithuizermeeden, see VI-AU.

4  Arent Dobbema is born on Tuesday 22 August 1865 at Uithuizermeeden, see VI-AV.

5  Bouke Dobbema is born on Monday 7 December 1868 at Oudeschip (gem Uithuizermeeden), see VI-AW.

6  Pieter Dobbema is born on Wednesday 21 July 1875 at Uithuizermeeden, see VI-AX.

7  Nantje Dobbema is born on Thursday 16 August 1877 at Uithuizermeeden, see VI-AY.

V-R  Harm Pieters van der Weg, son of Pieter Edzes van der Weg (IV-G) and Bouwke Harms Maring, farmhand, is born on Wednesday 16 January 1839 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 22 June 1890 at Cook County (IL), is buried at Forest Park (IL). Harm has emigrated in 1888, vanuit Uithuizermeeden naar Noord-Amerika met vrouw en vijf kinderen (Bouke en Wolter gingen in 1887 vooruit).. Harm was 51 years, 5 months and 6 days.


Harm marries on Friday 6 April 1866 at Delfzijl at the age of 27 (1) to the 23 years old Martha Kuiper. Martha, maid, is born on Sunday 1 May 1842 at Farmsum (gem Delfzijl), has died on Wednesday 12 August 1868 there in het kraambed van haar doodgeboren zoon.. Martha was 26 years, 3 months and 11 days.


Of Harm and Martha two children are known:

1  Jantje van der Weg is born on Saturday 26 May 1866 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 14 October 1868 at Farmsum (gem Delfzijl). Jantje was 2 years, 4 months and 18 days.


2  still-born son van der Weg stillborn on Tuesday 11 August 1868 at Farmsum (gem Delfzijl), has died on Tuesday 11 August 1868 there.


Harm marries on Saturday 1 April 1871 at Uithuizermeeden at the age of 32 (2) to the 28 years old Frederika Hartman, daughter of Geeske Wolters Hartman (workwoman). Frederika is born on Thursday 23 February 1843 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 2 March 1922 at Chicago (IL), is buried on Monday 6 March 1922 at Forest Park (IL). Frederika has emigrated in 1888, vanuit Uithuizermeeden met man en vijf kinderen naar Noord-Amerika.. Frederika was 79 years and 7 days.


Of Harm and Frederika eight children are known:

3  Bouke van der Weg (Bertha) is born on Saturday 28 October 1871 at Uithuizermeeden, see VI-AZ.

4  Wolter van der Weg (Walter) is born on Monday 18 August 1873 at Uithuizermeeden, see VI-BA.

5  Pieter van der Weg is born on Monday 9 August 1875 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 25 November 1875 there. Pieter was 3 months and 16 days.


6  Pieter van der Weg (Peter) is born on Saturday 14 October 1876 at Uithuizermeeden, see VI-BB.

7  Gerrit van der Weg is born on Saturday 18 January 1879 at Uithuizermeeden. Gerrit has emigrated in 1888, met zijn ouders naar Noord-Amerika..


8  Geesien van der Weg is born on Wednesday 2 March 1881 at Uithuizermeeden. Geesien has emigrated in 1888, met haar ouders naar Noord-Amerika..


9  Anje van der Weg is born on Friday 22 June 1883 at Uithuizermeeden. Anje has emigrated in 1888 met haar ouders naar Noord-Amerika..


10  Albert van der Weg is born on Friday 3 July 1885 at Uithuizermeeden. Albert has emigrated in 1888 met zijn oudersnaar Noord-Amerika..


V-S  Aafke Pieters van der Weg, daughter of Pieter Edzes van der Weg (IV-G) and Bouwke Harms Maring, is born on Friday 13 October 1848 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 18 August 1927 there. Aafke was 78 years, 10 months and 5 days.


Aafke marries on Wednesday 9 November 1870 at Uithuizermeeden at the age of 22 to the 24 years old Jan Ekkes van der Molen, son of Ekke Jans van der Molen (farmhand) and Grietje Willems van der Meij. Jan, farmhand, is born on Saturday 31 January 1846 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 18 March 1922 there. Jan was 76 years, 1 month and 15 days.


Of Jan and Aafke ten children are known:

1  Bouke van der Molen (Bertha) is born on Thursday 10 November 1870 at Uithuizermeeden, see VI-BC.

2  Ekke van der Molen (Edward) is born on Tuesday 28 November 1871 at Uithuizermeeden, has died in 1921, is buried at Sheboygan Falls (Sheboygan County WI) (WI). Ekke was 50 years.


3  Pieter van der Molen is born on Tuesday 14 January 1873 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 23 October 1873 there. Pieter was 9 months and 9 days.


4  Grietje van der Molen is born on Sunday 5 July 1874 at Uithuizermeeden, has died on Monday 14 September 1874 there. Grietje was 2 months and 9 days.


5  Pieter van der Molen is born on Tuesday 21 December 1875 at Uithuizermeeden, see VI-BD.

6  Harm van der Molen (Herman) is born on Tuesday 4 June 1878 at Uithuizermeeden, see VI-BE.

7  Grietje van der Molen is born on Saturday 19 March 1881 at Uithuizermeeden, see VI-BF.

8  Albert van der Molen is born on Tuesday 19 February 1884 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 22 September 1966 at Sheboygan (WI), is buried at Sheboygan Falls (Sheboygan County WI) (WI). Albert was 82 years, 7 months and 3 days.


9  Anje van der Molen is born on Monday 15 November 1886 at Uithuizermeeden.


Anje marries on Saturday 1 May 1909 at Uithuizermeeden at the age of 22 to the 24 years old Frederik Wieringa also named Frederik Wierenga, son of Jan Jannes Wieringa and Geertje Doornbos. Frederik is born on Monday 16 June 1884 at Schildwolde (gem Slochteren), has died on Wednesday 8 March 1916 at Groningen (Gr.). Frederik was 31 years, 8 months and 21 days.


10  Jantje van der Molen is born on Friday 24 February 1893 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 8 March 1894 there. Jantje was 1 years and 12 days.


V-T  Aagtje van der Weg, daughter of Pieter Edzes van der Weg (IV-G) and Bouwke Harms Maring, is born on Friday 12 September 1856 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 29 May 1945, is buried there. Aagtje was 88 years, 8 months and 17 days.


Aagtje marries on Saturday 8 February 1879 at Uithuizermeeden at the age of 22 to the 22 years old Heine Scholtens, son of Jan Alberts Scholtens (mill labourer) and Hilje Jans van der Hoek. Heine, miller and mill labourer, is born on Thursday 15 January 1857 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 18 February 1925, is buried there. Heine was 68 years, 1 month and 3 days.


Of Heine and Aagtje five children are known:

1  Jan Scholtens is born on Friday 4 July 1879 at Uithuizermeeden, see VI-BG.

2  Bouke Scholtens is born on Thursday 24 February 1881 at Uithuizermeeden, see VI-BH.

3  Pieter Scholtens is born on Tuesday 8 May 1883 at Uithuizermeeden, see VI-BI.

4  Albert Scholtens (O.O.N.) is born on Friday 13 November 1885 at Uithuizermeeden, see VI-BJ.

5  Hilje Scholtens is born on Monday 7 November 1887 at Uithuizermeeden, see VI-BK.

V-U  Weike Klaassen Bijsterveld, daughter of Klaas Obbes Bijsterveld (IV-H) and Grietje Kornelis Krol, is born on Tuesday 23 March 1819 at Uithuizen, has died on Friday 18 January 1901 there. Weike was 81 years, 9 months and 26 days.


Weike marries on Saturday 14 August 1841 at Uithuizermeeden, met wettiging van één kind. at the age of 22 (1) to the 26 years old Jakob Abrahams van der Molen, son of Jan Jakobs van der Molen (carter) and Hinderina Wijchel. Jakob, ship puller, living at Wirdum (gem Loppersum), is born on Saturday 17 September 1814 at Zeerijp (gem 'T Zandt), has died on Wednesday 4 February 1863 at Vries. Jakob was 48 years, 4 months and 18 days.


Of Jakob and Weike nine children are known:

1  Klaas van der Molen is born on Tuesday 22 June 1841 at 't Zandt, see VI-BL.

2  Hinderina van der Molen is born on Tuesday 1 November 1842 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Thursday 1 December 1853 at 't Zandt. Hinderina was 11 years and 1 month.


3  Grietje van der Molen is born on Monday 23 September 1844 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), see VI-BM.

4  Stijntje van der Molen is born on Thursday 13 August 1846 at Uithuizermeeden, see VI-BN.

5  Jantje van der Molen is born on Thursday 19 April 1849 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Monday 8 March 1852 at 't Zandt. Jantje was 2 years, 10 months and 18 days.


6  Jan van der Molen is born on Tuesday 4 March 1851 at 't Zandt, see VI-BO.

7  Jantje van der Molen is born on Tuesday 12 April 1853 at 't Zandt, see VI-BP.

8  Kornelis van der Molen is born on Wednesday 1 August 1855 at 't Zandt, see VI-BQ.

9  Truida van der Molen is born on Sunday 6 October 1861 at Loppersum, has died on Saturday 6 May 1865 at Uithuizen. Truida was 3 years and 7 months.


Weike marries on Saturday 10 September 1864 at Uithuizen at the age of 45 (2) to the 43 years old Jannes Kornelis Ausema, son of Cornelis Jannes Ausema (farmer) and Trientje Doekes van der Hoek (maid). Jannes, corn skipper, shopowner and day laborer, is born on Sunday 17 June 1821 at Uithuizen, has died on Monday 28 March 1904 there. Jannes was 82 years, 9 months and 11 days.


Jannes was before married (1) to Jacomine Jans Smit.

V-V  Jantje Klaassen Bijsterveld, daughter of Klaas Obbes Bijsterveld (IV-H) and Grietje Kornelis Krol, cultivator, is born on Sunday 22 December 1822 at Uithuizen, has died on Sunday 30 March 1902 at Zandeweer (gem Kantens). Jantje was 79 years, 3 months and 8 days.


Jantje marries on Tuesday 17 August 1852 at Uithuizermeeden at the age of 29 to the 31 years old Berend Sikkes de Haan, son of Sikke Berents de Haan (farmer) and Hilje Popkes Knol (farmer). Berend, farmer and land user, is born on Sunday 21 January 1821 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 16 November 1872 there. Berend was 51 years, 9 months and 26 days.


Of Berend and Jantje seven children are known:

1  Sikke de Haan is born on Thursday 26 January 1854 at Uithuizermeeden, has died young on Wednesday 29 January 1879 there. Sikke was 25 years and 3 days.


2  Grietje de Haan is born on Monday 1 January 1855 at Uithuizermeeden, has died young on Thursday 3 May 1888 there. Grietje was 33 years, 4 months and 2 days.


3  Hilje de Haan is born on Sunday 23 March 1856 at Uithuizermeeden, has died young on Monday 22 May 1939 at Kantens. Hilje was 83 years, 1 month and 29 days.


4  Klaas de Haan is born on Monday 4 January 1858 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 9 February 1858 there. Klaas was 1 month and 5 days.


5  Klaas de Haan, farmer, is born on Tuesday 29 March 1859 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 23 March 1949 there. Klaas was 89 years, 11 months and 22 days.


Klaas marries on Thursday 27 January 1898 at Uithuizermeeden at the age of 38 (1) to the 44 years old Knelske Mendels, daughter of Pieter Mendels and Derkje Blok. Knelske is born on Saturday 23 July 1853 at Uithuizermeeden, has died on Monday 9 December 1918 there. Knelske was 65 years, 4 months and 16 days.


Klaas marries on Thursday 18 March 1920 at Uithuizermeeden at the age of 60 (2) to the 30 years old Martje Pruim, daughter of Albert Pruim and Trijntje Pilon (farm maid). Martje is born on Thursday 6 June 1889 at Uithuizermeeden, has died on Friday 8 July 1938 there. Martje was 49 years, 1 month and 2 days.


6  Christiaan de Haan is born on Thursday 27 September 1860 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 27 July 1865 there. Christiaan was 4 years and 10 months.


7  Ubbo de Haan is born on Monday 15 December 1862 at Uithuizermeeden, see VI-BR.

V-W  Bouke Klaassen Bijsterveld, daughter of Klaas Obbes Bijsterveld (IV-H) and Grietje Kornelis Krol, is born on Monday 21 May 1827 at Uithuizen, has died on Tuesday 29 June 1909 there. Bouke was 82 years, 1 month and 8 days.


Bouke marries on Saturday 25 July 1857 at Uithuizermeeden at the age of 30 to the 40 years old Pieter Jans Dijk, son of Jan Jakobs Dijk and Brechtje Pieters. Pieter, farmer, is born on Monday 17 March 1817 at Warffum, has died on Friday 7 January 1876 there. Pieter was 58 years, 9 months and 21 days.


Of Pieter and Bouke two children are known:

1  Grietje Dijk is born on Wednesday 26 May 1858 at Warffum, see VI-BS.

2  Jan Dijk (John) is born on Sunday 2 March 1862 at Warffum, see VI-BT.

V-X  Anje Klaassen Bijsterveld, daughter of Klaas Obbes Bijsterveld (IV-H) and Grietje Kornelis Krol, is born on Tuesday 1 September 1835 at Uithuizen, has died on Wednesday 24 January 1917 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), is buried there. Anje was 81 years, 4 months and 23 days.


Anje marries on Saturday 12 June 1858 at Uithuizermeeden, met wettiging van één kind (nl Reintje). at the age of 22 to the 24 years old Jacob Jans Dijk. Jacob, farmer, is born on Thursday 28 November 1833, has died on Sunday 8 May 1898, is buried at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden). Jacob was 64 years, 5 months and 10 days.


Of Jacob and Anje five children are known:

1  Reintje Dijk, housekeeper, is born on Sunday 11 April 1858 at Uithuizermeeden, has died young on Sunday 17 April 1921 at Uithuizen. Reintje was 63 years and 6 days.


2  Klaas Dijk is born on Sunday 7 October 1860 at Uithuizen, see VI-BU.

3  still-born daughter Dijk stillborn on Saturday 21 June 1862 at Uithuizen, has died on Saturday 21 June 1862 there.


4  Willem Dijk is born on Saturday 20 June 1863 at Uithuizen, has died on Sunday 27 April 1879 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden). Willem was 15 years, 10 months and 7 days.


5  Grietje Dijk is born on Friday 4 September 1868 at Uithuizermeeden, see VI-BV.

V-Y  Pieternella Bijsterveld, daughter of Klaas Obbes Bijsterveld (IV-H) and Grietje Kornelis Krol, is born on Saturday 13 June 1840 at Uithuizermeeden, has died on Monday 29 March 1886 at Slochteren. Pieternella was 45 years, 9 months and 16 days.


Pieternella marries on Wednesday 6 March 1878 at Uithuizermeeden at the age of 37 to the 40 years old Berend Mulders, son of Jan Stoffers Mulders (farmer) and Talje Berends Kuiper. Berend, baker's servant and baker, is born on Monday 13 March 1837 at Siddeburen (gem Slochteren), has died on Monday 14 December 1925 at Groningen (Gr.). Berend was 88 years, 9 months and 1 day.


Of Berend and Pieternella one child is known:

1  Jan Mulders, primary school teacher, is born on Wednesday 25 June 1879 at Slochteren, has died on Monday 3 March 1902 there. Jan was 22 years, 8 months and 6 days.


V-Z  Jacob Aljes Krol, son of Alje Jacobs Krol (IV-I) and Grietje Obbes Bijsterveld, is born on Monday 20 April 1818 at Uithuizen, has died on Friday 11 March 1904 at Pieterburen. Jacob was 85 years, 10 months and 20 days.


Jacob marries on Saturday 31 May 1845 at Uithuizen at the age of 27 to the 28 years old Anje Berends Westerdijk, daughter of Berend Pieters Westerdijk (farmer) and Trientje Jacobs van Vennen. Anje is born on Thursday 5 September 1816 at Uithuizen, has died on Sunday 13 March 1892 at Pieterburen. Anje was 75 years, 6 months and 8 days.


Of Jacob and Anje four children are known:

1  Grietje Krol is born on Monday 2 March 1846 at Pieterburen, see VI-BW.

2  Berend Krol is born on Sunday 28 January 1849 at Pieterburen, has died on Monday 27 May 1850 there. Berend was 1 years, 3 months and 29 days.


3  Berend Krol is born on Monday 14 April 1851 at Pieterburen, has died on Monday 2 February 1852 there. Berend was 9 months and 19 days.


4  Alje Krol is born on Monday 23 May 1853 at Eenrum, see VI-BX.

V-AA  Jantje Aljes Krol, daughter of Alje Jacobs Krol (IV-I) and Grietje Obbes Bijsterveld, is born on Monday 9 April 1821 at Uithuizen, has died on Wednesday 3 June 1891 at Uithuizermeeden . Jantje was 70 years, 1 month and 25 days.


Jantje marries on Saturday 25 May 1844 at Uithuizen at the age of 23 (1) to the 28 years old Cornelis Derks van den Berg, son of Derk Cornelis van den Berg (carpenter) and Epke Abels van der Laan. Cornelis, carpenter, is born on Thursday 1 February 1816 at Uithuizen, has died on Thursday 30 October 1851 there. Cornelis was 35 years, 8 months and 29 days.


Of Cornelis and Jantje three children are known:

1  still-born son van den Berg stillborn on Monday 6 January 1845 at Uithuizen, has died on Monday 6 January 1845 there.


2  Derk van den Berg is born on Tuesday 11 August 1846 at Uithuizen, see VI-BY.

3  Alje van den Berg is born on Sunday 10 December 1848 at Uithuizen, see VI-BZ.

Jantje marries on Wednesday 29 May 1867 at Uithuizen at the age of 46 (2) to the 50 years old Berend Hindriks Sietsema also named Berend Sietsema. Berend, farmer, is born on Wednesday 19 June 1816 at Uithuizen, has died on Monday 29 January 1877 at Uithuizermeeden. Berend was 60 years, 7 months and 10 days.


Berend was before married (1) to Hilje Timens Bakker.

V-AB  Obbe Aljes Krol, son of Alje Jacobs Krol (IV-I) and Grietje Obbes Bijsterveld, is born on Wednesday 9 September 1829 at Uithuizen, has died on Sunday 1 May 1904 at Eppenhuizen (gem Kantens). Obbe was 74 years, 7 months and 22 days.


Obbe marries on Wednesday 4 September 1850 at Uithuizen at the age of 20 to the 24 years old Trientje Berends Westerdijk, daughter of Berend Pieters Westerdijk (farmer) and Trientje Jacobs van Vennen. Trientje is born on Sunday 16 October 1825 at Uithuizen, has died on Saturday 27 March 1897 at Zandeweer (gem Kantens). Trientje was 71 years, 5 months and 11 days.


Of Obbe and Trientje nine children are known:

1  Grietje Krol is born on Friday 20 December 1850 at Uithuizen, see VI-CA.

2  Trijntje Krol is born on Tuesday 4 January 1853 at Uithuizen, see VI-CB.

3  Jantje Obbes Krol is born on Wednesday 20 December 1854 at Uithuizen, has died on Monday 15 January 1855 there. Jantje was 26 days.


4  Jantje Krol, shopkeeper, is born on Monday 17 December 1855 at Uithuizen, has died on Tuesday 23 February 1909 at Lellens (gem Ten Boer). Jantje was 53 years, 2 months and 6 days.


Jantje marries on Friday 17 June 1887 at Stedum at the age of 31 to the 46 years old Fokko Klaas Swaagman, son of Johanna Fokkes Swaagman (farmer). Fokko, farmer and innkeeper, is born on Saturday 22 May 1841 at Bedum, has died on Monday 23 January 1905 at Lellens (gem Ten Boer). Fokko was 63 years, 8 months and 1 day.


5  Berendina Krol is born on Wednesday 1 February 1860 at Uithuizen, see VI-CC.

6  Aliena Krol is born on Saturday 21 September 1861 at Usquert, see VI-CD.

7  Alje Jacob Krol is born on Thursday 19 February 1863 at Usquert, see VI-CE.

8  Geertruid Krol is born on Wednesday 11 January 1865 at Usquert, has died on Saturday 21 August 1869 there. Geertruid was 4 years, 7 months and 10 days.


9  Berend Pieter Krol is born on Tuesday 7 April 1868 at Usquert, has died on Sunday 13 June 1869 there. Berend was 1 years, 2 months and 6 days.


V-AC  Anje Kornelis Bijsterveld, daughter of Kornellis Obbes Bijsterveld (IV-J) and Dina Jans Bolhuis, is born on Saturday 19 December 1840 at Uithuizen, has died on Friday 5 March 1915 at Rottum (gem Kantens). Anje was 74 years, 2 months and 14 days.


Anje marries on Wednesday 21 February 1866 at Kantens at the age of 25 to the 26 years old Doeke Nienhuis, son of Geert Jans Nienhuis (grain miller) and Grietje Jakobs Kremer (miller). Doeke, farmer, is born on Friday 11 October 1839 at Garsthuizen (gem Stedum), has died on Thursday 1 June 1916 at Rottum (gem Kantens). Doeke was 76 years, 7 months and 21 days.


Of Doeke and Anje ten children are known:

1  Grietje Nienhuis is born on Wednesday 27 June 1866 at Rottum (gem Kantens), see VI-CF.

2  Dina Nienhuis is born on Saturday 16 November 1867 at Rottum (gem Kantens), has died on Monday 13 February 1950 at Uithuizen. Dina was 82 years, 2 months and 28 days.


Dina marries on Wednesday 19 May 1909 at Kantens at the age of 41 to the 47 years old Johannes Penterman also named Johannes Pinterman, son of Jakob Penterman (shopowner) and Ektje Stollenga (shopkeeper). Johannes, wood buyer, is born on Thursday 12 December 1861 at Westernieland (Gem Eenrum), has died on Monday 2 June 1952 at Uithuizen, is buried there. Johannes was 90 years, 5 months and 21 days.


Johannes was before married (1) to Pieterke Koiter.

3  Geert Nienhuis is born on Sunday 10 October 1869 at Rottum (gem Kantens), has died on Monday 28 October 1878 there. Geert was 9 years and 18 days.


4  Cornelis Nienhuis is born on Tuesday 31 October 1871 at Rottum (gem Kantens), has died on Wednesday 10 October 1877 there. Cornelis was 5 years, 11 months and 9 days.


5  Jacomina Nienhuis is born on Thursday 19 March 1874 at Rottum (gem Kantens), see VI-CG.

6  Hilje Nienhuis (Hilda) is born on Wednesday 5 January 1876 at Rottum (gem Kantens), see VI-CH.

7  Cornelia Geertruida Nienhuis is born on Tuesday 19 November 1878 at Rottum (gem Kantens), see VI-CI.geert nienhuis in 1972.

8  Geert Nienhuis, farmer, is born on Tuesday 4 January 1881 at Rottum (gem Kantens), has died on Monday 28 February 1972 at Uithuizen. Geert was 91 years, 1 month and 24 days.


Geert marries on Friday 10 May 1918 at Uithuizen at the age of 37 to the 33 years old Elizabet van Kalker, daughter of Eisse van Kalker (farmer) and Jantje Sietsema. Elizabet is born on Tuesday 8 July 1884 at Uithuizen.


9  Martje Nienhuis is born on Friday 4 January 1884 at Kantens, has died on Sunday 21 November 1915 at Bergen op Zoom. Martje was 31 years, 10 months and 17 days.


10  Jakob Nienhuis is born on Friday 4 January 1884 at Rottum (gem Kantens), has died on Saturday 26 July 1969 at Eenrum. Jakob was 85 years, 6 months and 22 days.


V-AD  Martje Kornelis Bijsterveld, daughter of Kornellis Obbes Bijsterveld (IV-J) and Dina Jans Bolhuis, is born on Wednesday 10 August 1842 at Uithuizen, has died on Wednesday 15 May 1895 at Warffum, is buried at Baflo. Martje was 52 years, 9 months and 5 days.


Martje marries on Wednesday 18 December 1867 at Uithuizen, met wettiging van één kind. at the age of 25 to the 24 years old Derk Wibbens also named Derk Wilkens, son of Gerhard Derks Wibbens (farmer) and Grietje Willems Koiter (cultivator). Derk, farmer, is born on Friday 17 February 1843 at Warffum, has died on Thursday 7 December 1933, is buried at Baflo. Derk was 90 years, 9 months and 20 days.


Of Derk and Martje two children are known:

1  Gerhard Wibbens is born on Saturday 14 September 1867 at Uithuizen, has died young on Tuesday 16 November 1886 at Warffum. Gerhard was 19 years, 2 months and 2 days.


2  Dina Wibbens is born on Saturday 13 April 1872 at Warffum, see VI-CJ.

V-AE  Jan Kornelis Bijsterveld, son of Kornellis Obbes Bijsterveld (IV-J) and Dina Jans Bolhuis, farmer, is born on Tuesday 30 July 1844 at Uithuizen, has died on Sunday 7 November 1909 there, is buried on Friday 12 November 1909 there. Jan was 65 years, 3 months and 8 days.


Jan marries on Friday 27 October 1871 at Uithuizermeeden at the age of 27 (1) to the 21 years old Harmke Luitje Bruining, daughter of Lui Harms Bruining (farmer) and Jantje Alderts van den Berg (farmer). Harmke, housewife, is born on Saturday 24 November 1849 at Uithuizermeeden, has died on Monday 30 June 1879 at Uithuizen, 2,5 maand na de geboorte van haar laatste kind Jantje.. Harmke was 29 years, 7 months and 6 days.


Of Jan and Harmke five children are known:

1  still-born son Bijsterveld stillborn on Sunday 17 December 1871 at Uithuizen, has died on Sunday 17 December 1871 there.


2  Cornelis Bijsterveld is born in January 1873 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 7 August 1873 there. Cornelis was 7 months.


3  Jantje Bijsterveld is born in March 1875 at Uithuizen, has died on Tuesday 10 August 1875 there. Jantje was 5 months.


4  Cornelis Bijsterveld is born on Tuesday 28 November 1876 at Uithuizen, see VI-CK.

5  Jantje Bijsterveld is born on Sunday 16 March 1879 at Uithuizen, see VI-CL.

Jan marries on Tuesday 18 May 1880 at Uithuizen, 4 maanden zwanger van Pieter. at the age of 35 (2) to the 21 years old Grietje Dijk, see VI-BS.

Of Jan and Grietje eleven children are known:

6  Pieter Bijsterveld is born in August 1880 at Uithuizen, has died on Thursday 27 January 1881 there. Pieter was 5 months.


7  Dina Bijsterveld is born on Saturday 27 August 1881 at Uithuizen, see VI-CM.

8  Pieter Bijsterveld (Peter) is born on Monday 18 December 1882 at Uithuizen, see VI-CN.

9  Obbe Bijsterveld is born on Tuesday 19 December 1882 at Uithuizen, see VI-CO.

10  Bouwke Bijsterveld is born on Saturday 8 January 1887 at Uithuizen, see VI-CP.

11  Anje Bijsterveld is born on Wednesday 14 November 1888 at Uithuizen, has died on Sunday 28 December 1890 there. Anje was 2 years, 1 month and 14 days.


12  Klaas Bijsterveld is born on Monday 12 January 1891 at Uithuizen, see VI-CQ.

13  Arnold Bijsterveld is born on Monday 8 May 1893 at Uithuizen, has died on Saturday 16 January 1960, is buried at Westeremden (gem Stedum). Arnold was 66 years, 8 months and 8 days.


Arnold marries on Saturday 20 September 1919 at Uithuizen at the age of 26 to the 19 years old Grietje Bos, daughter of Jan Bos (farmhand) and Ettje Zwaagman. Grietje is born on Sunday 25 February 1900 at Usquert, has died on Saturday 25 January 1964 at Groningen (Gr.). Grietje was 63 years and 11 months.


14  Mattheus Bijsterveld, labourer, is born on Wednesday 20 June 1894 at Uithuizen, has died young on Tuesday 9 November 1926 there. Mattheus was 32 years, 4 months and 20 days.


15  Anje Bijsterveld is born on Sunday 20 October 1895 at Uithuizen.


Staat in 1910 geregistreerd bij het gezin van haar zus Bouwke in Zuidlaren (A241a/ C16) maar vertrekt 13 mei 1912 naar Hoogkerk.

Anje marries on Thursday 10 July 1919 at Amsterdam (has divorced on Thursday 28 October 1937 at Utrecht) at the age of 23 to the 22 years old Roelof Frans Vriesema, son of Meindert Vriesema (officeworker) and Dina de Bruin. Roelof, infantry sergeant, is born on Friday 2 July 1897 at Amersfoort, has died on Monday 18 September 1944 at A/b Junyo Maru. Roelof was 47 years, 2 months and 16 days.


Staat vermeld op Japanse Interneringskaart 1942-1945 als krijgsgevangene, sergeant in de KNIL. Aan boord van de Junyo Maru werd hij getorpedeerd door een Britse onderzeeboot HMS Tradewind.

16  Doeke Bijsterveld, butcher servant, is born on Saturday 14 October 1899 at Uithuizen, has died young on Thursday 20 September 1951 at Winschoten, is buried on Tuesday 25 September 1951 at Zuidlaren. Doeke was 51 years, 11 months and 6 days.


V-AF  Jantje Kornelis Bijsterveld, daughter of Kornellis Obbes Bijsterveld (IV-J) and Dina Jans Bolhuis, is born on Saturday 14 November 1846 at Uithuizen, has died on Saturday 11 July 1925 at Baflo. Jantje was 78 years, 7 months and 27 days.


Jantje marries on Wednesday 16 October 1872 at Uithuizen at the age of 25 to the 31 years old Fokke Ritzema, son of Derk Ubels Ritzema (farmer) and Anna Swaagman. Fokke, farmer, is born on Wednesday 12 May 1841 at Warffum, has died on Thursday 20 August 1896 at Saaxumhuizen. Fokke was 55 years, 3 months and 8 days.


Of Fokke and Jantje seven children are known:

1  Derk Ubel Ritzema is born on Thursday 3 July 1873 at Warffum, see VI-CR.

2  Cornelis Ritzema is born on Saturday 24 April 1875 at Den Andel (gem Baflo), see VI-CS.

3  still-born daughter Ritzema stillborn on Monday 25 June 1877 at Den Andel (gem Baflo), has died on Monday 25 June 1877 there.


4  still-born son Ritzema stillborn on Thursday 13 June 1878 at Den Andel (gem Baflo), has died on Thursday 13 June 1878 there.


5  Anna Ritzema is born on Thursday 12 June 1879 at Den Andel (gem Baflo), see VI-CT.

6  Ubeldina Ritzema is born on Saturday 2 December 1882 at Warffum, see VI-CU.

7  Trijntje Ritzema is born on Tuesday 23 March 1886 at Saaxumhuizen, see VI-CV.

V-AG  Trientje Kornelis Bijsterveld (Trina), daughter of Kornellis Obbes Bijsterveld (IV-J) and Dina Jans Bolhuis, is born on Monday 17 June 1850 at Uithuizen, has died in 1921, is buried at Fair Lawn (NJ). Trientje has emigrated in 1893, met man en vier kinderen vanuit Rotterdam met de P. Caland naar Noord-Amerika, aankomst Ellis Island 30 juni 1893.. Trientje was 71 years.


Trientje marries on Friday 1 June 1877 at Uithuizen at the age of 26 to the 22 years old Eibe Heines Duursema (Abram), son of Gerhard Duursema (farmer) and Heilina Wibbens (farmer). Eibe, farmer, is born on Saturday 22 July 1854 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Wednesday 14 September 1910 at Hawthorne (NJ), is buried at Fair Lawn (NJ). Eibe has emigrated in 1893, met vrouw en vier kinderen, vanuit Rotterdam met de P. Caland naar Noord-Amerika, aankomst Ellis Island 30 juni 1893.. Eibe was 56 years, 1 month and 23 days.


Of Eibe and Trientje nine children are known:

1  Gerhard Jan Duursema (Garret) is born on Thursday 14 March 1878 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 11 September 1910 at Hawthorne (NJ), is buried at Fair Lawn (NJ). Gerhard was 32 years, 5 months and 28 days.


2  Cornelis Duursema is born on Sunday 8 December 1878 at Uithuizermeeden, has died on Monday 9 December 1878 there. Cornelis was 1 day.


3  Cornelis Obbe Duursema is born on Saturday 1 November 1879 at Uithuizermeeden.


4  Eilina Diena Duursema also named Heilina Diena Duursema is born on Sunday 26 September 1880 at Uithuizermeeden.


5  Jan Gerhard Duursema (John) is born on Wednesday 6 September 1882 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), see VI-CW.

6  Dina Heilena Duursema (Dena) is born on Saturday 20 October 1883 at Uithuizermeeden.


7  Trijntje Duursema is born on Thursday 17 September 1885 at Uithuizermeeden.


8  Obbe Duursema is born on Tuesday 4 January 1887 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Monday 18 April 1887 there. Obbe was 3 months and 14 days.


9  Obbe Duursema is born on Tuesday 11 June 1889 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 22 February 1890 there. Obbe was 8 months and 11 days.


V-AH  Obbe Kornelis Bijsterveld, son of Kornellis Obbes Bijsterveld (IV-J) and Dina Jans Bolhuis, broker, is born on Saturday 21 August 1852 at Uithuizen, has died on Wednesday 24 December 1919 there. Obbe was 67 years, 4 months and 3 days.


Obbe marries on Friday 15 March 1878 at Warffum at the age of 25 to the 23 years old Martha Ritzema, daughter of Derk Ubels Ritzema (farmer) and Anna Swaagman. Martha is born on Sunday 8 October 1854 at Warffum, has died on Saturday 13 March 1915 at Uithuizen. Martha was 60 years, 5 months and 5 days.


Of Obbe and Martha seven children are known:

1  Cornelis Obbes Bijsterveld is born on Saturday 12 October 1878 at Rasquert (gem Baflo), see VI-CX.

2  Anna Bijsterveld is born on Sunday 21 March 1880 at Baflo, see VI-CY.

3  Ubeldina Bijsterveld is born on Saturday 21 May 1881 at Rasquert (gem Baflo), see VI-CZ.

4  Derk Ubel Bijsterveld is born on Wednesday 17 September 1884 at Rasquert (gem Baflo), see VI-DA.

5  Anje Bijsterveld is born on Monday 14 June 1886 at Warffum, see VI-DB.

6  Fokko Bijsterveld is born on Monday 3 June 1889 at Warffum, see VI-DC.

7  Obbe Bijsterveld is born on Tuesday 12 May 1891 at Warffum, has died on Sunday 26 July 1891 at Breede (Gem Warffum). Obbe was 2 months and 14 days.

V-AI  Klaas Bijsterveld, son of Kornellis Obbes Bijsterveld (IV-J) and Dina Jans Bolhuis, farmer, is born on Wednesday 31 January 1855 at Uithuizen, has died on Sunday 27 September 1925 at Baflo, is buried there. Klaas was 70 years, 7 months and 27 days.


Klaas marries on Thursday 23 August 1883 at Adorp at the age of 28 (1) to the 21 years old Trientje Sikkens, daughter of Jan Roelfs Sikkens (farmer) and Geeske van Marum (farmer). Trientje, farmer, is born on Saturday 31 May 1862 at Wetsinge (gem Winsum) ((Gr.)), has died on Sunday 29 September 1889 at Saaxumhuizen, is buried there. Trientje was 27 years, 3 months and 29 days.


Of Klaas and Trientje two children are known:

1  still-born son Bijsterveld stillborn on Friday 22 August 1884 at Saaxumhuizen, has died on Friday 22 August 1884 there.


2  still-born son Bijsterveld stillborn on Sunday 2 August 1885 at Saaxumhuizen, has died on Sunday 2 August 1885 there.


Klaas marries on Wednesday 16 May 1888 at Baflo at the age of 33 (2) to the 41 years old Jantje Swaagman. Jantje is born on Wednesday 23 September 1846 at Baflo, has died on Wednesday 24 August 1921 there, is buried there. Jantje was 74 years, 11 months and 1 day.


Of Klaas and Jantje one child is known:

3  Cornelis Hendrik Bijsterveld is born on Sunday 3 November 1889 at Baflo, has died young on Friday 18 November 1921 there, is buried there. Cornelis was 32 years and 15 days.


V-AJ  Jantje Siertsema, daughter of Sijbolt Jans Siersema (IV-K) and Anje Obbes Bijsterveld, shopkeeper, is born on Saturday 17 December 1836 at Uithuizen, has died on Thursday 23 June 1881 there, is buried there. Jantje was 44 years, 6 months and 6 days.


Jantje marries on Friday 22 February 1861 at Uithuizen at the age of 24 to the 30 years old Geert Bomekamp, son of Klaas Jans Bomekamp (weaver) and Jantien Geerts Huls. Geert, carpenter and shopowner, is born on Monday 8 November 1830 at Vlagtwedde, has died on Thursday 8 June 1865 at Uithuizen, is buried there. Geert was 34 years and 7 months.


Of Geert and Jantje three children are known:

1  Sijbolt Bomekamp is born on Monday 21 April 1862 at Uithuizen.


2  Jantje Bomekamp is born on Sunday 26 July 1863 at Uithuizen, has died on Thursday 12 May 1881 there. Jantje was 17 years, 9 months and 16 days.


3  Anje Bomekamp is born on Thursday 29 September 1864 at Uithuizen, see VI-DD.

V-AK  Jan Siersema, son of Sijbolt Jans Siersema (IV-K) and Anje Obbes Bijsterveld, cartmaker and cooper, is born on Monday 4 October 1841 at Uithuizen, has died on Wednesday 25 July 1894 there. Jan was 52 years, 9 months and 21 days.


Jan marries on Saturday 21 October 1882 at Uithuizen at the age of 41 to the 24 years old Grietje Vos, daughter of Rentje Vos (farmer) and Eilke Schaver (cultivator). Grietje, housekeeper, is born on Tuesday 8 June 1858 at Pieterburen, has died on Thursday 27 February 1890 at Uithuizen. Grietje was 31 years, 8 months and 19 days.


Of Jan and Grietje five children are known:

1  Eilke Siersema is born on Saturday 21 April 1883 at Uithuizen, has died on Tuesday 24 April 1883 there. Eilke was 3 days.


2  Siebolt Siersema is born on Saturday 26 April 1884 at Uithuizen, see VI-DE.

3  Reintje Siersema is born on Wednesday 13 May 1885 at Uithuizen, has died on Tuesday 25 May 1886 there. Reintje was 1 years and 12 days.

4  Eilke Siersema is born on Wednesday 15 December 1886 at Uithuizen, see VI-DF.

5  Reintje Siersema is born on Saturday 6 April 1889 at Uithuizen, has died on Tuesday 9 April 1889 there. Reintje was 3 days.

V-AL  Harmina Siersema, daughter of Sijbolt Jans Siersema (IV-K) and Anje Obbes Bijsterveld, is born on Friday 12 December 1845 at Uithuizen, has died on Wednesday 5 March 1919 there. Harmina was 73 years, 2 months and 21 days.


Harmina marries on Saturday 3 May 1879 at Uithuizen at the age of 33 to the 34 years old Jacob Siepelinga, son of Hindrik Jacobs Siepelinga (carpenter workhand) and Trientje Egberts Dekker. Jacob, carpenter, is born on Friday 6 September 1844 at Uithuizen, has died on Friday 4 June 1915 there. Jacob was 70 years, 8 months and 29 days.


Of Jacob and Harmina six children are known:

1  Trijntje Siepelinga is born on Saturday 21 February 1880 at Uithuizen, see VI-DG.

2  Sijbolt Siepelinga is born on Sunday 10 July 1881 at Uithuizen, has died on Wednesday 13 July 1881 there. Sijbolt was 3 days.

3  Anje Siepelinga is born on Thursday 26 October 1882 at Uithuizen, has died on Saturday 28 June 1913 there, "na een langdurig doch geduldig lijden.". Anje was 30 years, 8 months and 2 days.


Anje marries on Saturday 27 April 1912 at Uithuizen at the age of 29 to the 31 years old Thies de Ronde, son of IJwe de Ronde and Maria Offeringa. Thies, baker, is born on Saturday 22 January 1881 at Noordwolde (gem Bedum) (Gr.), has died on Tuesday 14 December 1965 at Groningen (Gr.). Thies was 84 years, 10 months and 22 days.


Thies was subsequently married (2) to Sijke Boerema.

4  Hendrik Siepelinga is born on Sunday 25 November 1883 at Uithuizen, see VI-DH.

5  Jantje Siepelinga is born on Friday 27 January 1888 at Uithuizen, has died on Thursday 24 January 1889 there. Jantje was 11 months and 28 days.

6  still-born child Siepelinga stillborn on Saturday 7 January 1893 at Uithuizen, has died on Saturday 7 January 1893 there.

V-AM  Grietje Siersema, daughter of Sijbolt Jans Siersema (IV-K) and Anje Obbes Bijsterveld, is born on Thursday 11 April 1850 at Uithuizen, has died on Thursday 28 September 1933 at Leens, is buried at Warfhuizen (gem Leens). Grietje was 83 years, 5 months and 17 days.


Grietje marries on Wednesday 5 November 1879 at Uithuizen at the age of 29 to the 33 years old Jakob Egedij, son of Gerrit Gerhardus Egedij (cartmaker) and Grietje Jakobs Ritzema. Jakob, cartmaker, is born on Monday 24 August 1846 at Warffum, has died on Monday 30 January 1928 at Leens, is buried at Warfhuizen (gem Leens). Jakob was 81 years, 5 months and 6 days.


Of Jakob and Grietje five children are known:

1  Grietje Egedij is born on Friday 2 July 1880 at Warfhuizen (gem Leens), has died on Friday 23 October 1931 at Leens. Grietje was 51 years, 3 months and 21 days.


2  Anje Egedij is born on Thursday 8 December 1881 at Warfhuizen (gem Leens), has died on Sunday 27 November 1887 there. Anje was 5 years, 11 months and 19 days.


3  Gerrit Gerhardus Egedij is born on Saturday 18 August 1883 at Warfhuizen (gem Leens), has died on Saturday 27 October 1883 there. Gerrit was 2 months and 9 days.


4  Frouke Egedij is born on Thursday 2 December 1886 at Warfhuizen (gem Leens), has died on Sunday 30 October 1966 at Leens. Frouke was 79 years, 10 months and 28 days.


5  Siebolt Jan Egedij, cashier at "Boerenleenbank", is born on Tuesday 17 July 1888 at Warfhuizen (gem Leens), has died on Saturday 22 September 1945 at Leens. Siebolt was 57 years, 2 months and 5 days.


V-AN  Anje Klaassen Remminga, daughter of Klaas Jans Remminga (IV-L) and Bauke Jans Kuiper, workmaid, is born on Thursday 3 February 1820 at Zandeweer (gem Kantens), has died on Tuesday 30 April 1878 at Jukwerd (gem Appingedam). Anje was 58 years, 2 months and 27 days.


Anje marries on Wednesday 29 January 1840 at Stedum at the age of 19 to the approximately 29 years old Egbert Hinderikus Krol, son of Hinderikus Willems Krol (merchant) and Trijntje Egberts Nooteboom. Egbert, farmhand, is born about 1811 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Tuesday 15 August 1876 at Jukwerd (gem Appingedam). Egbert was approximately 65 years.


Of Egbert and Anje four children are known:

1  Trijntje Egberts Krol is born on Sunday 5 April 1840 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Saturday 11 April 1840 there. Trijntje was 6 days.


2  Trijntje Egberts Krol is born on Thursday 13 May 1841 at Garsthuizen (gem Stedum), see VI-DI.

3  Bouke Egberts Krol is born on Friday 10 May 1844 at Garsthuizen (gem Stedum), has died on Monday 10 March 1845 there. Bouke was 10 months.


4  Bouke Krol is born on Wednesday 18 May 1853 at Garsthuizen (gem Stedum), see VI-DJ.

V-AO  Jan Klaassen Remminga, son of Klaas Jans Remminga (IV-L) and Bauke Jans Kuiper, farmhand, is born on Sunday 23 February 1823 at Zandeweer (gem Kantens), has died on Tuesday 26 February 1878 at Appingedam. Jan was 55 years and 3 days.


Jan marries on Saturday 1 April 1848 at Loppersum at the age of 25 to the 25 years old Elizabeth Dijkema, daughter of Kornelis Jans Dijkema (day laborer) and Geertje Wiggers Rijpenga. Elizabeth is born on Thursday 5 December 1822 at Loppersum, has died on Saturday 14 July 1894 at Appingedam. Elizabeth was 71 years, 7 months and 9 days.


Of Jan and Elizabeth seven children are known:

1  Cornelis Remminga is born on Sunday 19 November 1848 at Tjamsweer (gem Appingedam), see VI-DK.

2  Klaas Remmenga is born on Thursday 10 October 1850 at Tjamsweer (gem Appingedam), see VI-DL.

3  Eltjen Remminga is born on Wednesday 17 January 1855 at Loppersum, see VI-DM.

4  Otto Remmenga is born on Monday 5 January 1857 at Solwerd (gem Appingedam), see VI-DN.

5  Geertje Remminga is born on Thursday 3 March 1859 at Solwerd (gem Appingedam), see VI-DO.

6  still-born son Remminga stillborn on Thursday 21 March 1861 at Losdorp (gem Bierum), has died on Thursday 21 March 1861 there.


7  Bouke Klaassen Remminga is born on Friday 12 September 1862 at Tjamsweer (gem Appingedam), has died on Monday 2 May 1864 there. Bouke was 1 years, 7 months and 20 days.


V-AP  Cornelis Klaassen Remminga, son of Klaas Jans Remminga (IV-L) and Bauke Jans Kuiper, farmhand, is born on Wednesday 29 March 1826 at Zandeweer, has died in 1886. Cornelis has emigrated in 1880, vanuit Rotterdam met de "Amsterdam" naar Noord-Amerika, komt op 31 mei 1880 aan op Ellis Island.. Cornelis was 60 years.


Cornelis marries on Saturday 26 February 1853 at 't Zandt at the age of 26 to the 22 years old Hieke Jans van Dam (Ike), daughter of Jan Jurriens van Dam and Frouke Wichers Rijpenga. Hieke, farm maid, is born on Friday 26 November 1830 at Westeremden (gem Stedum), has died in 1898. Hieke has emigrated in 1880, met man en kinderen vanuit Rotterdam met de "Amsterdam" naar Noord-Amerika, komt op 31 mei 1889 aan op Ellis Island.. Hieke was 68 years.


Of Cornelis and Hieke seven children are known:

1  Jan Remminga (John) is born on Friday 10 November 1854 at Appingedam, see VI-DP.

2  Frouke Remminga (Flora) is born on Sunday 13 December 1857 at Jukwerd (gem Appingedam), see VI-DQ.

3  Bouwke Remminga is born on Saturday 27 July 1861 at Westeremden (gem Stedum), see VI-DR.

4  Anje Remminga is born on Friday 13 January 1865 at Westeremden (gem Stedum), has died on Sunday 22 January 1865 there. Anje was 9 days.


5  Klaas Remminga is born on Friday 9 February 1866 at Westeremden (gem Stedum), see VI-DS.

6  Jurrien Remminga (Jerry) also named Jerry Reminga is born on Saturday 9 October 1869 at Westeremden (gem Stedum), has died on Sunday 7 January 1923 at Kent County (MI), is buried at Garfield Park Cemetery Grand Rapids (MI). Jurrien was 53 years, 2 months and 29 days.


7  Eltje Remminga is born on Tuesday 10 March 1874 at Stedum, has died in 1908. Eltje has emigrated in 1880 waarschijnlijk met zijn zus Frouke en haar gezin naar Noord-Amerika, Michigan.. Eltje was 34 years.

Emigreerde Eltje mee met zijn oudste zus Frouke in 1880? Blijkens de staat van landverhuizers emigreerde zij met haar man en twéé kinderen naar Noord-Amerika, maar zij had slechts één kind. Haar ouder broer Jan en jongere zus Bouwke emigreerden ook naar Michigan in 1880 met hun kinderen.

V-AQ  Eltje Klaassen Remminga, daughter of Klaas Jans Remminga (IV-L) and Bauke Jans Kuiper, maid, is born on Sunday 11 April 1830 at Zandeweer, has died on Tuesday 12 May 1868 at Tjamsweer (gem Appingedam). Eltje was 38 years, 1 month and 1 day.


Eltje marries on Saturday 22 November 1851 at Appingedam at the age of 21 to the 25 years old Berend Jakobs Hartog, son of Jakob Hindriks Hartog (farmhand) and Auwke Jans de Boer. Berend, farmhand, is born on Tuesday 4 July 1826 at Siddeburen (gem Slochteren), has died on Friday 20 May 1910 at Appingedam, is buried at Tjamsweer (gem Appingedam). Berend was 83 years, 10 months and 16 days.


Berend was subsequently married (2) to Grietje Eskenga.

Of Berend and Eltje six children are known:

1  Jacob Hartog is born on Wednesday 15 September 1852 at Jukwerd (gem Appingedam), see VI-DT.

2  Bouke Berends Hartog is born in 1854 at Appingedam, has died on Friday 2 September 1859 there. Bouke was 5 years.


3  Klaas Berends Hartog is born on Monday 22 September 1856 at Tjamsweer (gem Appingedam), has died on Monday 28 November 1859 at Appingedam. Klaas was 3 years, 2 months and 6 days.


4  Hindrik Hartog is born on Friday 20 May 1859 at Tjamsweer (gem Appingedam), see VI-DU.

5  Klaas Hartog is born on Wednesday 19 March 1862 at Tjamsweer (gem Appingedam), has died on Monday 24 March 1862 there. Klaas was 5 days.


6  Bouke Hartog is born on Monday 13 July 1863 at Tjamsweer (gem Appingedam), see VI-DV.

V-AR  Jan Kornelis Kuiper, son of Kornelis Jans Kuiper (IV-M) and Ida Jans van der Molen, door-to-door seller, is born on Saturday 27 April 1822 at Uithuizermeeden.


Jan marries on Saturday 19 May 1849 at Uithuizermeeden at the age of 27 to the 29 years old Martje Jans Zigterman, daughter of Jan Derks Zigterman and Folkerdina Wilko Hesse. Martje is born on Sunday 10 October 1819 at Wirdum (gem Loppersum).


Of Jan and Martje five children are known:

1  Ida Kuiper is born on Wednesday 6 March 1850 at Uithuizermeeden, see VI-DW.

2  Rensiena Kuiper, seamstress, is born on Tuesday 6 April 1852 at Uithuizermeeden. Rensiena has emigrated in 1882, vanuit Ulrum naar Noord-Amerika..


3  Stientje Kuiper is born on Thursday 18 May 1854 at Uithuizermeeden, see VI-DX.

4  Janna Kuiper, seamstress, is born on Saturday 6 June 1857 at Uithuizermeeden. Janna has emigrated in 1882, vanuit Ulrum naar Noord-Amerika..


5  Cornelia Kuiper is born on Wednesday 25 July 1860 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden).


V-AS  Anje Kornelis Kuiper, daughter of Kornelis Jans Kuiper (IV-M) and Ida Jans van der Molen, day laborer, is born on Saturday 6 September 1834 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 6 June 1922 there. Anje was 87 years and 9 months.


Anje marries on Saturday 13 November 1858 at Uithuizermeeden at the age of 24 to the 32 years old Marten Boekhoudt also named Merten Boekhout, son of Pieter Jans Boekhoudt and Geertje Hindriks Riepma. Marten, carpenter, is born on Tuesday 7 November 1826 at 't Zandt, has died on Sunday 17 April 1887 at Uithuizermeeden. Marten was 60 years, 5 months and 10 days.


Of Marten and Anje ten children are known:

1  Geertje Boekhoudt is born on Friday 11 February 1859 at Uithuizermeeden, see VI-DY.

2  Kornelis Jan Boekhoudt is born on Wednesday 30 October 1861 at Uithuizermeeden, see VI-DZ.

3  Stientje Boekhoudt is born on Sunday 3 January 1864 at Uithuizen, see VI-EA.

4  Hindrikje Boekhoudt is born on Friday 16 March 1866 at Uithuizermeeden, has died on Friday 23 March 1866 there. Hindrikje was 7 days.


5  Pieter Boekhoudt is born on Friday 15 March 1867 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 20 March 1867 there. Pieter was 5 days.


6  Pieter Boekhoudt is born on Sunday 19 April 1868 at Uithuizermeeden, see VI-EB.

7  Jan Boekhoudt is born in April 1872 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 25 March 1873 there. Jan was 11 months.


8  Ida Boekhoudt is born on Tuesday 29 July 1873 at Uithuizermeeden, see VI-EC.

9  Hendrikje Boekhoudt is born on Friday 3 September 1875 at Uithuizermeeden, see VI-ED.

10  Jan Boekhoudt, typesetter, is born on Tuesday 20 May 1879 at Uithuizermeeden, has died young on Saturday 29 January 1898 at Winschoten. Jan was 18 years, 8 months and 9 days.


V-AT  Harm Kuiper, son of Kornelis Jans Kuiper (IV-M) and Ida Jans van der Molen, shoemaker, is born on Saturday 25 February 1837 at Uithuizermeeden. Harm has emigrated in 1873, met vrouw en één kind vanuit Uithuizermeeden naar Noord-Amerika..

Emigreerde waarschijnlijk rond 1873 met één of twee kinderen naar de USA.
Immigration Records: Dutch in America, 1800s

Kuiper, Harm

Occupation: Schoenmaker - shoemaker
Sex: Male
Age: 36
Religion: Ned Hervormd, Hervormd--dutch
Reformed
Social Class: Less well to do
Assessed for Taxes: No
Tax Assessment Classification: Unknown
Women in Household: 1
Children in Household: 1
Servants in Household: Unknown
Reason for Emmigration: Economic Improvement
Destination: North America
Year: 1873
Province: Groningen
Municipality: Uithuizermeeden

Harm marries on Wednesday 22 June 1864 at Uithuizen at the age of 27 (1) to the 29 years old Janna Klasen Leeuw. Janna is born on Thursday 25 September 1834 at Uithuizen, has died on Thursday 12 January 1865 at Uithuizermeeden. Janna was 30 years, 3 months and 18 days.


Harm marries on Saturday 3 December 1870 at Slochteren at the age of 33 (2) to the 24 years old Albertje Tulp, daughter of Harm Alberts Tulp (tailor) and Trientje Hindriks Haijer. Albertje is born on Tuesday 23 June 1846 at Hellum (gem Slochteren), has died on Wednesday 13 May 1903 at Spring Lake (MI). Albertje was 56 years, 10 months and 20 days.


Of Harm and Albertje three children are known:

1  Kornelis Jan Kuiper (Cornelius) is born on Wednesday 4 October 1871 at Uithuizermeeden, see VI-EE.

2  Trientje Kuiper (Katie) is born on Thursday 18 June 1874 at Michigan (USA), see VI-EF.

3  Harm Kuiper is born on Saturday 7 December 1878 at Ferrysburg (MI), has died on Saturday 17 June 1967 at Spring Lake (MI), is buried at Spring Lake Cemetery (MI). Harm was 88 years, 6 months and 10 days.

Harm marries on Thursday 29 June 1905 at Ferrysburg (MI) at the age of 26 to the 26 years old Aagtje Laning (Aggie), daughter of Klaas Lanning and Grietje Zuidema. Aagtje is born on Sunday 8 December 1878, has died on Thursday 30 October 1969 at Grand Haven (MI), is buried at Spring Lake Cemetery (MI). Aagtje was 90 years, 10 months and 22 days.

V-AU  Janna Harms Kuiper, daughter of Harm Jans Kuiper (IV-N) and Lijzabeth van der Molen, shopkeeper, is born on Tuesday 29 November 1831 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 22 November 1911 at Appingedam. Janna was 79 years, 11 months and 24 days.


Janna marries on Saturday 19 August 1865 at Uithuizermeeden at the age of 33 to the 39 years old Geert Ham, son of Derk Geerts Ham (day laborer) and Aaltje Pieters Dijkema. Geert is born on Wednesday 2 August 1826 at Loppersum, has died on Sunday 8 September 1878 at Appingedam. Geert was 52 years, 1 month and 6 days.


Of Geert and Janna two children are known:

1  Harm Ham is born on Friday 22 June 1866 at Tjamsweer (gem Appingedam), see VI-EG.

2  Derk Ham is born on Friday 22 April 1870 at Tjamsweer (gem Appingedam), see VI-EH.

V-AV  Jan Kuiper, son of Harm Jans Kuiper (IV-N) and Lijzabeth van der Molen, shoemaker, is born on Thursday 10 October 1833 at Uithuizermeeden, has died on Monday 27 April 1908 at Delfzijl. Jan was 74 years, 6 months and 17 days.


Jan marries on Wednesday 17 December 1862 at Uithuizen at the age of 29 (1) to the 29 years old Janneke Schoonoort. Janneke is born on Wednesday 7 August 1833 at Uithuizen, has died on Monday 9 January 1871 at Delfzijl. Janneke was 37 years, 5 months and 2 days.


Of Jan and Janneke three children are known:

1  Elske Kuiper is born on Friday 15 April 1864 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 6 March 1872 at Uitwierde (gem Delfzijl). Elske was 7 years, 10 months and 20 days.


2  still-born daughter Kuiper stillborn on Sunday 10 November 1867 at Uitwierde (gem Delfzijl), has died on Sunday 10 November 1867 there.


3  Harm Kuiper, gardener, is born on Monday 22 August 1870 at Uitwierde (gem Delfzijl), has died on Sunday 16 December 1945 at Delfzijl. Harm was 75 years, 3 months and 24 days.


Harm marries on Friday 22 May 1908 at Delfzijl at the age of 37 to the 37 years old Geertje Doornbos. Geertje, housekeeper, is born on Friday 9 September 1870 at Farmsum (gem Delfzijl), has died on Monday 21 August 1950 at Delfzijl. Geertje was 79 years, 11 months and 12 days.


Jan marries on Saturday 27 April 1872 at Delfzijl at the age of 38 (2) to the 24 years old Jantje Evenhuis, daughter of Aaldrik Derks Evenhuis (innkeeper) and Jantje Geerts Santing (farmer). Jantje is born on Thursday 30 December 1847 at Wittewierum, is baptized on Saturday 4 March 1848 there, has died on Tuesday 27 January 1880 at Delfzijl. Jantje was 32 years and 28 days.


Of Jan and Jantje two children are known:

4  Lisabeth Kuiper is born on Wednesday 9 April 1873 at Uitwierde (gem Delfzijl), see VI-EI.

5  Jantje Kuiper is born on Sunday 25 June 1876 at Uitwierde (gem Delfzijl), see VI-EJ.

Jan marries on Monday 17 January 1881 at Delfzijl at the age of 47 (3) to the 41 years old Klaassien Smit. Klaassien is born on Thursday 27 June 1839 at Wagenborgen (gem Termunten), has died on Sunday 27 November 1921 at Delfzijl. Klaassien was 82 years and 5 months.


Klaassien was before married (1) to Pieter Jans Mulder.

Of Jan and Klaassien one child is known:

6  Luitje Albert Kuiper is born on Saturday 1 October 1881 at Uitwierde (gem Delfzijl), see VI-EK.

V-AW  Kornelis Kuiper, son of Harm Jans Kuiper (IV-N) and Lijzabeth van der Molen, shoemaker, is born on Wednesday 8 June 1836 at Uithuizermeeden, has died on Friday 29 July 1864 at Holwierde (gem Bierum). Kornelis was 28 years, 1 month and 21 days.


Kornelis marries on Thursday 17 March 1859 at Bierum at the age of 22 to the 20 years old Gepke Tol, daughter of Jan Jans Tol (shoemaker) and Diewerke Hendriks Emmen. Gepke is born on Saturday 4 August 1838 at Holwierde (gem Bierum), has died on Tuesday 11 September 1934 at Wagenborgen (gem Termunten). Gepke was 96 years, 1 month and 7 days.


Gepke was subsequently married (2) to Luitje Molenaar.

Of Kornelis and Gepke two children are known:

1  Elisabeth Kuiper is born on Friday 25 January 1861 at Bierum, has died on Thursday 1 September 1864 at Holwierde (gem Bierum). Elisabeth was 3 years, 7 months and 7 days.


2  Dieuwerke Kuiper is born on Monday 1 June 1863 at Holwierde (gem Bierum), see VI-EL.

V-AX  Thies Harms Kuiper, son of Harm Jans Kuiper (IV-N) and Lijzabeth van der Molen, shoemaker, is born on Tuesday 11 May 1841 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Wednesday 12 September 1928 at Uithuizermeeden. Thies was 87 years, 4 months and 1 day.


Thies marries on Wednesday 1 May 1872 at Uithuizermeeden at the age of 30 to the 28 years old Luiktje Visser, daughter of Derk Tjarks Visscher (farmhand) and Aaltje Jans Kuiper (seamstress). Luiktje, seamstress, is born on Thursday 11 January 1844 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 27 October 1900 there. Luiktje was 56 years, 9 months and 16 days.


Of Thies and Luiktje two children are known:

1  Harm Kuiper is born on Thursday 25 December 1873 at Uithuizermeeden, see VI-EM.

2  Derk Kuiper is born on Sunday 18 March 1877 at Uithuizermeeden, has died young on Sunday 3 October 1948 there, is buried there. Derk was 71 years, 6 months and 15 days.


V-AY  Jakob Kuiper, son of Harm Jans Kuiper (IV-N) and Lijzabeth van der Molen, shoemaker, is born on Wednesday 31 January 1844 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden), has died on Thursday 29 October 1925 at Leens, is buried there. Jakob was 81 years, 8 months and 28 days.


Jakob marries on Wednesday 5 May 1875 at Bierum at the age of 31 to the 24 years old Martje Westing, daughter of Tidde Berents Westing (corn skipper) and Korneliske Engberts Bouwman. Martje, maid, is born on Monday 7 October 1850 at Bierum, has died on Monday 24 January 1887 at Uithuizermeeden. Martje was 36 years, 3 months and 17 days.


Of Jakob and Martje six children are known:

1  Kornelia Kuiper is born on Sunday 5 March 1876 at Uithuizermeeden, see VI-EN.

2  Harm Kuiper, shoemaker, is born on Monday 18 March 1878 at Uithuizermeeden, has died on Monday 21 November 1955 at Leens, is buried there. Harm was 77 years, 8 months and 3 days.


Harm marries on Wednesday 19 May 1909 at Leens at the age of 31 to the 34 years old Klaaske Boerma, daughter of Wigcher Boerma (shopowner) and Martje Muller. Klaaske, housekeeper, is born on Thursday 10 December 1874 at Den Ham (gem Aduard) (Gr.), has died on Monday 28 December 1953 at Leens, is buried there. Klaaske was 79 years and 18 days.


3  Jan Kuiper is born on Saturday 3 April 1880 at Uithuizermeeden, see VI-EO.

4  Elizabeth Kuiper is born on Saturday 30 September 1882 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden), see VI-EP.

5  Anje Kuiper is born on Wednesday 11 February 1885 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 21 October 1885 there. Anje was 8 months and 10 days.

6  Anje Kuiper is born on Tuesday 16 November 1886 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 29 June 1887 there. Anje was 7 months and 13 days.

V-AZ  Trientje Klaassen Wieringa, daughter of Klaas Pieters Wieringa (IV-P) and Grietje Pieters Ausema, is born on Wednesday 8 November 1826 at Uithuizen, has died on Monday 27 April 1874 at Tjamsweer (gem Appingedam). Trientje was 47 years, 5 months and 19 days.


Trientje marries on Saturday 10 September 1859 at Appingedam at the age of 32 to the 35 years old Jan Aries Smit. Jan, day laborer, is born on Sunday 9 November 1823 at Loppersum, has died on Sunday 12 August 1900 at Stadskanaal. Jan was 76 years, 9 months and 3 days.


Jan was before married (1) to Nieske Sijbens Witkop.

Of Jan and Trientje two children are known:

1  Klaas Smit is born on Friday 14 December 1860 at Tjamsweer (gem Appingedam), see VI-EQ.

2  Albert Smit is born on Sunday 26 April 1863 at Tjamsweer (gem Appingedam), see VI-ER.

V-BA  Pieter Wieringa, son of Klaas Pieters Wieringa (IV-P) and Grietje Pieters Ausema, farmhand and corn skipper, is born on Monday 22 February 1830 at Eenum, has died on Friday 7 February 1896 at 't Zandt. Pieter was 65 years, 11 months and 16 days.


Pieter marries on Saturday 28 November 1857 at 't Zandt at the age of 27 to the approximately 28 years old Trientje Jans Wieringa. Trientje, farm maid, is born about 1829 at Uithuizen, has died on Saturday 20 January 1912 at 't Zandt. Trientje was approximately 83 years.


Of Pieter and Trientje five children are known:

1  Gepke Wieringa is born on Sunday 15 May 1859 at Zeerijp (gem 'T Zandt), see VI-ES.

2  Klaassien Wieringa is born on Friday 4 April 1862 at Zeerijp (gem 't Zandt), see VI-ET.

3  Jan Wieringa is born on Saturday 23 April 1864 at Zeerijp (gem 'T Zandt), has died on Tuesday 9 May 1865 there. Jan was 1 years and 16 days.


4  Jan Wieringa, mill labourer, is born on Tuesday 13 March 1866 at Zeerijp (gem 'T Zandt), has died on Monday 17 January 1944 at Loppersum, is buried there. Jan was 77 years, 10 months and 4 days.


Jan marries on Wednesday 12 May 1897 at Stedum at the age of 31 to the 30 years old Anna Schipper. Anna is born on Sunday 12 May 1867 at Startenhuizen (gem Kantens), has died on Friday 8 April 1938 at Loppersum, is buried there. Anna was 70 years, 10 months and 27 days.


5  Fokko Wieringa, corn skipper, is born on Sunday 14 January 1872 at Zeerijp (gem 'T Zandt), has died on Friday 8 February 1957 at Uithuizermeeden, is buried at Loppersum. Fokko was 85 years and 25 days.


Fokko marries on Saturday 1 June 1907 at 't Zandt at the age of 35 to the 32 years old Hiltje Venhuizen, daughter of Sebe Venhuizen (carpenter) and Jantje te Bos. Hiltje, maid, is born on Thursday 17 December 1874 at Ruischerbrug (gem Noorddijk) ((Gr.)), has died on Wednesday 18 October 1967 at Uithuizermeeden, is buried at Loppersum. Hiltje was 92 years, 10 months and 1 day.


V-BB  Cornelis Wieringa, son of Klaas Pieters Wieringa (IV-P) and Grietje Pieters Ausema, farmhand, is born on Thursday 8 March 1832 at Eenum, has died on Friday 16 March 1900 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden). Cornelis was 68 years and 8 days.


Cornelis marries on Saturday 31 January 1857 at 't Zandt met wettiging van één kind, nl de pasgeboren Grietje. at the age of 24 (1) to the 31 years old Aafke Adolfs Hagemeijer, daughter of Adolf Adolfs Hagemeijer and Antje Richtes Grima. Aafke, farm maid, is born on Wednesday 18 May 1825 at Loppersum, has died on Sunday 6 March 1864 at Hellum (gem Slochteren). Aafke was 38 years, 9 months and 17 days.


Of Cornelis and Aafke three children are known:

1  Grietje Wierenga is born on Monday 5 January 1857 at Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt), has died young on Wednesday 27 February 1901 at Westerwijtwerd (gem Middelstum). Grietje was 44 years, 1 month and 22 days.


2  Rigte Wierenga is born on Monday 27 December 1858 at Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt), has died on Monday 19 September 1859 there. Rigte was 8 months and 23 days.


3  Richte Wierenga is born on Friday 21 December 1860 at Hellum (gem Slochteren), see VI-EU.

Cornelis marries on Saturday 7 January 1865 at Slochteren at the age of 32 (2) to the 30 years old Jantje van Seissen, daughter of Fokke Ottes van Seissen and Trijntje Tjasses van Dijk. Jantje is born on Thursday 19 June 1834 at Godlinze (gem Bierum), has died on Friday 23 February 1917 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden). Jantje was 82 years, 8 months and 4 days.


Of Cornelis and Jantje three children are known:

4  still-born child Wierenga stillborn on Thursday 15 November 1866 at Eenum (gem 'T Zandt), has died on Thursday 15 November 1866 there.


5  Trientje Wierenga is born on Thursday 27 February 1868 at Eenum (gem 'T Zandt), has died on Sunday 5 April 1868 there. Trientje was 1 month and 9 days.


6  Klaassien Wierenga, maid, is born on Wednesday 15 March 1876 at Uithuizermeeden, has died on Friday 2 July 1965, is buried there. Klaassien was 89 years, 3 months and 17 days.


Klaassien marries on Wednesday 17 May 1899 at Uithuizermeeden at the age of 23 to the 31 years old Heerko Jonker. Heerko, farmhand, is born on Sunday 7 July 1867 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 2 January 1957, is buried there. Heerko was 89 years, 5 months and 26 days.


V-BC  Jans Wieringa, son of Klaas Pieters Wieringa (IV-P) and Grietje Pieters Ausema, farmhand, is born on Tuesday 19 July 1842 at Eenum.


Jans marries on Saturday 30 November 1867 at Loppersum at the age of 25 to the 23 years old Anje Wiertsema. Anje, farm maid, is born on Wednesday 10 April 1844 at Loppersum.


Of Jans and Anje three children are known:

1  Grietje Wieringa is born on Tuesday 22 February 1870 at Huizinge (gem Middelstum), has died on Sunday 12 June 1870 at Middelstum. Grietje was 3 months and 21 days.


2  Grietje Wieringa is born on Thursday 5 October 1871.


3  Grietje Wieringa is born on Friday 14 August 1874 at Westeremden (gem Stedum), has died on Wednesday 19 August 1874 there. Grietje was 5 days.


V-BD  Pieter Cornelis Ausema, son of Kornelis Pieters Ausema (IV-Q) and Hindrikje Hindriks Elema, living at Uithuizen, is born on Friday 1 March 1833 at Eppenhuizen (gem Kantens), has died on Sunday 16 August 1896 there. Pieter was 63 years, 5 months and 15 days.


Pieter marries on Friday 16 August 1861 at the age of 28 to the 22 years old Zwaantje Wristers van Kalker, daughter of Wrister Klasen van Kalker (farmer) and Elizabeth Drewes Bakker. Zwaantje is born on Thursday 24 January 1839 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 18 June 1914 at Uithuizen. Zwaantje was 75 years, 4 months and 25 days.


Of Pieter and Zwaantje six children are known:

1  Henderika Ausema is born on Thursday 14 August 1862 at Uithuizermeeden, has died young on Wednesday 6 February 1946 there. Henderika was 83 years, 5 months and 23 days.


2  Cornelis Pieters Ausema is born on Sunday 11 October 1863 at Uithuizen, see VI-EV.

3  Elisabeth Ausema is born on Friday 10 February 1865 at Eppenhuizen (gem Kantens), see VI-EW.

4  Aaltje Ausema is born on Friday 6 April 1866 at Eppenhuizen (gem Kantens), has died on Wednesday 5 May 1948 at Eenrum. Aaltje was 82 years and 29 days.


5  Trientje Ausema is born on Saturday 12 October 1867 at Eppenhuizen (gem Kantens), see VI-EX.

6  Writzer Ausema is born on Tuesday 12 April 1870 at Eppenhuizen (gem Kantens), see VI-EY.

V-BE  Hendrik Cornelis Ausema, son of Kornelis Pieters Ausema (IV-Q) and Hindrikje Hindriks Elema, living at Uithuizen, is born on Sunday 2 November 1834 there, has died on Wednesday 7 March 1900, is buried there. Hendrik was 65 years, 4 months and 5 days.

Nam de boerderij Winterheerd in 1885 in gebruik.

Hendrik marries on Wednesday 29 May 1872 at Bierum at the age of 37 to the 29 years old Anje Hindriks Clevering. Anje, living at Uithuizen, is born on Thursday 27 October 1842 at Spijk (gem Bierum), has died on Thursday 8 February 1900 at Uithuizen, is buried there. Anje was 57 years, 3 months and 12 days.

Zeven kinderen.

Of Hendrik and Anje eight children are known:

1  Cornelis Ausema is born on Friday 11 December 1874 at Uithuizen, see VI-EZ.

2  Henderikus Cornelis Ausema, living at Uithuizen, is born on Friday 28 January 1876 there, has died on Monday 7 March 1949, is buried there. Henderikus was 73 years, 1 month and 7 days.

Bezat samen met zijn broer Pieter de Winterheerd in Uithuizen. In 1932, na het overlijden van pieter verkocht hij de boerderij.

Henderikus marries on Tuesday 16 May 1922 at Uithuizen at the age of 46 to the 35 years old Fenna Maria Vos. Fenna is born on Friday 4 February 1887 at Leens, has died on Monday 7 January 1963, is buried at Uithuizen. Fenna was 75 years, 11 months and 3 days.


3  Henderika Ausema is born on Thursday 11 January 1877 at Uithuizen, has died on Sunday 23 July 1893 there. Henderika was 16 years, 6 months and 12 days.


4  Johanna Ausema is born on Saturday 3 August 1878 at Uithuizen, has died on Monday 5 August 1878 there. Johanna was 2 days.


5  Johanna Ausema is born on Wednesday 7 January 1880 at Uithuizen, has died on Wednesday 28 June 1882 there. Johanna was 2 years, 5 months and 21 days.


6  Trientje Ausema is born in December 1880 at Uithuizen, has died on Friday 26 May 1882 there. Trientje was 1 years and 5 months.


7  Johanna Ausema is born on Sunday 9 July 1882 at Uithuizen, has died on Saturday 24 October 1885 there. Johanna was 3 years, 3 months and 15 days.


8  Pieter Ausema is born on Wednesday 8 April 1885 at Uithuizen, has died on Wednesday 1 February 1911 there. Pieter was 25 years, 9 months and 24 days.


Bezat samen met zijn broer Henderikus Cornelis de boerderij Winterheerd in Uithuizen.

V-BF  Trientje Cornelis Ausema, daughter of Kornelis Pieters Ausema (IV-Q) and Hindrikje Hindriks Elema, living at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), is born on Thursday 1 November 1838 at Uithuizen, has died on Tuesday 19 May 1908 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), is buried there. Trientje was 69 years, 6 months and 18 days.


Trientje marries on Tuesday 16 May 1865 at Uithuizen at the age of 26 to the 27 years old Jan Timens Bierling, son of Anje Jans Bierling (farmer). Jan, farmer, living at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), is born on Sunday 14 January 1838 at Uithuizermeeden, has died on Monday 30 April 1917 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), is buried there. Jan was 79 years, 3 months and 16 days.


Of Jan and Trientje three children are known:

1  Cornelis Bierling, farmer, is born on Saturday 6 October 1866 at Uithuizen, has died on Sunday 10 March 1935 at Uithuizermeeden. Cornelis was 68 years, 5 months and 4 days.


Cornelis marries on Monday 23 March 1896 at Kantens at the age of 29 to the 24 years old Trijntje Zandt, daughter of Jakob Zandt and Elizabeth Sietsema (cultivator). Trijntje is born on Monday 27 March 1871 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 8 July 1931 there. Trijntje was 60 years, 3 months and 11 days.


2  Hendriktje Bierling is born on Tuesday 24 December 1867 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), see VI-FA.

3  Jan Jans Bierling is born on Thursday 23 April 1868 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), see VI-FB.

V-BG  Anje Cornelis Ausema, daughter of Kornelis Pieters Ausema (IV-Q) and Hindrikje Hindriks Elema, is born on Sunday 24 January 1847 at Uithuizen, has died on Saturday 29 October 1921 there, is buried there. Anje was 74 years, 9 months and 5 days.


Anje marries on Wednesday 4 March 1874 at Uithuizen at the age of 27 to the 31 years old Douwe Friezema, son of Wijbrand Douwes Friezema (farmer) and Eltje Tjaarts Wiersum. Douwe, farmer, is born on Sunday 1 January 1843 at Westerwijtwerd (gem Middelstum), has died on Sunday 22 June 1930 at Groningen (Gr.), is buried at Uithuizen. Douwe was 87 years, 5 months and 21 days.


Of Douwe and Anje three children are known:

1  Eltje Friezema is born on Friday 29 January 1875 at Westerwijtwerd (gem Middelstum), see VI-FC.

2  Henderika Friezema is born on Saturday 22 January 1876 at Westerwijtwerd (gem Middelstum), see VI-FD.

3  Wijbrand Douwe Friezema is born on Sunday 31 March 1878 at Westerwijtwerd (gem Middelstum), has died on Tuesday 1 April 1879 there. Wijbrand was 1 years and 1 day.


V-BH  Hindrikje Pieters Stenhuis, daughter of Pieter Geerts Stenhuis (IV-R) and Bouke Jans Maring, is born on Saturday 3 April 1830 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 16 December 1894 at Appingedam. Hindrikje was 64 years, 8 months and 13 days.


Hindrikje marries on Wednesday 20 May 1863 at Uithuizermeeden at the age of 33 to the 28 years old Hindrik Groothof. Hindrik is born on Monday 15 September 1834 at Delfzijl, has died on Wednesday 21 September 1910 at Appingedam. Hindrik was 76 years and 6 days.


Of Hindrik and Hindrikje four children are known:

1  Pieter Groothof, day laborer, is born on Thursday 3 March 1864 at Uitwierde (gem Delfzijl), has died on Friday 27 September 1935 at Appingedam. Pieter was 71 years, 6 months and 24 days.


Pieter marries on Saturday 21 May 1892 at Appingedam at the age of 28 to the 28 years old Frouwke Schenkel, daughter of Derk Jelmers Schenkel (day laborer) and Harmina van der Tuin. Frouwke is born on Saturday 30 May 1863 at Tjamsweer (gem Appingedam), has died on Monday 25 August 1930 at Appingedam. Frouwke was 67 years, 2 months and 26 days.


2  Dieuwerke Groothof is born on Monday 5 February 1866 at Delfzijl, has died young on Sunday 19 March 1944 at Bedum. Dieuwerke was 78 years, 1 month and 14 days.


3  Andries Groothof is born on Sunday 4 August 1867 at Uitwierde (gem Delfzijl), see VI-FE.

4  Jan Groothof, merchant, is born on Monday 4 October 1869 at Uitwierde (gem Delfzijl), has died on Thursday 29 January 1953 at Bedum, is buried there. Jan was 83 years, 3 months and 25 days.


Jan marries on Wednesday 3 April 1895 at Bedum at the age of 25 to the 28 years old Klaaske van Dijken, daughter of Klaas van Dijken (barber) and Jantje Vredevoogd. Klaaske is born on Monday 16 April 1866 at Bedum, has died on Thursday 11 November 1954, is buried there. Klaaske was 88 years, 6 months and 26 days.


V-BI  Geert Pieters Stenhuis, son of Pieter Geerts Stenhuis (IV-R) and Bouke Jans Maring, arable farmer and farmer, is born on Sunday 9 December 1832 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 5 April 1903 at Zijldijk (gem 'T Zandt), is buried there. Geert was 70 years, 3 months and 27 days.

Vertrekt 26 dec 1889 naar Usquert.

Geert marries on Thursday 6 March 1873 at Uithuizermeeden at the age of 40 to the 28 years old Grietje Klaassens Sikkema, daughter of Klaas Pieters Sikkema and Anje Heines Rijpma. Grietje is born on Thursday 15 August 1844 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 17 April 1930 at Enschede. Grietje was 85 years, 8 months and 2 days.


Of Geert and Grietje two children are known:

1  Bouke Stenhuis is born on Monday 16 March 1874 at Uithuizermeeden, see VI-FF.

2  Anje Stenhuis also named Anje Steenhuis is born on Thursday 6 June 1878 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 22 March 1888 there. Anje was 9 years, 9 months and 16 days.


V-BJ  Elizabeth Timens Medema, daughter of Timen Simens Medema (IV-S) and Anje Jans Maring, is born on Saturday 11 October 1834 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 12 July 1890 there. Elizabeth was 55 years, 9 months and 1 day.

Elizabeth marries on Wednesday 22 November 1854 at Uithuizermeeden at the age of 20 to the 31 years old Jan Jans Klein, son of Jan Jans Klein (farmer) and Anje Ties Oosterhuis (farmer). Jan is born on Thursday 29 May 1823 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 9 May 1905 there. Jan was 81 years, 11 months and 10 days.


Of Jan and Elizabeth eight children are known:

1  Jan Jans Klein is born on Monday 26 May 1856 at Uithuizermeeden, see VI-FG.

2  Anje Klein is born on Thursday 18 March 1858 at 't Zandt, see VI-FH.

3  Timen Klein is born on Saturday 31 December 1859 at Uithuizermeeden, has died young on Tuesday 7 January 1941 there. Timen was 81 years and 7 days.


4  Ties Klein is born on Friday 18 April 1862 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 14 March 1866 there. Ties was 3 years, 10 months and 24 days.


5  Simen Klein is born on Tuesday 5 January 1864 at Uithuizermeeden, has died young on Saturday 27 September 1884, is buried there. Simen was 20 years, 8 months and 22 days.


6  Anna Klein is born on Tuesday 16 July 1867 at Uithuizermeeden, see VI-FI.

7  Grietje Klein is born on Wednesday 9 March 1870 at Uithuizermeeden, see VI-FJ.

8  Bieuwke Klein is born on Friday 12 July 1872 at Uithuizermeeden, see VI-FK.

V-BK  Simon Medema also named Simen Medema, son of Timen Simens Medema (IV-S) and Anje Jans Maring, farmer, living at Bierum, is born on Wednesday 5 October 1836 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 9 August 1904 at Losdorp (gem Bierum), is buried there. Simon was 67 years, 10 months and 4 days.


Simon marries on Friday 15 August 1862 at Bierum at the age of 25 to the 34 years old Grietje Smid also named Grietje Smit, daughter of Bene Luitjes Smid and Martje Jans Bouman. Grietje, cultivator, is born on Monday 11 August 1828 at Spijk (gem Bierum), has died on Sunday 13 November 1898 at Losdorp (gem Bierum), is buried there. Grietje was 70 years, 3 months and 2 days.


Grietje was before married (1) to Olchert Clevering.

Of Simon and Grietje one child is known:

1  Trientje Medema is born on Monday 13 May 1872 at Losdorp (gem Bierum), has died on Thursday 17 October 1872 there. Trientje was 5 months and 4 days.


V-BL  Kornelis Medema, son of Timen Simens Medema (IV-S) and Anje Jans Maring, farmer, living at Eppenhuizen (gem Kantens), is born on Friday 15 September 1843 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Tuesday 16 January 1906 at Uithuizermeeden, is buried there. Kornelis was 62 years, 4 months and 1 day.

Vertrekt op 12 juli 1872 naar Kantens.

Kornelis marries on Thursday 11 July 1872 at Uithuizermeeden at the age of 28 to the 22 years old Katharina Bussema, daughter of Jan Harms Bussema (baker's servant) and Hiektje Luitjens Dijksterhuis. Katharina is born on Sunday 29 July 1849 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 30 November 1949 there, is buried there. Katharina was 100 years, 4 months and 1 day.


Of Kornelis and Katharina three children are known:

1  Anje Medema is born on Tuesday 26 August 1873 at Eppenhuizen (gem Kantens), see VI-FL.

2  Jan Tiemen Medema is born on Saturday 23 January 1875 at Eppenhuizen (gem Kantens), see VI-FM.

3  Iektje Medema is born on Monday 30 August 1880 at Kantens, see VI-FN.

V-BM  Bieuwke Tiemens Medema, daughter of Timen Simens Medema (IV-S) and Anje Jans Maring, is born on Thursday 5 March 1846 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 12 May 1923 there, is buried at Oosteinde (Gr.). Bieuwke was 77 years, 2 months and 7 days.


Bieuwke marries on Friday 30 May 1873 at Uithuizermeeden at the age of 27 to the 27 years old Jan van Veen, son of Hendrik Jans van Veen (farmer) and Fokeltje Freerks Schattenburg. Jan, farmer and broker, is born on Wednesday 25 March 1846 at Uithuizen, has died on Tuesday 10 March 1908 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden). Jan was 61 years, 11 months and 14 days.

Vestigt zich 5 mei 1875 vanuit Uithuizen in Uithuizermeeden.

Of Jan and Bieuwke seven children are known:

1  Fokelina van Veen is born on Thursday 5 March 1874 at Uithuizen.


2  Tiemen van Veen, broker, is born on Friday 8 October 1875 at Uithuizermeeden, has died on Friday 16 December 1949 there, is buried at Oosteinde (Gr.). Tiemen was 74 years, 2 months and 8 days.


Tiemen marries on Saturday 23 October 1926 at Groningen (Gr.) at the age of 51 to the 43 years old Hester Wilmina van Zanten, daughter of Jan van Zanten (assistant teacher) and Hilchiena Thedinga. Hester is born on Sunday 11 March 1883 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Wednesday 3 February 1954 at Groningen (Gr.), is buried at Oosteinde (Gr.). Hester was 70 years, 10 months and 23 days.


3  Anje van Veen is born on Wednesday 22 November 1876 at Uithuizermeeden, has died young on Tuesday 24 January 1928 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden), is buried at Oosteinde (Gr.). Anje was 51 years, 2 months and 2 days.


4  Hendrik van Veen is born on Friday 28 June 1878 at Uithuizermeeden, has died young on Monday 22 March 1909 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden), is buried at Oosteinde (Gr.). Hendrik was 30 years, 8 months and 22 days.


5  Geertruida van Veen is born on Sunday 24 October 1880 at Uithuizermeeden, see VI-FO.

6  Sieuwke van Veen is born on Saturday 22 August 1885 at Uithuizermeeden, see VI-FP.

7  Siemen van Veen, baker's servant, is born on Saturday 9 July 1887 at Uithuizermeeden, has died young on Monday 20 February 1905 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden). Siemen was 17 years, 7 months and 11 days.


V-BN  Bouke Medema, daughter of Timen Simens Medema (IV-S) and Anje Jans Maring, is born on Thursday 16 November 1848 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 16 September 1933, is buried at Oosteinde (Gr.). Bouke was 84 years and 10 months.

In 1934 bij de boedelscheiding zijn er negen kinderen.

Bouke marries on Thursday 1 April 1875 at Uithuizermeeden at the age of 26 to the 23 years old Marten Aljes Sijtsema also named Marten Aljes Sytsema and Marten Aljes Sietsema, son of Alje Martens Sietsema (farmer) and Itje Jakobs Enhoorn (farmer). Marten, living at Uithuizermeeden, is born on Sunday 21 December 1851, has died on Wednesday 23 May 1928, is buried at Oosteinde (Gr.). Marten was 76 years, 5 months and 2 days.


Of Marten and Bouke nine children are known:

1  Alje Sijtsema is born on Saturday 21 October 1876 at Uithuizermeeden, has died young on Friday 20 March 1959 there. Alje was 82 years, 4 months and 27 days.


2  Timen Sijtsema, farmer, living at Godlinze (gem Bierum), is born on Monday 4 March 1878 at Uithuizermeeden, has died young on Saturday 5 May 1945 there. Timen was 67 years, 2 months and 1 day.


3  Ietje Sijtsema is born on Monday 24 November 1879 at Uithuizermeeden, see VI-FQ.

4  Anje Sijtsema is born on Thursday 29 September 1881 at Uithuizermeeden, has died young on Tuesday 29 February 1944 there. Anje was 62 years and 5 months.


5  Grietje Sijtsema is born on Thursday 22 February 1883 at Uithuizermeeden.


6  Simen Sijtsema is born on Tuesday 6 January 1885 at Uithuizermeeden.


7  Jacob Sijtsema is born on Monday 25 October 1886 at Uithuizermeeden.


8  Elizabeth Sijtsema is born on Sunday 16 September 1888 at Uithuizermeeden, see VI-FR.

9  Garbrand Sijtsema is born on Sunday 22 February 1891 at Uithuizermeeden, has died young on Thursday 17 August 1967 there. Garbrand was 76 years, 5 months and 26 days.
jan kornelis maring. Hilje Kremer en Jan Kornelis Maring.

V-BO  Jan Kornelis Maring, son of Kornelis Jans Maring (IV-T) and Reinje Ties Oosterhuis, farmer and arable farmer, is born on Thursday 25 May 1848 at Uithuizermeeden, is afgescheiden baptized, has died on Friday 1 June 1923 at Oudeschip (gem Uithuizermeeden), is buried at Oosteinde (Gr.). Jan was 75 years and 7 days.

Woonden aan de bruiningsweg 4, nu fh alt...

Jan marries on Friday 14 May 1875 at Loppersum at the age of 26 to the 17 years old Hilje Kremer, daughter of Jurriën Tjaarts Kremer (iron smith) and Geertruid Thies Karsies. Hilje is born on Sunday 29 November 1857 at Loppersum, has died on Friday 23 September 1932 at Oudeschip (gem Uithuizermeeden), is buried at Oosteinde (Gr.). Hilje was 74 years, 9 months and 25 days.


Of Jan and Hilje fourteen children are known:

1  Kornelis Maring is born on Monday 24 May 1875 at Loppersum, has died on Tuesday 25 May 1875 there. Kornelis was 1 day.


2  Geertruida Maring is born on Monday 19 June 1876 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 27 June 1876 there. Geertruida was 8 days.


3  Kornelis Maring is born on Monday 25 June 1877 at Uithuizermeeden, see VI-FS.

4  Jurjen Maring is born on Monday 12 August 1878 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 24 August 1878 there. Jurjen was 12 days.


5  Geertruida Maring is born on Friday 19 September 1879 at Uithuizermeeden, see VI-FT.

6  Reina Maring is born on Saturday 18 September 1880 at Oudeschip (gem Uithuizermeeden), see VI-FU.

7  Jurjen Maring is born on Tuesday 16 May 1882 at Uithuizermeeden, has died on Friday 27 October 1882 there. Jurjen was 5 months and 11 days.


8  Jurjen Maring is born on Saturday 29 December 1883 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 1 May 1886 there. Jurjen was 2 years, 4 months and 2 days.


9  Alstje Maring is born on Wednesday 18 March 1885 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 11 February 1886 there. Alstje was 10 months and 24 days.
jurjen maring geb 1886.

10  Jurjen Maring is born on Sunday 8 August 1886 at Oudeschip (gem Uithuizermeeden), has died on Thursday 16 May 1963 at Warnsveld, is buried at Oosteinde (Gr.). Jurjen was 76 years, 9 months and 8 days.

foto gekregen 1995 van Mej. Buikema, Groningen. copie origineel.

Jurjen marries on Tuesday 26 May 1942 at Uithuizermeeden at the age of 55 to the 48 years old Martje van Bergen, daughter of Nicolaas van Bergen (farmer) and Aafke van Ess. Martje, housekeeper, is born on Wednesday 18 April 1894 at Zandeweer (gem Kantens), committed suicide on Thursday 7 February 1952 at Oudeschip (gem Uithuizermeeden), is buried at Oosteinde (Gr.). Martje was 57 years, 9 months and 20 days.


11  Albert Maring is born on Saturday 15 June 1889 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 8 October 1889 there. Albert was 3 months and 23 days.


12  Dieuwerke Maring is born on Tuesday 30 June 1891 at Uithuizermeeden, see VI-FV.

13  Albert Maring is born on Tuesday 10 April 1894 at Uithuizermeeden, see VI-FW.

14  Jan Maring is born on Saturday 18 July 1896 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden), has died on Thursday 2 May 1935, is buried at Oosteinde (Gr.). Jan was 38 years, 9 months and 14 days.

Geboortedatum op grafsteen abusievelijk gegeven als 18 juni 1896. Overleden aan tb. ligt begraven naast een mej weessies, met wie hij mogelijk een relatie had.

V-BP  Alstje Maring, daughter of Kornelis Jans Maring (IV-T) and Reinje Ties Oosterhuis, is born on Monday 6 October 1851 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 23 February 1937 at 't Zandt, is buried at Leermens (gem 't Zandt). Alstje was 85 years, 4 months and 17 days.


Alstje marries on Wednesday 2 February 1876 at Uithuizermeeden at the age of 24 to the 26 years old Kornelis Maring, see VI-A.

Of Kornelis and Alstje five children are known:

1  Harm Maring, farmer, is born on Friday 14 July 1876 at 't Zandt, has died young on Friday 30 August 1946 at Groningen (Gr.), is buried at Leermens (gem 't Zandt). Harm was 70 years, 1 month and 16 days.

Samen met zijn broer Kornelis kocht hij in 1922 de boerderij te Leermens, Tolweg 12. Bij zijn (ongehuwd) overlijden is de boerderij toegescheiden aan zijn broer Kornelis.

2  Kornelis Maring is born on Thursday 10 October 1878 at 't Zandt, see VI-FX.

3  Grietje Maring is born on Tuesday 30 December 1879 at Leermens (gem 't Zandt), has died on Tuesday 15 October 1963 at Garrelsweer (gem Loppersum), is buried at Leermens (gem 't Zandt). Grietje was 83 years, 9 months and 15 days.


Grietje marries on Wednesday 5 February 1947 at 't Zandt at the age of 67 to the 64 years old Everhardus Lambertus Deddens, son of Jakob Deddens and Mijntje Bierema (land user). Everhardus is born on Tuesday 7 March 1882 at 't Zandt, has died on Friday 12 June 1964, is buried at Godlinze (gem Bierum). Everhardus was 82 years, 3 months and 5 days.


Eerste vrouw ook begraven in Godlinze.

Everhardus was before married (1) to Grietje Sterenberg.

4  Reinje Maring is born on Tuesday 20 June 1882 at 't Zandt, see VI-FY.

5  Hiepke Pieter Maring is born on Tuesday 28 September 1886 at 't Zandt, see VI-FZ.

V-BQ  Hindrik Bouma, son of Jan Berends Bouma (IV-U) and Bouke Hindriks Maring, merchant, is born on Wednesday 15 November 1843 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Sunday 10 February 1924 at Uithuizermeeden, is buried there. Hindrik was 80 years, 2 months and 26 days.


Hindrik marries on Wednesday 1 August 1877 at Uithuizermeeden at the age of 33 to the 23 years old Hinderika Baar, daughter of Hendrik Beins Baar (merchant) and Cornelia Pieters Steenhuis. Hinderika is born on Monday 9 January 1854 at Uithuizermeeden, has died on Friday 18 November 1921 there, is buried there. Hinderika was 67 years, 10 months and 9 days.


Of Hindrik and Hinderika eight children are known:

1  Bouke Bouma is born on Tuesday 21 May 1878 at Uithuizermeeden, see VI-GA.

2  Hendrik Bouma (Henry), merchant, is born on Wednesday 21 April 1880 at Wagenborgen (gem Termunten), has died on Wednesday 23 July 1958, is buried at Ripon (CA). Hendrik was 78 years, 3 months and 2 days.


Hendrik marries on Thursday 12 November 1908 at Uithuizermeeden at the age of 28 to the 23 years old Geertdina Abelina Jonker (Gerdina). Geertdina is born on Sunday 28 June 1885 at Tjamsweer (gem Appingedam), has died on Wednesday 18 March 1959, is buried at Ripon (CA). Geertdina was 73 years, 8 months and 18 days.


3  Jan Bouma, coppersmith, is born on Saturday 22 July 1882 at Wagenborgen (gem Termunten), has died young on Thursday 23 August 1906 at Uithuizermeeden. Jan was 24 years, 1 month and 1 day.


4  Berend Bouma is born on Wednesday 25 February 1885 at Wagenborgen (gem Termunten), has died on Wednesday 14 November 1888 at Uithuizermeeden. Berend was 3 years, 8 months and 20 days.


5  Kornelia Bouma is born on Friday 28 October 1887 at Siddeburen (gem Slochteren), has died on Monday 12 November 1888 at Uithuizermeeden. Kornelia was 1 years and 15 days.


6  Berend Bouma is born on Wednesday 30 October 1889 at Uithuizermeeden, see VI-GB.

7  Pieter Bouma is born on Sunday 13 September 1891 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 18 December 1910 there. Pieter was 19 years, 3 months and 5 days.


8  Cornelia Bouma is born on Sunday 9 August 1896 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 25 March 1981, is buried at Winsum (Gr.). Cornelia was 84 years, 7 months and 16 days.


Cornelia marries on Friday 28 April 1922 at Uithuizermeeden at the age of 25 to the 25 years old Melle Zandt. Melle is born on Wednesday 21 October 1896 at Kantens, has died on Wednesday 31 December 1986 at Winsum (Gr.), is buried on Monday 5 January 1987 there. Melle was 90 years, 2 months and 10 days.
thiele bouma in 1900. geziena friederika goudschaal in 1911.

V-BR  Thiele Bouma also named Tiebe Bouma and Tiele Bouma, son of Jan Berends Bouma (IV-U) and Bouke Hindriks Maring, merchant, is born on Thursday 30 April 1846 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 7 July 1900 at Kalamazoo (MI), is buried at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI). Thiele has emigrated in 1886 vanuit Bierum met vrouw en twee kinderen naar Noord-Amerika.. Thiele was 54 years, 2 months and 7 days.

Komt op 21 juni 1886 aan in New York met de Edam.

Thiele marries on Thursday 14 April 1881 at Bierum at the age of 34 to the 36 years old Gezina Friederika Goudschaal, daughter of Johan Pieter Goudschaal (baker) and Etjen Houwing. Gezina, milliner, is born on Tuesday 25 June 1844 at Groningen (Gr.), has died on Saturday 14 October 1911 at Kalamazoo (MI), is buried at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI). Gezina has emigrated in 1886 vanuit Bierum met haar man en twee kinderen naar Noord-Amerika.. Gezina was 67 years, 3 months and 19 days.

Komt op 6 april aan in New York met de Edam

Of Thiele and Gezina two children are known:

1  Jan Bouma (John) is born on Sunday 5 March 1882 at Bierum, has died in 1935 at Kalamazoo (MI), is buried at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI). Jan was 53 years.


2  Johanna Edina Bouma is born on Sunday 9 September 1883 at Bierum, see VI-GC.

V-BS  Kornelis Bouma, son of Jan Berends Bouma (IV-U) and Bouke Hindriks Maring, merchant, watermiller and milk rider, is born on Monday 21 February 1848 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 14 November 1914 at Siddeburen (gem Slochteren). Kornelis was 66 years, 8 months and 24 days.


Kornelis marries on Thursday 16 June 1881 at Slochteren at the age of 33 (1) to the 26 years old Geesje Massier, daughter of Haijo Massier (farmer) and Trijntje Koning. Geesje is born on Monday 29 January 1855 at Slochteren, has died on Sunday 8 July 1888 at Siddeburen (gem Slochteren), 3 weken na de geboorte van haar zoon Berend.. Geesje was 33 years, 5 months and 9 days.


Of Kornelis and Geesje three children are known:

1  Jan Bouma is born on Monday 3 April 1882 at Siddeburen (gem Slochteren), see VI-GD.

2  Heijo Bouma, grist miller, is born on Friday 9 January 1885 at Siddeburen (gem Slochteren), has died on Thursday 20 November 1958 at Groningen (Gr.). Heijo was 73 years, 10 months and 11 days.


Heijo marries on Saturday 27 April 1907 at Hoogezand at the age of 22 to the 28 years old Martje Pool. Martje is born on Friday 7 June 1878 at Westerbroek (Gem Hoogezand), has died on Friday 27 November 1953 at Groningen (Gr.). Martje was 75 years, 5 months and 20 days.


3  Berend Bouma is born on Tuesday 19 June 1888 at Slochteren, has died on Sunday 1 January 1911 at Siddeburen (gem Slochteren). Berend was 22 years, 6 months and 13 days.


Kornelis marries on Friday 5 June 1891 at Termunten (gem Delfzijl) at the age of 43 (2) to the 37 years old Hilke Bons, daughter of Hindrik Hindriks Bons (merchant) and Hilke Kespohl. Hilke is born on Saturday 21 January 1854 at Wagenborgen (gem Termunten), has died on Friday 7 June 1946 at Schildwolde (gem Slochteren). Hilke was 92 years, 4 months and 17 days.

Of Kornelis and Hilke two children are known:

4  Hilke Bouma is born on Thursday 12 May 1892 at Siddeburen (gem Slochteren).


Hilke marries in August 1918 at Slochteren at the age of 26 to the 30 years old Popke Steensma, son of Pieter Steensma (labourer) and Wijtske Vrieswijk. Popke, rural policeman, is born on Monday 30 July 1888 at Minnertsga (Gem Barradeel) ((Fr.)), has died on Tuesday 25 February 1964 at Groningen (Gr.). Popke was 75 years, 6 months and 26 days.


5  Jannes Bouma is born on Sunday 7 July 1895 at Siddeburen (gem Slochteren), see VI-GE.wibbe bouma on 24 Jul 2012. hilje pieters kamp on 31 May 2014.

V-BT  Wibbe Bouma, son of Jan Berends Bouma (IV-U) and Bouke Hindriks Maring, farmhand and merchant, is born on Friday 13 December 1850 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Thursday 18 December 1930 at Portage (MI), is buried at Portage Central Cemetery (MI) ((MI)). Wibbe has emigrated in 1906 vanuit Zijldijk met zijn zoon Pieter en zijn vrouw via Rotterdam met de "Potsdam" naar Ellis Island, datum van aankomst: 8 mei 1906.. Wibbe was 80 years and 5 days.


Wibbe marries on Wednesday 17 May 1871 at Uithuizermeeden at the age of 20 to the 23 years old Hilje Pieters Kamp, daughter of Pieter Wigger Kamp and Martje Lammerts Werkman. Hilje, farm maid, is born on Friday 27 August 1847 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Tuesday 29 November 1921 at Portage (MI), is buried at Portage Central Cemetery (MI) ((MI)). Hilje has emigrated in 1906 met haar man met de "Potsdam" vanuit Rotterdam naar Ellis Island.. Hilje was 74 years, 3 months and 2 days.


Of Wibbe and Hilje four children are known:

1  Bouke Bouma is born on Sunday 9 July 1871 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Saturday 19 May 1877 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden). Bouke was 5 years, 10 months and 10 days.


2  Martje Bouma is born on Thursday 4 February 1875 at Uithuizermeeden, has died on Monday 8 December 1941 at USA, is buried at Portage Central Cemetery (MI) ((MI)). Martje has emigrated in 1904 vanuit 't Zandt via Rotterdam met de "Potsdam" naar Ellis Island, datum van aankomst: 8 juni 1904.. Martje was 66 years, 10 months and 4 days.
jan bouma on 24 Jul 2012.

3  Jan Bouma (John) is born on Wednesday 15 June 1887 at Zijldijk (gem 'T Zandt), has died in March 1972 at Portage (MI), is buried at Portage Central Cemetery (MI) ((MI)). Jan was 84 years and 9 months.


Jan was married to Oktje Zelvius (Agnes), daughter of Jacob Zelvius and Trijntje van Zanten. Oktje is born on Thursday 14 February 1884 at Uithuizen, has died on Sunday 28 November 1965 at Vicksburg (MI), is buried at Portage Central Cemetery (MI) ((MI)). Oktje was 81 years, 9 months and 14 days.


4  Pieter Bouma (Peter) is born on Saturday 10 November 1888 at Zijldijk (gem 'T Zandt), see VI-GF.

V-BU  Hendrik Maring, son of Kornelis Hindriks Maring (IV-V) and Grietje Kornelis Ausema, thatcher, living at Loppersum, is born on Wednesday 7 May 1845 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Sunday 26 June 1904 at Loppersum. Hendrik was 59 years, 1 month and 19 days.

Woont bij de volkstelling 1890-1900 op Schoolpad 159, Loppersum.

Hendrik marries on Wednesday 13 July 1870 at Loppersum at the age of 25 to the 24 years old Jantien Walrecht, daughter of Willem Gerrit Walrecht (weaver servant) and Hindrikje Hindriks Bakker. Jantien, farm maid, is born on Tuesday 16 September 1845 at Groningen (Gr.), has died on Saturday 8 April 1922 at Slochteren. Jantien was 76 years, 6 months and 23 days.


Of Hendrik and Jantien five children are known:

1  Kornelis Maring is born on Saturday 12 November 1870 at Loppersum, has died on Friday 9 December 1870 there. Kornelis was 27 days.


2  still-born son Maring stillborn on Friday 18 July 1873 at Loppersum, has died on Friday 18 July 1873 there.


3  Kornelis Maring is born on Monday 28 December 1874 at Loppersum, see VI-GG.

4  Willem Maring is born on Tuesday 16 April 1878 at Loppersum, has died on Friday 9 March 1894 there. Willem was 15 years, 10 months and 21 days.


5  Jan Maring is born on Wednesday 7 September 1881 at Loppersum, see VI-GH.ida havinga portret. ida havinga.
gezin hendrik faber en antje maring met ida havinga.

V-BV  Jan Maring, son of Kornelis Hindriks Maring (IV-V) and Grietje Kornelis Ausema, farmhand and smith workhand, is born on Tuesday 2 May 1848 at 't Zandt, has died on Thursday 17 October 1912 at Loppersum, is buried there. Jan was 64 years, 5 months and 15 days.

Werkte ten tijde van de volkstelling 1869 bij Klaas Simon Gorter, doopsgezind ijzersmid op D 56 en zijn vrouw Geessien Doornbos.
Woonde tijdens de volkstelling van 1890-1900 op Tuinstraat 90-1, Loppersum (later geheten tuinbouwstraat 8).

Jan marries on Saturday 13 May 1876 at Loppersum at the age of 28 to the 23 years old Ida Havinga, daughter of Jakob Willems Havenga (farmhand) and Geertruid Jakobs Wieringa (maid). Ida, farm maid, is born on Friday 25 March 1853 at Loppersum, has died on Thursday 18 October 1934 there, is buried there. Ida was 81 years, 6 months and 23 days.

Data afkomstig van begraafsteen te loppersum, die inmiddels rond 1990 is weggehaald omdat hij in 8 stukken lag en niemand in de familie bereid was 2500 gulden op te hoesten voor een nieuwe...(Jan Maring, Loppersum)

Of Jan and Ida ten children are known:

1  Kornelis Maring is born on Wednesday 7 March 1877 at Loppersum, see VI-GI.

2  Jakob Maring is born on Friday 10 January 1879 at Loppersum, see VI-GJ.

3  Grietje Maring is born on Saturday 18 September 1880 at Loppersum, see VI-GK.

4  Jacobus Maring (Koos), farmhand, is born on Saturday 9 September 1882 at Loppersum, has died on Tuesday 13 October 1908 there, is buried there. Jacobus was 26 years, 1 month and 4 days.

Vertrok op 18 maart 1905 met de SS Rijndam naar New York, aankomst 29 maart 1905 met als bestemming Chicago, stiefbroer B. Milingko, 685 W (of N) 13th Street, had 10 dollar bij aankomst bij zich, ziek teruggekomen?

5  Hendrik Maring is born on Sunday 21 September 1884 at Loppersum, see VI-GL.

6  Geertruida Maring is born on Sunday 26 September 1886 at Loppersum, see VI-GM.

7  Harkes Maring (Harko) is born on Sunday 16 September 1888 at Loppersum, see VI-GN.

8  still-born child Maring stillborn on Monday 27 October 1890 at Loppersum, has died on Monday 27 October 1890 there.


9  Anje Maring is born on Saturday 30 January 1892 at Loppersum, see VI-GO.

10  Johannes Maring is born on Monday 22 January 1894 at Loppersum, is gereformeerd (syn) baptized, see VI-GP.

V-BW  Kornelis Jannes Maring, son of Kornelis Hindriks Maring (IV-V) and Grietje Kornelis Ausema, farmhand and thatcher, living at Westeremden (gem Stedum), is born on Wednesday 30 November 1853 at Zeerijp (gem 't Zandt), has died on Wednesday 24 January 1912 at Stedum, is buried at Westeremden (gem Stedum). Kornelis was 58 years, 1 month and 25 days.

Blijkens een overlijdensannonce was hij diaken en notabel der Hervormde Gemeente te Westeremden.

Kornelis marries on Saturday 15 July 1876 at Stedum at the age of 22 to the 20 years old Anje Bolwijn, daughter of Tamme Hindriks Bolwijn (day laborer) and Geertje Bartelds van der Laan. Anje is born on Friday 17 August 1855 at Westeremden (gem Stedum), has died on Sunday 18 February 1934 there, is buried there. Anje was 78 years, 6 months and 1 day.

Overlijdensdatum uit mondelinge mededeling mw Cornelia Sjoerdsma uit Tiel.

Of Kornelis and Anje ten children are known:

1  Grietje Maring is born on Tuesday 31 October 1876 at Westeremden (gem Stedum), has died on Tuesday 5 June 1877 there. Grietje was 7 months and 5 days.


2  Grietje Maring is born on Sunday 9 December 1877 at Westeremden (gem Stedum), see VI-GQ.

3  Tamme Maring (Thomas) is born on Thursday 24 June 1880 at Westeremden (gem Stedum), see VI-GR.

4  Geertje Maring is born on Tuesday 6 September 1881 at Stedum, see VI-GS.

5  Cornelius Maring (Kornelis) is born on Saturday 13 October 1883 at Stedum, see VI-GT.

6  Trijntje Maring is born on Saturday 24 October 1885 at Westeremden (gem Stedum), see VI-GU.

7  Jantje Maring is born on Wednesday 26 October 1887 at Westeremden (gem Stedum), see VI-GV.

8  Gezina Maring is born on Wednesday 28 August 1889 at Westeremden (gem Stedum), has died on Saturday 16 April 1966 at Papendrecht. Gezina was 76 years, 7 months and 19 days.

Eerste diacones in Groningen die toestemming kreeg om te trouwen. Corrie Sjoerdsma heeft een foto van haar in diaconessenpak.

Gezina marries on Friday 27 July 1917 at Numansdorp at the age of 27 to the 27 years old Jan van den Berg, son of Cent van den Berg and Neeltje de Korver. Jan, primary school teacher and schoolmaster, living at Goudswaard (ZH), is born on Friday 7 February 1890 at Numansdorp, has died on Tuesday 25 October 1977 at Papendrecht, is buried on Friday 28 October 1977 there. Jan was 87 years, 8 months and 18 days.

Hoofd van de Prinses Beatrixschool.

9  Barteld Maring is born on Friday 7 July 1893 at Westeremden (gem Stedum), see VI-GW.

10  Anje Ellechina Maring is born on Saturday 21 September 1901 at Stedum, see VI-GX.grafsteen harke maring on 9 Jul 2015.

V-BX  Harke Kornelis Maring, son of Kornelis Hindriks Maring (IV-V) and Grietje Kornelis Ausema, farmhand and reed thatcher, is born on Monday 28 February 1859 at Zeerijp (gem 't Zandt), has died on Sunday 17 March 1918 at Grand Rapids (MI), is buried at Oakgrove Cemetery Grand Rapids (MI). Harke has emigrated about 1890, naar Noord-Amerika.. Harke was 59 years and 17 days.


Harke marries on Saturday 12 May 1883 at Stedum at the age of 24 to the 23 years old Jantje Koning (Jennie), daughter of Heine Koning (day laborer) and Klaassien Sikkes Veltman (seamstress). Jantje, maid, is born on Thursday 16 February 1860 at Westeremden (gem Stedum), has died on Thursday 23 June 1921 at Grand Rapids (MI), is buried at Oakgrove Cemetery Grand Rapids (MI). Jantje was 61 years, 4 months and 7 days.


Of Harke and Jantje four children are known:

1  Ds. Cornelius Maring (Kornelis) is born on Sunday 17 February 1884 at Stedum, see VI-GY.grafsteen heine johannes maring on 9 Jul 2015.

2  Heine Johannes Maring is born on Friday 8 April 1887 at Stedum, has died on Wednesday 11 March 1903 at Kent County (MI), is buried at Oakgrove Cemetery Grand Rapids (MI). Heine was 15 years, 11 months and 3 days.


3  Nicholas Maring (Nick) is born on Wednesday 12 November 1890 at Grand Rapids (MI), see VI-GZ.

4  Sena Maring is born on Tuesday 13 August 1895 at Grand Rapids (MI), has died in May 1976. Sena was 80 years and 9 months.


Sena marries on Wednesday 4 June 1919 at Grand Rapids (MI) at the age of 23 to the 24 years old Lambert A. van der Weide. Lambert, Factory worker, is born on Thursday 10 January 1895 at Nederland, has died in March 1985. Lambert was 90 years and 2 months.


V-BY  Johannes Maring, son of Kornelis Hindriks Maring (IV-V) and Grietje Kornelis Ausema, farmhand and thatcher, living at 't Zandt, is born on Sunday 5 January 1862 at Zeerijp (gem 't Zandt), has died on Saturday 30 December 1944 there, is buried there. Johannes was 82 years, 11 months and 25 days.

Op foto samen met Jan en Roelf in het boek: "Van riepsterlicht tot wilgenstee", uitgave 1993 tgv 125-jarig bestaan OLS. In het boek "PROFIEL van 't ZANDT, historisch fotoboek, staat een foto van Johannes Maring, als bestuurslid van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij te Zeerijp. (pag 154).

Johannes marries on Saturday 16 May 1885 at 't Zandt at the age of 23 to the 23 years old Tijtje Kok, daughter of Roelf Frederiks Kok (day laborer) and Hinderika Reinders Vos. Tijtje is born on Monday 23 December 1861 at Zeerijp (gem 't Zandt), has died on Tuesday 21 January 1941 there, is buried there. Tijtje was 79 years and 29 days.


Of Johannes and Tijtje nine children are known:

1  Kornelis Maring is born on Sunday 11 July 1886 at 't Zandt, see VI-HA.

2  Hinderika Maring is born on Saturday 27 July 1889 at 't Zandt, has died on Wednesday 12 July 1905 there. Hinderika was 15 years, 11 months and 15 days.


3  Roelf Maring is born on Tuesday 20 October 1891 at 't Zandt, see VI-HB.

4  still-born daughter Maring stillborn on Thursday 11 January 1894 at 't Zandt, has died on Thursday 11 January 1894 there.


5  Gerrit Maring is born on Monday 28 January 1895 at 't Zandt, see VI-HC.

6  Hendrik Maring is born on Monday 10 May 1897 at Zeerijp (gem 't Zandt), see VI-HD.

7  Trijntje Maring is born on Thursday 8 March 1900 at 't Zandt, has died on Monday 1 June 1970 at Delfzijl, is buried on Saturday 6 June 1970 at Zeerijp (gem 't Zandt). Trijntje was 70 years, 2 months and 24 days.

Staat nog op een foto in 1919, in het boek "Van Riepster Licht tot Wilgenstee", pag 33.

Trijntje marries on Saturday 21 December 1929 at 't Zandt at the age of 29 to the 28 years old Doeke Hoving, son of Pieter Hoving (day laborer) and Klaassien Wieringa (VI-ET). Doeke, sacristan, thatcher and leader funeral procession, is born on Saturday 9 November 1901 at 't Zandt, has died on Sunday 26 June 1983 at Appingedam, is buried at Zeerijp (gem 't Zandt). Doeke was 81 years, 7 months and 17 days.

Woonde aan de Molenweg in Zeerijp, evenals Jan Maring, met wie hij een rietdekkersbedrijf had.

8  Jan Maring is born on Tuesday 24 March 1903 at Zeerijp (gem 't Zandt), see VI-HE.

9  Henderika Maring is born on Tuesday 27 March 1906 at 't Zandt, see VI-HF.

V-BZ  Geessien Maring, daughter of Kornelis Hindriks Maring (IV-V) and Grietje Kornelis Ausema, living at 't Zandt and at Groningen (Gr.), is born on Sunday 16 February 1868 at Zeerijp (gem 't Zandt), has died on Friday 1 August 1924 at Assen. Geessien was 56 years, 5 months and 16 days.


Geessien marries on Saturday 5 May 1906 at 't Zandt at the age of 38 to the 53 years old Harm Stocker also named Harm Stöcker, son of Roelof Stocker (smith workhand) and Margien Smit (smit). Harm, smith and farmer, is born on Friday 30 July 1852 at Assen, has died on Tuesday 6 November 1928 there, is buried there. Harm was 76 years, 3 months and 7 days.


Harm was before married (1) to Geesje Bennekers. Harm was before married (2) to Marijke Koopmans.

Of Harm and Geessien two children are known:

1  Kornelis Stocker is born on Monday 25 March 1907 at Assen, see VI-HG.

2  Johannes Stocker is born on Sunday 3 May 1908 at Assen, see VI-HH.

V-CA  Geessien Maring, daughter born out of wedlock of Anna Hindriks Maring (IV-W), maid, is born on Saturday 25 March 1848 at Wittewierum, is baptized on Sunday 4 March 1849 there, has died on Friday 18 July 1919 at Loppersum. Geessien was 71 years, 3 months and 23 days.


natuurlijke dochter van anna, aangegeven door de grootmoeder, vader onbekend.

Of Geessien and a still unidentified man two children born out of wedlock are known:

1  waarschijnlijk Harke Maring, living at Zeerijp (gem 't Zandt), is born on Saturday 8 April 1871 at Loppersum, has died on Sunday 18 June 1871 at 't Zandt. Harke was 2 months and 10 days.


2  Hendrikus Maring, servant, living at 't Zandt and at Loppersum, is born on Friday 14 January 1876 there, has died on Friday 20 September 1946 there. Hendrikus was 70 years, 8 months and 6 days.

Ten tijde van zijn huwelijk diende hij in het Eerste Regiment Infanterie. Derhalve bevindt zich tussen de stukken van de huwelijkse bijlagen onder nr 534 tevens een document "Toestemming tot het aangaan van een huwelijk", getekend door de Kolonel. De tekst hiervan luidt:
Op grond der beschikking van den Minister van Oorlog, dd 11 april 1892, VIIde afd. No 72, verleent de Commandeerende Officier van opgemeld Korps, namens den Minister van Oorlog, bij deze toestemming tot het aangaan van een huwelijk aan den milicier MARING, Hendrikus, der lichting 1896, uit de gemeente Loppersum, provincie Groningen. De verlofganger wordt er aan herinnerd, dat hij door het aangaan van een huwelijk in geen geval wordt ontheven van het volbrengen der verplichtingen welke hij krachtens de militiewet heeft te vervullen, zoodat hij deswege ook niet zal worden vrijgesteld van den werkelijken dienst waartoe hij, voor herhalingsoefeningen of uit anderen hoofde mocht worden opgeroepen.
Assen, den 22 april 1901. De commandeerende Officier voormeld, de kolonel.

Hendrikus marries on Saturday 18 May 1901 at Loppersum at the age of 25 (1) to the 23 years old Elisabeth van Bolhuis, daughter of Pieter van Bolhuis (day laborer) and Kornelske Doornbos. Elisabeth, maid, living at Wirdum (gem Loppersum) and at Eenum, is born on Thursday 28 March 1878 at Leermens (gem 't Zandt), has died on Tuesday 26 February 1907 at Loppersum. Elisabeth was 28 years, 10 months and 29 days.


Hendrikus marries on Wednesday 14 April 1920 at Stedum at the age of 44 (2) to the 36 years old Renske Doorn, daughter of Menne Doorn (carpenter) and Lupke Keizer (seamstress). Renske is born on Sunday 23 December 1883 at Stedum, has died on Thursday 26 February 1953 at Loppersum, is buried there. Renske was 69 years, 2 months and 3 days.


V-CB  Trientje Venhuizen, daughter of Haje Venhuizen (IV-W) and Anna Hindriks Maring, farm maid, is born on Sunday 13 May 1866 at Loppersum, has died on Friday 27 February 1925 at Eenum (gem 'T Zandt). Trientje was 58 years, 9 months and 14 days.


Trientje marries on Saturday 26 November 1887 at Loppersum at the age of 21 to the 23 years old Derk Zigterman, son of Folkert Zigterman and Anje Nanninga (maid). Derk, farmhand and gardener, is born on Wednesday 25 May 1864 at Wirdum (gem Loppersum), has died on Tuesday 18 November 1947 at 't Zandt. Derk was 83 years, 5 months and 24 days.


Of Derk and Trientje seven children are known:

1  Folkert Zigterman is born on Tuesday 13 December 1887 at Loppersum, see VI-HI.

2  Anna Zigterman is born on Wednesday 31 December 1890 at Eenum (gem 'T Zandt), has died on Tuesday 28 June 1892 there. Anna was 1 years, 5 months and 28 days.


3  Anna Zigterman is born on Friday 18 August 1893 at Eenum (gem 'T Zandt), has died on Friday 2 July 1937 there. Anna was 43 years, 10 months and 14 days.


4  Hajo Zigterman is born on Tuesday 26 May 1896 at Eenum (gem 'T Zandt), has died on Friday 13 November 1970, is buried there. Hajo was 74 years, 5 months and 18 days.


Hajo marries on Thursday 6 October 1938 at 't Zandt at the age of 42 to the 40 years old Anje Dijkstra, daughter of Freerk Dijkstra and Henderika van Zanten. Anje, housekeeper, is born on Wednesday 1 June 1898 at Stedum, has died on Wednesday 29 March 1989, is buried at Eenum (gem 'T Zandt). Anje was 90 years, 9 months and 28 days.


5  Jan Zigterman, gardener, is born on Saturday 10 September 1898 at Eenum (gem 'T Zandt).


Jan marries on Thursday 2 February 1928 at Echt at the age of 29 to the approximately 24 years old Antonie Lennarzt, daughter of Wilhelm Lennarzt (farmer) and Maria Sophia Peulen (farmer). Antonie is born about 1904 at Waldfeucht (BRD).

6  Anje Zigterman is born on Monday 24 November 1902 at Eenum (gem 'T Zandt), has died on Thursday 17 February 1983, is buried at Ten Post. Anje was 80 years, 2 months and 24 days.


Anje marries on Saturday 28 October 1933 at 't Zandt at the age of 30 to the 28 years old Geert Kuipers, son of Jelte Kuipers (engine-driver) and Trientje Lenting. Geert, machine benchworker, is born on Monday 25 September 1905 at Garrelsweer (gem Loppersum), has died on Monday 9 November 1998, is buried at Ten Post. Geert was 93 years, 1 month and 15 days.


7  Gezina Zigterman is born on Saturday 8 April 1905 at Eenum (gem 'T Zandt), has died on Monday 22 January 1973, is buried at Appingedam Rusthof. Gezina was 67 years, 9 months and 14 days.


Gezina marries on Thursday 29 November 1928 at 't Zandt at the age of 23 to the 25 years old Geert Bos, son of Jacob Bos (carter) and Jaaptje Köller. Geert, concrete worker, is born on Monday 13 July 1903 at Solwerd (gem Appingedam), has died on Wednesday 26 August 1992, is buried at Appingedam Rusthof. Geert was 89 years, 1 month and 13 days.


V-CC  Frouke Maring, daughter of Cornelis Pieters Maring (IV-X) and Wijke Sierts Meijer, farm maid, is born on Monday 18 April 1836 at Uithuizen, has died on Sunday 9 September 1906 at Zandeweer (gem Kantens), is buried there. Frouke was 70 years, 4 months and 22 days.

Vertrekt op 27 feb 1866 volgens BR Uithuizen naar Kantens.

Frouke marries on Saturday 6 November 1858 at Uithuizen at the age of 22 to the 21 years old Jacob Holstein, son of Derk Eises Holstein (cooper) and Knelske Doekes de Boer (day laborer). Jacob, farmhand and farmer, living at Uithuizen, is born on Thursday 15 December 1836 there, has died on Saturday 16 August 1913 at Zandeweer (gem Kantens), is buried there. Jacob was 76 years, 8 months and 1 day.

Woont volgens BR Uithuizen in wijk B, huisnummer 8.

Of Jacob and Frouke nine children are known:

1  Knelske Holstein is born on Thursday 10 February 1859 at Uithuizen, see VI-HJ.

2  Wijke Holstein is born on Monday 21 January 1861 at Uithuizen, see VI-HK.

3  Derk Holstein is born on Sunday 22 February 1863 at Uithuizen, see VI-HL.

4  Ida Holstein is born on Sunday 16 October 1864 at Uithuizen, see VI-HM.

5  Kornelis Holstein is born on Wednesday 19 June 1867 at Rottum (gem Kantens), see VI-HN.

6  Stijntje Holstein is born on Tuesday 11 January 1870 at Rottum (gem Kantens), see VI-HO.

7  Jakob Holstein is born on Monday 3 June 1872 at Rottum (gem Kantens), see VI-HP.

8  Eisse Holstein is born on Friday 16 October 1874 at Kantens, see VI-HQ.

9  Harmina Holstein is born on Saturday 14 June 1879 at Zandeweer (gem Kantens), see VI-HR.harmannus banninga en ida maring after 1866. harmannus banninga en ida maring after 1866. herman banninga on 12 Aug 2015. herman c banninga en ida on 2 Aug 2018.

V-CD  Ida Maring, daughter of Cornelis Pieters Maring (IV-X) and Wijke Sierts Meijer, is born on Friday 4 October 1839 at Uithuizen, has died on Saturday 12 October 1929 at USA, is buried at Muskegon (MI). Ida has emigrated in 1866 naar Noord-Amerika.. Ida was 90 years and 8 days.

Ten tijde van haar huwelijk is er sprake van een besturend voogd Jan Marema, dagloner wonend te Uithuizen en een toeziend voogd Harm Pieters Maring, wonend Stedum. In 1864 vertrekt zij volgens het Bevolkingsregister van Uithuizen naar Amerika.

Ida marries on Saturday 13 July 1861 at Uithuizen at the age of 21 to the 22 years old Harmannus Banninga (Herman), son of Cornelis Harms Banninga (day laborer) and Elisabeth Hendriks Bottema. Harmannus, farmhand, is born on Friday 9 November 1838 at Uithuizen, has died on Wednesday 8 February 1922, is buried at Muskegon (MI). Harmannus has emigrated in 1866 Vanuit Uithuizen met vrouw en drie kinderen naar Noord-Amerika.. Harmannus was 83 years, 2 months and 30 days.

Emigreert in 1866 (volgens BR Uithuizen: 1864) samen met zijn vrouw en drie kinderen naar Noord-Amerika.
Niet gevonden in Swierenga: "Dutch immigrants in ship passenger manifests 1820-1880."
Reist in 1892 blijkens CastleGarden.org met zijn vrouw met de "Maasdam" via Boulogne vanuit Rotterdam naar New York. Laatste woonplaats hier opgegeven als Chicago en van beroep: merchant./koopman. Arriveert op 22 juni 1892 in de USA.

Of Harmannus and Ida eleven children are known:

1  Cornelis Banninga (Cornelius) is born on Wednesday 22 January 1862 at Uithuizen, see VI-HS.

2  Pieter Banninga is born on Monday 17 August 1863 at Uithuizen, see VI-HT.

3  Jan Banninga (John) is born on Sunday 22 January 1865 at Uithuizen, see VI-HU.

4  Wijke Banninga (Wyke) is born on Tuesday 10 July 1866 at Chatsworth (IL), see VI-HV.

5  Jacob Herman Banninga is born on Saturday 2 October 1869 at Muskegon (MI), see VI-HW.

6  Henry Herman Banninga is born on Friday 3 February 1871 at Muskegon (MI), see VI-HX.

7  Albert Herman Banninga (Bert) is born on Monday 6 March 1876 at Muskegon (MI), see VI-HY.

8  Lena Banninga is born on Sunday 30 September 1877, see VI-HZ.elizabeth banninga on 4 Sep 2014.

9  Elizabeth H. Banninga (Lizzie) is born in 1879 at Muskegon (MI), has died on Friday 1 August 1902 there, is buried there. Elizabeth was 23 years.

10  Norman Banninga is born on Wednesday 18 January 1882 at Muskegon (MI), has died on Saturday 8 April 1882 there. Norman was 2 months and 21 days.

11  Flora Banninga is born on Thursday 30 July 1885 at Muskegon (MI), see VI-IA.graf Pieter Cornelis Maring on 26 Jun 2014.

V-CE  Pieter Cornelis Maring (Peter), son of Cornelis Pieters Maring (IV-X) and Wijke Sierts Meijer, day laborer, is born on Thursday 26 August 1841 at Uithuizen, has died on Tuesday 6 December 1921 at USA, is buried at Muskegon (MI). Pieter has emigrated in 1865 naar de USA, Danforth, met de "Adler" vanuit Bremen.. Pieter was 80 years, 3 months and 10 days.

In het jaar 1865 naar Noord-Amerika geëmigreerd. Is hij de 23-jarige Pieter Maring die als immigrant vermeld staat in Swierenga: "Dutch immigrants in US ships passenger manifests 1820-1880"? Waarschijnlijk wel. In dat geval was hij getrouwd met een Gesile Wieringa en vertrokken zij met vijf personen: Pieter en Gesile (24 jaar), haar broer Jacob (16 jaar), haar moeder Aaltje Schreuder uit 't Zandt (42 jaar) en Pieter Kamp (7 jaar), van wie de betrekkingen met de anderen onduidelijk zijn. Hun bestemming was Danforth, Illinois. Zij reisden tussendeks met het schip de Adler of Bremen, vanuit Bremen, BRD en kwamen op 22 mei 1865 in New York aan.
Swierenga: "Dutch Emigrants to the United States etc.." vermeldt een Grietje Wieringa uit Uithuizen van 26 jaar, die als reden voor haar emigratie in 1865 naar Noord-Amerika opgeeft: huwelijk. Dit zou verklaren waarom het huwelijk tussen Pieter Cornelis Maring en Grietje Wieringa niet gevonden wordt in de Nederlandse archieven. Zijn zij in Amerika getrouwd of helemaal niet? Overigens wordt haar religie hier als christelijk gereformeerd opgegeven.

Findagrave:
Married Anje "Anna" BAKER on 08 Dec 1876 in Muskegon, Muskegon County, MI.
They had the following children:
Lambert MARING (1878 ­- 1946)
Maggie MARING (1880 ­- )
Cornelius MARING (1884 ­- 1953)
Albert MARING (1886 ­- 1983)

Pieter marries on Friday 8 December 1876 at Muskegon (MI) at the age of 35 to the 22 years old Anje Bakker (Annie) also named Anje Baker and Anna Baker, daughter of Lammert Bakker (Lambert) and Elizabeth Mars (Lizabet). Anje is born on Thursday 2 February 1854 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 31 March 1929 at Muskegon (MI), is buried there. Anje was 75 years, 1 month and 29 days.


Of Pieter and Anje four children are known:

1  Maggie Maring.

2  Lambert Maring is born on Sunday 18 August 1878 at Muskegon (MI), see VI-IB.grafsteen cornelius maring on 26 Jun 2014. grafsteen jennie baker on 10 Sep 2011.

3  Cornelius Maring is born on Wednesday 17 December 1884 at Muskegon (MI), has died on Wednesday 14 January 1953 there, is buried there. Cornelius was 68 years and 28 days.

Cornelius was married to Jennie Baker also named Jennie Bakker, daughter of Wiebe Bakker and Pieterke van de Graaf. Jennie is born in January 1888 at Muskegon (MI), has died on Wednesday 7 November 1928 there, is buried there. Jennie was 40 years and 10 months.


4  Albert Maring is born in 1886, see VI-IC.

V-CF  Harmina Maring, daughter of Cornelis Pieters Maring (IV-X) and Wijke Sierts Meijer, maid, living at Uithuizen, is born on Sunday 4 February 1844 there, dies in childbirth on Monday 27 November 1865 there, 4 weken na de geboorte van haar dochter Weike.. Harmina was 21 years, 9 months and 23 days.

Woont als dienstmeid bij landbouwer Popko Westerhuis en zijn vrouw Jantje Bruins; wijk Ox, huisnummer 6.

Harmina marries on Saturday 24 October 1863 at Uithuizen at the age of 19 to the 22 years old Luitje Weesjes also named Luitje Weessies, son of Hendrik Hendriks Weesjes (day laborer) and Aafke Luitjes Wit (day laborer). Luitje, farmhand, living at Uithuizen, is born on Saturday 13 February 1841 there. Luitje has emigrated in 1880, vanuit Uthuizen naar Noord-Amerika met vrouw en twee kinderen..


Luitje was subsequently married (2) to Janna Remminga.

Of Luitje and Harmina two children are known:

1  Aafke Weesjes is born on Thursday 24 December 1863 at Uithuizen, has died on Wednesday 1 December 1869 there. Aafke was 5 years, 11 months and 7 days.


2  Weike Weesjes is born on Tuesday 31 October 1865 at Uithuizen, has died on Tuesday 26 December 1865 there. Weike was 1 month and 25 days.


V-CG  Wijndelina Maring (Lena), daughter of Cornelis Pieters Maring (IV-X) and Wijke Sierts Meijer, is born on Saturday 18 January 1851 at Uithuizen, has died on Monday 18 June 1900 at Sheridan Township (MI), is buried at Maple Grove Cemetery Fremont (MI). Wijndelina has emigrated in 1866 naar Noord-Amerika. Wijndelina was 49 years and 5 months.

Emigreert als 14-jarige in 1866 (BS Uithuizen: 1864) naar Noord-Amerika. Bron: "Dutch Emigrants to the United States, South Africa, South America, and Southeast Asia, 1835-1880: An Alphabetical Listing by Household Heads and independant Persons", Swierenga, Robert P., 1983.

Wijndelina marries on Tuesday 30 November 1869 at Muskegon (MI) at the age of 18 to the 24 years old Pieter Smallegange (Peter), son of Jan Smallegange (merchant) and Tannetje Kloosterman. Pieter is born on Tuesday 12 August 1845 at Borssele, has died on Monday 21 July 1924 at Fremont (MI), is buried at Maple Grove Cemetery Fremont (MI). Pieter has emigrated in 1847, naar Noord-Amerika.. Pieter was 78 years, 11 months and 9 days.

Of Pieter and Wijndelina three children are known:

1  Leonard Smalligan is born in 1876 at Michigan (USA), has died on Monday 21 December 1914, is buried at Maple Grove Cemetery Fremont (MI). Leonard was 38 years.

Leonard marries in 1904 at the age of 28 to the 23 years old Pieternella Goeman (Nellie), daughter of Pieter Goeman and Johanna Adriana Steketee. Pieternella is born on Monday 18 April 1881 at Borssele, has died on Saturday 19 August 1961, is buried at Maple Grove Cemetery Fremont (MI). Pieternella was 80 years, 4 months and 1 day.

2  Henry Smalligan is born in 1887 at Michigan (USA), see VI-ID.

3  Peter Smalligan Jr is born in 1892, see VI-IE.

V-CH  Jantje Maring, daughter of Jakob Pieters Maring (IV-Y) and Fokje Klasen Zarkema, farm maid and gardener, is born on Wednesday 5 August 1840 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 2 September 1922 at Loppersum. Jantje was 82 years and 28 days.

Woont tijdens volkstelling 1890-1900 op Wirdum no 27, Loppersum.

Jantje marries on Wednesday 20 May 1868 at Loppersum at the age of 27 to the 30 years old Wiert Kalkwijk, son of Jan Wierts Kalkwijk (carpenter) and Aaltje Eltjes Dijkema (day laborer). Wiert, carpenter, living at Wirdum (gem Loppersum) and at Loppersum, is born on Sunday 14 January 1838 at Woltersum (gem Ten Boer), has died on Saturday 13 March 1886 at Loppersum. Wiert was 48 years, 1 month and 27 days.


Of Wiert and Jantje six children are known:

1  Jakob Kalkwijk, gardener, living at Loppersum, at Onstwedde (gem Stadskanaal) and at Appingedam, is born on Thursday 4 February 1869 at Loppersum, has died on Saturday 26 April 1958 there, is buried at Wirdum (gem Loppersum). Jakob was 89 years, 2 months and 22 days.


Jakob marries on Saturday 27 May 1905 at Appingedam at the age of 36 to the 48 years old Grietje Corporaal, daughter of Albert Everts Corporaal and Tjitske de Vries. Grietje is born on Saturday 6 September 1856 at Borger, has died on Tuesday 24 January 1939 at Tjamsweer (gem Appingedam). Grietje was 82 years, 4 months and 18 days.


2  Jan Kalkwijk is born on Thursday 4 February 1869 at Loppersum, see VI-IF.

3  Foktje Kalkwijk is born on Tuesday 30 January 1872 at Wirdum (gem Loppersum), see VI-IG.

4  Pieter Kalkwijk is born on Thursday 12 March 1874 at Loppersum, see VI-IH.

5  Aafke Kalkwijk is born on Wednesday 22 August 1877 at Wirdum (gem Loppersum), has died on Tuesday 13 May 1879 there. Aafke was 1 years, 8 months and 21 days.


6  Aafke Kalkwijk is born on Wednesday 22 June 1881 at Loppersum, see VI-II.

V-CI  Ida Maring, daughter of Jakob Pieters Maring (IV-Y) and Fokje Klasen Zarkema, farm maid, living at Wirdum (gem Loppersum) and at Zeerijp (gem 't Zandt), is born on Sunday 3 March 1844 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 6 May 1925 at Zeerijp (gem 't Zandt). Ida was 81 years, 2 months and 3 days.

Heeft denk ik meer dan drie kinderen gehad. In het Historisch Fotoboek 'tZandt is op pag 130 sprake van een S. Reiffers, koppelbaas.

Ida marries on Saturday 24 May 1873 at Loppersum at the age of 29 (1) to the 35 years old Stoffer Christiaan Reiffers, son born out of wedlock of Elsje Stoffers Reiffers (farm maid). Stoffer, day laborer and boatman, living at Zeerijp (gem 't Zandt) and at Stedum, is born on Saturday 3 February 1838 at Zeerijp (gem 't Zandt), has died on Sunday 5 March 1905, is buried there. Stoffer was 67 years, 1 month and 2 days.


Stoffer was before married (1) to Grietje Harms Balkema.

Of Stoffer and Ida three children are known:

1  Fokje Reiffers is born on Sunday 15 March 1874 at 't Zandt, see VI-IJ.

2  Imke Reiffers is born on Tuesday 22 August 1876 at Zeerijp (gem 't Zandt), see VI-IK.

3  Jacob Reiffers is born on Tuesday 22 August 1876 at Zeerijp (gem 't Zandt), see VI-IL.

Ida marries on Monday 22 July 1907 at Middelstum at the age of 63 (2) to the 62 years old Nicolaas van der Molen, son of Klaas Klaassens van der Molen (servant) and Roelfke Alberts de Vries. Nicolaas, freight driver, is born on Saturday 21 December 1844 at Stedum, has died on Monday 26 January 1914 at Westerwijtwerd (gem Middelstum). Nicolaas was 69 years, 1 month and 5 days.


Nicolaas was before married (1) to Jantje van der Leest.

V-CJ  Pieter Maring, son of Jakob Pieters Maring (IV-Y) and Fokje Klasen Zarkema, farmer, living at Tjamsweer (gem Appingedam), is born on Tuesday 6 April 1847 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 6 June 1915 at Appingedam. Pieter was 68 years and 2 months.


Op 20 oktober 1886 door de Arrondissementsrechtbank in Groningen veroordeeld tot 8 dagen gevangenisstraf wegens "eenvoudige mishandeling" (voor de eerste maal). Hij verbleef in het gevang van 9 nov tot 17 nov 1886; zijn gedrag was "goed".
Het signalement vermeldt:
gehuwd, landbouwer, gereformeerd, 1.78 meter lang, blauwe ogen, blond haar, geen baard, hoog voorhoofd.

Tina Kuipers-de Jager vertelt:
Pieter Maring overleed nadat hij zich met houtjes hakken met de bijl in het been had geraakt. Hij kreeg infectie en het been werd geamputeerd en hij had een kunstbeen voor een tijdje, maar het ging toch verder en hij is er aan overleden. Zijn vrouw was al voor hem overleden. Mijn opa vertelde dat hij zijn vader op zijn sterfbed beloofd had, dat hij zou zorgen voor de jongste broer Jan en dat is ook gebeurd. Oom Jan is nooit getrouwd en heeft altijd bij hun ingewoond, wat niet gemakkelijk was voor mijn oma, want oom Jan was al voor de tijd aan, hij was namelijk vegetarier en had ook allerlei andere dingen die hij niet at en oma kookte vaak apart iets voor hem. Opa heeft zijn belofte gehouden, maar hij zei altijd: beloof nooit wat op een sterfbed, want het valt niet mee om het waar te maken.

Pieter marries on Saturday 11 February 1882 at Appingedam at the age of 34 to the 25 years old Aafke Dijkema, daughter of Albertus Jans Dijkema and Jantje Bartels Ritsema. Aafke, living at Tjamsweer (gem Appingedam), is born on Sunday 28 September 1856 there, has died on Friday 13 September 1912 at Garrelsweer (gem Loppersum). Aafke was 55 years, 11 months and 16 days.


Of Pieter and Aafke four children are known:

1  Albertus Maring is born on Thursday 28 September 1882 at Garreweer (gem Appingedam) (Gr.), see VI-IM.

2  Jakob Maring is born on Monday 20 July 1885 at Tjamsweer (gem Appingedam), see VI-IN.

3  Jantje Maring is born on Thursday 17 May 1888 at Tjamsweer (gem Appingedam), has died on Monday 23 July 1888 there. Jantje was 2 months and 6 days.


4  Jan Maring, farmer, is born on Wednesday 16 November 1892 at Tjamsweer (gem Appingedam), has died on Wednesday 10 September 1958 at Garreweer (gem Appingedam) (Gr.), is buried at Tjamsweer (gem Appingedam). Jan was 65 years, 9 months and 25 days.

V-CK  Klaaske Maring, daughter of Jakob Pieters Maring (IV-Y) and Fokje Klasen Zarkema, housekeeper and carriage rental company owner, living at Tjamsweer (gem Appingedam), is born on Friday 12 April 1850 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 2 April 1929 at Appingedam. Klaaske was 78 years, 11 months and 21 days.


Administrerend voogd ten tijde van haar huwelijk: Barteld Hendriks Swieringa, herbergier te Groningen. Toeziend voogd: Jan Jurjens Udes, schuitevaarder, wonend te Lellens.

Klaaske marries on Wednesday 20 May 1868 at Loppersum at the age of 18 (1) to the 57 years old Pieter Everts Balkema, son of Evert Pieters Balkema (farmer) and Bauwke Pieters Bottema. Pieter, farmer, living at Wirdum (gem Loppersum), is born on Sunday 24 June 1810 at Leermens (gem 't Zandt), is baptized on Sunday 1 July 1810 at 't Zandt, has died on Friday 1 January 1892 at Wirdum (gem Loppersum). Pieter was 81 years, 6 months and 8 days.


Pieter was before married (1) to Anje Jans Eppinga. Pieter was before married (2) to Klaaske Veldkamp.

Of Pieter and Klaaske two children are known:

1  Bouwina Balkema is born on Friday 26 January 1877 at Wirdum (gem Loppersum), see VI-IO.

2  Fokkelina Balkema is born on Tuesday 31 July 1883 at Wirdum (gem Loppersum), see VI-IP.

Klaaske marries on Wednesday 31 May 1893 at Loppersum at the age of 43 (2) to the 37 years old Gerad Ritsema, son of Jan Geurts Ritsema (farmer) and Marigje Strating. Gerad, farmer, living at Oosterdijkshorn (Gr.), is born on Tuesday 27 November 1855 at Thesinge (gem Ten Boer), has died on Saturday 15 July 1922 at Garmerwolde (gem Ten Boer). Gerad was 66 years, 7 months and 18 days.


V-CL  Geertje Maring, daughter of Jakob Pieters Maring (IV-Y) and Fokje Klasen Zarkema, day laborer, living at 't Zandt and at Loppersum, is born on Friday 3 October 1851 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 1 January 1921 at Delfzijl. Geertje was 69 years, 2 months and 29 days.

Woonde tijdens volkstelling 1890-1900 op Wirdum no 6-2, Loppersum, samen met haar zoon Jakob. In de HB van haar trouwen is een bewijs opgenomen van het overlijden van haar grootvader; helaas heeft men de verkeerde man voor ogen gehad op de BS: genoemd wordt: Klaas Alberts Zarkema, wednr van Trijntje Jurriens Rensema, overleden Stedum 27-9-1863. Heeft men niet willen geloven dat haar grootvader al zo jong vader werd?

Geertje marries on Saturday 20 December 1873 at Loppersum at the age of 22 to the 27 years old Harmannus Karssens, son of Jan Jans Karsens and Trientje Jacobs Visscher. Harmannus, farmhand, living at Wirdum (gem Loppersum), is born on Monday 11 May 1846 at Farmsum (gem Delfzijl), has died on Friday 20 July 1883 at Loppersum. Harmannus was 37 years, 2 months and 9 days.


Of Harmannus and Geertje five children are known:

1  Jan Karssens is born on Saturday 2 May 1874 at Zeerijp (gem 't Zandt), has died on Saturday 15 May 1886 at Wirdum (gem Loppersum). Jan was 12 years and 13 days.


2  Jakob Karssens is born on Monday 14 February 1876 at 't Zandt, has died on Sunday 27 February 1876 there. Jakob was 13 days.


3  Jakob Karssens is born on Thursday 15 March 1877 at 't Zandt, see VI-IQ.

4  Trijntje Karssens is born on Tuesday 9 July 1878 at 't Zandt, has died on Monday 9 January 1888 at Wirdum (gem Loppersum). Trijntje was 9 years and 6 months.


5  Fokje Karssens is born on Friday 27 January 1882 at 't Zandt, has died on Monday 20 November 1882 at Loppersum. Fokje was 9 months and 24 days.


V-CM  Pieter Pieters Maring, son of Pieter Pieters Maring (IV-Z) and Reina Pieters Nanninga, baker, gardener and farmer, is born on Friday 6 June 1845 at Uithuizen, has died on Sunday 10 February 1929 at Uithuizermeeden. Pieter was 83 years, 8 months and 4 days.


Woont in 1860 als bakkersknecht bij de mennoniet bakker Jacob Juistema in wijk E huisnummer 90. Hij is daarna in dienst bij bakker Luije Stuivinga, wijk E 126, no 9. Op 18 juli 1870 vertrekt hij naar Uithuizermeeden. Daar woont hij in 1879 als bakker in Wijk A, huisnummer 44 en in 1909 in Wijk A huisnummer 53 als tuinman.

Op 9 juni 1884 diende er een zaak voor het Kantongerecht van Zuidbroek:
Abraham Bus, Stoomolie en meelfabrieken, wonend te Veendam contra P. Maring, broodbakker, wonend te Uithuizermeeden. Bij verstek werd veroordeeld P. Maring wegens het in gebreke blijven bij het voldoen van een restschuld voor geleverd meel. De kosten van de procedure ad Fl 7,95 waren ook voor de gedaagde, die op 17 juni hiervoor in gijzeling werd genomen, maar op 5 juli 1884, na betaling weer ontslagen.

Foto van Cornelis George Maring uit Utrecht.

Pieter marries on Friday 3 June 1870 at Uithuizermeeden at the age of 24 to the 20 years old Grietje van den Berg, daughter of Pieter Harmannus van den Berg (farmer) and Frouwke Wolters Buur. Grietje is born on Monday 17 September 1849 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 2 July 1933 there, is buried there. Grietje was 83 years, 9 months and 15 days.


Of Pieter and Grietje eleven children are known:

1  Reina Petronella Maring is born on Monday 5 December 1870 at Uithuizermeeden, see VI-IR.

2  Pieter Maring is born on Wednesday 4 September 1872 at Uithuizermeeden, see VI-IS.

3  Frouke Maring is born on Saturday 7 November 1874 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 17 September 1932 at Amsterdam, is buried at Uithuizermeeden. Frouke was 57 years, 10 months and 10 days.

Vertrekt 19 sept 1893 naar Usquert; keert 16 oct 1894 terug om op 11 jan 1895 naar Uithuizen te vertrekken. Op 12 juni 1895 komt zij daarvandaan terug om op 25 nov 1895 naar Bedum te vertrekken.

Frouke marries on Thursday 23 February 1911 at Amsterdam at the age of 36 to the 33 years old Carl Bernhard Pankoke, son of Bernhard Pankoke (plumber) and Wilhelmine Heiligenstädt. Carl, plumber, is born on Saturday 26 May 1877 at Duisburg (BRD).


4  Geertje Maring is born on Thursday 13 December 1877 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 16 January 1878 there. Geertje was 1 month and 3 days.


5  Geertje Maring is born on Friday 27 December 1878 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 22 March 1890 there. Geertje was 11 years, 2 months and 23 days.


6  Ida Maring is born on Sunday 22 August 1880 at Uithuizermeeden, see VI-IT.

7  Anje Maring is born on Saturday 1 April 1882 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 8 October 1882 there. Anje was 6 months and 7 days.


8  Anje Maring is born on Sunday 5 August 1883 at Uithuizermeeden, see VI-IU.

9  Willem Maring is born on Thursday 27 August 1885 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 6 October 1885 there. Willem was 1 month and 9 days.


10  Willem Maring is born on Saturday 20 November 1886 at Uithuizermeeden, see VI-IV.

11  Foskea Maring, housekeeper, is born on Tuesday 22 October 1889 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 1 October 1985 there, is buried there. Foskea was 95 years, 11 months and 9 days.

Vertrekt 23 mei 1917 naar Uithuizen. Vestigt zich 2 juni 1921 vanuit Usquert.

V-CN  Geertje Maring, daughter of Pieter Pieters Maring (IV-Z) and Reina Pieters Nanninga, is born on Friday 25 February 1848 at Zandeweer (gem Kantens), has died on Tuesday 21 September 1915 at Groningen (Gr.). Geertje was 67 years, 6 months and 27 days.

Vertrekt op 24 juli 1867 naar Bedum. Werkt als dienstmeid in 1870 bij Jonkheer Gerhard Alberda van Molkema, geb 11-10-1829, wonend wijk D huisnummer 4.

Geertje marries on Sunday 18 May 1873 at Groningen (Gr.) at the age of 25 to the 28 years old Willem Louis Johannes Henricus Christiaan George, son of Louis George (labourer) and Josepha Catharina Gorel. Willem, labourer, boat puller, carter servant and warehouse servant, living at Groningen (Gr.), is born on Friday 6 December 1844 at Veenhuizen (gem Norg) (Dr.), has died on Saturday 25 February 1905 at Groningen (Gr.). Willem was 60 years, 2 months and 19 days.


Of Willem and Geertje two children are known:

1  Pieter George is born on Sunday 5 October 1873 at Groningen (Gr.), has died on Thursday 18 June 1874 there. Pieter was 8 months and 13 days.


2  Reina Wilhelmina George is born on Monday 15 March 1875 at Groningen (Gr.), has died on Sunday 18 April 1875 there. Reina was 1 month and 3 days.


V-CO  Kornelis Pieters Maring, son of Pieter Pieters Maring (IV-Z) and Reina Pieters Nanninga, corn skipper and gardener, living at Uithuizen, is born on Monday 12 August 1850 there, has died on Tuesday 17 February 1903 there. Kornelis was 52 years, 6 months and 5 days.

Werkt in 1870 als knecht bij de burgemeester en houtkoper Arnoldus Nanninga en zijn vrouw Hijkeline Ritzema in Wijk D, huisnummer 17.

Kornelis marries on Saturday 27 May 1882 at Uithuizen at the age of 31 to the 27 years old Anje Kamping, daughter born out of wedlock of Anje Derks Kamping. Anje, maid, living at Uithuizen, is born on Sunday 21 January 1855 at Zandeweer (gem Kantens), has died on Sunday 5 June 1904 at Uithuizen. Anje was 49 years, 4 months and 15 days.


Of Kornelis and Anje two children are known:

1  Reina Maring is born on Tuesday 20 March 1883 at Uithuizen, has died on Sunday 8 February 1903 there. Reina was 19 years, 10 months and 19 days.


2  Rikstje Maring is born on Monday 3 August 1885 at Uithuizen, has died on Tuesday 28 January 1902 there. Rikstje was 16 years, 5 months and 25 days.


V-CP  Klaas Pieters Maring, son of Pieter Pieters Maring (IV-Z) and Reina Pieters Nanninga, baker's servant and baker, living at Groningen (Gr.), is born on Wednesday 16 May 1855 at Uithuizen, has died on Saturday 2 August 1924 at Groningen (Gr.). Klaas was 69 years, 2 months and 17 days.


Vertrekt op 15 mei 1876 naar Baflo, keert op 19 mei terug om op 24 mei 1880 naar Groningen te vertrekken.

Bij het huwelijk als Militair bij het Regiment Grenadiers en Jagers met onbepaald verlof.

Op 10 feb 1887 werd door de Arrondissementsrechtbank van Groningen veroordeeld wegens diefstal: Klaas, zoon van Pieter Maring en Reina Nanninga, geboren te Uithuizen, leeftijd 30 jaar, dan wonend in Groningen, van beroep broodbakkersknecht, gereformeerd, 1.63 meter lang.
Het signalement vermeldt verder:
blauwe ogen en blond haar, geen baard, hoog voorhoofd.
Veroordeeld tot een maand gevangenisstraf; gezeten 28 feb-30 mrt 1887.
Gedrag in de gevangenis: goed.

Klaas marries on Sunday 29 May 1881 at Groningen (Gr.) at the age of 26 to the 39 years old Antje Eltjes, daughter of Eltjen Eltjes (mason) and Anna Jans Haak (maid). Antje, living at Groningen (Gr.), is born on Tuesday 18 January 1842 there, has died on Friday 2 April 1920 there. Antje was 78 years, 2 months and 15 days.


Of Klaas and Antje two children are known:

1  Pieter Maring, carpenter, living at Groningen (Gr.), is born on Sunday 7 October 1883 there, has died young on Saturday 27 June 1908 there. Pieter was 24 years, 8 months and 20 days.


2  Eltje Maring is born on Friday 26 December 1884 at Groningen (Gr.), see VI-IW.

V-CQ  Ida Maring, daughter of Harm Pieters Maring (IV-AA) and Harmtje Klaassens Zarkema, living at Woltersum (gem Ten Boer), is born on Wednesday 29 March 1848 at Stedum, has died on Wednesday 17 March 1937 at Woltersum (gem Ten Boer). Ida was 88 years, 11 months and 16 days.


Ida marries on Friday 20 June 1879 at Stedum at the age of 31 to the 31 years old Berend Venekamp, son of Jan Berends Venekamp (shoemaker) and Geertruid Jurriens Lageman. Berend, shoemaker, is born on Thursday 2 September 1847 at Woltersum (gem Ten Boer), has died on Monday 17 December 1928 there. Berend was 81 years, 3 months and 15 days.


Of Berend and Ida two children are known:

1  Geertruida Venekamp is born on Friday 27 August 1880 at Woltersum (gem Ten Boer), has died on Tuesday 6 November 1888, is buried there. Geertruida was 8 years, 2 months and 10 days.


2  Harm Venekamp, shoemaker, living at Woltersum (gem Ten Boer), is born on Saturday 28 December 1889 there, has died on Wednesday 8 December 1965 there. Harm was 75 years, 11 months and 10 days.


Harm marries on Thursday 30 May 1918 at Ten Boer at the age of 28 to the 29 years old Derktje Moedt. Derktje is born on Thursday 27 September 1888 at Siddeburen (gem Slochteren), has died on Saturday 1 September 1945 at Groningen (Gr.), is buried at Woltersum (gem Ten Boer). Derktje was 56 years, 11 months and 5 days.


V-CR  Klaas Maring, son of Harm Pieters Maring (IV-AA) and Harmtje Klaassens Zarkema, painter, living at Stedum, is born on Monday 27 May 1850 there, has died on Saturday 18 April 1914 there, is buried there. Klaas was 63 years, 10 months and 22 days.


Klaas marries on Thursday 19 May 1881 at Ten Boer at the age of 30 to the 25 years old Martje Schildhuis, daughter of Klaas Jans Schilthuis (carpenter) and Aaltje Ates Hoving. Martje, maid, is born on Friday 23 November 1855 at Ten Boer, has died on Tuesday 13 May 1941 at Stedum. Martje was 85 years, 5 months and 20 days.

Of Klaas and Martje three children are known:

1  Harm Maring is born on Wednesday 12 April 1882 at Stedum, has died on Wednesday 3 May 1882 there. Harm was 21 days.


2  Harm Pieter Maring is born on Thursday 30 August 1883 at Stedum, is nederlands hervormd baptized, see VI-IX.

3  Aaltje Maring is born on Tuesday 20 November 1888 at Stedum, see VI-IY.

V-CS  Pieterke Maring, daughter of Harm Pieters Maring (IV-AA) and Harmtje Klaassens Zarkema, maid, is born on Tuesday 21 December 1852 at Stedum, is nederlands hervormd baptized, has died on Sunday 13 May 1928 there. Pieterke was 75 years, 4 months and 22 days.


Pieterke marries on Thursday 25 May 1876 at Stedum at the age of 23 to the 22 years old Jan Zandt, son of Pieter Jakobs Zandt (skipper) and Alderdina Jelmers Bierema. Jan, farmhand, living at Stedum, is born on Thursday 17 November 1853 there, has died on Sunday 8 September 1889 at Kantens. Jan was 35 years, 9 months and 22 days.


Of Jan and Pieterke six children are known:

1  Harm Zandt is born on Thursday 15 February 1877 at Kantens, has died on Saturday 22 December 1877 there. Harm was 10 months and 7 days.


2  Harm Zandt is born on Sunday 16 June 1878 at Stedum, see VI-IZ.

3  Alderdina Zandt is born on Saturday 28 January 1882 at Kantens, has died on Friday 24 February 1882 there. Alderdina was 27 days.


4  Alderdina Zandt is born on Sunday 24 June 1883 at Kantens, has died on Sunday 25 November 1883 there. Alderdina was 5 months and 1 day.


5  Pieter Zandt is born on Tuesday 19 May 1885 at Kantens, has died on Wednesday 9 September 1885 there. Pieter was 3 months and 21 days.


6  Pieter Zandt is born on Friday 8 April 1887 at Kantens, see VI-JA.

V-CT  Jan Hiepkes Boerma, son of Hiepke Jans Boerma (IV-AB) and Bouke Harkes Maring, farmer, is born on Tuesday 20 December 1836 at Uithuizen, has died on Wednesday 4 April 1906 at Hijkersmilde (gem Smilde). Jan was 69 years, 3 months and 15 days.


Jan marries on Wednesday 21 April 1869 at Eenrum at the age of 32 to the 25 years old Jantje Pieters Breeksema also named Jantje Pieters Breeksma, daughter of Pieter Jacobs Breeksema (baker) and Gazina Gajes Zuidema. Jantje is born on Tuesday 23 May 1843 at Eenrum, has died on Monday 3 August 1914 at Smilde. Jantje was 71 years, 2 months and 11 days.


Of Jan and Jantje ten children are known:

1  Gazina Boerma is born on Friday 12 November 1869 at Loppersum, see VI-JB.

2  Hiepke Boerma is born on Sunday 19 February 1871 at Loppersum, has died on Sunday 8 October 1871 there. Hiepke was 7 months and 19 days.

3  Bouwina Boerma is born on Friday 22 November 1872 at Loppersum, see VI-JC.

4  Trijntje Boerma is born on Monday 16 February 1874 at Loppersum, see VI-JD.

5  Hiepke Boerma is born on Friday 4 June 1875 at Loppersum, has died on Sunday 19 September 1875 there. Hiepke was 3 months and 15 days.

6  Hiepke Boerma is born on Tuesday 4 July 1876 at Kloosterveen (gem Smilde), see VI-JE.

7  Pieter Jacob Boerma is born on Friday 30 August 1878 at Kloosterveen (gem Smilde), see VI-JF.

8  Harke Boerma is born on Saturday 15 October 1881 at Kloosterveen (gem Smilde), has died on Sunday 30 October 1881 at Smilde. Harke was 15 days.


9  Martje Boerma is born on Tuesday 14 November 1882 at Smilde, has died on Saturday 19 March 1887 at Hijkersmilde (gem Smilde). Martje was 4 years, 4 months and 5 days.


10  Ellegina Gazina Boerma is born on Wednesday 10 March 1886 at Hijkersmilde (gem Smilde), see VI-JG.hotel ontploffing usquert- ontkenning fabrikant in 1903. ontploffing hotel 't gemeentehuis in 1903. hotel 't Gemeentehuis afgebrand in 1950.

V-CU  Harke Hiepkes Boerma, son of Hiepke Jans Boerma (IV-AB) and Bouke Harkes Maring, innkeeper, is born on Monday 13 August 1838 at Usquert, has died on Friday 29 December 1911 there. Harke was 73 years, 4 months and 16 days.

zie ook: GensNostra jul/aug 1994 (Nakomelingen van Hoyke Cornelis)
Behalve eigenaar van een stalhouderij baatte Harke Boerma het hotel “t Gemeentehuis” te Usquert uit. Het pand huurde hij van de gemeente. In het hotel vond in de loop der jaren tal van activiteiten plaats, variërend van vergaderingen, concerten, voordrachten en danspartijen tot vee- en paardenhandel, het aanbieden van hengsten ter dekking en het verzorgen van de aangiftes voor keuringen.
In 1903 schrok het dorp op, toen zich in het hotel een explosie voordeed wegens een defect aan de kort daarvoor aangeschafte verlichting. Een leverancier van een dergelijke installatie voelde zich genoodzaakt in het Nieuwsblad van het Noorden, 20-01-1903 een bericht te plaatsen dat zij hiermee niets van doen had gehad.

Na het overlijden van Harke zetten de erven Boerma de zaak nog enige tijd voort.
In 1950 brandde het hotel af.

Harke marries on Thursday 13 April 1865 at Aduard at the age of 26 to the 21 years old Trijntje Harms Hamming, daughter of Harm Derks Hamming (farmer) and Trijntje Simons Joosten. Trijntje is born on Tuesday 25 July 1843 at Den Ham (gem Aduard) (Gr.), has died on Tuesday 29 October 1907 at Groningen (Gr.). Trijntje was 64 years, 3 months and 4 days.

Of Harke and Trijntje eight children are known:

1  Hiepke Harkes Boerma is born on Thursday 31 January 1867 at Usquert, see VI-JH.herman derk boerma overlijden on 8 Jul 1933. herman derk boerma begravenis on 11 Jul 1933.

2  Herman Derk Harkes Boerma, director at beetsugarcompany, is born on Wednesday 18 November 1868 at Usquert, has died on Thursday 6 July 1933 there, is buried there. Herman was 64 years, 7 months and 18 days.

3  Bouwina Wiskia Boerma, living at Arnhem, is born on Wednesday 21 September 1870 at Usquert, has died young on Saturday 7 September 1957 at Arnhem. Bouwina was 86 years, 11 months and 17 days.


4  Tiete Margaretha Boerma is born on Monday 15 January 1872 at Usquert, see VI-JI.

5  Jan Simon Harkes Boerma is born on Wednesday 30 April 1873 at Usquert, has died on Thursday 27 November 1873 there. Jan was 6 months and 28 days.

6  Jan Simon Harkes Boerma is born on Wednesday 9 December 1874 at Usquert, has died on Friday 7 September 1945 at Arnhem. Jan was 70 years, 8 months and 29 days.


Jan marries on Wednesday 20 June 1934 at the age of 59 to the 40 years old Johanna Catharina Lagrange, daughter of Johannes Cornelis Lagrange (beer bottler) and Elisabeth Christina Bijrij. Johanna, seamstress, is born on Saturday 16 September 1893 at Amsterdam, has died on Tuesday 27 April 1954 at Arnhem, is buried on Saturday 1 May 1954 at Worth-Rheden (Gld.). Johanna was 60 years, 7 months and 11 days.


7  Katrijntje Boerma is born on Thursday 4 May 1876 at Usquert, has died on Sunday 18 August 1878 there. Katrijntje was 2 years, 3 months and 14 days.

8  Katrijntje Boerma is born on Thursday 23 January 1879 at Usquert, has died on Thursday 17 March 1955 at Arnhem. Katrijntje was 76 years, 1 month and 22 days.


Katrijntje marries on Friday 30 August 1907 at Usquert at the age of 28 to the 29 years old Jacobus Johannes Henderikus Bange, son of Regnerus Bange (primary school teacher) and Gezina Catharina Buning. Jacobus, primary school teacher, is born on Thursday 25 July 1878 at Middelstum, has died on Sunday 11 February 1945 at Ede. Jacobus was 66 years, 6 months and 17 days.


V-CV  Martje Boerma, daughter of Hiepke Jans Boerma (IV-AB) and Bouke Harkes Maring, is born on Friday 31 May 1844 at Breede (Gem Warffum), has died on Wednesday 18 January 1922. Martje was 77 years, 7 months and 18 days.


Martje marries on Wednesday 26 April 1876 at Usquert at the age of 31 to the 31 years old Jacob Lijbring, son of Jakobus Lijbring (merchant) and Riene Jans Wol (shopkeeper). Jacob, cabinet maker, is born on Sunday 16 March 1845 at Groningen (Gr.), has died on Friday 7 March 1902 there. Jacob was 56 years, 11 months and 19 days.


Of Jacob and Martje one child is known:dirk dijkstra in 1956.

1  Bouwina Riena Lijbring also named Bouwina Riéna Lijbring is born on Sunday 1 April 1877 at Groningen (Gr.), has died on Wednesday 8 March 1944 at Amsterdam. Bouwina was 66 years, 11 months and 7 days.


Bouwina marries on Thursday 5 September 1907 at Groningen (Gr.) at the age of 30 to the 33 years old Dirk Dijkstra, son of Sije Dijkstra (shopowner) and Sibrigje Aaldrings. Dirk, inspector, is born on Wednesday 7 January 1874 at Leeuwarden, has died on Saturday 10 March 1956 at Zandvoort. Dirk was 82 years, 2 months and 3 days.


V-CW  Matheus Boerma also named Mattheus Boerma, son of Hiepke Jans Boerma (IV-AB) and Bouke Harkes Maring, innkeeper, land user and flax dealer, is born on Monday 24 November 1845 at Breede (Gem Warffum), has died on Sunday 24 May 1903 at Bedum. Matheus was 57 years and 6 months.


Matheus marries on Wednesday 22 April 1874 at Middelstum at the age of 28 (1) to the approximately 26 years old Antje Reitzema. Antje is born about 1848 at Middelstum, has died on Saturday 2 November 1878 at Noordwolde (gem Bedum) (Gr.). Antje was approximately 30 years.


Of Matheus and Antje two children are known:

1  Bouwina Henderika Boerma is born on Friday 29 January 1875 at Middelstum, has died young on Thursday 12 April 1945 at Veenendaal. Bouwina was 70 years, 2 months and 14 days.


2  Hendrik Boerma is born on Friday 9 February 1877 at Noordwolde (gem Bedum) (Gr.), see VI-JJ.

Matheus marries on Thursday 10 November 1887 at Scheemda at the age of 41 (2) to the 32 years old Aaltje Harms Koster. Aaltje is born on Friday 30 March 1855 at Westerlee (Gem Scheemda), has died on Tuesday 10 June 1890 at Bedum. Aaltje was 35 years, 2 months and 11 days.


V-CX  Eltje Hiepkes Boerma, daughter of Hiepke Jans Boerma (IV-AB) and Bouke Harkes Maring, is born on Monday 8 November 1852 at Usquert, has died on Wednesday 23 January 1924 at Noordhorn (gem Zuidhorn). Eltje was 71 years, 2 months and 15 days.


Eltje marries on Thursday 3 May 1888 at Usquert at the age of 35 to the 40 years old Wiemer Jan Emmelkamp, son of Folkert Jans Emmelkamp and Sietske Wiemers Renkema. Wiemer, farmer, living at Niehove (Gem Oldehove), is born on Monday 31 May 1847 at Saaksum (Gem Ezinge), has died on Sunday 20 February 1921 at Groningen (Gr.). Wiemer was 73 years, 8 months and 20 days.


Wiemer was before married (1) to Grietje Leutscher.

Of Wiemer and Eltje two children are known:

1  Hiepke Jacob Emmelkamp is born on Saturday 16 March 1889 at Oldehove, see VI-JK.

2  Jan Harke Emmelkamp is born on Tuesday 26 May 1891 at Niehove (Gem Oldehove), see VI-JL.

V-CY  Martje Maring, daughter of Cornelis Harkes Maring (IV-AC) and Anje Geerts Woest, farmer, living at Onderdendam (gem Bedum), is born on Thursday 31 July 1851 at Uithuizen, has died on Sunday 17 February 1929 at Leens, is buried at Wehe den Hoorn (gem Leens) (Gr.). Martje was 77 years, 6 months and 17 days.


Martje marries on Monday 23 May 1881 at Bedum at the age of 29 to the 34 years old Kornelis Wiersum, son of Jene Kornelis Wiersum (farmer) and Berendje Benes Rijzebol. Kornelis, farmer, living at Wehe den Hoorn (gem Leens) (Gr.), at Warfhuizen (gem Leens) and at Eenrum, is born on Thursday 14 January 1847 at Warfhuizen (gem Leens), has died on Tuesday 26 February 1935 at Leens. Kornelis was 88 years, 1 month and 12 days.

In 1883 kochten Kornelis en Martje van Tiemen Bakker en Grietje Beukema de boerderij "Wehe 8". Deze boerderij bestaat thans niet meer; het verhoogde heemstee waarop deze boerderij stond is ingericht als picknickplaats. De zeer oude gebouwen zijn in 1954 afgebrand en niet herbouwd. Bron: "Gedenkboek Nijverheid 1991, boerderijen in de Marne en hun bewoners", deel 2, pag 169.

Of Kornelis and Martje one child is known:

1  Jene Wiersum, farmer, is born on Sunday 19 February 1882 at Eenrum, has died on Monday 1 March 1976 at Winsum (Gr.), is buried at Wehe den Hoorn (gem Leens) (Gr.). Jene was 94 years and 11 days.

Jene koopt in 1939 de boerderij Wispelheem, nu Hoofdweg 75, Zuurdijk. Bron: "Gedenkboek Nijverheid 1991, boerderijen in de Marne en hun bewoners", deel 2, pag 114-115. (OB).

Jene marries on Saturday 20 May 1905 at Baflo at the age of 23 (1) to the 24 years old Anje Elema. Anje is born on Thursday 3 March 1881 at Den Andel (gem Baflo), has died on Thursday 17 February 1916 at Leens, is buried at Wehe den Hoorn (gem Leens) (Gr.). Anje was 34 years, 11 months and 14 days.


Jene marries on Friday 9 May 1919 at Baflo at the age of 37 (2) to the 28 years old Henderika Geertruida ten Bos, daughter of Pieter ten Bos (farmer) and Dieuwerke Oosterhuis (farmer). Henderika is born on Wednesday 28 May 1890 at Tinallinge (gem Baflo), has died on Monday 29 January 1968 at Winsum (Gr.), is buried at Wehe den Hoorn (gem Leens) (Gr.). Henderika was 77 years, 8 months and 1 day.


V-CZ  Gerhard Maring, son of Cornelis Harkes Maring (IV-AC) and Anje Geerts Woest, farmer, living at Onderdendam (gem Bedum), is born on Friday 20 October 1854 at Uithuizen, has died on Wednesday 3 February 1926 at Winsum (Gr.), is buried at Onderdendam (gem Bedum). Gerhard was 71 years, 3 months and 14 days.


Kocht op 3 juli 1899 bij publieke veiling een boerderij Dikemaweg, saaxumhuizen, met 21.39.90 ha grond. Bewoonde de boerderij tot 1918.

Gerhard marries on Wednesday 9 May 1888 at Leens at the age of 33 to the 31 years old Antje Hekma, daughter of Jan Duurts Hekma (farmer) and Gepke Kars Kasper (maid). Antje, living at Maarslag (gem Leens) (Gr.), is born on Wednesday 11 February 1857 at Leens, has died on Friday 1 May 1891, in het kraambed., is buried at Onderdendam (gem Bedum). Antje was 34 years, 2 months and 20 days.

Of Gerhard and Antje two children are known:

1  Cornelis Maring is born on Thursday 24 January 1889 at Onderdendam (gem Bedum), see VI-JM.

2  Gepke Maring is born on Friday 24 April 1891 at Onderdendam (gem Bedum), has died on Wednesday 5 December 1956 at Winsum (Gr.), is buried at Onderdendam (gem Bedum). Gepke was 65 years, 7 months and 11 days.reintje bolt on 11 Jul 2015.

V-DA  Reintje Udes Bolt, daughter of Ude Derks Bolt (IV-AD) and Grietje Harms Oosterhof, maid, is born on Sunday 12 May 1816 at Godlinze (gem Bierum), has died on Friday 8 February 1907, is buried at Kandiyohi County (MN). Reintje has emigrated in 1871 vanuit Uithuizermeeden met man en 4 kinderen naar Michigan, USA.. Reintje was 90 years, 8 months and 27 days.


Reintje marries on Wednesday 7 July 1841 at Bierum at the age of 25 to the 26 years old Klaas Jans Klip, son of Jan Klasens Klip (shopowner) and Saarke Klasen. Klaas, door-to-door seller and shopowner, is born on Wednesday 1 February 1815 at Zeerijp (gem 'T Zandt). Klaas has emigrated in 1871 vanuit Uithuizermeeden naar Michigan, USA met vrouw en 4 kinderen..


Of Klaas and Reintje eight children are known:

1  Jan Klip is born on Friday 26 November 1841 at Uithuizermeeden.


2  Hindrik Klasen Klip is born on Saturday 25 March 1843 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 9 April 1845 there. Hindrik was 2 years and 15 days.


3  Jakob Klasen Klip is born on Monday 17 March 1845 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 13 May 1847 there. Jakob was 2 years, 1 month and 26 days.


4  Ude Klip is born on Sunday 13 June 1847 at Uithuizermeeden.


5  Saarke Klip is born on Saturday 30 December 1848 at Uithuizermeeden.


6  Grietje Klip is born on Friday 26 December 1851 at Uithuizermeeden, see VI-JN.

7  Frouke Klip is born on Thursday 12 April 1855 at Uithuizermeeden.


8  Jakob Klip is born on Thursday 16 September 1858 at Uithuizermeeden.


V-DB  Aafke Udes Bolt, daughter of Ude Derks Bolt (IV-AD) and Grietje Harms Oosterhof, maid, is born on Sunday 4 October 1818 at Godlinze (gem Bierum), has died on Friday 3 November 1893 at Garrelsweer (gem Loppersum). Aafke was 75 years and 30 days.


Aafke marries on Saturday 21 May 1842 at Bierum at the age of 23 to the 26 years old Luitje Alberts Huisman, son of Albert Jurriens Huisman (labourer) and Anna Luitjes Korthuis. Luitje, farmhand, is born on Sunday 3 March 1816 at Appingedam, has died on Wednesday 19 May 1869 at Krewerd (gem Bierum). Luitje was 53 years, 2 months and 16 days.


Of Luitje and Aafke nine children are known:

1  Albert Huisman is born on Sunday 24 July 1842 at Krewerd (gem Bierum).


2  Grietje Huisman is born on Saturday 11 May 1844 at Krewerd (gem Bierum), see VI-JO.

3  Ude Huisman is born on Thursday 5 August 1847 at Krewerd (gem Bierum), has died on Sunday 15 August 1847. Ude was 10 days.


4  Ude Huisman, farmhand, is born on Tuesday 29 August 1848 at Krewerd (gem Bierum), has died on Friday 23 December 1864 at Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt). Ude was 16 years, 3 months and 24 days.


5  Anna Huisman is born on Sunday 30 March 1851 at Krewerd (gem Bierum), has died on Saturday 20 March 1852 there. Anna was 11 months and 19 days.


6  Nanne Huisman is born on Friday 25 February 1853 at Krewerd (gem Bierum), see VI-JP.

7  Heine Huisman (Henry) is born on Tuesday 16 December 1856 at Krewerd (gem Bierum), see VI-JQ.

8  Abel Huisman is born on Sunday 8 May 1859 at Krewerd (gem Bierum), see VI-JR.

9  Anna Huisman is born on Thursday 12 June 1862 at Krewerd (gem Bierum), see VI-JS.

V-DC  Geertruid van der Stoof, daughter of Heine Eenjes van der Stoof (IV-AD) and Grietje Harms Oosterhof, is born on Thursday 28 February 1828 at Godlinze (gem Bierum), has died on Saturday 1 January 1898 at Uithuizermeeden. Geertruid was 69 years, 10 months and 4 days.


Geertruid marries on Wednesday 18 May 1853 at Uithuizermeeden at the age of 25 to the 30 years old Wijbrand Buur, son of Wolter Buur (farmhand) and Grietje Wijbrands Medendorp. Wijbrand, farmhand and merchant, is born on Sunday 22 September 1822 at Uithuizermeeden, has died on Monday 18 October 1875 there. Wijbrand was 53 years and 26 days.


Of Wijbrand and Geertruid four children are known:

1  Harmke Buur is born on Monday 1 November 1858 at Uithuizermeeden, see VI-JT.

2  Aafke Buur is born on Saturday 28 June 1862 at Uithuizermeeden, has died young on Sunday 14 April 1889 there. Aafke was 26 years, 9 months and 17 days.


3  Wolter Buur is born on Thursday 16 February 1865 at Uithuizermeeden, see VI-JU.

4  Heine Buur is born on Tuesday 17 February 1874 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 19 April 1874 there. Heine was 2 months and 2 days.


V-DD  Harmke Heines van der Stoof, daughter of Heine Eenjes van der Stoof (IV-AD) and Grietje Harms Oosterhof, merchant, is born on Tuesday 18 January 1831 at Godlinze (gem Bierum). Harmke has emigrated on Wednesday 25 March 1903 naar de USA, arriveert met de "Noordam" op 25 maart 1903 vanuit Rotterdam in New York, Ellis Island, samen met zoon Klaas. Staat op de passagierslijst als Harmke Klip, 72 jaar..


Harmke marries on Saturday 18 January 1851 at Uithuizermeeden, met wettiging van één kind. at the age of 20 to the 22 years old Jakob Jans Klip, son of Jan Klasens Klip (shopowner) and Saarke Klasen. Jakob, day laborer, shopowner, door-to-door seller, tapper and merchant, is born on Sunday 12 October 1828 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 27 January 1895 there. Jakob was 66 years, 3 months and 15 days.


Of Jakob and Harmke ten children are known:

1  Jan Klip is born on Saturday 16 November 1850 at Uithuizermeeden, see VI-JV.

2  Heine Klip is born on Saturday 15 January 1853 at Uithuizermeeden, see VI-JW.

3  Klaas Klip is born on Wednesday 27 February 1856 at Uithuizermeeden, see VI-JX.

4  Grietje Klip is born on Thursday 8 July 1858 at Uithuizermeeden, see VI-JY.

5  Hindrik Klip is born on Friday 19 October 1860 at Uithuizermeeden, see VI-JZ.

6  Saarke Klip is born on Monday 25 January 1864 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 17 April 1888 there. Saarke was 24 years, 2 months and 23 days.


7  Geertruida Klip (Gertrude) is born on Wednesday 18 July 1866 at Uithuizermeeden, see VI-KA.

8  Feiko Klip is born on Sunday 28 March 1869 at Uithuizermeeden, has died on Friday 27 December 1872 there. Feiko was 3 years, 8 months and 29 days.


9  Reinder Klip is born on Friday 21 October 1870 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 19 April 1893 there. Reinder was 22 years, 5 months and 29 days.


10  Frouke Klip is born on Tuesday 14 January 1873 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 23 February 1873 there. Frouke was 1 month and 9 days.


V-DE  Hendrik Vechter, son of Albartus Hendriks Vechter (IV-AE) and Anje Harms Oosterhof, tailor, merchant and roadworker, is born on Saturday 25 March 1820 at Westernieland (Gem Eenrum), has died on Saturday 9 December 1905 at 't Zandt. Hendrik was 85 years, 8 months and 14 days.


Hendrik marries on Thursday 12 March 1846 at 't Zandt at the age of 25 to the 22 years old Fenna Ebels van Dijk, daughter of Ebel Klaassen van Dijk (skipper) and Hantje Hendriks. Fenna, wool seamstress, is born on Monday 22 December 1823 at Warffum, has died on Wednesday 25 December 1912 at 't Zandt. Fenna was 89 years and 3 days.


Of Hendrik and Fenna six children are known:

1  Hantje Vechter is born on Saturday 16 January 1847, see VI-KB.

2  Albertus Vechter is born on Wednesday 9 July 1851 at 't Zandt, see VI-KC.

3  Anje Vechter is born on Thursday 19 October 1854 at Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt), has died young on Saturday 28 December 1872 there. Anje was 18 years, 2 months and 9 days.


4  Geert Vechter is born on Tuesday 30 September 1856 at Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt), see VI-KD.

5  Ebelina Vechter is born on Monday 2 March 1863 at Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt), see VI-KE.

6  Klaas Vechter is born on Thursday 21 September 1865 at Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt), see VI-KF.

V-DF  Reintje Pilon, daughter of Willem Pieters Pilon (IV-AE) and Anje Harms Oosterhof, seamstress, is born on Wednesday 26 May 1824 at 't Zandt, has died on Tuesday 25 July 1871 there. Reintje was 47 years, 1 month and 29 days.


Reintje marries on Saturday 18 September 1852 at 't Zandt at the age of 28 to the 32 years old Willem Jans Toppen, son of Jan Hindriks Toppen (corn skipper) and Bregtje Jans Bakker. Willem, cooper servant, is born on Tuesday 8 August 1820 at Holwierde (gem Bierum), has died on Saturday 2 July 1892 at Uithuizen. Willem was 71 years, 10 months and 24 days.


Willem was before married (1) to Trijntje Wieringa.

Of Willem and Reintje five children are known:

1  Anje Toppen is born on Saturday 29 January 1853 at 't Zandt, has died on Thursday 21 February 1856 there. Anje was 3 years and 23 days.


2  Jan Toppen is born on Wednesday 22 August 1855 at 't Zandt.


3  Anje Toppen is born on Friday 28 January 1859 at 't Zandt, has died young on Monday 30 August 1880 at Martenshoek. Anje was 21 years, 7 months and 2 days.


4  Bregtje Toppen is born on Monday 1 July 1861 at 't Zandt, see VI-KG.

5  Willemina Toppen is born on Monday 5 September 1864 at 't Zandt, has died on Tuesday 27 November 1888 at Groningen (Gr.). Willemina was 24 years, 2 months and 22 days.


Willemina marries on Thursday 5 July 1888 at Groningen (Gr.) at the age of 23 to the 25 years old Ate Wichers, son of Hinderikus Wichers (gardener) and Willempien Leisting. Ate, contractor, is born on Saturday 19 July 1862 at Groningen (Gr.).


V-DG  Geertje Pilon, daughter of Willem Pieters Pilon (IV-AE) and Anje Harms Oosterhof, housekeeper, is born on Wednesday 29 July 1829 at 't Zandt, has died on Saturday 20 December 1902 at Farmsum (gem Delfzijl). Geertje was 73 years, 4 months and 21 days.


Geertje marries on Tuesday 16 May 1854 at Delfzijl at the age of 24 to the 33 years old Hindrik Schenkel, son of Hindrikus Meinardus Schenkel (watermiller) and Maria Hindrik Jansen. Hindrik, cooper, is born on Sunday 10 September 1820 at Termunterzijl, has died on Sunday 16 December 1888 at Farmsum (gem Delfzijl). Hindrik was 68 years, 3 months and 6 days.


Of Hindrik and Geertje seven children are known:

1  Anje Schenkel is born on Tuesday 6 March 1855 at Farmsum (gem Delfzijl), see VI-KH.

2  Hinderikus Schenkel, cooper, is born on Wednesday 18 February 1857 at Farmsum (gem Delfzijl), has died on Thursday 5 April 1945 at Delfzijl. Hinderikus was 88 years, 1 month and 18 days.


Hinderikus marries on Friday 13 December 1889 at Delfzijl at the age of 32 to the 28 years old Harmke Kremer, daughter of Remke Kremer (day laborer) and Trientje Medendorp. Harmke is born on Monday 19 August 1861 at Farmsum (gem Delfzijl), has died on Saturday 16 April 1949 at Delfzijl. Harmke was 87 years, 7 months and 28 days.


3  Willem Schenkel is born on Friday 13 January 1860 at Farmsum (gem Delfzijl), see VI-KI.

4  Maria Schenkel is born on Friday 9 January 1863 at Farmsum (gem Delfzijl), has died on Tuesday 13 January 1863 there. Maria was 4 days.


5  Maria Schenkel is born on Monday 5 September 1864 at Farmsum (gem Delfzijl), see VI-KJ.

6  Frederik Schenkel is born on Wednesday 27 November 1867 at Farmsum (gem Delfzijl).


7  Annechien Schenkel is born on Saturday 25 January 1873 at Farmsum (gem Delfzijl), see VI-KK.

V-DH  Harmina Pilon, daughter of Willem Pieters Pilon (IV-AE) and Anje Harms Oosterhof, is born on Saturday 18 January 1834 at 't Zandt, has died on Saturday 19 April 1873 at Farmsum (gem Delfzijl), in het kraambed van haar tweeling.. Harmina was 39 years, 3 months and 1 day.


Harmina marries on Saturday 29 September 1855 at Uithuizermeeden at the age of 21 to the 27 years old Frederik Jans Kappen, son of Jan Harms Kappen (labourer) and Antje Frederiks Knigge. Frederik, peat skipper, is born on Thursday 3 July 1828 at Onstwedde (gem Stadskanaal), has died on Monday 1 March 1897 at Farmsum (gem Delfzijl). Frederik was 68 years, 7 months and 26 days.


Frederik was before married (1) to Janna Holm.

Of Frederik and Harmina ten children are known:

1  Anje Kappen is born on Thursday 17 April 1856 at Oosterwijtwerd (gem 'T Zandt), has died on Thursday 10 July 1856 at Stadskanaal (gem Onstwedde). Anje was 2 months and 23 days.


2  Willem Kappen is born on Wednesday 10 February 1858 at Farmsum (gem Delfzijl), has died on Friday 9 November 1860 at Stadskanaal (gem Onstwedde). Willem was 2 years, 8 months and 30 days.


3  Frederik Kappen is born on Monday 19 March 1860 at Farmsum (gem Delfzijl), has died on Thursday 27 December 1860 there. Frederik was 9 months and 8 days.


4  Anje Kappen is born on Wednesday 23 October 1861 at Farmsum (gem Delfzijl), see VI-KL.

5  Willemina Kappen is born on Sunday 13 September 1863 at Martenshoek, has died on Friday 2 May 1919 at Groningen (Gr.). Willemina was 55 years, 7 months and 19 days.


Willemina was married to Steven Thijssen.

6  Harm Kappen is born on Sunday 11 February 1866 at Farmsum (gem Delfzijl), has died on Saturday 11 May 1867 at Weiwerd. Harm was 1 years and 3 months.


7  Harm Kappen is born on Sunday 15 December 1867 at Farmsum (gem Delfzijl), has died on Monday 11 April 1938 there. Harm was 70 years, 3 months and 27 days.


Harm was married to Tjaardina van Dijk.

8  Frederik Kappen is born on Tuesday 15 February 1870 at Farmsum (gem Delfzijl), has died on Thursday 23 March 1939 there. Frederik was 69 years, 1 month and 8 days.


Frederik was married to Aagtje van Dijk.

9  Willem Kappen is born on Sunday 30 March 1873 at Stadskanaal (gem Onstwedde), has died on Saturday 9 August 1873 at Farmsum (gem Delfzijl). Willem was 4 months and 10 days.


10  Marten Kappen is born on Sunday 30 March 1873 at Stadskanaal (gem Onstwedde), has died on Thursday 31 July 1873 at Farmsum (gem Delfzijl). Marten was 4 months and 1 day.


V-DI  Jan Bos, son of Jan Jacobs Bos (IV-AF) and Greetje Harms Oosterhof, shopowner, is born on Wednesday 27 April 1825 at Uithuizermeeden, has died on Friday 29 June 1906 at Uithuizen. Jan was 81 years, 2 months and 2 days.


Jan marries on Friday 6 October 1865 at Uithuizermeeden at the age of 40 to the 33 years old Stientje Siepelinga also named Stijntje Sijplinga, daughter of Hindrik Jacobs Siepelinga (carpenter) and Trijntje Egberts Dekker. Stientje is born on Thursday 27 September 1832 at Uithuizen, has died on Friday 31 December 1920 there. Stientje was 88 years, 3 months and 4 days.


Of Jan and Stientje two children are known:

1  Catharina Bos is born on Saturday 21 December 1867 at Uithuizen, see VI-KM.

2  Magrieta Bos is born on Thursday 2 May 1872 at Uithuizen, has died young on Friday 28 February 1941 there. Magrieta was 68 years, 9 months and 26 days.


V-DJ  Harm Swieringa also named Harm Zwieringa, son of Pieter Bartelts Swieringa (IV-AG) and Jantje Harms Oosterhof, is born on Thursday 2 October 1817 at Appingedam, has died on Monday 26 March 1866 at Uithuizermeeden. Harm was 48 years, 5 months and 24 days.


Harm marries on Wednesday 28 November 1849 at Uithuizermeeden at the age of 32 to the 19 years old Oktje Daniëls Busz, daughter of Daniël Lambert Busz (farmer) and Bouke Willems Smit (farmer). Oktje is born on Tuesday 9 February 1830 at Uithuizermeeden, has died on Friday 14 October 1870 at Tjamsweer (gem Appingedam), bij de geboorte van haar zoon Okko.. Oktje was 40 years, 8 months and 5 days.


Oktje was subsequently married (2) to Tomas Bronsema.

Of Harm and Oktje nine children are known:

1  Bouke Swieringa is born on Friday 11 July 1851 at Uithuizermeeden, has died young on Wednesday 27 September 1882 there. Bouke was 31 years, 2 months and 16 days.


2  Jantje Swieringa also named Jantje Zwieringa is born on Sunday 18 September 1853 at Uithuizermeeden.


3  Martje Swieringa is born on Sunday 27 May 1855 at Uithuizermeeden.


4  Dieuwerke Swieringa is born on Sunday 30 August 1857 at Uithuizermeeden, see VI-KN.

5  Elizabet Harms Swieringa is born on Monday 2 May 1859 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 31 May 1860 there. Elizabet was 1 years and 29 days.


6  Elizabet Swieringa is born on Saturday 24 November 1860 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 30 July 1863 there. Elizabet was 2 years, 8 months and 6 days.


7  Daniël Lambert Swieringa (Dan) is born on Tuesday 4 November 1862 at Uithuizermeeden, see VI-KO.

8  Elizabet Swieringa is born on Tuesday 13 December 1864 at Uithuizermeeden, see VI-KP.

9  Harm Swieringa is born on Friday 30 March 1866 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 3 July 1877 there. Harm was 11 years, 3 months and 3 days.


V-DK  Bartelt Swieringa also named Bartelt Zwieringa, son of Pieter Bartelts Swieringa (IV-AG) and Jantje Harms Oosterhof, farmer and shopowner, is born on Saturday 9 October 1824 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 27 October 1881 there. Bartelt was 57 years and 18 days.


Bartelt marries on Saturday 22 December 1855 at Uithuizermeeden at the age of 31 (1) to the 25 years old Anna Rozeboom, daughter of Jan Berends Rozeboom (tailor) and Willemina Harms Ekenkamp. Anna is born on Sunday 28 November 1830 at Leermens (gem 't Zandt), has died on Thursday 24 December 1863 there. Anna was 33 years and 26 days.


Of Bartelt and Anna four children are known:

1  Jantje Swieringa is born on Friday 28 March 1856 at Uithuizermeeden, see VI-KQ.

2  Pieter Swieringa is born on Thursday 4 February 1858 at Uithuizermeeden, see VI-KR.

3  Willemina Swieringa is born on Monday 21 February 1859 at Leermens (gem 't Zandt), see VI-KS.

4  Jan Swieringa is born on Thursday 4 October 1860 at 't Zandt, has died on Friday 5 June 1863 at Leermens (gem 't Zandt). Jan was 2 years, 8 months and 1 day.

Bartelt marries on Thursday 16 March 1865 at Bierum at the age of 40 (2) to the 35 years old Kunje Doornbos, daughter of Berend Kornelis Doornbos (farmhand) and Dieuwerke Klaassens Bolt (maid). Kunje is born on Sunday 21 February 1830 at Bierum, has died on Thursday 21 May 1891 at Uithuizermeeden. Kunje was 61 years and 3 months.


Of Bartelt and Kunje two children are known:

5  Diewerke Swieringa is born on Tuesday 20 February 1866 at Bierum, see VI-KT.

6  Berendina Swieringa is born on Sunday 16 July 1871 at Uithuizermeeden. Berendina has emigrated in 1893, naar Chicago, Noord-Amerika met de "Spaarndam" via Rotterdam en Boulogne; komt 14 juni 1893 aan in New York..


V-DL  Rieuwert Pieters Buitenwerf, son of Pieter Rieuwerts Buitenwerf (IV-AH) and Korneliske Harms Oosterhof, farmhand, is born on Sunday 24 November 1822 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 16 October 1887. Rieuwert was 64 years, 10 months and 22 days.


Rieuwert marries on Saturday 17 December 1842 at 't Zandt at the age of 20 to the 23 years old Eilke Alberts Juistema, daughter of Albert Willems Juistema and Jantje Ailkes. Eilke is born on Saturday 25 September 1819 at Uithuizermeeden, has died on Friday 9 June 1905 there. Eilke was 85 years, 8 months and 15 days.


Of Rieuwert and Eilke nine children are known:

1  Pieter Buitenwerf is born on Saturday 6 May 1843 at Zijldijk (gem 'T Zandt), see VI-KU.

2  Jantje Buitenwerf is born on Wednesday 14 January 1846 at 't Zandt, see VI-KV.

3  Albert Buitenwerf is born on Sunday 19 May 1850 at Zijldijk (gem 'T Zandt), has died on Friday 2 February 1855 at Uithuizermeeden. Albert was 4 years, 8 months and 14 days.


4  Kornelske Buitenwerf is born on Tuesday 18 May 1852 at Uithuizermeeden, has died on Monday 1 January 1855 there. Kornelske was 2 years, 7 months and 14 days.


5  Harm Buitenwerf is born on Sunday 22 January 1854 at Uithuizermeeden, has died on Friday 12 January 1855 there. Harm was 11 months and 21 days.


6  Kornelske Buitenwerf is born on Saturday 22 March 1856 at Uithuizermeeden.


Kornelske marries on Wednesday 21 November 1877 at Uithuizermeeden at the age of 21 to Freerk Immens Dijkens. Freerk, farmhand.


7  Albert Buitenwerf is born on Sunday 21 November 1858 at Uithuizermeeden, see VI-KW.

8  Harm Buitenwerf is born on Thursday 4 April 1861 at Uithuizermeeden, see VI-KX.

9  Willem Buitenwerf is born on Thursday 10 August 1865 at Uithuizermeeden, see VI-KY.

V-DM  Anje Pieters Buitenwerf, daughter of Pieter Rieuwerts Buitenwerf (IV-AH) and Korneliske Harms Oosterhof, housekeeper, is born on Wednesday 14 February 1827 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 13 October 1908. Anje was 81 years, 7 months and 29 days.


Anje marries on Thursday 22 November 1860 at Usquert at the age of 33 to the 38 years old Simon Smit also named Simon Smith, son of Pieter Simons Smit (shoemaker) and Geertje Jans Stollinga. Simon, shoemaker, is born on Tuesday 29 October 1822 at Usquert, has died on Thursday 1 September 1910 at Westernieland (Gem Eenrum). Simon was 87 years, 10 months and 3 days.


Of Simon and Anje four children are known:

1  Knelske Smit is born on Thursday 18 July 1861 at Usquert, see VI-KZ.

2  Pieter Smit is born on Saturday 14 November 1863 at Eenrum, see VI-LA.

3  Geertje Smit is born on Thursday 8 March 1866 at Westernieland (Gem Eenrum), see VI-LB.

4  Rienje Smit is born on Saturday 30 January 1869 at Westernieland (Gem Eenrum), see VI-LC.

V-DN  Jan Pieters Buitenwerf, son of Pieter Rieuwerts Buitenwerf (IV-AH) and Korneliske Harms Oosterhof, is born on Saturday 28 September 1844 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 1 January 1908 at Groningen (Gr.), laatst wonende te Zijldijk,gem 't Zandt.. Jan was 63 years, 3 months and 4 days.

Verloor in mei 1897 in korte tijd zijn vier kinderen ( 4-10 jaar oud) - waren zij het slachtoffer van een besmettelijke infectieziekte zoals bv cholera? (in 1866 was er een epidemie in Nederland)

Jan marries on Saturday 29 May 1886 at 't Zandt at the age of 41 (1) to the 32 years old Geertje ter Borgh, daughter of Jan Eises ter Borgh and Aafke Jans Boelema. Geertje is born on Tuesday 14 March 1854 at Loppersum, has died on Saturday 25 June 1898 at 't Zandt. Geertje was 44 years, 3 months and 11 days.


Of Jan and Geertje five children are known:

1  Kornelske Buitenwerf is born on Friday 27 May 1887 at Zijldijk (gem 'T Zandt), has died on Wednesday 12 May 1897 at 't Zandt, twee dagen na haar zusje Aafke.. Kornelske was 9 years, 11 months and 15 days.


2  Jan Buitenwerf is born on Friday 8 March 1889 at Zijldijk (gem 'T Zandt), has died on Thursday 13 May 1897 at 't Zandt, een dag na zijn oudste zus Kornelske en 3 dagen na zijn jongere zusje Aafke.. Jan was 8 years, 2 months and 5 days.


3  Aafke Buitenwerf is born on Thursday 25 June 1891 at Zijldijk (gem 'T Zandt), has died on Monday 10 May 1897 at 't Zandt. Aafke was 5 years, 10 months and 15 days.


4  Anje Buitenwerf is born on Thursday 2 November 1893 at Zijldijk (gem 'T Zandt), has died on Monday 31 May 1897 at 't Zandt, ruim twee weken na zijn broer en twee zusjes.. Anje was 3 years, 6 months and 29 days.


5  still-born daughter Buitenwerf stillborn on Tuesday 17 November 1896 at 't Zandt, has died on Tuesday 17 November 1896 there.


Jan marries on Saturday 3 May 1902 at 't Zandt at the age of 57 (2) to the 50 years old Hilje Dijkhuizen, daughter of Geert Alberts Dijkhuizen and Epke Alberts Schuurman. Hilje, housekeeper, is born on Sunday 7 March 1852 at Westeremden (gem Stedum), has died on Monday 20 February 1939 at 't Zandt. Hilje was 86 years, 11 months and 13 days.


V-DO  Wigger Pieters Buitenwerf, son of Pieter Rieuwerts Buitenwerf (IV-AH) and Korneliske Harms Oosterhof, corn skipper, is born on Monday 22 March 1847 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), als tweelingbroer van Trijntje., has died on Saturday 14 August 1926 at Eenum (gem 'T Zandt). Wigger was 79 years, 4 months and 23 days.


Wigger marries on Saturday 22 November 1884 at 't Zandt at the age of 37 to the 23 years old Aaltje Koets, daughter of Reinder Eltjes Koets (day laborer) and Hilje Wiltjers. Aaltje, maid, is born on Thursday 14 March 1861 at Lellens (gem Ten Boer), has died on Saturday 26 May 1945 at Eenum (gem 'T Zandt). Aaltje was 84 years, 2 months and 12 days.


Of Wigger and Aaltje five children are known:

1  Pieter Riewer Buitenwerf is born on Sunday 12 April 1885 at Zijldijk (gem 'T Zandt), see VI-LD.

2  Reinder Buitenwerf, carter, is born on Monday 6 December 1886 at Zijldijk (gem 'T Zandt), has died on Sunday 19 December 1920 at Spijk (gem Bierum), is buried there. Reinder was 34 years and 13 days.


Reinder marries on Saturday 3 May 1913 at Uithuizermeeden at the age of 26 to the 23 years old Jantje Haan, daughter of Martha Haan (workwoman). Jantje is born on Friday 27 September 1889 at Uithuizermeeden.


3  Hilko Buitenwerf, treegrower, is born on Monday 26 May 1890 at Zijldijk (gem 'T Zandt), has died on Tuesday 25 May 1971, is buried at Ten Boer. Hilko was 80 years, 11 months and 29 days.


Hilko marries on Wednesday 25 April 1923 at Uithuizermeeden at the age of 32 to the 29 years old Gertje Smid. Gertje is born on Tuesday 16 January 1894 at Uithuizen, has died on Friday 7 January 1966, is buried at Ten Boer. Gertje was 71 years, 11 months and 22 days.


4  Kornelis Buitenwerf is born on Tuesday 9 February 1892 at Zijldijk (gem 'T Zandt).


5  Jakob Buitenwerf, primary school teacher, is born on Sunday 1 January 1899 at Eppenhuizen (gem Kantens).


Jakob marries on Friday 2 November 1923 at 't Zandt at the age of 24 to the 22 years old Pilke Lubbers. Pilke, primary school teacher, is born on Friday 11 January 1901 at Leermens (gem 't Zandt).


V-DP  Trijntje Buitenwerf, daughter of Pieter Rieuwerts Buitenwerf (IV-AH) and Korneliske Harms Oosterhof, is born on Monday 22 March 1847 at Uithuizermeeden, als tweelingzus van Wigger., has died on Monday 7 January 1929 at Zandeweer (gem Kantens). Trijntje was 81 years, 9 months and 16 days.


Trijntje marries on Friday 16 May 1873 at Uithuizermeeden at the age of 26 to the 22 years old Willem Dijk, son of Roelf Willems Dijk (tailor) and Anje Jans Wieringa. Willem, tailor, is born on Monday 14 April 1851 at Uithuizermeeden.


Of Willem and Trijntje thirteen children are known:

1  Roelf Dijk is born on Saturday 21 February 1874 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 24 March 1874 there. Roelf was 1 month and 3 days.


2  Roelof Dijk is born on Thursday 26 August 1875 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 13 June 1880 there. Roelof was 4 years, 9 months and 18 days.


3  Cornelia Dijk is born on Tuesday 15 August 1876 at Uithuizermeeden, has died on Friday 19 January 1877 there. Cornelia was 5 months and 4 days.


4  Pieter Rieuwert Dijk is born on Tuesday 4 September 1877 at Uithuizermeeden, see VI-LE.

5  Jan Dijk is born on Monday 25 November 1878 at Uithuizermeeden, has died on Friday 13 December 1878 there. Jan was 18 days.


6  Cornelia Dijk is born on Tuesday 27 April 1880 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 4 August 1880 there. Cornelia was 3 months and 8 days.


7  Cornelia Dijk is born on Wednesday 8 June 1881 at Uithuizermeeden, see VI-LF.

8  Roelfina Dijk is born on Thursday 29 June 1882 at Uithuizermeeden, see VI-LG.

9  Reinje Dijk is born on Saturday 4 August 1883 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 8 September 1883 there. Reinje was 1 month and 4 days.


10  Roelof Jan Dijk is born on Tuesday 24 February 1885 at Uithuizermeeden, see VI-LH.

11  Grietje Dijk is born on Wednesday 10 March 1886 at Uithuizermeeden, has died on Monday 26 July 1886 there. Grietje was 4 months and 16 days.


12  Jan Wigger Dijk is born on Sunday 4 November 1888 at Uithuizermeeden.


13  Derk Dijk is born on Sunday 26 January 1890 at Uithuizermeeden.


V-DQ  Anje Jans Oosterhuis, daughter of Jan Ties Oosterhuis (IV-AI) and Trijntje Harms Oosterhof, is born on Monday 9 December 1833 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 5 November 1868 at Stedum, in het kraambed van haar zoontje Jan.. Anje was 34 years, 10 months and 27 days.


Anje marries on Saturday 11 May 1861 at Uithuizermeeden at the age of 27 (1) to the 28 years old Marten Boekelo. Marten, baker's servant, is born on Thursday 26 July 1832 at Rottum (gem Kantens), has died on Tuesday 16 July 1861 at Middelstum. Marten was 28 years, 11 months and 20 days.


Anje marries on Friday 8 May 1863 at Stedum at the age of 29 (2) to the 33 years old Derk van der Leest. Derk, dor-to-door seller and merchant, is born on Thursday 25 March 1830 at Stedum.


Derk was before married (1) to Aaltje Boerema. Derk was subsequently married (3) to Trijntje Grashuis.

Of Derk and Anje two children are known:

1  Willem van der Leest is born on Tuesday 4 September 1866 at Stedum.


2  Jan van der Leest is born on Monday 2 November 1868 at Stedum, has died on Wednesday 4 November 1868 there. Jan was 2 days.
siemen langeland en knelske kolbeek.

V-DR  Grietje Jans Oosterhuis, daughter of Jan Ties Oosterhuis (IV-AI) and Trijntje Harms Oosterhof, is born on Wednesday 2 November 1836 at Uithuizermeeden. Grietje has emigrated in 1867 met man en 5 kinderen naar Noord-Amerika..

Grietje marries on Saturday 5 June 1858 at Uithuizermeeden at the age of 21 to the 24 years old Simen Langeland, son of Hendrik Okkes Langeland and Bieuwke Edzes Bos. Simen, farmhand, is born on Thursday 30 January 1834 at Uithuizermeeden, has died on Friday 26 May 1911, is buried at Muskegon (MI). Simen has emigrated in 1867 met vrouw en 5 kinderen naar Noord-Amerika om "de middelen van bestaan te verbeteren". Religie opgegeven als Christelijk Afgescheiden.. Simen was 77 years, 3 months and 26 days.


Simen was subsequently married (2) to Cornelia Kolbeek. Simen was subsequently married (3) to Bouktje Stob.

Of Simen and Grietje six children are known:

1  Jan Langeland (John) is born on Monday 27 December 1858 at Uithuizermeeden, has died on Monday 6 July 1903, is buried at German Valley (IL). Jan has emigrated in 1867 als kind naar Noord-Amerika.. Jan was 44 years, 6 months and 9 days.


Jan was married to Mathilde Siemens. Mathilde is born on Thursday 2 December 1858, has died on Friday 27 January 1939, is buried at German Valley (IL). Mathilde was 80 years, 1 month and 25 days.

Mathilde was before married (1) to Berend Swalve.

2  Bieuwke Langeland is born on Saturday 1 December 1860 at Uithuizermeeden, see VI-LI.

3  Trijntje Langeland is born on Friday 11 July 1862 at Uithuizermeeden, see VI-LJ.

4  Mientje Langeland is born on Wednesday 12 August 1863 at Uithuizermeeden, see VI-LK.

5  Hindrikje Langeland is born on Tuesday 30 May 1865 at 't Zandt, has died on Tuesday 20 June 1865 there. Hindrikje was 21 days.


6  Hindrik Langeland (Henry) is born on Sunday 3 June 1866 at 't Zandt, see VI-LL.

V-DS  Harm Jans Oosterhuis, son of Jan Ties Oosterhuis (IV-AI) and Trijntje Harms Oosterhof, is born on Wednesday 14 August 1839 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 27 May 1906 at Oudeschip (gem Uithuizermeeden). Harm was 66 years, 9 months and 13 days.


Harm marries on Saturday 21 May 1864 at Uithuizermeeden at the age of 24 to the 25 years old Wipke Veltman also named Wibke Veldman, daughter of Evert Festers Veltman and Janneke Lammerts Groenendal (farm maid). Wipke is born on Saturday 6 October 1838 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 1 April 1903 at Oudeschip (gem Uithuizermeeden). Wipke was 64 years, 5 months and 26 days.


Of Harm and Wipke seven children are known:

1  Mientje Oosterhuis is born on Wednesday 27 September 1865 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 14 July 1888 there. Mientje was 22 years, 9 months and 17 days.


2  Evert Oosterhuis is born on Monday 21 December 1868 at Uithuizermeeden, see VI-LM.

3  Jan Ties Oosterhuis is born on Sunday 27 November 1870 at Uithuizermeeden, see VI-LN.

4  Fester Oosterhuis is born on Thursday 4 December 1873 at Uithuizermeeden, see VI-LO.

5  Derk Oosterhuis is born on Wednesday 2 February 1876 at Uithuizermeeden, see VI-LP.

6  Janke Oosterhuis is born on Sunday 18 August 1878 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 14 August 1902 at Oudeschip (gem Uithuizermeeden). Janke was 23 years, 11 months and 27 days.


7  Thijs Oosterhuis is born on Tuesday 10 January 1882 at Uithuizermeeden, see VI-LQ.

V-DT  Ties Oosterhuis, son of Remge Ties Oosterhuis (IV-AJ) and Martje Harms Oosterhof, skipper and day laborer, is born on Monday 29 December 1823 at Uithuizermeeden, has died on Monday 12 January 1891 at Zeerijp (gem 'T Zandt). Ties was 67 years and 14 days.


Ties marries on Saturday 14 March 1857 at 't Zandt at the age of 33 to the 26 years old Frederika de Boer, daughter of Willem Jans de Boer (farmer) and Reinje Harms Bolt. Frederika, maid, is born on Monday 22 November 1830 at Wirdum (gem Loppersum), has died on Thursday 16 November 1876 at Zeerijp (gem 'T Zandt). Frederika was 45 years, 11 months and 25 days.


Of Ties and Frederika four children are known:

1  Remko Oosterhuis is born on Friday 5 June 1857 at 't Zandt, has died young on Wednesday 2 July 1890 at Zeerijp (gem 'T Zandt). Remko was 33 years and 27 days.


2  Willem Oosterhuis is born on Tuesday 8 February 1859 at 't Zandt, has died on Wednesday 14 October 1942 at Uithuizermeeden. Willem was 83 years, 8 months and 6 days.


Willem marries on Friday 22 May 1885 at Uithuizermeeden at the age of 26 to Anje Bos, daughter of Klaas Pieters Bos (merchant) and Fijpke Lourens Horringa. Anje is born at Oosternieland (gem Uithuizermeeden).

3  Harm Oosterhuis is born on Saturday 16 March 1861 at 't Zandt, see VI-LR.

4  Jan Oosterhuis is born on Friday 1 November 1867 at Zeerijp (gem 'T Zandt), see VI-LS.

V-DU  Harm Oosterhuis, son of Remge Ties Oosterhuis (IV-AJ) and Martje Harms Oosterhof, is born on Friday 28 October 1825 at Uithuizermeeden.


Harm marries on Saturday 18 September 1858 at 't Zandt at the age of 32 to the approximately 33 years old Grietje Kamphuis. Grietje is born about 1825 at Zeerijp (gem 'T Zandt).

Of Harm and Grietje one child is known:

1  Matje Oosterhuis is born on Saturday 18 January 1868 at Zeerijp (gem 'T Zandt), see VI-LT.

V-DV  Jan Oosterhuis, son of Remge Ties Oosterhuis (IV-AJ) and Martje Harms Oosterhof, farmhand, is born on Tuesday 25 October 1831 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Saturday 19 January 1861 at Zeerijp (gem 'T Zandt). Jan was 29 years, 2 months and 25 days.


Jan marries on Saturday 16 May 1857 at 't Zandt at the age of 25 to the 27 years old Jantje Kelder, daughter of Harm Pieters Kelder and Antje Okkes van Zanten (workwoman). Jantje, farm maid, is born on Wednesday 27 January 1830 at Zeerijp (gem 'T Zandt).


Jantje was subsequently married (2) to Pieter Eisinga.

Of Jan and Jantje two children are known:

1  Martje Oosterhuis is born on Monday 9 November 1857 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden).


2  Harm Oosterhuis is born on Monday 27 August 1860 at Zeerijp (gem 'T Zandt).


V-DW  Harm Oosterhof, son of Kornelis Harms Oosterhof (IV-AK) and Jantje Kornelis Luurtsema, farmer and livestock farmer, is born on Monday 1 January 1849 at Uithuizermeeden, has died on Monday 21 May 1928 at Middelstum. Harm was 79 years, 4 months and 20 days.


Harm marries on Wednesday 26 April 1899 at Uithuizermeeden at the age of 50 to the 33 years old Anje Klont, daughter of Willem Klont (merchant) and Elizabet Visser. Anje, housekeeper, is born on Sunday 24 December 1865 at Warffum, has died on Friday 21 December 1945 at Groningen (Gr.). Anje was 79 years, 11 months and 27 days.


Of Harm and Anje one child is known:

1  still-born son Oosterhof stillborn on Friday 22 February 1901 at Hoornse Dijk (Gem Haren) ((Gr.)), has died on Friday 22 February 1901 there.


V-DX  Jan Oosterhof, son of Kornelis Harms Oosterhof (IV-AK) and Jantje Kornelis Luurtsema, farmer, is born on Monday 31 December 1855 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 10 November 1927 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden). Jan was 71 years, 10 months and 10 days.


Jan marries on Monday 16 May 1904 at Uithuizermeeden at the age of 48 to the 32 years old Cornelia Hommes, daughter of Remmelt Hommes (baker) and Sikkelina Haan. Cornelia is born on Thursday 18 January 1872 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 9 February 1937 there. Cornelia was 65 years and 22 days.


Of Jan and Cornelia two children are known:

1  Kornelis Oosterhof is born on Wednesday 15 February 1905 at Niekerkje (gem Uithuizermeeden), see VI-LU.

2  still-born son Oosterhof stillborn on Tuesday 7 May 1907 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 7 May 1907 there.


V-DY  Berend van der Molen, son of Cornelis Everts van der Molen (IV-AL) and Lizabeth Kornelis van der Kooi, farmer, is born on Wednesday 24 May 1843 at Middelstum, has died on Tuesday 7 March 1933 there. Berend was 89 years, 9 months and 11 days.


Berend marries on Saturday 7 November 1874 at Middelstum at the age of 31 to the 23 years old Tunna Bos, daughter of Hugo Harmannus Bos (farmer) and Anna Hendriks Staal. Tunna is born on Saturday 1 November 1851 at Rottum (gem Kantens), has died on Friday 22 May 1925 at Middelstum. Tunna was 73 years, 6 months and 21 days.


Of Berend and Tunna eleven children are known:

1  Hugo van der Molen is born on Tuesday 1 June 1875 at Toornwerd (gem Middelstum), see VI-LV.

2  Elizabeth van der Molen is born on Saturday 11 November 1876 at Toornwerd (gem Middelstum), has died on Sunday 9 February 1969, is buried at Noordhorn. Elizabeth was 92 years, 2 months and 29 days.


Elizabeth marries on Saturday 11 May 1907 at Middelstum at the age of 30 to the 41 years old Berend Bullema, son of Jan Bullema and Aaltje Kasemier. Berend, land user, is born on Monday 7 May 1866 at Den Ham (gem Aduard) (Gr.), has died on Wednesday 18 May 1960, is buried at Noordhorn. Berend was 94 years and 11 days.


3  Kornelis Evert van der Molen is born on Sunday 15 September 1878 at Rodeschool (gem Middelstum), has died on Tuesday 17 December 1878 there. Kornelis was 3 months and 2 days.


4  Anna van der Molen is born on Friday 9 April 1880 at Rodeschool (gem Middelstum), see VI-LW.

5  Kornelis Evert van der Molen is born on Tuesday 25 April 1882 at Rodeschool (gem Middelstum).


6  Hendrik van der Molen is born on Saturday 15 December 1883 at Rodeschool (gem Middelstum).


7  Geertje van der Molen, companion, is born on Sunday 4 October 1885 at Rodeschool (gem Middelstum), has died on Friday 26 November 1965 at Utrecht, is buried at Begraafplaats Tolsteeg. Geertje was 80 years, 1 month and 22 days.


Geertje marries on Friday 26 January 1917 at Middelstum at the age of 31 to the 32 years old Andries Wierenga, son of Jan Wierenga and Arendina Swerenga. Andries, officeworker, is born on Saturday 20 September 1884 at Bierum, has died on Friday 5 February 1954 at Utrecht, is buried at Begraafplaats Tolsteeg. Andries was 69 years, 4 months and 16 days.


8  Harmannus van der Molen is born on Saturday 25 February 1888 at Rodeschool (gem Middelstum), see VI-LX.

9  still-born son van der Molen stillborn on Saturday 6 December 1890 at Rodeschool (gem Middelstum), has died on Saturday 6 December 1890 there.


10  Evert van der Molen is born on Tuesday 22 March 1892 at Rodeschool (gem Middelstum).


11  Harmanna van der Molen is born on Wednesday 30 October 1895 at Rodeschool (gem Middelstum), has died on Thursday 2 August 1906 there. Harmanna was 10 years, 9 months and 3 days.


V-DZ  Evert van der Molen, son of Cornelis Everts van der Molen (IV-AL) and Lizabeth Kornelis van der Kooi, baker, is born on Saturday 10 March 1849 at Toornwerd (gem Middelstum), has died on Sunday 4 April 1875 at Appingedam. Evert was 26 years and 25 days.


Evert marries on Friday 9 May 1873 at Veendam at the age of 24 to the 21 years old Niessina Alberta Bus, daughter of Jurjen Abrahams Bus (miller) and Anja Wolters Smit. Niessina is born on Wednesday 18 June 1851 at Veendam, has died on Tuesday 11 May 1926 at Arnhem. Niessina was 74 years, 10 months and 23 days.


Niessina was subsequently married (2) to Alje Venhuis.

Of Evert and Niessina two children are known:

1  Cornelis van der Molen is born on Wednesday 21 January 1874 at Appingedam.


2  Evert van der Molen is born on Tuesday 11 May 1875 at Appingedam, vijf weken na het overlijden van zijn vader..


V-EA  Martje van der Molen, daughter of Tonnis Everts van der Molen (IV-AM) and Hilje Remmerts Wieringa, is born on Friday 5 July 1816 at Uithuizermeeden, has died before 1821 at Uithuizen. Martje was at most 4 years, 5 months and 27 days.


Martje marries on Saturday 10 January 1846 at Uithuizen at the age of 29 to the 25 years old Derk Pieters Kuiper, son of Pieter Jans Kuiper and Fokeltje Derks Hoek. Derk, farmhand, is born on Thursday 19 October 1820 at Usquert, has died on Friday 6 February 1885 there. Derk was 64 years, 3 months and 18 days.


Of Derk and Martje one child is known:

1  Fokeltje Kuiper is born on Sunday 27 September 1846 at Uithuizen, has died on Saturday 22 July 1848 there. Fokeltje was 1 years, 9 months and 25 days.

V-EB  Hilje Tonnis van der Molen, daughter of Tonnis Everts van der Molen (IV-AM) and Hilje Remmerts Wieringa, is born on Sunday 14 December 1817 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Monday 24 February 1896 at Uithuizen. Hilje was 78 years, 2 months and 10 days.


Hilje marries on Saturday 21 December 1839 at Uithuizen at the age of 22 to the 24 years old Thomas Lammerts Smit, son of Gepke Thomas Smit. Thomas, farmhand, is born on Tuesday 3 January 1815 at Uithuizen, has died on Tuesday 30 September 1856 there. Thomas was 41 years, 8 months and 27 days.


Of Thomas and Hilje five children are known:

1  Lammert Smit is born on Sunday 19 January 1840 at Uithuizen, see VI-LY.

2  still-born daughter Smit stillborn on Sunday 21 November 1841 at Uithuizen, has died on Sunday 21 November 1841 there.


3  Tonnis Smit is born on Thursday 25 January 1844 at Uithuizen, has died on Saturday 13 December 1924 at Breda. Tonnis was 80 years, 10 months and 18 days.


Tonnis marries on Friday 1 August 1873 at Zevenbergen at the age of 29 to the 26 years old Jenneke Elisabeth Nelemans, daughter of Willem Adrianus Nelemans and Willemina Gertruida van Os. Jenneke is born on Friday 4 September 1846 at Terheijden, has died on Tuesday 26 April 1921 at Breda. Jenneke was 74 years, 7 months and 22 days.


4  Jacobus Smit is born on Monday 9 September 1850 at Uithuizen.


5  Hilje Smit is born on Wednesday 22 September 1852 at Uithuizen.


V-EC  Martje van der Molen, daughter of Tonnis Everts van der Molen (IV-AM) and Hilje Remmerts Wieringa, is born on Thursday 27 October 1825 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), has died on Thursday 7 June 1849 at Uithuizen. Martje was 23 years, 7 months and 11 days.


Martje marries on Saturday 10 January 1846 at Uithuizen at the age of 20 to the 25 years old Derk Pieters Kuiper, son of Pieter Jans Kuiper (day laborer) and Fokeltje Derks. Derk, farmhand, is born on Thursday 19 October 1820 at Usquert, has died on Friday 6 February 1885 there. Derk was 64 years, 3 months and 18 days.


Derk was subsequently married (2) to Hindertje Hindriks Smit.

Of Derk and Martje one child is known:

1  Fokeltje Kuiper is born on Sunday 27 September 1846 at Uithuizen, has died on Saturday 22 July 1848 there. Fokeltje was 1 years, 9 months and 25 days.


V-ED  Anje van der Molen, daughter of Tonnis Everts van der Molen (IV-AM) and Hilje Remmerts Wieringa, is born on Saturday 6 June 1829 at Uithuizen, has died on Monday 25 November 1861 there. Anje was 32 years, 5 months and 19 days.


Anje marries on Saturday 5 January 1850 at Uithuizen at the age of 20 to the 24 years old Folkert Pieters Kruizinga, son of Pieter Folkerts Kruizinga (day laborer) and Renske Derks Kuilikamp. Folkert is born on Thursday 21 April 1825 at Uithuizermeeden, has died on Monday 14 August 1865 at Uithuizen. Folkert was 40 years, 3 months and 24 days.


Of Folkert and Anje five children are known:

1  Pieter Kruizinga is born on Tuesday 14 May 1850 at Uithuizen, has died on Tuesday 21 January 1851 there. Pieter was 8 months and 7 days.


2  Hilje Kruizinga is born on Thursday 10 July 1851 at Uithuizen, has died on Wednesday 9 August 1865 there. Hilje was 14 years and 30 days.


3  Pieter Kruizinga is born on Friday 6 January 1854 at Uithuizen, see VI-LZ.

4  Grietje Kruizinga is born on Sunday 15 November 1857 at Uithuizen, see VI-MA.

5  Martje Kruizinga is born on Sunday 9 June 1861 at Uithuizen.


V-EE  Remmert Tonnis van der Molen, son of Tonnis Everts van der Molen (IV-AM) and Hilje Remmerts Wieringa, is born on Saturday 2 February 1833 at Uithuizen, has died on Thursday 10 November 1921 there. Remmert was 88 years, 9 months and 8 days.


Remmert marries on Saturday 25 November 1854 at Uithuizen at the age of 21 (1) to the 25 years old Anje Zark, daughter of Henderikus Zark and Trientje Simons Juk (day laborer). Anje, maid, is born on Tuesday 13 January 1829 at Uithuizen, has died on Friday 21 December 1877 there. Anje was 48 years, 11 months and 8 days.


Of Remmert and Anje eight children are known:

1  Tonnis van der Molen is born on Saturday 16 December 1854 at Uithuizen, see VI-MB.

2  Hendrik van der Molen is born on Tuesday 21 October 1856 at Uithuizen, see VI-MC.

3  Hilbrand van der Molen (Hilbert) is born on Thursday 14 October 1858 at Uithuizen, see VI-MD.

4  Jan van der Molen (John) is born on Friday 8 November 1861 at Uithuizen, see VI-ME.

5  Trientje van der Molen is born on Thursday 25 June 1863 at Uithuizen.


6  Hilje van der Molen is born on Sunday 15 January 1865 at Uithuizen, has died on Friday 17 May 1872 there. Hilje was 7 years, 4 months and 2 days.


7  Siemen van der Molen is born on Thursday 9 July 1868 at Uithuizen.


8  Martje van der Molen is born on Saturday 18 December 1869 at Uithuizen.


Remmert marries on Wednesday 25 April 1883 at Uithuizen at the age of 50 (2) to the 52 years old Aafke Sijtsema. Aafke is born on Monday 12 July 1830 at Zandeweer (gem Kantens), has died on Tuesday 9 July 1907 at Uithuizen. Aafke was 76 years, 11 months and 27 days.


V-EF  Evert Harms Knol, son of Harm Harkes Knol (IV-AN) and Grietje Everts van der Molen, merchant and corn skipper, is born on Tuesday 28 September 1824 at Rottum (gem Kantens), has died on Thursday 19 January 1865 at Usquert. Evert was 40 years, 3 months and 22 days.


Evert marries on Saturday 18 November 1848 at Kantens at the age of 24 to the 28 years old Hilje Freerks Knol, daughter of Freerk Tammes Knol (farmer) and Trientje Luies Lanting (cultivator). Hilje is born on Sunday 26 March 1820 at Rottum (gem Kantens). Hilje has emigrated in 1880 at Usquert vanuit Usquert naar Noord-Amerika, voor verbetering van bestaan, met één kind (waarschijnlijk Siemon)..


Hilje was before married (1) to Jan Harms Bosch.

Of Evert and Hilje three children are known:

1  Harm Knol is born on Saturday 17 November 1849 at Rottum (gem Kantens), has died on Saturday 17 November 1849 there. Harm has emigrated in 1873 at Usquert vanuit Usquert naar Noord-Amerika, voor verbetering van bestaan. Is dan miliciën verlofganger..


2  Trientje Knol is born on Friday 15 August 1851 at Rottum (gem Kantens), has died on Saturday 30 June 1855 there. Trientje was 3 years, 10 months and 15 days.


3  Siemon Knol is born on Friday 18 July 1856 at Usquert. Siemon has emigrated in 1880 vanuit Usquert met zijn moeder ("wed Evert") naar Noord-Amerika..


V-EG  Rientje Bos also named Reina Garmts Bos, daughter of Garmt Willems Bos (IV-AO) and Anje Everts van der Molen, is born on Thursday 22 November 1827 at 't Zandt, has died on Sunday 2 February 1919 at Uithuizen. Rientje was 91 years, 2 months and 11 days.


Rientje marries on Saturday 1 June 1850 at Uithuizen at the age of 22 (1) to the 28 years old Klaas Pieters Vos, son of Pieter Klazens Vos (farmhand) and Trientje Geerts Pomp. Klaas is born on Thursday 25 April 1822 at Uithuizen, has died on Saturday 1 October 1859 there. Klaas was 37 years, 5 months and 6 days.


Of Klaas and Rientje five children are known:

1  Gerard Vos is born on Friday 4 October 1850 at Uithuizen.


2  Anje Vos is born on Thursday 16 December 1852 at Uithuizen, see VI-MF.

3  Pieter Vos is born on Saturday 15 December 1855 at Uithuizen, see VI-MG.

4  Trijntje Vos is born on Thursday 17 September 1857 at Uithuizen.


5  Klaas Vos is born on Monday 17 October 1859 at Uithuizen, see VI-MH.

Rientje marries on Saturday 30 January 1869 at Uithuizen at the age of 41 (2) to the 50 years old Sikke Berghuis, son of Pieter Jans Berghuis and Aafke Bronds. Sikke, carpenter, is born on Friday 6 November 1818 at Uithuizen, has died on Sunday 25 November 1900 there. Sikke was 82 years and 19 days.


V-EH  Harmke Rijzinga, daughter of Jacob Harms Rijzinga (IV-AQ) and Aaltje Harms Borgman, is born on Tuesday 12 October 1841 at Usquert, has died on Monday 9 August 1880 there. Harmke was 38 years, 9 months and 28 days.


Harmke marries on Saturday 26 May 1866 at Usquert, met wettiging van één kind. at the age of 24 to the 26 years old Klaas Werkman, son of Sjabbe Eltjes Werkman and Aaltje Ennes Zuidema. Klaas, farmhand, is born on Saturday 31 August 1839 at Warffum, has died on Wednesday 6 November 1912 at Usquert. Klaas was 73 years, 2 months and 6 days.


Klaas was subsequently married (2) to Hinderktje Meijer.

Of Klaas and Harmke six children are known:

1  Klaas Werkman is born on Saturday 3 February 1866 at Usquert, has died on Monday 18 November 1872 there. Klaas was 6 years, 9 months and 15 days.


2  Aaltje Werkman is born on Monday 24 February 1868 at Usquert, has died on Sunday 29 March 1868 there. Aaltje was 1 month and 5 days.


3  Jakob Werkman is born on Wednesday 3 November 1869 at Warffum, see VI-MI.

4  Aaltje Werkman is born on Wednesday 10 July 1872 at Usquert, has died on Friday 27 September 1872 there. Aaltje was 2 months and 17 days.


5  Ellina Werkman is born on Friday 12 January 1877 at Usquert, see VI-MJ.

6  Aafke Werkman is born on Tuesday 21 October 1879 at Usquert, see VI-MK.

V-EI  Trijntje Borgman, daughter of Pieter Harms Borgman (IV-AR) and Aafke Jans Nienhuis, is born on Friday 10 January 1834 at Zandeweer (gem Kantens), has died on Wednesday 8 January 1868 at Uithuizermeeden. Trijntje was 33 years, 11 months and 29 days.


Trijntje marries on Friday 16 November 1866 at Uithuizermeeden, met wettiging van één kind. at the age of 32 to her brother-in-law the 36 years old Roelf Westendorp, son of Jacob Remmerts Westendorp and Jantje Johannes Folgertsma. Roelf, day laborer, is born on Saturday 14 August 1830 at 't Zandt, has died on Saturday 23 January 1909 at Uithuizermeeden. Roelf was 78 years, 5 months and 9 days.


Roelf was subsequently married (2) to Martje Borgman (see V-EK).

Of Roelf and Trijntje one child is known:

1  Jantje Westendorp is born on Thursday 18 October 1866 at Uithuizermeeden, see VI-ML.

V-EJ  Harm Borgman, son of Pieter Harms Borgman (IV-AR) and Aafke Jans Nienhuis, is born on Saturday 24 June 1837 at Zandeweer (gem Kantens), has died on Monday 1 January 1917 at Uithuizen. Harm was 79 years, 6 months and 8 days.


Harm marries on Wednesday 30 November 1870 at Uithuizermeeden at the age of 33 to the 35 years old Itje Bultena, daughter of Harm Jakobs Bultena (farmhand) and Hindrikje Harms Kalk. Itje is born on Tuesday 5 May 1835 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 18 February 1912 there. Itje was 76 years, 9 months and 13 days.


Itje was before married (1) to Klaas Bierma.

Of Harm and Itje two children are known:

1  still-born son Borgman stillborn on Tuesday 22 April 1873 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 22 April 1873 there.


2  Aafke Borgman is born on Thursday 16 July 1874 at Uithuizermeeden, see VI-MM.

V-EK  Martje Borgman, daughter of Pieter Harms Borgman (IV-AR) and Aafke Jans Nienhuis, is born on Tuesday 5 November 1839 at Zandeweer (gem Kantens), has died on Monday 16 January 1911 at Uithuizermeeden. Martje was 71 years, 2 months and 11 days.


Martje marries on Wednesday 25 May 1870 at Uithuizermeeden at the age of 30 to the 39 years old Roelf Westendorp, see V-EI.

Of Martje one child is known:

1  Aafke Borgman is born on Monday 7 December 1863 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 26 April 1864 there. Aafke was 4 months and 19 days.


V-EL  Harmke Pieters Borgman, daughter of Pieter Harms Borgman (IV-AR) and Aafke Jans Nienhuis, is born on Wednesday 10 August 1842 at Uithuizermeeden, has died on Friday 2 November 1934 there. Harmke was 92 years, 2 months and 23 days.


Harmke marries on Wednesday 20 May 1868 at Uithuizermeeden at the age of 25 to the 25 years old Harm Jakobs Sikkenga, son of Jakob Luitjen Sikkenga (farmhand) and Hindriktje Tjarks Lulofs. Harm, farmhand, is born on Saturday 10 December 1842 at Uithuizermeeden, has died on Friday 13 September 1929 there. Harm was 86 years, 9 months and 3 days.


Of Harm and Harmke twelve children are known:

1  Hendrikje Sikkenga is born on Monday 8 March 1869 at Uithuizermeeden, see VI-MN.

2  Aafke Sikkenga (Effie) is born on Sunday 22 May 1870 at Uithuizermeeden, see VI-MO.

3  Trijntje Sikkenga is born on Saturday 15 August 1874 at Uithuizermeeden, has died on Monday 14 September 1874 there. Trijntje was 30 days.


4  Jacob Sikkenga is born on Wednesday 18 August 1875 at Uithuizermeeden, has died on Friday 24 December 1875 there. Jacob was 4 months and 6 days.


5  Jacob Sikkenga is born on Sunday 4 February 1877 at Uithuizermeeden, see VI-MP.

6  Pieter Sikkenga is born on Thursday 14 March 1878 at Uithuizermeeden.


7  Luitje Sikkenga is born on Thursday 27 November 1879 at Uithuizermeeden, has died on Friday 6 May 1977 there, is buried there. Luitje was 97 years, 5 months and 9 days.


8  Klaas Sikkenga is born on Thursday 30 December 1880 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 2 August 1881 there. Klaas was 7 months and 3 days.


9  Klaas Sikkenga is born on Friday 7 April 1882 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 20 April 1882 there. Klaas was 13 days.


10  Bouke Sikkenga is born on Tuesday 14 August 1883 at Uithuizermeeden, has died on Monday 17 April 1899 there. Bouke was 15 years, 8 months and 3 days.


11  Martje Sikkenga is born on Sunday 7 December 1884 at Uithuizermeeden, has died on Monday 10 October 1898 there. Martje was 13 years, 10 months and 3 days.


12  still-born son Sikkenga stillborn on Friday 20 December 1889 at Uithuizermeeden, has died on Friday 20 December 1889 there.


V-EM  Antje Jans Maring, daughter of Jan Harms Maring (IV-AS) and Anje Hendriks Bosma, is born on Wednesday 11 March 1829 at Rasquert (gem Baflo), has died on Friday 10 April 1885 at Den Andel (gem Baflo). Antje was 56 years and 30 days.


Antje marries on Saturday 22 November 1851 at Baflo at the age of 22 to the 20 years old Lammert Jans Pot, son of Onbekende Vader and Janna Lammerts Pot (day laborer). Lammert, farmhand, living at Baflo, is born on Monday 29 August 1831 there, has died on Tuesday 13 October 1885 at Den Andel (gem Baflo). Lammert was 54 years, 1 month and 14 days.


Of Lammert and Antje four children are known:

1  Janna Pot (Jennie) is born on Friday 16 January 1852 at Baflo, see VI-MQ.

2  Klaas Pot is born on Monday 18 June 1855 at Baflo, has died on Thursday 27 January 1876 at Den Bosch. Klaas was 20 years, 7 months and 9 days.


3  Jan Pot is born on Sunday 14 November 1858 at Warffum, see VI-MR.

4  Anje Pot, maid, is born on Wednesday 26 March 1862 at Westernieland (Gem Eenrum), has died young on Tuesday 11 May 1880 at Den Andel (gem Baflo). Anje was 18 years, 1 month and 15 days.


V-EN  Frouke Maring, daughter of Jan Harms Maring (IV-AS) and Anje Hendriks Bosma, day laborer and maid, living at Rasquert (gem Baflo) and at Den Andel (gem Baflo), is born on Tuesday 15 March 1831 at Tinallinge (gem Baflo), has died on Tuesday 15 January 1918 at Baflo. Frouke was 86 years and 10 months.


Frouke marries on Thursday 17 October 1872 at Baflo at the age of 41 to the 58 years old Pieter Jakobs Tillema, son of Pieter Jakobs Tillema and Anje Klaassens. Pieter, day laborer, living at Rasquert (gem Baflo), is born on Friday 13 May 1814 at Winsum (Gr.), has died on Saturday 6 July 1901 at Rasquert (gem Baflo). Pieter was 87 years, 1 month and 23 days.


Pieter was before married (1) to Marijke Mihl.

Of Pieter and Frouke two children are known:

1  Kornelis Maring, living at Baflo, is born on Sunday 6 December 1857 at Den Andel (gem Baflo), has died on Monday 21 May 1860 there. Kornelis was 2 years, 5 months and 15 days.

Natuurlijke zoon van Frouke, vader onbekend.

2  Pieter Jakob Tillema is born on Thursday 28 November 1872 at Baflo, see VI-MS.

V-EO  Harm Jans Maring, son of Jan Harms Maring (IV-AS) and Anje Hendriks Bosma, farmhand, living at Tinallinge (gem Baflo), is born on Tuesday 18 August 1835 at Den Andel (gem Baflo), has died on Sunday 24 January 1904 at Baflo. Harm was 68 years, 5 months and 6 days.


Harm marries on Saturday 6 October 1860 at Baflo at the age of 25 to the 23 years old Frouke Sibema, daughter of Nanning Rutgers Sibema (merchant) and Hendrikje Jans Tillema (day laborer). Frouke, maid, living at Baflo, is born on Saturday 5 November 1836 there, has died on Wednesday 28 May 1902 there. Frouke was 65 years, 6 months and 23 days.


Of Harm and Frouke six children are known:

1  Jan Harms Maring (John) is born on Wednesday 17 July 1861 at Baflo, see VI-MT.

2  Henderika Maring is born on Wednesday 13 April 1864 at Baflo, see VI-MU.

3  Hendrik Maring, skipper, living at Baflo, is born on Saturday 29 September 1866 there.


4  Harm Maring, farmhand, living at Baflo, is born on Wednesday 29 December 1869 there, has died on Sunday 10 December 1905 at Westernieland (Gem Eenrum). Harm was 35 years, 11 months and 11 days.


5  Anje Maring is born on Monday 13 October 1873 at Baflo, see VI-MV.

6  Jantje Maring (Jennie) is born on Wednesday 27 December 1876 at Baflo, see VI-MW.

V-EP  Hendrik Jans Maring, son of Jan Harms Maring (IV-AS) and Anje Hendriks Bosma, day laborer, living at Baflo, is born on Saturday 6 February 1841 at Den Andel (gem Baflo), has died on Thursday 22 January 1914 at Baflo. Hendrik was 72 years, 11 months and 16 days.


Hendrik marries on Saturday 25 October 1862 at Baflo at the age of 21 to the 21 years old Anje Berends Lijnema, daughter of Berend Pieters Lijnema (corn skipper) and Grietje Jans Ezenga. Anje, living at Rasquert (gem Baflo), is born on Saturday 31 October 1840 there, has died on Saturday 11 May 1929 at Tinallinge (gem Baflo). Anje was 88 years, 6 months and 10 days.


Of Hendrik and Anje three children are known:

1  Berend Maring is born on Tuesday 16 December 1862 at Rasquert (gem Baflo), has died on Saturday 7 February 1863 at Baflo. Berend was 1 month and 22 days.


2  Anje Maring is born on Thursday 24 March 1864 at Baflo, see VI-MX.

3  Berend Maring is born on Thursday 6 January 1870 at Baflo, see VI-MY.

V-EQ  Antje Maring, daughter of Kornelis Harms Maring (IV-AU) and Gepke Geerts Eling, day laborer, is born on Friday 4 September 1840 at Warffum, has died on Sunday 16 November 1879 there. Antje was 39 years, 2 months and 12 days.Antje marries on Saturday 22 June 1861 at Warffum at the age of 20 (1) to the 26 years old Pieter Medenga, son of Jan Klaasen Medenga (day laborer) and Jantje Pieters Venema (day laborer). Pieter, day laborer, living at Warffum, is born on Monday 7 July 1834 there, has died on Thursday 5 July 1866 there. Pieter was 31 years, 11 months and 28 days.

Wat gebeurde er 5 juli 1866 in Warffum, dat zowel Pieter als zijn zoon Jan overleden?

Of Pieter and Antje three children are known:

1  Jan Medenga is born on Friday 15 August 1862 at Warffum, has died on Thursday 5 July 1866 there. Jan was 3 years, 10 months and 20 days.


2  Kornelis Medenga is born on Saturday 13 August 1864 at Warffum, has died on Sunday 1 July 1866 there. Kornelis was 1 years, 10 months and 18 days.


3  Pieter Medinga, day laborer, is born on Wednesday 28 November 1866 at Warffum, has died on Wednesday 30 November 1949 there. Pieter was 83 years and 2 days.


Pieter marries on Wednesday 22 January 1908 at Warffum at the age of 41 to the 43 years old Sjoutje Huisman, daughter of Pieter Sjoerds Huisman (chairmaker) and Egbertje Jans Egberts. Sjoutje is born on Wednesday 3 February 1864 at Warffum, has died on Thursday 8 November 1951 at Tolbert (gem Leek) (Leek). Sjoutje was 87 years, 9 months and 5 days.


Antje marries on Wednesday 29 May 1872 at Warffum at the age of 31 (2) to the 31 years old Evert Willems Bakker, son of Thomas Kornelis Bakker and Pieterke Everts Venhuizen (day laborer). Evert, day laborer, living at Warffum, is born on Sunday 1 November 1840 there, has died on Monday 26 March 1923 there. Evert was 82 years, 4 months and 25 days.


Evert was subsequently married (2) to Hendrika Folgerts.

Of Evert and Antje one child is known:

4  Pieterke Bakker is born on Tuesday 29 April 1873 at Warffum, see VI-MZ.

V-ER  Hilje Maring, daughter of Kornelis Harms Maring (IV-AU) and Gepke Geerts Eling, is born on Wednesday 8 December 1841 at Warffum, has died on Saturday 23 October 1909 there, is buried there. Hilje was 67 years, 10 months and 15 days.


Hilje marries on Saturday 5 September 1863 at Warffum, hoogzwanger van haar eerste dochter. at the age of 21 to the 29 years old Klaas Christofs Klaas, son of Johan Hermann Christoph Klaas and Elisabeth Klasens Frans (day laborer). Klaas, day laborer and farmhand, living at Warffum, is born on Monday 9 June 1834 at Uithuizen, has died on Wednesday 4 December 1912 at Warffum, is buried there. Klaas was 78 years, 5 months and 25 days.


Of Klaas and Hilje eight children are known:

1  Elizabet Klaas is born on Friday 4 December 1863 at Warffum, has died on Monday 28 December 1863 there. Elizabet was 24 days.


2  Ebertus Klaas is born on Thursday 16 March 1865 at Warffum.


3  Kornelis Klaas is born on Tuesday 11 December 1866 at Warffum, has died young on Saturday 25 March 1905 there. Kornelis was 38 years, 3 months and 14 days.


4  Berend Klaas is born on Sunday 17 May 1868 at Warffum, has died on Tuesday 4 August 1868 there. Berend was 2 months and 18 days.


5  Harm Klaas is born on Thursday 17 February 1870 at Warffum, see VI-NA.

6  Gepke Klaas is born on Saturday 7 September 1872 at Warffum, see VI-NB.

7  Geert Klaas is born on Monday 13 November 1876 at Warffum, has died on Tuesday 21 August 1877 there. Geert was 9 months and 8 days.


8  Antje Klaas is born on Saturday 17 August 1878 at Warffum, see VI-NC.

V-ES  Aaltje Maring, daughter of Kornelis Harms Maring (IV-AU) and Gepke Geerts Eling, farm maid, is born on Friday 3 March 1843 at Warffum, has died on Thursday 28 December 1922 there, is buried there. Aaltje was 79 years, 9 months and 25 days.


Aaltje marries on Wednesday 3 June 1868 at Warffum at the age of 25 to the 25 years old Roelf Hoek, son of Jan Roelfs Hoek (day laborer) and IJdje Eltjes Bakker. Roelf, farmhand, living at Den Andel (gem Baflo), is born on Thursday 30 March 1843 at Warffum, has died on Tuesday 25 April 1922, is buried there. Roelf was 79 years and 26 days.


Of Roelf and Aaltje eight children are known:

1  Kornelis Maring is born on Sunday 29 January 1865 at Warffum, has died on Wednesday 3 February 1886 there. Kornelis was 21 years and 5 days.

Erkend door Roelf Hoek op 13.1.1883.

2  Itje Hoek is born on Saturday 23 February 1867 at Warffum, has died on Tuesday 27 November 1883 there. Itje was 16 years, 9 months and 4 days.


3  Jan Hoek is born on Sunday 18 September 1870 at Warffum, has died young on Wednesday 12 February 1930 there, is buried there. Jan was 59 years, 4 months and 25 days.


4  Gepke Hoek is born on Friday 5 March 1875 at Den Andel (gem Baflo), has died on Tuesday 16 November 1875 there. Gepke was 8 months and 11 days.


5  Harm Hoek is born on Friday 5 March 1875 at Den Andel (gem Baflo), has died on Sunday 14 March 1875 there. Harm was 9 days.


6  Harm Hoek, day laborer, is born on Wednesday 22 November 1876 at Warffum, has died on Friday 23 December 1960, is buried there. Harm was 84 years, 1 month and 1 day.


Harm marries on Saturday 4 May 1907 at Usquert at the age of 30 to the 18 years old Jantje Wibbens, daughter of Omge Wibbens and Geertje Vos. Jantje, maid, is born on Sunday 3 March 1889 at Toornwerd (gem Middelstum), has died on Wednesday 20 July 1960, is buried at Warffum. Jantje was 71 years, 4 months and 17 days.


7  Gepke Hoek is born on Wednesday 26 February 1879 at Warffum, see VI-ND.

8  still-born daughter Hoek stillborn on Tuesday 1 November 1881 at Warffum, has died on Tuesday 1 November 1881 there.


V-ET  Harm Maring, son of Kornelis Harms Maring (IV-AU) and Gepke Geerts Eling, lock keeper and mole catcher, is born on Wednesday 13 January 1847 at Warffum, has died on Friday 31 January 1919 there. Harm was 72 years and 18 days.


Sluismeester van 1894-1911 te Noordpolderzijl.

Uit: "Geschiedenis van het waterschap Noordpolder", door J.Zuidema Rzn, H.H. Fongers, Uithuizen, 1914, is het volgende verhaal:

In de notulen van den 27 Nov. 1893 vinden we o.a. opgeteekend:
,,De oorzaak van deze bijeenkomst van het Bestuur was van een zeer treurigen aard, immers eene hevige ziekte van slechts een paar dagen had het leven van den waarman Roelf Brands een einde doende nemen, en was het Bestuur nu zamen gekomen, om den overledene de laatste eer te bewijzen, en tevens te bespreken, de maatregelen die er genomen moesten worden, om de werkzaamheden aan den Sluis te regelen."
Derk van der Molen werd voorloopig belast met de werkzaamheden, terwijl besloten werd de Wed. Brands te berichten, dat ze tot 1 mei '94 in het Zijlhuis kon blijven wonen met behoud van het tractement, indien ze Van der Molen voor de werkzaamheden betaalde.
Den 23 Dec. '93 werd een nieuwe sluismeester benoemd. Voor de betrekking hadden zich plm. 25 personen aangemeld. Met het oog op het groot aantal sollicitanten en ook met oog op de weinige geschiktheid van velen, werd eerts overgegaan tot het opmaken van een viertal. Op dit viertal werden geplaatst: Harm Maring, D. v.d. Molen en Derk Meyer, allen te Usquert, en H. Kraaima te Stedum. Het tweetal, hieruit geformeerd, bevatte: H. Maring en D. v.d. Molen, terwijl bij stemming Maring drie stemmen en Van der Molen twee stemmen verwierf.
Op de vergadering van 19 Mei '94 legde Maring den voorgeschreven eed af in handen van den voorzitter, terwijl hem tevens het mollenvangen werd opgedragen, vanaf de sluis oostwaarts tot den opdijk, naar f65,- per jaar. D. v.d. Molen kreeg tevens zijn ontslag als mollenvanger voor dit eind dijk.(...)

Wat de onderhoudswerken van de zeesluis betreft, we achten deze van niet zoo groot belang, dat we daarvan afzonderlijke melding behoeven te doen. We willen alleen vermelden, 't geen met deze sluis in onmiddelijk verband staat en we verwijzen dan in de eerste plaats naar een missive van den Commissaris der Koningin, welke op de vergadering van den 10 December 1906 in behandeling werd genomen.
De Commissaris verzocht in de missive antwoord der volmachten op 'n bij hem ingekomen klacht van de gebroeders Fokkens, dat zij, wat het doorlaten door de zeesluis betrof, werden achtergesteld bij hunne concurrenten. Maring wilde ze niet schutten.
De voorzitter deelde op de vergadering mee, dat er een persoonlijke veete bestaat, tussen de gebr. Fokkens en den waarman.
Men diende echter aan het verzoek van den Commisssaris te voldoen. Genoemd schrijven luidt:
,,Het bestuur van het Waterschap Noordpolder heeft de Eer Uwe Excellentie te berichten ..... dat de Noordpoldersluis door het Bestuur geheel en al als uitwateringssluis wordt beschouwd en niet als schutsluis. De inrichting is dan ook zoodanig, dat slechts een boot of klein vaartuig kan worden geschut. Nu is de sluismeester ook belast met het herstellen van Dijk, Kanalen en wegwerken, en daardoor veeltijds van huis, hij kan zoodoende niet klaarstaan om een boot door te laten, waarom aan hem de mondelinge opdracht is gegeven, met het doorlaten van een boot of dergelijk vaartuig geheel en al naar omstandigheden te handelen.
,,Wat het doorlaten van P.Huizinga, 't welk in het adres wordt genoemd, betreft, de sluismeester had Huizinga een keer of drie doorgelaten, wetende dat dit doorlaten toch hoogst zelden zich zou herhalen.
,,Met Gebr. Fokkens wordt de quaestie anders, deze zullen de man steeds lastig vallen, misschien iederen dag wanneer ze gaan visschen, en was dit eenvoudig onmogelijk om door te voeren, redenen waarom de sluismeester van beginne af weigerde te schutten."
Den 14 Mrt. '07 kwam naar aanleiding hiervan opnieuw een missive van den Commissaris in bespreking. Hierin gaf de Commissaris in overweging de instructie van den sluismeester zóódanig te wijzigen, dat niet de een bij den ander zou kunnen worden achtergesteld.
Hiertoe werd overgegaan, zoodat de sluismeester niemand, dan de voogd van Rottum, mocht schutten.
De 11 Maart '08 werd H. Bulthuis verlof gegeven de sluis voor éénmaal te passeeren - en op het oogenblik is de toestand zóó, dat de voorzitter verlof kan geven tot doorlating (besluit van 22 Oct. 1908).(...)

In de vergadering van 20 Oct. 1910 deelde de voorzitter mee:
,,Als Maring eenige zekerheid kon bekomen van het bestuur, dat zijn zoon Hendrik hem als waarman (sluismeester-polderzijl) kon opvolgen, dan had hij 't plan het volgende jaar te bedanken. Konde hij die zekerheid niet krijgen, dan wilde hij nog eenigen tijd aanblijven."
De meeste leden vonden, dat de jonge Maring in zooverre de voorkeur verdiende, dat hij bekend was met de zaken.
Den 20 April 1911 werd Maring het ontslag "op de meest eervolle wijze" verleend, en werd "Hendrik Maring voorloopig voor één jaar benoemd, om later bij bevind van zaken de benoeming te verlengen."

In de vleugels van de gerestaureerde Noordpolderzijl vindt men vandaag de dag een ingemetselde steen met een lijst van de achtereenvolgende sluismeesters vanaf 1811 tot 1981.

Harm marries on Wednesday 2 November 1870 at Warffum at the age of 23 to the 20 years old Martje Bolt, daughter of Hindrik Jakobs Bolt (day laborer) and Johanna Derks Dob (day laborer). Martje, day laborer, living at Warffum, is born on Wednesday 19 December 1849 there, has died on Sunday 23 June 1929 at Usquert. Martje was 79 years, 6 months and 4 days.


Of Harm and Martje one child is known:

1  Hendrik Maring is born on Monday 4 August 1884 at Usquert, see VI-NE.

V-EU  Geert Maring, son of Kornelis Harms Maring (IV-AU) and Gepke Geerts Eling, living at Warffum, is born on Wednesday 19 June 1850 there, has died on Saturday 18 June 1921 there, is buried there. Geert was 70 years, 11 months and 30 days.


Geert marries on Wednesday 25 January 1871 at Warffum at the age of 20 to the 26 years old Jacobje Winter, daughter of Johann Hendrik Frederik Winter (day laborer) and Trijntje Klaassens Blink. Jacobje, living at Warffum, is born on Friday 8 March 1844 there, has died on Wednesday 14 February 1912 there, is buried there. Jacobje was 67 years, 11 months and 6 days.


Of Geert and Jacobje nine children are known:

1  Gepke Maring is born on Wednesday 1 February 1871 at Warffum, has died on Saturday 21 July 1928 there, is buried there. Gepke was 57 years, 5 months and 20 days.


2  Frederikus Maring is born on Wednesday 30 April 1873 at Warffum, see VI-NF.

3  Kornelis Maring is born on Saturday 11 December 1875 at Warffum, see VI-NG.

4  Trientje Maring is born on Saturday 23 June 1877 at Warffum, see VI-NH.

5  Antje Maring is born on Saturday 19 April 1879 at Warffum, see VI-NI.

6  Harm Maring is born on Saturday 9 April 1881 at Warffum, see VI-NJ.

7  Johan Hindrik Maring is born on Friday 18 January 1884 at Warffum, see VI-NK.

8  Hilje Maring is born on Thursday 25 June 1885 at Warffum, see VI-NL.

9  Geert Maring is born on Thursday 1 September 1887 at Warffum, see VI-NM.

V-EV  Kornelia Maring, daughter of Kornelis Harms Maring (IV-AU) and Gepke Geerts Eling, is born on Saturday 23 April 1859 at Warffum, has died on Monday 21 December 1936 there, is buried there. Kornelia was 77 years, 7 months and 28 days.


Kornelia marries on Friday 14 November 1884 at Warffum at the age of 25 to the 25 years old Harm Lantinga, son of Abel Lantinga (day laborer) and Stientje Vogel. Harm is born on Friday 26 August 1859 at Warffum, has died on Thursday 5 May 1910 there, is buried there. Harm was 50 years, 8 months and 9 days.


Of Harm and Kornelia eight children are known:

1  Stientje Lantinga is born on Saturday 23 December 1882 at Warffum, see VI-NN.

2  Kornelis Maring is born on Saturday 23 December 1882 at Warffum, has died on Tuesday 16 January 1883 there. Kornelis was 24 days.


3  Gepke Lantinga is born on Saturday 17 January 1885 at Warffum, has died young on Thursday 28 January 1943 there, is buried there. Gepke was 58 years and 11 days.


4  Kornelis Lantinga is born on Friday 3 September 1886 at Warffum, see VI-NO.

5  Abel Lantinga is born on Friday 10 January 1890 at Warffum, has died on Monday 29 September 1890 there. Abel was 8 months and 19 days.


6  Abeltje Lantinga is born on Sunday 22 January 1893 at Warffum, has died on Tuesday 30 May 1989, is buried at Kantens. Abeltje was 96 years, 4 months and 8 days.


Abeltje marries on Saturday 3 July 1920 at Warffum at the age of 27 to the 38 years old Jan Vogel, son of Geert Vogel (smith workhand) and Jantje Vonk. Jan, shoemaker, is born on Tuesday 28 March 1882 at Warffum, has died on Friday 28 October 1960 at Toornwerd (gem Middelstum), is buried at Kantens. Jan was 78 years and 7 months.


7  Aaltje Lantinga is born on Sunday 5 August 1894 at Warffum, has died on Monday 21 December 1981 at Westernieland (Gem Eenrum). Aaltje was 87 years, 4 months and 16 days.


Aaltje marries on Saturday 16 May 1925 at Warffum at the age of 30 to the 31 years old Hendrik Munting, son of Jacob Munting (blacksmith) and Trientje Tichelaar. Hendrik, farmhand, is born on Friday 16 March 1894 at Usquert, has died on Saturday 6 November 1971 at Westernieland (Gem Eenrum). Hendrik was 77 years, 7 months and 21 days.


8  Harm Lantinga is born on Saturday 18 September 1897 at Warffum, has died young on Sunday 14 April 1974 there, was cremated on Thursday 18 April 1974 at Groningen (Gr.). Harm was 76 years, 6 months and 27 days.


V-EW  Trijntje Martens Maring, daughter of Marten Harms Maring (IV-AV) and Janna Luitjes Sieuwerts, maid, living at Tinallinge (gem Baflo), is born on Thursday 3 July 1845 there, has died on Monday 23 February 1931 there, is buried at Baflo. Trijntje was 85 years, 7 months and 20 days.


Trijntje marries on Saturday 3 December 1870 at Baflo at the age of 25 to the 24 years old Roelf van Olst, son of Barteld Willems van Olst and Jantje Roelfs Oosterhof. Roelf, farmhand, is born on Friday 11 September 1846 at Rasquert (gem Baflo), has died on Tuesday 23 June 1936 at Baflo, is buried there. Roelf was 89 years, 9 months and 12 days.


Of Roelf and Trijntje six children are known:

1  Barteld van Olst is born on Thursday 19 January 1871 at Tinallinge (gem Baflo), has died on Wednesday 20 June 1877 there. Barteld was 6 years, 5 months and 1 day.


2  Janna van Olst is born on Thursday 14 March 1872 at Tinallinge (gem Baflo), see VI-NP.

3  Marten van Olst is born on Wednesday 20 August 1873 at Tinallinge (gem Baflo), see VI-NQ.

4  Barteld van Olst is born on Thursday 7 February 1878 at Tinallinge (gem Baflo), see VI-NR.

5  Willem van Olst is born on Saturday 3 April 1880 at Tinallinge (gem Baflo), has died on Tuesday 29 November 1881 there. Willem was 1 years, 7 months and 26 days.


6  Willem van Olst is born on Thursday 6 August 1885 at Tinallinge (gem Baflo), see VI-NS.

V-EX  Harm Maring, son of Marten Harms Maring (IV-AV) and Janna Luitjes Sieuwerts, farmhand, living at Tinallinge (gem Baflo), is born on Wednesday 13 December 1848 there, has died on Friday 20 September 1912 at Baflo. Harm was 63 years, 9 months and 7 days.


Harm marries on Saturday 17 May 1873 at Baflo at the age of 24 to the 28 years old Aafke Poel, daughter of Jakob Hendriks Poel (day laborer) and Kaatje Aries Jansen. Aafke, maid, living at Tinallinge (gem Baflo), is born on Wednesday 5 March 1845 at Rasquert (gem Baflo), has died on Thursday 19 July 1923 at Baflo. Aafke was 78 years, 4 months and 14 days.


Of Harm and Aafke two children are known:

1  Marten Maring is born on Sunday 6 July 1873 at Tinallinge (gem Baflo), see VI-NT.

2  Kaatje Maring, housekeeper, is born on Saturday 1 January 1876 at Baflo, has died on Monday 8 September 1958 at Bedum, is buried there. Kaatje was 82 years, 8 months and 7 days.


Kaatje was housemate of E. Veen.

V-EY  Luidina Maring, daughter of Marten Harms Maring (IV-AV) and Janna Luitjes Sieuwerts, day laborer, living at Tinallinge (gem Baflo), is born on Monday 17 November 1851 there, has died on Tuesday 12 March 1935 at Rasquert (gem Baflo), is buried at Baflo. Luidina was 83 years, 3 months and 23 days.


Bewoonde van 1900-1904 de boerderij "Het Olhof", Brandenburgerpad 4, Rasquert.

Luidina marries on Saturday 30 May 1874 at Baflo at the age of 22 to the 24 years old Albert Stavenga, son of Geert Jans Stavenga and Janna Alberts van Rijn (day laborer). Albert, day laborer, living at Rasquert (gem Baflo), is born on Friday 17 August 1849 there, has died on Wednesday 13 November 1918 at Baflo, is buried there. Albert was 69 years, 2 months and 27 days.


Of Albert and Luidina twelve children are known:

1  Geert Stavenga is born on Monday 16 February 1874 at Rasquert (gem Baflo), has died on Wednesday 27 November 1957 at Groningen (Gr.). Geert was 83 years, 9 months and 11 days.


2  Janna Stavenga is born on Thursday 23 November 1876 at Rasquert (gem Baflo), see VI-NU.

3  Jantje Stavenga is born on Tuesday 31 July 1877 at Tinallinge (gem Baflo), has died on Wednesday 28 November 1962 at Middelstum. Jantje was 85 years, 3 months and 28 days.


4  Johanna Stavenga is born on Sunday 25 May 1879 at Rasquert (gem Baflo), see VI-NV.

5  Trijntje Stavenga is born on Tuesday 3 January 1882 at Rasquert (gem Baflo), see VI-NW.

6  Marten Stavenga is born on Thursday 5 June 1884 at Baflo, see VI-NX.

7  Harm Stavenga is born on Saturday 15 January 1887 at Baflo, see VI-NY.

8  Geertje Stavenga is born on Friday 2 August 1889 at Rasquert (gem Baflo), has died on Sunday 11 August 1889 there. Geertje was 9 days.


9  Geerhardus Stavenga, farmhand, is born on Monday 21 July 1890 at Baflo, has died on Saturday 21 January 1978 there, is buried there. Geerhardus was 87 years and 6 months.


Geerhardus marries on Friday 21 May 1915 at the age of 24 to the 23 years old Cornelia Drewes, daughter of Luitje Drewes and Luuwke Berghuis. Cornelia, maid, is born on Friday 11 March 1892 at Baflo, has died on Wednesday 22 February 1967, is buried there. Cornelia was 74 years, 11 months and 11 days.


10  Luitje Stavenga is born on Tuesday 17 January 1893 at Rasquert (gem Baflo), has died young on Sunday 12 November 1978 at Baflo, is buried there. Luitje was 85 years, 9 months and 26 days.

11  Martje Stavenga is born on Thursday 14 March 1895, has died on Saturday 16 March 1895. Martje was 2 days.

12  Jan Stavenga is born on Saturday 13 February 1897, has died on Sunday 8 March 1970, is buried at Baflo. Jan was 73 years and 23 days.


V-EZ  Martje Maring, daughter of Marten Harms Maring (IV-AV) and Janna Luitjes Sieuwerts, day laborer, living at Tinallinge (gem Baflo), is born on Monday 29 January 1855 there, has died on Sunday 5 January 1941 at Baflo, is buried there. Martje was 85 years, 11 months and 7 days.


Martje marries on Thursday 3 October 1878 at Baflo at the age of 23 to the 23 years old Geert de Jonge, son of Jan Jakobs de Jonge (day laborer) and Auke Geerts Munting (day laborer). Geert, farmhand, living at Tinallinge (gem Baflo), is born on Monday 15 January 1855 at Baflo, has died on Saturday 5 December 1931 there, is buried there. Geert was 76 years, 10 months and 20 days.


Of Geert and Martje eight children are known:

1  Janna Maring also named Janna de Jonge is born on Tuesday 4 December 1877 at Baflo, has died on Thursday 21 June 1883 at Tinallinge (gem Baflo). Janna was 5 years, 6 months and 17 days.


2  Jan de Jonge is born on Thursday 6 November 1879 at Tinallinge (gem Baflo), see VI-NZ.

3  Jakob de Jonge is born on Sunday 11 November 1883 at Tinallinge (gem Baflo), see VI-OA.

4  Janna de Jonge is born on Wednesday 10 March 1886 at Tinallinge (gem Baflo), has died on Thursday 22 January 1891 there. Janna was 4 years, 10 months and 12 days.


5  Ipe de Jonge, day laborer, is born on Tuesday 17 April 1888 at Baflo, has died on Saturday 5 December 1964, is buried there. Ipe was 76 years, 7 months and 18 days.


Ipe marries on Friday 27 April 1917 at Baflo at the age of 29 to the 22 years old Stijntje Berghuis, daughter of Johannes Berghuis and Aaltje Lantinga. Stijntje, maid, is born on Thursday 2 August 1894 at Baflo, has died on Friday 28 March 1986, is buried there. Stijntje was 91 years, 7 months and 26 days.


6  Harm de Jonge, labourer, is born on Friday 2 January 1891 at Baflo, has died on Tuesday 9 December 1975 at Den Haag, is buried on Friday 12 December 1975 there. Harm was 84 years, 11 months and 7 days.


Harm was married (1) to Frieda J. Ch. Heitchen. Harm marries on Friday 16 June 1916 at Baflo at the age of 25 (2) to the 25 years old Aafke van Houten, daughter of Jakob van Houten (merchant) and Annechien van Dijken. Aafke, maid, is born on Thursday 8 January 1891 at Eenrum, has died on Wednesday 6 January 1937 there. Aafke was 45 years, 11 months and 29 days.


7  Janna de Jonge is born on Thursday 14 September 1893 at Baflo, has died on Wednesday 8 March 1967 there, is buried there. Janna was 73 years, 5 months and 22 days.


Janna marries on Friday 11 July 1924 at Baflo at the age of 30 to the 28 years old Lammert Meinema, son of Derk Meinema and Wemeltje Drewes. Lammert, farmhand, is born on Friday 4 October 1895 at Baflo, has died on Wednesday 8 January 1975 at Groningen (Gr.), is buried at Baflo. Lammert was 79 years, 3 months and 4 days.


8  still-born son de Jonge stillborn on Saturday 23 May 1896 at Tinallinge (gem Baflo), has died on Saturday 23 May 1896.


V-FA  Luitje Maring, son of Marten Harms Maring (IV-AV) and Janna Luitjes Sieuwerts, farmhand, living at Tinallinge (gem Baflo), is born on Wednesday 30 December 1863 there, has died on Saturday 17 May 1924 at Zuidlaren (Dennenoord). Luitje was 60 years, 4 months and 17 days.


Luitje marries on Thursday 29 April 1886 at Baflo at the age of 22 to the 21 years old Anje Drewes, daughter of Drewes Ebels Drewes (day laborer) and Geertje Hendriks Klont. Anje, living at Baflo, is born on Wednesday 22 February 1865 there, has died on Wednesday 3 December 1941 at Zuidwolde (gem Bedum). Anje was 76 years, 9 months and 11 days.


Of Luitje and Anje seven children are known:

1  Janna Maring is born on Wednesday 7 July 1886 at Tinallinge (gem Baflo), see VI-OB.

2  Geertje Maring, living at Zuidwolde (gem Bedum), is born on Saturday 30 July 1887 at Tinallinge (gem Baflo), has died on Saturday 18 February 1967 at Bedum, is buried at Zuidwolde (gem Bedum). Geertje was 79 years, 6 months and 19 days.


Geertje marries on Monday 25 May 1925 at Baflo at the age of 37 to the 32 years old Klaas Heerema, son of Egbert Heerema (day laborer) and Anje Boer (maid). Klaas is born on Friday 11 November 1892 at Bedum, has died on Friday 4 October 1974 at Zuidwolde (gem Bedum), is buried there. Klaas was 81 years, 10 months and 23 days.

3  Marten Maring is born on Friday 25 January 1889 at Tinallinge (gem Baflo), see VI-OC.

4  Drewes Maring is born on Thursday 8 June 1893 at Baflo, see VI-OD.

5  Harm Maring, farmhand, living at Tinallinge (gem Baflo), is born on Saturday 24 September 1898 there, has died on Saturday 26 June 1915 there. Harm was 16 years, 9 months and 2 days.

Was dienstknecht bij P. ten Bos en familie. Is door de bliksem op het land getroffen.

6  Ebel Maring is born on Saturday 24 September 1898 at Baflo, see VI-OE.

7  Hendrik Maring is born on Monday 24 November 1902 at Baflo, is gereformeerd baptized, see VI-OF.

V-FB  Aafke Kuikenga, daughter of Hindrik Jakobs Kuikenga (IV-AW) and Aafke Klasen Glas, is born on Saturday 23 July 1842 at Uithuizermeeden, has died on Friday 14 October 1904 at Oudeschip (gem Uithuizermeeden). Aafke was 62 years, 2 months and 21 days.


Aafke marries on Friday 23 November 1866 at Uithuizermeeden at the age of 24 to the 26 years old Klaas Veldman, son of Hindrik Jans Veldman (day laborer) and Siepke Barnjes van der Zwaag. Klaas, carpenter, is born on Thursday 28 November 1839 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 23 December 1909 at Oudeschip (gem Uithuizermeeden). Klaas was 70 years and 25 days.


Of Klaas and Aafke nine children are known:

1  Hendrik Veldman is born on Monday 18 March 1867 at Uithuizermeeden, see VI-OG.

2  Benne Veldman is born on Friday 17 September 1869 at Uithuizermeeden, see VI-OH.

3  Klaas Veldman is born on Monday 10 April 1871 at Uithuizermeeden, see VI-OI.

4  Sibrand Veldman is born on Wednesday 6 November 1872 at Uithuizermeeden, see VI-OJ.

5  Aafke Veldman is born on Tuesday 3 November 1874 at Uithuizermeeden, see VI-OK.

6  Jan Veldman is born on Wednesday 8 November 1876 at Uithuizermeeden, see VI-OL.

7  Siepke Veldman is born on Wednesday 28 April 1880 at Uithuizermeeden, see VI-OM.

8  Jacob Veldman is born on Wednesday 14 March 1883 at Uithuizermeeden, see VI-ON.

9  Grietje Veldman is born on Sunday 8 May 1887 at Uithuizermeeden, see VI-OO.

V-FC  Klaas Kuikenga, son of Hindrik Jakobs Kuikenga (IV-AW) and Aafke Klasen Glas, farmhand, land user and farmer, is born on Monday 15 July 1844 at Uithuizermeeden, has died on Monday 19 October 1896 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden). Klaas was 52 years, 3 months and 4 days.


Klaas marries on Saturday 20 August 1870 at Uithuizermeeden at the age of 26 to the 23 years old Frouwke Smit also named Frouke Smit, daughter of Ludde Hindriks Smit (day laborer) and Aafke Willems Smit. Frouwke, farm maid, is born on Friday 2 April 1847 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 16 September 1922 at Appingedam, is buried there. Frouwke was 75 years, 5 months and 14 days.


Frouwke was subsequently married (2) to Elte Niehof.

Of Klaas and Frouwke thirteen children are known:

1  Aafke Kuikenga is born on Friday 21 October 1870 at Oldenzijl (gem Uithuizermeeden), see VI-OP.

2  Elizabeth Kuikenga is born on Sunday 11 August 1872 at Uithuizermeeden, see VI-OQ.

3  Jantje Kuikenga is born on Saturday 15 August 1874 at Uithuizermeeden, see VI-OR.

4  Ludde Kuikenga is born on Monday 20 March 1876 at Uithuizermeeden, has died young on Thursday 19 June 1952 at Warnsveld. Ludde was 76 years, 2 months and 30 days.


Stond geregistreerd als opgenomen in "Gesticht Groot Graffel" van 1921-1936.

5  Jacobje Kuikenga is born on Thursday 12 April 1877 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 17 April 1877 there, oud 4 dagen.. Jacobje was 5 days.


6  Derktje Kuikenga, maid, is born on Saturday 3 August 1878 at Uithuizermeeden, has died young on Tuesday 23 October 1906 at Siddeburen (gem Slochteren). Derktje was 28 years, 2 months and 20 days.


7  Hendrik Kuikenga is born on Saturday 21 August 1880 at Uithuizermeeden, has died young on Friday 14 August 1908 at Monster. Hendrik was 27 years, 11 months and 24 days.


8  Afina Kuikenga is born on Monday 17 April 1882 at Uithuizermeeden, see VI-OS.

9  Jan Kuikenga, commies tax office, is born on Wednesday 1 August 1883 at Uithuizermeeden.


Jan marries on Thursday 17 September 1914 at Dinxperlo at the age of 31 to the 27 years old Johanna Theodora Westerveld, daughter of Gradus Johannes Westerveld (mason) and Elisabeth van Krimpen. Johanna is born on Wednesday 17 November 1886 at Dinxperlo.


10  Willem Kuikenga, livestock farmer, is born on Tuesday 5 August 1884 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 22 October 1947 at Ten Post, is buried there. Willem was 63 years, 2 months and 17 days.


Willem marries on Tuesday 1 February 1927 at Slochteren at the age of 42 to the 39 years old Hillechiena van Dijk, daughter of Geert van Dijk (painter) and Anje Oosterveld. Hillechiena is born on Friday 13 January 1888 at Siddeburen (gem Slochteren), has died on Thursday 22 August 1974, is buried at Stedum. Hillechiena was 86 years, 7 months and 9 days.


11  Jacob Kuikenga is born on Thursday 10 September 1885 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 23 September 1885 there. Jacob was 13 days.


12  Jacob Kuikenga, postman, is born on Sunday 17 October 1886 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 19 October 1955 at Appingedam, is buried there. Jacob was 69 years and 2 days.


Jacob marries on Saturday 25 May 1918 at Appingedam at the age of 31 to the 28 years old Catharina van Voorn, daughter of Johannes van Voorn (warehouse servant) and Anje Veen. Catharina, maid, is born on Thursday 10 October 1889 at Onderdendam (gem Bedum), has died on Thursday 7 May 1970 at Franeker, is buried on Monday 11 May 1970 there. Catharina was 80 years, 6 months and 27 days.


13  Johannes Kuikenga is born on Monday 21 May 1888 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 11 June 1901 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden). Johannes was 13 years and 21 days.


V-FD  Jantje Kuikenga, daughter of Hindrik Jakobs Kuikenga (IV-AW) and Aafke Klasen Glas, is born on Tuesday 30 November 1852 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 3 November 1875 there, een aantal weken na de geboorte van haar zoon Derk, in het kraambed.. Jantje was 22 years, 11 months and 4 days.


Jantje marries on Friday 3 January 1873 at Uithuizermeeden at the age of 20 to the 21 years old Albert Visser, son of Derk Tjarks Visser (day laborer) and Aaltje Jans Kuipers (seamstress). Albert, farmhand, is born on Monday 10 March 1851 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 4 January 1940 there, is buried at Oosteinde (Gr.). Albert was 88 years, 9 months and 25 days.


Albert was subsequently married (2) to Grietje Mendelts.

Of Albert and Jantje three children are known:

1  still-born son Visser stillborn on Monday 28 April 1873 at Uithuizermeeden, has died on Monday 28 April 1873 there.


2  still-born son Visser stillborn on Sunday 19 April 1874 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 19 April 1874 there.


3  Derk Visser is born on Saturday 11 September 1875 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 21 March 1876 there. Derk was 6 months and 10 days.Generation VI

(from 1840 until 2001)

VI-A  Kornelis Maring, son of Harm Kornelis Maring (V-A) and Grietje Hiepkes Boerma, farmer, living at Zeerijp (gem 't Zandt) and at Leermens (gem 't Zandt), is born on Wednesday 23 May 1849 at Zeerijp (gem 't Zandt), has died on Monday 5 September 1921 at 't Zandt, is buried at Leermens (gem 't Zandt). Kornelis was 72 years, 3 months and 13 days.

Trouwakte 28-1-1876 voor notaris Mr. Johan Victor Christiaan Wichers te Loppersum, geregistreerd te Appingedam 29-1-1876 deel 92 folio 115 recto vak 7, een blad geen renvooi.

Kornelis marries on Wednesday 2 February 1876 at Uithuizermeeden at the age of 26 to the 24 years old Alstje Maring, see V-BP.

VI-B  Hiepke Maring, son of Harm Kornelis Maring (V-A) and Grietje Hiepkes Boerma, farmer and grocer, living at Onderdendam (gem Bedum), is born on Wednesday 4 June 1856 at Zeerijp (gem 't Zandt), has died on Saturday 1 February 1930 at Onderdendam (gem Bedum), is buried there. Hiepke was 73 years, 7 months and 28 days.


Zou volgens overleveringen in de familie als boer failliet gegaan zijn doordat zijn veestapel mond- en klauwzeer opliep. Zijn vader zou zich uit verdriet verhangen hebben. Had een winkel aan de Middelstummerweg in Onderdendam.

Hiepke marries on Tuesday 19 November 1895 at Appingedam at the age of 39 to the 28 years old Helena Dolfin, daughter of Tiemen Alderts Dolfin (baker) and Kornelia Kruizinga. Helena, living at Appingedam, is born on Tuesday 9 July 1867 at Holwierde (gem Bierum), has died on Wednesday 5 June 1957 at Groningen (Gr.), is buried at Onderdendam (gem Bedum). Helena was 89 years, 10 months and 27 days.


Of Hiepke and Helena three children are known:

1  Cornelia Grietje Maring is born on Friday 16 April 1897 at 't Zandt, see VII-A.

2  Harmannus Maring is born on Monday 11 April 1898 at 't Zandt, see VII-B.

3  Tiemon Jan Maring is born on Sunday 11 March 1906 at Zeerijp (gem 't Zandt), see VII-C.

VI-C  Garmtje Maring, daughter of Harm Kornelis Maring (V-A) and Grietje Hiepkes Boerma, is born on Wednesday 29 May 1861 at Zeerijp (gem 't Zandt), has died on Wednesday 6 May 1908 at Loppersum, is buried at Overschild (gem Slochteren). Garmtje was 46 years, 11 months and 7 days.


Garmtje marries on Thursday 8 June 1882 at 't Zandt at the age of 21 to the 28 years old Ebel Sander, son of Pieter Fokkes Sander (day laborer) and Bouwke Willems van Dijk (day laborer). Ebel, painter, living at Ten Boer, is born on Thursday 13 October 1853 at Godlinze (gem Bierum), has died on Wednesday 23 November 1927 at Ter Apel, is buried at Overschild (gem Slochteren). Ebel was 74 years, 1 month and 10 days.


Of Ebel and Garmtje four children are known:

1  Anna Sander is born on Thursday 8 March 1883 at Schildwolde (gem Slochteren), see VII-D.

2  Bouwke Sander is born on Saturday 6 September 1884 at Loppersum, see VII-E.

3  Arend Hiepko Sander is born on Saturday 9 July 1887 at Loppersum, see VII-F.

4  Pieter Sander is born on Friday 2 August 1889 at Loppersum, see VII-G.

VI-D  Pieter Smit, son of Hindrik Pieters Smit (V-B) and Trijntje Derks Brander, farmer, is born on Tuesday 8 February 1842 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 31 January 1889, is buried at Tjamsweer (gem Appingedam). Pieter was 46 years, 11 months and 23 days.


Pieter marries on Thursday 12 November 1868 at Bierum at the age of 26 (1) to the 25 years old Johanna Meijer, daughter of Egbert Meijer (painter) and Jantje Reker. Johanna is born on Saturday 4 March 1843 at Bierum, has died on Saturday 2 March 1878 at Zeerijp (gem 'T Zandt). Johanna was 34 years, 11 months and 26 days.


Of Pieter and Johanna four children are known:

1  Jantje Smit is born on Tuesday 7 May 1872 at Losdorp (gem Bierum), has died on Monday 21 April 1879 at Zeerijp (gem 'T Zandt), is buried there. Jantje was 6 years, 11 months and 14 days.


2  Trijntje Smit is born on Saturday 16 August 1873 at Losdorp (gem Bierum), see VII-H.

3  Josina Harmina Smit is born on Wednesday 30 September 1874 at Losdorp (gem Bierum), has died young on Wednesday 3 April 1895 at Bierum. Josina was 20 years, 6 months and 4 days.


4  Egbert Smit is born on Friday 11 February 1876 at Losdorp (gem Bierum), see VII-I.

Pieter marries on Saturday 24 April 1880 at Loppersum at the age of 38 (2) to the 44 years old Jantje Nienhuis, daughter of Jakob Jans Nienhuis and Mina Pieters Vos. Jantje is born on Thursday 11 February 1836 at Loppersum.
grafsteen doeke maring on 7 Jun 2009. grafsteen geessie de groot on 7 Jun 2009.

VI-E  Doeke Maring, son of Hindrik Doekes Maring (V-C) and Anje Klasen Pieterman, farmhand and celery grower, is born on Saturday 15 March 1845 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 26 September 1937 at Kalamazoo (MI), is buried on Wednesday 29 September 1937 at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI),Lot V205. Doeke has emigrated in 1873 In 1873 via Liverpool naar New York, samen met zijn vrouw "Grietje" en dochter Saartje.De familie arriveert op 9 juni 1873 met het schip "Wisconsin" in New York. Zie: Swierenga:"Dutch Immigrants in US Ship Passenger Manifests 1820-1880". Hierdoor zou het verklaarbaar zijn dat er geen overlijdensakte gevonden kan worden van Doeke, noch van Geessie noch van Saartje. Diverse broers en zusters emigreren later (1880/81) ook.. Doeke was 92 years, 6 months and 11 days.

Vertrekt hij in 1873 via Liverpool naar New York, samen met zijn vrouw "Grietje" en dochter Saartje? In dat geval arriveert de familie op 9 juni 1873 met het schip "Wisconsin" in New York. Zie: Swierenga:"Dutch Immigrants in US Ship Passenger Manifests 1820-1880". Hierdoor zou het verklaarbaar zijn dat er geen overlijdensakte gevonden kan worden van Doeke, noch van Geessie noch van Saartje. Diverse broers en zusters emigreren later (1880/81) ook.

Overlijdensgegevens van Graydon Meints, Kalamazoo. Deze meldt ook zijn beroep van 1883-1912: "celery grower".
Noemt zich van 1893-1896 en 1914-15: Doeke Morgan.

Doeke marries on Wednesday 16 June 1869 at Uithuizermeeden at the age of 24 to the 20 years old Geessie de Groot (Jessie), daughter of Jan Jans de Groot (day laborer) and Sara Geerts Broekema (Sarah). Geessie, farm maid, is born on Tuesday 5 September 1848 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 4 May 1940 at Kalamazoo (MI), is buried on Monday 6 May 1940 at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI),Lot V205. Geessie has emigrated in 1873 met de "Wisconsin" naar de USA.. Geessie was 91 years, 7 months and 29 days.


Of Doeke and Geessie four children are known:

1  Saartje Maring (Sarah) is born on Saturday 2 April 1870 at Uithuizermeeden, see VII-J.

2  Anje Maring (Anna) is born on Thursday 28 February 1878 at Kalamazoo (MI), has died on Thursday 20 June 1878 there, is buried at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI). Anje was 3 months and 23 days.


3  Anje Maring is born on Friday 23 June 1882, has died on Saturday 3 February 1883. Anje was 7 months and 11 days.


4  Hendrik Maring (Henry) is born on Tuesday 7 February 1888 at Kalamazoo (MI), see VII-K.grafsteen harm maring on 18 Oct 2009. grafsteen jennie oosterhuis on 18 Oct 2009.

VI-F  Harm Maring, son of Hindrik Doekes Maring (V-C) and Anje Klasen Pieterman, day laborer and celery grower, is born on Monday 1 January 1849 at Uithuizermeeden, has died on Monday 5 September 1921 at Kalamazoo (MI), is buried on Wednesday 7 September 1921 at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI),Lot S90. Harm has emigrated in April 1881 met vrouw en twee kinderen, na de dood van hun dochter Aaltje, naar Noord-Amerika. Overlijdensgegevens van Graydon Meints, kalamazoo.. Harm was 72 years, 8 months and 4 days.

Woont ten tijde van volkstelling 1869 D 34 en in 1879 ON 26.
Overlijdensgegevens van Graydon Meints, kalamazoo.

Harm marries on Wednesday 4 June 1873 at Uithuizermeeden at the age of 24 to the 24 years old Jantje Oosterhuis (Jennie) also named Jennie Osterhouse, daughter of Harke Ties Oosterhuis (day laborer) and Aaltje Olgerts Herder (day laborer). Jantje, farm maid, is born on Monday 19 June 1848 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 2 December 1928 at Kalamazoo (MI), is buried on Wednesday 5 December 1928 at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI),Lot S90. Jantje was 80 years, 5 months and 13 days.


Noemde zich in de USA: Jennie.

Of Harm and Jantje six children are known:

1  Janna Maring (Jennie) is born on Tuesday 13 February 1872 at Uithuizermeeden, see VII-L.

2  Anje Maring (Anna) is born on Monday 29 September 1873 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), see VII-M.

3  Harke Maring is born on Monday 15 May 1876 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Thursday 28 September 1876 there. Harke was 4 months and 13 days.


4  Aaltje Maring is born on Wednesday 29 September 1880 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Monday 4 April 1881 there. Aaltje was 6 months and 6 days.
alice maring/morgan on 18 Oct 2009.

5  Alice Maring also named Alice Morgan, sorter for Kalamazoo Paper Co., living at Kalamazoo (MI), is born on Saturday 22 April 1882 there, has died on Thursday 6 December 1951 there, is buried at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI). Alice was 69 years, 7 months and 14 days.


6  Henry Morgan is born on Thursday 11 December 1884 at Kalamazoo (MI), see VII-N.

VI-G  Trijntje Maring, daughter of Hindrik Doekes Maring (V-C) and Anje Klasen Pieterman, day laborer, is born on Wednesday 26 February 1851 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 10 January 1928 there. Trijntje was 76 years, 10 months and 15 days.


Trijntje marries on Wednesday 7 January 1874 at Uithuizermeeden at the age of 22 to the 19 years old Theodorus Weemeijer, son of Simon Friedrich Conrad Wiesemüller (day laborer) and Jantje van der Wal (day laborer). Theodorus, farmhand, living at Uithuizermeeden, is born on Monday 23 October 1854 there, has died on Friday 10 July 1885 there. Theodorus was 30 years, 8 months and 17 days.


Of Theodorus and Trijntje five children are known:

1  Anje Weemeijer is born on Saturday 28 February 1874 at Uithuizermeeden, see VII-O.

2  Jantje Weemeijer is born on Thursday 11 November 1875 at Uithuizermeeden, see VII-P.

3  Hendrik Weemeijer is born on Monday 3 September 1877 at Uithuizermeeden, has died young on Sunday 22 October 1950 at Groningen (Gr.). Hendrik was 73 years, 1 month and 19 days.


4  Klaas Weemeijer is born on Tuesday 11 May 1880 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 26 January 1887 there. Klaas was 6 years, 8 months and 15 days.


5  Aafke Weemeijer is born on Friday 10 June 1881 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 17 November 1883 there. Aafke was 2 years, 5 months and 7 days.
aafke maring. Pieter Pieters Vlieg.

VI-H  Aafke Maring (Effie), daughter of Hindrik Doekes Maring (V-C) and Anje Klasen Pieterman, is born on Friday 1 January 1858 at Uithuizermeeden, is nederlands hervormd baptized, has died on Sunday 15 January 1939 at Kalamazoo (MI), is buried at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI). Aafke has emigrated in 1880 naar de USA.. Aafke was 81 years and 14 days.


Noemde zich in de USA: Effie.

Kalamazoo County Clerk’s Death Record Book 1939, page City of Kalamazoo 36. Effie VLIEG; age 81 yrs 0 mo 14 days; DOD 15 Jan 1939; POD 1424 N. Park Str.; DOB 1 Jan 1858; POB Netherlands; maritial status Married; surviving spouse Peter; occ At home; res 1424 N. Park Str. Kalamazoo, Mich; cause Capillary bronchitis-age; father Henry MARING born Netherlands; mother Anje PETERMAN born Netherlands; burial 17 Jan 1939 at Riverside Cemetery (Kalamazoo) by Joldersma & Klein Funeral Home; informant Peter VLIEG.

Uit de kalamazoo Gazette:
Mrs. Effie Vlieg, wife of Peter Vlieg, 1424 North Park street, died Saturday morning at her home following two weeks of illness. She was 81 years old.
She came here from Groningen, Netherlands, April 17, 1880, with her husband, and had resided here since that time. Mrs. Vlieg was a member of the Second Christian Reformed church.
Surviving besides her husband are three sons, Peter, Kalamazoo, John and Henry, both of Imlay City, Mich.; four daughters, Mrs. Anje DeVries, Kalamazoo; Mrs. Fannie Stryker, Imlay City; Mrs. Henrietta Van Der Molen and Mrs. Tina Van De Weele, both of Kalamazoo; 33 grandchildren and 36 great-grandchildren.

Aafke marries on Wednesday 21 November 1877 at Uithuizermeeden at the age of 19 to the 27 years old Pieter Vlieg (Peter), son of Pieter Pieters Vlieg (day laborer) and Zwaantje Simons Jager (day laborer). Pieter, farmhand and celery grower, is born on Saturday 6 April 1850 at Uithuizermeeden, is christelijk gereformeerd baptized, has died on Sunday 28 July 1946 at Kalamazoo (MI), is buried at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI). Pieter has emigrated in May 1880 met vrouw en twee kinderen en waarschijnlijk ook zijn broer Jan in mei 1880 naar Noord-Amerika. Waarschijnlijk reisde hij met het schip "Amsterdam" van de Netherlands-American Steam Navigation Company via Rotterdam naar New York, waar hij op 15 april 1880 aankwam. Bron: Swierenga: "Dutch Immigrants in US ships..."; in deze bron wordt zijn vrouw Aafke vermeld als Sophia Vlieg.. Pieter was 96 years, 3 months and 22 days.

Emigreert met vrouw en twee kinderen en waarschijnlijk ook zijn broer Jan in mei 1880 naar Noord-Amerika. Waarschijnlijk reisde hij met het schip "Amsterdam" van de Netherlands-American Steam Navigation Company via Rotterdam naar New York, waar hij op 15 april 1880 aankwam. Bron: Swierenga: "Dutch Immigrants in US ships..."; in deze bron wordt zijn vrouw Aafke vermeld als Sophia Vlieg.

Kalamazoo County Clerk’s Death Record Book 1946, page Kalamazoo Twp. 46. Peter VLIEG(sic); age 96 yrs 3 mos 22 days; DOD 28 July 1946; POD 2764 North Westnedge; DOB 6 April 1850; POB Groningen Netherlands; marital status Widowed; spouse Effie; occ Retired celery grower; res 2764 N. Westnedge Ave.; cause Arteriosclerotic heart disease; father Peter VLIEG born Netherlands; mother Zwaantje JAGER born Netherlands; burial 31 July 1946 at Riverside Cemetery (Kalamazoo) by Joldersman & Klein Funeral Home; informant Mrs. Henrietta Vander Molen.

Name: Pieter Vlieg Arrival Date: 15 Apr 1880 Port of Arrival: New York Destination: U.S.A. (No Specific Place Stated) Age: 26 Gender: Male Occupation: Farmer, landsman, peasant, agriculturalist, countryman Relationship to Head of Household: Husband Last Residence: Unidentified Dutch Municipality Port of Departure: Rotterdam, Netherlands Ship Name: Amsterdam (Netherlands-American Steam Navigation Company) Ship Accomodations: Steerage Microfilm Series: M-237 Microfilm Roll: 424


Peter P. Vlieg, 96, who lived at the home of his daughter, Mrs. Geert Vander Molen, 2764 North Westnedge avenue, died at home Sunday evening after an illness of three weeks.
Mr. Vlieg was born April 6, 1850, in Uithuizermeeden, Groningen, the Netherlands. He came to the United States in 1880 and was a celery grower here. A charter member of the Second Christian Reformed chuch, he was the widower of the former Effie Maring, who died in January, 1939.
He leaves three daughters and two sons, Mrs. Fannie Stryker, John Vlieg, Henry Vlieg, all of Imlay City, Mrs. Ann DeVries, and Mrs. Henrietta Vander Molen, Kalamazoo; 32 grandchildren, 54 great-grandchildren, and two great-great grandchildren.

Of Pieter and Aafke seven children are known:

1  Pieter Vlieg is born on Thursday 14 February 1878 at Uithuizermeeden, see VII-Q.

2  Anje Vlieg is born on Monday 13 October 1879 at Uithuizermeeden, see VII-R.

3  Fannie Vlieg is born on Wednesday 27 April 1881 at Kalamazoo (MI), see VII-S.

4  Henrietta Vlieg (Katie) is born on Friday 6 October 1882 at Kalamazoo (MI), see VII-T.

5  Tina Vlieg is born on Sunday 29 November 1885 at Kalamazoo (MI), has died on Wednesday 7 July 1943, is buried at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI). Tina was 57 years, 7 months and 8 days.

Kalamazoo County Clerk’s Marriage Record Book 6, page 212, #7357. Groom Anthonie VANDERWEELE, Jr.; age 36; occ Celery grower; res Kalamazoo, Mich; prev marriages 1; POB Netherlands; father A. VANDERWEELE, Sr.; mother Blazena HARTKORN. Bride Tiny(sic) VLIEG; age 18; res Kalamazoo, Mich; prev marriages 0; POB Kalamazoo; father Peter VLIEG; mother Aafke MARING. DOM 30 June 1904; POB Kalamazoo, Mich; official Fred A. Mills, Justice of the Peace; wits Alvin Dennison Florence Druck both of Kalamazoo.

Tina marries on Thursday 30 June 1904 at Kalamazoo (MI) at the age of 18 to the 36 years old Anthonie VanderWeele (Anthony), son of Anthonie VanderWeele (postman) and Blazina Harthoorn. Anthonie is born on Tuesday 17 September 1867 at Borssele, has died in 1946, is buried at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI). Anthonie was 79 years.


6  John Vlieg is born on Monday 27 June 1887 at Kalamazoo (MI), see VII-U.

7  Hendrik Vlieg (Henry) is born on Wednesday 1 May 1889 at Kalamazoo (MI), see VII-V.

VI-I  Gerrit Maring, son of Hindrik Doekes Maring (V-C) and Anje Klasen Pieterman, day laborer, is born on Friday 8 June 1860 at Uithuizermeeden, has died on Monday 14 June 1897 there. Gerrit was 37 years and 6 days.


Gerrit marries on Saturday 12 June 1886 at Uithuizen at the age of 26 to the 17 years old Grietje Sietsema, daughter of Roelf Sietsema (day laborer) and Hindrikje van der Molen (day laborer). Grietje, living at Uithuizen, is born on Sunday 13 December 1868 there, has died on Monday 8 February 1915 there. Grietje was 46 years, 1 month and 26 days.


Grietje was subsequently married (2) to Jan Kooi.

Of Gerrit and Grietje five children are known:

1  Anje Maring is born on Wednesday 15 September 1886 at Uithuizen, has died on Wednesday 2 February 1887 there. Anje was 4 months and 18 days.


2  Anje Maring is born on Saturday 17 September 1887 at Uithuizermeeden, see VII-W.

3  Roelf Maring is born on Wednesday 17 April 1889 at Uithuizermeeden, see VII-X.

4  Hindrikje Maring is born on Friday 17 October 1890 at Uithuizermeeden, see VII-Y.

5  Gerrit Maring is born on Tuesday 9 November 1897 at Uithuizermeeden, see VII-Z.

VI-J  Willem Norg, son of Derk Willems Norg (V-D) and Anje Maring, farmhand and day laborer, is born on Saturday 9 July 1864 at Uithuizermeeden, has died on Monday 12 June 1950 there. Willem was 85 years, 11 months and 3 days.

Vertrekt op 8 juni 1885 naar 't Zandt.

Willem marries on Friday 22 March 1889 at 't Zandt, met wettiging van één kind at the age of 24 (1) to the 24 years old Ida Goosens, daughter of Klaas Goosens and Alberdina Oosterheert. Ida, farm maid, is born on Friday 3 June 1864 at Godlinze (gem Bierum), has died on Monday 8 January 1894 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden). Ida was 29 years, 7 months and 5 days.


Of Willem and Ida four children are known:

1  Alberdina Norg is born on Tuesday 29 April 1884 at Zijldijk (gem 'T Zandt), see VII-AA.

2  Anje Norg is born on Wednesday 7 August 1889 at 't Zandt, has died on Wednesday 27 May 1891 at Uithuizermeeden. Anje was 1 years, 9 months and 20 days.


3  Klaas Norg is born on Friday 3 April 1891 at Zijldijk (gem 'T Zandt), see VII-AB.

4  Derk Norg is born on Monday 10 April 1893 at Uithuizermeeden, has died on Friday 21 July 1905 there. Derk was 12 years, 3 months and 11 days.


Willem marries on Wednesday 28 August 1895 at Uithuizermeeden at the age of 31 (2) to the 28 years old Willemina Doornbos, daughter of Klaas Jans Doornbos (farmhand) and Angenist Leenderts Veldhuis (workmaid). Willemina, maid, is born on Sunday 24 March 1867 at Kantens, has died on Monday 27 May 1929 at Zuidlaren (Dennenoord). Willemina was 62 years, 2 months and 3 days.


Of Willem and Willemina two children are known:

5  Trijntje Norg is born on Monday 30 March 1896 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 11 May 1902 there. Trijntje was 6 years, 1 month and 11 days.


6  Doeke Norg is born on Sunday 20 February 1898 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 10 August 1901 there. Doeke was 3 years, 5 months and 21 days.


VI-K  Grietje Norg, daughter of Derk Willems Norg (V-D) and Anje Maring, milliner, is born on Saturday 19 September 1868 at Uithuizermeeden, has died on Friday 13 December 1946 there, is buried there. Grietje was 78 years, 2 months and 24 days.


Grietje marries on Thursday 21 February 1935 at Groningen (Gr.) at the age of 66 to the 73 years old Jakob Horringa, son of Wolter Lourens Horringa and Aafke Jakobs Zaagman. Jakob, shoemaker and bookseller, is born on Friday 13 December 1861 at Uithuizermeeden, has died on Monday 4 October 1943 there, is buried there. Jakob was 81 years, 9 months and 21 days.


Of Jakob and Grietje two children are known:

1  Derk Willem Horringa, policeofficer, is born on Wednesday 24 July 1907 at Uithuizermeeden, has died on Friday 30 July 1982, is buried at Groningen (Selwerderhof) ((Gr.)). Derk was 75 years and 6 days.


Derk marries on Thursday 21 February 1935 at Groningen (Gr.) at the age of 27 to the 29 years old Wilhelmina Kooi, daughter of Simon Kooi and Hillechien de Groot. Wilhelmina is born on Wednesday 20 September 1905, has died on Friday 6 January 1984, is buried at Groningen (Selwerderhof) ((Gr.)). Wilhelmina was 78 years, 3 months and 17 days.


2  Aafke Jantina Horringa is born on Tuesday 22 June 1909 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 6 July 1982, is buried there. Aafke was 73 years and 14 days.


Aafke marries on Thursday 11 May 1933 at Uithuizermeeden at the age of 23 to the 24 years old Pieter Doornbosch, son of Jan Doornbosch and Renske Bonema. Pieter, bookseller, is born on Thursday 14 January 1909, has died on Friday 15 August 1997, is buried at Uithuizermeeden. Pieter was 88 years, 7 months and 1 day.


VI-L  Doeke Norg, son of Derk Willems Norg (V-D) and Anje Maring, tailor, living at Groningen (Gr.), is born on Tuesday 4 February 1873 at Uithuizermeeden, has died on Friday 15 January 1965 at Enumatil (gem Leek) (Leek), is buried at den Horn. Doeke was 91 years, 11 months and 11 days.

Vestigt zich in Uithuizermeeden bij zijn ouders op behuizing A 162 vanuit Loppersum op 18 mei 1896. Op 30 juni 1905 vertrekt de familie naar Groningen.

Doeke marries on Wednesday 15 May 1901 at Uithuizermeeden at the age of 28 to the 22 years old Diewerke Groenendal, daughter of Meind Groenendal (farmhand) and Trientje Bogema (farm maid). Diewerke, living at Groningen (Gr.), is born on Thursday 12 September 1878 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 24 June 1947 at Enumatil (gem Zuidhorn), is buried at den Horn. Diewerke was 68 years, 9 months and 12 days.


Of Doeke and Diewerke one child is known:

1  Derk Norg, living at Groningen (Gr.), is born on Tuesday 9 September 1902 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 16 April 1970 at Enumatil (gem Leek) (Leek), is buried at Oostwold (gem Leek) (Gr.). Derk was 67 years, 7 months and 7 days.


VI-M  Anje Baar, daughter of Pieter Baar (V-E) and Jantje Maring, housekeeper, is born on Sunday 19 July 1874 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Sunday 2 November 1919 at Appingedam, is buried there. Anje was 45 years, 3 months and 14 days.


Anje marries on Saturday 24 May 1902 at 't Zandt at the age of 27 to the 33 years old Jan Nederhoed, son of Willem Nederhoed (smith workhand) and Annechien Bulthuis. Jan, smith and cafe owner, is born on Saturday 19 September 1868 at Westerwijtwerd (gem Middelstum), has died on Friday 3 May 1940 at Haren (Gr) (Gr.). Jan was 71 years, 7 months and 14 days.


Jan was subsequently married (2) to Stientje Kapma.

Of Jan and Anje five children are known:

1  Annechien Nederhoed is born on Tuesday 24 March 1903 at Westerwijtwerd (gem Middelstum).


2  Jantje Nederhoed, living at Den Haag, is born on Wednesday 13 April 1904 at Westerwijtwerd (gem Middelstum).

Schrijft zich op 24 aug 1934, na verhuizing op 2 sept 1932, in bij bevolkingsregister Den Haag als buffetjuffrouw, komend vanuit Nijmegen. adres: sweelinckplein 10/15, hotel Duinoord (onleesbaar deels). Verhuist 6 juli 1938 naar Passage 61.

3  Willem Pieter Nederhoed is born on Friday 5 May 1905 at Westerwijtwerd (gem Middelstum).


4  Pieter Nederhoed is born on Sunday 23 June 1907 at Westerwijtwerd (gem Middelstum).


5  Geessien Nederhoed is born on Wednesday 19 May 1909 at Appingedam.


VI-N  Doeke Baar, son of Pieter Baar (V-E) and Jantje Maring, smith, is born on Saturday 4 June 1881 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), has died on Saturday 16 November 1918 at Houwerzijl, is buried there. Doeke was 37 years, 5 months and 12 days.


Doeke marries on Thursday 29 April 1909 at 't Zandt at the age of 27 to the 25 years old Trientje Dijkema, daughter of Wibbe Dijkema (smith) and Arentje Uildriksma. Trientje is born on Wednesday 22 August 1883 at 't Zandt, has died on Monday 5 May 1930 there, is buried there. Trientje was 46 years, 8 months and 13 days.


Of Doeke and Trientje four children are known:

1  Jantje Baar is born on Sunday 27 November 1910 at Houwerzijl, has died on Sunday 31 May 1914 there, is buried there. Jantje was 3 years, 6 months and 4 days.


2  Wibbo Baar is born on Sunday 15 February 1914 at Houwerzijl, has died on Sunday 30 May 1915 there, is buried there. Wibbo was 1 years, 3 months and 15 days.


3  Wibbo Baar is born on Thursday 2 March 1916 at Houwerzijl, see VII-AC.

4  Jantje Baar is born on Monday 25 February 1918 at Houwerzijl.


VI-O  Martha Maring, daughter of Harm Jans Maring (V-F) and Trijntje Sikkema, is born on Thursday 31 March 1881 at Uithuizermeeden, has died on Friday 5 August 1960 at Warffum, is buried there. Martha was 79 years, 4 months and 5 days.


Martha marries on Wednesday 22 May 1901 at Uithuizermeeden at the age of 20 to the 26 years old Jakobus Knol, son of Menke Knol and Magdalena van Dijken. Jakobus, farmer, living at Uithuizen, is born on Wednesday 7 April 1875 at Eenrum, has died on Sunday 28 July 1957 at Warffum, is buried there. Jakobus was 82 years, 3 months and 21 days.

Vertrekken op 8 juli 1904 vanuit Uithuizen naar Warffum. Woonden op de gepachte boerderij "Klein Zeewijk", nu Noordpolder 6, Warffum. Bron: "Boerderijenboek Uithuizen", pag 84-85.

Of Jakobus and Martha two children are known:

1  Magdalena Catherina Knol is born on Saturday 17 May 1902 at Uithuizen, has died on Tuesday 21 August 1990 at Groningen (Gr.). Magdalena was 88 years, 3 months and 4 days.


Magdalena marries on Thursday 19 April 1928 at the age of 25 to the 32 years old Pieter Stehouwer, son of Willem Stehouwer and Lijntje Macheltje Plaisier. Pieter is born on Wednesday 25 March 1896 at Zwijndrecht, has died on Monday 15 July 1968 at Groningen (Gr.). Pieter was 72 years, 3 months and 20 days.


2  Harm Menke Knol is born on Friday 10 June 1904 at Uithuizen, has died on Tuesday 3 August 1982, is buried at Warffum. Harm was 78 years, 1 month and 24 days.

Vanaf 1958 eigenaar van de boerderij "Klein Zeewijk"; verkocht in 1969.

Harm marries on Tuesday 1 October 1929 at the age of 25 to the 25 years old Catharina Bulthuis. Catharina is born on Wednesday 30 December 1903, has died on Thursday 16 March 1972, is buried at Warffum. Catharina was 68 years, 2 months and 15 days.


VI-P  Lammert Groendijk (Lambert) also named Lambert Greendyke, son of Pieter Berends Groendijk (V-G) and Anje Lammerts Scholtens, farmhand, is born on Monday 6 December 1847 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 21 July 1920 at Kalamazoo (MI). Lammert has emigrated in 1895 naar Noord-Amerika met vrouw en vier kinderen met de "Spaarnedam" via Rotterdam en Boulogne naar Kalamazoo. Arriveert op 13 mei 1895 op Ellis Island. Gaf voornaam als Lambert.. Lammert was 72 years, 7 months and 15 days.


Lammert Pieters Greendyke aka Groendjik was born December 06, 1847 in Uithuizermeeden, Groningen, Netherlands, and died July 21, 1920 in Kalamazoo, Michigan. He married Tryntje DeWeerdt March 10, 1871 in Uithuizermeeden, Groningen, Netherlands. In 1896 Lammert and Tryntje moved to America where they settled in Kalamazoo, Michigan.
Lammert's children are:
Pieter Greendyke, b. 1871 in Uithuizermeeden and died 1942 in Kalamazoo, Michigan.
Jan Greendyke, born 1874 in Uithuizermeeden and died April 11, 1937 in Kalamazoo, Michigan.
Anje Greendyke, b. 1876 in Uithuizermeeden, married Henry Hamminga and died July 24, 1922 in Kalamazoo, Michigan.
Janna aka Jenny Greendyke, b. 1879 in Uithuizermeeden and died in Kalamazoo, Michigan.
Benjamin (Berend) Groendijk b. 1882 in Uithuizermeeden and died July 14, 1942 in Grandville, Michigan.
Eda Greendyke, b. 1887 in Uithuizermeeden and died September 1, 1976 in Kalamazoo, Michigan. She married Douwe Wolthuis, b. April 29, 1871.

Lammert marries on Saturday 18 March 1871 at Uithuizermeeden at the age of 23 to the 29 years old Trijntje Weerdt also named Trijntje de Weerdt, daughter of Jan Allerts Weerdt and Ida Arents Jonker. Trijntje, maid, is born on Saturday 19 February 1842 at Uithuizermeeden, has died at Kalamazoo (MI). Trijntje has emigrated in 1895 naar Noord-Amerika met man en vier kinderen, met de "Spaarnedam" via Rotterdam en Boulogne naar Kalamazoo. Arriveert op 13 mei 1895 op Ellis Island..


Of Lammert and Trijntje seven children are known:

1  Ida Groendijk is born on Monday 19 February 1866 at Uithuizermeeden, see VII-AD.

2  Pieter Groendijk is born on Wednesday 19 July 1871 at Uithuizermeeden, see VII-AE.

3  Jan Groendijk (John) is born on Saturday 4 April 1874 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 11 April 1937 at Kalamazoo (MI). Jan has emigrated in 1892 naar Michigan met de "Veendam" via Rotterdam en Boulogne. arriveert op 28 april 1892 op Ellis Island.. Jan has emigrated in 1895 naar Noord-Amerika met zijn ouders.. Jan was 63 years and 7 days.


4  Anje Groendijk (Henrietta) is born on Saturday 10 June 1876 at Uithuizermeeden or is born on Saturday 10 June 1876 at Bedum, see VII-AF.

5  still-born daughter Groendijk stillborn on Wednesday 20 March 1878 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 20 March 1878 there.


6  Janna Groendijk (Jennie) is born on Sunday 28 September 1879 at Uithuizermeeden, see VII-AG.

7  Berend Groendijk (Benjamin) is born on Saturday 22 April 1882 at Uithuizermeeden, see VII-AH.

VI-Q  Berend Groendijk also named Berent Groendijk, son of Pieter Berends Groendijk (V-G) and Anje Lammerts Scholtens, day laborer, is born on Tuesday 13 March 1849 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 7 February 1903 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden). Berend was 53 years, 10 months and 25 days.


Berend marries on Monday 14 November 1870 at Uithuizermeeden or marries on Monday 14 November 1870 there at the age of 21 (1) to the 23 years old Antje Kooi, daughter of Klaas Simens Kooi (farmhand) and Martha Willems Dijk. Antje, farm maid, is born on Sunday 6 December 1846 at Uithuizermeeden, dies in childbirth on Friday 24 March 1871 there. Antje was 24 years, 3 months and 18 days.


Of Berend and Antje one child is known:

1  still-born son Groendijk stillborn on Thursday 9 March 1871 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 9 March 1871 there.


Berend marries on Saturday 20 May 1876 at Uithuizermeeden or marries on Saturday 20 May 1876 there at the age of 27 (2) to the 25 years old Jaabtje van Heuvel also named Jacobje Heuvel, daughter of Garmt Jans van Heuvel (land user) and Diewerke Hiepkes Rondhuis. Jaabtje is born on Saturday 28 September 1850 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 1 March 1903 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden). Jaabtje was 52 years, 5 months and 1 day.


Of Berend and Jaabtje six children are known:

2  Pieter Groendijk, day laborer, is born on Wednesday 13 February 1878 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 7 November 1968, is buried at Oosteinde (Gr.). Pieter was 90 years, 8 months and 25 days.


Pieter marries on Wednesday 18 November 1903 at Uithuizermeeden at the age of 25 to the 18 years old Antje Dam, daughter of Klaas Dam (farmhand) and Trijntje Ties Medema (farm maid). Antje, maid, is born on Sunday 21 December 1884 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 16 January 1973, is buried at Oosteinde (Gr.). Antje was 88 years and 26 days.


3  Garmt Groendijk is born on Tuesday 19 April 1881 at Uithuizermeeden, see VII-AI.

4  Anje Groendijk is born on Sunday 8 July 1883 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 29 January 1887 there. Anje was 3 years, 6 months and 21 days.


5  Anje Groendijk is born on Saturday 10 December 1887 at Uithuizermeeden, has died on Monday 9 April 1888 there. Anje was 3 months and 30 days.


6  Anje Groendijk is born on Monday 25 March 1889 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 1 June 1939 at Uithuizen. Anje was 50 years, 2 months and 7 days.


Anje marries on Thursday 2 February 1922 at Uithuizermeeden at the age of 32 to the 51 years old Jan Aldersma, son of Arent Allersma (farmer) and Jacomina Eigenberg. Jan is born on Thursday 14 April 1870 at Rottum (gem Kantens), has died on Tuesday 23 December 1947 at Uithuizen. Jan was 77 years, 8 months and 9 days.


7  Dieuwerke Groendijk is born on Friday 10 March 1893 at Uithuizermeeden, has died on Thursday 25 November 1976, is buried at Oosteinde (Gr.). Dieuwerke was 83 years, 8 months and 15 days.


Dieuwerke marries on Thursday 20 May 1920 at Uithuizermeeden at the age of 27 to the 31 years old Jacob Werkman, son of Eltje Werkman (shoemaker) and Catharina Arkema. Jacob, day laborer, is born on Monday 18 February 1889 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 6 February 1972, is buried at Oosteinde (Gr.). Jacob was 82 years, 11 months and 19 days.


VI-R  Ties Groendijk, son of Pieter Berends Groendijk (V-G) and Anje Lammerts Scholtens, is born on Saturday 26 July 1851 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 19 April 1924 at Oudeschip (gem Uithuizermeeden). Ties was 72 years, 8 months and 24 days.


Ties marries on Friday 24 May 1878 at Uithuizermeeden at the age of 26 to the 20 years old Geertruida Dijk, daughter of Klaas Pieters Dijk and Anje Arents van den Berg. Geertruida, maid, is born on Thursday 10 December 1857 at Uithuizermeeden, has died on Sunday 4 August 1929 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden), is buried at Oosteinde (Gr.). Geertruida was 71 years, 7 months and 25 days.


Of Ties and Geertruida two children are known:

1  Anje Groendijk is born on Sunday 2 February 1879 at Uithuizermeeden, see VII-AJ.

2  Wibbina Groendijk is born on Wednesday 5 July 1882 at Uithuizermeeden, see VII-AK.

VI-S  Klaaske Groendijk also named Klaaske Greendyke, daughter of Pieter Berends Groendijk (V-G) and Anje Lammerts Scholtens, farm maid, is born on Thursday 27 October 1853 at Uithuizermeeden, has died on Monday 27 January 1919 at Kalamazoo (MI), is buried on Thursday 30 January 1919 at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI). Klaaske has emigrated in 1880 naar de USA met de "Amsterdam" vanuit Rotterdam. Arriveert op 15 april 1880 op Ellis Island.. Klaaske was 65 years and 3 months.


Klaaske marries on Wednesday 18 November 1874 at Uithuizermeeden at the age of 21 to the 23 years old Hiepke Rondhuis also named Hiepke Roundhouse, son of Kornelis Hiepkes Rondhuis and Pieterke Doekes de Boer. Hiepke is born on Monday 14 April 1851 at Uithuizermeeden, has died on Monday 26 October 1936 at Kalamazoo (MI), is buried at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI). Hiepke has emigrated in 1880 naar de USA met de "Amsterdam" vanuit Rotterdam. Arriveert op 15 april 1880 op Ellis Island.. Hiepke was 85 years, 6 months and 12 days.


Of Hiepke and Klaaske three children are known:

1  Pieterke Rondhuis (Nellie) also named Nellie Roundhouse is born on Friday 12 March 1875 at Uithuizen, has died on Sunday 28 January 1945 at Kalamazoo (MI), is buried at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI). Pieterke has emigrated in 1880 met haar ouders en haar zus naar de USA met de "Amsterdam" via Rotterdam. Arriveert op 15 april 1880 op Ellis Island.. Pieterke was 69 years, 10 months and 16 days.


Pieterke was married to Simon Wagner. Simon is born on Friday 15 July 1870 at Uithuizen, has died on Saturday 16 February 1946 at Kalamazoo (MI), is buried at Riverside Cemetery Kalamazoo (MI). Simon was 75 years, 7 months and 1 day.

2  Anje Rondhuis is born on Monday 18 September 1876 at Uithuizen. Anje has emigrated in 1880 met haar zus en ouders naar de USA met de "Amsterdam" via Rotterdam. Arriveert op 15 april 1880 opEllis Island..


3  Kornelis Rondhuis is born on Monday 4 November 1878 at Uithuizen, has died on Thursday 18 September 1879 there. Kornelis was 10 months and 14 days.


VI-T  Tjark Groendijk, son of Pieter Berends Groendijk (V-G) and Anje Lammerts Scholtens, farmhand, is born on Tuesday 24 March 1857 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 23 July 1930 there, is buried there. Tjark was 73 years, 3 months and 29 days.


Tjark marries on Saturday 24 May 1884 at Uithuizermeeden at the age of 27 to the 27 years old Lijzabeth van den Berg, daughter of Jan Kornellis van den Berg and Tietje Fokkes Bakker. Lijzabeth, maid, is born on Wednesday 24 December 1856 at Uithuizermeeden, has died on Tuesday 26 April 1927 there. Lijzabeth was 70 years, 4 months and 2 days.


Of Tjark and Lijzabeth four children are known:

1  Pieter Groendijk is born on Wednesday 7 January 1885 at Uithuizermeeden, see VII-AL.

2  Jan Groendijk (O.O.N.) is born on Monday 22 August 1887 at Uithuizermeeden, see VII-AM.

3  Ties Groendijk is born on Thursday 9 October 1890 at Uithuizermeeden, has died on Friday 13 July 1900 there. Ties was 9 years, 9 months and 4 days.


4  Anko Groendijk is born on Saturday 3 February 1894 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 13 June 1953 at Wirdum (gem Loppersum), is buried there. Anko was 59 years, 4 months and 10 days.


Anko marries on Thursday 18 May 1922 at Uithuizermeeden at the age of 28 to the 28 years old Anna Rijzinga, daughter of Jan Rijzinga (farmhand) and Ietje Sevenstern. Anna, maid, is born on Tuesday 20 March 1894 at Uithuizen, has died on Sunday 15 April 1979 at Delfzijl, is buried at Wirdum (gem Loppersum). Anna was 85 years and 26 days.


VI-U  Geertje Groendijk, daughter of Pieter Berends Groendijk (V-G) and Anje Lammerts Scholtens, is born on Tuesday 4 March 1862 at Uithuizermeeden, has died on Monday 17 October 1887 there. Geertje was 25 years, 7 months and 13 days.


Geertje marries on Saturday 18 March 1882 at Uithuizermeeden at the age of 20 to the 23 years old Bene Baar, son of Willem Benes Baar (farmhand) and Martha Pauwels Kweekman (farm maid). Bene, day laborer, is born on Monday 6 September 1858 at Uithuizermeeden, has died on Saturday 24 November 1906 there. Bene was 48 years, 2 months and 18 days.


Bene was subsequently married (2) to Tietje Groendijk (see VI-V).

Of Bene and Geertje three children are known:

1  Martha Baar is born on Sunday 17 September 1882 at Uithuizermeeden, has died young on Tuesday 10 July 1900 at Roodeschool (gem Uithuizermeeden). Martha was 17 years, 9 months and 23 days.


2  Pieter Berend Baar is born on Sunday 27 July 1884 at Uithuizermeeden.


3  Anje Baar is born on Saturday 5 June 1886 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 5 January 1887 there. Anje was 7 months.


VI-V  Tietje Groendijk, daughter of Pieter Berends Groendijk (V-G) and Anje Lammerts Scholtens, housekeeper, is born on Friday 3 March 1865 at Uithuizermeeden, has died on Wednesday 16 December 1942 there. Tietje was 77 years, 9 months and 13 days.


Tietje marries on Wednesday 5 March 1890 at Uithuizermeeden at the age of 25 to her brother-in-law the 31 years old Bene Baar, see VI-U.

Of Bene and Tietje six children are known:

1  Anje Baar is born on Sunday 10 May 1891 at Uithuizermeeden, see VII-AN.

2  Willem Bene Baar is born on Wednesday 24 August 1892 at Uithuizermeeden. Willem has emigrated in 1912, met de "Nieuw Amsterdam" vanuit Uithuizermeeden via Rotterdam naar Noord-Amerika, aankomst 27 maart 1912 op Ellis Island, new York. Opgegeven bestemming zijn oom Jan Baar, 28 Burton Ave, Grand Rapids..


3  Geertruida Baar is born on Saturday 16 June 1894 at Uithuizermeeden, see VII-AO.

4  Hilje Baar is born in November 1897 at Uithuizermeeden, has died on Friday 24 March 1899 there. Hilje was 1 years and 4 months.


5  Berend Baar is born on Sunday 14 July 1901 at Uithuizermeeden. Berend has emigrated in 1920, naar Noord-Amerika, vertrekt uit Rotterdam en komt op 4 augustus 1920 met de Nieuw Amsterdam samen met zijn broer Pauwel aan op Ellis Island. Opgegeven eindbestemming broer in Grand Rapids (dat zal Willem zijn geweest)..


6  Pauwel Baar (Paul) is born on Sunday 26 April 1903 at Uithuizermeeden, has died in 1984, is buried at Hudsonville (MI). Pauwel has emigrated in 1920, naar Noord-Amerika; komt op 4 augustus met zijn broer Berend aan in New York met de Nieuw Amsterdam. Opgegeven eindbestemming zijn broer in Grand Rapids.. Pauwel was 81 years.


Pauwel was married to Gertrude ?. Gertrude is born on Monday 14 February 1910, has died on Tuesday 3 February 1987, is buried at Hudsonville (MI). Gertrude was 76 years, 11 months and 20 days.

VI-W  Lammert Helder (Lambert), son of Derk Jans Helder (V-H) and Trijntje Lammerts Scholtens, skipper and farmhand, is born on Sunday 3 April 1859 at Oosternieland (gem Uithuizermeeden), is christelijk gereformeerd baptized, has died on Sunday 23 July 1944 at Holland (MI), is buried at Rusk Cemetery Allendale (MI). Lammert has emigrated in 1891 Aankomst in New York op 9 april 1891 met de "Veendam". Zij emigreerden naar Ottawa County, Michigan, USA. Als Lambert Helder komt hij voor in de "Ottawa County 1918 City Directory. Hij heeft dan 7 kinderen, heeft 80 acres in eigendom, 3 paarden 9 stuks vee, en woont in Robinson Township.. Lammert was 85 years, 3 months and 20 days.


Findagrave:
Lambert Helder, 85, died Sunday at 9:40 p.m. in the home of his daughter, Mrs. Dan Bekius, in Robinson.
He was born April 3, 1859, in the Netherlands and came to Holland in 1892. In 1903 he moved to a farm in Robinson Township and had lived there since that time.

He had been a member of Rusk Christian Reformed church for over 40 years.
Survivors include four daughters, Mrs. Joe Overweg of Rusk, Mrs. Dan Bekius of Robinson, Mrs. Cornie Van den Burg of Portland and Mrs. Charles Kuyers of Holland; three sons, Ted and John of Holland and Jake of spring Lake; 21 grandchildren; 16 great-grandchildren; and two sisters in the Netherlands.

Lammert marries on Wednesday 21 November 1883 at Uithuizermeeden at the age of 24 to the 26 years old Janna Veltman (Jane), daughter of